CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای پروفسور محمد نریمانی

Professor Mohammad Narimani

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

کد محقق - Researcher ID: 1623

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای پروفسور محمد نریمانی

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
هیات تحریریهفصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانیتهران
هیات تحریریهفصلنامه مطالعات روان شناسی بالینیتهران

سمتهای علمی و اجرایی در همایشها و کنفرانسهای معتبر کشور

سمت رویداد برگزار کننده تاریخ
رئیس کنفرانس دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ۴ شهریور ۱۳۹۴
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران انجمن هیدرولیک ایران-دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل -دانشگاه محقق اردبیلی-دانشکده فنی و مهندسی ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
دبیر علمی کنفرانس بین المللی هنر کتاب آرایی در فرهنگ و تمدّن اسلامی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ۲۲ آبان ۱۳۹۶
دبیر علمی اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
رئیس کنفرانس دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ۱۷ مهر ۱۳۹۸

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

حسین زارع

hossein Zare

دانشیار

سعید مظلومیان

Saeed Mazlomiyan

دانشیار

محمدحسن صیف

دانشیار

محمد جوادی پور

دانشیار دانشگاه تهران

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای پروفسور محمد نریمانی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ اثر بخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی در کیفیت زندگی زوجین ناسازگار مجله علمی پژوهان دوره .۱۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۲ اثربخشی درمان شناختی رفتاری مثبت نگر بر جهت مداری زندگی زنان دارای سندرم خستگی مزمن فصلنامه روانشناسی بالینی دوره .۱۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۸
۳ اثربخشی نوروفیدبک آلفا / تتا بر پنج عامل بزرگ شخصیتی افراد وابسته به مورفین دوفصلنامه پژوهش های روان‌شناسی بالینی و مشاوره دوره .۴، شماره ۱، سال ۱۳۹۳
۴ The Role of Cognitive Belief, Fusion and Distortion in Predicting the General Health of Couples فصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت دوره .۶، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۵ بررسی اثر بخشی دو روش آموزشی شناختی- رفتاری و مهارت های تنظیم هیجان بر خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره .۷، شماره ۲۲، سال ۱۳۹۰
۶ بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر استنتاج، بر کاهش علایم وسواس فکری و عملی دوفصلنامه پژوهش های روان‌شناسی بالینی و مشاوره دوره .۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۲
۷ بررسی اثربخشی نوروفیدبک در اصلاح دامنه امواج مغزی و میزان توجه دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی دوفصلنامه پژوهش های روان‌شناسی بالینی و مشاوره دوره .۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۱
۸ بررسی ارتباط بین حافظه کلامی و غیرکلامی، پردازش اطلاعات، بازداری پاسخ با بازشناسی بیان چهره ای هیجان در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی دوفصلنامه پژوهش های روان‌شناسی بالینی و مشاوره دوره .۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۱
۹ بررسی شیوع و ارتباط متغیرهای فردی با اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) در زندانیان فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره .۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۱۰ بررسی طرح واره های غالب و اثر بخشی طرح واره درمانی گروهی بر درمان اختلال فوبی اجتماعی در دانش آموزان دوفصلنامه پژوهش های روان‌شناسی بالینی و مشاوره دوره .۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۱۱ بررسی نقش بی اشتیاقی اخلاقی و خودنهان سازی در پیش بینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد مخدر فصنامه پزشکی نوید نو دوره .۲۰، شماره ۶۳، سال ۱۳۹۶
