CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

 نشستهای مرتبط با جامعه شناسي

تقویم نشستها، سخنرانیها، دوره ها و کارگاههای تخصصی علمی کشور
کارگاه آموزشی

۱. سخرانی آموزشی (نگرشی نو به فعالیت های تشکیلاتی دختران)

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: یک‌شنبه، ۴ اسفند، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
دسته بندی علمی: جامعه شناسي
دفاعیه ارشد

۳. رتبه بندی استان های کشور ایران براساس شاخص های توسعه یافتگی با استفاده از مدل های تصمیم گیری

دسته بندی: دفاعیه ارشد
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۲ مهر، ۱۳۹۸
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: جامعه شناسي
دفاعیه دکترا

۴. بررسی پیامدهای اجتماعی فاجعه زلزله با دیدگاه جنسیتی مورد مطالعه زنان بازمانده زلزله 1382 بم

دسته بندی: دفاعیه دکترا
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۲۵ دی، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: جامعه شناسي
سخنرانی علمی

۵. جامعه شناسی امپراتوری عثمانی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: یک‌شنبه، ۹ دی، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق - هسته مطالعات جهان اسلام
دسته بندی علمی: جامعه شناسي
سخنرانی علمی

۶. سکونتگاه های غیر رسمی و جامعه روستایی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: یک‌شنبه، ۹ دی، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: جامعه شناسي
سخنرانی علمی

۷. آسیب شناسی طرح تجمیع زنان سرپرست خانوار در مسکن مهر

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۲۶ آذر، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن جامعه شناسی ایران
دسته بندی علمی: جامعه شناسي
سخنرانی علمی

۸. نشست «هویت و الگوهای رفتار اجتماعی در فضا»

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۲۵ تیر، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: جامعه شناسي
سخنرانی علمی

۹. نشست «پایداری کالبدی پس از زلزله»

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۲۳ بهمن، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران‌
دسته بندی علمی: جامعه شناسي
دفاعیه دکترا

۱۰. تولید اجتماعی فضای شهری:مطالعه موردی فضای شهر بابلسر در دوره های قاجار و پهلوی

دسته بندی: دفاعیه دکترا
تاریخ نشست: یک‌شنبه، ۸ بهمن، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: جامعه شناسي
سخنرانی علمی

۱۱. نشستی برای احیا و بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۵ دی، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: جامعه شناسي
سخنرانی علمی

۱۲. نشست های علمی:زندگی پُرامید چگونه زندگی ست؟

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: پنج‌شنبه، ۳۰ آذر، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: جامعه شناسي
سخنرانی علمی

۱۳. خودمردم نگاری سی سال زیستن سه جهان و چند رشته

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۱ آذر، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: جامعه شناسي
سخنرانی علمی

۱۴. نگاهی جامعه شناختی به زلزله کرمانشاه

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۳۰ آبان، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان هرمزگان - شهر بندرعباس
برگزار کننده: دانشگاه هرمزگان - انجمن جامعه شناسی ایران
دسته بندی علمی: جامعه شناسي
سخنرانی علمی

۱۵. عوامل ایجابی و تداومی موثر در حاشیه نشینی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۳ آبان، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه خوارزمی
دسته بندی علمی: جامعه شناسي
سخنرانی علمی

۱۶. جامعه شناسی حوادث طبیعی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۲۲ شهریور، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد
دسته بندی علمی: جامعه شناسي
سخنرانی علمی

۱۷. موانع اجتماعی و الزامات حقوقی تحقق منشور حقوق شهروندی در ایران

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: یک‌شنبه، ۸ اسفند، ۱۳۹۵
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن جامعه شناسی ایران
دسته بندی علمی: جامعه شناسي
سخنرانی علمی

۱۸. نقد جامعه شناختی طرح های جامع شهری پیش از انقلاب

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: یک‌شنبه، ۱۹ دی، ۱۳۹۵
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن جامعه شناسی ایران
دسته بندی علمی: جامعه شناسي

ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع در سیویلیکا

دانشگاههای برتر برگزارکننده نشستها

انجمنهای برتر برگزار کننده نشستها