CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر علی شهیدی

Doctor Ali Shahidi

کد محقق - Researcher ID: 276

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر علی شهیدی

سمتهای علمی و اجرایی در همایشها و کنفرانسهای معتبر کشور

سمت رویداد برگزار کننده تاریخ
دبیر علمی سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران دانشگاه بیرجند، بیرجند ۲۹ بهمن ۱۳۹۳

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

فرانک موسوی

Faranak Mousavi

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر علی شهیدی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ اثر برهم کنش سطوح مختلف آبیاری و سطوح شوری بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد گندم (.Triticum aestivum L) رقم آنفارم 4 در منطقه بیرجند فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره .۱۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۹
۲ ارزیابی اثرات فاضلاب تصفیه شده شهری بر خصوصیات شیمیایی خاک تحت کشت پنبه فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره .۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۷
۳ ارزیابی دو روش ریز مقیاس نمایی آماری LARS-WG و SDSM در برآورد تغییرات پارامترهای اقلیمی (مطالعه موردی:دشت بیرجند) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره .۲۳، شماره ۴، سال ۱۳۹۵
۴ ارزیابی ریسک خشکسالی زعفران با استفاده از روش مونت کارلو فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۷، شماره ۳، سال ۱۳۹۸
۵ ارزیابی عملکرد جاذب طبیعی لوفا درحذف کادمیم دو ظرفیتی از محیط آبی مجله آب و فاضلاب دوره .۲۶، شماره ۹۷، سال ۱۳۹۴
۶ ارزیابی کیفی آب های سطحی با استفاده از روش CWQI و نرم افزار Aquachem (مطالعه موردی: رودخانه قاین در خراسان جنوبی) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره .۳، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۷ ارزیابی مدل فایو برای پیش بینی عملکرد محصول، بیلان آب و املاح تحت تنش های محیطی(مطالعه موردی گندم زمستانه) فصلنامه آب و خاک دوره .۲۸، شماره ۳، سال ۱۳۹۳
۸ Comparison of classic and fuzzy analytic hierarchy processes for mapping the flood hazard of Birjand plain دو فصلنامه تحقیقات سطوح استحصال آب دوره .۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۹ Simulation of flow pattern in intake by using a numerical model دو فصلنامه تحقیقات سطوح استحصال آب دوره .۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۱۰ The effects of improved permeability on rainwater harvesting in irrigated fields دو فصلنامه تحقیقات سطوح استحصال آب دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۱۱ بررسی آزمایشگاهی سرعت آستانه ی حرکت رسوبات غیرچسبنده ی غیریکنواخت درکانال های آبیاری و زهکشی پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره .۲۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۴
۱۲ بررسی اثر سناریوهای تغییر اقلیم بر مکان یابی کشت پاییزه ی چغندرقند (مطالعه موردی:استان خراسان جنوبی) دوفصلنامه چغندرقند دوره .۳۴، شماره ۱، سال ۱۳۹۷
۱۳ بررسی الگوریتم ژنتیک و کاربردهای آن در مهندسی و مدیریت منابع آب دوفصلنامه مهندسی آب دوره .۴، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۱۴ بررسی امکان حذف کروم شش ظرفیتی از محیط آبی با استفاده از زئولیت کلینوپتیلولایت پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره .۲۴، شماره ۴، سال ۱۳۹۶
۱۵ بررسی تاثیر آبیاری با پساب فاضلاب بر شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای ( مطالعه موردی تصفیه خانه بیرجند ) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه‌ریزی دوره .۹، شماره ۲، سال ۱۳۹۷
۱۶ بررسی راهبردهای موثر بر مدیریت تقاضای آب شرب شهر بیرجند مجله آب و فاضلاب دوره .۳۰، شماره ۱، سال ۱۳۹۸
۱۷ بررسی روند تغییرات آلودگی ناشی از نفوذ شیرابه محل دفن فرضی در آبخوان رفسنجان فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره .۴، شماره ۱، سال ۱۳۹۷
