CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر علیرضا یوسفی

Doctor Alireza Yosefi

دکتری DBA (طرح تجاری) از دانشگاه بین المللی مالزی

کد محقق - Researcher ID: 1101

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا یوسفی

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
هیات تحریریهمجله بین المللی کسب و کار و بازاریابیایران

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

حسین زارع

hossein Zare

دانشیار

سعید مظلومیان

Saeed Mazlomiyan

دانشیار

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر علیرضا یوسفی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ اثر کورکومین خوراکی بر فراسنجه های بافت شناسی بیضه خروس های مادر گوشتی مسنن فصلنامه تولیدات دامی دوره .۲۰، شماره ۳، سال ۱۳۹۷
۲ ارتباط نابرابری جنسیتی و شاخص های مربوط به کودکان در کشورهای با سطوح درآمذ مختلف: یک مطالعه اکولوژیک فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره .۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۳ ارزیابی اثر مالچ گندم و سطوح مختلف کود نیتروژن بر رشد علف های هرز و برخی صفات زراعی بادرشبو فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۸، شماره ۴، سال ۱۳۹۶
۴ ارزیابی سیستم تولید، فرآیند ساخت و لجستیک و فناوری جاری شرکت های ولوو و رنو در شرکت سایپا دیزل مدیریت زنجیره تامین دوره .۱۸، شماره ۵۴، سال ۱۳۹۵
۵ ارزیابی مراحل چرخه فحلی در موش های Balb/c فصلنامه دامپزشکی دوره .۳۰، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۶ استفاده از بستر دروغین و مقادیر کاهش یافته علف کش ایمازتاپیر در مدیریت علف های هرز لوبیا Phaseolus vulgari L دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۶، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۷ بررسی اثر رقابت چندگونه ای توق (.L strumarium Xanthium )و تاج خروس ریشه قرمز (retroflexus Amaranthus )بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۰، شماره ۲، سال ۱۳۸۸
۸ بررسی تاثیر به کارگیری بازی های آموزشی در درس هندسه بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره .۱۶، شماره ۶۱، سال ۱۳۹۸
۹ بررسی رفتار جریان برشی پایای آب میوه هلوی ایرانی: اثر غلظت و دما فصلنامه فناوری های نوین غذایی دوره .۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۱۰ بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری بیماران به برندهای بیمارستانی با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری: 90-91 مجله بهداشت و توسعه دوره .۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۲
۱۱ بررسی کارایی دزهای کاهش یافته پندیمتالین در تلفیق با مالچ و وجین دستی در رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۹، شماره ۴، سال ۱۳۹۴
۱۲ بررسی مدیریت علف های هرزآفتابگردان بااستفاده ازمالچ مرده وزنده گندم سیاه Fagopyrum esculentum Moench فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۴، شماره ۴، سال ۱۳۹۲
۱۳ بررسی نقش سروتونین مرکزی و گیرنده ی 5HT2c آن بر اخذ خوراک جوجه های ماده نژاد تخمگذار بونس با تزریق درون بطن مغزی (ICV) پاراکلروفنیل آلانین و SB242084 فصلنامه دامپزشکی دوره .۳۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۷
۱۴ بینش های اساسی برآمده از یافته های علوم مغز و اعصاب برای تعلیم و تربیت: مرور سیستماتیک مستندات بینالمللی فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره .۱۳، شماره ۴۸، سال ۱۳۹۵
۱۵ پیش بینی زمان رویش گیاهچه های علف های هرز خاکشیر ( Descurainia sophia (L.) Webb.) و ازمک ( Cardaria draba (L.) Desv.) در مزرعه کلزا(Brassica napus L.) در شرایط زنجان فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۷، شماره ۱، سال ۱۳۹۲
۱۶ پیشبینی رویش گیاهچه های تاج خروس ریشه قرمزAmaranthus retroflexus در روش های مختلف آبیاری در آفتابگردان فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۴، شماره ۱، سال ۱۳۹۲
