CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر همایون فرهنگ فر

Doctor Homayoun Farhang Far

عضو هیات علمی گروه علوم د امی دانشگاه بیرجند

کد محقق - Researcher ID: 1131

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر همایون فرهنگ فر

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
مدیر مسئولمجله تحقیقات دام و طیورایران
ویراستارمجله تحقیقات دام و طیورایران

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

فرانک موسوی

Faranak Mousavi

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر همایون فرهنگ فر در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ آنالیز فنوتیپی رکوردهای شیر روز-آزمون تصحیح شده برای انرژی در گاوهای شیری شکم اول مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره .۲، شماره ۳، سال ۱۳۹۳
۲ آنالیز فنوتیپی و ژنتیکی رکوردهای شیر روز آزمون تصحیح شده برای انرژی در گاوهای شکم اول هلشتاین ایران مجله تحقیقات دام و طیور دوره .۲، شماره ۳، سال ۱۳۹۲
۳ اثر بیم الکترونی بر ترکیب شیمیایی، فراسنجه های تجزیه پذیری و گوارش پذیری شکمبه ای و پس از شکمبه ای باگاس نیشکر مجله تحقیقات دام و طیور دوره .۱، شماره ۳، سال ۱۳۹۱
۴ اثر پرتوتابی الکترونی بر ارزش غذایی ساقه آتریپلکس مجله تحقیقات دام و طیور دوره .۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۲
۵ ارزیابی تاثیر برخی سازه های محیطی بر وقوع تعادل منفی انرژی در گاوهای شیری ایران با استفاده از یک مدل خطی تعمیم یافته لجستیک مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره .۴، شماره ۳، سال ۱۳۹۵
۶ ارزیابی ژنتیکی گاوهای زایش اول هلشتاین ایران براساس رکورد شیر روزآزمون تولیدی و تصحیح شده برای انرژی فصلنامه تولیدات دامی دوره .۱۷، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۷ بررسی دانش بومی زعفران کاران پیرامون مسایل مرتبط با آبیاری(مطالعه موردی: خراسان جنوبی) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۴، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۸ بررسی روند تغییرات ضریب هم خونی بره و والدین و اثر آن بر وزن پشم گوسفندان ایران بلک مرکز اصلاح نژاد دام شمال شرق کشور فصلنامه تولیدات دامی دوره .۱۶، شماره ۱، سال ۱۳۹۳
۹ پاسخ عملکرد رشد جوجه های گوشتی تغذیه شده با مکمل اسیدهای آلی، آنتی بیوتیک، پروبیوتیک و پری بیوتیک، تحت شرایط تنش حرارتی مجله تحقیقات دام و طیور دوره .۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۳
۱۰ تاثیر دمای خشک کردن و میزان بلوغ در برداشت برخصوصیات بیوشیمیایی و کیفیت میوه عناب دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره .۴، شماره ۱، سال ۱۳۹۸
۱۱ تاثیر فاکتورهای محیطی بر شکل منحنی شیردهی در تودههای گاومیش ایرانی فصلنامه علوم دامی ایران دوره .۴۰، شماره ۲، سال ۱۳۸۸
۱۲ تجزیه ژنتیکی صفت تولید شیر توسط مدل روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در گاوهای شیری هلشتاین استان یزد مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۲
۱۳ تجزیه و تحلیل ژنتیکی رکوردهای شیر روز آزمون در ماده گاوهای هلشتاین حاصل از اسپرم های وارداتی از آمریکا مجله تحقیقات دام و طیور دوره .۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۱۴ تحلیل لجستیک اثر برخی عوامل محیطی بر صفات رشد بره های بلوچی ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهد مجله تحقیقات دام و طیور دوره .۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۱
۱۵ تحلیل لجستیک برخی متغیرهای موثر بر احتمال بروز اختلال متابولیکی کاهش چربی شیر در اوایل دوره شیردهی گاوهای هلشتاین ایران فصلنامه تولیدات دامی دوره .۱۵، شماره ۲، سال ۱۳۹۲
۱۶ تحلیل لجیستیک اثر ماه زایش بر منحنی شیردهی گاوهای هلشتاین ایران مجله تحقیقات دام و طیور دوره .۴، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۱۷ تعیین ارزش غذایی بقایای زعفران خشک و سیلو شده به روش های درون کیسه ای و آزمایشگاهی مجله تحقیقات دام و طیور دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۱
۱۸ تعیین ارزش غذایی کاه جو پرتوتابی شده با بیم الکترونی مجله تحقیقات دام و طیور دوره .۴، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۱۹ توصیف منحنی رشد در نژادهای مختلف گوسفندان ایران با استفاده از تابع غیرخطی گمپرتز مجله تحقیقات دام و طیور دوره .۳، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۲۰ شناسایی ریزRNA ها، ژن های هدف و مسیرهای سیگنالدهی مرتبط با تولید شیر با استفاده از miRNA-seq مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره .۵، شماره ۴، سال ۱۳۹۶
۲۱ کاربرد تابع سینوسی برای مدل سازی منحنی شیردهی گاوهای هلشتاین و مقایسه آن با توابع وود و دایجکسترا در یک گله گاو هلشتاین فصلنامه علوم دامی ایران دوره .۴۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۳
۲۲ کاربرد شبکه های تلفیقی به منظور برازش شبکه تنظیم بیان ژنی موثر بر رشد ماهیچه اسکلتی در گاو فصلنامه دامپزشکی دوره .۳۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۷
۲۳ مقایسه آماری وقوع اختلال متابولیکی کاهش چربی شیر بین نتاج گاوهای نر هلشتاین ایرانی و خارجی و بین گاوهای زینه و اصیل هلشتاین مجله تحقیقات دام و طیور دوره .۱، شماره ۴، سال ۱۳۹۱

