CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر محمد کریمی

Doctor Mohammad Karimi

دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کد محقق - Researcher ID: 2408

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر محمد کریمی

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
هیات تحریریهفصلنامه بسپارشتهران

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

سارا فرزای

Sara Farzai

مربی موسسه آموزش عالی مازیار

میرسعید حسینی شیروانی

Mirsaeed Hoseini shirvani

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر محمد کریمی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ A Branch-and-Price Algorithm for Solving the Railroad Blocking Problem فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره .۲۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۳
۲ اثر شرایط ساخت بر شکل شناسی غشای پلی آکریلونیتریل میکروفرافیلترکردن و کاربرد آن در جداسازی پروتیین و چربی از شیر دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره .۲۷، شماره ۱، سال ۱۳۹۳
۳ اثر قطر الیاف بر تراوایی بخار آب و خواص ضدآب و ضدباد غشای الکتروریسی شده پلی( وینیلیدن فلوئورید) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره .۳۲، شماره ۶، سال ۱۳۹۸
۴ اثر یک دوره تمرینات منتخب یوگا بر سطوح سروتونین و دوپامین سرم زنان چاق غیر ورزشکار دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره .۶، شماره ۱۱، سال ۱۳۹۷
۵ ارزیابی و مقایس هی نتایج حاصل ازبهینه سازی مدل گسترش آتش سوزی جنگلی بر مبنای اتوماتای سلولی با استفاده از دو الگوریتم PSO و ABC فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره .۲۴، شماره ۹۳، سال ۱۳۹۴
۶ الکتروریسی الیاف نانومتخلخل سلولوز استات در جو مرطوب دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره .۲۸، شماره ۶، سال ۱۳۹۴
۷ الگویی پیشنهادی جهت کاهش انرژی در طراحی مسکن شهری فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره .۲، شماره ۱۵، سال ۱۳۹۷
۸ Changes in salivary gland function following radioiodine therapy of thyroid diseases: A comparison of high-dose therapy for thyroid cancer and low-dose therapy for benign thyroid disease مجله پزشکی هسته ای ایران دوره .۲۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۹ concurrent locomotive assignment and freight train scheduling فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره .۲۷، شماره ۴، سال ۱۳۹۵
۱۰ Effects of magnetized water on ovary, pre-implantation stage endometrial and fallopian tube epithelial cells in mice مجله طب تولید مثل ایران دوره .۱۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۱۱ Investigating the anti-apoptotic effect of sesame oil and honey in a novel nanostructure form for treatment of heart failure مجله علوم نانو دوره .۴، شماره ۴، سال ۱۳۹۶
۱۲ بازیابی بهنگام جدول زمان بندی یک شبکه مترو با استفاده از کنترل کننده پیش بین و در حضور قیود واقعی فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره .۷، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۱۳ برخی از ویژگی های الیاف تولید شده از پلی آمید6 به روش ریسندگی تر دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره .۱۵، شماره ۲، سال ۱۳۸۱
۱۴ بررسی تاثیر سطوح مختلف آبیاری قطره ای (تیپ) بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای فصلنامه آب و خاک دوره .۲۹، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۱۵ بررسی تاثیر سطوح مختلف دور آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف آبسیب زمینی در روش آبیاری قطره ای زیر سطحی فصلنامه آب و خاک دوره .۳۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۱۶ بررسی تاثیر کیفیت مقررات گذاری بر توسعه صنعت بیمه دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره .۲۳، شماره ۱۱، سال ۱۳۹۵
۱۷ بررسی تاثیر نرخ ارز و نرخ تورم بر بازده سهام شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره .۴، شماره ۹، سال ۱۳۹۶
۱۸ بررسی تیتر آنتی بادی هپاتیت بی در کارکنان در معرض خطر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران در سال 1396 مجله علوم پزشکی زانکو دوره .۲۰، شماره ۶۶، سال ۱۳۹۸
۱۹ بررسی شاخص های بهره وری آب کشاورزی در محصولات مهم زراعی، مطالعه موردی: دشت مشهد (یادداشت فنی) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره .۴، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۲۰ بررسی عملکرد سامانه های مخابرات نوری فضای آزاد تحت مدولاسیون هایM-PAM و M-PSK با به کارگیری روش های تطبیق توان و مدولاسیون فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری دوره .۷، شماره ۱، سال ۱۳۹۸
۲۱ بررسی فراوانی موارد حیوان گزیدگی در جمعیت های انسانی مناطق شهری و روستایی شهرستان سنندج طی سالهای 1387تا1393 مجله علوم پزشکی زانکو دوره .۱۸، شماره ۵۶، سال ۱۳۹۶
۲۲ بررسی مقایسه ای مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) سه بانک ایرانی با رویکرد مدل سوییفت فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۸۸
۲۳ بررسی نقش و کاربرد نور در اماکن عمومی معماری سنتی ایران فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره .۱، شماره ۹، سال ۱۳۹۶
۲۴ بررسی و سنجش اثرات اقتصادی توسعه گردشگری (مطالعه موردی: دهستان قلعه قافه، مینودشت) فصلنامه پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی دوره .۲، شماره ۹، سال ۱۳۹۶
۲۵ بهینه سازی برنامه ریزی خطوط مسافری در راه آهن فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره .۲۴، شماره ۴، سال ۱۳۹۲
۲۶ بهینه سازی تخصیص آب بین محصولات مختلف در شرایط تنش آبی در شبکه آبیاری دشتقزوین فصلنامه آب و خاک دوره .۳۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۲۷ تحلیل حساسیت زاویه نشانه روی پرتو یک آنتن آرایه فازی صفحه ای به خطای فاز عناصر الکترو مغناطیس کاربردی دوره .۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۲۸ تحلیل حساسیت زاویه نشانه روی پرتو یک آنتن آرایه فازی صفحه ای به خطای فاز عناصر الکترو مغناطیس کاربردی دوره .۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۲۹ تحلیل رفتار چگالی حاملهای بار روی یک سطح گرافنی تحت بایاس دردو مدل ظرفیت کوانتومی و کلاسیکی دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره .۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۳۰ تحلیلی بر موانع طرح ویژه مسکن روستایی و میزان استقبال از آن (نمونه موردی: دهستان سلطانعلی گنبدکاووس) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره .۲، شماره ۱۶، سال ۱۳۹۷
۳۱ دستورالعمل ارزیابی عملکرد دستگاه آبیاری دوار مرکزی سنترپیوت یادداشت فنی دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره .۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۳۲ رابطه مهارتهای حل مسیله و جرات ورزی دستیاران جراحی پلاستیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دوره .۶، شماره ۱، سال ۱۳۹۸
