CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر عباس خاشعی سیوکی

Doctor Abas Khashei

کد محقق - Researcher ID: 275

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر عباس خاشعی سیوکی

سمتهای علمی و اجرایی در همایشها و کنفرانسهای معتبر کشور

سمت رویداد برگزار کننده تاریخ
دبیر کنفرانس سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران دانشگاه بیرجند، بیرجند ۲۹ بهمن ۱۳۹۳

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

رضا نوروز ولاشدی

Reza Nourozi

مدیر گروه مهندسی آب- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

اسداله تیموری یانسری

Asdolah Teymori

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر عباس خاشعی سیوکی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ اثر مقدار زیولیت و مدیریت آبیاری بر برخی خصوصیات بنه زعفران فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۴، شماره ۳، سال ۱۳۹۵
۲ اثر مقدار کود و زیولیت های کلسیمی، پتاسیمی و ترکیبی بر کاهش آبشویی نیترات از خاک فصلنامه آب و خاک دوره .۳۰، شماره ۳، سال ۱۳۹۵
۳ ارزیابی اثرات فاضلاب تصفیه شده شهری بر خصوصیات شیمیایی خاک تحت کشت پنبه فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره .۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۷
۴ ارزیابی عملکرد مدل بهینه سازی شبکه پایش آب زیرزمینی بر پایه شبکه عصبی و جستجوی گرگ خاکستری (GNM) (مطالعه موردی: دشت بیرجند) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره .۸، شماره ۳، سال ۱۳۹۷
۵ ارزیابی مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان در برآورد تبخیر و مقایسه آن با مدل های تجربی فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره .۳، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۶ انتخاب مناسب ترین گزینه پیشنهادی احداث سازه ذخیره سازی آب با استفاده از روش های ANP و AHP (مطالعه موردی: طرقبه و شاندیز) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره .۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۷ بررسی آلودگی آب های زیرزمینی ناشی از نشت شیرابه تولیدی محل دفن پسماندها با استفاده از مدل عددی فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره .۳، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۸ بررسی تاثیر آبیاری با پساب فاضلاب بر شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای ( مطالعه موردی تصفیه خانه بیرجند ) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه‌ریزی دوره .۹، شماره ۲، سال ۱۳۹۷
۹ بررسی تاثیر پوشش های مختلف سطح خاک در کاهش میزان تبخیر فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۱۰ بررسی توزیع مکانی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از مدل های LS-SVM MLP و زمین آماری مجله آب و فاضلاب دوره .۲۶، شماره ۹۷، سال ۱۳۹۴
۱۱ بررسی راهبردهای موثر بر مدیریت تقاضای آب شرب شهر بیرجند مجله آب و فاضلاب دوره .۳۰، شماره ۱، سال ۱۳۹۸
۱۲ بررسی کارایی ستون جریان پیوسته پودر مخروط کاج در حذف کروم VI از محلول های آبی فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره .۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۱۳ بررسی مدل مناسب تعیین نیاز آبی زعفران (Crocus sativus L.) و تعیین میزان تنش های آبی وارده فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۸، شماره ۴، سال ۱۳۹۵
۱۴ بررسی مقدار جذب کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی با استفاده از پودر مخروط کاج و کربن فعال حاصل از آن فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره .۳، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۱۵ تاثیر آبیاری با پساب کارخانه قند و تنش خشکی بر ارتفاع گیاه، طول ریشه و پروتیین دانه جو رقم یوسف فصلنامه علوم آب و خاک دوره .۲۱، شماره ۴، سال ۱۳۹۶
۱۶ تحلیل دقت و عدم قطعیت مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی عملکرد زعفران در خراسان جنوبی مبتنی بر داده های اقلیمی فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۵، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۱۷ تعیین مکان های مناسب کشت زعفران در شهرستان تربت حیدریه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۳، شماره ۴، سال ۱۳۹۴
۱۸ کارایی جاذب پودر زیتون در حذف یون کروم از محلول های آبی با روش جریان پیوسته فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره .۲، شماره ۳، سال ۱۳۹۵
۱۹ کاربرد تخصیص و مدیریت آب کشاورزی با استفاده از تکنیک بهینه سازی PSO مطالعه موردی : دشت نیشابور فصلنامه آب و خاک دوره .۲۷، شماره ۲، سال ۱۳۹۲
۲۰ کاربرد مدل داده های ترکیبی در براورد غلظت کلر آبخوان دزفول مجله آب و فاضلاب دوره .۲۶، شماره ۹۹، سال ۱۳۹۴
۲۱ مقایسه الگوریتم تنبل و مدل M5 در برآورد تراز سطح ایستابی (مطالعه موردی دشت نیشابور) فصلنامه علوم آب و خاک دوره .۲۱، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۲۲ مکان یابی مناسب استحصال آب شرب با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: آبخوان بیرجند) مجله آب و فاضلاب دوره .۲۵، شماره ۹۱، سال ۱۳۹۳

