CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر مهدی سرچشمه پور

Doctor Mehdi Sarcheshmehpour

کد محقق - Researcher ID: 167

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر مهدی سرچشمه پور

سمتهای علمی و اجرایی در همایشها و کنفرانسهای معتبر کشور

سمت رویداد برگزار کننده تاریخ
رئیس کنفرانس اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان ۱۹ شهریور ۱۳۹۳
رئیس کنفرانس دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک) گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان ۱۷ شهریور ۱۳۹۵

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

فرانک موسوی

Faranak Mousavi

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر مهدی سرچشمه پور در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ بررسی وضعیت کلنیزاسیون میکوریزایی دانهال های پسته (Pistacia vera) استان کرمان و مقایسه برخی جدایه ها از طریق کشت گلخانه ای فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره .۴، شماره ۳، سال ۱۳۹۳
۲ تاثیر پلیمرها بر میزان رطوبت خاک و برخی شاخص های رشدی گیاه ذرت در شرایط تنش خشکی فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره .۹، شماره ۳، سال ۱۳۹۸
۳ تاثیر قارچ میکوریز بر پتانسیل گیاه پالایی عنصر مس در گل آهار (Zinnia elegans) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره .۵، شماره ۳، سال ۱۳۹۴
۴ تاثیر قارچ میکوریزا -آربوسکولار بر گیاه پالایی کادمیم توسط گل جعفری زینتی (Tagetes erecta) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره .۶، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۵ مقایسه تنوع و فراوانی جدایه های انتخابی میکوریز پسته و برخی گیاهان بومی استان کرمان با استفاده از روش های ریخت شناختی و مولکولی (qPCR) دوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره .۱۰، شماره ۴، سال ۱۳۹۷
۶ مقایسه خصوصیات فیزیکی شیمیایی و میکرومورفولوژی خاکهای تحت کشت پسته و کشتنشده مجاور آن در منطقه بیاض فصلنامه آب و خاک دوره .۲۷، شماره ۱، سال ۱۳۹۲

