CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر منصور گرکز

Doctor Mansour Garkaz

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

کد محقق - Researcher ID: 2475

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

محمودرضا هیهات

عضوهیئت علمی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر منصور گرکز در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ آسیب شناسی تخلف و تقلب مالی از دیدگاه حسابرسی دومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی ۱۳۹۵
۲ اثرگذاری سطح نگهداشت وجه نقد شرکت بر ارتباط بین نوسانات جریانات نقدی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری ۱۳۹۴
۳ اخلاق در حسابداری مدیریت کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری ۱۳۹۱
۴ اخلاق در حسابداری و حسابرسی اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت ۱۳۹۲
۵ ارتباط بین افشاء داوطلبانه و سطح عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن سبک های شناختی تصمیم گیری سرمایه گذاران اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی ۱۳۹۶
۶ ارتباط بین افشاء داوطلبانه و سطح عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن سبکهای شناختی تصمیمگیری سرمایه گذاران پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین ۱۳۹۵
۷ ارتباط بین افشاء داوطلبانه، سبک های شناختی تصمیم گیری و صحت تصمیم گیری سرمایه گذاران در حالت عدم تقارن اطلاعاتی اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی ۱۳۹۶
۸ ارتباط بین افشاء داوطلبانه، سبکهای شناختی تصمیمگیری و صحت تصمیمگیری سرمایهگذاران در حالت عدم تقارن اطلاعاتی پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین ۱۳۹۵
۹ ارزش افزوده و گزارشگری مالی اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی ۱۳۹۴
۱۰ ارزیابی تاثیر معیارهای عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس صنعت پتروشیمی همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری ۱۳۹۴
۱۱ بررسی اثر پذیرش شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران بر برخی ازویژگی های شرکت سومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری،مدیریت و کارآفرینی ۱۳۹۶
۱۲ بررسی اثر نسبت قیمت به سود هر سهم و بازده سهام بر حجم سهام مبادله شده در بورس اوراق بهادار تهران اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل ۱۳۹۵
۱۳ بررسی ارتباط بین رشد آتی بر ارزش بازار در شرکتهای پذیرفتاه شده در بورس ارواق بهادار تهران چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز ۱۳۹۴
۱۴ بررسی ارتباط بین رشد جاری شرکت بر ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز ۱۳۹۴
۱۵ بررسی ارتباط بین ساختار سرمیاه و چرخه عمر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ ۱۳۹۳
۱۶ بررسی ارتباط بین شاخصهای جاری حسابداری بر ارزش بازار درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز ۱۳۹۴
۱۷ بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی و اعتماد اجتماعی و فرسودگی شغلی حسابرسان دومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی ۱۳۹۵
۱۸ بررسی ارتباط بین قابلیت مقایسه حسابداری با پیامدهای تلاش حسابرس در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد پایدار با رویکرد استراتژیک ۱۳۹۴
۱۹ بررسی ارتباط بین قابلیت مقایسه حسابداری با پیامدهای حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد پایدار با رویکرد استراتژیک ۱۳۹۴
۲۰ بررسی ارزش پولی منابع انسانی بر عملکرد کارکنان دیوان محاسبات استان گلستان چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری ۱۳۹۴
۲۱ بررسی ارزش غیرپولی منابغ انسانی بر عملکرد کارکنان دیوان محاسبات استانگلستان چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز ۱۳۹۴
۲۲ بررسی اهرم مالی، نگهداشت وجه نقد و جریان وجه نقد شرکت هادر دوره قبل و بعد از پذیرش در بورس اوراق بهادار سومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری،مدیریت و کارآفرینی ۱۳۹۶
۲۳ بررسی بیش اعتمادی مدیریتی بر بر نامه ریزی مالیاتی در 50 شرکت برتر بورسی پذیرفته شده در بورس تهران اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت ۱۳۹۶
۲۴ بررسی تاثیر اقلام تعهدی بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت ۱۳۹۶
