CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

خانم دکتر زهره طباطبایی نسب

Doctor Zohreh Tabatabaii nasab

عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد

کد محقق - Researcher ID: 2968

لیست سمت‌های علمی و اجرایی خانم دکتر زهره طباطبایی نسب

سمتهای علمی و اجرایی در همایشها و کنفرانسهای معتبر کشور

سمت رویداد برگزار کننده تاریخ
عضو کمیته علمی – هیات داوران اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

سارا فرزای

Sara Farzai

مربی موسسه آموزش عالی مازیار

میرسعید حسینی شیروانی

Mirsaeed Hoseini shirvani

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از خانم دکتر زهره طباطبایی نسب در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ طراحی الگوی مفهومی جایگاهیابی مجدد برند مدیریت برند دوره .۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۷

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ تاثیرات متغیرهای اقتصادی و اثرگذار بر تجهیزمنابع بانکها با تأکید بر بلوک رفاه کارگران دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی ۱۳۹۴
۲ اثر درجه باز بودن تجارت بر فشار بازار ارز (مطالعه تطبیقی کشورهای اوپک و کشورهای جنوب شرق اسیا) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی ۱۳۹۴
۳ اثرات پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی مطالعه موردی کشورهای عضو اکو سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی ۱۳۹۵
۴ اثز درجه باس بودن تجارت بز فشار بازار ارز در کشورهای جنوب شرق آسیا کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه ۱۳۹۴
۵ اثز متغیرهای اقتصادی و مهم بر منابع بانکها(مطالعه موردی بانک رفاه کارگران) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی ۱۳۹۴
۶ ارتباطات و توسعه یافتگی استانهای کشور دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم ۱۳۹۳
۷ اقتصاد اسلامی پاسخی به معمای استرلین چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز ۱۳۹۶
۸ برآورد کمی محیط تورمی با رویکرد شاخص فشار تورم اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها ۱۳۹۴
۹ برآورد نااطمینانی تورم دراقتصاد ایران اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری ۱۳۹۵
۱۰ برررسی تاثیر درجه باز بودن تجارت بر فشار بازار ارز مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی ۱۳۹۴
۱۱ بررسی آثار اقتصاد سایه ای بر عرضه پول در کشورهای عضو اپک با تاکید بر ایران اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی ۱۳۹۴
۱۲ بررسی آثار سیاست های پولی با تأکید بر ایران دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی ۱۳۹۴
۱۳ بررسی اثر تغییرات نرخ بهره بر سطح تورم و رشد اقتصادی در بین کشورهای خاورمیانه اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی ۱۳۹۴
۱۴ بررسی اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در سطح استان های کشور اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها ۱۳۹۴
۱۵ بررسی اثرات نقش تحصیلات بر رشد اقتصادی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی ۱۳۹۴
۱۶ بررسی ارتباط سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی ۱۳۹۴
۱۷ بررسی ارتباط متغیرهای اقتصادی و اجتماعی با تغییرات جمعیت در میان کشورهای در حال توسعه اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و علوم انسانی با رویکرد دانش کاربردی ۱۳۹۴
۱۸ بررسی تاثیر تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه (مطالعه موردی: کشورهای عضو OPEC) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها ۱۳۹۴
۱۹ بررسی تاثیر تجارت خارجی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت آسیایی دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری ۱۳۹۴
۲۰ بررسی تاثیر رکودهای اقتصادی بر بازاریابی اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها ۱۳۹۴
۲۱ بررسی تاثیر سرمایه گذاری سازمانی در سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها ۱۳۹۴
۲۲ بررسی تاثیر شاخص مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی: کشورهای منتخب خاورمیانه) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ ۱۳۹۳
