CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مشخصات افراد مهم علمی کشور

افراد دارای سمت علمی یا اجرایی در کنفرانسها و ژورنالهای اجرایی کشور در این بخش نمایش داده میشود

آقای دکتر امیر موسوی

Doctor Amir Mousavi

دانشیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک

کد محقق - Researcher ID: 1847

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر امیر موسوی

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
هیات تحریریهفصلنامه علوم باغبانی ایرانایران

سمتهای علمی و اجرایی در همایشها و کنفرانسهای معتبر کشور

سمت رویداد برگزار کننده تاریخ
رئیس کمیته علمی بیوتکنولوژی اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، آذربایجان شرقی- میانه ۳ آذر ۱۳۹۴

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

Professor Dr. Ali Pourjavadi

Distinguished Professor of Polymer Chemistry, Chemistry Department, Sharif University of Technology

Professor Dr. Ali Ramazani

Department of Chemistry, University of Zanjan, P O Box ۴۵۱۹۵-۳۱۳, Zanjan, Iran

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر امیر موسوی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ آنالیز گیاهان نسل سومT2 کلزای تراریخت شده با ژن های EPSPS جهش دار سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی ۱۳۸۹
۲ آنالیز مولکولی گیاهچ ههای تراریخت شده نخل خرما ( Phoenix dactylifera L) از طریق بمباران ذره ای هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۳ آنالیز نسل دوم کلزای تراریخت با ژنهای5-انول پیروویل شیکیمات-3-فسفات سنتاز به منظور ایجاد مقاومت به علفکش گلیفوسیت چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران ۱۳۸۴
۴ اثر تنش های حرارتی و سرمایی ، بر القای ساختارهای چندسلولی در کشت میکروسپور فلفل(Capsicum annum L.) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۵ ارزیابی استیل ترانسفراز مخمر (AYT1) در سم زدایی توکسین فوزاریومی دی اکسی نیوالنول در گیاهان تراریخت چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران ۱۳۸۴
۶ ارزیابی عملکرد پپتیدهای نشانه پلاستیدی در بیان ژنهای گزارشگر درگیاهان تراریخت سیب زمینی چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران ۱۳۸۴
۷ ارزیابی کارایی ژن epsps جهش یافته به عنوان نشانگرانتخابی درباززایی گیاهان کلزای تراریخت هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۸ استفاده از مکانیسم خاموشیRNA در ایجاد مقاومت به ویروس Y سیبزمینی (PVY) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۹ افزایش بیان ژن p5cs ، در گیاه تراریخت توتون با هدف افزایش تحمل به تنش‌های اسموتیک و بررسی اثر تیمارهای مختلف شوری بر روی مراحل جوانه زنی و رویشی نسل T2 چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران ۱۳۸۴
۱۰ افزایش کارایی انتقال ژن به سلول های گیاهی به روش زیست پرتابیبا استفاده از میکروذرات کاتیونی شده طلا هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۱۱ القای ساختارهای شبه جنینی در کشت بساک ژنوتیپهای ذرت چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران ۱۳۸۴
۱۲ القای کالوس و باززایی گیاهچه های گندم از ریزنمونه جنین بالغ اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۱۳ اندامزایی درون شیشهای از طریق کاربرد تنظیم کنندههای رشد گیاهی و ریزنمونههای مختلف در داوودی(Chrysanthemum morifolium Ramat.) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۱۴ ایجاد گیاه تراریخت توتون جهت مقاومت به مایکوتوکسین DON چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران ۱۳۸۴
۱۵ cannabis ) در گیاهچههای شاهدانه (ols) اثر تیمار آبسزیک اسید بر بیان ژن اولیوتول سنتاز(sativa L. هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۱۶ Designing and construction of appropriate genetic elements for production of glyphosate tolerant transgenic rice بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران ۱۳۹۷
۱۷ باززایی درون شیشه ای جداکشت گلبرگ در داوودی (Chrysanthemum morifolium Ramat) رقم Reagan Elite Salmon هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۱۸ باززایی درون شیشه ای در فلفل دلمه ای (Capsicum annum L) از طریق اندام زایی مستقیم هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۱۹ باززایی گیاه دارویی Dracocephalum kotschyi پس از القای ریشه مویی هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۲۰ برای افزایش بیان آن در گیاه (gox) طراحی و بهینه سازی توالی ژن گلیفوسیت اکسیدورداکتاز کلزا هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۲۱ بررسی اثر ریزنمونه و تنظیم کننده های رشد بر باززایی فلفل دلمه ای(Capsicum annuum L.) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۲۲ بررسی اثر فلزات سنگین بر خصوصیات جوانهزنی گلرنگ Catthamus tinctorius L. اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها ۱۳۹۲
