CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر محمدعلی دهقان تفتی

Doctor Mohammadali Dehghan tafti

عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد

کد محقق - Researcher ID: 2967

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر محمدعلی دهقان تفتی

سمتهای علمی و اجرایی در همایشها و کنفرانسهای معتبر کشور

سمت رویداد برگزار کننده تاریخ
عضو کمیته علمی – هیات داوران اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

سارا فرزای

Sara Farzai

مربی موسسه آموزش عالی مازیار

میرسعید حسینی شیروانی

Mirsaeed Hoseini shirvani

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر محمدعلی دهقان تفتی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ اثر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بررشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه شامل ایران همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات ۱۳۹۳
۲ اثرات بهداشتی و محیط زیستی درفرآیند تولید و احتراق پلت اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک ۱۳۹۳
۳ اثرات توزیع نابرابر درآمد بر شاخص های اقتصاد سلامت کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد ۱۳۹۴
۴ ارتباط بین آزاد سازی تجاری، نرخ ارز ودرآمد مالیاتی درکشورهای عضو منا دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی ۱۳۹۴
۵ ارتباط متقابل پویا میان تجارت، رشد اقتصادی و توریسم اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها ۱۳۹۴
۶ بررسی اثرات شوک های پولی بر تراز تجاری در ایران اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی ۱۳۹۴
۷ بررسی اثرات شوک های پولی بر متغیرهای اقتصاد کلان و عوامل موثر بر آنها اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها ۱۳۹۴
۸ بررسی اثرات شوک های پولی بر نرخ ارز مطالعه موردی ایران اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی ۱۳۹۴
۹ بررسی اثرات نوسان های پولی بر متغیرهای اسمی و واقعی اقتصاد با تاکید بر نرخ ارز و تراز تجاری با تاکید بر ایران اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها ۱۳۹۴
۱۰ بررسی اثرات نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی ۱۳۹۴
۱۱ بررسی الگوهای بازدهی و معاملاتی سرمایه گذاران در تاریخ های اعلان سود در بورس اوراق بهادار دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع ۱۳۹۴
۱۲ بررسی بی ثباتی نرخ ارز بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی ۱۳۹۴
۱۳ بررسی تاثیر تجارت خارجی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت آسیایی دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری ۱۳۹۴
۱۴ بررسی تاثیر تورم بر رفاه اقتصادی کشورهای عضو اوپک اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها ۱۳۹۴
۱۵ بررسی تاثیر جهانی شدن بر اندازه دولت در کشورهای منتخب صادر کنندهی نفت MPEC اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار ۱۳۹۲
۱۶ بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با تأکید بر ایران دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی ۱۳۹۴
۱۷ بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی، کار مقایسه ای در میان کشورهای آسیایی و اروپایی با تأکید بر ایران کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد ۱۳۹۴
۱۸ بررسی تأثیر فناوری اطلاعات (IT) بر رشد اقتصادی ایران همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات ۱۳۹۳
۱۹ بررسی تأثیر هزینه های مصرفی و سرمایه گذاری دولت بر روی شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب آسیا اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی ۱۳۹۴
۲۰ بررسی تأثیر هزینه های مصرفی و سرمایه گذاری دولت بر شاخص توسعه انسانی با تاکید بر ایران اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی ۱۳۹۴
۲۱ بررسی درجه توسعه یافتگی در مناطق استان یزد با توجه به شاخص توسعه انسانی( با تأکیدبر شاخص های کالبدی) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه ۱۳۹۴
۲۲ بررسی رابطه تجارت خارجی و رشد اقتصادی در ایران و کشورهای صادرکننده نفت دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری ۱۳۹۴
۲۳ بررسی ساختار مالیاتی بر رشد اقتصادی مطالعه موردی کشورهای D8 کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد ۱۳۹۴
۲۴ بررسی ساختار مالیاتی بر شاخص های اقتصادی با تأکید بر رشد اقتصادی کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد ۱۳۹۴
۲۵ بررسی سنجش درجه توسعه یافتگی مناطق استان یزد بر شاخص توسعه انسانی با تاکید بر مدل پنل دیتا کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه ۱۳۹۴
۲۶ بهینه سازی چرخ شانه (Shoulder Wheel) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران ۱۳۸۹
۲۷ پلت گامی درراستای تولید سوختی پاک اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک ۱۳۹۳
۲۸ تاثیر تجارت بین الملل بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منا دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی ۱۳۹۴
۲۹ تحریمهای اقتصادی و نقش آن در سرمایه گذاری خارجی ایران سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین ۱۳۹۳
۳۰ تحلیل اثرات متقابل رشد اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه انسانی کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری ۱۳۹۶
۳۱ تعیین اولویتهای سرمایهگذاری در صنایع استان بوشهر کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی ۱۳۹۳
۳۲ تولید سوخت پلت با استفاده از چوب و ضایعات کشاورزی همایش ملی علوم و فنون کشاورزی ۱۳۹۲
۳۳ رتبه بندی و تعیین مزیت نسبی صنایع استان بوشهر دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی ۱۳۹۳