۱۸ بررسی کارایی ستون جریان پیوسته پودر مخروط کاج در حذف کروم VI از محلول های آبی فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره .۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۱۹ بررسی کیفیت شاخه های جنوبی رودخانه هلیل رود براساس شاخص کیفی آب کانادا (CWQI) و نرم‎افزار Aquachem فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره .۵، شماره ۳، سال ۱۳۹۸
۲۰ بررسی مقدار جذب کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی با استفاده از پودر مخروط کاج و کربن فعال حاصل از آن فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره .۳، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۲۱ تاثیر آبیاری با پساب کارخانه قند و تنش خشکی بر ارتفاع گیاه، طول ریشه و پروتیین دانه جو رقم یوسف فصلنامه علوم آب و خاک دوره .۲۱، شماره ۴، سال ۱۳۹۶
۲۲ تاثیر تغییر اقلیم بر طول مراحل رشد و نیاز آبی گندم (Triticum aestivum L.) و جو (Hordeum vulgare L.) (مطالعه موردی: دشت بیرجند) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۷، شماره ۴، سال ۱۳۹۴
۲۳ تاثیر سطوح مختلف شوری بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم در دشت بیرجند مجله تولید گیاهان زراعی دوره .۱۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۷
۲۴ تعیین مکان های مناسب کشت زعفران در شهرستان تربت حیدریه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۳، شماره ۴، سال ۱۳۹۴
۲۵ روش های ترکیبی چندگانه مدل سازی برای تجزیه و تحلیل شبیه سازی های هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز قره سو، استان کرمانشاه) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره .۲۶، شماره ۳، سال ۱۳۹۸
۲۶ کارایی جاذب پودر زیتون در حذف یون کروم از محلول های آبی با روش جریان پیوسته فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره .۲، شماره ۳، سال ۱۳۹۵
۲۷ کاربرد مدل داده های ترکیبی در براورد غلظت کلر آبخوان دزفول مجله آب و فاضلاب دوره .۲۶، شماره ۹۹، سال ۱۳۹۴
۲۸ معرفی و تحلیل اقتصادی تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره .۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۷
۲۹ مقایسه الگوریتم تنبل و مدل M5 در برآورد تراز سطح ایستابی (مطالعه موردی دشت نیشابور) فصلنامه علوم آب و خاک دوره .۲۱، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۳۰ مکانیابی مناطق مستعد برداشت آب شرب با تلفیق رو شهای تصمیم گیری چند معیاره و فازی (مطالعه موردی: آبخوان طبس) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره .۹، شماره ۳، سال ۱۳۹۵

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ آب مغناطیسی و کاربردهای آن در توسعه کشاورزی دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ۱۳۹۵
۲ اثر بر هم کنش شوری و کم آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم گندم دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۸۷
۳ اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکم بر خصوصیات عملکردی گیاه کینوا اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۴ اثرات خشکی موضعی ریشه (PRD) روی رشد برخی گیاهان اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۵ اثرات خودپالایی رودخانه ها بر توسعه کشاورزی پایدار سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو (با محوریت کمبود آب و آلودگی های شهری و صنعتی) ۱۳۹۵
۶ اثرات شوری و رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد پروتئین دانه در ارقام گندم اولین همایش سازگاری با کم آبی ۱۳۸۶
۷ ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب (مطالعه موردی: حوضه بهشت آباد، کارون شمالی) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران ۱۳۹۳
۸ ارزیابی استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه بیرجند در راستای تحقق اهداف دانشگاه سبز اولین همایش ملی دانشگاه سبز ۱۳۹۵