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی- تاثیر مایکوریز و سطوح مختلف مس بر برخی خصوصیات رویشی و بیوشیمیایی گیاه شاهدانه (cannabis sativa) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۲ اثر برخی جدایه های میکوریز همزیست با گیاهان بومی بر رشد گیاه ذرت در شرایط گلخانه اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۵
۳ اثر تیمارهای چینهسرمایی و خراشدهی با هیپوکلریت سدیم بر شاخص جوانهزنی بذر درخت کاج تهران (Pinus eldarica) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۴
۴ اثر خاک و بیوچار بر روی جمعیت قارچ های میکوریز آربسکولار در ریشه Andropogon gerardii پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۵ اثربرخی جدایه های میکوریز همزیست باگیاهان بومی بررشد گیاه ذرت درشرایط گلخانه اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست ۱۳۹۳
۶ ارزیابی کارائی خاک فسفات برشاخصهای رشددرنهال پسته اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۱
۷ استخراج و ارزیابی برخی خصوصیات اسید هیومیک استخراج شده از ورمی کمپوست دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۷
۸ استفاده از آب نامتعارف در سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی باغات پسته دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک ۱۳۸۴
۹ استفاده از گیاهان زینتی بعنوان یک راهکار پربازده در زیست پالایی فلزات سنگین اولین همایش تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک ۱۳۹۲
۱۰ استفاده از یک روش نوین برای مدل سازی سینتیکی فرآیند تولید کمپوست از مخلوط پسماندهای جامد تجزیه پذیر اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی ۱۳۹۶
۱۱ انتخاب جدایه های برتر رایزوبیوم همزیست با اسپرس در استان کرمان دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۷
۱۲ بر روی درختان پسته Phaeoacremonium بررسی بیماری زایی گونه های قارچ اولین همایش ملی پسته ایران ۱۳۹۳
۱۳ بررسی اثر سولفات مس برصفات مرتبط بارشد و نمو گیاه همیشه بهار(Calendula officinalis L) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۲
۱۴ بررسی اثر کودهای بیولوژیک بر شاخص های مرفولوژیک دو اکوتیپ زیره سبز تحت تنش خشکی یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۰
۱۵ بررسی اثر کودهای فسفاته، اسیدهای آلی و تلقیح با قارچ آربوسکولار میکوریزا بر خصوصیات مورفولوژیک و محتوای فسفر برگ ذرتZea mays L. دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۴
۱۶ بررسی اجمالی وضعیت کلنیزاسیون میکوریزایی و پتانسیل همزیستی جدایه های برخی گیاهان با زیره سبز در استان کرمان سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ۱۳۹۲
۱۷ بررسی امکان استفاده از آفتابگردان زینتی و کلم زینتی برای گیاه پالایی خاکهای آلوده به عنصر مس پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۰
۱۸ بررسی امکان تشکیل پوستههای بیولوژیکی و ضخامت حاصل از آنها در رابطه با زمان اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار ۱۳۹۰
۱۹ بررسی امکان تولید و مقایسه برخی شاخص های کمپوست حاصل از بقایای درختان خرما همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران ۱۳۹۱
۲۰ بررسی برخی از خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک دربرخی از باغات پسته دشت زرند اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۵
۲۱ بررسی پتانسیل کلنیزاسیون میکوریزشبدروسورگوم با نهال پسته دراستان کرمان دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم ۱۳۹۲
۲۲ بررسی تاثیر باکتری Sporosarcina pasteurii در ایجاد سله سطحی و تثبیت شنهای روان پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۰
۲۳ بررسی تاثیر باکتری های Sporosarcina pasteurii و Sporosarcina ureae بر تثبیت شن های روان از طریق اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۲۴ بررسی تاثیر پودر لاستیک برعملکرد گلخانه ای گیاه ذرت دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۴
۲۵ بررسی تاثیر درصد رطوبت و نوع ماده آلی بر جمعیت برخی از میکروفونهای مهم خاک اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست ۱۳۹۳
۲۶ بررسی تاثیر نوع ماده آلی بر جمعیت کنه های غالب خاکزی دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک) ۱۳۹۵
۲۷ بررسی تغییرات کاربری و پوشش اراضی دشت ماهان-جوپار با استفاده از سنجش از دور پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۰
۲۸ بررسی توان گیاه پالایی عنصر مس در گل زینتی آهار ( Zinnia elegans) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی ۱۳۹۲
۲۹ بررسی توزیع عمقی فسفر در برخی از باغات پسته دشت زرند اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۵
۳۰ بررسی جمعیت برخی میکروفون های مهم خاک با توجه به نوع گیاه، فصل و عمق نمونه برداری اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست ۱۳۹۳
