CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر عبدالله شفیع آبادی

Doctor Abdolah Shafie Abadi

استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

کد محقق - Researcher ID: 3031

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر عبدالله شفیع آبادی

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
سردبیرفصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانیتهران
هیات تحریریهفصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعیتهران
هیات تحریریهفصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردیاصفهان- خوراسگان
هیات تحریریهفصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانیتهران

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

حسین زارع

hossein Zare

دانشیار

سعید مظلومیان

Saeed Mazlomiyan

دانشیار

محمدحسن صیف

دانشیار

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر عبدالله شفیع آبادی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ ابعادعشق ورزی براساس نظریه سه بعدی عشق درچهارگروه زوجهای درمرحله نامزدی عقد ازدواج و داری فرزند فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره .۹، شماره ۳۰، سال ۱۳۸۵
۲ اثر بخشی آموزش مثبت نگری بر افزایش شادکامی و سخت رویی مادران دارای فرزند نابینا فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره .۴، شماره ۱۶، سال ۱۳۹۳
۳ اثربخشی آموزش خود دلگرم سازی بر کاهش اضطراب امتحان و کمال گرایی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان منطقه 9 شهر تهران در سال 1391 فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره .۴، شماره ۱۴، سال ۱۳۹۲
۴ اثربخشی آموزش گروهی والدین با رویکردخانواده درمانی ستیر بر جو عاطفی خانواده فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره .۱۳، شماره ۳، سال ۱۳۹۱
۵ اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی با رویکرد اسلامی بر رضایتمندی زناشویی زوج ها فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره .۱۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۱
۶ اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی با تاکید بر آموزه هایدینی بر تاب آوری و رغبت های شغلی دانش آموزان فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره .۷، شماره ۲۸، سال ۱۳۹۵
۷ اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان پسر سال اول متوسطه ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر اهواز فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره .۱۱، شماره ۴۲، سال ۱۳۸۸
۸ اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر کارایی خانواده درزوجین مراجعه کننده به مرکز بهزیستی شهر اهواز فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره .۱۱، شماره ۴۱، سال ۱۳۸۸
۹ اثربخشی آموزش مهارتهای کنترل خشم بر سازگاری فردی اجتماعی دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان ماهشهر فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره .۱۰، شماره ۳۶، سال ۱۳۸۷
۱۰ اثربخشی برنامه آموزشی توانمندسازی روانشناختی بر مبنای نظریه روانشناسی فردی آدلر بر درماندگی آموخته شده زنان سرپرست خانوار فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره .۸، شماره ۳۱، سال ۱۳۹۶
۱۱ اثربخشی روش تصورات ذهنی هدایت شده فردی برمیزان اضطراب و امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره .۹، شماره ۳۱، سال ۱۳۸۶
۱۲ اعتبار سنجی مدل رفتار نوآورانه کاری میسمان و مولدر در میان مدیران و کارکنان بانک ملت فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره .۴، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۱۳ بررسی اثربخشی اجرای برنامه فلسفه برای کودکان به شیوه اجتماع پژوهشی در افزایش هوش هیجانی دختران دبیرستانی1 فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره .۹، شماره ۳۰، سال ۱۳۹۲
۱۴ بررسی اثربخشی رویکرد درمانی نظام های زبان مشارکتی بر افزایش میزان صمیمیت زناشویی زوج های دانشجو فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره .۵، شماره ۱۸، سال ۱۳۹۳