۹ ارزیابی پتانسیل آثار آبیاری با پساب تصفیهخانه آب شرب بیرجند دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۴
۱۰ ارزیابی پتانسیل سیلخیزی حوضه آبریز بیرجند با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی ۱۳۹۴
۱۱ ارزیابی تاثیرات تغییر اقلیم بر بارندگی در اقلیم های مختلف همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار ۱۳۹۳
۱۲ ارزیابی تغییرات پارامترهای اقلیمی (دما و بارندگی) برای دوره آینده نزدیک مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران ۱۳۹۳
۱۳ ارزیابی توابع کاهش جذب آب گندم در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی در منطقه بیرجند چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۷
۱۴ ارزیابی روشهای نوین در حذف آلاینده ها از خاک ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک ۱۳۹۷
۱۵ ارزیابی طرح انتقال آب به حوضه زاینده رود از طریق تونل بهشت آباد دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۸۷
۱۶ ارزیابی عملکرد ارقام مختلف گندم و تاریخ های مختلف کاشت با استفاده از مدل DSSAT در شهرستان بیرجند اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی ۱۳۹۰
۱۷ ارزیابی عملکرد طرح تجمیع و تصفیه فاضلاب شهری بیرجند همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب ۱۳۹۱
۱۸ ارزیابی عملکرد کشت آکواپونیک در کشاورزی پایدار چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۶
۱۹ ارزیابی عملکرد کلر زنی در فرآیند ضدعفونی آب کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور ۱۳۹۴
۲۰ ارزیابی فنی و زیست محیطی اثرات پخش مصنوعی سیلاب منطقه سیوجان بیرجند اولین کنفرانس بین المللی بحران آب ۱۳۸۷
۲۱ ارزیابی فنی و زیست محیطی اثرات تغذیه مصنوعی سفره های زیرزمینی سیوجان دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۸۷
۲۲ ارزیابی مدل Aqua Crop در مدیریت کم آبیاری و شوری گندم در منطقه بیرجند چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۷
۲۳ ارزیابی مدل SWAP در برآورد عملکرد گندم تحت کیفیت ها و کمیت های مختلف آب آبیاری همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب ۱۳۸۸
۲۴ ارزیابی مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی عملکرد زعفران با استفاده از شاخص خشکسالی استاندارد شده در استان های خراسان جنوبی و خراسان رضوی اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۲۵ ارقام و سیستم شمارش زبان های کهن ایرانی نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه ۱۳۹۸
۲۶ استفاده از آبهای نامتعارف در شرایط مدیریت بحران (مطالعه موردی: شهر بیرجند) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی ۱۳۹۷
۲۷ استفاده بهینه آب کشاورزی با روش آبیاری قطره‌ای TAPE دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن ۱۳۸۸
۲۸ استفاده بهینه از منابع آب با پرورش آبزیان در شرایط بحران آب اولین کنفرانس بین المللی بحران آب ۱۳۸۷
۲۹ اشتغال زایی در بخش آب کشور در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۳۰ افزایش راندمان کاربرد آب در شرایط وجود محدودیت‌های کمی و کیفی آب در مناطق خشک اولین کنفرانس بین المللی بحران آب ۱۳۸۷
۳۱ امکان سنجی استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۵
۳۲ امکان سنجی انتقال آب بین حوضه ای از خلیج فارس به استان کرمان چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۶
۳۳ امکان سنجی تصفیه پساب با استفاده از اشعه UV برای جلوگیری از آلودگی خاک دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران ۱۳۹۵
۳۴ انتخاب پارامترهای ورودی به مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشیبان جهت تخمین سطر ایستابی دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۲
۳۵ Determine the optimal production functions of wheat in arid areas (Case Study: Southern Khorasan in Iran) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی ۱۳۹۴
۳۶ Effect of Various Irrigation Treatments on Qualitative and Quantitative Characteristics of Sweet Corn همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه ۱۳۹۳
