CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای محسن میرزایی

Mohsen Mirzaee

ویراستار

کد محقق - Researcher ID: 121

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

حسین زارع

hossein Zare

دانشیار

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای محسن میرزایی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ Detection of icaABCD Genes and Biofilm Formation in Clinical Isolates of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره .۹، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۲ In Vitro Bactericidal Activity of Encapsulated Amikacin in Liposome فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره .۴، شماره ۴، سال ۱۳۸۸
۳ Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Strains and the Staphy-lococcal Cassette Chromosome mec Types in Iran فصلنامه عفونت، اپیدمیولوژی و پزشکی دوره .۲، شماره ۳، سال ۱۳۹۵
۴ Molecular Typing of Klebsiella pneumoniae Isolates by Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus (ERIC)–PCR فصلنامه عفونت، اپیدمیولوژی و پزشکی دوره .۳، شماره ۴، سال ۱۳۹۶
۵ The Antibiotic Susceptibility Pattern and Prevalence of vanA, vanB, and vanC Genes among Enterococcus faecalis Strains Isolated from Consumed Meat فصلنامه عفونت، اپیدمیولوژی و پزشکی دوره .۳، شماره ۴، سال ۱۳۹۶
۶ The Microbial Surface Components Recognizing Adhesive Matrix Molecules (MSCRAMMs) Genes among Clinical Isolates of Staphylococcus aureus from Hospitalized Children فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره .۱۰، شماره ۴، سال ۱۳۹۴
۷ The prevalence of icaADBC Genes among Clindamycin Inducible Resistant Staphylococcus aureus Isolates فصلنامه عفونت، اپیدمیولوژی و پزشکی دوره .۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۸ بررسی وضعیت بهداشت محیط آرایشگاه های زنانه شهر بابل در سال 1395 مجله علوم پزشکی زانکو دوره .۲۰، شماره ۶۵، سال ۱۳۹۸
۹ پیش بینی تبخیر-تعرق مرجع ماهانه با استفاده از مدل سری های زمانی فصلنامه آب و خاک دوره .۳۰، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۱۰ حذف بخش مواد آلی مقاوم فاضلاب های شهری با فرایند تلفیقی لجن فعال/صلفی چکنده مجله آب و فاضلاب دوره .۲۵، شماره ۹۴، سال ۱۳۹۳
۱۱ شناسایی باکتری تولید کننده بیوسورفکتانت جدا شده از خاکهای آلوده نفتی شهرستان بروجرد مجله بیولوژی کاربردی دوره .۷، شماره ۲۶، سال ۱۳۹۶
۱۲ محاسبه بار سرطان پستان در زنان استان یزد طی سال 1385 دوماهنامه فیض دوره .۱۳، شماره ۱، سال ۱۳۸۸
۱۳ مدل سازی ارتباط کیفیت آب های سطحی و سنجه های سیمای سرزمین با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی (مطالعه موردی: استان مازندران) مجله آب و فاضلاب دوره .۲۷، شماره ۱۰۱، سال ۱۳۹۵
۱۴ مقایسه اثر ضدمیکروبی آمیکاسین به فرم آزاد و لیپوزومی بر پسودوموناس آئروژینوزا فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره .۲، شماره ۲، سال ۱۳۸۷
۱۵ وضعیت بهداشت محیط مساجد شهرستان بابل فصلنامه اسلام و سلامت دوره .۴، شماره ۱، سال ۱۳۹۸