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ آب مجازی راهکاری برای مقابله با کم آبی با اتکای بر زعفران و جایگزینی برای کارخانه قند در تربت حیدریه پنجمین همایش ملی زعفران ۱۳۹۷
۲ آشنایی با روش های آب یابی دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ۱۳۹۵
۳ اثر مدیریت زراعی مزارع زعفران بر تغییرات منگنز و آهن خاک دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران ۱۳۹۲
۴ اثر نوع و مقدار زیولیت طبیعی کلینوپتیلولایت بر فرایند تبخیر از خاک پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۵ ارائه مدل تجربی مناسب جهت برآورد تبخیر تعرق مرجع (مطالعه موردی : دشت نیشابور) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب ۱۳۹۱
۶ ارایه ومقایسه ی نیاز آبی زعفران و مقدار آب آبیاری تکمیلی برای مناطق کاشمر و قاین سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران ۱۳۹۳
۷ ارزیابی آسیب پذیری آب زیرزمینی با استفاده از روش های دراستیک استاندارد و دراستیک سلسله مراتبی دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست) ۱۳۹۳
۸ ارزیابی اثر استفاده از آب شیرین کن های خانگی در حذف کروم همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب ۱۳۹۲
۹ ارزیابی اثرات تنش شوری بر روی گیاهان دارویی دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۳
۱۰ ارزیابی اقتصادی سیستم های مختلف مدیریتی آبیاری تحت فشار (مطالعه موردی شهرستان جغتای استان خراسان رضوی) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۸۹
۱۱ ارزیابی الگوریتم جستجوی هارمونی در بهینهسازی بهرهبرداری مخزن (مطالعه موردی: سد لتیان) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۴
۱۲ ارزیابی الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی بهره برداری مخزن (مطالعه موردی : سدلتیان) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران ۱۳۹۴
۱۳ ارزیابی پتانسیل سیلخیزی حوضه آبریز بیرجند با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی ۱۳۹۴
۱۴ ارزیابی تاثیر زئولیت بر زمان و درصد سبز شدن زیره سبز دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۲
۱۵ ارزیابی تاثیرات تغییر اقلیم بر بارندگی در اقلیم های مختلف همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار ۱۳۹۳
۱۶ ارزیابی ترکیب پارامترهای موثر بر دبی با استفاده از آزمون گاما در حوضه کرخه سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۴
۱۷ ارزیابی تغییرات پارامترهای اقلیمی (دما و بارندگی) برای دوره آینده نزدیک مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران ۱۳۹۳
۱۸ ارزیابی ریسک خطوط انتقال آب بین حوضه ای با استفاده از روش PHA دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و پیشرفت پایدار  ۱۳۹۶
۱۹ ارزیابی عملکرد کشت آکواپونیک در کشاورزی پایدار چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۶
۲۰ ارزیابی عملکرد مدلهای تجربی و سیستم هوش مصنوعی در تخمین تبخیر-تعرق گیاه مرجع در اقلیم مرطوب دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۸۸
۲۱ ارزیابی کارایی مدل های KStar و LWL در تخمین عملکرد محصول زعفران بر اساس پارامترهای اقلیمی (مطالعه موردی: بیرجند) پنجمین همایش ملی زعفران ۱۳۹۷
۲۲ ارزیابی مدل k نزدیکترین همسایه در برآورد دبی حوضه کرخه سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۴
۲۳ ارزیابی مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی عملکرد زعفران با استفاده از شاخص خشکسالی استاندارد شده در استان های خراسان جنوبی و خراسان رضوی اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۲۴ ارزیابی مدل5.4 DSSAT در شبیهسازی رشد، عملکرد و مراحل فنولوژی پنبه در شرایط مدیریت های مختلف تخصیص آب در مزرعه (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۶
۲۵ ارزیابی منابع آب زیرزمینی دشت درگز جهت استحصال آب شرب با استفاده از سیستم اطلاعاتی جغرافیایی نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی ۱۳۸۸
