CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای رضا خلیلی

Reza Khalili

کد محقق - Researcher ID: 2321

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای رضا خلیلی

سمتهای علمی و اجرایی در همایشها و کنفرانسهای معتبر کشور

سمت رویداد برگزار کننده تاریخ
عضو کمیته اجرایی کنفرانس همایش ملی نگاهی نو به :شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری شهرداری کلان شهر تبریز و دادگستری کل استان آذربایجان شرقی، تبریز ۲۵ آذر ۱۳۹۴

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

محمودرضا هیهات

عضوهیئت علمی

محمد مهدی خطیب

عضو هیئت علمی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای رضا خلیلی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ بررسی رفتار ستون های فولادی دو جداره پر شده با بتن (CFDST) تحت بارگذاری پیچشی چرخه ای فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره .۱۲، شماره ۳، سال ۱۳۹۴

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ آشکار سازی الودگی های زیست محیطی با استفاده از داده های ماهواره ای لندست 2 وسنجنده استر در خلیج فارس اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی ۱۳۹۳
۲ ارزیابی ضریب تشدید تغییرمکان در چلیک های تک لایه فضاکار یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۹۸
۳ ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری ۱۳۹۴
۴ ارزیابی محدوده معدن کاری در بازه زمانی 04 ساله در منطقه سرچشمه با استفاده از تصاویر ماهواره ای هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۹۳
۵ اکسی کلریناسیون اثرشرایط تلقیح برروی خواص وفعالیت کاتالیست اتیلن اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی ۱۳۹۲
۶ Bacterial Cellulose Nano-fiber Overproduction by Bench-Scale Tray Bioreactor Optimization پنجمین کنگره بین المللی نانو و فناوری نانو (ICNN2014) ۱۳۹۳
۷ Ecological Study of date palm cicada pest in the villages of the city of Bam اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی ۱۳۹۵
۸ Fabrication and characterization of Polyaniline/Sb2O3 Nanocomposites in aqueous media چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ۱۳۹۱
۹ Identify infected regions ommatissus lybicus using remote sensing the city of Bam اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی ۱۳۹۵
۱۰ Preparation and characterization of Polythiophene/Sb2O3 Nanocomposites in aqueous media چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ۱۳۹۱
۱۱ بارزسازی دگرسانی با استفاده از داده های گسیلشی استر، در کمربند ارومیه دختر و معدن مس میدوک ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران ۱۳۹۳
۱۲ بررسی آنتی باکتریال فراکسیون های قطبی، نیمه قطبی و غیرقطبی عصاره متانولی گیاه فراسیون برروی تعدادی از باکتری های غذازی کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی ۱۳۹۴
۱۳ بررسی اثر آنتیباکتریال فراکسیونهای قطبی، نیمه قطبی، غیرقطبی عصاره گیاه علف چای برروی تعدادی از باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی ۱۳۹۴
۱۴ بررسی اثر ارتقا دهنده منیزیم و پتاسیم بر فعالیت کاتالیست اکسی کلریناسیون اتیلن اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی ۱۳۹۲
۱۵ بررسی اثر عصاره آبی و الکلی گیاه دارویی بومی ارسباران بر روی باکتری های روده ای کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی ۱۳۹۴
۱۶ بررسی اثرات عصاره متانولی دو گیاه داروئی بومی اهر بر مدل رشد باکتری 0157 E.coli به روش اسپکتروفتومتری همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه ۱۳۹۳
۱۷ بررسی اثرات نانوذرات نقره و آهن بر روی باکتری های باسیلوس سرئوس و سودوموناس آئروژینوزا به روش اسپکتروفتومتری همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه ۱۳۹۳
۱۸ بررسی اکولوژیکی آفت زنجره خرما درروستاهای شهرستان بم اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی ۱۳۹۵
۱۹ بررسی پتانسیل کانی زایی آتشفشان سنگ صیاد با استفاده از داده های سنجش از دور و نمونه برداری میدانی ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران ۱۳۹۳
۲۰ بررسی تاثیر نگرش به مرگ بر روی هیجانات منفی (ترس- اضطراب) انسان شهرستان دنا 1388-1389 ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی ۱۳۹۴
۲۱ بررسی تاثیر نوع حلال بر خاصیت ضدباکتریایی عصاره کندر بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی ۱۳۹۴
۲۲ بررسی رابطه بین حمایت فردی (عزت نفس و خودپنداره) و نگرش به زندگی در دختران نوجوان دبیرستانی شهر یاسوج دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۵
۲۳ بررسی ریسک فازی در ساخت متروی شهری The Survey of Fuzzy Risk in Urban Metro Established چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری ۱۳۹۵
۲۴ بررسی عوامل موثر برانگیزه شهروندان نسبت به مشارکت درمدیریت شهری شهریاسوج کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی ۱۳۹۴
۲۵ پتانسیل یابی ذخایر فلزی با استفاده از داده های ابر طیفی هایپریون وچند طیفی لندست 8 در شمال شرقی شهرستان بم هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۹۳
۲۶ تجزیه و تحلیل سیستم صف موسسه مالی و اعتباری سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت ۱۳۹۳
۲۷ تحلیل آسیب های طلاق بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه ۱۳۹۵
۲۸ تحلیل تاثیر مولفه های فرهنگ سازمانی مدرسه بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه ۱۳۹۵
۲۹ تحلیل عوامل فرهنگی موثر بر مشارکت مردم در مدیریت پایدار منابع طبیعی (مطالعه موردی: شهرستان اصفهان) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی ۱۳۹۳
۳۰ تولید زیاد نانوسلولز باکتریایی در یک بیوراکتور سینی دار مقیاس Bench جدیدا ساخته شده نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران ۱۳۹۵
۳۱ جداسازی و شناسایی فنوتیپی و ژنوتیپی اسینتوباکتربومانی از نمونه های بالینی بیمارستان سینا تبریز در سال 0931 به روش Multiplex PCR کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی ۱۳۹۴
۳۲ راهبرد خاورمیانه ای آمریکا پس از پیدایش داعش اولین همایش بین المللی بحرانهای ژیوپلتیکی جهان اسلام ۱۳۹۵
۳۳ شبیه سازی به روش شبکه بولتزمن در انتقال گرمای جابجایی واداشته نانوسیال با غلظت های متفاوت درون کانال بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ۱۳۹۶
۳۴ شناسایی آلودگی های کارخانه سیمان با استفاده از تصاویر ASTER و Landsat8 در شهر کرمان اولین همایش علوم جغرافیایی ایران ۱۳۹۳
۳۵ شناسایی عوامل موثر بر مشارکت بهره برداران در مدیریت پایدار منابع طبیعی (مطالعه موردی: بهره برداران منابع طبیعی شهرستان اصفهان) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی ۱۳۹۳
۳۶ شناسایی منابع آلودهکننده وپیامدهای زیستمحیطی خلیجفارس با استفاده از تکنیکهای سنجشازدور دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک) ۱۳۹۵
۳۷ شناسایی مناطق آلوده به آفت زنجره خرما با استفاده ازتکنیک های سنجش ازدوردرشهر بم اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی ۱۳۹۵
۳۸ مطالعات امکان سنجی سد مخزنی و نیروگاه برق آبی با هدف سازگاری طرح های عمرانیبا محیط زیست- مطالعه موردی سد مخزنی کلات دوازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران ۱۳۹۳
۳۹ مقایسه عملکرد دو روش ضدجمینگ مادون قرمز با استفاده از سیستم فازی و شبکه عصبی اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند ۱۳۸۶