CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر کامبیز مشایخی

Doctor Kambiz Mashayekhi

دانشیار گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

کد محقق - Researcher ID: 10207

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر کامبیز مشایخی

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
سردبیرمجله پژوهش های تولید گیاهیایران

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

سارا فرزای

Sara Farzai

مربی موسسه آموزش عالی مازیار

میرسعید حسینی شیروانی

Mirsaeed Hoseini shirvani

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر کامبیز مشایخی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ اثر محلولپاشی اسید سالیسیلیک و لایم سولفور روی برخی از شاخصهایکمی و کیفی نشاء گوجه فرنگی رقم سوپرآ دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره .۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۲ اثرفرم های مختلف ازت بر pH محیط کشت جنین زایی رویشی گیاه گوجه فرنگی(.Solanum lycopersicon L) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره .۲۴، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۳ برآورد اقتصادی تاثیر کود پتاسیم و زئولیت کلینوپتیلولیت برای تولید گندم مجله تولید گیاهان زراعی دوره .۱۰، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۴ بررسی اثر محلول پاشی اسیدسالیسیلیک بر روی برخی از خصوصیات کیفی گیاه سیب زمینی مجله تولید گیاهان زراعی دوره .۹، شماره ۴، سال ۱۳۹۵
۵ بررسی پاسخ برخی از پارامترهای فتوسنتزی گیاه دارویی استویا به غلظت های مختلف زغال فعال با حلال های متفاوت مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره .۲۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۶ مطالعه تاثیر پرمنگنات پتاسیم بر صفات بیوشیمیایی پیاز خوراکی (Allium cepa) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره .۲۳، شماره ۳، سال ۱۳۹۵