۳۷ Optimization of surface irrigation systems, using Soil Infiltration equations هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت ۱۳۹۵
۳۸ The flourishing of agricultural economy in arid areas through optimal management of irrigation water سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی ۱۳۹۵
۳۹ بحران آب و چالش‌های موجود در بهره‌برداری از سامانه‌های آبیاری تحت فشار اولین کنفرانس بین المللی بحران آب ۱۳۸۷
۴۰ برآورد بارش شهرستان قائنات با استفاده از مدلهای گزارش پنجم و سناریوهای انتشار 4.5 و 8.5 پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۸
۴۱ برآورد تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(مطالعه موردی دشت بیرجند9 دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۸۸
۴۲ برآورد تراز سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابور با استفاده از مدل رگرسیون کمترین مربعات فازی شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران ۱۳۹۶
۴۳ برآورد دمای کمینه و دمای بیشینه شهرستان قائنات با استفاده از مدلهای گزارش پنجم و سناریوهای انتشار4.5 و 8.5 پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۸
۴۴ برآورد شوری آب زیرزمینی با استفاده از مدل داده های ترکیبی دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۲
۴۵ برآورد مقادیر بارش و دما با استفاده از داده های گزارش پنجم (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب ۱۳۹۷
۴۶ برآورد میزان رواناب و تعیین مناطق مولد سیل حوزه آبخیز پلباغ شهر بیرجند با استفاده از GIS و RS دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک) ۱۳۹۵
۴۷ بررسی اثر تنش رطوبتی بر عملکرد نهایی سه رقم مختلف گندم در منطقه بیرجند پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۸
۴۸ بررسی اثر شوری آب و خاک بر کشاورزی اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۴۹ بررسی اثر فاضلاب تصفیه شده شهری بر خصوصیات شیمیایی خاک تحت کشت پنبه دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ۱۳۹۵
۵۰ بررسی اثر کاربرد زئولیت کلسیک و پتاسیک بر سبز شدن شاهی دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم ۱۳۹۲
۵۱ بررسی اثر کمپوست بر رشد گیاه دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ۱۳۹۵
۵۲ بررسی اثرات پساب تصفیه شده و لجن فاضلاب بر خصوصیات خاک دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست) ۱۳۹۳
۵۳ بررسی ارزش اقتصادی آب در بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی ۱۳۹۷
۵۴ بررسی استفاده از پساب تصفیه شدهی فاضلاب شهری برای کشاورزی (مطالعه موردی تصفیه خانه تربت حیدریه) سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404 ۱۳۹۵
۵۵ بررسی امکان پرورش ماهی (در قفس) در کانالهای شبکه آبیاری دز و اثرات زیست محیطی آن اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۸۵
۵۶ بررسی امکانات افزایش راندمان کاربرد آبیاری شیاری در راستای مقابله با بحران آب اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب ۱۳۸۰
۵۷ بررسی پتانسیل خورندگی و رسوبگذاری منابع تامین آب شرب روستاهای شهرستان نهبندان کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران ۱۳۹۵
۵۸ بررسی پراکندگی مکانی و زمانی خشکسالی تحت تأثیر تغییر اقلیم در استان خراسان جنوبی دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست) ۱۳۹۳
۵۹ بررسی تاثیر زاویه آبگیری بر الگوی جریان و رسوب در دهانه آبگیرها سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران ۱۳۹۳
۶۰ بررسی تاثیر زئولیت طبیعی بر شاخص های رشد گیاه دارویی بادرنجبویه Melissa officinalis L. اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۲
۶۱ بررسی تاثیر شیوه آبیاری بر منابع آب و کشاورزی پایدار اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۶۲ بررسی تأثیر پارامترهای هواشناسی و توپوگرافی بر شبیهسازی سطح ایستابی با استفاده از مدل LS-SVM مطالعه موردی: دشت ایذه) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران ۱۳۹۲
