CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر مجید جامی الاحمدی

Doctor majid Jamialahmadi

دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

کد محقق - Researcher ID: 1128

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر مجید جامی الاحمدی

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
مدیر مسئولفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعیایران
هیات تحریریهفصلنامه پژوهشهای زراعی ایرانمشهد-ایران

سمتهای علمی و اجرایی در همایشها و کنفرانسهای معتبر کشور

سمت رویداد برگزار کننده تاریخ
دبیر علمی سومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران دانشگاه بیرجند، بیرجند ۷ شهریور ۱۳۹۴

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر مجید جامی الاحمدی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ اثر آبیاری محدود بر رشد و عملکرد ژنوتیپ های گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L.) در شرایط بیرجند فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۲، شماره ۴، سال ۱۳۸۹
۲ اثر سایه اندازی و نیتروژن بر فنولوژی و عملکرد ارزن دم روباهی (.Setaria italica) در رقابت با تاج خروس سفید (.Amaranthus albus L) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره .۱۲، شماره ۳، سال ۱۳۹۸
۳ اثر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد زایشی بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن سه رقم گلرنگ بهاره فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۸۸
۴ اثر مالچ بقایای گیاهی مختلف روی سبز شدن و رشد اولیه گلرنگ و گندم در شرایط رطوبتی متفاوت فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره .۱۱، شماره ۳، سال ۱۳۹۷
۵ اثرات بازدارندگی بذور سلمه (Chenopodium album) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های ذرت (Zea mays) و سورگوم (Sorghum bicolor) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۰
۶ ارزیابی اثر تلفیقی کاربرد گوگرد باتیوباسیلوس بر عملکرد کیفی و خصوصیات مورفولوژیک گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۶، شماره ۱، سال ۱۳۹۳
۷ بررسی اثرات کیفیت آب و ماده افزودنی (سولفات آمونیوم) بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف های هرز فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۶، شماره ۲، سال ۱۳۹۱
۸ بررسی تاثیرالگوی کشت و سطوح کود پتاسیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد سیب زمینی (.Solanum tubersum L) در سطوح مختلف آبیاری فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره .۱۱، شماره ۳، سال ۱۳۹۷
۹ بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد زیست توده و برخی صفات فیزیولوژیکی دو گونه آویشن Thymus vulgaris و Thymus danensis در شرایط تنش خشکی و کاربرد کود دامی فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره .۱۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۷
۱۰ برهم کنش محدودیت تشعشع و نیتروژن بر رقابت دو گیاه چهارکربنه ارزن دم روباهی Setaria italica L و تاج خروس سفید Amaranthus albus L فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۳۱، شماره ۴، سال ۱۳۹۶
۱۱ تاثیر آفتابدهی خاک در کنترل اکوتیپ های مختلف اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۸، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۱۲ تاثیر تغییر اقلیم بر طول مراحل رشد و نیاز آبی گندم (Triticum aestivum L.) و جو (Hordeum vulgare L.) (مطالعه موردی: دشت بیرجند) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۷، شماره ۴، سال ۱۳۹۴
۱۳ تاثیر تنش شوری کلرید سدیم با سه روش آزمایشگاهی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۹، شماره ۱، سال ۱۳۹۰
۱۴ تاثیر مدیریت تلفیقی (مکانیکی + شیمیایی) بر تراکم و وزن خشک علفهای هرز، همراه با معرفی علف کش جدید انووک در مزارع پنبه بیرجند فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۹، شماره ۲، سال ۱۳۹۰
۱۵ تاثیر هورمون های اسید سالیسیلیک و اسید جیبرلیک بر فرایندهای پیشگیری وبهبود زوال بذر دو رقم کنجد (Sesamum indicum) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۵، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۱۶ تغییرات شاخص کلروفیل(SPAD)، محتوای نسبی آب، نشت الکترولیت و عملکرد دانه در سه ژنوتیپ گلرنگ بهاره تحت تاثیر قطع آبیاری فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۹، شماره ۳، سال ۱۳۹۰
۱۷ عکس العمل ژنوتیپ های گلرنگ بهاره به سایه اندازی طبق و برگ های مجاور آن در شرایط بیرجند فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۹، شماره ۲، سال ۱۳۹۰
۱۸ مقایسه شاخص های کارایی فنی و اقتصادی مصرف آب در تولید گندم و زعفران در شهرستان قاینات فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۳، شماره ۴، سال ۱۳۹۴
۱۹ مقایسه میزان مصرف نهاده های کود و سم در سیستم های تولید زعفران و گندم در شهرستان قاینات فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۲۰ واکنش برخی خصوصیات کیفی خلر (Lathyrus sativus L.)به تراکم و تاریخ کاشت در شرایط بیرجند فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۹، شماره ۴، سال ۱۳۹۰

