CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

 نشستهای مرتبط با اقتصاد و دارائي

تقویم نشستها، سخنرانیها، دوره ها و کارگاههای تخصصی علمی کشور
دوره آموزشی

۱. دوره ی آموزشی فروش بیمه های زندگی

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۱۸ دی، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
کارگاه آموزشی

۲. کارگاه آموزشی مقدمات بورس

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۱۸ دی، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
کارگاه آموزشی

۳. کارگاه حقوق بورس

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۱۶ دی، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
کارگاه آموزشی

۴. کارگاه آموزش حرفه ای تیم سازی در بیمه های عمر

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: یک‌شنبه، ۱۵ دی، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
کارگاه آموزشی

۵. کارگاه آموزش سیستمی بیمه های خودرو

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: جمعه، ۱۳ دی، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
کارگاه آموزشی

۶. کارگاه مالیات در ایران

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: پنج‌شنبه، ۵ دی، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
دسته بندی علمی: اقتصاد و دارائي
کارگاه آموزشی

۷. کارگاه آموزش اظهار نامه مالیاتی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۴ دی، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
دوره آموزشی

۸. دوره آموزشی بیمه

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۲ دی، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
کارگاه آموزشی

۹. روش های سنتی و نوین سرمایه گذاری و معاملات

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: پنج‌شنبه، ۲۸ آذر، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
دسته بندی علمی: اقتصاد و دارائي
کارگاه آموزشی

۱۰. خسارت در بیمه های مسئولیت

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۲۶ آذر، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
دسته بندی علمی: اقتصاد و دارائي
کارگاه آموزشی

۱۱. کارگاه آموزشی سرمایه گذاری در بورس (سطح پیشرفته )

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: شنبه، ۲۵ آبان، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز - موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
کارگاه آموزشی

۱۲. کارگاه علمی طراحی بازار

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: پنج‌شنبه، ۲۳ آبان، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق - دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)
دسته بندی علمی: اقتصاد اجتماعي
سخنرانی علمی

۱۳. هم اندیشی پیرامون کارهای علمی برندگان جایزه نوبل 2019

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۲۰ آبان، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق - دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)
دسته بندی علمی: اقتصاد بين الملل
سخنرانی علمی

۱۴. کنفرانس بین‌المللی تامین مالی علم و فناوری از طریق وقف

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: یک‌شنبه، ۱۹ آبان، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق - دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)
دسته بندی علمی: اقتصاد اجتماعي
سخنرانی علمی

۱۵. مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: شنبه، ۱۸ آبان، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
کارگاه آموزشی

۱۶. کارگاه آموزشی سرمایه گذاری در بورس (سطح مقدماتی)

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: جمعه، ۱۰ آبان، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز - موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
دفاعیه ارشد

۱۷. رتبه بندی پایداری زنجیره تامین با استفاده از روش AP و نرم یک

دسته بندی: دفاعیه ارشد
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۲ مهر، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
دفاعیه ارشد

۱۸. ارائه روش تصمیم گیری چند شاخصه در راستای انتخاب پروژه بهبود کیفیت (مطالعه موردی: بانک کشاورزی شیراز)

دسته بندی: دفاعیه ارشد
تاریخ نشست: یک‌شنبه، ۳۱ شهریور، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
دفاعیه ارشد

۱۹. بررسی ارتباط کیفیت خدمات بر عوامل تاثیرپذیر از ارزش چرخه عمر مشتری (مطالعه موردی: شرکت بیمه کوثر استان فارس)

دسته بندی: دفاعیه ارشد
تاریخ نشست: یک‌شنبه، ۳۱ شهریور، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
دفاعیه ارشد

۲۱. بررسی رابطه بین اعتبار تجاری شرکت و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دسته بندی: دفاعیه ارشد
تاریخ نشست: شنبه، ۳۰ شهریور، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
دفاعیه ارشد

۲۳. توانایی مدیریتی، رفتار ریسک‌پذیری و ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: دفاعیه ارشد
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۲۷ شهریور، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
دفاعیه ارشد

۲۴. بررسی آثار تعدیل کنندگی تعهد سازمانی و سبک رهبری بر رابطه بین بودجه ریزی مشارکتی و مازاد بودجه ای

دسته بندی: دفاعیه ارشد
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۲۷ شهریور، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
سخنرانی علمی

۲۵. همایش صنعت ارزهای رمزنهاد و آینده اقتصادی ایران در شرایط تحریم

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۲۶ شهریور، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: اقتصاد بين الملل
دفاعیه ارشد

۲۷. بررسی تاثیر مالکیت نهادی بر چسبندگی هزینه های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: دفاعیه ارشد
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۲۶ شهریور، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
دفاعیه ارشد