۶۳ بررسی تغییر اقلیم در دوره های آتی به کمک مدل SDSM ( مطالعه موردی حوضه بهشت آباد کارون شمالی) اولین همایش ملی بیابان ۱۳۹۱
۶۴ بررسی توان خودپالایی رودخانه لاوین چای در محل ایستگاه دربکه استان آذربایجان غربی هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران ۱۳۹۷
۶۵ بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای عملی سازگاری با کم آبی در صنعت آب استان خراسان جنوبی اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک ۱۳۹۸
۶۶ بررسی حذف کروم از پساب با استفاده جاذب های زیستی اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی ۱۳۹۲
۶۷ بررسی راهکارهای عملی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش آب مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی ۱۳۹۵
۶۸ بررسی رگبارهای منطقه ای در راستای کاهش مخاطرات زمین شناسی مهندسی در استان خراسان جنوبی هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران ۱۳۹۰
۶۹ بررسی روش های ارزیابی پتانسیل سیل خیزی حوضه های شهری سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران ۱۳۹۳
۷۰ بررسی روند تغییر اقلیم با شاخص های اقلیمی حدی (مطالعه موردی: ایستگاه شهرکرد) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست) ۱۳۹۳
۷۱ بررسی ساختار سنتی مدیریت توزیع آب و راهکارهای بهبود آن (مطالعه موردی: اراضی پایاب سد دوستی سرخس) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۹۲
۷۲ بررسی سازگاری روش های آبیاری تحت فشار در شرایط تغییر اقلیم در استان خراسان جنوبی دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۳
۷۳ بررسی عملکرد جاذب زیستی در حذف سنگین (کروم و کادمیم) از فاضلاب صنعتی سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران ۱۳۹۳
۷۴ بررسی عملکرد جاذب زیستی در حذف فلز سنگین کادمیوم از فاضلاب صنعتی اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی ۱۳۹۲
۷۵ بررسی عملکرد جاذب زیستی در حذف فلز سنگین کروم شش ظرفیتی از فاضلاب صنعتی سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران ۱۳۹۳
۷۶ بررسی عملکرد جاذب ها در حذف عناصر سنگین از محیط های آبی به روش پیوسته پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۵
۷۷ بررسی عملکرد روش های جذب رنگ از پساب سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران ۱۳۹۳
۷۸ بررسی عوامل موثر بر الگوی مصرف آب شرب با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: شهر بیرجند) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران ۱۳۹۷
۷۹ بررسی کارایی مخروط کاج و کربن فعال آن در حذف فلزات سنگین و رنگ از آب و پساب چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی ۱۳۹۴
۸۰ بررسی کاربرد مدل رگرسیون فازی امکانی در برآورد تراز سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان نیشابور) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران ۱۳۹۶
۸۱ بررسی کیفی آب رودخانه علی آباد هوراند و پیش بینی اثرات توسعه انسانی برآن مطالعه موردی سدعلی آبادهوراند اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن ۱۳۹۱
۸۲ بررسی کیفی آبهای زیرزمینی با استفاده از تکنیک GIS مطالعه موردی: دشت بیرجند دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک) ۱۳۹۵
۸۳ بررسی کیفیت آب رودخانه خرم آباد دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی ۱۳۹۳
۸۴ بررسی کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه بیرجند به منظور استفاده مجدد در کشاورزی کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران ۱۳۹۵
۸۵ بررسی مشکل رسوب در سد کرخه و ارایه راهکارهای آن دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران ۱۳۹۶
۸۶ بررسی مشکلات سیستم های آبیاری تحت فشار در ایران دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ۱۳۹۵