۱۲ بررسی نقش صمیمیت اجتماعی و شادکامیدر پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره .۱۶، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۱۳ پذیرش همسالان در دانش آموزان پسر پایه دوم راهنمایی با نارسایی های یادگیری ویژه و دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی متفاوت است فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره .۲، شماره ۸، سال ۱۳۹۱
۱۴ پذیرش همسالان و دانش آموزان پسر پایه دوم راهنمایی با نارسایی های یادگیری ویژه و دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی متفاوت فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره .۲، شماره ۸، سال ۱۳۹۱
۱۵ تأثیر توازن الکترولیت ها و پروتئین های جیره غذایی بر عملکرد تولید و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره .۶۷، شماره ۳، سال ۱۳۹۱
۱۶ رابطه ابتکار شخصی، جهت گیری مذهبی و سرمایه اجتماعی سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان مراکز تولیدی فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره .۱۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۰
۱۷ رابطه هوش هیجانی با خودکارآمدی و سلامت روان و مقایسه آنها در دان شآموزان ممتاز و عادی فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره .۱۰، شماره ۳۶، سال ۱۳۸۷
۱۸ عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی رتبه های برتر کنکور : نظریه زمینه ای فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره .۱۱، شماره ۳۸، سال ۱۳۹۶
۱۹ مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنی سازی و درمان شناختی تحلیلی بر بهبود روابط موضوعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی دوماهنامه پایش دوره .۱۷، شماره ۳، سال ۱۳۹۷
۲۰ مقایسه اثربخشی درمان مواجهه و بازداری از پاسخ و درمان تعهد و پذیرش در بهبود مولفه های کیفیت زندگی بیماران وسواسی فصلنامه روانشناسی بالینی دوره .۸، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۲۱ مقایسه اثربخشی روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنتی بر اشتیاق تحصیلى، خودکارآمدى تحصیلى و خودتنظیمى در دانش آموزان فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره .۱۴، شماره ۴۸، سال ۱۳۹۹
۲۲ مقایسه پردازش هیجانی و ترس از ارزیاب یهای مثبت و منفی در زنان دارای فوبی اجتماعی و زنان عادی فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره .۱۴، شماره ۳، سال ۱۳۹۲
۲۳ مقایسه زمان واکنش، حواس پرتی و خستگی در رانندگان درگیر در تصادفات و رانندگان عادی فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره .۱۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۰
۲۴ مقایسه ی تنظیم خلق منفی و بیانگری هیجانی در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره .۹، شماره ۳۱، سال ۱۳۹۴
۲۵ مقایسه ی عدم تحمل بلاتکلیفی و تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی و عادی مطالعات روان شناختی دوره .۱۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۲۶ مقایسه ی عدم تحمل بلاتکلیفی و تنظیم هیجان در مادران دختران ناشنوا و شنوا فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۲۷ نقش اجتناب شناختی، باورهای فراشناختی و نارسایی های شناختی در پیش بینی اضطراب حالت-صفت پرستاران فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی دوره .۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۸
۲۸ نقش احساس تنهایی و انسجام خانوادگی در گرایش نوجوانان به استفاده آسیب زا از تلفن همراه (مطالعه موردی: دانش آموزان دبیرستانی شهرستان محمودآباد) فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی دوره .۲۳، شماره ۸۶، سال ۱۳۹۵
۲۹ نقش تعلل ورزی، خود تنظیم گری و باورهای فرا شناختی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره .۱۰، شماره ۳۳، سال ۱۳۹۵
۳۰ نقش تعهد مذهبی و تعهد حرفه ای در پیش بینی هوش فرهنگی زنان شاغل اردبیل فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره .۱۶، شماره ۳، سال ۱۳۹۷
۳۱ نقش سرشت و منش در پیش بینی نشانه های اختلال وسواس در نوجوانان دوفصلنامه پژوهش های روان‌شناسی بالینی و مشاوره دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۰
۳۲ نقش نگرش مذهبی، بهزیستی معنوی و حمایت اجتماعی در پیش بینی رضایت از زندگی مادران کودکان کم توان ذهنی فصلنامه اسلام و سلامت دوره .۱، شماره ۳، سال ۱۳۹۳