۳۱ بررسی روند توسعه الودگی محیط زیست توسط کارخانه زغال شویی زرند کرمان با استفاده از سنجش از دور یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۰
۳۲ بررسی غلظت عناصر سرب و کادمیوم در اندام هوایی و ریشه گیاه درمنه کوهی در معدن مس سرچشمه اولین همایش ملی گیاه پالایی ۱۳۹۰
۳۳ بررسی فلورقارچی همراه با زردی وسرخشکیدگی درختان گردودرمنطقه مس سرچشمه استان کرمان اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست ۱۳۹۳
۳۴ بررسی فون کنه های خاکزی گروه Astigmatina در باغات پسته کرمان اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۵
۳۵ بررسی کیفیت و فراوانی آبهای آبیاری متأثر از زیادی منیزیم در باغ های پسته دشت رفسنجان یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۰
۳۶ بررسی وضعیت همزیستی میکوریزی گیاه ذرت در استان کرمان و مطالعه پتانسیل کلنیزاسیون جدایه های انتخابی با استفاده از گیاه سورگوم چهارمین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۸
۳۷ بهره برداری پایدارازمعادن باتاکید براحیاء زیست بومهای تخریب شده اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست ۱۳۹۳
۳۸ پاسخ گیاهان پسته به قارچ های میکوریز بومی در شرایط تنش شوری و خشکی اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۳۹ تاثیر اسید هیومیک بر روی برخی شاخص های رشدی در دو نوع گیاه ذرت و سویا اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست ۱۳۹۷
۴۰ تاثیر اسید هیومیک بر رها سازی فسفر در یک خاک آهکی در زمان های مختلف دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۷
۴۱ تاثیر EDTA بر جذب عناصر سنگین مس و روی توسط گیاه ذرت اولین همایش ملی گیاه پالایی ۱۳۹۰
۴۲ تاثیر باکتری مقاوم به پاراکوات بر طول عمر گیاه گوجه فرنگی و برخی خصوصیات رویشی گیاه ذرت دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۸
۴۳ تاثیر باکتری های سینوریزوبیوم (Sinorhizobium sp.) بر رشد و تثبیت نیتروژن در گیاه اسپرس دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران ۱۳۹۷
۴۴ تاثیر برخی اصلاح کنند ها ی خاک بر روی خصوصیات رویشی دانهال پسته تحت تنش خشکی هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک ۱۳۹۶
۴۵ تاثیر برخی جدایه های مختلف میکوریز بر خصوصیات رشدی دانهال پسته دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک) ۱۳۹۵
۴۶ تاثیر تلقیح باقارچ آربوسکولار میکوریزا بر خصوصیات مختلف ودرصد کلونیزاسیون ریشه ذرتZea mays L. تحت تیمار با کودهای فسفاته و اسیدهای آلی دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۴
۴۷ تاثیر تنش خشکی بر بیماری سر خشکیدگی شاخه پسته ناشی از قارچ های NeofusicoccumDiplodia seriata وparvum دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۲
۴۸ تاثیر تیمارهای اسید سولفوریک و آب گرم بر شاخص های جوانه زنی بذر کهور ایرانی Prosopis cineraria نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۴۹ تاثیر سطوح مختلف مس و قارچ آربوسکولار میکوریزا بر خصوصیات رشدی گیاه لاله عباسی دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۴
۵۰ تاثیر قارچ میکوریز آربوسکولار بر حذف مس از گیاه آفتاگردان زینتی پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۵۱ تاثیر کاربرد تلفیقی اصلاح کننده های آلی، معدنی و کودهای زیستی بر ویژگی های رویشی سویا اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۵
۵۲ تاثیر محلول پاشی کلسیم و پتاسیم بر افزایش مقاومت به خشکی گیاه طالبی در شرایط مزرعه یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۰
۵۳ تاثیر میکوریزا بر برخی ترکیبات آنتی اکسیدان دانهال های کهور ایرانی (Prosopis cineraria) در شرایط تنش خشکی پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۵۴ تاثیر نرخ هوادهی بر برخی از پارامترهای موث ر تجزیه مواد در فرآیند تهیه کمپوست از مخلوط پسماندهای آشپزخانه ای، کود حیوانی و مواد لیگنوسلولزیا دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک) ۱۳۹۵
۵۵ تاثیراسیدهیومیک وکودحیوانی برویژگیهای رشدی دوواریته نخل پاکوتاه ایرانی Nannorrhops ritchieana Griffith اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست ۱۳۹۳
۵۶ تاثیرخراش دهی با اسید و آب گرم بر شاخص های جوانه زنی بذر ابریشم ایرانی Albizia julibrissin نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۵۷ تاثیرگوگردعنصری تیوباسیلوس و خاک فسفات بروضعیت تغذیه ای فسفرنهال پسته اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۱
۵۸ تأثیر تنش خشکی بر بیماری پوسیدگی ریشه دانهال های پسته در اثر Cylindrocarpon destructans دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه ۱۳۹۴
۵۹ تأثیر سمیت مس بر برخی شاخص های رشدی گل زینتی همیشه بهار(Calendula officinalis) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ۱۳۹۲