۲۶ ارزیابی و پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی دشت فردوس برای کشاورزی با استفاده از تکنیک GIS پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۲
۲۷ ارزیابی و تعیین پارامترهای چند مدل نفوذ آب در خاک هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۷
۲۸ استحصال آب باران برای صرفه جویی مصرف آب در کشاورزی مطالعه موردی: دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران ۱۳۹۳
۲۹ استفاده مجدد فاضلاب در کشاورزی شیوه ای کارا در افزایش بهره وری آب با تاکیدبر حفظ محیط زیست چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی ۱۳۹۳
۳۰ اولین همایش ملی تغییرات اقلیم و توسعه پایدار کشاورزی - تأثیر تغییر اقلیم بر روی نیاز آبی گ یاه مرجع در شرایط اقلیمی گرم و مرطوب (مطالعه موردی: شهر چابهار) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۳
۳۱ اهمیت مطالعه عدم قطعیت مدل های خاک اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست ۱۳۹۷
۳۲ برآورد تبخیر با استفاده از سیستم های خبره در دشت مشهد دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۸۸
۳۳ برآورد تبخیر تعرق گیاه مرجع و مقایسه روشهای تجربی مورد بحث با روش مرجع فائو پنمن مونتیث (مطالعه موردی : دشت چناران) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب ۱۳۹۱
۳۴ برآورد تبخیر- تعرق مرجع روزانه با استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی(ANFIS)- مطالعه موردی ایستگاه کرمان دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۸۸
۳۵ برآورد تبخیر-تعرق ذرت علوفه ای در مراحل مختلف رشد وتعیین مدل برآورد مناسب پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ۱۳۹۶
۳۶ برآورد تراز سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابور با استفاده از مدل رگرسیون کمترین مربعات فازی شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران ۱۳۹۶
۳۷ بررسی آب های شور زیرزمینی مناطق خشک و نیمه خشک جهت پرورش ماهی (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۳۸ بررسی آلودگی آبهای زیرزمینی دشت مشهد برای ارزیابی شاخص های آب شرب نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران ۱۳۸۹
۳۹ بررسی اثر اجزای چارت مانسل هیو ولیو کروما بر روی طیف بازتابی خاکها کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۳
۴۰ بررسی اثر توسعه بر افت آبخوان های ایران و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت مقابله با آن پنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب ۱۳۹۵
۴۱ بررسی اثر شوری آب و خاک بر کشاورزی اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۴۲ بررسی اثر فاضلاب تصفیه شده شهری بر خصوصیات شیمیایی خاک تحت کشت پنبه دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ۱۳۹۵
۴۳ بررسی اثر کاربرد زئولیت بر کاهش میزان آبشوئی کودهای نیتراته دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۴۴ بررسی اثر کاربرد زئولیت کلسیک و پتاسیک بر سبز شدن شاهی دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم ۱۳۹۲
۴۵ بررسی اثر کاربرد نوع و مقدار زئولیت بر گیاه زعفران (مطالعه شاخص های طول و وزن خشک برگ) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۲
۴۶ بررسی اثر مقاومت آیرودینامیک بر معادله پنمن مانتیس نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۸۶
۴۷ بررسی استفاده از پساب تصفیه شدهی فاضلاب شهری برای کشاورزی (مطالعه موردی تصفیه خانه تربت حیدریه) سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404 ۱۳۹۵
۴۸ بررسی استفاده از دریچه های کانال در استحصال آب باران برای استفاده در فضای سبز سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران ۱۳۹۳
۴۹ بررسی پتانسیل آلودگی آب زیرزمینی دشت آستانه-کوچصفهان با استفاده از روش GODS در محیط GIS دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست) ۱۳۹۳
۵۰ بررسی تاثیر پارامترهای هواشناسی برکیفیت زعفران (crocus sativus) مطالعه موردی : شهرستان های قاین وفردوس اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران ۱۳۹۴