۲۵ بررسی تاثیر سهامداران نهادی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت ۱۳۹۶
۲۶ بررسی تاثیر عوامل پایه تولیدونوسانات ارزش بازار سهام بربازده مورد انتظار سهام اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار ۱۳۹۴
۲۷ بررسی تاثیر مدیریت سود و اهرم مالی بر روی عملکرد صنعت خودرو و قطعات بازار بورس اوراق بهادار تهران سومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری،مدیریت و کارآفرینی ۱۳۹۶
۲۸ بررسی تاثیر مدیریت سود و اهرم مالی بر روی عملکرد صنعت فلزات اساسی در بازار بورس اوراق بهادار تهران اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت ۱۳۹۶
۲۹ بررسی تاثیر نتایج باز ی های لیگ جهانی والیبال بر نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت ۱۳۹۵
۳۰ بررسی تاثیر نتایج بازی های لیگ جهانی والیبال بر شاخص های سهام در بورس اوراق بهادار تهران پنجمین کنفرانس ملی علوم کاربردی در ورزش ۱۳۹۵
۳۱ بررسی تاثیر نتایج بازی های لیگ جهانی والیبال بر نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت ۱۳۹۵
۳۲ بررسی تاثیر نقدشوندگی سهام بر ارزش شرکت و حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین ۱۳۹۵
۳۳ بررسی تاثیر نوسان پذیری وجه نقد و اهرم مالی بر مدیریت سود شواهدی از بورس اوراق بهادارتهران دومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران ۱۳۹۴
۳۴ بررسی تاثیر ویژگی های هییت مدیره بر به موقع بودن گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد ۱۳۹۵
۳۵ بررسی تاثیراقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت ۱۳۹۶
۳۶ بررسی تاثیرگذاری برنامه ریزی مالیاتی بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران ۱۳۹۶
۳۷ بررسی تأثیر گروههای تجاری بر هزینه های حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی ۱۳۹۴
۳۸ بررسی تفاوت تأثیر تمایلات سرمایه گذار بر بازده مازاد بین دوره نهم و دهم ریاست جمهوری با استفاده از مدل GARCH در بازار بورس اوراق بهادار تهران دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری ۱۳۹۲
۳۹ بررسی چالشها و فرصت های موجود درمکانیزم خصوصی سازی ایران همایش ملی خصوصی سازی در ایران ۱۳۹۰
۴۰ بررسی رابط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و هزینه های حسابرسی و نقش تعدیلی مالکیت سهامداران نهادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی ۱۳۹۵
۴۱ بررسی رابطه بین ابعاد کمی سرمایه فکری و میزان ورشکستگی شرکت های سهامی پذیرفته شده در بازاربورس اوراق بهادار تهران کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد،حقوق و علوم انسانی ۱۳۹۵
۴۲ بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و رسیک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری ۱۳۹۶
۴۳ بررسی رابطه بین استقلال حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی و عملکرد مالی شرکت ها سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد ۱۳۹۵
۴۴ بررسی رابطه بین افشای اختیاری اطلاعات و عملکرد مالی واقعی: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادارتهران اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت ۱۳۹۵
۴۵ بررسی رابطه بین افشای اختیاری اطلاعات و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادار تهران دومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی ۱۳۹۵
۴۶ بررسی رابطه بین تمرکز مشتری با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سومین همایش ملی حسابداری،مدیریت و اقتصاد ایران ۱۳۹۵
۴۷ بررسی رابطه بین تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همایش ملی حسابداری و مدیریت تکنیک های نوین،چالش ها و راهکارها ۱۳۹۶
۴۸ بررسی رابطه بین حضور مدیران زن در هیئت مدیره شرکت و بازده سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ ۱۳۹۳
۴۹ بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و هزینه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی ۱۳۹۴
۵۰ بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی، سیاست تقسیم سود با تاکید بر اثر تعدیل کنندگی ساختار مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همایش ملی حسابداری و مدیریت تکنیک های نوین،چالش ها و راهکارها ۱۳۹۶
۵۱ بررسی رابطه بین کنترل مالکیت و ساختار سررسید بدهی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری ۱۳۹۶
