CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مشخصات افراد مهم علمی کشور

افراد دارای سمت علمی یا اجرایی در کنفرانسها و ژورنالهای اجرایی کشور در این بخش نمایش داده میشود

آقای دکتر مهدی حسن پور

Doctor Mehdi Hasanpoor

کد محقق - Researcher ID: 185

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر مهدی حسن پور

سمتهای علمی و اجرایی در همایشها و کنفرانسهای معتبر کشور

سمت رویداد برگزار کننده تاریخ
دبیر اجرایی سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ۲۹ مرداد ۱۳۹۳

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

محسن پورخسروانی

Mohsen Pour Khosravani

استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

عبدالمجید جلائی

Abdolmajid Jalaee

استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر مهدی حسن پور در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ برآورد جذب روزانه و پتانسیل خطر کروم، سرب و کادمیوم در مصرف کنندگان کپور معمولی و سوف معمولی در خلیج گرگان مجله علوم پزشکی زانکو دوره .۱۶، شماره ۴۹، سال ۱۳۹۴
۲ بررسی ضایعات ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک ریه در گوسفندان کشتار شده شهرستان بابل نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره .۱، شماره ۳، سال ۱۳۸۵
۳ پارامترهای زیستی و جدول زندگی بالتوری سبز، (Chrysoperla carnea Neu., Chrysopidae) در تغذیه از طعمه های مختلف در شرایط آزمایشگاهی دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره .۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۳
۴ ترجیح و کارایی سن شکارگر Orius niger Wolff بر هفت ژنوتیپ سیب زمینی آلوده به Thrips tabaci Lindeman دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره .۴، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۵ دموگرافی شب پره پوست خوار میوه پسته Arimania komaroffi (Lepidoptera: Pyralidae) روی سه رقم پسته در شرایط آزمایشگاهی دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره .۴۶، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۶ مقایسه آماره های جدول زندگی بید گوجه فرنگی Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae) روی پنج رقم گوجه فرنگی اهلی دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره .۴۶، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۷ مقایسه ی شاخص های تغذیه ای کرم برگخوار چغندر Spodoptera exigua Lepidoptera Noctuidae روی 10 هیبرید تجاری ذرت دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره .۴۴، شماره ۱، سال ۱۳۹۲
۸ میزان سلنیوم و وانادیوم در ماهی های کیلکای معمولی و آلوزا در سواحل جنوبی دریای مازندران و ارزیابی خطر مصرف غذایی ناشی از آن مجله علوم پزشکی زانکو دوره .۱۵، شماره ۴۷، سال ۱۳۹۳

