CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر مجید فکری

Doctor Majid Fekri

کد محقق - Researcher ID: 169

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر مجید فکری

سمتهای علمی و اجرایی در همایشها و کنفرانسهای معتبر کشور

سمت رویداد برگزار کننده تاریخ
دبیر اجرایی اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان ۱۹ شهریور ۱۳۹۳

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

فرانک موسوی

Faranak Mousavi

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر مجید فکری در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ اثر ازت و پتاسیم بر رشد بوته های ذرت در محیط آبکشت نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۸۶
۲ اثر بقایای گیاهی و بیوچار آن ها بر واجذب کادمیوم در برخی از خاک های آهکی جنوب کرمان نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک ۱۳۹۸
۳ اثر پوست مرکبات و زمان بر جذب سطحی سرب در برخی از خاکهای استان کرمان سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۴
۴ اثر توپوگرافی در تجمع مواد آلاینده توسط باران در مسیر رفسنجان- کرمان دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۸۸
۵ اثر کاربرد بایوچار ضایعات مختلف درختان پسته بر آب شویی نیترات دریک خاک گچی دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک) ۱۳۹۵
۶ اثر کاربرد بیوچار تفاله پسته بر همدمای جذب فلویورید در محلول آبی پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۷ اثر کاربرد پتاسیم بر تحمل به خشکی نهال های پسته نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۸۶
۸ اثر کاربرد پتاسیم بر تحمل به شوری نهال های پسته دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۹ اثر کاربرد تفاله پسته ، کمپوست و بایوچارحاصل از آن بر قابلیت جذب شکلهای مختلف پتاسیم در برخی خاکهای منطقه انار دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک) ۱۳۹۵
۱۰ اثر کاربرد فسفر،تفاله پسته و بایوچار حاصل از آن بر میزان سدیم دانهال های پسته اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۵
۱۱ اثر کاربرد ماده آلی بر آبشویی پتاسیم محلول در ستون خاک دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۲
۱۲ اثر کاربرد ماده آلی بر آبشویی کاتیونهای کلسیم و منیزیم در یک خاک سبک دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم ۱۳۹۲
۱۳ اثر ماده آلی بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک رسی دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۳
۱۴ اثر ماده آلی کود مرغی و جایگذاری فسفر بر فسفر ، کلسیم و پتاسیم محلول خاک اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۱
۱۵ اثر ماده آلی و فسفر بر برخی از کاتیون های محلول و خصوصیات شیمیایی خاک اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۱
۱۶ اثر محلول پاشی آهن و روی و مس برافزایش میزان کیفیت و عملکرد محصول انار همایش ملی انار ۱۳۹۰
۱۷ اثرات EDTA (اتیلن دی آمین تترا استیک اسید) و کمپوست زبالهی شهری بر سطوح مختلف سرب و کادمیم در خاک و گیاه پالایی این عناصر توسط گیاه آفتابگردان اولین همایش ملی گیاه پالایی ۱۳۹۰
۱۸ اثرات زیست محیطی آبشویی پتاسیم تحت تاثیرکلرید سدیم اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۱
۱۹ اثرات شوری بر میزان کود ازت و فسفرو گوگرد مورد نیاز درختان انار همایش ملی انار ۱۳۹۰
۲۰ اثرات کاربرد کود مرغی، پودر یونجه و زمان بر غلطت روی قابل عصارهگیری با EDTA دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم ۱۳۹۲
۲۱ اثرات کاربرد مواد آلی و حجم آبشویی بر آبشویی و هدررفت سدیم محلول در ستون خاک دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۲
۲۲ اثرنسبت کودفسفره به خاک برغلظت فسفردرنهالهای پسته اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست ۱۳۹۳
۲۳ ارزیابی زمین آماری آلودگی خاک به مس وروی درمجاورت کارخانه ذوب مس خاتون آباد اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست ۱۳۹۳
۲۴ ازستون خاک کاربرد بیوچار بر میزان آبشویی پتاسیم محلول اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۵
۲۵ استخراج سلولز از ضایعات کشاورزی( انگور و پسته) برای ساخت کود کند رهش برای مدیریت بهتر کود و آب و شناسایی آنها با استفاده از تکنیک طیفسنجی مادون قرمز نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک ۱۳۹۸
۲۶ استفاده از سلولز ضایعات کشاورزی برای ساخت کود کند رهش برای مدیریت بهتر کود و آب و شناسایی سلولز ها با دستگاه TGA نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک ۱۳۹۸