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر تغییرات الگوی پروتیینی بذور جو (.Hordeum vulgaris L) تحت شرایط تنش خشکی همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۵
۲ اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و گلبرگ 4 رقم گلرنگ پاییزه اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور ۱۳۹۲
۳ اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکم بر خصوصیات عملکردی گیاه کینوا اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۴ اثر سطوح مختلف رطوبتی و دیاتومیت بر وزن خشک برگ و عملکرد بیولوژیک ارزن معمولی (.panicum miliaceum L) در منطقه بیرجند اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۵ اثرات دمای بالا و مدت زمان در معرض بودن بر زنده مانی غده توده های مختلف اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۶ ارزیابی اثر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف تنش خشکی در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه کلزا اولین همایش ملی دانه های روغنی ۱۳۸۸
۷ ارزیابی پایداری کشاورزی با استفاده از شاخص های پایداری اولین همایش ملی بیابان ۱۳۹۱
۸ ارزیابی تاثیر بقایای گیاهی برکنترل علف هرز سوروف درمزارع گلرنگ سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی ۱۳۸۹
۹ ارزیابی تاثیر سیستم های خاک و رزی برروی عملکردوبرخی ازخصوصیات گیاه گلرنگ یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۰ ارزیابی تحمل به خشکی سه ژنوتیپ گلرنگ بهاره در شرایط بیرجند همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی ۱۳۸۸
۱۱ ارزیابی شاخصهای انتخاب برای تحمل به خشکی ژنوتیپ های گلرنگ بهاره اولین همایش ملی دانه های روغنی ۱۳۸۸
۱۲ انقلاب آبی: 1- مفاهیم، ضرورت‏ها و اهداف دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران ۱۳۸۶
۱۳ انقلاب آبی: 2- راهکارها، ابزار و چشم‏انداز دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران ۱۳۸۶
۱۴ بررسی اثر بنزیل آمینو پورین قبل و بعد از سرمادهی بر شکست خواب بذر در گیاه دارویی گلپر ایرانی (Heracleum persicum) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۱۵ بررسی اثر تاریخ کاشت و زمان قطع آبیاری بر روی خصوصیات مرفولوژیک و شاخص های زودرسی پنبه نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۱۶ بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات کمی و کیفی بذور تولیدی ارقام گلرنگ بهاره همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی ۱۳۸۸
۱۷ بررسی اثر سالیسیلیک اسید و تنش اسمزی برخصوصیات جوانه زنی ارقام جو (.Hordeum vulgare L) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۵
۱۸ بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی بذور در گیاه سیاه تاغ Haloxylon aphyllum اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور ۱۳۹۲
۱۹ بررسی اثر سطوح مختلف شوری خاک بر بعضی خصوصیات رویشی گیاه سیاه تاغ Haloxylon aphyllum اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور ۱۳۹۲
۲۰ بررسی اثر شوری بر شاخص جوانه زنی ریزوم حلفه (Imperata cylindrica (L.) Beauv) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۲۱ بررسی اثر عمق های مختلف دفن بر خصوصیات رشدی ریزوم حلفه (Imperata cylindrica L. Beauv) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۲۲ بررسی اثرات عصاره آبی اندام های هوایی و زیرزمینی گل داودی (Cherysanthemum indicum) بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز ازمک Cardaria drab اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار ۱۳۹۰
۲۳ بررسی اثرات عصاره آبی اندام های هوایی و زیرزمینی گل داودی (Cherysanthemum indicum) بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۴
۲۴ بررسی اثرسویه های متفاوت باکتری سودوموناس فلورسنت برخصوصیات کمی و کیفی گیاه روغنی گلرنگ Carthamus tinctorious L. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۲۵ بررسی ارتباط غلظت فسفر بنه زعفران با عملکرد ماده خشک در دو منطقه قاین و نهبندان در خراسان جنوبی دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۷
۲۶ بررسی پاشش برگی گلایسین بتائین بر محتوای نسبی آب برگ، نشت الکترولیت و هدایت روزنه ای گیاهان کلزا تحت شرایط آبیاری با آب شور در مرحله رشد رویشی اولین همایش ملی دانه های روغنی ۱۳۸۸
۲۷ بررسی پیشبرد تکثیر جنسی و رویشی کور(Capparis spinosa L.) به منظور معرفی گیاه جدید برای احیاء مراتع تخریب شده و ایجاد مراتع دست کاشت دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران ۱۳۸۶
۲۸ بررسی تاثیر بقایای گیاهی جو بر سبز شدن و صفات رشدی پنبه رقم خرداد در مرحله اولیه رشد دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۳