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ آبیاری گیاه گوجه فرنگی با آب شور و ارائه معادله تبخیر-تعرق واقعی یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۰
۲ اثر حذف نیترات و آمونیوم بر تکامل جنین های رویشی نرمال در محیط کشت جنین زایی دمبرگ هویج سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۳ اثر عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و روی بر میزان کلورفیل در گشنیز یازدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۸
۴ اثر قارچ آربسکولدار claroideum Claroideoglomus بر وزن گیاهچه های هویج حاصل از کشت آبکش ثانویه. سومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار ۱۳۹۶
۵ ارزیابی اثرات جیبرلین، پوترسین وتیورآ در رفع خفتگی و جوانه زنی بذور پنج رقم فندق (Corylus avellana) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۶ ارزیابی اثرات چینه سرمایی در ترکیب با مواد تسهیل کننده تنژگی بر رفع رکود بذور فندق اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۷ ارزیابی تغییرات بیوشیمیایی در قلمههای انگور پس از تلقیح با قارچهای آربوسکولار مایکوریزاAMF) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۸ ارزیابی میوه های بکرزا و غیربکرزای خیار (Cucumis sativus L.) در رقم سوپردامینوس ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۹ باززایی پیازچه از ریزنمونه‌های تک فلسی با طبق و بدون طبق پیاز آماریلیس (Hippeastrum hybridum) در شرایط کشت درون‌شیشه‌ای اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۱۰ باززایی ریزنمونه های دوفلسی پیاز آماریلیس (Hippeastrum hybridum) در شرایط کشت درون شیشه ای هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۱۱ برآورد تبخیر-تعرق گیاه گوجه فرنگی و محاسبه ضریب گیاهی در شرایط آبیاری با آب شور یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۰
۱۲ بررسی اثر تغذیه ای نشا با اسید بوریک بر روی برخی خصوصیات بوته گوجه فرنگی تحت تنش سرما اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار ۱۳۹۱
۱۳ بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر روی برخی از صفات پس از برداشت غده های سیب زمینی دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی ۱۳۹۲
۱۴ بررسی اثر محلول پاشی توسط عنصر بر B)بر روی برخی از خصوصیات کمی و کیفی میوه توتفرنگی رقم کاماروسا اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۱۵ بررسی اثر محلول پاشی عنصر بر (B) بر روی برخی از خصوصیات رشدی میوه گوجه فرنگی رقم سوپر آ اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار ۱۳۹۰
۱۶ بررسی اثر محلول پاشی عنصر بر (B) بر روی برخی از خصوصیات مورفولوژی میوه سیب رقم رداسپار اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار ۱۳۹۰
۱۷ بررسی اثر محلول پاشی عنصر بر B)بر روی برخی از خصوصیات بیوشیمیایی توتفرنگی رقم کاماروسا اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۱۸ بررسی اثر محلول پاشی عنصر بر بر روی برخی از خصوصیات بیوشیمیایی گوجه فرنگی رقم سوپر آ هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۱۹ بررسی اثر محلول پاشی عنصر بر بر روی برخی از خصوصیات کیفی میوه گوجه فرنگی رقم سوپر آ هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۲۰ بررسی اثر محلول پاشی متانول بر روی خصوصیات پس از برداشت و موثر در صنایع تبدیلی میوه گوجه فرنگی دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی ۱۳۹۲
۲۱ بررسی اثر منبع ریزنمونه (مزرعه و گلخانه) بر استقرار درون شیشه ای چهار رقم انگور (Vitis vinifera L) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۲۲ بررسی برخی از صفات عملکرد سیب زمینی تحت تاثیر تیمار لایم سولفور و اسید سالیسیلیک همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۵
۲۳ بررسی بقایای گیاهی حاصل از مرداب آب بندان سر بر رشد و غلظت عناصر در گیاه گوجه فرنگی همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار ۱۳۸۵
۲۴ بررسی تاثیر پاکلوبوترازول، اتیفن، دامینوزاید و آبسسیک اسید بر عملکرد گندم دیم در یک سال پر باران و خاک با سطح ویژه بالا با محدودیت پتاسیم دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم ۱۳۹۲
۲۵ بررسی تاثیر سالیسیلیک اسید بر سنتز آنتی اکسیدان های درونی آبکش ثانویه ریشه هویج و القا جنین زایی رویشی در محیط کشت بافت همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۲۶ بررسی تاثیر سطوح مختلف عنصر بر بر روی برخی از صفات بیوشیمیایی سیب رقم رداسپار اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار ۱۳۹۰
۲۷ بررسی تاثیرسالیسیلیک اسید برمیزان جنین زایی رویشی آبکش ثانویه هویج در محیط کشت B5 ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۲۸ بررسی تأثیر پرلیت در بستر کشت گلدانی گیاه برگ زینتی فیکوس بنجامین ابلق پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۸۹
۲۹ بررسی تأثیر تنشهای کم آبیاری و شوری بر خصوصیات مورفولوژیک گیاه گوجه فرنگی اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی ۱۳۹۲
۳۰ بررسی ترکیبات فنلی، فلاونوئیدی ، آنتوسیانین ها و اسید مالیک میوه دو رقم سیب زرد و قرمز لبنانی در پنج شهر مختلف ایران همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۳۱ بررسی تغییرات ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی در پالپ، مزوکارپ و پوست پرتقال پارسون براون و مارس بر روی چند پایه مختلف همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۳۲ بررسی تغییرات هیدرات های کربن، آنتوسیانین و محتوای کلروفیل از زمان برداشت تا جوانه زنی سیر هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۳۳ بررسی تنوع مورفوفیزیولوژیکی میوه برخی جمعیت های گوجه فرنگی ایران یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۸