۲۷ افزایش کارایی بیوچار در حذف فسفر از محلول آبی پس از اصلاح با هیدروکسید دوگانه لایه ای منیزیم-آهن اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست ۱۳۹۷
۲۸ Biochar effect of pistachio waste at two different temperatures to removal fluoride from aqueous چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری ۱۳۹۵
۲۹ Potassium recovery affected by sodium chloride and different pore volumes in soil کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۲
۳۰ بررسی اثر آهک و دو نوع ماده آلی بر میزان روی قابل دسترس گیاه پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور ۱۳۹۰
۳۱ بررسی اثر آهک و کود مرغی بر آلایندگی کادمیوم در خاک یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۰
۳۲ بررسی اثر مواد آلی بر افزایش غلظت سرب محلول در خاک اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی ۱۳۹۲
۳۳ بررسی اثرات جایگذاری کود فسفره در خاک بر جذب فسفر بوسیله نهال های پسته یازدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۸
۳۴ بررسی اثرات ماده آلی و کود فسفره بر میزان فسفر قابل استفاده در خاک دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست ۱۳۸۸
۳۵ بررسی ایزوترم جذب سطحی با استفاده از معادله ی فروندلیچ در برخی از خاک های مناطق خشک ایران اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی ۱۳۹۲
۳۶ بررسی برخی از خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک دربرخی از باغات پسته دشت زرند اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۵
۳۷ بررسی پیاز رطوبتی در آبیاری زیر سطحی(لوله ای- قطره ای) در مقایسه با آبیاری غرقابی و قطره ای در مناطق پسته کاری رفسنجان دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۸۸
۳۸ بررسی تاثیر کاربرد برخی املاح برهدررفت پتاسیم خاک درشرایط آزمایشگاهی اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۱
۳۹ بررسی تاثیر کود دامی برجذب روی و مس به وسیله گندم اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۴۰ بررسی تاثیر گچ برجذب روی و مس به وسیله گندم اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۴۱ بررسی تغییرات میزان کربن آلی خاک متأثر از زمان و مدیریت های متفاوت بقایای گیاهی اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار ۱۳۹۳
۴۲ بررسی توزیع عمقی فسفر در برخی از باغات پسته دشت زرند اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۵
۴۳ بررسی جذب و واجذب فسفر و کروم توسط بنتونیت و بنتونیت اصلاح شده با نانوذرات آهن صفر ظرفیتی دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک) ۱۳۹۵
۴۴ بررسی خصوصیات خاک های منطقه بردسیر برجذب سطحی فسفر اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست ۱۳۹۳
۴۵ بررسی خصوصیات فیزیکوشیمایی و رده بندی خاک های واقع در دشت ماهان- جوپار استان کرمان به منظور مدیریت بهینه آب و خاک دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۸۸
۴۶ بررسی سنتیک جذب فسفر توسط نانوذرات آهن صفر ظرفیتی سنتز شده به روش سبز دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک) ۱۳۹۵
۴۷ بررسی غلظت عناصر سرب و کادمیوم در اندام هوایی و ریشه گیاه درمنه کوهی در معدن مس سرچشمه اولین همایش ملی گیاه پالایی ۱۳۹۰
۴۸ بررسی غلظت عناصر مس و روی در اندام هوایی و ریشه گیاه درمنه کوهی در خاک های آلوده ارتفاعات لاشکار معدن مس سرچشمه پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۰
۴۹ بررسی غلظت فسفر و روی و ارتباط آنها در برخی از خاک های مناطق خشک استان کرمان اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی ۱۳۹۲
۵۰ بررسی غلظت نیترات در آبهای زیرزمینی شهرستان اهر ( استان آذربایجان شرقی) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۰
۵۱ بررسی کاربرد کود کادمیومی و شوری آب بر حلالیت کادمیوم در خاک دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۸۸
۵۲ بررسی کاربرد کود کادمیومی و کود مرغی بر آلودگی کادمیوم در خاک دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست ۱۳۸۸
۵۳ بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت مسافرآباد: منطقهای خشک و نیمه خشک در شمال شرق استان هرمزگان دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک) ۱۳۹۵
۵۴ بررسی کیفیت شیمیایی آیهای زیرزمینی روستایی شهرستان گرمی (استان اردبیل) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۰
۵۵ بررسی مصرف بی رویه ی کودهای شیمیایی حاوی روی بر آلودگی خاک مناطق کهنوج، جیرفت و رودبارجنوب اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی ۱۳۹۲
۵۶ بررسی میزان آلودگی سرب و کادمیم در خاک در طول جاده کرمان-رفسنجان دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست ۱۳۸۸