۵۱ بررسی تاثیر پوشش دار کردن انهار شبکه آبیاری در مدیریت پکپارچه منابع آب؛ مطالعه موردی حوضه بار نیشابور سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب ۱۳۹۱
۵۲ بررسی تاثیر توسعه شبکه آبیاری تحت فشار بر جریانهای سطحی و زیرسطحی رودخانه با استفاده از مدل VENSIM(مطالعه موردی رودخانه بار نیشابور) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۲
۵۳ بررسی تاثیر زئولیت طبیعی بر شاخص های رشد گیاه دارویی بادرنجبویه Melissa officinalis L. اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۲
۵۴ بررسی تاثیر شیوه آبیاری بر منابع آب و کشاورزی پایدار اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۵۵ بررسی تاثیر کاربری اراضی بر آسیب پذیری آبخوان با استفاده از روش دراستیک و ANP (مطالعه موردی: دشت مشهد) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی ۱۳۹۵
۵۶ بررسی تاریخچه ی استفاده از آب در پدافند غیر عامل همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ۱۳۹۲
۵۷ بررسی تأثیر پارامترهای هواشناسی و توپوگرافی بر شبیهسازی سطح ایستابی با استفاده از مدل LS-SVM مطالعه موردی: دشت ایذه) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران ۱۳۹۲
۵۸ بررسی تأثیر کاربری اراضی بر آسیب پذیری آبخوان با استفاده از روش دراستیک پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۲
۵۹ بررسی تغییرات کمی منابع آب زیرزمینی دشت رشتخوار اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار ۱۳۹۲
۶۰ بررسی تغییرات مکانی هدایت هیدرولیکی آب های زیرزمینی دشت نیشابور با استفاده از زمین آمار چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی GIS در صنعت آب و برق ۱۳۹۶
۶۱ بررسی چگونگی ساخت و بهره برداری از سازه تاریخی بند فریمان بعنوان نشان توانایی طراحی و احداث سد در ایران باستان همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب ۱۳۹۰
۶۲ بررسی راهکارهای عملی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش آب مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی ۱۳۹۵
۶۳ بررسی روش های ارزیابی پتانسیل سیل خیزی حوضه های شهری سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران ۱۳۹۳
۶۴ بررسی روش های مختلف ارزیابی شبکه پایش کیفی آب زیرزمینی با تکیه بر معرفی روش جدید احتمال پذیرش سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو (با محوریت کمبود آب و آلودگی های شهری و صنعتی) ۱۳۹۵
۶۵ بررسی روشهای تجربی تعیین تبخیر تعرق گیاه مرجع و مقایسه آنها با روش استاندارد (FPM) در اقلیم خشک و نیمه خشک نیشابور و اقلیم گرم و مرطوب بندرعباس سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب ۱۳۹۱
۶۶ بررسی روشهای توزیع سنتی آب و ارایه راهکارهای نوین(مطالعه موردی روستای کمار علیا ار توابع شهرستان جلفا) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۲
۶۷ بررسی طرح انتقال آب از دریای عمان به استان های شرقی در راستای اقتصاد مقاومتی اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۶۸ بررسی علل عدم تمایل کشاورزان به اجرای طرح های آبیاری نوین(مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب) ۱۳۹۶
۶۹ بررسی عملکرد جاذب زیستی در حذف سنگین (کروم و کادمیم) از فاضلاب صنعتی سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران ۱۳۹۳
۷۰ بررسی عملکرد جاذب ها در حذف عناصر سنگین از محیط های آبی به روش پیوسته پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۵
۷۱ بررسی عوامل موثر بر الگوی مصرف آب شرب با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: شهر بیرجند) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران ۱۳۹۷
۷۲ بررسی عوامل موثر بر خودپالایی رودخانه در برابر آلودگی های صنعتی وشرب چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی ۱۳۹۳
۷۳ بررسی قیمت آب کشاورزی محصولات زراعی در مناطق خشک (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب) ۱۳۹۶