۱۵ بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی دانشجویان دختررشته مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره .۱۱، شماره ۴۱، سال ۱۳۸۸
۱۶ بررسی رضایت شغلی و بهرهوری شغلی کارکنان دورکار و غیردورکار بر حسب نوع عضویت کارکنان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره .۵، شماره ۲۰، سال ۱۳۹۳
۱۷ بررسی کیفی آسیب شناسی شبکه های اجتماعی مجازی بر سلامت روان دانش آموزان (از دیدگاه مشاوران مدارس) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره .۹، شماره ۳۳، سال ۱۳۹۷
۱۸ پیش بینی اختلالات عاطفی- رفتاری دانش آموزان پسر 8-12 سال بر اساس مهارت های اجتماعی و اضطراب مادران فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره .۱۸، شماره ۴، سال ۱۳۹۶
۱۹ تاثیرمشاوره شغلی به شیوه سازگاری شغلی دیویس برفرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه آزاداسلامی واحدبهبهان فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره .۱۰، شماره ۳۸، سال ۱۳۸۷
۲۰ تدوین برنامه توانمندسازی روانشناختی مبتنی بر مدل چند محوری شغلی شفیع آبادی و مقایسه اثربخشی آن با مدل شناختی توماس و ولتهوس بین مشاوران دبیرستانهای شهر رشت فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۸۹
۲۱ تدوین پروتکل درمانی براساس ذهن آگاهی مبتنی بر فعال سازی طرحواره های معنوی - اسلامی و مقایسه اثربخشی آن با درمان پردازشی تجربه ای/ هیجان مدار بر کاهش اضطراب اجتماعی دانشجویان فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره .۴، شماره ۱۴، سال ۱۳۹۲
۲۲ تعیین ویژگی های روان سنجی سیاهه تفکرات شغلی فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره .۲، شماره ۸، سال ۱۳۹۱
۲۳ دانشگاه کارآفرین وتوسعه صنعتی فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره .۲، شماره ۵، سال ۱۳۹۰
۲۴ رابطه بین پرخاشگری، ابراز وجود و افسردگی با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره .۱۳، شماره ۳، سال ۱۳۹۱
۲۵ ساخت و اعتباریابی پرسشنامه رفتار کارآفرینانه برای مشاوره شغلی دوفصلنامه پژوهش های روان‌شناسی بالینی و مشاوره دوره .۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۱
۲۶ ساخت، اعتبار یابی و تحلیل عاملی مقیاس سنجش علایق شغلی و بررسی رابطه بین رشته تحصیلی و پست سازمانی با آزمون ساخته شده بین کارکنان زن و مرد سازمان های دولتی در شهر تهران فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره .۲، شماره ۶، سال ۱۳۸۵
۲۷ مدل یابی معادلات ساختاری پیش بینی اعتیادپذیری بر اساس طرح واره وابستگی/بی کفایتی و تحمل پریشانی با نقش میانجی گری سیستم های مغزی – رفتاری در دانش آموزان فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره .۱۰، شماره ۳۸، سال ۱۳۹۸
۲۸ مقایسه اثربخشی درمان راه حل- محور دیشیزر به صورت انفرادی و توام در کاهش تعارضات زناشویی فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره .۵، شماره ۱۴، سال ۱۳۸۸
۲۹ مقایسه اثربخشی زو جدرمانی الیس به صورت انفرادی و توأم در کاهش تعارضات زناشویی فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره .۱۰، شماره ۳۷، سال ۱۳۸۷
۳۰ مقایسه اثربخشی زوج درمانگری پویشی فشرده کوتاه مدت (ISTDP) و ارتباطی بر ارتقا سلامت روانی و رضامندی زوجین فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره .۳، شماره ۷، سال ۱۳۸۶
۳۱ مقایسه اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری و زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر صمیمیت زناشویی زوجین متعارض شهر اصفهان فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره .۱۷، شماره ۴، سال ۱۳۹۵
۳۲ مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی، آموزش آرام سازی کاربردی و تصویرسازی ذهنی بر کاهش اضطراب حالتی شناختی ورزشکاران نخبه فصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی دوره .۵، شماره ۱۸، سال ۱۳۹۵
۳۳ نقد و بررسی روش تصورات ذهنی هدایت شده سیمونتن فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره .۲، شماره ۵، سال ۱۳۸۵
۳۴ نقش مهارت انتخاب شغل در انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهرکرد فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره .۹، شماره ۳۶، سال ۱۳۹۷

