CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر نعمت الله موسی پور

Doctor Nematolah Pourmusa

دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

کد محقق - Researcher ID: 2872

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر نعمت الله موسی پور

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
سردبیرفصلنامه مطالعات برنامه درسیتهران
هیات تحریریهپژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیتمشهد-ایران
هیات تحریریهفصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسیاصفهان- خوراسگان
هیات تحریریهفصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانیتهران

سمتهای علمی و اجرایی در همایشها و کنفرانسهای معتبر کشور

سمت رویداد برگزار کننده تاریخ
دبیر علمی اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران) بنیاد خیریه راهبری آلاء، تهران ۱ اسفند ۱۳۹۵
دبیر شورای علمی دومین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران با تمرکز بر چالش های نیکوکاری در ایران امروز) بنیاد خیریه راهبری آلاء، تهران ۱۰ دی ۱۳۹۷
دبیر علمی سومین همایش ملی خیر ماندگار بنیاد خیریه راهبری آلاء، تهران ۱۰ آذر ۱۳۹۹

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

فریدون رودپشتی

fereydon Rodposhti

محمد مدادی

Mohammad Medadi

مدیر کل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی

شهرام شیران زائی

Shahram Shiran zali

معاون اداری و مالی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

حمید ابهری

Hamid Abhari

استاد دانشگاه مازندران

جواد تقی زاده

Javad Taghizadeh

دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر نعمت الله موسی پور در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ آسیب شناسی وضعیت آموزش و برنامه درسی دوره پیش از دبستان ایران فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دوره .۲، شماره ۶، سال ۱۳۹۵
۲ ارتباط دانش نظری و عملی معلمان در پارادایم های اجرای برنامه درسی پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره .۶، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۳ ارزشیابی پویانمایی های دینی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره .۱، شماره ۳، سال ۱۳۸۷
۴ بررسى مقایسه اى الگوى پوشش دانشجویان دانشگاه هاى دولتى، پیام نور و آزاد اسلامى (مطالعه موردى شهر بافت) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره .۴، شماره ۱۵، سال ۱۳۹۰
۵ پدرسالاری فرهنگی؛ سبکی از مدیریت فرهنگی در نظام تربیت معلم ایران فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره .۱۱، شماره ۴، سال ۱۳۹۷
۶ تاملی بر پژوهش میان رشته ای در آموزش عالی فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره .۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۰
۷ تاملی بر گزینه های سیاستی توسعه برنامه های میان رشته ای علوم انسانی در آموزش عالی ایران دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره .۹، شماره ۱۷، سال ۱۳۹۷
۸ تبیین فرهنگی انتقال تجربه مدیریتی: تحلیلی بر عمل مدیران آموزش عالی کشور فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره .۷، شماره ۲۵، سال ۱۳۹۳
۹ تجربه اجرای برنامه درسی میان رشته ای در ایران بررسی موردی دوره کارشناسی ارشد آموزش ریاضی فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره .۱، شماره ۴، سال ۱۳۸۸
۱۰ تجربه زیسته دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از برنامه جدید کارورزی تربیت معلم ایران دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره .۱۰، شماره ۱۹، سال ۱۳۹۸
۱۱ ترویج فرهنگ «ایثار و شهادت» به کمک برنامه درسی در دوره ابتدایی فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره .۵، شماره ۱۹، سال ۱۳۹۱
۱۲ دولتی بودن یا ملتی بودن : بنیادهای فرهنگ آموزش و برنامه درسی در ایران معاصر فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره .۱۲، شماره ۴۵، سال ۱۳۹۶
۱۳ دیدگاه مدیران و متخصصان در مورد بین المللی سازی آموزش باز و از دور در ایران (بررسی موردی دانشگاه پیام نور) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره .۱۲، شماره ۴۲، سال ۱۳۹۷
۱۴ رابطه ی بین عزت نفس و نیاز به کسب موفقیت کارکنان سازمان های دولتی فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره .۱۲، شماره ۴۸، سال ۱۳۸۴
۱۵ راهکارهای اعتلای شایستگی های حرفه ای معلمان و تعیین اثربخشی آن ها فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره .۱۶، شماره ۶۰، سال ۱۳۹۸
۱۶ سبک زندگی آموزش گران علوم انسانی در محیط های دانشگاهی ایران از آرمان های دینی تا واقعیت های سازمانی فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره .۵، شماره ۴، سال ۱۳۹۲
۱۷ سیر تحول برنامه های درسی در نظام آموزش عالی ایران فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره .۱۴، شماره ۲، سال ۱۳۹۷
۱۸ طراحی الگوی اجرای برنامه درسی تربیت معلم مبتنی بر اسناد تحولی آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره .۱۳، شماره ۴۶، سال ۱۳۹۸
۱۹ طراحی و اعتباربخشی الگوی بازنگری برنامه درسی تربیت معلم در ایران فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره .۱۶، شماره ۶۱، سال ۱۳۹۸
۲۰ کالبدشکافی دانش محتوایی تربیتی به عنوان نوعی دانش میان رشته ای برای تدریس دانشگاهی فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره .۴، شماره ۱، سال ۱۳۹۰
۲۱ میزان انطباق عملکرد دریافتی از رفتار کارکنان و انتظارات مراجعین از سازمان های دولتی فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دوره .۷، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۲۲ میزان انطباق عملکرد دریافتی از رفتار کارکنان و انتظارات مراجعین از سازمان های دولتی پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره .۷، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۲۳ میزان ثبات مدیریت مدارس فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره .۲، شماره ۴، سال ۱۳۸۵
۲۴ نسبت میان نظریه و عمل از منظر پارادایم های حوزه مطالعاتی برنامه درسی فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره .۲، شماره ۵، سال ۱۳۹۵
۲۵ واکاوی نیازهای آغازخدمت نومعلمان آموزش ابتدایی: چالش های ناهمساز دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره .۱۰، شماره ۲۰، سال ۱۳۹۸