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری خانواده در خانواده های دارای بیمار روانی دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۴
۲ اثر بخشی قصه درمانی بر افزایش تاب آوری و کاهش کودکان کار و خیابانی اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی ۱۳۹۶
۳ اثر بخشی نقاشی درمانی بر افزایش تاب آوری و کاهش تکانشوری کودکان کار و خیابانی اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی ۱۳۹۶
۴ اثربخشی آموزش بهداشت خواب بر اختلالات خواب پرستاران پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران ۱۳۹۶
۵ اثربخشی آموزش بهداشت خواب بر پرخاشگری پرستاران پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران ۱۳۹۶
۶ اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهزیستی روانی کارکنان آتش نشانی شهر اردبیل پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی ۱۳۹۷
۷ اثربخشی آموزش تاب آوری بر خودکارآمدی کارکنان آتش نشانی شهر اردبیل پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی ۱۳۹۷
۸ اثربخشی آموزش نوروفیدبک در کاهش شدت افسردگی و ناراحتی ذهنی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی ۱۳۹۵
۹ اثربخشی بازی درمانی گروهی در ارتقاء مهارت های اجتماعی کودکان مبتلا به صرع پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره وعلوم تربیتی ۱۳۹۸
۱۰ اثربخشی تمرینات ورزشی هوازی بر بهبود توجه انتخابی بیماران طیف اسکیزوفرن سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی ۱۳۹۵
۱۱ اثربخشی تمرینات ورزشی هوازی بر بهبود حافظه بیماران طیف اسکیزوفرن اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران ۱۳۹۵
۱۲ اثربخشی خانواده درمانی ساختی بر بهبود حل مسئله اجتماعی زوجین اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده ۱۳۹۳
۱۳ اثربخشی خانوادهدرمانی ساختی بر ارتقای کیفیت زندگی زوجین اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده ۱۳۹۳
۱۴ اثربخشی درمان پردازش شناختی بر بهبود حس خودارزشمندی دردانشجویان مبتلا به سندرم قلب شکسته اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران ۱۳۹۵
۱۵ اثربخشی درمان پردازش شناختی بر بهبود علایم پس آسیبی و افکارخودکشی در دانشجویان مبتلا به سندرم قلب شکسته اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران ۱۳۹۵
۱۶ اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر پرخاشگری در افراد مبتلا به ملال پیش قاعدگی و سندرم پیش قاعدگی سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی ۱۳۹۵
۱۷ اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر علایم افسردگی در افراد مبتلا به ملال پیش قاعدگی و سندرم پیش قاعدگی سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی ۱۳۹۵
۱۸ ادراک دانش آموزان دبستانی از بستری شدن در بیمارستان: تحقیق کیفی اولین همایش ملی مدرسه فردا ۱۳۹۸
۱۹ ارتباط ادراک تعامل اجتماعی، پایبندی دینی و پذیرش اجتماعی با طلاق عاطفی زوجین اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی ۱۳۹۶
۲۰ ارتباط تیپ شخصیتی A ، B ، C ، D با جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی مادران دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۴
۲۱ ارتباط سبک های دلبستگی با نشانه های اختلال پانیک چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۵
۲۲ ارتباط شدت هیپومانیا با رفتار های پرخطر درهنگام رانندگی اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی ۱۳۹۶
۲۳ اندازه گیری و مقایسه ریتم حرکتی نسبت میزان چرخش ناحیه کمری به پلویس در افراد سالم و بیمار بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ۱۳۹۶
۲۴ برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد در گوسفندان نژاد تالشی پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۸۹
۲۵ بررسی آسیب شناسی اعتیاد بر روی نوجوانان و ارایه راه کارهای پیشگیرانه اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی ۱۳۹۶
۲۶ بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر سازگاری زناشویی نخستین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، روانشناسی و علوم تربیتی ۱۳۹۷
۲۷ بررسی اثربخشی آموزش تابآوری بر سازگاری زناشویی سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی ۱۳۹۵
۲۸ بررسی اثربخشی روش درمانی حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد (EMDR ) در وضعیت روان شناختی افراد دارای اختلالات اعتیادی اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه ۱۳۹۴