۳۱. تأثیر پاداش نقدی اجرائی بر پرخاشگری مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: دفاعیه ارشد
تاریخ نشست: دوشنبه، ۲۵ شهریور، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
دفاعیه ارشد

۳۲. پیامدهای سطح بالای نظارت و کنترل سهامداران نهادی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: دفاعیه ارشد
تاریخ نشست: دوشنبه، ۲۵ شهریور، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
دوره آموزشی

۳۵. مدرسه دیپلماسی اقتصادی

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: شنبه، ۲۶ مرداد، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
سخنرانی علمی

۳۶. مشارکت عمومی و خصوصی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۱۶ مرداد، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشگاه نیرو
دسته بندی علمی: اقتصاد تجاري
کارگاه آموزشی

۳۷. مدل سازی مالی مبتنی بر مدل های اقتصاد سنجی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۱ مرداد، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق - دانشکده اقتصاد
دسته بندی علمی: اقتصاد و دارائي

۳۸. شیوه حمایت از تأمین کالای اساسی با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۳۱ تیر، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
سخنرانی علمی

۳۹. نگاه معرفت شناختی به سیر تطور مکاتب اقتصادی و الزامات شکل گیری مکتبی دیگر

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۱۸ تیر، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان قم - شهر قم
برگزار کننده: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - انجمن اقتصاد اسلامی حوزه
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
دوره آموزشی

۴۰. مقدمات Dealing room

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۱۷ تیر، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
کارگاه آموزشی

۴۱. کارگاه تفکر سیستمی و حل مسئله

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: شنبه، ۱۵ تیر، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
دوره آموزشی

۴۲. تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها(متقاضیان حقوقی تسهیلات بانکی)

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۱۲ تیر، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
کارگاه آموزشی

۴۳. خزانه داری و مدیریت نقدینگی بانک

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: پنج‌شنبه، ۳۰ خرداد، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي ، حسابداري
کارگاه آموزشی

۴۴. روش ها و ابزارهای نوین تامین مالی و نقدینگی( ابزارهای بازار پول، بازار سرمایه، ابزارهای مشتقه و صکوک)

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۲۱ خرداد، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
کارگاه آموزشی

۴۵. نکات کلیدی در فرایند اجرایی و نظارتی عقود اسلامی در شبکه بانکی کشور

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۲۱ خرداد، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
سخنرانی علمی

۴۶. تجربه ها و ظرفیت های چین در همکاری های اقتصادی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۲۱ خرداد، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: اقتصاد بين الملل
سخنرانی علمی

۴۷. اقتصاد سیاسی خودرو ایران چالشها و راهکارها

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۲۱ خرداد، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه علامه طباطبائی
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
سخنرانی علمی

۴۸. بررسی مدل توسعه اقتصادی چین

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۲۰ خرداد، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: اقتصاد بين الملل
سخنرانی علمی

۴۹. 1700 سال با جاده ابریشم

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: شنبه، ۱۸ خرداد، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: اقتصاد بين الملل
کارگاه آموزشی

۵۰. کارگاه مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: شنبه، ۴ خرداد، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق - دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
دسته بندی علمی: اقتصاد و دارائي
سخنرانی علمی

۵۱. اقتصاد دیجیتال و انرژی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: یک‌شنبه، ۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشگاه نیرو - پژوهشگاه نیرو
دسته بندی علمی: اقتصاد تجاري
کارگاه آموزشی

۵۲. آزمون بحران(Stress testing) در بانکداری

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۱۱ اردیبهشت، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
کارگاه آموزشی

۵۳. بازرسی ارزی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۱۰ اردیبهشت، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
کارگاه آموزشی

۵۴. آموزش تسهیلگران اقتصادی-اجتماعی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: جمعه، ۳۰ فروردین، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر(TCG)
دسته بندی علمی: اقتصاد اجتماعي
سخنرانی علمی

۵۵. تأثیر فرهنگ بر کارکردهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۳۰ بهمن، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق - دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
دسته بندی علمی: اقتصاد و دارائي
سخنرانی علمی

۵۶. هم اندیشی انتقال فناوری در حوزه نفت و گاز با محوریت اقتصاد اسلامی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۲۵ دی، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق - دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق ع
دسته بندی علمی: اقتصاد اجتماعي
سخنرانی علمی

۵۷. آشنایی با حوزه اقتصاد مالی با تمرکز بر Macrofinance

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۱۷ دی، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق - انجمن علمی اقتصاد
دسته بندی علمی: اقتصاد بين الملل
سخنرانی علمی

