CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

 نشستهای مرتبط با علوم اسلامي

تقویم نشستها، سخنرانیها، دوره ها و کارگاههای تخصصی علمی کشور
کارگاه آموزشی

۱. فقه و معماری و شهرسازی اسلامی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: شنبه، ۲۷ بهمن، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان خراسان رضوى - شهر مشهد
برگزار کننده: دانشگاه امام رضا
دسته بندی علمی: علوم اسلامي
دفاعیه ارشد

۲. رنگ در قرآن کریم و روایات

دسته بندی: دفاعیه ارشد
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۹ بهمن، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه مذاهب اسلامی
دسته بندی علمی: علوم اسلامي
کارگاه آموزشی

۳. آشنایی با پایگاه های داده ای رشته الهیات

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۱۹ آذر، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق - انجمن علمی دانشجویی الهیات
دسته بندی علمی: علوم اسلامي
سخنرانی علمی

۴. کرسی آزاداندیشی ارائه نظر شیوه مواجهه با مخالفان اهل کتاب در سبک زندگی اسلامی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۱۳ آذر، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان قم - شهر قم
برگزار کننده: پژوهشکده سبک زندگی اسلامی
دسته بندی علمی: علوم اسلامي
سخنرانی علمی

۵. تبارشناسی مفهوم نوعثمانیزم اسلام گرایان ترکیه

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۶ آذر، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق - هسته مطالعات جهان اسلام
دسته بندی علمی: علوم اسلامي
سخنرانی علمی

۶. اسلام گرایی در عربستان سعودی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۵ آذر، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق - هسته مطالعات جهان اسلام
دسته بندی علمی: علوم اسلامي
سخنرانی علمی

۷. ضرورت و راهکار های کار تشکیلاتی در اسلام

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۲۳ آبان، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق - هسته مطالعات جهان اسلام
دسته بندی علمی: علوم اسلامي
سخنرانی علمی

۸. فراز و فرود اسلام گرایی در ترکیه : گذشته،حال و آینده

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۲۲ آبان، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق - هسته مطالعات جهان اسلام
دسته بندی علمی: علوم اسلامي
سخنرانی علمی

۹. سخنرانی علمی- برنامه مطالعات اسلامی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۲۲ آبان، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: معاونت پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
دسته بندی علمی: علوم اسلامي
سخنرانی علمی

۱۰. انتظارات مقام معظم رهبری از رسانه های جهان اسلام به ویژه ایران

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۲۱ آبان، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: علوم اسلامي
سخنرانی علمی

۱۱. همایش تبیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با محوریت بررسی نقش دانشجویان در پیشرفت ایران

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۱۴ آبان، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: علوم اسلامي
سخنرانی علمی

۱۲. سخنرانی علمی با موضوع فقه سیاسی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۳۰ مهر، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: علوم اسلامي
سخنرانی علمی

۱۳. انقلاب اسلامی و جهان اسلام از منظر آیت الله مهدوی کنی ره

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۳۰ مهر، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق - معاونت پژوهشی
دسته بندی علمی: علوم اسلامي
سخنرانی علمی

۱۴. رونمایی از کتاب مجموعه مقالات و سخنرانی‌های همایش ملی تاریخی پژوهشی نکوداشت ایت الله مهدوی کنی ره

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۳۰ مهر، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق علیه السلام
دسته بندی علمی: علوم اسلامي
سخنرانی علمی

۱۵. رونمایی از کتاب تفسیر سوره مبارکه قدر

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: یک‌شنبه، ۲۹ مهر، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق علیه السلام
دسته بندی علمی: علوم اسلامي
کارگاه آموزشی

۱۶. کارگاه کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۲۳ مهر، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق علیه السلام
دسته بندی علمی: علوم اسلامي
دوره آموزشی

۱۷. دوره تخصصی آمادگی برای المپیاد 98 مخصوص دانشجویان کد 94 و 95

دسته بندی: دوره آموزشی
تاریخ نشست: شنبه، ۶ مرداد، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق - دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
دسته بندی علمی: علوم اسلامي
سخنرانی علمی