۶۰ تأثیر قارچ میکوریز AM و عامل بیماریزای Fusarium solani بر برخی شاخص های رشدی ریشه پسته (Pistacia vera) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ۱۳۹۲
۶۱ تعیین پتانسیل تجزیه زیستی قارچ کش کلروتالونیل توسط برخی باکتریهای ریزوسفری اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست ۱۳۹۳
۶۲ تعیین میزان تحمل به شوری برخی باکتری های ریزوسفری درختان پسته دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک) ۱۳۹۵
۶۳ تغییرات مکانی ویژگیهای بیولوژیکی خاک باغهای پسته در دشت کرمان – زرند دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک) ۱۳۹۵
۶۴ تنوع ویژگیهای بیولوژیکی خاک باغهای پسته در دشت کرمان زرند دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک) ۱۳۹۵
۶۵ جداسازی باکتری های تجزیه کننده علف کش گلایفوسیت و بررسی رشد آنها در محیط حاوی سم به عنوان منبع کربن دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۷
۶۶ جداسازی باکتری های ریزوسفری مقاوم به علف کش 2,4-D و تعیین پتانسیل آنها در تجزیه این علف کش هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۳
۶۷ جداسازی و شناسایی Cylindrocarpon spp. همراه با پوسیدگی ریشه و طوفه نهاله های پسته در ایران اولین همایش ملی پسته ایران ۱۳۹۳
۶۸ جداسازی وشناسایی قارچهای همراه بانکروز بافت چوب درگیاه کلماتیس درایران اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست ۱۳۹۳
۶۹ جداسازی وغربالگری باکتریهای ریزوسفری مقاوم به برخی آفت کشها اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست ۱۳۹۳
۷۰ ررسی درصد کلنیزاسیون قارچ آربسکولار میکریزا در برخی گیاهان خانواده لگوم استان کرمان سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ۱۳۹۲
۷۱ شناسایی اسیدهای هیومیک استخراج شده از کمپوست بقایای گیاهی و کودهای حیوانی با استفاده از تکنیک FTIR پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۷۲ شناسایی قارچ های میکوریز بومی با روشNGS(next-generation sequencing) و اثر گیاه میزبان بر تنوع قارچ های میکوریز اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست ۱۳۹۷
۷۳ شناسایی و بررسی تنوع قارچهای میکوریز جدا شده از مناطق شور و خشک اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۷۴ ضرورت به کارگیری گیاهان بومی برای احیاء زیست بوم مناطق معدنی ( مطالعه موردی: معدن مس سرچشمه) پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۰
۷۵ غربالگری برخی جدایههای میکوریز همزیست با گیاهان غیرزراعی با توجه به خصوصیات رشدی گیاه سورگوم دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک) ۱۳۹۵
۷۶ کاهش تبخیر باکاربرد خاکپوش (مالچ) در فضای سبز یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۰
۷۷ کوددهی باغات پسته با استفاده از سیستم آبیاری قطره ای و مقایسه آن با روش سنتی نهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۴
۷۸ گیاه پالایی مس توسط گیاه زینتی آفتاب گردان درحضور و عدم حضور قارچ آربوسکولار میکوریزا دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۴
۷۹ محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- تاثیر مخلوط گوگرد مایه تلقیح تیوباسیلوس و برخی اسیدهای آلی بر فسفر قابل جذب خاک و فسفر گیاه سویا شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۸۰ محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- مطالعه اسپور قارچ های اندومیکوریز همزیست با چند گونه گیاه غیر زراعی دایمی و علفی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۸۱ مدلهای استفاده شده برای بررسی سینتیکی فرآیند تولید کمپوست اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی ۱۳۹۶
۸۲ مروری بر شاخص های کیفیت، سلامت و امنیت خاک دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک) ۱۳۹۵
۸۳ مطالعه جمعیت و شناسایی نسبی روتیفرهای بخش سایه انذاز درختان پسته اولین همایش ملی پسته ایران ۱۳۹۳
۸۴ مطالعه خصوصیات طیفی، ساختاری و شیمیایی اسید هیومیک استخراج شده از کمپوست زباله دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۷
۸۵ مقایسه برخی نسبت های اسپکتروفتومتری اسیدهای هیومیک استخراج شده از کمپوست بقایای گیاهی و کودهای آلی پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۸۶ مقایسه برخی ویژگی های شیمیایی و ترکیب عنصری کود گاوی و بیوچار آن پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۸
۸۷ مقایسه مقاومت پوسته های حاصل از تلقیح سیانوباکتری ها و پلیمر در یک خاک شنی پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۰
۸۸ نحوه تشکیل و ضخامت پوسته های بیولوژیکی حاصل از دو نوع سیانوباکتری در یک خاک شنی اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار ۱۳۹۰
۸۹ نقش میکروارگانیسم ها درکاهش اثرات تنش خشکی و افزایش کارایی مصرف آب توسط گیاه یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۰