۷۴ بررسی کارایی مخروط کاج و کربن فعال آن در حذف فلزات سنگین و رنگ از آب و پساب چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی ۱۳۹۴
۷۵ بررسی کاربرد مدل KNN در برآورد تشعشعات خورشیدی (مطالعه موردی : ایستگاه هواشناسی بیرجند) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ۱۳۹۵
۷۶ بررسی کاربرد مدل رگرسیون فازی امکانی در برآورد تراز سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان نیشابور) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران ۱۳۹۶
۷۷ بررسی کمی و کیفی پساب دستگاه های آب شیرین کن خانگی در مقایسه با تصفیه خانه آب شرب (مطالعه موردی: شهر بیرجند استان خراسان جنوبی) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی ۱۳۹۷
۷۸ بررسی کیفیت آب دشت نیشابورازنظر شرب بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست ۱۳۹۲
۷۹ بررسی کیفیت آب زیر زمینی با استفاده از دیاگرام شولر و ویل کاکس (مطالعه موردی: دشت مختاران بیرجند) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۲
۸۰ بررسی کیفیت منابع آب برای مصارف کشاورزی در تربت حیدریه دومین همایش چشم انداز توسعه منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404 (تربت حیدریه ،زاوه ،مه ولات ) ۱۳۹۴
۸۱ بررسی مدل های تجربی تعیین تبخیر و تبخیر - تعرق گیاه مرجع و مقایسه آن با روش استاندارد (FPM)مطالعه موردی دشت مشهد ششمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور ۱۳۹۲
۸۲ بررسی مقایسه عملکرد سوپر جاذب و هوموس بر رشد گیاه شاهی سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران ۱۳۹۳
۸۳ بررسی منابع اب شور و لب شور دشت نیشابور و ارائه راهکارهای مدیریتی استفاده از ان یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۰
۸۴ بررسی میزان اشتغال و تولید کشاورزی گلخانه ای در مقایسه با کشاورزی سنتی اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۸۵ بررسی وضعیت اشتغال زایی در سیستم های آبیاری سنتی و آبیاری نوین اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۸۶ بررسی ویژگیهای هیدروژئوشیمیایی دشت رشتخوار و پهنه بندی کیفیت آب برای مصارف مختلف سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب ۱۳۹۱
۸۷ بررسی هیدرواستاتیکی حجم آبخوان و پیش بینی وضعیت آبی(مطالعه موردی: آبخوان بیرجند) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی ۱۳۹۷
۸۸ بهینه سازی الگوی کشت با رویکرد آب مجازی در راستای پایداری منابع آب پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۲
۸۹ بهینه سازی بهره برداری از مخازن توسط الگوریتم ترکیبی جهش قورباغه (مطالعه موردی : سد لتیان) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران ۱۳۹۴
۹۰ بهینهسازی مدل بهرهبرداری از مخزن با رویه جیره بندی با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات (مطالعه موردی: سد لتیان) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۴
۹۱ پایش پدیده خشکسالی با استفاده از شاخص SPI در استانهای خراسان جنوبی و خراسان رضوی اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۹۲ پهنه بندی آسیب پذیری آلودگی آبهای زیرزمینی آبخوان دشت مشهد با استفاده از (GIS) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب ۱۳۹۱
۹۳ پهنه بندی کیفی ابهای زیرزمینی دشت نیشابور با استفاده از روشهای زمین آمار و شناسایی آبهای نامتعارف یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۰
۹۴ پهنه بندی مناطق آسیب پذیر زلزله در شهر تهران با استفاده از روش AHP و تحلیل های GIS اولین همایش ملی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلان شهر تهران ۱۳۹۰
۹۵ پیامدهای استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری در صنعت زعفران چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی ۱۳۹۵
۹۶ تاثیر آبیاری جویچه ای یک در میان بر خصوصیات فیزیولوژیکی ذرت شیرین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه ۱۳۹۳
۹۷ تاثیر انتقال آب بین حوضه ای بر وضعیت کمی و کیفی سفره های آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت سربیشه استان خراسان جنوبی) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۶