۳۳ کاربرد آبیاری تکمیلی در زراعت گندم دیم دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره .۶، شماره ۱، سال ۱۳۹۸
۳۴ مطالعه ریزساختار الیاف پلی( اتیلن ترفتالات) با استفاده ازکربن دی اکسید ابربحرانی دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره .۲۶، شماره ۵، سال ۱۳۹۲
۳۵ واکاوی اثرات تعلق مکانی و سرمایه اجتماعی در نوسازی محلات قدیمی شهر (مورد: محله دربنو گرگان) فصلنامه معماری شناسی دوره .۱، شماره ۴، سال ۱۳۹۷
۳۶ واکاوی طرح مسکن مهر سایت راه آهن شهر گرگان نشریه علمی پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران دوره .۲، شماره ۵، سال ۱۳۹۶

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ A Beamforming Scheme for MIMO and MISO FSO Links over Atmospheric Turbulence Channels with Imperfect Feedback اولین کنفرانس منطقه ای مخابرات نوری بیسیم غرب آسیا ۱۳۹۷
۲ A New Platform for Railway Traffic Control Based on Multi Agent Systems Theory سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن ۱۳۹۲
۳ Anisotropic flat sheet membrane formation via TIPS کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها ۱۳۹۰
۴ ASSESSMENT OF A NEW NANOSENSOR FOR PARACETAMOL SCREENING IN EMERGENCY DEPARTMENT چهاردهمین کنگره سالانه طب اورژانس ایران ۱۳۹۸
۵ آبیاری تحت فشار و کشاورزی پایدار سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار ۱۳۸۹
۶ آسیب شناسی و ارتقای مشاوره و مددکاری اجتماعی در پیشگیری اجتماعی از جرم کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه مشاوره، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی ۱۳۹۵
۷ آشکارساز تراهرتز چند طول موجی مبتنی بر حلقه های کوانتومی پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران ۱۳۹۲
۸ آموزش الکترونیک و نقش آن در نظام آموزش مدارس ناحیه 2 زنجان اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران ۱۳۹۷
۹ اثر تمرینات هوازی بر سطوح سرمی هورمون شبه متئورین (مترنل) در زنان چاق اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی ۱۳۹۸
۱۰ اثر حلال بر پراکندگی نانو لوله های کربنی در پلی اورتان های حافظه دار سومین همایش ملی نساجی و پوشاک ۱۳۹۰
۱۱ اثر زمان آبیاری بر عملکرد و کیفیت انگور رقم سفید بی دانه در منطقه قزوین دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک ۱۳۸۴
۱۲ اثر مصرف شیر کم چرب بر مقادیر سدیم پس از یک کاهش وزن سریع در کشتی گیران جوان دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش ۱۳۹۵
۱۳ اثر مکمل گیری کوتاه مدت امگا-3 بر پاسخ آمنتین و مقاومت به انسولین به یک جلسه تمرین مقاومتی در زنان چاق غیرورزشکار دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز ۱۳۹۷
۱۴ اثر مکمل گیری کوتاه مدت امگا-3 بر پاسخ هموسیستیین و فیبرینوژن به یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت متوسط در زنان چاق غیرورزشکار اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی ۱۳۹۶
۱۵ اثر هشت هفته تمرین مقاومتی همراه با مکمل گیری زنجبیل بر سطوح سرمی پپتید شبه گلوکاگون-1 و مقاومت به انسولین در مردان چاق سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت ۱۳۹۸
۱۶ اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی آیریزین و مقاومت انسولینی در مردان دیابتی نوع 2 سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت ۱۳۹۸
۱۷ اثر هشت هفته تمرینات هوازی توام با مکمل دهی زنجبیل بر سطوح سرمی لپتین، آدیپونکتین و مقاومت انسولینی مردان دیابتی نوع 2 سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت ۱۳۹۸
۱۸ اثر یک دوره تمرینات ثبات مرکزی بر عملکرد جودوکاران در آزمون آمادگی ویژه جودو اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشی ۱۳۹۵
۱۹ اثر یک دوره تمرینات هوازی همراه با مکمل گیری زنجبیل بر سطوح سرمی آدیپونکتین و لپتین مردان چاق اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی ۱۳۹۸
۲۰ ارائه مدل ترکیبی برنامه ریزی تشکیل قطار و زمان بندی حرکت قطار با در نظر گرفتن هزینه ریسک برای قطارهای حامل کالاهای خطر ناک سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن ۱۳۹۲
۲۱ ارایه الگوی اثرسنجی راهکارهای ایمنی جهت کاهش تصادفات عابر پیاده و مانع ثابت پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری ۱۳۹۶
۲۲ ارایه مدلی جهت ارزیابی کارایی و بهبود فرآیندهای سازمان های خدمت محور با استفاده از رویکرد ترکیبی مطالعه کار و مدیریت فرآیندهای کسب و کار مطالعه موردی شعب بانک خاورمیانه پنجمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت ۱۳۹۴
۲۳ ارزیابی اثر همسایگی و حسن همجواری کاربری های شهری در مقیاس ریزدانه اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار ۱۳۹۲
۲۴ ارزیابی بهبود مقاومت کششی بتن با استفاده از خاکستر پسماندهای مخروط کاج دومین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست ۱۳۹۲
۲۵ ارزیابی خشکسالی و تاثیر آن بر عملکرد گندم دیم در استان قزوین همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی ۱۳۸۸
۲۶ ارزیابی روش های قطعه بندی اراضی در مدل سازی توسعه شهری دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی ۱۳۹۵
۲۷ ارزیابی ریسک خطوط انتقال گاز با استفاده از روش سامانه شاخص گذاری در محیط GIS اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی ۱۳۹۴
۲۸ ارزیابی عملکرد هوش جمعی در بهینه سازی مسأله اسکان موقت پس از زلزله همایش ملی شهر الکترونیک ۱۳۹۰
۲۹ ارزیابی گسترش تنش در بدنه سد بتنی دوقوسی بختیاری چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری ۱۳۹۵
۳۰ ارزیابی میزان تشابه خروجی جنرالیزاسیون شبکه راه ها با استفاده از روابط تشابه مکانی نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم ۱۳۹۶
۳۱ استفاده از GIS برای کمک به تصمیم گیری در انتخاب محل احداث یک سد مخزنی به منظور کاهش اثرات مخرب زیست محیطی و اجتماعی اولین کارگاه تخصصی سد و محیط زیست ۱۳۸۶
۳۲ استفاده از Gis و روش CA در شبیه سازی انتشار مکانی - زمانی مالاریا همایش ژئوماتیک 89 ۱۳۸۹
۳۳ استفاده از سامانه اطلاعات مکانی برای شناسایی مناطق مناسب جهت احداث سد، بر اساس پارامترهای کمی همایش ژئوماتیک 86 ۱۳۸۶
۳۴ استفاده از کنترل باند هیسترزیس جهت تست رله های حفاظتی یازدهمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۷۵
۳۵ افزایش استحکام کامپوزیت الکتروریسی شده پلی استایرن/نانولوله های کربنی به وسیله ی بخار حلال یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران ۱۳۹۷
۳۶ الگو و چارچوب عملی تعیین ابزار به منظور چابک نمودن یک سازمان تولیدی سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع ۱۳۸۳
۳۷ الگوریتم اجتماع ذرات خودانطباقی:تکنیک نوین برای مکان یابی چندهدفه بهینه ی جبران کننده واراستاتیک برای رفتارهای دینامیکی شبکه ی قدرت اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی ۱۳۹۳