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ اثر قطر سیم نازک بر رفتار گذرش اجباری داخل منقبض کننده تونل باد هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران ۱۳۸۷
۲ ارزیابی استفاده از کامپوزیت ژئوفوم در سازه های ژئوتکنیکی پدافندی تحت انفجارهای سطحی و عمیق اولین کنفرانس ملی کاربرد کامپوزیت ها در صنعت ساخت ۱۳۹۵
۳ استفاده از شاخص های اقلیمی برای رسیدن به معماری پایدار (نمونه موردی: همدان) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار ۱۳۹۴
۴ اصلاح فرایند سیستم صف مرکز ارتباط مشتریان با استفاده از شبیه سازی سیستم های گسسته ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها ۱۳۹۳
۵ Frequency of Hly and CNF-1 encoding genes among uropathogenicEscherichia coli isolated from patients of UTI دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی ۱۳۹۴
۶ Investigation of drug synergistic and antibacterial effects of Mentha longifolia essential oil on Shigella flexneri and Shigella sonnei همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی ۱۳۹۵
۷ Phenotypes and genotypes of Aminoglycosides resistance in Klebsiella pneumonia isolated from Borujerd hospitals همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی ۱۳۹۵
۸ Prevalence and distribution of antibiotic resistance to tetracycline resistance genes in uropathogenic Escherichia coli isolated from patients with urinary tract infection by Multiplex-PCR دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی ۱۳۹۴
۹ Study of the effect of probiotic Lactobacillus acidophilus on expression of tir gene in intestinal Escherichia coli سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران ۱۳۹۷
۱۰ بازشناسی عناصر هویت بخش به معماری ایرانی _اسلامی دومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار ۱۳۹۳
۱۱ بازشناسی نقش اب در معماری سنتی ایران همایش ملی آب، انسان و زمین ۱۳۹۳
۱۲ بررسی اثر افت سطح ایستابی در شوری آب زیرزمینی دشت کبودرآهنگ همایش ملی آب پاک ۱۳۸۹
۱۳ بررسی اثر گل ختمی به عنوان کمک منعقدکننده ی طبیعی در فرآیند تصفیه فاضلاب شهری اولین همایش تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک ۱۳۹۲
۱۴ بررسی بیوسنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره ی برگ گیاهان Pyrus communis گلابی و Persica vulgaris هلو و بررسی اثرات ضد باکتریایی آن ها اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۴
۱۵ بررسی تجربی فرآیند قطع در یک مسیر هیدرولیکی هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها ۱۳۹۶
۱۶ بررسی رفتارلرزه ای قابهای خمشی با تیر RBS تحت تحلیل غیرخطی شبه استاتیکی دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر ۱۳۹۵
۱۷ بررسی سه روش ارزیابی و رتبه بندی پروژه های حمل و نقل کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام ۱۳۹۷
۱۸ بررسی شیوع سروگروپ های O1 ، O16 و O83 باکتری اشریشیا کلی یوروپاتوژنیک جداسازی شده ازمبتلایان به عفونت ادراری به روش Multiplex-PCR دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی ۱۳۹۴
۱۹ بررسی شیوع مقاومت آنتیبیوتیکی و شناسایی عوامل qnrC و qnrD در جدایههای بالینی کلبسیلا پنومونیه دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی ۱۳۹۴
۲۰ بررسی ضریب درگ واردشده بر استوانه با مقطع مربعی شکل بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران ۱۳۹۸
۲۱ بررسی کیفیت شیمیایی آب منابع دشت کبودرآهنگ در استان همدان جهت استفاده در بخش کشاورزی همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۸۸
۲۲ بررسی متغیرهای تاثیر گذار بر مسافت سفرهای اختیاری با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره (نمونه موردی شهر قزوین) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام ۱۳۹۷
۲۳ بررسی مکانی و مدیریتی دفن پسماند شهرستان کوهرنگ دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۷
۲۴ بررسی وجود حباب و تخلخل در مواد با استفاده از پردازش تصویر پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی ۱۳۹۶
۲۵ بررسی وضعیت مدیریت فاضلاب صنایع غذایی و نوشیدنی شهرستان بابل شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ۱۳۹۲
۲۶ بهبود کنتراست تصاویر زیر آب در فضای ترکیبی RGB و HSI بوسیله متعادل سازی شدت نور سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا ۱۳۹۷
۲۷ بهینه سازی مبادله کن گرمای پوسته - لوله ساختماری و متداول به کمک الگوریتم ژنتیک دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا ۱۳۹۵
۲۸ بیوسنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ گیاه Zizyphus vulgaris عناب و بررسی اثرات ضد باکتریایی آن اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۴
۲۹ بیوسنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ گیاهان Zizyphus vulgarisعناب و Punica grantumانار و بررسی اثرات ضد باکتریایی آن ها اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۴
