CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)
عنوان
مقاله

نیازهای اطلاعاتی و نقش آن در مدیریت بلایا

اعتبار موردنیاز: ۰ | تعداد صفحات: ۱ | تعداد نمایش خلاصه: ۱۱۰۹ | نظرات: ۰
سرفصل ارائه مقاله: مدیریت
سال انتشار: ۱۳۸۵
نوع ارائه: پوستر
کد COI مقاله: ICHMCM03_338
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۱۴۳.۱ کلیوبایت
متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله

اصل مقاله فوق در بانک مقالات سیویلیکا موجود نیست. مقالات کنفرانس‌های کشور توسط دبیرخانه‌های مربوط منتشر می‌شوند و در صورتی که اصل مقاله توسط دبیرخانه منتشر نشده باشد، امکان ارائه آن توسط سیویلیکا وجود ندارد. در صورتی که نویسنده این مقاله هستید، می‌توایند اصل مقاله را جهت درج در بانک مقالات به سیویلیکا ارسال نمایید.

خرید و دانلود PDF مقاله

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

مشخصات نویسندگان مقاله نیازهای اطلاعاتی و نقش آن در مدیریت بلایا

عباس نجاری - دفتر توسعه وهماهنگی اطلاع رسانی پزشکی معاونت تحقیقات وفناوری وزات به
شکوه احمدی - دفتر توسعه وهماهنگی اطلاع رسانی پزشکی معاونت تحقیقات وفناوری وزات به
ناهید رمضانقربانی - دفتر توسعه وهماهنگی اطلاع رسانی پزشکی معاونت تحقیقات وفناوری وزات به
شعله زکیانی - دفتر توسعه وهماهنگی اطلاع رسانی پزشکی معاونت تحقیقات وفناوری وزات به

چکیده مقاله:

طی سالهای گذشته و مخصوصا در دهه اخیر ، اهمیت اطلاعات و مدیریت اطلاعات به شکل فزاینده ای افـزایش یافتـه است . برخی از کشورهای آسیایی با توجه به نیاز خود سیستم و یا شبکه های مدیریت اطلاعات مرتبط با بلایا و یا حوادث غیر مترقبه تعیین نموده اند . کاربرد های این سیستم ها از برنامه ریزی برای پاسخ به موارد کوچک اورژانس تا برنامـه ریـزی بـرای کاهش و پیشگیری از حوادث در زمینه ها و ابعاد مختلف متفاوت می باشـد . بخـش اول هـر برنامـه ریـزی تعیـین نیـاز هـای اطلاعاتی و تدوین اقلام اطلاعاتی مورد نی از می باشد . در این بررسی ما بـرآنیم کـه بـه نقـش مـدیریت اطلاعـات در کنتـرل و مدیریت بلایا و حوادث غیر مترقبه اشاره نماییم . روش کار : این مقاله با استناد به مدارک و از طریق بررسـی مقـالات متعـدد و وب سایت های مختلف نگاشته شده است . بحث : اطلاعات مورد نیاز برای مدیرا ن و برنامه ریزان بحران در حوادث غیر مترقبـه در دو بخش از فعالیتها تقسیم میشود : فعایتها و برنامه های قبل از حادثه : آنالیز و تحقیق ( جهت ارتقاء بنیان دانش موجود ) ، ارزیابی و تشخیص خطر ، پیشگیری ، کاهش خطر و آمادگی فعالیتها و برنامه های پس از حادثه : پاسخ ، نوتوانی و بازسازی بنابراین دو نوع داده مرتبط با بلایا وجود دارد : داده های پایه ای قبل از حادثـه در مـورد کـشور و خطـرات داده هـای حقیقـی (real time ) ( بعد از حادثه در مورد عواقب یک بلا یا حادثه غیر مترقبه و منابع قابل دسـترس بـا آن توانـایی مـدیران و برنامـه ریزان در گرفتن تصمیمات مدیریتی نهایی در حوادث شامل آنالیز خطرات و تعیین شاخص های صحیح با ایجـاد یـک تعامـلcross sectoral بین اطلاعات ایجاد خواهد شد . برای مثال برای درک مفهوم سیل یا طغیان و برنامه ریزی برای آن نیـاز بـه آنالیز ترکیبی از داده های هواشناسی ، نقـشه بـرداری ، مشخـصات خـاک ، گیـاه شناسـی ، آب شناسـی ، زیـست شـناختی ، زیرسازی ، حمل و نقل و ترابری ، جمعیت و منابع مادی و اجتماعی اقتصادی داریم . این اطلاعات از منابع مختلف جمع آوری می شود اما در حال حاضر در کشور های مختلف ترکیب اطلاعات و در یک شبکه با تعامل چند جانبه قـرا ر گـرفتن و اسـتفاده آن دچار مشکل است . برای ایجاد یک سیستم که بتوان در آن از اطلاعات به شکل صحیح و با دید چند جانبه استفاده نمود به دو نکته باید توجه کرد : ابتدا سیستم مدیریت اطلاعات و هدف آن تعریف گردد . اینکـه چـه کـسانی مخـاطبین ایـن اطلاعـات خواهند بود و چه محص ولی برای آنان مورد نیاز است ؟ ناتوانی و نارسایی در داشتن تعریف روشن از هدف اسـتفاده از اطلاعـات به مانند داشتن یک بنای بسیار سخت طراحی شده بی حاصل و غیر ضروری اسـت ) ) unnecessarily elaborate کـه کنـار گذاشته میشود . نکته بعدی تحقیق و بررسی بر روی بانک های اطلاعا تی موجود و ادغام آنها با یکدیگر اسـت . اغلـب نیازهـای اطلاعاتی مدیران حوادث در سازمانهای مختلف مشترک می باشد و بسیاری از اطلاعات به شکل موازی انجام می شود از طرفی در برخی از ابعاد ، اطلاعات هنوز سازماندهی یا آنالیز نشده است لذا تحقیق و جمع آوری اطلاعات همه ج انبه و تـشکیل یـک بانک اطلاعاتی که کلیه اطلاعات سازمانهای مختلف در آن تعریف و داخل گردد از اولویت ها مـی باشـد . نکتـه دیگـر اینکـه در بسیاری از کشورهای آسیایی مانند هندوستان ، ویتنام ، اندونزی و ... و اغلب کشورهای دیگر جهان جدیدترین سیستم کـه در برنامه ریزی و تحل یل لطلاعات سیستم های مدیریت حوادث از آن استفاده می شود سیستمهای اطلاعـات جغرافیـایی ( GIS ) است که در آن مکان به عنوان نقطه اشتراک تمامی اطلاعات مطرح می شود . سیـستم اطلاعـات جغرافیـایی در جهـت تـامین نیازهای اطلاعاتی این امکان را بوجود می آورد که اطلاعات مورد نی از سریع تر ، دقیق تر ، به هنگام و با امکانـات بیـشتر مـورد استفاده قرار گیرد . نتیجه گیری : برنامه ریزی در راستای تعیین نیاز های اطلاعاتی و تـدوین اقـلام اطلاعـاتی در طراحـی یـک سیستم و شبکه مدیریت اطلاعات حوادث غیرمترقبه و بلایا بسیار موثر است . کـشورهای مختلـف بـرای طراحـی یـک شـبکه اطلاعاتی اقدام های متفاوتی و از جمله تدوین سیستم مدیریت اطلاعات نموده اند . در متن کامل مقاله به نمونه سیستم هـای مدیریت اطلاعات بلایا در چند کشور آسیایی اشاره شده است . برای ایجاد یک سیستم که بتـوان در آن از اطلاعـات بـه شـکل صحیح و با دید چند جا نبه استفاده نمود بایستی هدف از تدوین ایـن سیـستم بطـور روشـن تعریـف و طراحـی گـردد ، اقـلام اطلاعاتی در سازمانهای مرتبط استخراج ، تدوین و استاندارد شود و در یک بانک اطلاعاتی تعریـف و ادغـام گـردد . همچنـین
جدیدترین سیستم که در برنامه ریزی و تحلیل لطلاعات سیستم های م دیریت حوادث از آن اسـتفاده مـی شـود سیـستمهای اطلاعات جغرافیایی ) ) GIS است که در آن مکان به عنوان نقطه اشتراک تمامی اطلاعات مطرح مـی شـود سیـستم اطلاعـات جغرافیایی ) ) GIS در جهت تامین نیازهای اطلاعاتی این امکان را بوجود می آورد که اطلاعات مورد نیاز سریع تر ، دقی ق تـر ،
به هنگام و با امکانات بیشتر مورد استفاده قرار گیرد و در نهایت پاسـخگوی بـسیاری از نیازهـای اطلاعـاتی سیـستم مـدیریتی خواهد بود و امکان توسعه نیز در آن وجود دارد .

کلیدواژه‌ها:

مدیریت ، اطلاعات ، بلایا ،حوادث غیر مترقبه ، سیستم اطلاعات جغرافیایی

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
https://www.civilica.com/Paper-ICHMCM03-ICHMCM03_338.html
کد COI مقاله: ICHMCM03_338

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
نجاری, عباس؛ شکوه احمدی؛ ناهید رمضانقربانی و شعله زکیانی، ۱۳۸۵، نیازهای اطلاعاتی و نقش آن در مدیریت بلایا، سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه، تهران، سازمان بسیج جامعه پزشکی، https://www.civilica.com/Paper-ICHMCM03-ICHMCM03_338.html

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (نجاری, عباس؛ شکوه احمدی؛ ناهید رمضانقربانی و شعله زکیانی، ۱۳۸۵)
برای بار دوم به بعد: (نجاری؛ احمدی؛ رمضانقربانی و زکیانی، ۱۳۸۵)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

مقالات مرتبط جدید

شبکه تبلیغات علمی کشور

به اشتراک گذاری این صفحه

اطلاعات بیشتر درباره COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.