۸۷ بررسی همبستگی بین صفات عملکردی و اجزای عملکرد در تأثیر کم آبیاری در دو رقم ذرت به روش آبیاری شیاری و نوار تیپ (T-tip) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۴
۸۸ بهره‌برداری از منابع آب‌های شور در شرایط محدودیت کمّی آب اولین کنفرانس بین المللی بحران آب ۱۳۸۷
۸۹ بهینه سازی الگوی کشت با رویکرد آب مجازی در راستای پایداری منابع آب پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۲
۹۰ بهینه سازی پوشش کانالهای آبیاری با مواد ژئوسنتتیک همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی ۱۳۹۴
۹۱ بهینه سازی تخصیص آب به حوضه های مبدا و مقصد با استفاده از برنامه ریزی چند معیاره و در شرایط عدم قطعیت اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها) ۱۳۸۵
۹۲ بهینه سازی ضرایب مربوط به پارامترهای کیفی آبخوان بمنظور پیش بینی ضریب انتقال سفره آب زیرزمینی چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۰
۹۳ بهینه سازی مصرف آب در شرایط توأم شوری و کم آبی در استان خراسان جنوبی اولین همایش سازگاری با کم آبی ۱۳۸۶
۹۴ بهینه سازی معادله تجربی قابلیت انتقال آبخوان با استفاده از پارامترهای آلودگی آبهای زیرزمینی اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب ۱۳۹۱
۹۵ پالایش زیستی آب های زیرزمینی اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی ۱۳۹۷
۹۶ پایش پارامترهای هواشناسی به منظور ارائه راهکارهای منطقی در مقابله با پدیده خشکسالی دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۸۸
۹۷ پایش عناصر دمایی تحت تاثیر تغییر اقلیم به وسیله خروجی های ریزمقیاس نمایی مدل LARS-WG همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار ۱۳۹۳
۹۸ پهنه بندی اقلیمی استان خراسان جنوبی برمبنای ضریب دو مارتن و به روش عکس فاصله در دوره 2009-1988 چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۰
۹۹ پهنه بندی پارامترهای کیفی آب های زیرزمینی مطالعه موردی سربیشه استان خراسان جنوبی اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی ۱۳۸۹
۱۰۰ پهنهبندی پارامترهای کیفی آب های زیرزمینی مطالعه موردی در میان اسدآباد استان خراسان جنوبی چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۰
۱۰۱ پیش بینی تغییرات سطح آب زیرزمینی حوضه آبریز ابرقو سیرجان با استفاده از مدل ترکیبی ANFIS-ICA اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ۱۳۹۸
۱۰۲ تاثیر آبیاری جویچه ای یک در میان بر خصوصیات فیزیولوژیکی ذرت شیرین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه ۱۳۹۳
۱۰۳ تاثیر روش های مختلف آبیاری و کم آبیاری بر بهینه سازی و بهره وری مصرف آب همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی ۱۳۹۴
۱۰۴ تاثیر شدت جریان الکتریکی بر راندمان حذف فلز سنگین کروم از خاک به روش الکتروسینتیک ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک ۱۳۹۷
۱۰۵ تاثیر مدیریت آبیاری بر عملکرد گندم در منطقه بیرجند اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب ۱۳۹۷
۱۰۶ تأثیر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده بر عملکرد محصولات کشاورزی سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۵
۱۰۷ تأثیر کاربرد زئولیت کلسیک و پتاسیک و آب مغناطیسی بر کارایی مصرف آب در دوگیاه شاهی و تربچه دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم ۱۳۹۲
۱۰۸ تأثیر مدیریت آبیاری و کم آبیاری در روش آبیاری جویچه ای یک درمیان متناوب بر روی ذرت شیرین همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی،مباحث تئوری و پژوهش های های کاربردی علوم فنی ۱۳۹۳
۱۰۹ تأثیرات کم آبیاری بر ارتقاء بهره وری آب اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۳
۱۱۰ تجربه استفاده از روش آبیاری قطره ای (TAPE) در اراضی کشاورزی پشینه زار اندیمشک اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۸۵
۱۱۱ تحلیل عدم قطعیت در براورد بارش تحت تاثیر تغییر اقلیم مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک بیرجند چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۰