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ آموزش سواد اطلاعاتی گامی تازه در برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی ۱۳۸۵
۲ ارایه الگوی کارآمد تربیتی امور خیر و نیکوکاری در بستر نظام آموزش و پرورش اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران) ۱۳۹۵
۳ ارایه الگوی مناسب جهانی سازی اهداف آموزش های فنی و حرفه ای هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ۱۳۸۷
۴ ارایه ی الگوی مناسب جهت جهانی کردن آموزشهای فنی و حرفه ای هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ۱۳۸۷
۵ بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی مدیران مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی ۱۳۹۳
۶ بررسی مبانی هنری وزیبایی شناسی به قصد ارائه گزاره های تجویزی برای تغییر برنامه های درسی همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش ۱۳۹۲
۷ برنامه درسی ملی وتغییر در برنامه های درسی همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش ۱۳۹۲
۸ برنامه ریزی میان رشته ای وتغییر در برنامه های درسی ایران همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش ۱۳۹۲
۹ تأملی برفرآیندتربیت معلم وابعاد چهارگانه آن، مطالعه ای پدیدارنگارانه دومین همایش ملی تربیت معلم ۱۳۹۵
۱۰ تغییر در اجرا (علت مقاومت وراه های غلبه بر مقاومت ) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش ۱۳۹۲
۱۱ توجه به جهانی شدن درتحول هدفهای آموزش ابتدایی هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ۱۳۸۷
۱۲ جهانی شدن و بومی ماندن دربرنامه درسی ریاضی هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ۱۳۸۷
۱۳ جهانی شدن وبومی ماندن دربرنامه ی درسی ریاضی هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ۱۳۸۷
۱۴ حمایت از دانش آموزان استثنایی با (ارائه روشی بهتر و منصفانه تر) نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه ۱۳۹۳
۱۵ کلاس های چندپایه، جنبه مغفول برنامه درسی ملی اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۳
۱۶ مدیریت دانش و رابطه آن با یادگیری معنادار دانشجویان مطالعه موردی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی ۱۳۹۳
۱۷ معرفی نظریه ارتباط گرایی و ارایه الگوی طراحی آموزشی متناسب با آن اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۳
۱۸ نظام برنامهریزی درسی متناسب باتوسعه سواد اطلاعاتی همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی ۱۳۸۴
۱۹ نقش مطالعات میان رشته ای در تغییر برنامه درسی همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش ۱۳۹۲
۲۰ نقش و جایگاه تربیت هنری در آموزش و پرورش چند فرهنگی همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی ۱۳۹۲