CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر حسین اسلامی

Doctor Hossein Eslami

استاد دانشگاه خلیج فارس رشته شیمی فیزیک

کد محقق - Researcher ID: 102

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر حسین اسلامی

سمتهای علمی و اجرایی در همایشها و کنفرانسهای معتبر کشور

سمت رویداد برگزار کننده تاریخ
عضو کمیته علمی – هیات داوران اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر، بندر بوشهر ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

سارا فرزای

Sara Farzai

مربی موسسه آموزش عالی مازیار

میرسعید حسینی شیروانی

Mirsaeed Hoseini shirvani

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر حسین اسلامی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ ارزیابی تناسب کیفیت آب زیرزمینی دشت گلگیر برای استفاده در کشاورزی دوفصلنامه مهندسی آب دوره .۵، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۲ ارزیابی توزیع مکانی نیترات آب زیرزمینی ( مطالعه موردی: دشت دزفول) دوفصلنامه مهندسی آب دوره .۶، شماره ۱، سال ۱۳۹۷
۳ ارزیابی روند تغییرات بارندگی با روش من کندال و رگرسیون خطی در استان خوزستان دوفصلنامه مهندسی آب دوره .۵، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۴ ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی از لحاظ شرب (مطالعه موردی: دشت گلگیر) دوفصلنامه مهندسی آب دوره .۵، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۵ ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت الشتر برای استفاده در کشاورزی و شرب دوفصلنامه مهندسی آب دوره .۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۶ برآورد بهینه غلظت بار معلق رودخانه ها (مطالعه موردی استان خوزستان) دوفصلنامه مهندسی آب دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۲
۷ برآورد تبخیر از تشت تبخیر ایستگاه سد تنظیمی دز با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی دوفصلنامه مهندسی آب دوره .۴، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۸ بررسی اثر تغییر شرایط هیدرولیکی و هندسه پلکان بر رژیم جریان و استهلاک انرژی در سرریز پلکانی با بکارگیری مدل 3D-Flow (مطالعه موردی سدهای بالا و پایین سیاه بیشه) ماهنامه پایاشهر دوره .۱، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۹ بررسی تغییرات زمانی و مکانی خطر خشکسالی استان خوزستان با استفاده از شاخص استاندارد شده بارش(SPI ) دوفصلنامه مهندسی آب دوره .۵، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۱۰ بررسی تغییرات کمی و کیفی آبخوان میان آب شوشتر بعد از احداث شبکه آبیاری و زهکشی دوفصلنامه مهندسی آب دوره .۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۱۱ بررسی غلظت هوای مخلوط با جریان آب در نقاط مختلف روی سرریز پلکانی در جریان غیر ریزشی با مدل FLUENT و یک مدل فیزیکی دوفصلنامه مهندسی آب دوره .۴، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۱۲ بررسی قابلیت ها و مزایای را یا نش ابر ی در توسعه خدمات ارتباطات الکترونیک فصلنامه مطالعات دانش شناسی دوره .۶، شماره ۲۲، سال ۱۳۹۹
۱۳ بررسی نقش روابط عمومی و تکریم ارباب رجوع بر عملکرد سازمانی؛ سازمان پزشکی قانونی فصلنامه رسانه دوره .۲۶، شماره ۴، سال ۱۳۹۴
۱۴ بکارگیری شاخص الکنودر مکانیابی دفن زباله شهرستان شوش دوفصلنامه مهندسی آب دوره .۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۱۵ پیامدهای افراط گرایی دینی در خاورمیانه بر سیاست خارجی ایالات متحده در دوران بوش و اوباما فصلنامه سپهر سیاست دوره .۴، شماره ۱۲، سال ۱۳۹۶
۱۶ پیش بینی زمان واقعی سیلاب میان حوضه سدهای مسجدسلیمان و گتوندعلیا با استفاده از مدل بارش رواناب (قبل و بعد از آبگیری سد گتوند علیا) دوفصلنامه مهندسی آب دوره .۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۱۷ تهاجم یا تبادل فرهنگی فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره .۱۰، شماره ۸، سال ۱۳۸۸
۱۸ سنجش میزان رضایت مندی شهروندان تهرانی از خدمات و کارکنان شهرداری تهران فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره .۲، شماره ۵، سال ۱۳۹۲
۱۹ مقایسه روشهای تجربی برآورد تبخیر از سطح آزاد آب (مطالعه موردی: سد تنظیمی دز) دوفصلنامه مهندسی آب دوره .۴، شماره ۲، سال ۱۳۹۵