۵۲ بررسی رابطه بین کیفیت افشا و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه ۱۳۹۳
۵۳ بررسی رابطه بین مالیات متهورانه شرکت و خط مش های بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری ۱۳۹۴
۵۴ بررسی رابطه بین مسیولیت اجتماعی و ساختار مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت ۱۳۹۵
۵۵ بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری ۱۳۹۶
۵۶ بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار با رضایت شغلی کارکنان زندانهای استان گلستان اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد ۱۳۹۴
۵۷ بررسی رابطه حاکمیت شرکتی با افشای داوطلبانه گزارش های سالیانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین ۱۳۹۵
۵۸ بررسی رابطه ساختار مالکیت با افشای داوطلبانه گزارش های سالیانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین ۱۳۹۵
۵۹ بررسی رابطه فن آوری اطلاعات IT با ساختار سازمانی و ساختار نیروی کارمطالعه موردی: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم ۱۳۹۳
۶۰ بررسی رابطه مالکیت دولتی با افشای داوطلبانه گزارش های سالیانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین ۱۳۹۵
۶۱ بررسی رابطه مالکیت نهادی با افشای داوطلبانه گزارش های سالیانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین ۱۳۹۵
۶۲ بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت با در نظر گرفتن محدودیت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری، مدیریت اقتصاد ۱۳۹۴
۶۳ بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری، مدیریت اقتصاد ۱۳۹۴
۶۴ بررسی رابطه مدیریت مالی در گردش و عملکرد شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری، مدیریت اقتصاد ۱۳۹۴
۶۵ بررسی رابطه معیارهای راهبری شرکتی و )تغییرات درآمد مشمول مالیات ابرازی و قطعی شده( درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ ۱۳۹۳
۶۶ بررسی صحت استنادی مقاله های مجله های علمی – پژوهشی مالی شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران ۱۳۹۷
۶۷ بررسی فرآیند اندازه گیری آمادگی سرمایه انسانی برای تبدیل دارایی های نامشهود به پیامدهای مشهود اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش ۱۳۸۹
۶۸ بررسی فرصتها و چالشهای موجود درسیستم های حسابداری مدیریت مدرن همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت ۱۳۸۹
۶۹ بررسی مقایسه ای ایدئولوژی های اخلاقی بر قضاوت اخلاقی حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت ۱۳۹۴
۷۰ بررسی نقش اصول اخلاقی بر رفتار خریداران فروشگاه های زنجیره ای رفاه شهر رشت کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی ۱۳۹۴
۷۱ بررسی و تبیین رابطه تعدیل سنواتی بابازدهی سهام شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی ۱۳۹۴
۷۲ بررسیی رابطه بین مالکیت خانوادگی و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت ۱۳۹۶
۷۳ پیشبینی مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بکارگیری سیستم یادگیری ماشینی بر پایه ماشین بردار پشتیبان کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری ۱۳۹۴
۷۴ تاثیر سهامدار عمده بر گزینش اظهارنظر حسابرسی سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه ۱۳۹۷
۷۵ تاثیر سهامداران نهادی بر حق الزحمه حسابرسی: شواهد تجربی از بورس اوراق بهادار تهران اولین همایش سالانه مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران ۱۳۹۶
۷۶ تاثیر ویژگی های شرکت بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار ۱۳۹۴
۷۷ تاثیر ویژگی های شرکت بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری، مدیریت اقتصاد ۱۳۹۴
۷۸ تاثیرکیفیت حسابرسی برتاخیردرارایه گزارش حسابرسی با اثرتعدیلی وجود کمیته حسابرسی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران سومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری،مدیریت و کارآفرینی ۱۳۹۶
۷۹ تاثیرکیفیت حسابرسی برتاخیردرارایه گزارش حسابرسی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران سومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری،مدیریت و کارآفرینی ۱۳۹۶
۸۰ تأخیز در ارائه گزارش حسابرس و تخصص صنعت حسابرس چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری ۱۳۹۴
۸۱ تنوع فرهنگ ملی و طراحی سیستم حسابداری مدیریت اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت ۱۳۹۱