۳۴ بررسی جنین زایی در توت فرنگی رقم کاماروزا ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۳۵ بررسی روند تجمع قندها در ریزوم و اندام هوایی گیاه یکساله مارچوبه اکتاپلوئید یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۸
۳۶ بررسی ریشه دار کردن قلمه های کیوی در محیط درون شیشه ای همایش ملی مدیریت کشاورزی ۱۳۹۰
۳۷ بررسی شاخصهای رشدی و فیزیولوژیکی تربچه تحت تغذیه کود کامل بر پایه MS در ترکیب با اسیدهیومیک یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۸
۳۸ بررسی عنصر بر روی میزان برخی از متابولیت ها ثانویه سیب رقم رداسپار همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۳۹ بررسی کالوس زایی گیاه ترب اسبیArmoracia rustanica در محیط کشت B5 دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۶
۴۰ بررسی کالوس زایی گیاه تره ایرانی (Allium ampeloprasum spp. Persicum) در محیط کشت B5 دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم ۱۳۹۷
۴۱ بررسی میزان تغییرات برخی از کربوهیدرات ها از زمان برداشت تا جوانه زنی در بخش های مختلف سیر هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۴۲ بررسی واکنش جوانه زنی بذر برخی جمعیت های گوجه فرنگی ایران به دما یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۸
۴۳ تاثیر تیمارهای کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم جهت توصیه کودی مناسب نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۰
۴۴ تاثیر سه رونگ پوشش پارچه ای یک بار مصرف پزشکی بر رشد و نمو تربچه و اسفناج ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۴۵ تاثیر شرایط کشت درون شیشه ای بر میزان باززایی پیازچه از ریزنمونه های تک فلسی و دوفلسی پیاز نسرین Hippeastrum hybridum سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۴۶ تاثیر لایم سولفور و اسیدسالیسیلیک بر برخی خصوصیات کمی گیاه سیب زمینی همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۵
۴۷ تاثیر نانوسیلور روی افزایش عمر انباری گل بریده میخک سفید (وایت لیبریتی) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۸۹
۴۸ تاثیر وزنهای مختلف پیاز خوراکی (Allium cepa L.) بر تولید بذر هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۴۹ تاثیرتلقیح باچهار تیمار قارچ مایکوریزا آربوسکولارAMF)بر رشد قلمه های چهار رقم انگور اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۵۰ تاثیرمحلول پاشی سالسیلیک اسیدبرروی برخی ازخصوصیات مورفولوژیکی گیاه گوجه فرنگی اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۱
۵۱ تامین بهینه عنصر پتاسیم در گیاهان روغنی کشت شده در خاکهای رسی با سطح ویژه بالا همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی ۱۳۸۹
۵۲ تأثیر ترکیبات مختلف گلدانی حاوی کوکوپیت بر رشد و توسعه فیکوس بنجامین ابلق پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۸۹
۵۳ تکثیر درون شیشه ای کیوی از طریق جنین زایی رویشی همایش ملی مدیریت کشاورزی ۱۳۹۰
۵۴ جنین زایی رویشی تره ایرانی (Allium ampeloprasum spp. Persicum) در محیط کشت B5 دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی ۱۳۹۷
۵۵ جنین زایی رویشی گیاه ترب اسبی Armoracia rustanicaدر شرایط درون شیشه ای کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی ۱۳۹۶
۵۶ ررسی هورمونهای استروئیدی (پروژسترون، استرادیول) در غده و کالوس سیب زمینی شیرین در محیط کشت B5 یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۸
۵۷ روش مطلوب استریل کردن پیاز آماریلیس Hippeastrum hybridum به منظور کشت درون شیشه ای همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۰
۵۸ ریزازدیادی کیوی Actinidia deliciosa اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۵۹ سنتز متابولیت های ثانویه و رابطه آن با القای جنین زایی رویشی ریزنمونه هویج تحت تیمار سالیسیلیک اسید همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۶۰ طراحی و ساخت دستگاه اکسوفیتون جهت آزمایشات کشت بافت اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای ۱۳۸۸
۶۱ کاربرد قارچ claroideum Claroideoglomus بر کاهش تلفات مرحله استقرار سازی گیاهچه های هویج بر اثر قارچ sclerotiorum Sclerotinia. سومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار ۱۳۹۶
۶۲ مطالعه تغییرات بیوشیمیایی سیب رقم رداسپار پس از محلولپاشی با عنصر بر دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو) ۱۳۸۹
۶۳ مطالعه صفات دانه گرده ارقام زیتون در دو محیط کشت مختلف دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو) ۱۳۸۹
۶۴ مطالعه گرده افشانی و خودناسازگاری گرده به منظور تعیین بهترین رقم گرده زا برای ارقام زیتون میشن و زرد دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو) ۱۳۸۹
۶۵ مقایسه توانایی جنین زایی رویشی در برخی از اندام های دو رقم اصلاح شده و خودروی خیار در محیط کشت B5 همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۶۶ مقایسه توانایی جنین زایی رویشی در برخی از اندام های دو رقم اصلاح شده وخودروی خیار در محیط کشت B5 پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۸۹
۶۷ مقایسه خصوصیات دانه گرده رزهای هگزاپلوئید با والدین تریپلوئید آنها ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۶۸ مقایسه میزان مقاومت به سفیدک پودری در رزهای هگزاپلوئید با والدین تریپلوئید آنها اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران ۱۳۹۳
۶۹ مقایسه ی برخی ازخصوصیات میوه های دوجمعیت گوجه فرنگی آلبالویی Lycopersicon esculentum var. Cerasiforme دردومحیط کشت خاکی و هیدروپونیک کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۲
۷۰ واکنش درون شیشهای ریزنمونه های کیوی به محیط کشت بدون هورمون اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۷۱ واکنش ریزنمون ههای فلسی پیاز نسرین Hippeastrum hybridum) نسبت به محیط کشت مایع هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