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ اثر استفاده از سطوح مختلف میوه بنه بر فراسنجه های تخمیر شکمبه ای بزهای شیرده سانن دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی ۱۳۹۷
۲ اثر استفاده از سطوح مختلف میوه بنه بر فعالیت آنتی اکسیدانی بزهای شیرده سانن دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی ۱۳۹۷
۳ اثر اسید سیتریک و فیتاز میکروبی بر ابقای مواد معدنی پلاسما و فعالیت غده تیروئید جوجه گوشتی راس اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۴ اثر افزودن اسید سیتریک و مکمل فیتاز ناتافوس بر فعالیت آنزیمی سرم و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۵ اثر افزودن عصاره پوسته انار بر صفات عملکردی،و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی روغن کلزا دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی ۱۳۹۷
۶ اثر بلوغ در برداشت و شرایط خشک کردن بر چروکیدگی و کیفیت ظاهری میوه عناب اولین همایش ملی عناب ۱۳۹۸
۷ اثر تعداد وعده های خوراک دهی بر تولید و ترکیبات شیر گاوهای شیری براون سوئیس اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۸ اثر تغذیه با سطوح مختلف دانه بنه بر برخی فراسنجه های خونی بزهای شیرده سانن اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۹ اثر تفاله هسته انار فرآوری شده بر تعادل اکسیدانی و آنزیم های کبدی پلاسمای خون جوجه گوشتی در شرایط تنش گرمایی دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی ۱۳۹۷
۱۰ اثر تفاله هسته انار و آنزیم بر تعادل اکسیدانی و آنزیم های کبدی پلاسمای خون جوجه گوشتی در شرایط تنش گرمایی دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی ۱۳۹۷
۱۱ اثر توارث نژاد هلشتاین و سن گاو هنگام رکوردگیری بر مقدار شیر روزانه گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۱۲ اثر جاذب های سموم قارچی بر حذف عنصر روی در شرایط شبیه سازی آزمایشگاهی دستگاه گوارش دام های پرورشی اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۱۳ اثر سطوح کلاله زعفران بر عملکرد، صفات لاشه و وزن اندام های داخلی در جوجه گوشتی اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی ۱۳۹۴
۱۴ اثر سطوح گلبرگ زعفران بر عملکرد، صفات لاشه و وزن اندام های داخلی در جوجه گوشتی اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی ۱۳۹۴
۱۵ اثر عصاره آبی- الکلی کاسبرگ و برگ گیاه چای ترش (Hibiscus sabdariffa) بر فراسنجه های بیوشیمیایی خون مرغ های تخم گذار در دوره تولک دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی ۱۳۹۷
۱۶ اثر عصاره الکلی دانه کسور (اثر عصاره الکلی دانه کسور) بر غلظت مالون دی آلدیید بافت کبد رت اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۱۷ اثر عصاره کاسبرگ و برگ گیاه چای ترش (Hibiscus sabdariffa) بر صفات کیفی تخم مرغ در مرغ های تخم گذار اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۱۸ اثر عصاره های هیدروالکی میوه گیاه کهورک بر فاکتورهای سرم خون در رتهای دیابتی دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۴
۱۹ اثر کلاله زعفران بر شاخص پراکسیداسیون چربی ران نگهداری شده در یخچال در جوجه های گوشتی اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی ۱۳۹۴
۲۰ اثر گلبرگ زعفران بر شاخص پراکسیداسیون چربی ران نگهداری شده در یخچال در جوجه های گوشتی اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی ۱۳۹۴
۲۱ اثر گلبرگ زعفران بر شاخص پراکسیداسیون چربی ران نگهداری شده در یخچال در جوجه های گوشتی اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی ۱۳۹۴
۲۲ اثر گیاه پنج انگشت بر تولید و ترکیب شیر گاو های شیری هلشتاین اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۲۳ اثرات سطوح متفاوت روغن ماهی بر فراسنجه های خونی گوسفند کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین ۱۳۹۷
۲۴ اثرعمل آوری حرارتی تف دادن و اکسترودکردن برخصوصیات تجزیه پذیری دانه سویا اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۲۵ ارزش غذایی و دارویی گیاه چای ترش (Hibiscus sabdariffa) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی ۱۳۹۷
۲۶ ارزیابی اثر ضریب همخونی بر چندک های وزن یکسالگی بز کرکی جنوب خراسان اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۲۷ ارزیابی اثر متقابل بین محتوی انرژی قابل متابولیسم و پروتیین خام جیره غذایی و جنسیت بر وزن بدن در نقطه ی عطف منحنی رشد جوجه های گوشتی راس 308 اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۲۸ ارزیابی اثر هم خونی بر وزن از شیرگیری بره های نژاد بلوچی با استفاده از روش آماری رگرسیون چندکی کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی ۱۳۹۶
