CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر قربانعلی نعمت زاده

Doctor Ghorbanali Nematzadeh

استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

کد محقق - Researcher ID: 3281

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر قربانعلی نعمت زاده

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
مدیر مسئولدوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهانساری- ایران
سردبیردوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهانساری- ایران
هیات تحریریهدوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهانساری- ایران

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

علی رجب زاده قطرمی

Ali Rajabzadehghatromi

رجب چوکان

Rajab Chookan

استاد بازنشسته مؤسسه تحقیقات اصلاح و تھیه نھال و بذر

سید رضا طبائی عقدائی

Seyed Reza Tabaei Aghdaei

استاد

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر قربانعلی نعمت زاده در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ Analysis of the physicochemical properties and grain yield of some rice promising lines from multiple crosses مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته بیولوژی و پزشکی دوره .۲، شماره ۳، سال ۱۳۹۳
۲ اثر باکتری های محرک رشد مقاوم به شوری جدا شده از ریزوسفر گیاهان شورپسند بر رشد و مقاومت گندم تحت تنش شوری فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۹، شماره ۱، سال ۱۳۹۷
۳ ارزیابی تنوع ژنتیکی با استفاده از ویژگی های زراعی در ارقام مختلف برنج مجله تولید گیاهان زراعی دوره .۹، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۴ ارزیابی ژنcry1Abدر نسل های مختلف در حال تفکیک برنج فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۱، شماره ۳، سال ۱۳۸۹
۵ امکان سنجی کاهش شوری آب توسط جاذب های زیستی پوسته برنج و صدف مهندسی آبیاری و آب ایران دوره .۷، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۶ Relationship between Morphological Traits in Rice Restorer Lines at F3 Generation using Multivariate Analysis مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته بیولوژی و پزشکی دوره .۱، شماره ۶، سال ۱۳۹۲
۷ بررسی تنوع ژنتیکی یک کلکسیون بین المللی برنج به وسیله نشانگر ریزماهواره دوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره .۸، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۸ بررسی رنگیزه های فیکوبیلین در سویه های سیانوباکتری هتروسیست دار جدا شده از شالیزارهای غرب استان مازندران مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره .۱۳، شماره ۴۹، سال ۱۳۹۷
۹ بررسی میزان تولید اکسین و برخی رنگیزه های فتوسنتزی در سویه های سیانوباکتری هتروسیست دار جدا شده از شالیزارهای شرق استان مازندران مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره .۱۲، شماره ۴۶، سال ۱۳۹۶
۱۰ تجزیه بیوانفورماتیکی ESTهای جداسازی شده از گیاه تحت تنش شوریAeluropus littoralis دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره .۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۳
۱۱ تخمین دماهای کاردینال جوانه زنی بذرگل مغربی (Oenothera biennis L.) با استفاده از مدل های رگرسیون غیرخطی مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره .۲۴، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۱۲ شناسایی ایزومرهای آپوکاروتنویید کروسین و کروستین موجود در عصاره خام زعفران Crocus sativus از طریق کروماتوگرافی مایع مجهز به طیف سنجی جرمی فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۴، شماره ۴، سال ۱۳۹۵
۱۳ مقایسه روش های مختلف شکست سلولی و استخراج اسید چرب از ریزجلبکDunaliella Salina فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره .۷، شماره ۲، سال ۱۳۹۷