۵۷ بررسی میزان روی کل و قابل استفاده در نهال پسته و خاک های استان کرمان هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۳
۵۸ بررسی نقش عوامل فرسایندگی و فرسایش پذیری در شدت فرسایش بادی دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا ۱۳۹۲
۵۹ بررسی وضعیت آلودگی فلزات سنگین در خاک و گیاه درمنه کوهی در منطقه معدنی مس سرچشمه یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۰
۶۰ بررسی همدما های جذب سطحی فسفر در برخی خاک های آهکی استان کرمان و رابطه پارامترهای همدمای آن ها باخصوصیات خاک اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست ۱۳۹۷
۶۱ بیوچارهای مختلف و ماده آلی بر ظرفیت نگه داشت آب در خاک دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک) ۱۳۹۵
۶۲ تاثیر آهک و ماده آلی برقابلیت دسترسی روی در خاک با گذشت زمان پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۰
۶۳ تاثیر اسید اگزالیک و اسید سیتریک بر هم دماهای جذب سطحی مس در یک خاک آهکی نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک ۱۳۹۸
۶۴ تاثیر اسید سیتریک بر واجذب مس از دو خاک آهکی با ویژگی های متفاوت نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک ۱۳۹۸
۶۵ تاثیر اسیدهای آلی بر شکل های شیمیایی کادمیوم در خاک دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۷
۶۶ تاثیر اسیدهای آلی بر ویژگی های رویشی کرچک زینتی تحت تنش کادمیوم و مس دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۷
۶۷ تاثیر EDTA بر جذب عناصر سنگین مس و روی توسط گیاه ذرت اولین همایش ملی گیاه پالایی ۱۳۹۰
۶۸ تاثیر EDTA بر غلظت عناصر سنگین مس و روی در خاک و توانایی ایجاد آلودگی آبهای زیرزمینی توسط این عناصر یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۰
۶۹ تاثیر زمان و آهک بر میزان قابل دسترس کادمیوم در خاک پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور ۱۳۹۰
۷۰ تاثیر فسفر بر سنتیک واجذب فلویور در خاک شهرستان کوهبنان اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی ۱۳۹۶
۷۱ تاثیر کاربرد براسینواسترویید و کود نیتروژن بر محتوای نیترات و عملکرد غده های سیب زمینی (Solanum tuberosum) در کرمان پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۷۲ تاثیر کاربرد تنظیم کننده های سیلیسیم و مخمر بر جذب عنصر آرسنیک و برخی پارامترهای رشد در گیاه سیب زمینی (.Solanum tuberosum L) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۷۳ تاثیر کاربرد روشهای آبیاری موضعی ریشه (PRD) بر راندمان مصرف آب و عملکرد فلفل اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۵
۷۴ تاثیر کاربرد سالیسیلیک اسید و کود نیتروژن بر محتوی نیترات و عملکرد غده های سیب زمینی Solanum tuberosum در کرمان چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۶
۷۵ تاثیر کمپوست بر جذب روی و مس وتاثیر این تیمار ها بر طول اندام هوایی در گندم رقم پیشتاز هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک ۱۳۹۶
۷۶ تاثیر کودهای شیمیایی و دامی بر صفات کمی وکیفی درکشت مخلوط زیره سبز ) Cuminum cyminum ( و اسفرزه ) Plantago ovata سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۴
۷۷ تاثیر ماده آلی و فسفر بر جذب فلویور در خاک شهرستان کوهبنان هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک ۱۳۹۶
۷۸ تاثیر ورمی کمپوست بر جذب عناصر آهن و روی در گیاه ذرت اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۲
۷۹ تاثیر همزمان تنش شوری و پتاسیم بر غلظت برخی از عناصر غذایی در شاخسار ارزن معمولی دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک) ۱۳۹۵
۸۰ تاثیرپتاسیم برروابط آبی گیاه و رشدنهال پسته درفواصل آبیاری مختلف اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست ۱۳۹۳
۸۱ تاثیرپتاسیم برمقاومت به شوری و برخی شاخصهای رشد نهال پسته درفواصل آبیاری مختلف اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست ۱۳۹۳
۸۲ تاثیرکارخانه ذوب مس خاتون آبادبرتجمع عناصرمس وروی درکنگروحشی اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست ۱۳۹۳
۸۳ تاثیرمحلول پاشی عناصرغذایی بر روی سرما زدگی بهاره درختان پسته (رقم کله قوچی) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۴
۸۴ تأثیر کاربرد پتاسیم بر عملکرد وزن تازه شاخسار،رطوبت نسبی ونفوذپذیری غشای سلولی برگ ارزن معمولی در شرایط شور دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک) ۱۳۹۵
۸۵ توزیع اندازه ذرات رسوب حاصل از فرسایش بین شیاری متاثر از وزش باد همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۷
۸۶ توزیع اندازه ذرات رسوب حاصل از فرسایش بین شیاری متاثر از وزش باد دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی ۱۳۹۸