۲۹ ارزیابی صفات عملکردی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی روغن سویا و عصاره پوسته انار دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی ۱۳۹۷
۳۰ ارزیابی عملکرد تولیدمثلی گاوهای شیری تغذیه شده با سطوح متفاوت دانه کتان دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی ۱۳۹۷
۳۱ استفاده از آزمون ناپارامتری کای مربع در بررسی ارتباط بین برخی سازه های محیطی و توازن منفی انرژی در گاوهای شیری زایش اول اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۳۲ استفاده ازمدل رگرسیون کوآنتایل دربررسی اثردرون زادآوری بر وزن تولد بره های نژادلری بختیاری دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی ۱۳۹۷
۳۳ اهمیت بکارگیری دانش آموختگان علوم دام دربهبود عملکرد واحدهای گاوداری روستایی مطالعه موردی شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۰
۳۴ برآورد اثر درون زادآوری بر صفت تولید شیر دوره ی شیردهی گاوهای شیری ایران با استفاده از مدل رگرسیون کوآنتایل دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی ۱۳۹۷
۳۵ برآورد اثر سهم توارث نژاد گاو هلشتاین بر برخی خصوصیات تولیدی و تولیدمثلی اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۳۶ برآورد اثر همخونی بر وزن تولد بز کرکی جنوب خراسان با استفاده از تکنیک آماری رگرسیون کوآنتایل اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۶
۳۷ برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت چربی شیر توسط مدل های روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی بر روی گاوهای شیری هلشتاین استان یزد اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۳۸ برآورد پارامترهای منحنی شیردهی گاوهای شیری زایش اول بر اساس رکوردهای روز آزمون شیر خام، شیر تصحیح شده برای چربی و شیر تصحیح شده برای انرژی اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۳۹ برآورد روند فنوتیپی تولید شیر هنگام اوج شیردهی گاوهای هلشتاین خراسان رضوی اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۴۰ بررسی اثر پسروی ناشی از همخونی بر وزن پشم گوسفندان ایرانبلک ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهد دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۴۱ بررسی اثر تصادفی پدر و مادر بر افزایش وزن بدن از یک روزگی تا هشت هفتگی مرغان بومی خراسان رضوی اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۴۲ بررسی اثر جایگزینی یونجه خشک با برگ زرشک بر فراسنجه های خونی و سامانه آنتی اکسیدانی بزهای آمیخته خراسان جنوبی اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۴۳ بررسی اثر سطوح مختلف انرژی قابل متابولیسم و پروتیین خام جیره ی غذایی بر زمان نقطه عطف منحنی رشد جوجه های گوشتی سویه راس 308 اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۴۴ بررسی اثر صمغ گوار بر روی عملکرد دستگاه پلت ساز دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی ۱۳۹۷
۴۵ بررسی اثربخشی جاذب های سموم قارچی در حذف فلزات سنگین در بره پرورای در شرایط آزمایشگاهی سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی محیط زیست ۱۳۹۷
۴۶ بررسی ارتباط آماری بین ضریب تبیین تابع گامای ناقص وود و پارامترهای تابع و خصوصیات شیردهی گاوهای شیری ایران اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۴۷ بررسی ارتباط آماری بین وقوع اختلال متابولیکی کاهش چربی شیر و فصل تولید در گاوهای هلشتاین ایران اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۴۸ بررسی تغییرات فنوتیپی صفات وزن تولد و از شیرگیری در بز کرکی رائینی کرمان دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۵
۴۹ بررسی جیره های متفاوت بر فراسنجه های گاز تولید شده از بخش قابل تخمیر درروش برون تنی در نشخوارکنندگان دهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری ۱۳۹۶
۵۰ بررسی چندشکلی ژن GHRHR در بزهای کرکی جنوب خراسان اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۵۱ بررسی چندشکلی ناحیه اگزون 3 ژن CYP19 به روش PCR-SSCP و ارتباط آن با صفات رشد در گوسفند بلوچی سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۵۲ بررسی روابط فیلوژنیکی برخی توده های اسب بومی ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی ۱۳۹۶