۲۳ بررسی تاثیر شاخص های سلامت بر توسعه و رشد اقتصادی در ایران اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها ۱۳۹۴
۲۴ بررسی تاثیر شوک های بخش پولی بر نوسانات نرخ ارز (مطالعه موردی: ایران) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها ۱۳۹۴
۲۵ بررسی تاثیر متغیر های اجتماعی بر نرخ رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی ۱۳۹۴
۲۶ بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر نرخ رشد جمعیت مطالعه موردی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و علوم انسانی با رویکرد دانش کاربردی ۱۳۹۴
۲۷ بررسی تاثیر متغیرهای کلیدی اقتصاد بر تجهیز منابع بانک ها با تاکید بر ایران کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه ۱۳۹۴
۲۸ بررسی تأثیر اقتصاد سایه ای بر اقتصاد دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی ۱۳۹۴
۲۹ بررسی تأثیر اقتصاد سایه بر نرخ بیکاری و عرضه پول دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی ۱۳۹۴
۳۰ بررسی تأثیر اقتصاد غیر رسمی بر نرخ بیکاری با تأکید بر اقتصاد سایه ای اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی ۱۳۹۴
۳۱ بررسی تأثیر تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته مطالعه موردی: منتخب کشورهای عضوOECD اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی ۱۳۹۴
۳۲ بررسی تأثیر تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه (مطالعه موردی: کشورهای عضو OPEC) اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت ۱۳۹۵
۳۳ بررسی تأثیر تحصیلات بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی ۱۳۹۴
۳۴ بررسی تقاضای واردات کالای واسطه ای از چین در ایران کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی ۱۳۹۴
۳۵ بررسی درجه توسعه یافتگی استان های کشور در بخش ارتباطات با روش تاکسونومی عددی کنفرانس اقتصاد، توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی ۱۳۹۳
۳۶ بررسی رابطه پویای بین رشد و سودآوری شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه ۱۳۹۳
۳۷ بررسی رابطه تجارت خارجی و رشد اقتصادی در ایران و کشورهای صادرکننده نفت دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری ۱۳۹۴
۳۸ بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فضای کسب وکارو کارآفرینی مطالعه موردی کشورهای D8 دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری ۱۳۹۳
۳۹ بررسی روابط بین تورم، بهره وری، دولت و سایر متغیرهای کلان اقتصادی دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی ۱۳۹۶
۴۰ بررسی عوامل مرثر بر جذب گردشگران خارجی (استان های منتخب) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها ۱۳۹۴
۴۱ بررسی عوامل موثر بر جذب گردشگران خارجی در ایران اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها ۱۳۹۴
۴۲ بررسی عوامل موثر بر مالیات در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها ۱۳۹۴
۴۳ بررسی فضای کسب وکار بر رشد اقتصادی(با تأکید بر شاخص اخذ اعتبار بانکی ) کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز ۱۳۹۳
۴۴ بررسی نقش اثرات تجارت بین الملل بر اشتغال دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی ۱۳۹۳
۴۵ بررسی نقش پایداری سودتوزیع شده و اجزای آن درتبیین سودآوری آتی شرکت ها اولین همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت ۱۳۹۳
۴۶ بررسی نقش رابطه سیاست های مالی (مالیات و مخارج دولت) و اشتغال دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی ۱۳۹۳
۴۷ بررسی نقش سیاست ها و شوک های پولی و اثرات آن در اقتصاد اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی ۱۳۹۴
۴۸ بررسی نقش متغیرهای پولی بر جذب منابع بانکی (مطالعه موردی بانک پاسارگاد) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه ۱۳۹۳
۴۹ بررسی و ارزیابی تابع تقاضای واردات ( مطالعه موردی کشورهای اوپک) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی ۱۳۹۴
۵۰ بررسی و تحلیل اثر سیاست پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری) ۱۳۹۲
۵۱ بررسی و تحلیل رشد بهره وری در برنامه های توسعه و علل افت بهره وری دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی ۱۳۹۶