۱۱۲ تحلیل کیفیت آب و بررسی ارتباط آن با دبی رودخانه قزل اوزن دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی ۱۳۹۳
۱۱۳ تخمین رطوبت خاک توسط مدل Aqua Crop در منطقه بیرجند نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک ۱۳۹۸
۱۱۴ تخمین ضرایب هیدرودینامیک آبخوان در اکیفرهای آزاد مطالعهموردی دشت سربیشه استان خراسان جنوبی چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۰
۱۱۵ تعیین ضریب همبستگی بین فاکتورهای منابع مختلف آب (مطالعه موردی: بیرجند) چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۸۹
۱۱۶ تعیین عمق بهینه آبیاری در شرایط مدیریتی مختلف آبیاری مزرعه دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۸۷
۱۱۷ تعیین مکانهای مناسب کیفی اجرای آبیاری تحت فشار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: دشت زاوه) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۹۲
۱۱۸ تعیین مناطق مستعد جمع اوری آب باران باتکیه بر ظرفیت تولید رواناب در حوضه و به کمک سیستم پشتیبانی تصمیم DSS مبتنی بر GIS (مطالعه موردی:دشت بیرجند) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۰
۱۱۹ چکیده مقاله (بررسی کاشت گیاه اسفرزه در استان خراسان جنوبی) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۱۲۰ حذف فلزات سنگین توسط فرآیند گیاه پالایی سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران ۱۳۹۳
۱۲۱ حذف کادمیوم از محلول های آبی با استفاده از لوفا استوانه ای اولین همایش تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک ۱۳۹۲
۱۲۲ حکمرانی خوب در راستای مدیریت بهینه آب دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی ۱۳۹۶
۱۲۳ رگرسیون فازی رویکردی نوین در پیشبینی تراز سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان نیشابور) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی ۱۳۹۶
۱۲۴ زهکشی جاده های جنگلی شیوه ای کارا در جهت کاهش فرسایش تا رویکرد حفظ محیط زیست سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران ۱۳۹۳
۱۲۵ شناسایی عوامل تاثیرگذار بر مدیریت بهینه مصرف آب با رویکرد دانشگاه سبز اولین همایش ملی دانشگاه سبز ۱۳۹۵
۱۲۶ طبقه بندی کیفی آب زیرزمینی دشت سربیشه سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران ۱۳۹۳
۱۲۷ کاربرد GIS و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش آب (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۱۲۸ کاربرد تصاویر ماهواره ی در برآورد پتانسیل سیلخیزی (مطالعه موردی استان خراسان جنوبی - حوزه شهری بیرجند) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه ۱۳۸۸
۱۲۹ کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تخمین عملکرد محصولات زراعی تحت تنشهای ابی و شوری در منطقه بیرجند سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۸۹
۱۳۰ کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد افت لوله های ابرسانی سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۸۹
۱۳۱ کشاورزی ارگانیک راهکاری در جهت توسعه کشاورزی پایدار کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی ۱۳۹۴
۱۳۲ کشت خیار گلخانه ای راهکاری مناسب در راستای افزایش کارایی مصرف آب کشاورزی (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب) ۱۳۹۶
۱۳۳ کمآبیاری با آب شور به منظور ارتقاء بهرهوری مصرف آب در منطقه بیرجند دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۸۷
۱۳۴ محاسبه حجم آبخون دشت گناباد در سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران ۱۳۹۳
۱۳۵ محاسبه و پهنهبندی تبخیرو تعرق در استان خراسان جنوبی با استفاده از روش IDW اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی ۱۳۹۰
۱۳۶ مدیریت آب کشاورزی در مناطق خشک با رویکرد آب مجازی از طریق تکنیک بهینهسازی ژنتیک (GA) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری ۱۳۹۳
۱۳۷ مدیریت آب و الگوی کشت با رویکرد آب مجازی در شبکه های آبیاری اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۳