۵۳ بررسی روند تغییرات سالانه برای پارامترهای تابع وود و برخی خصوصیات شیردهی گاوهای شیری ایران اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۵۴ بررسی عوامل موثر بر بهره وری تولید در گاوداری های صنعتی شیری اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۵۵ بررسی کارایی جاذب های سموم قارچی در جذب آرسنیک (As) در بره پرواری در شرایط آزمایشگاهی سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی محیط زیست ۱۳۹۷
۵۶ بررسی منحنی دوره اول شیردهی گاوهای شیری هلشتاین ایران در فصول و سنین مختلف زایش دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی ۱۳۹۷
۵۷ پایش بهبود ژنتیکی سالانه برای صفت تولید شیر دوره ی شیردهی در گاوهای شیری زینه و اصیل هلشتاین ایران اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۵۸ تاثیر استفاده از تفاله خشک شده سیب با و بدون آنزیم بر رشد و عملکرد جوجه های گوشتی اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۵۹ تاثیر افزودن سطوح مختلف صمغ گوار بر کیفیت فیزیکی خوراک پلت شده اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۶۰ تاثیر تغذیه با سطوح مختلف دانه بنه بر تولید و ترکیب شیر بزهای شیرده سانن اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۶۱ تاثیر سطوح مختلف تفاله خشک شده سیب با و بدون آنزیم بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۶۲ تاثیر عصاره هیدروالکلی میوه گیاه کهورک بر میزان گلوکز، پروتیین تام و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون در موش های صحرایی دیابتی نوع2 و سالم کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی ۱۳۹۶
۶۳ تاثیر عمل آوری با اوره بر تجزیه پذیری پروتیین خام گیاه مرتعی مستار ( Sclerorhachis (Leptocladae با استفاده از روش کیسه های نایلونی دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی ۱۳۹۷
۶۴ تاثیر فرآیند های حرارتی تف دادن و اکسترودکردن بر بخشهای نیتروژن دار دانه سویا اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۶۵ تأثیر سطح فیبر کنسانتره شروع کننده و استفاده از یونجه بر مصرف خوراک و اضافه وزن روزانه گوساله های شیری هلشتاین اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۶۶ تجزیه و تحلیل ژنتیکی نمره سلول های سوماتیک شیر در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۶۷ تخمین اجزای واریانس و وراثت پذیری صفت تولید شیر دوره ی شیردهی در گاوهای زایش اول ایران دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی ۱۳۹۷
۶۸ تخمین ژنتیکی صفت تولید شیر توسط مدل های روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در گاوهای شیری هلشتاین استان یزد اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۶۹ ترکیب شیمیایی، خصوصیات تجزیه پذیری و میزان تولید گاز بقایای خشک زعفران اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۷۰ تعیین ضرایب هضمی سیلاژ سورگوم برداشت شده در چین اول و دوم با روش آزمونگاز ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی ۱۳۹۲
۷۱ تعیین و مقایسه میزان تجزیه پذیری ماده خشک و پروتیین خام برگ بنه و برگ زیتون به روش برون تنی دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی ۱۳۹۶
۷۲ روند فنوتیپی ویژگی تداوم شیردهی در گاوهای شیری ایران با استفاده از رکوردهای روز آزمون شیر خام، شیر تصحیح شده برای چربی و شیر تصحیح شده برای انرژی دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی ۱۳۹۷
۷۳ کاربرد تابع غیر گمپرتز در ارزیابی ژنتیکی عملکرد حداکثر سرعت رشد روزانه بره های بلوچی ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهد دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۷۴ کاربرد دارویی چای ترش تا تجاری سازی برای صنعت طیور اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۷۵ محاسبه ضرایب همبستگی بین ارزش اصلاحی شیر روزانه و شیر وعده های دوشش در گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۷۶ مقایسه آماری روند ژنتیکی وزن هنگام تو ل د در بزغاله های نر و ماده راینی کرمان سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۵
۷۷ مقایسه ارزش اصلاحی افزایش وزن روزانه تولد تا شیرگیری بره های نر و ماده بلوچی ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهد دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