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ Aeluropus littoralis در گونه ی (SOS) Salt Overly Sensitive بررسی مولکولی ژن های هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۲ آنالیز افتراقی ترنسکریپتوم گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis تحت تنش NaCl با استفاده از تکنیک cDNA- AFLP سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۳ آنالیز بیوانفورماتیک خانواده های ژنی دفاع اکسیداتیو در گیاه برنج دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۴ آنالیز ترانسکریپتوم آلوروپوس لیتورالیس در پاسخ به شوری هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۵ اثربازدارندگی اندام های مختلف کلزاBrassica napus L.) برخصوصیات جوانه زنی و رشدی دورقم برنج یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۶ ارزیابی اثر دی پتاسیم فسفات (K2HPO4) بر میزان تجمع استاگزانتین در محتویات سلولی ریزجلبک اسپیرولینا سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۷ ارزیابی باکتری های بومی حل کننده فسفات به عنوان محرک رشددر گیاه برنج (.Oryza sativa L) شانزدهمین همایش ملی برنج کشور ۱۳۹۳
۸ ارزیابی برخی لاین های امید بخش موتانت (M7) برنج با استفاده از خصوصیات فیزیکوشیمیایی چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۷
۹ ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ارقام اعادهکننده و نگهدارنده برنج با استفاده از صفات مورفولوژیکی شانزدهمین همایش ملی برنج کشور ۱۳۹۳
۱۰ ارزیابی تنوع مورفوفیزیولوژیک برخی از آکوتیپ های گیاه شورزی آلوروپوس لیتورالیس کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ۱۳۹۰
۱۱ ارزیابی تولید هیدروژن به عنوان سوخت زیستی تجدیدپذیرتوسط جلبک های سبز - آبی سیانوباکتریها اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک ۱۳۹۳
۱۲ ارزیابی رنگدانههای کلروفیل و کاروتنوئید سیانوباکتریهای هتروسیتدار استان گلستان اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی ۱۳۹۴
۱۳ ارزیابی روابط ژنتیکی ارقام توت فرنگی ایران با استفاده از نشانگر ISSR دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۱۴ ارزیابی سطح رونوشت ژن کد کننده ناقل پتاسیم HAKاز گیاه Aeluropus littoralis در پاسخ به شوری هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۱۵ ارزیابی فعالیت ضد قارچی چندعصاره مختلف گیاهی علیه قارچ Fusarium graminearum اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۳
۱۶ ارزیابی گلخانه ای و مولکولی ارقام برنج از نظر مقاومت به Pyricularia oryzae سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۱۷ ارزیابی لاین های موتانت برنج حاصل از پرتودهی اشعه گاما (γ-rays) تحت تنش شوری شانزدهمین همایش ملی برنج کشور ۱۳۹۳
۱۸ ارزیابی مقاومت نسبی ارقام مختلف برنج نسبت به بیماری بلاست (Pyricularia grisea Sacc.) در مرحله گیاهچه ای همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی ۱۳۸۸
۱۹ ارزیابی مقاومت نسبی ارقام مختلف برنج نسبت به بیماری بلاست pyricularia grisea sacc. درمرحله گیاهچه ای درشرایط مزرعه و گلخانه یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۲۰ ارزیابی مولکولی لاینهای دارای ژن(های) برگرداننده باروری ارقام برنج دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۲۱ ارزیابی میزان برون ریزش آمونیوم و نیتروژن سیانوباکتریهای هتروسیتدار استان گلستان اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی ۱۳۹۴
۲۲ ارزیابی نشانگرهای مولکولی مرتبط با صفت شکل دانه در بخشی از ژرمپلاسم برنج (Oryza sativa L) کشور دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۲۳ ارزیابی و مقایسه میانگین ژنوتیپ های موتانت برنج در پاسخ به تنش شوری چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۷
۲۴ ارزیابی همبستگی و تجزیه خوشه ایی ژنوتیپ های موتانت برنج در پاسخ به تنش شوری چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۷
۲۵ استحصال و فرآوری کیتوزان از گاماروس دریای خزر (Pontogammarus sp) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۲۶ استفاده از تکنیک Capture cDNA-AFLP در پاسخ گیاه آلوروپوس لیتورالیس به تنش اسمزی هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۲۷ استفاده از ریز جلبک ها جهت تصفیه پساب های صنعتی و کشاورزی و بکارگیری آنها به عنوان یک منبع انرژی تجدید شونده اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست ۱۳۹۳
۲۸ استفاده از فرایند شوک حرارتی به عنوان روشی سریع جهت شکستن دیواره سلولی ریزجلبک ها به منظور استخراج مواد ژنتیکی سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۲۹ استفاده از فن آوری مهندسی ژنتیک جهت توسعه تولید سوخت های زیستی تجدید پذیر با منشاء گیاهی اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۳۰ استفاده مجدد از آب دریا با بکارگیری برخی از ترکیبات زیستی و معدنی اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۳۱ اصلاح و تعیین خصوصیات لاینهای جدید نرعقیم سیتوپلاسمی- ژنتیکی در ارقام برنج ایرانی به منظور استفاده دربرنامه اصلاح برنج هیبرید دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۳۲ اصلاح و معرفی رقم اعاده کننده باروری پژوهش با خصوصیات مرفوفیزیکوشیمیایی مطلوب دربرنج یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۳۳ اصلاح و معرفی رقم جدید برنج قائم 1 به روش کلاسیک یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۳۴ اصلاح و معرفی رقم جدید نر عفیم سینوپلاسمی برنج پرمحصول نعمت A جهت تولید بذر هیبرید هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۳۵ اصلاح ومعرفی رقم جدید برنج قائم 3 به روش کلاسیک یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۳۶ اکوفیزیولوژی بافت هالوفیت در جذب و دفع یون تحت تنش شوری Aeluropus littoralis همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت ۱۳۹۰
۳۷ القاء تکثیر جوانه نا به جا با استفاده از تنظیم کننده های رشد در گیاه زینتی- آپارتمانی آگلونما Snow White ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی ۱۳۹۷