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ 3D Printed TCP-based scaffold incorporating VEGF-loaded PLGA microspheres for craniofacial tissue engineering اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران ۱۳۹۷
۲ Amniotic fluid-derived stem (AFS) cell-seeded collagen-glycosaminoglycans scaffoldfor wound healing اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران ۱۳۹۷
۳ Applying Genetic Algorithm for Allocating Students to the Dormitory Rooms اولین کنفرانس داده کاوی ایران ۱۳۸۶
۴ اخلاق مدیریت دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی ۱۳۹۶
۵ ارایه مدلی جامع از عوامل موثر بر خریدهای تکانشی یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز ۱۳۹۷
۶ ارزیابی استفاده از مدل برنامه ریزی بیان ژن جهت شبیه سازی نوسانات سطح آب زیرزمینی کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ۱۳۹۵
۷ ارزیابی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت الشتر جهت شرب سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۵
۸ ارزیابی راندمان کاربرد آب در مزارع نیشکر شرکت کشت و صنعت کارون ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۵
۹ ارزیابی روش های زمین آماری در پراکنش مکانی کلر و سولفات آب زیرزمینی در دشت میاناب شوشتر دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست) ۱۳۹۳
۱۰ ارزیابی روند تغییرات بارندگی استان خوزستان با روش من کندال همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی ۱۳۹۵
۱۱ ارزیابی مدلهای ET0 Calculator و AquaCrop در مدیریت مزارع نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۰
۱۲ ارزیابی میزان EC و TDS در منابع آبی زیرزمینی روستاهای دشت مسجدسلیمان با کاربرد GIS همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی ۱۳۹۵
۱۳ ارزیابی و ساماندهی دفع آب های سطحی شهرستان مسجد سلیمان ناشی از رواناب ها سال اخیر همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی ۱۳۹۵
۱۴ استفاده از تکنیکهای آنالیز چندمتغیره در پیاده سازی رویکرد مشتری مداری در صنعت فولاد اولین کنفرانس داده کاوی ایران ۱۳۸۶
۱۵ استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل های عددی در تحلیل مسیر آبراه ها ( مطالعه موردی سد انحرافی دز ) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی ۱۳۹۵
۱۶ Comparison of Modified Perturbed Hard-Sphere-Chain Equation of State with Peng-Robinson and ISM Equation of State دوازدهمین سمینار فیزیک شیمی ایران ۱۳۸۸
۱۷ Determination of the Stable Structures and Phase Transitions of Adamantane Nanoclusters by Molecular Dynamics Simulation بیستمین کنگره شیمی ایران ۱۳۹۷
۱۸ Evaluation of commercial procell Rand selmanexR product supplements effect on growth performance body composition of Common carp (Cyprinus carpio) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران ۱۳۹۷
۱۹ Poly (lactic-co-glycolic acid) (PLGA)/TiO2 nanotube bioactive composite as a novel scaffold for bone tissue engineering اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران ۱۳۹۷
۲۰ Prediction of the phase behavior of pure polar compounds دوازدهمین سمینار فیزیک شیمی ایران ۱۳۸۸
۲۱ Preparation and characterization of PLGA/Layered double hydroxide scaffolds for bone tissue engineering اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران ۱۳۹۷
۲۲ بازارگرایی، کارآفرینی و نوآوری پایه های اساسی عملکرد برتر شرکت ها یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز ۱۳۹۷
۲۳ برآورد شاخص فرسایندگی باران با استفاده از خصوصیات ماهانه بارندگی در حوضه دریاچه نمک همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب ۱۳۹۱