۱۷ تاثیر آموزش به روش پروژه ای و مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سوم تجربی فولادشهر در درس آمار و مدل سازی فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره .۱، شماره ۲۲، سال ۱۳۸۸
۱۸ تاثیر آموزش فعال فناورانه ی فیزیک بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ی متوسطه فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره .۱، شماره ۲۵، سال ۱۳۸۹
۱۹ تاثیر آموزش هوش عملی بر اضطراب و تمرکز دانش آموزان دختر پایه ی سوم راهنمایی فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره .۱، شماره ۲۲، سال ۱۳۸۸
۲۰ تاثیر تغذیه پیوگلیتازون بر تخمک ریزی و برخی بیماری های پس از زایش در گاوهای هولشتن فصلنامه علوم دامی ایران دوره .۴۵، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۲۱ تاثیروزن لاشه و جنس برکیفیت گوشت وترکیب اسیدهای چرب گوسفندان نژاد زل فصلنامه علوم دامی ایران دوره .۴۴، شماره ۲، سال ۱۳۹۲
۲۲ تأثیر کم کاری تیروئید بر روند تکثیر سلول های سوماتیک وجنسی بیضه گوسفند لری فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره .۶۹، شماره ۳، سال ۱۳۹۳
۲۳ تبیین مبانی فلسفی (معرفت شناسی) آموزش فلسفه برای کودکان در ایران فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره .۲، شماره ۱۹، سال ۱۳۹۴
۲۴ تحلیل محتوای کتاب های درسی جامعه شناسی دوره دبیرستان به لحاظ توجه به مفاهیم تربیت شهروندی فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره .۱۳، شماره ۵۰، سال ۱۳۹۵
۲۵ تدوین شاخص های لازم برای تهیه زیج هیات علمی دانشگاهها(دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره .۱، شماره ۲۰، سال ۱۳۸۷
۲۶ توزیع تاج پوشش سویا (Glycine max L.)، توق (Xanthium strumarium L. ) و تاج خروس (Amranthus retroflexus) در شرایط مختلف تداخل فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۸، شماره ۳، سال ۱۳۹۳
۲۷ دلالت های تربیت اخلاقی معنا شناسی باید از منظر کانت و متکلمان عدلیه فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره .۱۳، شماره ۴۸، سال ۱۳۹۵
۲۸ دیدگاه دبیران زن اصفهان در در مورد میزان استقرار عوامل مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصیلی 85-84 فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره .۱، شماره ۱۱، سال ۱۳۸۵
۲۹ طراحی الگوی ارزشیابی برنامه درسی شیمی دوره متوسطه ایران فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره .۱، شماره ۲۰، سال ۱۳۸۷
۳۰ غزالی و اخلاق فضیلت دینی فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره .۱، شماره ۲۰، سال ۱۳۸۷
۳۱ کارآیی مقادیر کاهش یافته علفکش ها و تلفیق آن ها با مالچ در کنترل علف های هرز گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره .۱۵، شماره ۲، سال ۱۳۹۲
۳۲ کاربرد دینامیک مولکولی در طراحی پیشرفته فرآورده های بیولوژیک و مطالعه پروتئین اجرام عفونی فصلنامه دامپزشکی دوره .۳۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۷
۳۳ کرسی های نظریه پردازی ،نقد و منظره به منظور ارائه چارچوب ادراکی مناسب برای نظام آموزش عالی کشور فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره .۱، شماره ۱۹، سال ۱۳۸۷
۳۴ لیز سلول های سرطانی با روش ویروس های درمانی انکولتیک (Oncolytic Virotherapy) فصلنامه دامپزشکی دوره .۳۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۷
۳۵ میزان انطباق ویژگیهای سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان با ویژگیهای سازمان یادگیرنده از دیدگاه دبیران در سال تحصیلی 85 ـ1384 فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره .۱، شماره ۱۴، سال ۱۳۸۶
۳۶ میزان مهارت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان در نحوه ی جستجو،دستیابی و ذخیره ی اطلاعات از منابع الکترونیکی فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره .۱، شماره ۲۴، سال ۱۳۸۸