۳۸ الگوریتم خوشه بندی هوشمند برای شبکه حسگر HS-Leach همایش منطقه ای مهندسی کامپیوتر ۱۳۹۰
۳۹ الگوهای اثرسنجی و راهکارهای ایمنی جهت کاهش تصادفات عابر پیاده و مانع ثابت کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام ۱۳۹۷
۴۰ امکان سنجی متروی سنندج و پیش بینی های اولیه مقدار نشست در سطح زمین سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری ۱۳۹۴
۴۱ امکان کاربرد پسابدر مدیریت منابع آب (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک ۱۳۹۸
۴۲ انتخاب بهترین استراتژی نگهداری و تعمیرات تجهیزات زرهی با استفاده از روش ANP-DEMATEL دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی ۱۳۹۷
۴۳ انتخاب سرخوشه های بهینه با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی برای شبکه های حسگر بیسیم کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی ۱۳۹۰
۴۴ انجام مطالعات و ایجادپایگاه داده مکانی gis طرح های توسعه و عمران همایش ژئوماتیک 90 ۱۳۹۰
۴۵ اولویت بندی سرمایه گذاری در سبد انرژی با توجه به بهینه سازی سبد انرژی دومین همایش ملی انرژی های نو و پاک ۱۳۹۲
۴۶ اولویت بندی طرح های ریلی جنوب غربی کشور با استفاده از رویکرد تحلیل شبکهای شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی ۱۳۹۳
۴۷ ایجاد فضای مناسب در مبدل ها جهت تعویض تیوب ها در محیط کارخانه پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی ۱۳۸۹
۴۸ ایجاد محلی مناسب در کمپرسور هوا جهت بررسی خمیدگی روتور و تعویض وزنه های بالانس چهارمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی ۱۳۸۸
۴۹ ایجاد نگرشی نوین در امنیت شبکه های کامپیوتری و نقش آن ها در زندگی امروزی کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (8) ۱۳۹۳
۵۰ Calibrating Social force model based on design experimentsmethod سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک ۱۳۹۲
۵۱ CLINICAL STUDY OF SCORPION STING WITH EMPHASIS ON HESITATING SEROTHERAPY چهاردهمین کنگره سالانه طب اورژانس ایران ۱۳۹۸
۵۲ Design and fabrication of modified titanium electrode for ozone generation: application in electrochemical degradation of textile reactive blue 222 ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی درشیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران ۱۳۹۸
۵۳ Determination of electro spun PVDF characteristics for relevant study on performance of membrane distillation دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر ۱۳۹۵
۵۴ DETERMINING THE HEMOSTATIC EFFICIENCY OF POLYMER NANOCOMPOSITE WOUND DRESSING WITH STANDARD WOUND DRESSING IN WOUNDS WITH ACTIVE BLEEDING IN RAT MODEL چهاردهمین کنگره سالانه طب اورژانس ایران ۱۳۹۸
۵۵ Dynamic Measurement of Mass Transfer in Dry Cast Process of Polymer Solution Using Gravimetric and FTIR-ATR Techniques دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر ۱۳۹۱
۵۶ Effect of preparation parameters on the performance of cellulose acetate/cellulose triacetate membrane in forward osmosis process دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر ۱۳۹۵
۵۷ Effect of surface modifying macromolecules (SMMs) in PES membrane and application in direct contact membrane distillation شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ۱۳۹۷
۵۸ Effect of temperature on fibrous PCL produced by Electrospinning دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر ۱۳۹۱
۵۹ Elaborating Cellulose Acetate Membrane for Forward Osmosis Process دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر ۱۳۹۱
۶۰ Electrospun Poly-ε-Caprolactone/Poly (Propylene Imine) Dendrimer Nanofiber Mats (PCl/PPI) as an Effective Drug Delivery System یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر ۱۳۹۳
۶۱ Empirics of Currency Crises: A Duration Analysis Approach بیست و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی ۱۳۹۱
۶۲ Evidence for influence of diameter on morphology of electrospun polystyrene fibers depending on relative humidity of electrospinning atmosphere دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر ۱۳۹۱
۶۳ Fabrication and characterization of PES-SiO2 nanocomposite microfiltration membrane for oil-water separation پنجمین کنگره بین المللی نانو و فناوری نانو (ICNN2014) ۱۳۹۳
۶۴ Formation of iPP Microporous membranes via thermally induced phase separation: Effect of Polymer concentration on membrane morphology یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر ۱۳۹۳
۶۵ Improving Gas Separation Properties of PEI Membrane by Applying Mixed Solvent in Membrane- Forming System دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر ۱۳۹۱
۶۶ Microporous membrane formation via thermally induced phase separation: Effect of temperature and evaporation time on membrane morphology کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها ۱۳۹۰
۶۷ Multi-Period Railway Network Design Model; Arc-based vs. Path-based Modeling ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن ۱۳۹۸
۶۸ Numerical and experimental investigation for crack propagation in center notched circular brazen tube همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته ۱۳۹۴
۶۹ NUMERICAL INVESTIGATION IN SPLITTING MECHANISM OF ENERGY ABSORBERS همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته ۱۳۹۴
۷۰ Optimizing Cluster-Head selection in Wireless Sensor Networks using Genetic Algorithm and Harmony Search Algorithm بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران ۱۳۹۱
۷۱ Phase Equilibria Study of Quasi-Ternary Systems of Polyether sulfone (PES)/Cellulose Acetate Propianate (CAP)-NMP-Water پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ۱۳۹۳
۷۲ Poly(amidoamine) modified cellulose acetate ultrafiltration membrane چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی ۱۳۹۶
۷۳ Prediction Of Phase Behavior Of A Quaternary Membrane-Forming System Water/NMP/DMF/PEI دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر ۱۳۹۱
۷۴ Prediction of Polymer/Solvent Interaction Parameter in Relation to Membrane Formation; Using a Theory Based on Hard-Sphere Limit پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ۱۳۹۳
۷۵ Preparation and evaluation of ciprofloxacin hydrochloride release in poly(vinyl alcohol)/chitosan/clay nanocomposite یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر ۱۳۹۳