۲۴ بررسی آب زیرزمینی استان بوشهر برای استفاده از آب شرب با توجه به TDS و TH همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۳
۲۵ بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه آبگیری برالگوی رسوب گذاری در آبگیر(مطالعه موردی :آبگیر غرب دز) اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست ۱۳۹۵
۲۶ بررسی اثر تغییر شرایط هیدرولیکی و هندسه پلکان بر رژیم جریان و استهلاک انرژی در سرریز پلکانی با بکارگیری مدل Flow-3D (مطالعه موردی سدهای بالا و پایین سیاه بیشه) دومین کنفرانس ملی شهرسازی،معماری،عمران،محیط زیست ۱۳۹۶
۲۷ بررسی پارامترهای فیزیکی و اثرنویز بر روی خطوط ارتباطی نانولوله های کربنیباندل شده سومین کنفرانس ملی اویونیک ایران ۱۳۹۶
۲۸ بررسی پراکنش مکانی بارندگی متوسط سالانه استان قزوین با استفاده از زمین آمار نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی ۱۳۹۴
۲۹ بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت کارکنان بر عملکرد شغلی آنها در بانک سپه استانقزوین کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها ۱۳۹۲
۳۰ بررسی تاثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینی بر عملکرد شرکت با تاکید بر نقش میانجی نوآوری فناورانه یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز ۱۳۹۷
۳۱ بررسی تاثیر عوامل شخصیتی و عوامل درون فروشگاهی بر رفتار خرید تکانشی با تاکید بر نقش میانجی خصیصه تکانش گرایی خریدار یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز ۱۳۹۷
۳۲ بررسی تاثیر نوآوری، کارآفرینی و شیوه های حسابداری مدیریت بر عملکرد شرکتهای کاشی و سرامیک استان یزد دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی ایران ۱۳۹۶
۳۳ بررسی تاثیر هوش هیجانی بر خلاقیت کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد حقوق و علوم انسانی ۱۳۹۵
۳۴ بررسی تخریب و تجدید پوشش گیاهی طی سال های 2000 و 2009 در منطقه سگزی اصفهان با استفاده از تصاویر ماهوارهای دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری ۱۳۹۳
۳۵ بررسی تغییرات بارش و دما در شرایط تغییر اقلیم آتی برای حوضه رود زرد در ایران اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست ۱۳۹۵
۳۶ بررسی تغییرات زمانی و الگوی مکانی روندهای بارندگی استان خوزستان همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی ۱۳۹۵
۳۷ بررسی تغییرات شاخص فرسایندگی Aim در استان خوزستان اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار ۱۳۹۰
۳۸ بررسی تغییرات مکانی برخی آلاینده های آب های زیرزمینی با استفاده از زمین آمار (مطالعه موردی: دشت خرم آباد) نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روشهای کنترل آن ۱۳۹۲
۳۹ بررسی تغییرات مکانی خصوصیات کمی آب های زیر زمینی با استفاده از GIS دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۳
۴۰ بررسی تغییرات منطقه ای بارش سالانه استان خوزستان با کاربرد روش زمین آماری کریجینگ مبتنی بر GIS همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی ۱۳۹۵
۴۱ بررسی چگونگی افزایش میزان آلودگی از تخلیه کننده دایره ای در محیط پذیرنده ساکن ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۵
۴۲ بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه گلستان دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین ۱۳۹۲
۴۳ بررسی رابطه ارتباطات میان فردی با خودپنداری و عزت نفس دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد میبد اولین همایش ملی تربیت دینی، راهی به سوی تعالی ۱۳۹۴
۴۴ بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و احساسات کارکنان باتوجه به نقش درک سیاستهای سازمانی مطالعه موردی: بیمارستاان شهدای کارگر شهر یزد سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری ۱۳۹۴