۱۸. امنیت فرهنگی از منظر فقه شیعه

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۲۸ خرداد، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق - دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
دسته بندی علمی: علوم اسلامي
سخنرانی علمی

۱۹. عملیات فریب‌کارانه در معاملات سهام براساس آموزهای فقه اسلامی جلسه اول

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۲۸ خرداد، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق - دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
دسته بندی علمی: علوم اسلامي
سخنرانی علمی

۲۰. ترور از منظر فقه شیعه

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۲۱ خرداد، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: علوم اسلامي
سخنرانی علمی

۲۱. امنیت فرهنگی از منظر فقه شیعه

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۷ خرداد، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: علوم اسلامي
سخنرانی علمی

۲۲. نظریه‌ای جدید در تحلیل جنبش‌های اسلامی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۳۱ اردیبهشت، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق - دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
دسته بندی علمی: علوم اسلامي
سخنرانی علمی

۲۳. تقوای مجازی؛ راهبردها و راهکارهای امربه معروف و نهی از منکر در فضای مجازی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت، ۱۳۹۷
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق - معاونت پژوهشی دانشکده فرهنگ و ارتباطات
دسته بندی علمی: علوم اسلامي
کارگاه آموزشی

۲۴. اخلاق پژوهش 4: اخلاق و اصول ترجمه

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۱۴ اسفند، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق - معاونت پژوهش و فناوری
دسته بندی علمی: علوم اسلامي
سخنرانی علمی

۲۵. چالش های فهم در اندیشه مدرن و نسبت آن با اصول فقه و اصول تفسیر

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: یک‌شنبه، ۶ اسفند، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق - معاونت پژوهش و فناوری
دسته بندی علمی: علوم اسلامي
کارگاه آموزشی

۲۶. اخلاق پژوهش 3؛ مولفه‌های اخلاق در فرایند پژوهش

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: پنج‌شنبه، ۳ اسفند، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق - معاونت پژوهش و فناوری
دسته بندی علمی: علوم اسلامي
سخنرانی علمی

۲۷. تربیت اخلاقی در سند تحول آموزش و پرورش و تطبیق آن با دیدگاه علامه طباطبایی در تفسیر المیزان

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۳۰ بهمن، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: علوم اسلامي
سخنرانی علمی

۲۸. مواجهه اهل بیت با جریان های مختلف شیعه

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۳۰ بهمن، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: علوم اسلامي
سخنرانی علمی

۲۹. نقش کمیته های انقلاب اسلامی و مدیریت آیت الله مهدوی کنی قدس سره در پیروزی، تثبیت وتداوم انقلاب

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۱۷ بهمن، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: علوم اسلامي
سخنرانی علمی

۳۰. اجلاسیه کرسی نظریه پردازی نظریه اسلامی امنیت اجتماعی شده

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۹ بهمن، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: علوم اسلامي
سخنرانی علمی

۳۱. نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: چهارشنبه، ۴ بهمن، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: علوم اسلامي
سخنرانی علمی

۳۲. وحدت سیاسی؛تقریب فکری و تعایش فرهنگی، بیم ها و امیدهای جهان اسلام

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۱۴ آذر، ۱۳۹۶
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه امام صادق
دسته بندی علمی: علوم اسلامي
سخنرانی علمی

۳۳. کرسی نقد کتاب تاریخ غیبت کبری (سید محمد صدر)

دسته بندی: سخنرانی علمی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۷ دی، ۱۳۹۵
محل برگزاری: استان قم - شهر قم
برگزار کننده: انجمن علمی مهدویت حوزه
دسته بندی علمی: علوم اسلامي
کارگاه آموزشی

۳۴. کارگاه آموزشی روش تحقیق تخصصی (تطبیقی) با رویکرد مطالعات قرآنی

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۷ دی، ۱۳۹۵
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دسته بندی علمی: علوم اسلامي
کارگاه آموزشی

۳۵. درس گفتار اصول الفقه

دسته بندی: کارگاه آموزشی
تاریخ نشست: دوشنبه، ۲۹ آذر، ۱۳۹۵
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دسته بندی علمی: علوم اسلامي

ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع در سیویلیکا

دانشگاههای برتر برگزارکننده نشستها

انجمنهای برتر برگزار کننده نشستها