۷۶ Preparation of a superhydrophobic layer by modifying silica nanoparticles on PVDF membrane دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر ۱۳۹۵
۷۷ Preparation of temperature stimuli-responsive poly (N- isopropyl acrylamide) / graphene oxide composite hydrogel nanofibers دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر ۱۳۹۵
۷۸ Robust پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی ۱۳۹۶
۷۹ Seismic Evaluation of Steel Liquid Storage Tanks Damage Mechanism in Iranian Petrochemical Complexes ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ۱۳۹۰
۸۰ Seismic Vulnerability Evaluation of Pipe Rack Supporting Structures in A Petrochemical Complex in Iran ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ۱۳۹۰
۸۱ Study of Adhesion Force of Silicone Coated PA 6,6 Fabric ششمین کنگره بین المللی پوشش های حمل و نقل، ترافیک و ایمنی ۱۳۹۸
۸۲ Study of Microstructure of Cold-Drawn PET Fibres Exposed to Supercritical Carbon Dioxide دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر ۱۳۹۱
۸۳ Studying the Peculiar Shape Memory Effect of Isothermally Cold Crystallized Poly(ethylene terephthalate) Films دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر ۱۳۹۱
۸۴ Synthesizes and Optical properties of CMK-1/SDS-Fe+ Nano porous اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی ۱۳۹۴
۸۵ The investigation of effect of the corporate governance structure on the financial distress of listed firms on the Tehran Stock Exchange کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی ۱۳۹۷
۸۶ The study of the theory of crystalline growth methods in a gradual vertical freezing method applicable in crystals III-V and II-VI ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران ۱۳۹۶
۸۷ Transition in porous morphology of PEI membrane دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر ۱۳۹۱
۸۸ بررسی آثار مولانا از منظر نقد ادبی و سبک شناسی سومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار مولانا) ۱۳۹۶
۸۹ بررسی ابعاد استراتژی کیفیت خدمات بر حفظ، رضایت و وفاداری مشتریان مطالعه موردی: نمایندگی های همراه اول خراسان شمالی سومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار ۱۳۹۷
۹۰ بررسی اپیدمیولوژیک بروسلوز انسانی و دامی در شهرستان شاهرود(87-83) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ۱۳۸۸
۹۱ بررسی اثر آللو پاتیک گل انارPunica granatum L بر جوانه زنی رشد چهارعلف هرز مهم باغات انار همایش ملی انار ۱۳۹۰
۹۲ بررسی اثر افزایش ضخامت در مورفولوژی و عملکرد غشا سلولزاستات/سلولز تری استات اسمز مستقیم شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ۱۳۹۷
۹۳ بررسی اثر بخشی مشاوره شغلی گروهی مبتنی بر نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتس بر بیتصمیمی شغلی دانش آموزان دبیرستان کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه ۱۳۹۴
۹۴ بررسی اثر تثبیت حرارتی بر خواص نخ تایر هیبریدی یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران ۱۳۹۷
۹۵ بررسی اثر حلال در تولید الیاف نانومتخلخل استات سلولز دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران ۱۳۹۵
۹۶ بررسی اثر رطوبت و تراکم بر تغییرات مدول الاستیسیتهخاکرسی مسئله دار و خاک- ماسه ششمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۹۰
۹۷ بررسی اثر زمان آبیاری بر کاهش تنش کم آبی در باغات انگور دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۲
۹۸ بررسی اثر همسایگی کاربری های مجاور بر روی کاربری کشاورزی با کمک استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (GIS) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۲
۹۹ بررسی اثرات استرس به خشکی و گرما بر روی ارقام گندم نان هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۱۰۰ بررسی اثرات حس مکان بر مشارکت شهروندان در بهسازی بافت فرسوده مطالعه موردی: شهر جاجرم کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام ۱۳۹۷
۱۰۱ بررسی اقدامات انجام شده ، چالش های موجود و راهکارهای پیشنهادی در کانون توسعه عشایری (ایل شهر) بوشکان استان بوشهر همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران ۱۳۸۳
۱۰۲ بررسی انواع جدیدی از مواد جاذب راداری metamaterial یا فرامواد دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق ۱۳۹۲
۱۰۳ بررسی بازده انتقال آب و مدیریت بهینه بهره برداری در شبکه آبیاری سد بیدواز سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۸۹
۱۰۴ بررسی بازده انتقال آب و مدیریت بهینه بهره برداری در شبکه آبیاری سد بیدواز چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۰
۱۰۵ بررسی بمب های الکترومغناطیسی و نقش آن در جنگ الکترونیک اولین همایش تخصصی علوم، فناوری و سامانه های مهندسی برق ۱۳۹۲
۱۰۶ بررسی بهبود دوام بتن حاوی خاکسترمخروط کاج درمحیط سولفات منیزیوم هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۹۲
۱۰۷ بررسی تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر میزان محبوبیت سازمان با استفاده از مدل دنیسون(مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان) دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران ۱۳۹۷
۱۰۸ بررسی تاثیر اجرای پوشش بتنی کانالهای آبیاری بر اقتصاد کشاورزان در استان خراسان رضوی چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۹۲
۱۰۹ بررسی تاثیر اجرای پوشش کانالها در افزایش بهره وری مصرف آب در استان خراسان رضوی (مطالعه موردی منطقه کلات) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی ۱۳۸۸
۱۱۰ بررسی تاثیر به کارگیری رویکرد روانشناسی معماری در جهت ایجاد فضای مناسب برای آموزش کودکان کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری ۱۳۹۵
۱۱۱ بررسی تاثیر جک های دستگاه حفاری بر روی سگمنتهای بتنی با استفاده از مدلسازی عددی سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری ۱۳۹۶
۱۱۲ بررسی تاثیر سطوح مختلف دور آبیاری و کود نیتروژن بر بر خصوصیات کیفی سیب زمینی در روش آبیاری قطره ای زیر سطحی دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری ۱۳۹۶
۱۱۳ بررسی تاثیر عملیات آبخیزداری درکنترل سیلاب شهری بااستفاده ازمدل HEC-HMS مطالعه موردی: حوضه شمالی شهرقزوین کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست ۱۳۹۴
۱۱۴ بررسی تاثیر معماری داخلی در محیط های درمانی بر روند بهبودی از دیدگاه بیماران مطالعه موردی: بیمارستان شهدا و پیامبر اعظم گنبدکاووس کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری ۱۳۹۵
۱۱۵ بررسی تاثیرآسیب های اجتماعی بر کاهش امنیت اجتماعی مورد مطالعه ؛ دانش آموزان متوسطه شهرمهاباد اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی ۱۳۹۵
۱۱۶ بررسی تحلیلی و عددی رفتارپوشش سگمنتی تونل دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران ۱۳۹۴