۱۳۸ مدیریت آبیاری به روش های زمین آمار برای بهینه سازی پهنه بندی ET0؛ مطالعه موردی خراسان جنوبی سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب ۱۳۹۱
۱۳۹ مدیریت پسماند شهری، فرصتها و تهدیدها (منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی ۱۳۹۲
۱۴۰ مدیریت پسماندشهری فرصت هاوتهدیدهامنطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری ۱۳۹۲
۱۴۱ مدیریت زراعی در شرایط تغییر اقلیم با استفاده از مدل DSSAT(مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ۱۳۹۶
۱۴۲ مدیریت منابع آب در بخش توزیع (در شرایط توأم شوری و کم آبی) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ۱۳۸۸
۱۴۳ مروری بر خصوصیات زراعی و ارزش تغذیه ای گیاه کینوا (Chenepodium quinoa Willd) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۱۴۴ مطالعه تغییرات کیفی آب زیرزمینی جهت به کارگیری در کشاورزی مطالعه موردی: حوضه آبریز مهارلو بختگان پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۸
۱۴۵ معرفی حوضه زهره و مشکلات اجرایی طر حهای آبیاری و زهکشی نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۸۴
۱۴۶ مقایسه ارقام و سیستم شمارش قوم های کهن ایرانی با دیگر اقوام چهارمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران ۱۳۹۸
۱۴۷ مقایسه دو استراتژی متفاوت در مکان یابی مناطق مستعد جمع اوری باران به کمک سیستم پشتیبانی تصمیم DSS مبتنی بر GIS (مطالعه موردی:دشت بیرجند) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۰
۱۴۸ مقایسه روش فاکتوریل کامل و تاگوچی در پیش بینی تبخیر از خاک تحت تیمارزئولیت همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه ۱۳۹۳
۱۴۹ مقایسه روشهای اسمزمعکوس و الکترودیالیز در تصفیه آب کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران ۱۳۹۵
۱۵۰ مقایسه سه روش الگوریتم انتخابات، ژنتیک و روش شبکه عصبی مصنوعی در مدلسازی آب زیرزمینی اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب ۱۳۹۷
۱۵۱ مقایسه مدلهای رگرسیون کلاسیک و رگرسیون فازی در برآورد تراز سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابور اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۱۵۲ مقایسه ی روش های تجربی تعیین تبخیر در بیرجند و ارائه بهترین مدل تک پارامتره سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران ۱۳۹۳
۱۵۳ مقایسهی روشهای سنتی و نوین استحصال آب باران در منطقهی شوراب بیرجند کنفرانس ملی مدیریت سیلاب ۱۳۹۲
۱۵۴ مکان یابی تصفیه خانه آب شرب به وسیله ی مدلسازی آلودگی آبهای زیرزمینی اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب ۱۳۹۱
۱۵۵ مکانیزم توسعه پاک و چالش های پیش روی توسعه پایدار اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی ۱۳۹۲
۱۵۶ مهندسی ارزش در مطالعات پروژه ی دشت گمبیری ( حوضه رود کابل- افغانستان) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب ۱۳۹۱
۱۵۷ مهندسی ارزش طرح تغذیه مصنوعی در استان خراسان جنوبی چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۹۲
۱۵۸ نحوه مدیریت منابع آب (گذشته و حال) در شهرستان دامغان و نواحی آن ششمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور ۱۳۹۲
۱۵۹ نحوه مدیریت منابع آب(گذشته و حال)درشهرستان دامغان و نواحی آن پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۲
۱۶۰ نقد بند انحرافی شوراب- سیوجان به عنوان یک سطح آبگیر مصنوعیو مقایسه با بند سارهای سنتی موجود در منطقه ششمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور ۱۳۹۲
۱۶۱ نقش کارست در سدهای ایران اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی ۱۳۹۶
۱۶۲ نقش کم آبیاری در کشاورزی پایدار مناطق خشک و نیمه خشک ایران اولین همایش ملی بیابان ۱۳۹۱
۱۶۳ نقش مدیریت، برنامه ریزی و فرهنگ سازی عمومی در بهره وری بهینه آب دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست) ۱۳۹۳
۱۶۴ واسنجی روابط تجربی برای برآورد سیلاب حداکثر در زیر حوضه های آبریزمارون وزهره(دراستان خوزستان) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها) ۱۳۸۵