CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر خسرو خواجه

Doctor Khosro Khajeh

گروه بیوشیمی ، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران، جمهوری اسلامی

کد محقق - Researcher ID: 1774

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر خسرو خواجه

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
هیات تحریریهفصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامیتهران
هیات تحریریهفصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردیایران

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

حسین زارع

hossein Zare

دانشیار

سعید مظلومیان

Saeed Mazlomiyan

دانشیار

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر خسرو خواجه در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ Enzymatic Degradation of Organophosphate Compounds: Evaluation of High-level Production, Solubility and Stability فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی دوره .۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۴

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ Application of encapsulated α-amylase in gluten-free bread as an anti-staling agent دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران ۱۳۹۷
۲ Attachment of Chondroitinase ABCI to [email protected] Nanoparticles دومین کنگره سالیانه شیمی،مهندسی شیمی و نانو فناوری ( با رویکرد ازپژوهش تا توسعه ملی) ۱۳۹۸
۳ اثر جهشهای نقطهای بر ویژگیهای ساختاری و کاتالیتیک آنزیم پراکسیداز نوترکیب (HRP) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۴ ارزیابی اثر حلال های فرا زودگداز بر پایه کولین کلراید و گلیسرول بر آنزیم آلفاآمیلاز ترموفیل BLA کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی ۱۳۹۴
۵ ارزیابی پتانسیل پاکسازی زیستی خاکهای شور آلوده به هیدروکربن با استفاده از یک سویه هالوتالرنت Alcanivorax dieselolei هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۶ استفاده از فنون کشاورزی در راستای جهاد اقتصادی (با رویکرد ارتقاء بهره وری از خاک های آلوده به ترکیبات نفتی) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۰
۷ استفاده از قابلیت لاکاز گیاهی در فرآیند گیاه پالایش خاک پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۰
۸ Covalent attachment of acetylcholinesterase on electrospun poly vinyl alcohol nanofiber:potential use in pesticide biosensor دومین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو ۱۳۸۷
۹ Different Fibrillation Behaviors of Lipase and Its Mutants پانزدهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران ۱۳۹۷
۱۰ Effect of various additives on carboxypeptidase G2 G2 thermal stability پانزدهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران ۱۳۹۷
۱۱ Investigating the interaction of several herbal extracts with α-synuclein by surface plasmon resonance چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی ۱۳۹۶
۱۲ Investigating the role of Greek key motifs of amylase in amyloid fibril formation همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی ۱۳۹۵
۱۳ Isolation of pigment producing Bacteria and characterization of extracted pigment همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی ۱۳۹۵
۱۴ Optimization of alpha amylase production by solid-state fermentation of Bacillus sp.KR-8104 in a laboratory scale packed bed bioreactor ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی ۱۳۸۸
۱۵ Optimization of microencapsulation of α-amylase into beeswax by response surface methodology دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران ۱۳۹۷
۱۶ Purification of a multimeric enzyme carboxypeptidase G2 by intein-mediated protein splicing همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی ۱۳۹۵
۱۷ Purification of laccase from newly isolated Bacillus Safensis and analysis of biochemical and structural properties of Laccase enzymes پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۶
۱۸ Study of deep eutectic solvent effect on matrixmetalloproteinase-9 stability and structure with treatment purpose همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی ۱۳۹۵
۱۹ The effect of different concentrations of artemin on the formation of α-synuclein s amyloid fibrils چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی ۱۳۹۶
۲۰ Y23V بهبود فعالیت و پایداری یک پروتئاز در حضور حلال های آلی با ایجاد جهش هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۲۱ بررسی تولید آنزیم α - آمیلاز توسط سویه جدید Bacillus sp.KR-8104 به روش تخمیر حالت جامد در بیوراکتور بستر آکنده دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ۱۳۸۷
۲۲ بررسی فعالیت آمیلازی در Saccharopolyspora erythraea و نقش آن در تولید اریترومایسین چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران ۱۳۸۴
۲۳ بررسی کارایی فرایند حذف آنزیمی آلاینده هیدروکسیآروماتیک از پساب توسط HRP اولین کنفرانس پتروشیمی ایران ۱۳۸۷
۲۴ بررسی هیدرولیز آنزیمی روغن سویا توسط لیپازهای تجاری یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ۱۳۸۵
۲۵ بیان همزمان چپرون آرتمین با فتوپروتئین اکورین در میزبان E. coli به منظور افزایش فرم محلولآن دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی ۱۳۹۴
۲۶ تخلیص و بررسی خصوصیات سینتیکی آنزیم سلنات ( سلنیت ) ردوکتاز جدا شده از Bacillus sp. STG-83 سوش بومی اولین کنفرانس پتروشیمی ایران ۱۳۸۷
۲۷ جهش زایی هدفمند یک پروتئاز به منظور افزایش پایداری آن در حضور حلال های آلی هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۲۸ روابط متقابل میان خاک آلوده و گیاه اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۲۹ طراحی و ایجاد آنزیم مقاوم به حلال های آلی با پایدارسازی لوپ های اطراف جایگاه فعال پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۰
۳۰ طراحی و راه اندازی روش اتصال پروب الیگونوکلیوتیدی به سطح نقاط کوانتومی برای تشخیص microRNA نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران ۱۳۹۵
۳۱ کلون ژن، بیان و تخلیص آنزیم کربوکسی پپتیداز G2 به واسطه اینتیین نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران ۱۳۹۵
۳۲ کلونینگ و تعیین خصوصیات آنزیم متیل گلی اکسال سنتاز از یک گونه ترموفیل ایرانی به عنوان آنزیم کلیدی در تولید 1 و - 2 پروپان دی ال اولین کنفرانس پتروشیمی ایران ۱۳۸۷
۳۳ مطالعه پایداری فوتوپروتئین اکورین نوترکیب : فعالیت، پایداری حرارتی، انعطاف پذیری و هضمآنزیمی محدود هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۳۴ مقایسه بیان ژن های دخیل در التهاب در مدل های صرعی به وسیله ی real time-PCR نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران ۱۳۹۵
۳۵ مقایسه مولکولی پروموتر ژنهای همانند سازی( 52 و 16 ) دو سوش Dumas وOka ویروس آبله مرغان و زونا (VZV) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران ۱۳۸۴
۳۶ نقش دمین C در آلفا -آمیلاز حاصل از باکتری (BKA) Bacillus sp.KR نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران ۱۳۹۵