۸۷ توزیع مکانی عناصر سنگین در خاک های اطراف کارخانه ذوب مس خاتون آباد چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۸۹
۸۸ جذب سطحی کروم بر روی دو نوع بیوچار حاصل از تجزیه گرمایی چوب کاج دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک) ۱۳۹۵
۸۹ حذف فسفر از محلول آبی توسط هیدروکسید دوگانه لایه ای منیزیم-آهن اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست ۱۳۹۷
۹۰ رابطه بین فلوئوراید آب کشاورزی و اعماق مختلف خاک های منطقه کوهبنان سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ۱۳۹۲
۹۱ سنتز و شناسایی خصوصیات زیولیت غنی شده با نانوذرات آهن صفر ظرفیتی به روش سبز اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۹۲ سینتیک رهاسازی کادمیم تحت تاثیر دو نوع ماده آلی در دو خاک استان کرمان دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست ۱۳۸۸
۹۳ سینتیک واجذب مس از دو خاک آهکی تحت تاثیر اسید اگزالیک نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک ۱۳۹۸
۹۴ شناسایی اسیدهای هیومیک استخراج شده از کمپوست بقایای گیاهی و کودهای حیوانی با استفاده از تکنیک FTIR پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۹۵ کاربرد محلول پاشی عناصر غذایی بر مقاومت درختان پسته رقم اکبری در برابر سرما زدگی بهاره دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک) ۱۳۹۵
۹۶ کاربرد معادله لانگمویر در تجزیه و تحلیل جذب سطحی سرب خاک اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۲
۹۷ محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- بررسی اثر مواد آلی مختلف بر مقدار فسفر و روی قابل دسترس در خاک شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۹۸ محور مقاله: شیمی خاک- تاثیر ماده آلی بر ظرفیت جذب و نیاز استاندارد فسفر در برخی خاک های استان کرمان شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۹۹ محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- استفاده از دستگاه TGA برای شناسایی و مقایسه سلولز ضایعات خرما برای ساخت کود کند رهش بر پایه سلولز شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۱۰۰ محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- بررسی امکان استخراج سلولز از ضایعات خرما برای ساخت کود کند رهش و شناسایی آنها با استفاده از تکنیک طیفسنجیمادون قرمز شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۱۰۱ مدل پراکنش مکانی عناصر مس و روی در خاکهای اطراف کارخانه ذوب مس خاتون آباد اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا ۱۳۸۹
۱۰۲ مروری بر انواع روشهای اصلاح بیوچار و کاربرد آن در جذب آلایندههای آلی و غیرآلی دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک) ۱۳۹۵
۱۰۳ مصرف بی رویه ی کود سرب در خاک های جنوب کرمان اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی ۱۳۹۲
۱۰۴ مطالعه ی اثر براسینواسترویید و عنصر سمی ارسنیک بر محصول گیاه سیب زمینی (.L tuberosum Solanum) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۶
۱۰۵ مقایسه برخی نسبت های اسپکتروفتومتری اسیدهای هیومیک استخراج شده از کمپوست بقایای گیاهی و کودهای آلی پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۱۰۶ مقایسه برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در سیستم های مختلف کشت اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۵
۱۰۷ مقایسه دوترکیب یونی برهم دماهای جذب فسفردرخاک های منطقه بردسیر اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست ۱۳۹۳
۱۰۸ مقایسه معادلات سینتیکی جهت توصیف واجذب کادمیم از خاک آهکی کرمان نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک ۱۳۹۸
۱۰۹ مقایسه ی عملکرد نسبی نهال های پسته در برابر تیمار روی در دوخاک شور و غیر شور هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۳
۱۱۰ مقایسهی ظرفیت تبادل کاتیونی و pH برخی خاکهای منطقه ی کوهبنان تحت تأثیر ماده آلی اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست ۱۳۹۳
۱۱۱ نقش ضایعات آلی (کود حیوانی، تفاله لیمو) و سولفات روی بر میزان جذب روی توسط گیاه ذرت در خاک های منطقه جیرفت یازدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۸
۱۱۲ واکنش گیاه سیب زمینی به اثر تنظیم کننده رشد سالیسیک اسید و جذب عنصر سمی اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۱۱۳ ویژگی های جذب سطحی مس در دو خاک آهکی منطقه کرمان نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک ۱۳۹۸
۱۱۴ همدمای جذب سطحی روی در برخی از خاک های آهکی جنوب استان کرمان سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ۱۳۹۲