۲۹ بررسی تاثیر مدیریت بقایای گیاهی بر تراکم علف های هرز پنبه ششمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۴
۳۰ بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری و رژیم های آبیاری روی عملکرد و اجزای عملکردخلر(Lathyrus sativus L.) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۳۱ بررسی تأثیر غلظتهای مختلف اسید سالیسیلیک و اسید جیبرلیک بر جوانه زنی پنبه رقم ورامین دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۴
۳۲ بررسی تنوع زیستی محصولات زراعی شهرستان بیرجند طی سال های زراعی 1391-1384 دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۳
۳۳ بررسی توانایی تجزیه برخی از کربوهیدرات ها توسط باسیلوس های جداشده از خاک مزارع زعفران چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۴
۳۴ بررسی توانایی تجزیه کربوهیدرات ها در باسیلوس های جدا شده از خاک زعفران چهارمین همایش ملی زعفران ۱۳۹۴
۳۵ بررسی روند مصرف انرژی شیمیایی در تولید غلات ایران در طی سالهای 87 - 1376 همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت ۱۳۹۰
۳۶ بررسی کارایی سویه های مختلف باکتری سودوموناس فلورسنت به عنوان یک کود زیستی بر عملکرد واجزای عملکرد گلرنگ به صورت تلقیح روی بذر دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ۱۳۹۰
۳۷ بررسی میزان بیان ژنLHCB طی مراحل جوانه زنی گیاه خلر Lathyrus sativus سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی ۱۳۹۵
۳۸ بررسی میزان غلظت پتاسیم و آهن در بنه گیاه زعفران مزارع چندساله شهرستان های قاین و نهبندان در خراسان جنوبی پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۳۹ بررسی میزان کادمیوم در خاک و گیاه خربزه و ارتباط آن با کود شیمیایی در شهرستان تربت جام سال زراعی 90-91 همایش ملی پژوهشهای محیط زیست ایران ۱۳۹۲
۴۰ بررسی میزان نیکل و سرب در خاک و گیاه خربزه و ارتباط آن با کود شیمیایی در شهرستان تربت جام سال زراعی 90-91 همایش ملی پژوهشهای محیط زیست ایران ۱۳۹۲
۴۱ بهبود خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه دارویی مریم گلی یکساله (Salvia viridis) تحت شرایط تنش خشکی با بکارگیری نیترات پتاسیم و کلرید کلسیم هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۴۲ پاسخ ارقام گلرنگ بهاره به فواصل مختلف آبیاری در شرایط بیرجند همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی ۱۳۸۸
۴۳ تاثیر اسموپرایمنیگ بر بهبود مولفه های جوانه زنی بذور گیاه دارویی بنگ دانه ( Hyoscyamus niger ) همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۴۴ تاثیر باکتریهای محرک رشد گیاه بر خصوصیات رشدی زعفران (Crocus sativa L.) در مزارع چندساله سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران ۱۳۹۴
۴۵ تاثیر برهمکنش کیفیت آب و علفکش گلیفوسیت بر کنترل علف های هرز اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار ۱۳۹۰
۴۶ تاثیر بقایای گیاهی و سطوح مختلف کود نیتروژن بر زیست توده علف های هرز پنبه در دو سامانه خاک ورزی ششمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۴
۴۷ تاثیر تراکم و روش های متفاوت کنترل علفهرزذرت برعملکرد واجزای عملکرد ذرت در شرایط اقلیمی خرم آباد اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۴۸ تاثیر تلقیح خاک با باکتریهای افزاینده رشد بر خصوصیات رشدی زعفران سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران ۱۳۹۴
۴۹ تاثیر تیمارهای اسموپرایمینگ بر بهبود مقاومت گیاه دارویی شابیزک (Atropa Bella-Donna L) در مقابل تنش شوری در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۵۰ تاثیر تیمارهای اسموپرایمینگ بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی گلپر ایرانی (Heracleum persicum) همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۵۱ تاثیر دماهای بالا و زمانهای متفاوت بر زنده مانی اکوتیپ های مختلف غده اویار سلام ارغوانی (.Cyperus rotundus L) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۵
۵۲ تاثیر زمانهای مختلف هیدروپرایمینگ و پیش تیمار با اسید سالیسیلیکبر روی جوانه زنی بذر پنبه دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۴
۵۳ تاثیر زوال بذر بر میزان هدایت الکتریکی و نشت مالون دی آلدئید بذر خلر (Larthyus sativis) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۴
۵۴ تاثیر کاربرد انواع مالچ بر کنترل علف هرز و عملکرد گوجه فرنگی ششمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۴
۵۵ تاثیر کاشت گیاهان پوششی و سیستمهای خاک ورزی برروی برخی از خصوصیات رشد وعملکرد گیاه گلرنگ سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی ۱۳۸۹