۹۸ تاثیر تغییر اقلیم بر روی نیاز آبی گیاه مرجع در شرایط گرم و مرطوب (مطالعه موردی : شهر بندرعباس) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ۱۳۹۲
۹۹ تاثیر توسعه احداث مخازن ذخیره سازی آب کشاورزی در مدیریت منابع آب (چالش ها و مزایا) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۷
۱۰۰ تاثیراقلیم بر روی نیازآبی گیاه مرجع در شرایط اقلیمی گرم و خشک (مطالعه موردی:شهرکرمان) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۲
۱۰۱ تأثیر کاربرد زئولیت کلسیک و پتاسیک و آب مغناطیسی بر کارایی مصرف آب در دوگیاه شاهی و تربچه دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم ۱۳۹۲
۱۰۲ تأثیر مدیریت آبیاری و کم آبیاری در روش آبیاری جویچه ای یک درمیان متناوب بر روی ذرت شیرین همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی،مباحث تئوری و پژوهش های های کاربردی علوم فنی ۱۳۹۳
۱۰۳ تجارت آب راهکاری برای کنترل بحران آب های زیرزمینی در مناطق خشک (مطالعه موردی : دشت بیرجند) اولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب ۱۳۹۷
۱۰۴ تحلیل عوامل زمین شناسی موثر بر شوری منابع آب زیرزمینی دشت بجستان و تخریب منابع اب شیرین موجود یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۰
۱۰۵ تحلیل وضعیت کمی و کیفی آبهای زیرزمینی آبخوان دشت مشهد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب ۱۳۹۱
۱۰۶ تخمین میزان دبی نشت از بدنه سدهای خاکی با کمک نرم افزار المان محدود Seep/w دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم ۱۳۹۲
۱۰۷ تصحیح مدل های تجربی برآورد نیاز آبی گیاه مرجع (مطالعه موردی دشت سرایان) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران ۱۳۹۳
۱۰۸ تعیین الگوی کشت مناسب بر اساس شوری آب زیرزمینی در منطقه بجستان دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۲
۱۰۹ تعیین پارامترهای بهینه ورودی در پیش بینی تبخیر با استفاده از آزمون گاما (منطقه مورد مطالعه:دشت بیرجند) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ۱۳۹۵
۱۱۰ تعیین مدل زمین آمارمناسب درتهیه نقشه تغییرات شوری آبهای زیرزمینی دشت بیرجند هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران ۱۳۹۲
۱۱۱ تعیین مدل مناسب برآورد تبخیر و تبخیر-تعرق در عرض جغرافیایی یکسان دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۲
۱۱۲ تعیین مدل مناسب برآورد نیاز آبی درخت انگور جهت تعیین میزان بهره برداری ازآب باران (مطالعه موردی:شهر قزوین) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۲
۱۱۳ تعیین مکانهای بحرانی جهت استحصال آب زیرزمینی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: دشت نیشابور) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران ۱۳۹۲
۱۱۴ تعیین مکانهای مناسب استحصال آب شرب با استفاده از روش AHP و سیستم اطلاعات جغرافیایی سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب ۱۳۹۱
۱۱۵ تعیین مکانهای مناسب جمع آوری آب باران (RWH) جهت تغذیه مصنوعی آبخوان با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP ؛ مطالعه موردی دشت بیرجند سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب ۱۳۹۱
۱۱۶ تعیین مکانهای مناسب کیفی اجرای آبیاری تحت فشار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: دشت زاوه) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۹۲
۱۱۷ تغییر کاربری مخروط افکنه و تاثیر آن درافت سطح آب های زیرزمینی (مطالعه موردی دشت بیرجند) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۱۱۸ توسعه کاهش هزینه فرآیند شیرینسازی آب دریا با استفاده از فرآیندهای تلفیقی و تکنولوژی نانو دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک) ۱۳۹۵
۱۱۹ چکیده مقاله (بررسی کاشت گیاه اسفرزه در استان خراسان جنوبی) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۱۲۰ راه کارهای مدیریتی دفع پسماند شور ناشی از صنعت شیرین سازی آب در کشاورزی؛ منطقه مورد مطالعه بجستان سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب ۱۳۹۱