۱۱۷ بررسی تحلیلی و عددی رفتارپوشش سگمنتی تونل سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران ۱۳۹۶
۱۱۸ بررسی تغییرات کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی دشت مه ولات کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۲
۱۱۹ بررسی تلفات انتقال آب در کانالهای بتنی شبکه آبیاری سد بیدواز اسفراین همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب ۱۳۹۱
۱۲۰ بررسی تلفات انتقال آب و مدیریت بهره برداری در کانالهای بتنی شبکه آبیاری سد بیدواز اسفراین دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۲
۱۲۱ بررسی حسگرهای غیر فعال و روند طراحی یک رادار غیر فعال دو پایه شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران ۱۳۹۲
۱۲۲ بررسی رابطه بین سایش اجتماعی کارکنان و تعارضات فردی افسران پایور قرارگاه منطقه ای شمال شرق نزاجا سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی ۱۳۹۵
۱۲۳ بررسی رابطه بین سایش اجتماعی کارکنان و تعارضات فردی با توجه به نقش میانجی گری باورهای فرهنگی افسران پایور قرار گاه منطقه ای شمال شرق نزاجا دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی ۱۳۹۵
۱۲۴ بررسی رابطه عشق به برند و عملکرد واقعی برند در پوشاک هاکوپیان مشهد چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه ۱۳۹۸
۱۲۵ بررسی رابطه عوامل سازمانی (فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی و ساختار سازمانی) بر کیفیت اطلاعات سیستم حسابداری مراکز درمان شهر مشهد سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم ۱۳۹۵
۱۲۶ بررسی رابطه و تاثیر مالکیت سهامداران عمده و استقلال هیات مدیره بر درماندگی مالی (مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی ۱۳۹۷
۱۲۷ بررسی رابطه هزینه سرمایه و اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران دومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران ۱۳۹۴
۱۲۸ بررسی رفتار حرارتی کامپوزیت پلیمر حافظه دارTecoflex -نانولوله های کربن هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران ۱۳۹۱
۱۲۹ بررسی رفتار فازی سیستم آب / کلرید کلسیم - متانول / پلی آمید 6 به منظور ساخت غشای پلیمری همایش ملی مواد نو ۱۳۸۷
۱۳۰ بررسی شیوه های آموزش قانونگرایی و احترام به حقوق شهروندی با ارتقاء امنیت اجتماعی دانش آموزان (مطالعه موردی: دبیران مدارس مقطع متوسطه شهر قزوین) کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه مشاوره، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی ۱۳۹۵
۱۳۱ بررسی ضوابط طراحی لرزهای دیوارهای غیرسازه ای در مقررات ملی ساختمان کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی ۱۳۹۷
۱۳۲ بررسی عرضه و تقاضا در شبکه حمل ونقل شهری با استفاده از شاخص ناهماهنگی مکانی همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار ۱۳۹۳
۱۳۳ بررسی عملکرد سامانه تصفیه ترکیبی انعقاد-زیستی برروی پساب واقعی نساجی یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران ۱۳۹۷
۱۳۴ بررسی عملکرد غشای سه لایه الکتروریسی PVDF/PS/PVDF در فرآیندتقطیرغشایی یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران ۱۳۹۷
۱۳۵ بررسی عملکرد کایولین در حذف رنگزای واکنشی از پساب رنگرزی یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران ۱۳۹۷
۱۳۶ بررسی عملکرد و اجزا عملکرد ذرت دانه ای در کشت یک و دو ردیفه در شرایط آبیاری قطر ه ای (تیپ) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۱۳۷ بررسی عملکرد و کارایی مصرف آب آبیاری ذرت دانه ای در کشت یک و دو ردیفه در سیستم آبیاری قطره ای (تیپ) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۸۷
۱۳۸ بررسی عوامل بازدارنده ورزش بانوان استان قم از دیدگاه کارشناسان ورزش اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی ۱۳۹۵
۱۳۹ بررسی عوامل مؤثر بر فرسایش خندقی و پیش بینی رشد طولی آن ( مطالعه موردی در حوضه زهان قاین) دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۱۴۰ بررسی عوامل موثربرانگیزش کارکنان بانک مسکن استان خراسان جنوبی اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد ۱۳۹۵
۱۴۱ بررسی فرآیند نفوذ و تعیین ضریب نفوذ نانو کامپوزیت PMMA-Clay با استفاده از روش ATR-FTIR همایش ملی مواد نو ۱۳۸۷
۱۴۲ بررسی فرهنگ ایمنی درکنترل حوادث هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا ۱۳۹۶
۱۴۳ بررسی قابلیت فیلمهای پلیاستر نیمه بلوری در کسب خواص حافظه شکل هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران ۱۳۹۱
۱۴۴ بررسی قصههای آبان یشت اوستا دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی ۱۳۹۶
۱۴۵ بررسی کاهش حلالیت رزانه مستقیم قرمز 23 بر عملکرد غشای سلولزاستات/سلولز تری استات در فرآیند اسمز مستقیم یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران ۱۳۹۷
۱۴۶ بررسی مشکلات و موانع طرح انتقال مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه آبیاری قزوین به آب بران دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۸۷
۱۴۷ بررسی معماری ساختمان مدارس بر سطح یادگیری متوسطه دختران شهرستان مینودشت کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری ۱۳۹۵
۱۴۸ بررسی نقش سازمانهای اجتماعی مردم نهاد و عملکرد آنها در امنیت اجتماعی اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی ۱۳۹۵
۱۴۹ بررسی نقش ماهواره در افزایش آسیب های اجتماعی کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه مشاوره، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی ۱۳۹۵
۱۵۰ بررسی نقش مدیریت دانش در صنعت ساخت و ساز کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی ۱۳۹۶
۱۵۱ بررسی نکات کلی در مورد خطوط انتقال داده ها کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (8) ۱۳۹۳
۱۵۲ بررسی و کاربرد انرژی نو دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک ۱۳۹۲
۱۵۳ برسی رابطه بین آموزش و تربیت شهروندی با کاهش رفتارهای پرخطر (مورد مطالعه؛ دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مهاباد) کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه مشاوره، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی ۱۳۹۵
۱۵۴ برنامه ریزی و مدیریت بهینه زمان آبیاری در باغات انگور در استان قزوین سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ۱۳۸۷
۱۵۵ بکارگیری الگوریتم MOPSO در بهینه سازی چندهدفه تخصیص کاربری های شهری به منظور کاهش آسیب پذیری زلزله پنجمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران ۱۳۹۶
۱۵۶ بکارگیری GIS در پیاده سازی مدلی جهت کمک به مدیریت بهره برداری شبکه های آبیاری همایش ژئوماتیک 86 ۱۳۸۶
۱۵۷ بکارگیری روش جستجوی الگو در GIS به منظور تعیین سطح کشت بهینه محصولات کشاورزی همایش ژئوماتیک 87 ۱۳۸۷
۱۵۸ بهبود پروتکل احراز هویت و توافق کلید AKA در سامانه های نسل سوم مخابراتی UMTS هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C4I) ۱۳۹۳