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ اثر کشت مخلوط مخلوط افزایشی ذرت (Zea mays) و سویا (Glycine max) برکاهش زیست توده علف های هرز اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۲ ارتباط بین وزن در متر و شرینکیج دراکسترودر دوبلکس هشتمین همایش ملی لاستیک ۱۳۸۵
۳ ارزیابی پاسخ علفهای هرز جودره و گل گندم به آللوپاتی سورگوم دانه ای اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۴ استفاده از آویشن در تغذیه دام جهت افزایش کیفیت گوشت تولیدی همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۵ استفاده از بسته بندی های فعال برای گوشت و محصولات گوشتی سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی ۱۳۹۱
۶ استفاده از زیست فناوری برای تولید مواد پرارزش تغذیه ای: مطالعه موردی تولید سلولز باکتریایی از ضایعات خرما پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۶
۷ استفاده از زیست فناوری برای تولید مواد پرارزش تغذیه ای: مطالعه موردی تولید ویتامین ب 12 چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۴
۸ استفاده ازارزن مرواریدی Pennisetum glaucum بعنوان گیاه پوششی زنده جهت سرکوب علفهای هرز آفتابگردان دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۹ اصول و مبانی تربیت از دیدگاه امام علی(ع) در نهج البلاغه اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404 ۱۳۹۰
۱۰ الگوی آموزشی تقویت فرهنگ ایثار و شهادت در برنامه درسی مدارس همایش ملی ایثار و شهادت ۱۳۹۰
۱۱ امکان تولید کالباس از گوشت ماهی پرورش یافته به روش ارگانیک چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۴
۱۲ برآورد بار اقتصادی بیماری کاتاراکت در ایران- یک مطالعه مقطعی سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ۱۳۹۷
۱۳ بررسی اثرآللوپاتی سورگوم دانه ای بر جوانه زنی و رشد علف هرز پیچک وحشی(Convolvulus arvensis L.) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۱۴ بررسی برخی خصوصیات بیوپلیمرهای میکروبی و کاربرد آنها در صنایع غذایی پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۶
۱۵ بررسی تاثیر تراکم گیاه زراعی و رقابت علف هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (Zea mays) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۱۶ بررسی تاثیر تراکم های مختلف ذرت بر زیست توده و جمعیت علفهای اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۱۷ بررسی تاثیر فاصله روی ردیف بر زیست توده و عملکرد راش گندم اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۱۸ بررسی تاثیر مشتری سالاری و منافع آن برسازمان مطالعه موردی: دفاترخدمات ارتباطی و اداره کل پست استان مرکزی هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش ۱۳۹۴
۱۹ بررسی تغییرات صفات مورفولوژیک گندم سیاه (Fagopyrum esculentum Moench) تحت تراکمهای مختلف گیاهی اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۲۰ بررسی خواص مکانیکی مخلوط پلیمری کائوچوی طبیعی و پلی استایرن بوتادین در حضور هشتمین همایش ملی لاستیک ۱۳۸۵
۲۱ بررسی رابطه بین جو روانشناختی حاکم بر سازمان با اشتیاق شغلی دبیران مقطع متوسطه شهر یاسوج درسال تحصیلی 94-93 دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۴
۲۲ بررسی فعالیت آللوپاتیک ژنوتیپ های جوایرانی HordeumvulgareL بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های چاودار (Secale cereal L.) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۴
۲۳ بررسی کارایی ماده افزودنی کود اساید همراه با علفکشهای تاپیک و گرانستار به منظور کنترل علفهای هرز مزارع گندم دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۴
۲۴ بررسی کاربرد تلفیقی گیاهان پوششی و بسترکهنه درمدیریت علفهای هرزذرت دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۳
۲۵ بررسی میزان پرداخت هزینه های عمل تعویض دریچه آئورت توسط بیماران، قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان نمازی شیراز در سال 1395 سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ۱۳۹۷
۲۶ بررسی میزان حمایت جامعه میزبان ازتوسعه گردشگری پایدارونحوه نگرش جامعه مهمان به منابع گردشگری مطالعه موردی: شهرمحمودآباد اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران ۱۳۹۴
۲۷ بررسی نقش استرس ناشی از تاثیر نسبت های جنسی متفاوت بر تکثیر ماهی گوپی (Poecilia reticulate) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران ۱۳۹۱
۲۸ بررسی نگرش جامعه میزبان به توسعه ی گردشگری و اثرات آن درشهرمحمودآباد اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران ۱۳۹۴
۲۹ بررسی وجود باکتری لیستریامونوسیتوژنز در فروشگاه های عرضه گوشت مرغ و ماهی در سطح شهر شیراز سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی ۱۳۹۱