۴۵ بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی باعملکردکارکنان استانداری استان گلستان اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم ۱۳۹۳
۴۶ بررسی رابطه بین هوش معنوی و رفتار شهرو ندی سازمانی کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان چهارمین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت ۱۳۹۷
۴۷ بررسی رابطه مهارت های ارتباط کلامی و غیرکلامی با خودپنداری و عزت نفس دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد اولین همایش ملی تربیت دینی، راهی به سوی تعالی ۱۳۹۴
۴۸ بررسی رابطه مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض در بین مدیران بیمارستان های استان گلستان کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۳۹۳
۴۹ بررسی عوامل کلیدی موفقیت برندسازی داخلی در بانک ملت (مورد مطالعه: شعب بانک ملت استان تهران) کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21 ۱۳۹۳
۵۰ بررسی غلظت هوای مخلوط با جریان آب در نقاط مختلف روی سرریز پلکانی در جریان غیر ریزشی همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی ۱۳۹۵
۵۱ بررسی فرماندهی حوادث اکولوژیک ناگهانی با قدرت و شدت کافی(ICS Disaster) توسط سازمان آتش نشانی سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری ۱۳۹۶
۵۲ بررسی فلوراید در آب شرب روستاهای شهرستان اندیمشک با کاربرد GIS همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی ۱۳۹۵
۵۳ بررسی کیفی آب زیرزمینی براساس طبقه بندی ویلکوکس به منظور مصارف کشاورزی در بخشی از حوزه آبخیز شیراز نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی ۱۳۹۴
۵۴ بررسی کیفی آب زیرزمینی دشت الشتر جهت استفاده در کشاورزی سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۵
۵۵ بررسی مدل درون یابی معکوس وزنی فاصله (IDW) در پهنه بندی بارش ( مطالعه موردی: استان خوزستان) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی ۱۳۹۵
۵۶ بررسی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و نقشآن در بهبود عملکرد سازمان های دولتی و غیردولتی ایران دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک ۱۳۹۲
۵۷ بررسی معماری نوگرای ایرانی و آثاری از هوشنگ سیحون در این سبک چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری ۱۳۹۵
۵۸ بررسی معیار های کیفیت خدمات مهندسین مشاور در مرحله طراحی پروژه های ساختمانی کشور هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ۱۳۹۰
۵۹ بررسی و ارائه مدل عوامل مؤثر بر چابکی نیروی انسانی مورد مطالعه در شرکت توزیع نیروی برق استان یزد کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21 ۱۳۹۳
۶۰ بررسی و پیاده سازی ربات های امدادگر در عملیات جستجو و نجات دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری ۱۳۹۵
۶۱ بررسی و تخمین خطر جذب سدیم و هدایت الکتریکی آب زیرزمینی دشت خرم آباد نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روشهای کنترل آن ۱۳۹۲
۶۲ بررسی، تخمین و پهنه بندی نیترات آبهای زیرزمینی به روش کریجینگ (مطالعه موردی: شهرستان خرم اباد) نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روشهای کنترل آن ۱۳۹۲
۶۳ برنامه ریزی منابع آب مخزن سدزیبا محمدبااستفاده ازنرم افزارHEC-RESSIM دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری ۱۳۹۳
۶۴ بکارگیری هوش مصنوعی در برآورد میزان آبشستگی در پایاب سرریزهای جام دومین کنفرانس ملی شهرسازی،معماری،عمران،محیط زیست ۱۳۹۶
۶۵ به کارگیری شاخص الکنودر مکان یابی دفن زباله شهرستان دزفول ششمین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار ۱۳۹۵
۶۶ بهینه سازی شبکه ایستگاه های باران سنجی استان خوزستان با روش کریجینگ همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی ۱۳۹۵