۱۵۹ بهبود خاصیت حافظه شکلی پلی یورتان حافظه دار Tecoflex با استفاده از CNT هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران ۱۳۹۱
۱۶۰ بهبود عملکرد الگوریتم خوشه بندی با استفاده از روشهای هوشمند اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۳۹۰
۱۶۱ بهبود عملکرد کنترل مستقیم گشتاور یک موتور سنکرون آهنربای دائم توسط منطق فازی چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ۱۳۸۵
۱۶۲ بهبود و افزایش اطمینان کفایت دیالیز بیماران تحت درمان با اتصال صندلی همودیالیز به دستگاه همودیالیز برای هوشمندسازی عملکردهای سیستمی یا اقدامات مراقبتی اولین کنفرانس سیستم ها و فناوری های محاسباتی مراقبت از سلامت ۱۳۹۸
۱۶۳ بهینه سازی تخصیص کاربری اراضی شهری با استفاده از الگوریتم NSGA-II و شاخص های مکانی دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی ۱۳۹۵
۱۶۴ بهینه کردن سرعت تزریق ترکیب He/NO2 در لیزرهای ید - اکسیژن تخلیه الکتریکی چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران ۱۳۹۴
۱۶۵ پاسخ آپلین و امتیاز خطر متابولیک به یک دوره تمرین مقاومتی در مردان چاق دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز ۱۳۹۷
۱۶۶ پیاده سازی حملهINVITE Floodبر روی شبکه ی VoIP و ارائه راهکاری برای آشکار سازی حمله ی مذکور هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C4I) ۱۳۹۳
۱۶۷ پیش بینی رشد مجموعه شهری تهران با استفاده از اتوماتای سلولی لجستیکی اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی ۱۳۹۴
۱۶۸ تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی همراه با مصرف مکمل بذر کتان بر ترکیب بدنی و نیمرخ چربی زنان مبتلا به هیپرلیپدمی دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز ۱۳۹۷
۱۶۹ تاثیر 8 هفته رژیم غذایی خام گیاه خواری همراه با تمرین هوازی بر نیمرخ چربی و ترکیب بدنی زنان چاق غیرورزشکار اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی ۱۳۹۶
۱۷۰ تاثیر اجرای پوشش کانالهای آبیاری بر بهره وری مصرف آب و وضعیت اقتصادی کشاورزان استان خراسان رضوی چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۰
۱۷۱ تاثیر اجرای پوشش کانالهای آبیاری بر بهره وری مصرف آب و وضعیت اقتصادی کشاورزان استان خراسان رضوی سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۸۹
۱۷۲ تاثیر استراتژی کیفیت خدمات بر ابعاد رفتاری مشتریان اپراتور همراه اول در خراسان شمالی دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم  ۱۳۹۷
۱۷۳ تاثیر استفاده از نانو لوله کربن و الیاف پلی پروپیلن بر مقاومت فشاری بتن کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، محیط زیست و معماری ۱۳۹۷
۱۷۴ تاثیر خودکارآمدی خلاقانه بر عملکرد : نقش اشتیاق کارآفرینانه به عنوان تعدیل گر روی این رابطه کنفرانس نوین پژوهش های نوین کاربردی در مدیریت ۱۳۹۷
۱۷۵ تاثیر غلظت محلول پلیمری پلی وینیلیدن فلوراید (PDVF) بر ساختار غشاهای نانولیفی الکتروریسی شده و عملکرد آنها در فرآیند تقطیر غشایی تماس مستقیم جهت نمکزدایی آب چهارمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت ۱۳۹۵
۱۷۶ تاثیر مصرف شیر کم چرب بر توان بی هوازی پس از کاهش سریع وزن بدن در کشتی گیران جوان دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش ۱۳۹۵
۱۷۷ تاثیر مصرف شیر کم چرب در بازیابی وزن بدن پس از کاهش سریع وزن بدن در کشتی گیران جوان دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش ۱۳۹۵
۱۷۸ تاثیر مصرف مکمل کربوهیدرات با نمایه گلیسمی بالا و پایین بر زمان بروز خستگی در بازیکنان جوان والیبال اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در والیبال ۱۳۹۶
۱۷۹ تاثیر هدایای رایگان به همراه خرید بر رضایت خرید آنلاین (مورد مطالعه: سایت دیجیکالا) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی ۱۳۹۶
۱۸۰ تاثیرپذیری تغییرشکل ها و اعوجاج سد بتنی دو قوسی بختیاری از زلزله های حوزه نزدیک و دور اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران (مهندسی سازه و مدیریت ساخت) ۱۳۹۵
۱۸۱ تاثیرشرایط واکنش برریخت شناسی لایه فوقانی پلی آمیدی غشاهای کامپوزیتی تهیه شده بروش پلیمریزاسیون بین سطحی دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی ۱۳۹۴
۱۸۲ تاملی بر بازتاب علم معانی در اشعار خواجوی کرمانی با رویکرد انتقادی پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی ۱۳۹۷
۱۸۳ تحقق توسعه پایدار با رویکرد مدیریت پسماند ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی درشیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران ۱۳۹۸
۱۸۴ تحقیق و بررسی پیرامون سیستم های شنود راداری در جنگ الکترونیک اولین همایش تخصصی علوم، فناوری و سامانه های مهندسی برق ۱۳۹۲
۱۸۵ تحلیل ارتعاشی صفحه سوراخ دار مدور نازک با روش دقیق و حل عددیABAQUS نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک ۱۳۸۹
۱۸۶ تحلیل رفتار چگالی حاملهای بار روی یک سطح گرافنی تحت بایاس در دو مدل ظرفیت کوانتومی و کلاسیکی اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت ۱۳۹۶
۱۸۷ تحلیل عوامل موثر در تشدید فرسودگی بافت تاریخی شهر (مورد: بافت تاریخی گرگان) کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین ۱۳۹۶
۱۸۸ تحلیل کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی دشت مه و لات در راستای بهره برداری پایدار چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۰
۱۸۹ تحلیل مضامین نمایشی، سینمایی بر دار کردن حسنک وزیر در تاریخ بیهقی چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون تاریخی ۱۳۹۶
۱۹۰ تحلیل مکانی ساختار شبکه معابر شهری دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری ۱۳۹۳
۱۹۱ تخصیص بهینه کاربری اراضی در سطح روستا با توجه به پارامترهای طرح هادی روستایی بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان ۱۳۹۷
۱۹۲ تدوین محتوای آموزش حقوق شهروندی ویژه مدارس ابتدایی استان ایلام سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی ۱۳۹۷
۱۹۳ تست اتوماتیک رله های دیستانس دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۷۶
۱۹۴ تست اتوماتیک رله های دیفرانسیل یازدهمین کنفرانس مهندسی برق ۱۳۸۲
۱۹۵ تصفیه پساب واقعی نساجی با استفاده از فرآیند ترکیبی انعقادالکتریکی/صافش یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران ۱۳۹۷
۱۹۶ تصمیمگیری چند معیاره جهت رتبه بندی مراکز شهری بادیدگاه حمایت از تئوری اختلاط کاربری به روش Fuzzy TOPSIS همایش ژئوماتیک 90 ۱۳۹۰
۱۹۷ تعیین خودکار نوع وسیله ی سفر با استفاده از GPS تلفن همراه و شبکه ی عصبی – فازی دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران ۱۳۹۱
۱۹۸ تعیین مسیر انتقال جرم سیستم متانل/دی متیل فرمامید/پلی متیل متاکریلات قبل از جدایی فازی در فرایند انعقاد ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران ۱۳۸۶
۱۹۹ تعیین میزان آسیب پذیری فیزیکی پس از زلزله با استفاده از سامانه اطلاعات مکانی و سامانه حامی تصمیم گیری ششمین همایش مقررات ملی ساختمان ۱۳۹۳