۵۲ بررسی و تحلیل روابط بین تورم و انواع شاخص های بهره وری با تاکید بر بهر وری نیروی کار سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران ۱۳۹۶
۵۳ بررسی همگرایی اقتصادی در ایران و کشورهای همسایه در حال توسعه با استفاده از مدل جاذبه اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها ۱۳۹۴
۵۴ بزرسی ارتباط درجه باس بودن تجارت بز فشار باسار ارس با تأکیذ بز ایزان کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه ۱۳۹۴
۵۵ بیماری هلندی و بررسی آثار درآمدهای نفتی بر سرمایه گذاری کنفرانس اقتصاد، توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی ۱۳۹۳
۵۶ پلت، رهیافتی در جهت خروج از اقتصاد تک محصولی اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی ۱۳۹۳
۵۷ تاثیر سیاستهای پولی و مالی بر بازار سهام ایران: رهیافت SVAR کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار ۱۳۹۳
۵۸ تاثیرات متغیرهای کلان اقتصادی بر تجهیز منابع بانک ها در خراسان (مطالعه موردی بانک رفاه کارگران) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه ۱۳۹۴
۵۹ تحلیل رابطه متغیرهای اثر گذار بر تجارت و رشد اقتصادی با تاکید برمنتخبی از کشورهای در حال توسعه سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران ۱۳۹۶
۶۰ تحلیل هم انباشتگی پیچیدگی اقتصادی و رشد اقتصادی در کشورهای اکو سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی ۱۳۹۵
۶۱ تعیین رتبه استان های کشور در بخش ارتباطات با روش تاکسونومی عددی کنفرانس اقتصاد، توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی ۱۳۹۳
۶۲ تعیین رتبه توسعه یافتگی استان های کشور در بخش ارتباطات اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی ۱۳۹۳
۶۳ تورم و رشد بهره وری در کشورهای صادرکننده نفت سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران ۱۳۹۶
۶۴ رابطه پویا بین درجه باز بودن تجارت و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران ۱۳۹۶
۶۵ شاخص های سلامت در اقتصاد ایران اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها ۱۳۹۴
۶۶ عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب (OPEC) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها ۱۳۹۴
۶۷ عوامل موثر بر سپرده گذاری بخش خصوصی در بانک ها اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها ۱۳۹۴
۶۸ کنکاشی پیرامون بررسی تأثیر متغیرهای پولی بر جذی منابع بانکی در بانک پاسارگاد ومقایسه آن با بانک های منتخب دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی ۱۳۹۳
۶۹ کنکاشی پیرامون تاثیر سیاست های مالی بر سطح اشتغال(مطالعه مورد ایران) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه ۱۳۹۳
۷۰ کنکاشی پیرامون تاثیر شاخص های فضای کسب و کار بر سیاست پولی در کشورهای D8 اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی ۱۳۹۳
۷۱ کنکاشی پیرامون تاثیر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر نرخ رشد جمعیت با تاکید بر کشورهای درحال توسعه دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی ۱۳۹۴
۷۲ کنکاشی پیرامون سیاست های پولی و تورم در ایران اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی ۱۳۹۴
۷۳ کیفیت نهادی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت ۱۳۹۶
۷۴ مالکیت فکری و اثر آن بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو ECO طی بازه زمانی 2003-2013 (رهیافت پانل دیتا) اولین کنفرانس مدیریت، کارآفرینی، بازاریابی، توسعه اقتصادی، بیمه و مدیریت بحران با رویکرد توسعه پایدار و پدافند غیرعامل ۱۳۹۴
۷۵ مالکیت فکری و اثر آن بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو ECO طی بازه زمانی 2003-2013 رهیافت پانل دیتا اولین کنفرانس ملی مدیریت صنعتی ۱۳۹۵
۷۶ مصرف انرژی و اقتصاد مقاومتی: مطالعه موردی مصرف برق در کشورهای عضو منا چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی ۱۳۹۷
۷۷ نگاهی به صنعت گردشگری در استان یزد اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها ۱۳۹۴
۷۸ نگاهی به مشارکت اقتصادی زنان در استان یزد اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها ۱۳۹۴