۶۷ بهینه سازی مصرف انرژی در تاسیسات آب و فاضلاب همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب ۱۳۹۱
۶۸ پهنه بندی شاخص (EI(30 ماهانه با استفاده از روش های زمین های آماری (مطالعه موردی حوضه آبخیز دریاچه نمک) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب ۱۳۹۱
۶۹ پهنه بندی کیفیت آب شرب روستاهای شهرستان اندیمشک با استفاده از GIS و تاکید بر وجود فلزات سنگین روی، مس، آلومینیوم، کرم همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی ۱۳۹۵
۷۰ پیش بینی زمان واقعی سیلاب میان حوضه سدهای مسجدسلیمان و گتوند علیا با استفاده از مدل بارش رواناب (قبل و بعد از آبگیری سد گتوند علیا) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب ۱۳۹۶
۷۱ پیش بینی مصرف میلگردهای فولادی با استفاده از رگرسیون چندمتغیره اولین کنفرانس داده کاوی ایران ۱۳۸۶
۷۲ تاثیر روش های آبیاری جویچه ای یک در میان متغیر بر روی راندمان کاربرد و حجم مصرف آب در کشت ذرت دانه ای در شمال خوزستان ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۵
۷۳ تاثیر ویژگیهای شخصیتی بر ابتکار و نوآوری شغلی در مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی ۱۳۹۵
۷۴ تاثیروب دارکردن میل لنگ بربالانس دینامیکی موتورچهارسیلندردیزلی وکاهش نیروهای یاتاقانی دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری ۱۳۹۴
۷۵ تحلیل میدان آکوستیک حاصل از جریان تراکم نا پذیر بر روی شناور زیرسطحی سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک ۱۳۹۴
۷۶ تحلیلی برعوامل مؤثر در پیاده سازی مدیریت دانش دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری ۱۳۹۲
۷۷ تعیین مناسب ترین روش میان یابی برای بررسی تغییرات مکانی EC و SAR آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی: میاناب شوشتر) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری ۱۳۹۳
۷۸ تغییر طرح اتصال شاتون از پین به دندانه دار در موتور چهار سیلندر دیزلی دومین کنفرانس ملی مکانیک کاربردی ۱۳۹۴
۷۹ تهیه نقشه فرسایندگی باران استان قزوین با استفاده از زمین آمار چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی ۱۳۹۳
۸۰ تهیه و بررسی خواص رئولوژی نانوسیال های مغناطیسی بر پایه مگنتیت (Fe3O4) با و بدون پوشش پلی ونیل الکل (PVA) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک ۱۳۸۷
۸۱ ساخت، مشخصه یابی و بررسی خواص مغناطیسی نانوذرات سوپرپارامغناطیس مگنتیت با پوشش PVA کنفرانس فیزیک ایران 1387 ۱۳۸۶
۸۲ سرمایه اجتماعی زیربنای حیاتی در جهت دست یابی و ارتقا سلامت سازمانی نهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و ششمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز ۱۳۹۶
۸۳ سنتز و مشخصه یابی ساختاری سرامیک های هیدروکسی آپاتیت فلوئوردارشده سینترشده هشتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران ۱۳۸۷
۸۴ سنتزکنترل شده، مشخصه یابی و بررسی سینترپذیری فلوئور الحاق شده در هیدروکسی آپاتیت نانوکریستالین کنفرانس فیزیک ایران 1387 ۱۳۸۶
۸۵ شناخت عوامل موثر بر بهبود ارتباطات و ایجاد همدلی سازمانی در بینکارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایلام کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها ۱۳۹۲
۸۶ شناسایی رابطه میان سبک رهبری تحول آفرین و کیفیت زندگی کاری با تاکید برنقش میانجی عدالت سازمانی هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین ۱۳۹۶
۸۷ شناسایی مکانهای مناسب جمع آوری آب باران با استفاده از روش ANP در حوضه آبخیز کوهرنگ نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۷
۸۸ شناسایی مکانهای مناسب جمع آوری آب باران با استفاده از روش ANP در حوضه آبخیزکوهرنگ نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۷
۸۹ شناسایی نقش گرایش کارآفرینانه، نوآوری و بازارگرایی در ارتقا عملکرد شرکت یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز ۱۳۹۷