۲۰۰ تغییر با نگاه مهندسی ارزش سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث ۱۳۹۱
۲۰۱ تغییر مورفولوژی منافذ در الیاف الکتروریسی شدهی متخلخل استات سلولز از طریق تنظیم نرخ تغذیه دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران ۱۳۹۵
۲۰۲ تغییرات نیمرخ خلقی و کیفیت خواب به دنبال هشت هفته تمرینات هوازی در زنان چاق غیرورزشکار اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی ۱۳۹۵
۲۰۳ تقویت کننده SCISSOR آغشته به اربیوم چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران ۱۳۸۶
۲۰۴ تلفیق شبکه‌ی عصبی – فازی و GIS برای مدلسازی مکانی غلظت آلاینده CO پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۰
۲۰۵ توسعه یک پایگاه داده زمانمند برای کاداستر همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین ۱۳۹۲
۲۰۶ توسعه یک سامانه حامی تصمیم‌گیری جهت تعیین مکان مناسب برای اسکان موقت بعد از زلزله کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریانهای حیاتی، صنایع و مدیریت شهری ۱۳۹۲
۲۰۷ توصیف تقویت کننده میکروحلقه ای آغشته به اربیوم کنفرانس فیزیک ایران 1387 ۱۳۸۶
۲۰۸ تولید هارمونیک های مرتبه بسیار بالا در حضور تیپ لیزری پر قدرت کنفرانس فیزیک ایران 1385 ۱۳۸۵
۲۰۹ تهیه پارچه ضدآب، هواگذر با استفاده از غشای پلی یورتان ولایه هیدروژل PAMS یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران ۱۳۹۷
۲۱۰ تهیه غشاهای نانوکامپوزیتی فیلم نازک و پیش بینی عبوردهی گاز آنها بر مبنای همانندی سازوکارهای انتقال حرارات و انتقال جرم در سامانه های مرکب سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران ۱۳۹۶
۲۱۱ جایابی بهینه بازبست با استفاده از الگوریتم بهینهسازی جفت گیری زنبور عسل به منطور بهبودقابلیت اطمینان شبکهی توزیع اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی ۱۳۹۳
۲۱۲ جایابی بهینه پستهای فوق توزیع با استفاده از الگوریتم تکاملی دیفرانسیلی دینامیکی اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی ۱۳۹۳
۲۱۳ جایابی سکسیونر در حضور واحدهای تولید پراکنده با هدف بهبود قابلیت اطمینان و کاهش هزینه سکسیونر کنفرانس منطقه ای سیرد ۱۳۹۱
۲۱۴ حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ۱۳۹۵
۲۱۵ حذف مواد رنگزا از پساب بوسیله الیاف ضایعاتی اولین سمینار تخصصی محیط زیست و رنگ ۱۳۸۲
۲۱۶ حسابرسی عملکرد ابزاری برای ارزیابی عملکرد مدیریت کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی ۱۳۹۳
۲۱۷ حصول مقدار بهینهبرای خازن موجی موازی راکتور محدود کننده جریان جهت کاهش نرخ تغییرات ولتاژ پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران ۱۳۹۱
۲۱۸ خاصیت دوپایداری نوری نقاط کوانتومی در میکروتشدیدگرها نهمین کنفرانس ماده چگال ۱۳۸۷
۲۱۹ خلاقیت ونوآوری در تدریس دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش ۱۳۹۶
۲۲۰ دستگاه تست جامع رله های حفاظتی هجدهمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۲
۲۲۱ ذخیره سازی انرژی و سلول های خورشیدی فتوولتاییک مبتنی بر نانو ساختارها ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران ۱۳۹۶
۲۲۲ رابطه باورها و خودکارآمدی کاریابی با فعالیت های کاریابی دانش آموزان دبیرستان اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران ۱۳۹۴
۲۲۳ رفتار گذرای حافظه تمام نوری در حضور اثر غیرخطی کر در میکروحلقه‎ها کنفرانس فیزیک ایران 1387 ۱۳۸۶
۲۲۴ رویکردهای نوین سازگار کردن داده‌ها و موازنه جرم (مطالعه موردی: موازنه جرم مدار خردایش و طبقه‌بندی خشک کارخانه تولید کنسانتره مگنتیت مجتمع معدنی - صنعتی گل گهر) نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران ۱۳۹۲
۲۲۵ زمان بندی گردشی حرکت قطارهای مسافری در راه آهن ج.ا.ا هفدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی ۱۳۹۴
۲۲۶ ساخت دیاگرام فازی آب/دی متیل فرمامید/پلی اکریلونیتریل بر اساس منحنی باینودال خطی شده ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران ۱۳۸۶
۲۲۷ ساخت و ارزیابی غشا پلی اترسولفون و پلی اترسولفون سولفونه شده در جداسازی مخلوط آب روغن شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ۱۳۹۷
۲۲۸ ساخت و بهینه سازی غشاء ضد باد تنفس پذیر با استفاده از روش رویه پاسخ دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران ۱۳۹۵
۲۲۹ ساخت و طراحی ربات خط یاب با کنترل فازی کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (8) ۱۳۹۳
۲۳۰ ساخت و مشخصه یابی نانوذزات ابرپارامغناطیسی منیتیت اصلاح شده با گلوتارآلدئید (GA) جهت حرف توزیم از محلول های آبی دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی ۱۳۹۴
۲۳۱ سرمایه اجتماعی و پلیس جامعه محور اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی ۱۳۹۵
۲۳۲ سنجش اثربخشی فضای سبز در عملکرد و حس مکان فضاهای آموزشی (مورد: مدرسه شهید سمیه، روستای یساقی) دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر ۱۳۹۶
۲۳۳ شباهت بیماری قره قوش در اسب با درد ساق پای ورزشکاران در انسان کنگره بین المللی سلامت و صنعت اسب ۱۳۹۷
۲۳۴ شبیه سازی CFD جریان پیچشی داخل سیلندر سیکلونی سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی ۱۳۹۰
۲۳۵ شبیه سازی پلاریزور تمام فیبر نوری پلاسمون سطحی شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران ۱۳۸۸
۲۳۶ شبیه سازی تزویج لیزر دیودی آرایه های توان بالا به فیبر نوری سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران ۱۳۸۹
۲۳۷ شبیه سازی کنترل توان در شبکه های قدرت با استفاده از مفهوم جدیدادوات FACTS توزیع شده اولین کنفرانس ملی برق و کامپیوتر سیستم های محاسباتی توزیع شده و شبکه های هوشمند ۱۳۹۳
۲۳۸ شناسایی مناطق دگرسان شده در برگه چهارگنبد با استفاده از روشهای کروستا و کمترین مربعات رگرسیون شده سی امین گردهمایی علوم زمین ۱۳۹۰
۲۳۹ صفات شاعرانه در کفشهای مکاشفه احمد عزیزی دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی ۱۳۹۶
۲۴۰ ضریب تزویج بر پهنای باند و بهره تقویت کننده SCISSORتعمیمیافته شیشه‎ای آغشته به اربیوم کنفرانس فیزیک ایران 1387 ۱۳۸۶
۲۴۱ طراحی جداکننده کم حجم سیکلون استوانهای آب- نفت جهت استفاده در تاسیسات سرچاهی با استفاده از تکنیکهایCFD سومین کنگره ملی مهندسی نفت ۱۳۹۰
۲۴۲ طراحی فلیپ - فلاپ R-S تمام نوری با استفاده از دوپایداری نوری در میکروحلقههای غیر فعال کنفرانس فیزیک ایران 1386 ۱۳۸۶
۲۴۳ طراحی مدل مفهومی سیستم اطلاعات جغرافیایی شرکت ملی صنایع مس ایران (CuGIS) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ۱۳۸۲
۲۴۴ طراحی مدل مفهومی و استاندارد سیستم اطلاعات جغرافیایی صنعت برق در بخش توزیع بیستمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۴
۲۴۵ طراحی و ایجاد زیرساختار داده های مکانی سیستم اطلاعات جغرافیایی صنعت برق نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۳
۲۴۶ طراحی و ساخت پردازشگر رادار آرایه فازی با استفاده از پردازنده های DSP سری TMS320C54X دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق ۱۳۹۲