۳۰ برنامه ریزی برای تغییر رفتار در جهت حفظ محیط زیست سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی ۱۳۹۴
۳۱ پتانسیل دگرآسیبی ارقام گندم بر جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز جودره اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۳۲ پدیده خودکشی در نظام سلامت اولین همایش منطقه ای دانشجویی نوآوری در پرستاری و مامایی ۱۳۹۱
۳۳ تاثیر مالچ زنده و غیر زنده بر عملکرد و اجزای عملکرد گشنیز(Coriandrum sativum L.)تحت مدیریت مختلف علف های هرز سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۵
۳۴ تاثیرعبورآب ازمیدان مغناطیسی بربهبود کارایی گلایفوسیت و پاراکوآت درکنترل علف هرزتوق و مجموع چهارگونه علف هرز اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۱
۳۵ تاثیرکشت مخلوط افزایشی ذرت Zea mays L و شبدربرسیم Trifolium alexandrinum درسرکوب علفهای هرز دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۳۶ تأثیر تیپ رشدی لوبیا قرمز بر کارایی غلظت های کاهش یافته علف کش پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۲
۳۷ تأثیر روش کاشت بر الگوی رویش دم روباهی (Setaria viridis ) در سطوح مختلف کم آبیاری در آفتابگردان پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۲
۳۸ تعیین تغییرات پروتیین حین نگهداری محصولات ماهی با استفاده از تکنیک جداسازی الکتروفورز چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی ۱۳۹۶
۳۹ تعیین شاخص های تکثیر ماهی گوپی (Poecilia reticulate) در نسبت های جنسی متفاوت اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران ۱۳۹۱
۴۰ تعیین مدل ریاضی مناسب جهت پیش بینی محتوای رطوبتی خربزه درختی (پاپایا) طی فرآیند خشک شدن در خشک کن کابینی ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۳۸۹
۴۱ تغییرات مثبت بعد از سرطان پستان: یک مطالعه کیفی پنجمین کنگره کشوری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۱۳۹۸
۴۲ تنوع گونه ای و ترکیب جوامع علف های هرز تحت تأثیر گیاه پوششی و رقم آفتابگردان سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۴۳ حسگرهای سوسوزن LaBr3:Ce3+ در آشکارسازی پرتوهای گاما نخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن ۱۳۹۱
۴۴ حل عددی معادله غیرنسبیتی برای پتانسیل وود سکسون نخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن ۱۳۹۱
۴۵ راهنمای تدوین مقاله سومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت مدیریت پیوند و خرید و فروش اعضای بدن و نقش آن در سلامت اجتماع سومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار ۱۳۹۵
۴۶ ریسک فاکتورهای سرطان معده؛ مرور نظامند Systematic Review هشتمین همایش ملی راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها(با محوریت سرطان) ۱۳۹۸
۴۷ شناخت وضعیت سلامت عمومی دانش آموزان دختر و پسرمقطع متوسطه شهر یاسوج در سال 94-1393 تحصیلی دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۴
۴۸ کاهش مصرف و مصرف بهینه آب راهکاری جهت رسیدن به پایداری در کشاورزی دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۳
۴۹ محاسبه انرژی پایه گرافن به روش مونت کارلو سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو ۱۳۹۲
۵۰ مدل سازی عددی فرآیند انتقال جرم بر اساس روش تفاضل متناهی برای خشک شدن محصول خربزه درختی Papaya ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۳۸۹
۵۱ مدیریت تلفیقی علفهای هرز گیاه دارویی رازیانه اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۲
۵۲ مدیریت تلفیقی علفهای هرز گیاه دارویی رازیانه با روشهای شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۵۳ مروری بر خواص و ویژگی های نانوذرات کیتوزان و اثرات آن بر روند التیام زخم کنفرانس ملی نوآوری کشاورزی،علوم دامی و دامپزشکی ۱۳۹۸
۵۴ مطالعه اثر تنش خشکی بر خصوصیات ریشه ای در سه رقم نخود (Cicer arientinum L) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۵۵ مطالعه تاثیرسطوح مختلف تامین آب و روش آبیاری برعملکرد و اجزای عملکرد لوبیا دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۵۶ معرفی سیستم حرارت دهی مقاومتی و بررسی کاربرد آن در صنایع غذایی پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۶
۵۷ معرفی صمغ کنجاک مانان و بررسی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کاربردهای آن چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی ۱۳۹۶
۵۸ معنا و حدود فلسفه برنامه درسی پنهان از نگاه پارادایم علمی اثبات گرایی و انتقادی دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۵
۵۹ نحوه تولید سلولز باکتریایی و بررسی برخی ویژگی های آن چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی ۱۳۹۶
۶۰ نقش نظام آموزش عالی کشوردرتوسعه عدالت آموزشی: رویکردی نوین به آمایش سرزمین دومین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران ۱۳۹۱