۵۸. سلسله نشستهای اقتصاد تجربی با محوریت دیپلماسی اقتصادی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۱۷ دی، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق - دانشکده اقتصاد
دسته بندی علمی: اقتصاد و دارائي
سخنرانی علمی

۵۹. رژیمهای مالی قراردادهای نفتی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۳ دی، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق - دانشکده اقتصاد
دسته بندی علمی: تكنولوژي نفت و سوخت ، اقتصاد تجاري
سخنرانی علمی

۶۰. سیر تحول قراردادهای نفتی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۱۹ آذر، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق - دانشکده اقتصاد
دسته بندی علمی: اقتصاد بين الملل
سخنرانی علمی

۶۱. بررسی قراردادهای نفتی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۱۲ آذر، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق - دانشکده اقتصاد
دسته بندی علمی: اقتصاد بين الملل
کارگاه آموزشی

۶۲. سخنرانی علمی با موضوع اقتصاد انرژی به زبان انگلیسی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۲۲ آبان، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: اقتصاد توسعه منطقه ای ایران - انجمن علمی دانشجوئی معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام
دسته بندی علمی: توسعه اقتصادي
کارگاه آموزشی

۶۳. کارگاه آموزشی پیش بینی رونق ها و رکود اقتصادی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۱۱ مهر، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي ، كسب و كار
سخنرانی علمی

۶۵. هم‌اندیشی ملی الزامات عبور از چالش‌های پولی ، بانکی و ارزی سال 1397

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۱۹ شهریور، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق - دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
دسته بندی علمی: اقتصاد و دارائي
دوره آموزشی

۶۶. اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۵ شهریور، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز - انجمن علمی دانشجویی گروه آموزشی مدیریت
دسته بندی علمی: اقتصاد بين الملل
سخنرانی علمی

۶۷. آشنایی با اینکوترمز

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۲۴ مرداد، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز - انجمن علمی دانشجویی گروه آموزشی مدیریت
دسته بندی علمی: اقتصاد بين الملل
سخنرانی علمی

۶۸. جلسه بازار ارز، مشکلات و راه حل ها

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: پنج‌شنبه، ۱۱ مرداد، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: اقتصاد تجاري
سخنرانی علمی

۶۹. نظام مالی بین الملل و اثر تحریم های جدید

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: پنج‌شنبه، ۱۱ مرداد، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: اقتصاد بين الملل
سخنرانی علمی

۷۰. نظام مالی بین الملل و اثر تحریم های جدید

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: پنج‌شنبه، ۱۱ مرداد، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: اقتصاد بين الملل
سخنرانی علمی

۷۱. کرسـی ترویجی، عرضه و نقد دیدگاه های علمی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۲۳ خرداد، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق - دانشکده اقتصاد
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
سخنرانی علمی

۷۲. اصول تنظیم مقررات اقتصادی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۲۵ اردیبهشت، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشگاه نیرو
دسته بندی علمی: اقتصاد و دارائي
کارگاه آموزشی

۷۳. بررسی ارزهای رمزنهاد، بلاک چین و فناوری های مرتبط

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۱۸ اردیبهشت، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق - انجمن علمی دانشجوئی معارف اسلامی و اقتصاد و مجمع ملی ارزهای رمزنهاد
دسته بندی علمی: اقتصاد و دارائي
دوره آموزشی

۷۴. دوره هزینه سرمایه شرکت های خدمات عمومی

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۲۷ فروردین، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشگاه نیرو
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
سخنرانی علمی

۷۵. تاملی در نظام حقوق مصرف کنندگان در ایران

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: پنج‌شنبه، ۳ اسفند، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه مطالعات دین و اقتصاد
دسته بندی علمی: حقوق و اقتصاد
سخنرانی علمی

۷۶. ششمین سمینار سالیانه تحلیل و بررسی چشم انداز اقتصاد ایران و جهان در سال 1397

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: پنج‌شنبه، ۲۶ بهمن، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه مطالعات دین و اقتصاد
دسته بندی علمی: اقتصاد بين الملل
سخنرانی علمی

۷۷. نقش بانک مرکزی در رشد و توسعه اقتصادی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: پنج‌شنبه، ۲۶ بهمن، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه مطالعات دین و اقتصاد
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
سخنرانی علمی

۷۸. تحلیل روند شاخص توسعه انسانی، قبل و بعد از انقلاب

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: پنج‌شنبه، ۱۹ بهمن، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه مطالعات دین و اقتصاد
دسته بندی علمی: اقتصاد اجتماعي
سخنرانی علمی

۷۹. نشست علمی - تخصصی معیارهای نظام بانکداری اسلامی و نقض حقوق شهروندان

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: یک‌شنبه، ۱۵ بهمن، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه علامه طباطبائی
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
سخنرانی علمی