۲۹ بررسی ارتباط امید و معنای زندگی با تمایل به ازدواج جوانان اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده ۱۳۹۳
۳۰ بررسی ارتباط جهت گیری کارآفرینی با عملکرد تجاری در مدیران واحدهای تولیدی اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور ۱۳۹۰
۳۱ بررسی ارتباط کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در دو گروه زنان ورزشکار و غیر ورزشکار دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۴
۳۲ بررسی تاثیر بهبود کیفیت زندگی بر رابطه بین فردی در افراد ترک کننده مواد مخدر همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم ۱۳۹۷
۳۳ بررسی تاثیر سرعت چرخش ابزار بر ریز ساختار و سختی کامپوزیت سطحی تولید شده با استفاده از فرایند اصطکاکی اغتشاشی (FSP) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب ۱۳۹۲
۳۴ بررسی تاثیر فلز پرکننده بر ریز ساختار و خواص اتصال آلیاژ AA7020-T6 آلومینیوم به وسیله فرآیند جوشکاری TIG پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب ۱۳۹۳
۳۵ بررسی تناسب نیمکت های موجود در محیط های آموزشی با ویژگی های آنتروپومتریکی دانش آموزان مقطع ابتدایی اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران ۱۳۹۰
۳۶ بررسی رابطه جهت گیری کارآفرینی با نوآوری و خودشکوفایی در مدیران واحدهای تولیدی اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران ۱۳۸۷
۳۷ بررسی رابطه سرشت و منش با نشانه های سلوک در دانش آموزان اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی ۱۳۹۶
۳۸ بررسی رابطه سیستم های مغزی رفتاری با نشانه های سلوک در دانش آموزان اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی ۱۳۹۶
۳۹ بررسی رابطه عمل به باورهای دینی و سلامت روان در بین دانشجویان دختر دانشگاه محقق اردبیلی اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ۱۳۸۹
۴۰ بررسی رابطه ی استفاده از شبکه های اجتماعی با رضایت زناشویی و بهزیستی معنوی زوجین اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی ۱۳۹۶
۴۱ بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت Al-TiB2 تولید شده به وسیله فرآیند اصطکاکی اغتشاشی FSP پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب ۱۳۹۳
۴۲ بررسی مقایسه ای خصایص شخصیتی دربیماران مبتلا به سردردهای میگرنی و افرادسالم توسط پرسشنامه بالینی چندمحوری میلون - III چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک) ۱۳۹۱
۴۳ بررسی میزان اثربخشی روش درمانی هیپنوتراپی در وضعیت روان شناختی افراد دارای اختلالات اعتیادی اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه ۱۳۹۴
۴۴ بررسی نقش ادراک خودکارآمدی و خودنظارتی در پیش بینی آسیب اجتماعی دانشجویان محقق اردبیلی سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران ۱۳۹۶
۴۵ بررسی نقش بحران هویت در پیش بینی آسیب اجتماعی در دانشجویان محقق اردبیلی سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران ۱۳۹۶
۴۶ پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر اساس ذهن آگاهی، انعطاف پذیری شناختی و باورهای غیرمنطقی ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی در ایران ۱۳۹۷
۴۷ پیش بینی رفتارهای خود جرحی براساس طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های مقابله با استرس اولین همایش ملی مدرسه فردا ۱۳۹۸
۴۸ پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس علائم و نشانه های اختلال استرس پس از سانحه دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی ۱۳۹۵
۴۹ تاثیر آموزش تنظیم هیجان بر حساسیت اضطرابی آتش نشانان هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران ۱۳۹۸
۵۰ تاثیر آموزش خود آگاهی بر هدفمند کردن زندگی خانواده های دارای بیمار روانی دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۴
۵۱ تاثیر آموزش کنترل تکانه برکاهش نشانه های ADHD دانش آموزان همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی ۱۳۹۰
۵۲ تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر بهزیستی خانواده های دارای بیمار روانی دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۴
۵۳ تاثیر آموزش مهارت همدلی بر روابط مثبت با دیگران در خانواده های دارای بیمار روانی دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۴
۵۴ تاثیر آموزش نوروفیدبک بر روند امواج مغزی و تغییرات شاخص توجه در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی- مطالعه موردی سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی ۱۳۹۵