۵۶ تاثیر کاشت گیاهان پوششی و مدیریت خاکپوش برروی برخی از خصوصیات رشد گیاه گلرنگ سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی ۱۳۸۹
۵۷ تاثیر کاشت گیاهان پوششی و مدیریت خاکپوش برروی عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه گلرنگ سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی ۱۳۸۹
۵۸ تاثیر کاشت گیاهان پوششی و مدیریت خاکپوش برکنترل علفهای هرز گیاه گلرنگ سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی ۱۳۸۹
۵۹ تاثیر کودهای فسفره بر بیان پرولین 5- کربوکسیلات ردوکتازدر زعفران (.Crocua sativus L.) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۴
۶۰ تاثیر مالچ پلی اتیلن بر خصوصیات مرتبط با تولید غده در توده های اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۲
۶۱ تاثیر هورمون های جیبرلیک و سالیسیلیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی بذور زوال یافته خلر (Lathyrus sativus L) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۴
۶۲ تأثیر آبیاری محدود بر رشد و عملکرد ارقام گلرنگ بهاره در شرایط بیرجند اولین همایش ملی دانه های روغنی ۱۳۸۸
۶۳ تأثیر اسیدسالسیلیک و اسیدجیبرلیک بر روی جوانه زنی بذر پنبه دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۴
۶۴ تأثیر اندازه و خواب غده بذری بر جوانه زنی و عملکرد مینی تیوبر سیب زمینی سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۶۵ تأثیر باکتری های دارای فعالیت ACCدی آمیناز بر ارتفاع بوته ی سه رقم گندم تحت تش شوری دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۶۶ تأثیر بیوپرایم با ریزوباکتری های محرک رشد گیاه بر سرعت جوانه زنی سه رقم گندم تحت تنش شوری دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۶۷ تأثیر پرایمینگ بذر با استفاده از اسید سالسیلیک و آب مقطر برروی شاخص های جوانه زنی Salvia viridis هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۶۸ تأثیر پرایمینگ بذر با اسید سالسیلیک و پلی اتیلن گلایکول به همراه محلول پاشی گیاه با اسید سالسیلیک بر خصوصیات فیزیولوژیکی ذرت تحت شرایط خشکی ذرت(Zea mays L) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار ۱۳۹۰
۶۹ تأثیر ترکیب تیمار های هورمونی و سرمادهی مرطوب بر بهبود جوانه زنی گیاه دارویی گلپر ایرانی(Heracleum persicum) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۷۰ تأثیر تکنیک های مختلف پرایمینگ بر خصوصیات سبز شدن گیاه دارویی گلپر ایرانی(Heracleum persicum) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۷۱ تأثیر عمق دفن غده بر پتانسیل تولید غده توده های اویارسلام ارغوانی (. Cyperus rotundus L ) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۲
۷۲ جداسازی بخشی از ژن CTS خلرLathyrus sativus با کمک آغازگرهای اختصاصی سویا و بررسی نقش آن در جوانه زنی بذر گیاه خلر سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی ۱۳۹۵
۷۳ جداسازی بخشی از ژن LHCB خلرLathyrus sativus با کمک آغازگرهای اختصاصی نخودفرنگی سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی ۱۳۹۵
۷۴ جداسازی بخشی از ژنLHCB خلر (Lathyrus sativus ) با کمک آغازگرهای اختصاصی نخودفرنگی اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۷۵ کارایی سویه های مختلف باکتری سودوموناس فلورسنت به عنوان یک کود زیستی بر عملکرد واجزای عملکرد گلرنگ سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی ۱۳۸۹
۷۶ گزینش تحمل به خشکی سه رقم گلرنگ بهاره در شرایط بیرجند دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن ۱۳۸۸
۷۷ مروری بر خصوصیات زراعی و ارزش تغذیه ای گیاه کینوا (Chenepodium quinoa Willd) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۷۸ معرفی کور (Capparis spinosa L.) به عنوان یک گیاه جدید امید بخش برای سامانه های کشاورزی کم نهاده دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران ۱۳۸۶
۷۹ مقاومت باسیلوس های خاک زعفران نسبت به آنتی بیوتیک ها چهارمین همایش ملی زعفران ۱۳۹۴
۸۰ مقایسه روش کنترل شیمیائی و تلفیقی علف های هرز و نقش آن ها بر عملکردواجزاءعملکرد ذرت درخرم آباد اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۸۱ مقایسه میزان مصرف نهاده های کود و سم در زراعت زعفران و گندم در شهرستان قائنات دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۸۲ نقش کم آبیاری در کشاورزی پایدار مناطق خشک و نیمه خشک ایران اولین همایش ملی بیابان ۱۳۹۱
۸۳ واکنش گیاهچه های حاصل از کشت بافت سیب زمینی به اسید جاسمونیک در شرایط کشت هیدروپونیک سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۸۴ هورمون پرایمینگ و بهبود مولفههای جوانهزنی بنگدانه جهت استقرار در مزرعه پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۸۹