CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر ابراهیم خدایی

Doctor Ebrahim Khodai

دانشیار دانشگاه تهران

کد محقق - Researcher ID: 10641

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر ابراهیم خدایی

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
سردبیرمطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشیتهران

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

سید ساجدین موسوی

Seyed Sajedin Mosavi

بهمن سلیمانی

Bahman Soleymani

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر ابراهیم خدایی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ ارائه مدل مطلوب برای پیوند زدن نمره های سوابق تحصیلی با نمره های آزمون سراسری ورود به دانشگاه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره .۹، شماره ۲۸، سال ۱۳۹۸
۲ ارائه و اجرای الگوی اعتبارسنجی پیامدمحور برنامه های درسی فنی و مهندسی (مطالعه موردی: درس برنامه سازی پیشرفته از رشته مهندسی کامپیوتر) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره .۱۹، شماره ۷۶، سال ۱۳۹۶
۳ سنجش برازش فرد در آزمون ریاضی پایه هشتم مطالعه تیمز 2015 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره .۹، شماره ۲۷، سال ۱۳۹۸
۴ طرح های پیوند اجتماعات محلی روستایی با نظام رسمی آموزش و پرورش در دوره پهلوی دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره .۸، شماره ۱، سال ۱۳۹۷
۵ کاربرد تحلیل عاملی درتعیین وزن گویه هادرمقایسه باروش وزن دهی بامقادیر ثابت دراندازه گیری های روانی تربیتی فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره .۳، شماره ۹، سال ۱۳۹۱
۶ کاربرد مدل دو عاملی چندبعدی نظریه سوال-پاسخ جهت تحلیل بعدیت و کارکرد افتراقی سوال، سوالات مبتنی بر متن فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره .۷، شماره ۲۸، سال ۱۳۹۶
۷ مدل سازی خطی سلسله مراتبی بین آماره ی برازش فرد H^T و متغیرهای زمینه ای دانش آموزان در آزمون ریاضی پایه ی هشتم مطالعه تیمز 2015 فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره .۹، شماره ۳۵، سال ۱۳۹۸
۸ مقایسه خطای استاندارد اندازه گیری شرطی در روشهای غیر خطی تبدیل نمره های خام به نمره های مقیاس فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره .۸، شماره ۲۹، سال ۱۳۹۶
۹ مقایسه خطای استاندارد اندازه گیری شرطی نمره های مقیاس تحت توزیع دوجمله ای و بتا -دوجمله ای فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره .۹، شماره ۳۳، سال ۱۳۹۷
۱۰ میزان آماده سازی اعضای هیات علمی در خصوص اجرای اعتبارسنجی و تغییر در برنامه های درسی دانشگاهی دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره .۹، شماره ۱۸، سال ۱۳۹۷