۵۵ تاثیر آموزش هوش معنوی برسازگاری،مسیولیت پذیری وقوانین انضباطی مدرسه در دانش آموزان16-14 ساله ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۷
۵۶ تاثیر قصه درمانی در کاهش اضطراب و گوشه گیری کودکان پیش دبستانی چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۵
۵۷ تاثیر مواجهه درمانی روایتی بر ارتباط بین فردی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مرتبط با سرطان دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی ۱۳۹۶
۵۸ تاثیر مواجهه درمانی روایتی بر سلامت روان بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مرتبط با سرطان دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی ۱۳۹۶
۵۹ تاثیرات رفتار اضافه اتیستیک بر کودک، والدین و تعامل آنها: پژوهش کیفی همایش خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه ۱۳۹۸
۶۰ تعیین نقش ارزش مداری و آرزوها در پیش بینی سلامت روانی جوانان اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران ۱۳۹۵
۶۱ تولید پوشش کامپوزیت سطحی Al-Si/SiC توسط فرایند اصطکاکی اغتشاشی و بررسی اثر پین در فرآیند پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب ۱۳۹۳
۶۲ رابطه احساس تعلق به مدرسه، اشتیاق تحصیلی و هیجان تحصیلی با بهزیستی مدرسه در دانش آموزان اولین همایش ملی مدرسه فردا ۱۳۹۸
۶۳ رابطه اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری یادگیری و باورهای هوشی با امید تحصیلی در دانش آموزان پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه ۱۳۹۷
۶۴ رابطه بین سبک اقتدار والدین و عادات مطالعه در پیش بینی اشتیاق به مدرسه دانش آموزان پنجمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر ۱۳۹۸
۶۵ رابطه پویایی های ارتباطی و تأئید خود با جهت گیری هدف در زنان متاهل شهرستان رشت اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران ۱۳۹۳
۶۶ رابطه پویایی های ارتباطی و خود تأئیدی با جهت گیری هدف در زنان متاهل شهرستان رشت اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده ۱۳۹۳
۶۷ رابطه سبک فرزند پروری مقتدرانه با تئوری ذهن و هوش هیجانی در دانش آموزان اول متوسطه دوره دوم اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده ۱۳۹۴
۶۸ رابطه سبک فرزندپروری سهل گیرانه با تئوری ذهن و هوش هیجانی در دانش آموزان اول متوسطه دوره دوم اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده ۱۳۹۴
۶۹ رابطه سبک های فرزند پروری با تئوری ذهن و هوش هیجانی اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده ۱۳۹۴
۷۰ رابطه سرشت ومنش با سایکوپاتی در دانش آموزان دارای نشانه های سلوک اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی ۱۳۹۶
۷۱ رابطه سیستم های مغزی رفتاری با سایکوپاتی در دانش آموزان دارای نشانه های سلوک اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی ۱۳۹۶
۷۲ رابطه طرح واره های ناسازگار اولیه با اضطراب امتحان دانش آموزان اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی ۱۳۹۶
۷۳ رابطه کنترل عمل با فرسودگی تحصیلی دانشجویان سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی ۱۳۹۵
۷۴ سلامت عمومی و شاخص روان تنی به عنوان عامل پیش بینی کننده انتخاب درمانهای دارویی MMT و درمانهای غیردارویی عضویت درگروه های خودیاردرپرهیز سوء مصرف کنندگان مواد چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک) ۱۳۹۱
۷۵ مرور سوابق پژوهشی مرتبط با اثربخشی آموزش مستقیم در بهبود عملکرد دانش آموزان دارای اختلال ریاضی اولین همایش ملی مدرسه فردا ۱۳۹۸
۷۶ مروری بر خواص مکانیکی و جوش پذیری فولاد استحکام بالای ترمومکانیکال Alform اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان ۱۳۹۵
۷۷ مقایسه ابعاد خودکارآمدی دردانش آموزان دارای اختلال نقص توجه بیش فعالی و عادی همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی ۱۳۹۰
۷۸ مقایسه اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی در کاهش رفتارهای خودتخریبی و مشکلات بین فردی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی با و بدون اختلال سوء مصرف مواد ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران ۱۳۹۷
۷۹ مقایسه اختلال استرس پس از سانحه در افراد مواجهه شده با آسیب بر حسب تحصیلات اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران ۱۳۹۳