۲۴۷ طراحی و ساخت ربات آتش نشان مجهز به سامانه ارسال تصویر با استفاده از نرم افزار matlab کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (8) ۱۳۹۳
۲۴۸ طراحی و شبیه سازی نوع جدیدی از مواد جاذب راداری metanaterial یا فرامواد کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (8) ۱۳۹۳
۲۴۹ طراحی وتحلیل موجبر نوری برپایه ساختار نانوذرات فلزی روی بسترSio2 دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق ۱۳۹۲
۲۵۰ کاربرد ازن تولید شده به روش الکتروشیمائی و پرتوهای الکترونی برای حذف رنگ Direct fast blue B2R پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۸
۲۵۱ کاربرد الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه در مکانیابی اردوگاه های اسکان موقت شهر تهران پس از وقوع زلزله دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری ۱۳۹۵
۲۵۲ کاربرد الگوریتم بهینه سازی چندهدفه NSGA-II در مطالعات مکانیابی اردوگاههای اسکان موقت پس از وقوع زلزله مطالعه موردی شهر تهران سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری ۱۳۹۶
۲۵۳ کاربرد ساختارهای نوین مدیریت در تحول نتایج مدیریت پروژه (مطالعه موردی: پروژه شبکه آبیاری مناطق شمس آباد و سنجر شهرستان دزفول) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری ۱۳۹۴
۲۵۴ کارکرد هنری حصر و قصر در اشعار خواجوی کرمانی پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی ۱۳۹۷
۲۵۵ کاهش جریان تاریک آشکارساز نوری مبتنی بر حلقه های کوانتومی با استفاده از سدهای تشدیدگر پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران ۱۳۹۲
۲۵۶ محاسبه فاز ثانویه غیر تعادلی و گرمای نهان انجماد با استفاده از روش آنالیز حرارتی نیوتنی در آلیاژهای آلومینیم- مس کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران ۱۳۹۵
۲۵۷ مدلسازی ارزش املاک مسکونی در سطح قطعه زمین با استفاده از روش هدانیک اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی ۱۳۹۴
۲۵۸ مدلسازی تعیین میزان مناسبت کاربری اراضی با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره مکانی همایش ژئوماتیک 87 ۱۳۸۷
۲۵۹ مدلسازی و ارزیابی محلی تغییرات کاربری شهری با استفاده از اتوماسیون سلولی برداری اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی ۱۳۹۴
۲۶۰ مدیریت بهینه آبیاری در شرایط استفاده از منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت مه و لات) دومین کنفرانس سراسری آب ۱۳۸۸
۲۶۱ مدیریت بهینه آبیاری درشرایط استفاده از آب زیرزمینی در دشت مه ولات-خراسان رضوی نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران ۱۳۸۹
۲۶۲ مدیریت سود و چسبندگی هزینه ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ۱۳۹۵
۲۶۳ مسیریابی درشبکه های حمل و نقل چندساختی به کمک سیستمهای استنتاجگرفازی همایش ژئوماتیک 90 ۱۳۹۰
۲۶۴ مطالعه آزمایشگاهی تغییرات کشش بین سطحی در فرایند سیلاب زنی آب کربناته دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی ۱۳۹۵
۲۶۵ مطالعه تأثیر سدیم و کربنات و سدیم بی کربنات بر کشش بین سطحی در فرایند سیلاب زنی آلکالین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی ۱۳۹۴
۲۶۶ مطالعه تغییرات کشش بین سطحی در سیلاب زنی آب هوشمند کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی ۱۳۹۴
۲۶۷ مطالعه و تحلیل عددی اثر تقویت کننده بر روی صفحه دایروی حامل سنسور الکترونیکی در عمق مشخص آب دریا بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران ۱۳۹۸
۲۶۸ مطالعه و تحلیل عددی اثر تقویت کننده بر روی صفحه دایروی حامل سنسور الکترونیکی در عمق مشخص آب دریا بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران ۱۳۹۸
۲۶۹ مطالعه و تحلیل عددی اثر تقویتکننده بر روی صفحه درپوش مخزن فشار آب ١٥ بار پنجمین همایش ملی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی ۱۳۹۴
۲۷۰ مطالعه و مدلسازی انتقال حرارت در غشاءهای تقویت شده با گرافن اکساید جهت استفاده در البسه محافظ دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران ۱۳۹۵
۲۷۱ مقایسه اثر متقابل ژنوتیپ و محیط لاین های غله جدید مقاوم به شوری تریتی پایرم با ارقام گندم نان ایرانی و لاین های جدید تریتیکاله با استفاده از روش های پارامتری در کرمان یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۰
۲۷۲ مقایسه اثرات دو شیوه تمرینی قدرتی و سرعتی بر قدرت و انعطاف پذیری پا در والیبالیست های جوان اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در والیبال ۱۳۹۶
۲۷۳ مقایسه اثرات شدت و نوع انقباضات ارادی ایستا و پویا بر توان بی هوازی بازیکنان جوان والیبال اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در والیبال ۱۳۹۶
۲۷۴ مقایسه محاسبه چگالی حامل های بار بر روی یک سطح گرافنی در دو مدل ظرفیت کلاسیکی و کوانتومی با استفاده از جعبه ابزارMATLAB PDE کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو ۱۳۹۵
۲۷۵ مقایسه و ارزیابی کارایی الگوریتم های جنرالیزاسیون عوارض خطی نقشه های توپوگرافی دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی ۱۳۹۵
۲۷۶ مکان یابی پارک های شهری در سطوح عملکرد مختلف در محیط GIS بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان ۱۳۹۷
۲۷۷ مکان یابی نیروگاه های گازی با استفاده از GIS بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۵
۲۷۸ مکانیابی پست های فشار قوی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی اولین همایش GIS شهری ۱۳۸۶
۲۷۹ مکانیابی پست های فشار قوی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی اولین همایش GIS شهری ۱۳۸۶
۲۸۰ مکانیابی و تخصیص نیروگاه تولیدات پراکنده با استفاده از تحلیل های مکانی و بهینه سازی چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی GIS در صنعت آب و برق ۱۳۹۶
۲۸۱ مکانیابی و تعیین ظرفیت بهینه واحدهای تولید پراکنده در شبکه های توزیع شعاعی با الگوریتم قدرتمند ازدحام ذرات دینامیکی شده هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق ۱۳۹۱
۲۸۲ مکانیزم رشد ساختار در فرایند رسوب غوطه وری: مطالعه میکروسکوپی ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران ۱۳۸۶
۲۸۳ موانع و مشکلات توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار در کشور اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۱
۲۸۴ مهندسی مجدد در مدیریت منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان مازندران ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ۱۳۸۷
۲۸۵ نقش برنامه ریزی و مدیریت در پیشبرد اهداف در سازمان بهزیستی یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی ۱۳۹۷
۲۸۶ نقش پلیس محله محور در پیشگیری از جرایم اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی ۱۳۹۵
۲۸۷ نقش عنصر رهبری در بیداری امت های اسلامی از منظر قرآن کریم ششمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی ۱۳۹۱
۲۸۸ نگاهی بر تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش علوم چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش ۱۳۹۷