۸۱. ارائه و بررسی ترجمه کتاب"خروج از فقر" یا راه های بالا رفتن از نردبان زندگی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: پنج‌شنبه، ۵ بهمن، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: اقتصاد اجتماعي
کارگاه آموزشی

۸۲. سلسله کارگاه های نوآوری و کارآفرینی اجتماعی در تربیت اقتصادی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۵ دی، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: اقتصاد اجتماعي
سخنرانی علمی

۸۳. بحث و بررسی بودجه سال 1397

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۲۸ آذر، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: اقتصاد و دارائي
سخنرانی علمی

۸۴. همایش پیشگیری از حوادث گاز گرفتگی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۲۲ آذر، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان گلستان - شهر گرگان
برگزار کننده: نظام مهندسی ساختمان گلستان با همکاری شرکت گاز استان
دسته بندی علمی: سلامت، آموزش و رفاه
کارگاه آموزشی

۸۵. تحلیل اقتصاد اربعین از منظر اقتصاد مقاومتی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۱۳ آذر، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق - دانشجویان مقطع ارشد گرایش اقتصاد توسعه
دسته بندی علمی: اقتصاد اجتماعي
سخنرانی علمی

۸۶. نشست علمی کشاورزی دقیق

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۲۴ آبان، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان آذربايجان شرقى - شهر تبریز
برگزار کننده: دانشگاه تبریز
دسته بندی علمی: اقتصاد كشاورزي منابع طبيعي
کارگاه آموزشی

۸۷. کارگاه عملی آموزش بوم مدل کسب و کار

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۳ آبان، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه خوارزمی
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
سخنرانی علمی

۸۸. سلسله سخنرانی‌های بررسی تخصصی نظام مسائل اقتصاد ایران

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: یک‌شنبه، ۲۳ مهر، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
رویداد کارآفرینی

۸۹. کارگاه تخصصی توسعه شغلی و کارآفرینی خلاق

دسته بندی: رویداد کارآفرینی
تاریخ نشست: پنج‌شنبه، ۳۰ شهریور، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه بین المللی مهدپژوهش ره پویان حقیقت و دانشگاه بی هارات هند
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
سخنرانی علمی

۹۰. شناسایی جایگاه مسجد درسپهر حقوق شهروندی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۲۲ شهریور، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی
دسته بندی علمی: حقوق و اقتصاد
سخنرانی علمی

۹۱. سمینار “مدلسازی پویاشناسی سامانه‌ها برای مسائل پیچیده اجتماعی – اقتصادی”

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۱۴ شهریور، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی
دسته بندی علمی: اقتصاد اجتماعي
سخنرانی علمی

۹۲. فاینانس و آینده شغلی آن در ایران

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: شنبه، ۴ شهریور، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه خوارزمی
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
دوره آموزشی

۹۳. دوره ی تخصصی اقتصاددان بصیر

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: شنبه، ۲۸ مرداد، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
دوره آموزشی

۹۴. سمینار تخصصی پرسش و پاسخ در مناقصات و معاملات

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۲۶ اردیبهشت، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: گروه مطالعات نظام پیمانکاری
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
کارگاه آموزشی

۹۵. کارگاه آموزشی تحلیل تکنیکال بازار

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۲۵ اسفند، ۱۳۹۵
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: سازمان بسیج مهندسین تهران بزرگ، مهندسین مشاور ژئودالامپر و انتشارات فرهیختگان دانشگاه
دسته بندی علمی: اقتصاد تجاري
رویداد کارآفرینی

۹۶. اولین رویداد استارتاپ بین المللی با رویکرد توسعه پایدار

دسته بندی: رویداد کارآفرینی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۱۱ اسفند، ۱۳۹۵
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: بنیاد نخبگان کارآفرینی ایران
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
دوره آموزشی

۹۷. دوره آموزشی تحلیلگری تکنیکال با رویکرد آمادگی آزمون CFTe

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: شنبه، ۲۵ دی، ۱۳۹۵
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
دوره آموزشی

۹۸. اصول ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: شنبه، ۲۵ دی، ۱۳۹۵
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي
دوره آموزشی

۹۹. شناخت و کاربرد دقیق و سریع انواع تضامین در معاملات

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۱۴ دی، ۱۳۹۵
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف
دسته بندی علمی: سيستم هاي اقتصادي

۱۰۰. ابزارهای در دسترس برای کاهش نوسانات در بازار ارز

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: ، -۷۸ فروردین، -۶۲۱
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
دسته بندی علمی: اقتصاد و دارائي

ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع در سیویلیکا

دانشگاههای برتر برگزارکننده نشستها

انجمنهای برتر برگزار کننده نشستها