۸۰ مقایسه اختلالات روانی و روش های مقابله ای در نوجوانان مبتلا به صرع و نوجوانان عادی در شهر اهواز در سال 1391 نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه ۱۳۹۳
۸۱ مقایسه اضطراب و افسردگی در مردان و زنان نابارور اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ۱۳۸۹
۸۲ مقایسه انعطاف پذیری، انسجام و ارتقاء خود در زنان با و بدون تعارض زناشویی همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی ۱۳۹۴
۸۳ مقایسه انعطاف گذیری شناختی در بین افراد مبتلا به سوء مصرف مواد ، سیگاری و افراد عادی اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۳
۸۴ مقایسه بهزیستی روان شناختی و تاب آوری دانشجویان مشغول به تحصیل در ایران و ترکیه پنجمین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران ۱۳۹۶
۸۵ مقایسه بهزیستی روانشناختی در مادران کودکان کمتوان ذهنی و مادران کودکان عادی دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی ۱۳۹۴
۸۶ مقایسه بیش فعالی و وندالیسم کودکان استفاده کننده ازscreen time در اتاقشان با کودکان استفاده کننده در بیرون از اتاق اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی ۱۳۹۶
۸۷ مقایسه تاب آوری ، رضایت از زندگی و جهت گیری مذهبی معلمان مدارس عادی و استثنایی پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه ۱۳۹۷
۸۸ مقایسه تصویر از خود در دو گروه افراد چاق و لاغر همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم ۱۳۹۷
۸۹ مقایسه تکانشگری در دانش آموزان با و بدون سابقه رفتارهای پرخطر اولین همایش ملی مدرسه فردا ۱۳۹۸
۹۰ مقایسه جرات ورزی و خود نظم بخشی در زنان شاغل و غیرشاغل هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ۱۳۹۰
۹۱ مقایسه جهت گیری زندگی در زنان بارور و نابارور سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی ۱۳۹۵
۹۲ مقایسه حساسیت اضطرابی و عملکرد شناختی در کودکان نابینا و بینای استان اردبیل چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران ۱۳۹۸
۹۳ مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده در دانش آموزان با و بدون سابقه رفتارهای پرخطر اولین همایش ملی مدرسه فردا ۱۳۹۸
۹۴ مقایسه حمایت اجتماعی در زنان بارور و نابارور سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی ۱۳۹۵
۹۵ مقایسه ذهن آگاهی در افراد مواجهه شده با رویدادهای آسیب زای مختلف اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران ۱۳۹۳
۹۶ مقایسه زورگویی در دانش آموزان با و بدون سابقه رفتارهای پرخطر اولین همایش ملی مدرسه فردا ۱۳۹۸
۹۷ مقایسه سبک های دلبستگی و آسیب پذیری روانی و استرس ادراک شده در زنان شاغل و خانه دار پنجمین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران ۱۳۹۶
۹۸ مقایسه سرسختی روانشناختی زنانه مطلقه ازدواج نکرده با زنان مطلقه ازدواج کرده پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی ۱۳۹۷
۹۹ مقایسه شیوه های فرزند پروری در زنان سرپرست خانواده با زنان غیر سرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) اولین کنگره بین المللی روانشناسی وعلوم تربیتی با رویکرد اسلامی ۱۳۹۴
۱۰۰ مقایسه عزت نفس با سلامت روان در دانشجویان ورزشکار حرفه ای ، غیرحرفه ای وغیرورزشکار اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ۱۳۸۹
۱۰۱ مقایسه عزت نفس و شادکامی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی ۱۳۹۵
۱۰۲ مقایسه فرسودگی شغلی بین پرسنل آتشنشانی و سایر کارکنان سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی ۱۳۹۵
۱۰۳ مقایسه کیفیت زندگی افراد دارای نشانه های PTSD و افراد بهنجار دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی ۱۳۹۵
۱۰۴ مقایسه کیفیت زندگی و تاب آوری دانشجویان مشغول به تحصیل در ایران و ترکیه پنجمین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران ۱۳۹۶
۱۰۵ مقایسه میزان اثربخشی درمان حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد( EMDR) و هیپنوتراپی در وضعیت روان شناختی افراد دارای اختلالات اعتیادی اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه ۱۳۹۴
۱۰۶ مقایسه میزان اثربخشی روش درمانی حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم وپردازش مجدد (EMDR ) و هیپنوتراپی در درمان افراد دارای اختلالات اعتیادی اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه ۱۳۹۴
۱۰۷ مقایسه ناگویی خلقی و ویژگی های شخصیتی در افراد معتاد و غیر معتاد هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی ۱۳۹۵
۱۰۸ مقایسه هوش هیجانی و رضایت از زندگی در زنان شاغل و غیرشاغل هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ۱۳۹۰
