CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای پروفسور مجید صادقی زاده

Professor Majid Sadeghi zadeh

گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، جمهوری اسلامی

کد محقق - Researcher ID: 1770

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای پروفسور مجید صادقی زاده

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
سردبیرفصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامیتهران
هیات تحریریهفصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامیتهران
هیات تحریریهفصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردیایران

لیست سخنرانیها و نشستها

سمت رویداد نوع رویداد تاریخ
ارائه کننده اولین سمپوزیوم ژنتیک کاربردها و چالش ها سخنرانی علمی ۱۵ اسفند ۱۳۹۶

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

علی رجب زاده قطرمی

Ali Rajabzadehghatromi

رجب چوکان

Rajab Chookan

استاد بازنشسته مؤسسه تحقیقات اصلاح و تھیه نھال و بذر

سید رضا طبائی عقدائی

Seyed Reza Tabaei Aghdaei

استاد

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای پروفسور مجید صادقی زاده در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ انتقال ژن به سلول هاى یوکاریوتى با واسطه نانو سامانه لیپوزومى شبه ویروسى فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره .۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۱
۲ بررسى القاى آپوپتوز ناشى از نانوکورکومین پلیمرى در رده سلولى سرطان معده (AGS) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره .۱، شماره ۳، سال ۱۳۹۱
۳ بررسی اثر نانوکورکومین در مهار نرخ رشد و چسبندگی به ماتریکس خارج سلولی در سلول سرطانی رده SW480 فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره .۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۲
۴ بررسی ژن ها، مارکرها و روش های پیشگویی عود سرطان کلون فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره .۵، شماره ۵، سال ۱۳۹۵
۵ بیان دومین III پروتئین پوششی ویروس تب دانگ (سروتیپ 1) بهصورت نوترکیب فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۱
۶ حذف ژن پروزامین سنتتاز در باکتری بروسلا ملی تنسیس Rev1 بمنظور تولید سویه ضعیف شده فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره .۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۲
۷ طراحی و بررسی زیست حسگر تشخیص دهنده فلز سرب مبتنی بر میزان بیان ژن گزاشگر لوسیفراز تحت پروموتر «pbr» فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره .۴، شماره ۲، سال ۱۳۹۴

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ RUNX3 و نقش آن در سرطان زایی سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۵
۲ اثر مهاری نانوکورکومین-دندروزومی بر تلومراز از طریق القای بیانTGFβ1 در ردهی سلولی سرطانی کبد اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۳ الگوی رشد پنجزاری ماهی باله نارنجی (Photopectoralis bindus) در سواحل استان هرمزگان اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۲
۴ بررسی اثر استفاده از نانوکورکومین، بر میزان پیشرفت یاخته های سرطانی سرطان کولون اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۵ بررسی اثر ترکیبات هورمونی و فاکتورهای موثر بر رشد ریز نمونه های مختلف کلزا هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۶ بررسی افزایش بیان ژن زیر واحد A گیرنده های سروتونینی سلولهای تک هستهای خون در مجاورت سرب اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۷ بررسی تاثیر کروسین بررد ههای سلولی توموری معده و طبیعی از طریق مطالعه حیات/مرگ سلولی قبل و بعد از تیمار هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۸ بررسی تاثیر نانو کورکومین دندروزومی بر چرخه سلولی و القای اپوپتوسیس در رده سلولهای توموری5637 مثانه هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۹ بررسی تاثیرات برخی از آلوده کننده های محیط زیستی بر تغییرات بیان برخی از ژنها به عنوان نشانگر زیستی درتاسماهی ایرانیAcipenser persicus اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۱۰ بررسی تأثیر کوتریموکسازول و ریفامپین بارگیری شده در نانو حامل جهت درمان عفونت بروسلا اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۱۱ بررسی تأثیر نانوکورکومین دندروزومی روی بیان پروتئین های شوک حرارتی (HSP27) در رده ی سلولی سرطان معده (AGS) دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۱۲ بررسی تغییرات بیان پروتئین های شوک حرارتی ( HSP 40) در پاسخ به نانوکورکومین پلیمری در رده ی سلولی سرطان معده (AGS) دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۱۳ بررسی عملکرد hsa-miR-133b و hsa-miR-125a-5p در مسیر تمایز سلول های بنیادی قلب انسان به کاردیومیوسیت دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۱۴ بررسی مولکولی جمعیت آرتمیا پارنتوژنتیکا (Artemia parthenigenetica) در ایران بروش PCR-RFLP ششمین همایش علوم و فنون دریایی ۱۳۸۴
۱۵ بررسی نقش گیرنده های دوپامین دردرمان و مدیریت بالینی سرطان ریه اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۱۶ بررسی و مقایسه ی بیان ژن FoxCl در نمونه های سرطان آدنوکارسینومای معده و بافت نرمال مجاور با توجه به خصوصیات پاتولوژیکی آنها دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۱۷ بررسی همزمان تأثیرات نانوتاموکسیفن و نانوکورکومین بر سلول های سرطانی سینه اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۱۸ بیان ژن پلولاناز از باکتری بومی Exiguobacterium sp.SH3 جهت تجزیه ضایعات ظروف یکبار مصرف گیاهی اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۱۹ پتانسیل های درمانی نانوکورکومین دندروزومی به عنوان فرمولاسیون جدید کورکومین نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران ۱۳۹۵
۲۰ حذف ژن پروزامین سنتتاز در باکتری بروسلا ملی تنسیس Revl هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۲۱ طراحی حسگر زیستی کارآمد برای پایش سموم موادغذایی سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۵
۲۲ طراحی نانوبیوسامانه تولید کننده RNA بهعنوان ناقل DNA و RNA وپروتئین دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو ۱۳۹۰
۲۳ طراحی و ساخت پروموتر ARE توسط تکنیک های مهندسی ژنتیک سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۵
۲۴ طراحی و ساخت پلاسمید نوترکیب pBI-HG-CSF حامل فاکتور محرکه کلنی گرانولوسیت انسانی برای تراریزش گیاهان دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۲۵ کتابخانه های پپتیدی فاژی و جستجوی لیگاندهای هدفمندکننده:داستان ویروسهایی کوچک برای آرزوهایی بزرگ اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۲۶ مطالعه پروتئوم باکتری مقاوم به رادیوم و مکانیسمهای سازش اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۲۷ مقایسه روشهای PCR و شناساگرهای DNA متصل به نانو ذرات طلا برای شناسایی باکتری Pseudomonas syringae هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۲۸ مقایسه مولکولی پروموتر ژنهای همانند سازی( 52 و 16 ) دو سوش Dumas وOka ویروس آبله مرغان و زونا (VZV) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران ۱۳۸۴
۲۹ نقش افزودنیهای مختلف در Refolding پروتئین نوترکیب GST-NTP چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران ۱۳۸۴