۹۰ شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اعتبارسنجی مشتریان جهت پرداخت تسهیلات در بانک ملت شهر یزد به کمکFTOPSIS سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران ۱۳۹۶
۹۱ شناسایی و مدیریت ریسک ها در مجموع قراردادهای B.O.T نیروگاه های برق کشور پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ۱۳۸۸
۹۲ شناسایی وارزیابی مولفه های ویژگیهای روسای شعب بانک صادرات یزد دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک ۱۳۹۲
۹۳ طراحی مدل ارزیابی عوامل موثر بر تعالی منابع انسانی در شرکت کاشی و سرامیک درسا سرام میبد اولین کنفرانس بین المللی اصول فناورانه در مدیریت و مهندسی صنایع ۱۳۹۸
۹۴ فرماندهی حریق های بزرگ و مدیریت نیروهای آتش نشان بوسیله RFID BAboard اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری ۱۳۹۷
۹۵ کاربرد سنجش از دور ، GIS و AHP در پتانسیل یابی منابع آب (مطالعه موردی : تاقدیس شیرگون) اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست ۱۳۹۵
۹۶ کاربرد سنجش از دور، GIS و AHP در پتانسیل یابی منابع آب ( مطالعه موردی: تاقدیس شیرگون) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی ۱۳۹۵
۹۷ کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در پهنه بندی کیفیت آب شرب روستاهای شهرستان اندیمشک با تاکید بر میزان سختی و TDS همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی ۱۳۹۵
۹۸ کاربرد مبانی مشترک مدل های بالندگی مدیریت پروژه در شرکت های ساختمانی اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها ۱۳۸۷
۹۹ مدل سازی پارامترهای کیفی اکسیژن محلول (DO) و اکسیژن مورد نیاز (BOD) رودخانه کرخه در بازه پای پل الهایی با استفاده از نرم افزار WASP6 اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری ۱۳۹۳
۱۰۰ مدل سازی پارامترهای کیفی نیترات و آمونیاک در رودخانه کرخه بازه پای پل الهایی با استفاده از نرم افزار WASP6 اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری ۱۳۹۳
۱۰۱ مدل سازی دینامیکی موتور چهار سیلندر دیزلی در نرم افزار ADAMS کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک ۱۳۹۴
۱۰۲ مدیریت بحران در تاسیسات آب و فاضلاب همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب ۱۳۹۱
۱۰۳ مروری بر اثرات تغییر اقلیم بر محیط و سازگاری با آن دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری ۱۳۹۳
۱۰۴ مروری بر تاثیر سنگیزه ای در کاهش فرسایش بادی سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار ۱۳۹۲
۱۰۵ مروری بربررسی تاثیرمالچ های نفتی درتثبیت ماسه های روان سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار ۱۳۹۲
۱۰۶ معرفی عوامل موثر بر رفتار خرید تکانشی در محیط آنلاین یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز ۱۳۹۷
۱۰۷ مقایسه روش های مختلف زمین آماری برای میان یابی بارندگی روزانه ایستگاه های باران سنجی استان خوزستان همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی ۱۳۹۵
۱۰۸ مقایسه رویش های درون یابی عناصر شیمیایی آب زیرزمینی دشت میاناب شوشتر اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری ۱۳۹۳
۱۰۹ نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در بین دانشجویان داوطلب و غیر داوطلب اهدای خون شهر بندرعباس (1396) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران ۱۳۹۷
۱۱۰ نقش رسانه های ارتباط جمعی در توسعه مدیریت بحران (با رویکرد زلزله آبان ماه استان کرمانشاه) چهارمین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت ۱۳۹۷
۱۱۱ نقش رهبری تحول آفرین در بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین ۱۳۹۶
۱۱۲ واسنجی و صحتسنجی مدل AquaCrop در مزارع کلزا تحت مدیریت زارعین اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی ۱۳۹۰