۱۰۹ مقایسه هیجان خواهی بین پرستاران و پرسنل آتش نشانی سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی ۱۳۹۵
۱۱۰ مقایسه ی راهبردهای مقابله ای در افراد مبتلا به اختلال بی خوابی و افراد سالم اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی ۱۳۹۶
۱۱۱ مقایسه ی کیفیت خواب و فعالیت فیزیکی در زنان با و بدون نشانه های اختلال پانیک چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۵
۱۱۲ مقایسه ی نارسایی شناختی در زنان در معرض طلاق و زنان عادی اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی ۱۳۹۴
۱۱۳ مقایسه ی ناگویی خلقی در زنان در معرض طلاق و زنان عادی اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی ۱۳۹۴
۱۱۴ مقایسه ی واکنش پذیری به استرس در افراد مبتلا به اختلال بی خوابی و افراد سالم اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی ۱۳۹۶
۱۱۵ میزان شیوع اختلال اضطراب فراگیر و بررسی تفاوت جنسیتی درمیزان شیوع اختلال اضطراب فراگیر چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک) ۱۳۹۱
۱۱۶ نقش آزار جسمی و غفلت جسمی دوران کودکی در پیش بینی شدت اختلال ارگاسمی در زنان پنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران ۱۳۹۶
۱۱۷ نقش آزار جسمی و غفلت جسمی دوران کودکی در پیش بینی شدت اختلال دخول/ درد تناسلی لگنی در زنان پنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران ۱۳۹۶
۱۱۸ نقش آموزش و پرورش در تقویت و انتقال ارزش ها همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی ۱۳۹۵
۱۱۹ نقش ادراک تعامل اجتماعی، باور فراشناختی و همجوشی شناختی در پیش بینی پرخاشگری دانشجویان اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی ۱۳۹۶
۱۲۰ نقش ارزش مداری و رفتارهای خودتنظیمی در پیش بینی سلامت روانی جوانان دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی ۱۳۹۵
۱۲۱ نقش الگوی غذایی در پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم ۱۳۹۷
۱۲۲ نقش باورهای فراشناختی در پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی ۱۳۹۶
۱۲۳ نقش برنامه غذایی در کاهش افسردگی زنان خانه دار همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم ۱۳۹۷
۱۲۴ نقش حساسیت به پاداش و تنبیه در پیش بینی سلامت عمومی افراد وابسته به مواد اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران ۱۳۹۵
۱۲۵ نقش حساسیت به پاداش و تنبیه در پیشبینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی ۱۳۹۴
۱۲۶ نقش خود تنظیمی در کنترل چاقی بزرگسالا ن دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی ۱۳۹۳
۱۲۷ نقش خودنهانسازی در پیشبینی سلامت عمومی افراد وابسته به مواد دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی ۱۳۹۴
۱۲۸ نقش ذهناگاهی در پیش بینی اجتناب تجربی افراد مواجه شده با آسیب اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران ۱۳۹۳
۱۲۹ نقش راهبردهای خود تنظیمی و انگیزه پیشرفت در فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران ۱۳۹۵
۱۳۰ نقش سبک زندگی اسلامی در پیش بینی رضایت زناشویی دانشجویان متأهل اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده ۱۳۹۳
۱۳۱ نقش سبک های دلبستگی بر ادراک درد در زنان مبتلا به سرطان سینه اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری ۱۳۹۳
۱۳۲ نقش سبک های فرزند پروری مادران در پیش بینی نگرش مثبت و منفی نوجوانان پسر به بزهکاری اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران ۱۳۹۳
۱۳۳ نقش سلامت معنوی در پیش بینی سطح امیدواری و افسردگی بیماران سرطانی اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی ۱۳۹۳
۱۳۴ نقش سندرم پیش از قاعدگی و تکانشوری در پیش بینی افکار خودکشی اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی ۱۳۹۶
۱۳۵ نقش کنترل توجه در پیش بینی وسواس مذهبی افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی ۱۳۹۶
۱۳۶ نقش کنترل فعالیت در پیش بینی وسواس مذهبی افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی ۱۳۹۶
۱۳۷ نقش ناگویی خلقی و سبک های دلبستگی برجهت گیری زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری ۱۳۹۳
۱۳۸ نقش هوش اخلاقی و تکانشگری در پیش بینی اعتیاد به اینترنت اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی ۱۳۹۶
۱۳۹ همایش هوش هیجانی و رضایت از زندگی در زنان شاغل و غیر شاغل هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ۱۳۹۰