۲۳ بررسی بیان آنتی بادی مونوکلونالscFvIMPدر توتون تراریخت اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۲۴ بررسی بیان ژن استیل ترانسفراز مخمری (AYT1) در لاین های نسل دوم گندم تراریخته(aestivum Triticum) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۲۵ بررسی پروموتر ژن pap9 در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۲۶ بررسی تاثیر آنتی‌بیوتیک‌های کانامایسین و سفوتاکسیم بر خصوصیات رشدی ریزنمونه‌های طالبی سمسوری در شرایط درون‌شیشه ای اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۲۷ بررسی تاثیر غلظت‌های مختلف بنزیل‌آدنین و سفوتاکسیم بر باززایی گیاه طالبی در شرایط درون شیشه ای اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۲۸ بررسی تاثیر هورمون های GA3 و BAP بر ریزازدیادی و پرآوری شاخساره های لیمو ترش(aurantifolia Citrus) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۲۹ بررسی تأثیر تفکیک میکروسپورهای زنده و مرده و اثر تراکم میکروسپورها در محیط کشت، برجنین زایی میکروسپورهای گندم هگزاپلوئید هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۳۰ بررسی تغییرات میزان کلروفیل های a و b و کاروتئوید در مراحل مختلف رشدی کلزای تراریخت شده آنتی سنس ژن گلوتامین سنتاژ هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۳۱ بررسی توسعه کالوس جداکشت ها و تعیین حد آستانه تحمل گیاهچههای تراریخت در محیط واجد گزینشگر گلایفوسیت با هدف بهینه سازی غربالگری با ناقل های جدید واجد ژن گزینشگرEPSPS اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۳۲ بررسی جنبه های ایمنی زیستی در روش RNAi هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۳۳ بررسی کارایی ناقل های بیانی جدید گیاهی واجد هفت و نه جایگاه منحصر به فرد شناسایی آنزیمهای برشی بین پیشبرCaMV35Sو خاتمه دهندهNOS اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۳۴ بررسی نتایج استخراج آر ان آ و مقدمات بیان ژن های مقاومت چهار رقم کاندید پایه انگور ایرانی (Vitis vinifera L) در شرایط تنش خشکی دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۳۵ بررسی و معرفی مهمترین پایگاه های داده جهت ارزیابی بیوانفورماتیکی حساسیتزایی موجودات تراریخته چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران ۱۳۹۱
۳۶ بهینه سازی انتقال ژن به کالوس جنین زای نیشکر (Nco310) به روش بمباران ذره ای دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۳۷ پرآوری شاخساره و بهینه سازی باززایی درون شیشه ای از طریق فناوری TCL در داوودی (Chrysanthemum morifolium Ramat) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران ۱۳۹۳
۳۸ تاثیر 5،4،2 – تری کلروفنوکسی استیک اسید بر کالزایی ارقام شاخه بریده گل رز (L.Rosa hybrida ) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۳۹ تأثیر تراکم سیر (Allium sativum L.) در کشت مخلوط با گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۴۰ تراریختی ژنوم کلروپلاستی گیاه توتون به روش زیست پرتابی و با سازهی ژنی پلی سیسترونیک هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۴۱ تراریختی گیاه سیب زمینی جهت مقاومت به ویروس PVY با استفاده از مکانیسم RNAi هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۴۲ تعیین تعداد نسخ ژنی ژن AYT1 و انجام آزمون ارزیابی زیستی در گیاه استراتژیک گندم تراریخته Triticum aestivum هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۴۳ تعیین تعداد نسخه و میزان بیان ژن در گیاه لزای تراریخت با ژن مصنوعی گلیفوسیت اکسیدورداکتاز توسط روش کمی رقابتی PCR دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۴۴ تولید گیاه کلزای تراریخت از طریق آگروباکتریوم هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۴۵ جداسازی ژن 5 انول پیروویل شیکیمات - 3 - فسفات سنتاز (epsps) مقاوم به علف کش گلیفوسیت از باکتری جنس سودوموناس بومی ایران هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۴۶ جنبه های ایمنی زیستی گیاهان تراریخت مقاوم به ویروس سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۴۷ در کالوس جنین زای نیشکر uidA بهینه سازی پارامترهای بیولوژیکی و فیزیکی برای بیان موقت ژن (Saccharum officinarum) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۴۸ روش های کارآمد برای شناسایی و تایید عملکردAgrobacterium tumefaciens اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۴۹ ریزازدیادی درون شیشه ای رقم اصفهان گل محمدی (Rosa hybrida cv. Ispahan) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۵۰ ریزازدیادی نسترن Rosa canina سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۵۱ ساخت سازه القاء مقاومت به عامل Candidatus Phytoplasmaaurantifolia و انتقال آن به گیاه مدل توتون هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۵۲ ساخت سازه ژنی pBI170-gox-epsps به منظور ورود هم زمان ژن گلایفوسیت اکسیدوردو کتاز بهینه شده و 5-انول پیروویل شیکیمات -3- فسفات سنتاز با هدف افزایش میزان تحمل گیاه کلزا به علت کش گلایفوسیت دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۵۳ سالسلیک اسید ، بیان ژن h6h و pmt را درگیاهچه های ریزازدیادی شده تاتوره تماشایی (Datura innoxia) افزایش می دهد هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۵۴ شناسایی و طبقه بندی پایگاه های اطلاعاتی بر خط گیاهان تراریخته چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران ۱۳۹۱
۵۵ غربالگری باکتری های جداشده از خاک برخی باغات ایران در راستای صفت مقاومت به علف کش گلیفوسیت دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۵۶ کالوس زایی و اندام زایی در گیاه دارویی سنگدانه نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران ۱۳۹۵
۵۷ مطالعه ی تاثیر تیمار اتانول در محل تاج میوه ی انار با هدف کاهش بروز آلودگی به منظور بهینه سازی امکان استفاده از دماهای بالاتر انبار در راستای کاهش آسیب های ناشی از تنش سرمازدگی نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۵۸ مطالعه ی مقدماتی اثر دمای انبار برحفظ کمیت وکیفیت میوه ی کامل انار اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران ۱۳۹۴
۵۹ معرفی روش الکتروپوریشن جهت تراریخت سازی سلول سرخدار(Taxusbaccata. L) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۶۰ معرفی و بررسی الگوی بیان ژن AUX1، موثر در ایجاد ریشه های نابجا در قلمه های زیتون (Olea europaea L.) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۶۱ همسانه سازی و بیان ژن گلایفوسیت اکسیدوردواکتاز(gox)در کلی باسیل در راستای ارزیابی قابلیت تجزیه گلایفوسیت هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