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ اثر بخشی آموزش الگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیع آبادی (SMPVC) بر تغییر هویت شغلی مغشوش دانش آموزان دختر دبیرستانی اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۳
۲ اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر میزان شادی و خوش بینی زنان مطلقه در منطقه هفت شهرداری تهران سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی ۱۳۹۳
۳ اثربخشی آگاهی افزایی در کاهش پریشانی زنان مبتلا به سرطان پستان هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان ۱۳۹۱
۴ اثربخشی آموزش معنویت به شیوه گروهی در افزایش کیفیت زندگی زنان متاهل کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی ۱۳۹۴
۵ اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر بهزیستی روانشناختی زنان بی سرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه 14 شهرداری تهران سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران ۱۳۹۶
۶ اثربخشی الگوی چند محوری انتخاب شغل شفیع آبادی ( SMPVC ) برافزایش بلوغ شغلی و خود کار آمدی دانش آموزان پسر مدارس پیش دانشگاهی منطقه 12 تهران همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی ۱۳۹۵
۷ اثربخشی الگوی چند محوری انتخاب شغل شفیع آبادی (SMPVC) برافزایش بلوغ شغلی دانش آموزان پسر مدارس پیش دانشگاهی منطقه 12 تهران پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۵
۸ اثربخشی الگوی چند محوری انتخاب شغل شفیع آبادی (SMPVC) برافزایش بلوغ شغلی و خود کار آمدی دانش آموزان پسر مدارس پیش دانشگاهی منطقه 12 تهران پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۵
۹ اثربخشی الگوی چند محوری انتخاب شغل شفیع آبادی برافزایش خودکار آمدی دانش آموزان پسر مدارس پیش دانشگاهی منطقه 12 تهران پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۵
۱۰ اثربخشی گشتالت درمانی گروهی بر استرس اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری) ۱۳۹۲
۱۱ اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب بر میزان خودکارآمدی و تغییر هویت شغلی مغشوش دانش آموزان چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان ۱۳۹۵
۱۲ اثربخشی مشورت رفتاری مشترک بر کاهش نشانگان درونی سازی کودکان پیش دبستانی نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی) ۱۳۹۵
۱۳ اهمال کاری به عنوان یک اختلال شخصیتی دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۴
۱۴ بررسی اثربخشی نظریه گستردن و ساختن بر کاهش تعارضات والد فرزند در دختران نوجوان دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی ۱۳۹۴
۱۵ بررسی تاثیر آموزش درس برنامه ریزی تحصیلی –شغلی برخودپنداره دانش آموزان دختر مقطع سوم راهنمایی شهرستان قدس در سال تحصیلی 90-91 سومین همایش ملی مشاوره ۱۳۹۱
۱۶ بررسی جایگاه ازدواج در سبک زندگی با رویکرد اسلامی اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران ۱۳۹۳
۱۷ بررسی رابطه بین عوامل خلاقیت با میزان عزت نفس (مورد مطالعه:دانشجویان فنی دانشگاه آزاد اسلام واحد گرگان) سومین همایش ملی مشاوره ۱۳۹۱
۱۸ بررسی کیفی نقش تعهد مذهبی بر روابط جنسی زوجین و میزان رضایت زناشویی اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی، تربیتی علوم انسانی و روانشناسی ۱۳۹۶
۱۹ بررسی کیفی نقش تعهد مذهبی بر میزان رضایت زناشویی زوجین اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی، تربیتی علوم انسانی و روانشناسی ۱۳۹۶
۲۰ بررسی نقش افکار و باورهای غیر منطقی در بهزیستی روانشناختی معلولین جسمی حرکتی دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۴
۲۱ بررسی نقش خانواده در پرورش مهارت های کارآفرینی ازدید دانشجویان دارای مهارت های کارآفرینی دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده ۱۳۹۰
۲۲ بررسی نقش ویژگی های شخصیتی بر گرایش به اعتیاد دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی ۱۳۹۴
۲۳ پیش بینی افسردگی بر اساس راهبرد های مقابله ای و سبک زندگی اسلامی در معتادان تحت درمان گروه NA دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی ۱۳۹۴
۲۴ پیش بینی سلامت روان و رضایت از زندگی بر اساس سبک زندگی اسلامی دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی ۱۳۹۴
۲۵ تاثیر آموزش صبر و حیا از دیدگاه آموزه های اسلامی بر بهبود مهارت های ارتباطی در دانش آموزان پایه اول متوسطه شهرستان گرگان کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی ۱۳۹۳
۲۶ تلفیق الگوی چند محوری و نظریه یادگیری اجتماعی در آموزش کارآفرینی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی ۱۳۹۲
۲۷ رابطه باورهای کاریابی ، نگرش به کسب و کار خانگی و خودکارآمدی با رفتار کارآفرینانه دانشجویان اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه ۱۳۹۴
۲۸ رابطه هوش هیجانی با کیفیت زندگی کاری کارمندان سازمان هلال احمر شهر شیراز کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی ۱۳۹۷
۲۹ شیوه ها و راهکارهای کنار آمدن با فشار روانی ناشی از بحران زلزله اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای ۱۳۸۵
۳۰ کاربرد نظریه پارسونز درآموزش رفتارکارآفرینانه سازمانی به دانشجویان شاغل اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار ۱۳۹۲
۳۱ مروری بر پیامدها و تاثیرات درمان گلاسر بر مبنای واقعیت درمانی در نوجوانان اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی ۱۳۹۶
۳۲ مقایسه اثر بخشی الگوی شفیع آبادی با نظریه گاتفردسون برماندگاری رفتار کارآفرینانه دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی ۱۳۹۲
۳۳ مقایسه پایداری اثر بخشی دوبسته آموزشی طراحی شده براساس نظریه های مشاوره شغلی برمهارت های کارآفرینی کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21 ۱۳۹۳
۳۴ مقایسه تابآوری، شادکامی و رضایتمندی از زندگی در بین زنان ورزشکار رشته کاراته ویوگا در منطقه 2 شهر تهران کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی ۱۳۹۴
۳۵ نقش خانواده در سبک زندگی اسلامی کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی ۱۳۹۳
۳۶ نقش خویشتن‌پنداری در موفقیت شغلی پزشکان اولین همایش نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در بازار کار ۱۳۸۳