۱۲۱ شناسایی عملکرد آب انبارهای قدیمی در استحصال آب باران سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران ۱۳۹۳
۱۲۲ طراحی مخازن تاخیری پاره سنگی کنترل سیل با استفاده از مدل ریاضی روندیابی هیدرولوژیکیو معادلات جریان در سدهای پارهسنگی نخستین همایش منطقه ای آب ۱۳۸۵
۱۲۳ کاربرد الگوریتم تکاملی چرخه آب در بهره برداری سدها؛ مطالعه موردی سد لتیان پنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب ۱۳۹۵
۱۲۴ کاربرد فرایند تحلیل شبکه ای در تعیین روش های مناسب مقاوم سازی ساحل رودخانه سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۴
۱۲۵ محاسبه کم آبیاری و بیش آبیاری زعفران در شهرستان سرایان سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران ۱۳۹۳
۱۲۶ مدل ریاضی طراحی مخازن پاره سنگی کنترل سیل سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور ۱۳۸۵
۱۲۷ مدل سازی پیوسته و روزانه بارش- رواناب بر مبنای تلفیق روش شماره منحنی تغییر یافته و رابطه بیلان جرمی آب ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۵
۱۲۸ مدیریت آب کشاورزی در مناطق خشک با رویکرد آب مجازی از طریق تکنیک بهینهسازی ژنتیک (GA) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری ۱۳۹۳
۱۲۹ مدیریت اقتصادی شیرین سازی آب شور با توجه به کیفیت آب و کاربرد آن در کشتهای گلخانه ای (مطالعه موردی دشت بجستان) دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست ۱۳۹۲
۱۳۰ مدیریت بهره برداری بی خطر از آب شور در کشاورزی و ارزیابی پیامد های زیست محیطی آن چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی ۱۳۹۳
۱۳۱ مدیریت سنتی توزیع آب در شهر سمنان و لزوم به کارگیری دانش بومی جهت دستیابی به توسعه پایدار پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۲
۱۳۲ مدیریت سنتی توزیع آب در شهر سمنان و لزوم به کارگیری دانش بومیجهت دستیابی به توسعه پایدار ششمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور ۱۳۹۲
۱۳۳ مدیریت عرضه منابع آب با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبیمطالعه موردی:شهر نیشابور هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۹۲
۱۳۴ مروری بر روش های برآورد نیاز آبی در گلخانه چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۹۲
۱۳۵ مقایسه بسترهای مختلف مخابراتی در طرح اتوماسیون شبکه های آبیاری تحت فشار سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۸۹
۱۳۶ مقایسه بیلان دشت های رفسنجان و بیرجند جهت پیشگیری از بحرانی تر شدن دشت بیرجند اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۱۳۷ مقایسه تامین آب موردنیاز فضای سبز خانگی با آب استحصالی باران در اقلیم های مختلف سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران ۱۳۹۳
۱۳۸ مقایسه مدلهای رگرسیون کلاسیک و رگرسیون فازی در برآورد تراز سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابور اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۱۳۹ مقایسه میزان تبخیر در شب و روز با استفاده از روشهای تجربی مطالعه موردی: شهرستان بیرجند) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۶
۱۴۰ مقایسه میزان تبخیر در شب و روز با روش های تجربی تبخیر و تشتک تبخیر در شهرستان بیرجند دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ۱۳۹۵
۱۴۱ مقایسه و بررسی ارزش آب و مقدار آب مجازی دو محصول صادراتی پسته وزعفران(مطالعه موردی : شهرستان خور و بیابانک ) همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت چالش ها و راهکارها ۱۳۹۴
۱۴۲ مکان یابی سدهای زیرزمینی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی : حوضه آبریز بیرجند) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست ۱۳۹۵
۱۴۳ نقش زنان در عرصه مدیریت منابع آب پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۲
۱۴۴ نگرشی بر اصطلاحات مدیریتی – ساختاری قنات (منطقه مورد مطالعه: بیرجند، روستای چهکند مود) اولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب ۱۳۹۷