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ اثر دما روی پارامترهای رشد جمعیت پایدار بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Stephens در تغذیه از شته ی جالیز Aphis gossypii (Gloverروی گیاه خیار دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۲ اثر دما روی واکنش تابعی بالتوری سبز، Chrysoperla carnea (Stephens) در تغذیه از شته ی جالیزgossypii (Glover) Aphis روی گیاه خیار دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۳ اثر گیاه میزبان بر زیست شناسی شته برگ یولاف Rhopalosiphum padi L. در شرایط آزمایشگاهی اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۴ اثر گیاهان میزبان شته سبز گندم (Hemi.: Aphididae) Sitobionavenae روی زیستشناسی کفشدوزک شکارگر (Col.: Coccinellidae) (Goeze) Hippodamiavariegata دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۵ اثرنسبتهای مختلف ورمی کمپوست به خاک روی برخی پارامترهای تولیدمثلی شته ی جالیز، Glover Aphisgossypii روی گیاه خیار دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۶ ارزیابی ریسک غذایی فلزات کادمیوم، کروم و سرب ناشی از مصرف ماهی شیر ماهی رودخانه شارک قوچان دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۴
۷ ارزیابی ریسک غذایی فلزات کروم و سرب ناشی از مصرف ماهی کلمه تالاب بین المللی میانکاله بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ۱۳۹۲
۸ بررسی اجمالی مکانهای دفن پسماند شهرستان چالوس،بر اساسروشاولکنو اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست ۱۳۹۲
۹ بررسی برخی پارامتر های چرخه زندگی کنهTetranycopsis horridus (Canesterini & Fanzago) (Acari: Tetranychidae) در سه دمای 15، 20 و 25 درجه سانتیگراد در شرایط آزمایشگاهی. اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۱۰ بررسی تاثیر جاذب پیرولوزیت در حذف پارامتر آهن از آبهای زیرزمینی کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران ۱۳۹۵
۱۱ بررسی تاثیر ورمیکمپوست بر رشد و صفات مورفولوژیک باقلا (Vicia faba L.) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۰
۱۲ بررسی حساسیت مراحل نابالغ بالتوری سبز Chrysoperla carnea به حشره کش حایل دینوتئفوران و تیامتوکسام در شرایط آزمایشگاهی نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۰
۱۳ بررسی دانش بومی، کاشت، فرآوری و اهمیت اقتصادی خرما در شهرستان طبس سومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه ۱۳۹۶
۱۴ بررسی رفتارجفتگیری و تاثیر چند رژیم غذایی مصنوعی بر آماره های تولیدمثلی بالتوری سبز ، carnea Chrysoperla چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۶
۱۵ بررسی مقایسه ای حذف نیتروژن و فسفات از پساب خروجی تصفیه خانه بابل توسط دو گیاه تیفا لاتیفولیا و نی استرالیایی هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۵
۱۶ پارامترهای رشد جمعیت پایدار شته ی جالیز، Aphis gossypii Glover پرورش یافته روی بوته های خیار تیمار شده با نسبت های مختلف ورمی کمپوست:خاک دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۱۷ پایدارسازی جانبی بهینه خودرو با استفاده از کنترلر چندمتغیره مدلغزشی مرتبه 2 کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر ۱۳۹۴
۱۸ تاثیر ورمی کمپوست روی پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک Hippodamia variegataشکارگر شته جالیز Aphis gossypii Glover دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۱۹ تاثیر ورمی کمپوست روی ویژگی های تولیدمثل و طول عمر کفشدوزک Hippodamia variegataروی شته جالیز دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۲۰ تخمین جذب و ارزیابی ریسک غذایی فلزات نیکل و کادمیوم ناشی از مصرف ماهی کلمه دریای خزر بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ۱۳۹۲
۲۱ تعیین میزان تجمع فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، کروم) در بافت عضله و کبد شیر ماهی رودخانه شارک قوچان سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران ۱۳۹۴
۲۲ تعیین میزان تجمع فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، کروم) در بافت عضله و کبد قزل آلای رنگین کمان رودخانه شارک قوچان سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران ۱۳۹۴
۲۳ تعیین میزان فلزات سنگین در اندامهای اردک سرسبز (Anas platyrhynchos) و ارزیابی ریسک غذایی ناشی از مصرف آن در سواحل جنوب شرقی دریای خزر همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر پارک های ملی و تالاب ها با محوریت استان گلستان ۱۳۹۲
۲۴ تنوع گونهای شکارگرهای تریپس گندم روی چند رقم گندم در منطقه اردبیل اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۱
۲۵ حذف تکمیلی BOD5 و COD از پساب خروجی تصفیه خانه بابل در وتلندهای گیاهان تیفا لاتیفولیا و نی استرالیایی کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران ۱۳۹۵
۲۶ در تغذیه از شته ی جالیز (Chrysoperla carnea (Stephens پارامترهای تولیدمثلی بالتوری سبزAphis gossypii (Glover) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۲۷ روی برخی خصوصیات زیستی (Hemi. Aphididae) Brevicoryne brassicae اثر گیاهان میزبان شته مومی کلم (Col. Coccinellidae Hippodamia variegata شکارگر کفشدوزک دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۲۸ روی گیاه خیار پرورش یافته در نسبت های Aphis gossypii Glover برخی پارامترهای زیستی شته ی جالیز، مختلف ورمی کمپوست به خاک دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۲۹ رهگیری هدف دارای مانور در رادارهای مونواستاتیک با استفاده از تبدیل مختصات بدون بایاس پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران ۱۳۸۶
۳۰ زیست شناسی بالتوری سبز، Chrysoperla carnea در تغذیه حشرات کامل روی چند رژیم غذایی مصنوعی اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار ۱۳۹۱
۳۱ زیست شناسی کفشدوزک شکارگر(Col. : Coccinellidae )Hippodamiavariegata (Goeze) با تغییر ازشته مومی کلم (Hemi. : Aphididae Brevicorynebrassicae (Linnaeus)روی کلزا و کلم برگ قرمز دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۳۲ سنجش میزان تجمع فلزات(کادمیوم،کروم،سرب) در بافت های شیرماهی رودخانه شارک قوچان اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی ۱۳۹۴
۳۳ سنجش میزان تجمع فلزات(کادمیوم،کروم،سرب) در بافت های ماهی قزل آلای رنگین کمان رودخانه شارک قوچان رودخانه شارک قوچان اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی ۱۳۹۴
۳۴ غلظت جیوه در بافت خوراکی ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) تالاب بین المللی میانکاله سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ۱۳۹۲
۳۵ فلزات در بافت عضله کیلکای معمولی خزر و ارزیابی ریسک غذایی ناشی از مصرف آن سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ۱۳۹۲
۳۶ کنترل تطبیقی مدل- مرجع یک هلیکوپتر آزمایشگاهی به کمک نظریه پایداری لیاپانوف کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر ۱۳۹۴
۳۷ معرفی یک راهبرد جدید درپیش بینی سریهای زمانی آشوبی براساس معادلات مرکزجرم بازگشتی کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر ۱۳۹۴
۳۸ مقاوهت رقمهای مختلف گندم نسبت به تریپس گندم، Haplothrips tritici ، تحت شرایط مزرعهای اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۱
۳۹ مقایسه دوره رشد قبل از بلوغ کفشدوزک (Col.: Coccinellidae) Hippodamiavariegata با تغذیه از شته (Hemi.:Aphididae) Sitobionavenae روی دو گیاه گندم و جو در شرایط آزمایشگاهی دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۴۰ مقایسه میانگین غلظت سرب دربافت های شیرماهی و قزل آلای رنگین کمان رودخانه شارک قوچان دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۴
۴۱ مقایسه میانگین غلظت کروم در بافت های کبد،کلیه و ماهیچه شیر ماهی و قزل آلای رنگین کمان رودخانه شارک قوچان دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۴
۴۲ نرخ شکارگری بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Stephens) در تغذیه از شته ی جالیز Aphis gossypii (Glover در سه دمای مختلف در شرایط آزمایشگاهی دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۴۳ نقش شرکت های تعاونی در توسعه و تقویت کارهای بزرگ اقتصادی در استان گیلان سومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه ۱۳۹۶
۴۴ نگاهی بر کاربردهای درخت نارنج در طب محلی و رژیم غذایی مردم ایران (با تاکید بر دانش بومی، کاشت، فرآوری و اهمیت اقتصادی آن در شهرستان طبس) سومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه ۱۳۹۶