۳۰ تاثیر دبی نانوسیال آب / اکسید مس بر نرخ انتقال حرارت در مبدل حرارتی دو لوله ای چهارمین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم ۱۳۹۶
۳۱ تاثیر نانوسیال اکسید مس-آب بر کارایی کلکتور خورشیدی صفحه تخت چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی ۱۳۹۶
۳۲ تأثیر نوسازی بافت فرسوده ساربان محله بر کیفیت زندگی در شهر بجنورد دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار ۱۳۹۴
۳۳ تبیین نقش فضای شهری در ایجاد هویت در شهر (نمونه موردی: میدان انقلاب شهر شیروان) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار ۱۳۹۴
۳۴ تحلیل خطر لرزه ای شهر بوشهر تحت تحریکات دو گسل پرخطر در منطقه به دو روش تعیینی و احتمالاتی کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی ۱۳۹۷
۳۵ تحلیل متغیرهای اثرگذار بر انتخاب مقصد سفرهای اجباری روزانه (نمونه موردی: شهر قزوین) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی ۱۳۹۷
۳۶ تشخیص ساختار اسناد در تصاویر پیچیده برای استفاده در سیستم های نویسه خوان نوری فارسی دهمین کنفرانس بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران ۱۳۹۶
۳۷ تشخیص متالوبتالاکتاماز در بین جدایههای پسودوموناس ائروژینوزای جدا شده از بخش مراقبت های ویژه به دو روش E-test و H.test در کرمانشاه و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی و بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره ریحان basilicum (Ocimum) ومیخک ( Dianthus ) بر روی پسودوموناس ائروژینوزا به روش دیسک کاغذی ونقطه ای اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی ۱۳۹۴
۳۸ تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های بالینی کلبسیلا پنومونیه دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی ۱۳۹۴
۳۹ تمایل به هم پیمایی در سفرهای روزانه شهری کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران ۱۳۹۷
۴۰ روش جدید پردازش تصویر جهت بررسی کمی خرابی ورق کامپوزیتی بر اثر ضربه شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن های هوافضای ایران ۱۳۹۵
۴۱ سنتز سبز نانو ذرات نقره توسط عصاره گیاه انجیر Ficus carica اولین همایش ملی نانوتکنولوژی مزایا و کاربردها ۱۳۹۲
۴۲ شناسایی آنزیمهای متالوبتالاکتاماز در بین جدایه های پسودوموناس ائروژینوزا ی جدا شده از بخش سوختگی به روش دیسک ترکیبی در کرمانشاه تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی وبررسی اثر ضدمیکروبی عصاره همیشه بهار Calendula officinalis L و هوفاریقون Hypericum perforatum L بر روی پسودوموناس ائروژینوزا به روش دیسک کاغذی ونقطه ای اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی ۱۳۹۴
۴۳ شناسایی ژن های مولد مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه های بالینی کلبسیلا پنومونیه تولید کننده بتالاکتاماز و IMP-1 و TEM ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۷
۴۴ فراوانی ژنهای کدکننده فیمبریه های P و S در جدایه های اشریشیا کلی بیماران مبتلا به عفونت ادراری به روش Multiplex-PCR دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی ۱۳۹۴
۴۵ فراوانی متالوبتالاکتاماز در بین جدایههای پسودوموناس ائروژینوزا ی جدا شده از بخش اورژانس به روش دیسک ترکیبی در کرمانشاه وتعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی و تعیین حداقل غلظت بازدارندگی ریحان Ocimum basilicum ومیخک Dianthus بر روی پسودوموناس ائروژینوزا به روش پلیت 96 خانه اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی ۱۳۹۴
۴۶ فراوانی متالوبتالاکتاماز در بین جدایههای پسودوموناس ائروژینوزای جدا شده از بخش جراحی به روش E-test در کرمانشاه و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی و بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره آویشن (Thymus Vylgari) ولاواندا (Lavandula Officinalis) بر روی پسودوموناس ائروژینوزا به روش دیسک کاغذی ونقطه ای اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی ۱۳۹۴
۴۷ کاربرد RAPD-PCR در تایپینگ جدایه های سودوموناس آئروژینوزا جداسازی شده از نمونه های بالینی سومین همایش ملی علوم زیستی ۱۳۹۷
۴۸ محاسبه توزیع زاویه شوک در جریانهای شبیه سازی شده جت مافوق صوت با استفاده از پردازش تصویر شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن های هوافضای ایران ۱۳۹۵
۴۹ محاسبه زاویه تماس قطره با سطوح به کمک پردازش تصویر هجدهمین همایش صنایع دریایی ۱۳۹۵
۵۰ مدل های مکان یابی پایانه ها در حمل و نقل چندوجهی بار کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران ۱۳۹۷
۵۱ مدلسازی برخورد جت گاز بر روی سطح مایع سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران ۱۳۹۶
۵۲ مرور ادبیات متغیرهای اثرگذار بر انتخاب مقصد و انواع مدل های مورد استفاده کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی ۱۳۹۷
۵۳ مقایسه سه استراتژی بهینه، دنبال کردن نمودار برق مورد نیاز و دنبال کردن نمودار حرارت مورد نیاز در تحلیل انرژی و اقتصادی سیستم CHP چهارمین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم ۱۳۹۶