۸۲ جایگاه ونقش انضباط مالی بررشد وتوسعه اقتصادی ،فرهنگی بارویکردکاهش مفاسد اداری ومالی چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری ۱۳۹۴
۸۳ چارچوب مفهومی اجتناب از مالیات و نحوه اندازه گیری آن سومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری،مدیریت و کارآفرینی ۱۳۹۶
۸۴ چرخش اجباری مؤسسات حسابرسی و کیفیت حسابرسی: شواهدی ازشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار دومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی ۱۳۹۵
۸۵ چرخش مؤسسات حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار دومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی ۱۳۹۵
۸۶ حسابداری مدیریت در محیط SME ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز ۱۳۹۵
۸۷ حسابداری مدیریت محیط زیستی و تاثیر آن در کنترل کربن و کیفیت افشاء مطالعه موردی شرکتهای تولید کننده فولاد پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری ۱۳۹۸
۸۸ حسابداری مدیریت و سلامت و موفقیت مالی شرکتها باتاکید بر مدیریت دانش در صنعت بانکداری دومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی ۱۳۹۵
۸۹ خطر رایانش ابری و مسایل حسابرسی دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری ۱۳۹۶
۹۰ دوره تصدی و تخصص صنعت حسابرس چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری ۱۳۹۴
۹۱ رابطه مسئولیت اجتماعی باکیفیت سودشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری ۱۳۹۴
۹۲ راهبری شرکتی و حق الزحمه حسابرسی: آزمون تجربی رویکرد نظارتی اولین همایش سالانه مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران ۱۳۹۶
۹۳ رتبه بندی عوامل موثر بر خطر حسابرسی با استفاده از تکنیک ANP کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی ۱۳۹۶
۹۴ رهبری در مدیریت اسلامی دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین ۱۳۹۲
۹۵ سود آوری و ارزش شرکت اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی ۱۳۹۴
۹۶ شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فساد اداری مالی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری ۱۳۹۴
۹۷ شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر کیفیت اطلاعات حسابداری با استفاده از تکنیک AHP اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی ۱۳۹۳
۹۸ طراحی مدل با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری جهت شناسایی و تعیین عوامل موثر بر فرار مالیاتی اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم ۱۳۹۴
۹۹ طراحی مدلی جهت تبیین و تعیین عوامل موثر بر فرار مالیاتی با استفاده از DEMATEL, ISM-ss سومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران ۱۳۸۸
۱۰۰ فناوری اطلاعات درحرفه حسابداری دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین ۱۳۹۲
۱۰۱ مدیریت اسلامی دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین ۱۳۹۲
۱۰۲ مروری بر ادبیات اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی ۱۳۹۷
۱۰۳ مروری بر بررسی رابطه بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه در ایران دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری ۱۳۹۲
۱۰۴ مروری برشناسایی گلوگاه های مفاسد اداری مالی از منظر کارشناسان دیوان محاسبات و دستگاه های نظارتی چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری ۱۳۹۴
۱۰۵ مروری جامع برانواع مدیریت سودوروشهای اندازه گیری آن همایش ملی نقش حسابداری در تحقق برنامه های چند ساله توسعه دولت ۱۳۹۳
۱۰۶ مطالعه رابطه ی بین عملکردوحجم سهام مبادله شده درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد ۱۳۹۵
۱۰۷ مفهوم قابلیت مقایسه حسابداری چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد پایدار با رویکرد استراتژیک ۱۳۹۴
۱۰۸ نقش فرهنگ سازمانی درپیشگیری مفاسد اداری مالی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری ۱۳۹۴
۱۰۹ نقش فناوری اطلاعات در حسابداری مدیریت دومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی ۱۳۹۵
۱۱۰ نقش مالیات متهوانه در تعیین خط مشی های بدهی سومین همایش ملی مدیریت کسب و کار و اولین همایش بین المللی حسابداری و اقتصاد مقاومتی ۱۳۹۴
۱۱۱ نقش ویژگی های کمیته حسابرسی بر افشای سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی ۱۳۹۶