۳۸ القاء رسوب لیگنین و فعالیت فنیل آلانین آمونیالیاز در میانگره های الوروپوس لیتورالیس تحت تنش شوری اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی ۱۳۹۲
۳۹ القای ریشه های موبین در گیاه دارویی Artemisia siberi هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۴۰ الگوی بیان ژن کد کننده آنتی پورتر (+)Na(+)/H غشاری تونوپلاستی از هالوفیت تک لپه ای Aeluropus littoralis در پاسخ به شوری دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۴۱ امکان سنجی شناسایی ارقام تند بود و کم بوی سیر با استفاده از روش های الکتروفورزی همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۴۲ انگشت نگاری بخشی از ژرمپلاسم برنج با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۴۳ اهمیت بررسی تنوع ژنتیکی در گیاهان دارویی همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۴۴ ایمنی پایدار زیستی بر پایه حذف ژن نشانگر انتخابی دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ۱۳۹۱
۴۵ Chemical composition and antibacterial activity of Methanolic extract of Artemisia annua L. against plant pathogenic bacteria کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۲
۴۶ با استفاده از استرین های مختلف (Sambucus ebulus) القای ریش ههای موئین در گیاه آقطی آگروباکتریوم رایزوژنز هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۴۷ باززایی زیره پارسی (Bunium persicum Boiss.) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۴۸ برآورد پارامترهای ژنتیکی گیاه برنج با استفاده از روش لاین در تستر دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۴۹ برآورد ترکیب پذیری و اجزا واریانس ژنتیکی صفات کمی برنج هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۵۰ بررسی اثر آنتی بیوتیکی غلظت های مختلف زردپوبه در شرایط In vitro همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۵۱ بررسی اثر ژن برای صفات مختلف در ذرت با استفاده از سیستم تلافی دای آلل هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۵۲ بررسی اثر ضد باکتریایی گیاه پنج انگشت برعلیه برخی باکتریهای بیماریزای گیاهی سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۵۳ بررسی اثر فعالیت ضد باکتری عصاره های مختلف برخی از گیاهان بر روی باکتری بیماریزای گرم منفی اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۳
۵۴ بررسی اثرات ضد باکتریایی چند عصاره گیاهی در کنترل بیماری باکتریایی لکه نواری گندم اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۳
۵۵ بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره چندگیاه بومی مازندران بر روی باکتری Rathyibacter tritici اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۳
۵۶ بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره گیاهان مختلف بر روی برخی از باکتری های گرم منفی و گرم مثبت بیماریزای گیاهی دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۳
۵۷ بررسی اثرات ضد قارچی عصاره اندام های هوای گیاهان مختلف بر علیه 2 قارچ بیماریزای گیاهی دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۳
۵۸ بررسی اثرات ضد قارچی عصاره گیاهان مختلف بر روی برخی از قارچ های بیماری زای گیاهی دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۳
۵۹ بررسی اثرات ضدقارچی عصاره های گیاهان گل فیلی و گیاه شیرخشت بر علیه قارچ های بیماریزا اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۳
۶۰ بررسی اثرات ضدمیکروبی شش گونه گیاهی برروی برخی باکتریهای بیماریزای گیاهی سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۶۱ بررسی اثرات ویژه یونی بر رشد گیاه هالوفیت آلوروپوس لیتورالیس اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی ۱۳۹۲
۶۲ بررسی الگوی بیان پروتئین های پاسخ دهنده به تنش شوری در گیاه Aeluropus littoralis هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۶۳ بررسی الگوی بیان گیاه هالوفیت آلوروپوس لیتورالیس تحت تنش شوری هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۶۴ بررسی الگوی تمایل کدونی ژن های فتوسنتزی در گیاه شورزی آلوروپوس لیتورالیس اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۶۵ بررسی امکان القای پلی پلوئیدی در توت فرنگی وحشی (F. Viridis)با استفاده از کلشیسین اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۲
۶۶ بررسی ایزوترم های جذب تعادلی نمک سدیم کلراید از محلول آبی توسط کلینوپتیولیت اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۶۷ بررسی باززایی درگیاه گل انگشتانه(Digitalis nervosa Steud & Hochst یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۶۸ بررسی بیوانفورماتیک بیان ژن های KAT2 و KAT1 تحت تنش شوری در گیاه آرابیدوبسیس دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۶۹ بررسی بیوانفورماتیکی خصوصیات بیوشیمیایی برخی ایزوفرم های آنزیم آسکوربات پراکسیداز هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۷۰ بررسی بیوانفورماتیکی ژن MDHAR از گیاه آلوروژوس لیتولاریس هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۷۱ بررسی تاثیر پوشینه برروی پارامترهای جوانه زنی بذرگیاه Aeluropus littoralis درسطوح مختلف شوری یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۷۲ بررسی تاثیر دوزهای مختلف اشعه گاما برروی خصوصیات جوانه زنی و صفات مورفوفیزیولوژیکی برخی ارقام برنج oryza sativa L یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۷۳ بررسی تاثیر محیط کشت بر القای ریشه ی مویین در گل راعی Hypericum perfuratum.l با استفاده از آگروباکتریوم رایزوژنز اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۴
۷۴ بررسی تاثیر محیط کشت و استرین های مختلف آگروباکتریوم رایسوشنس بر فراوانی القای ریشه های موئین در سنبل الطیب ( Valeriana officinalis L.) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۷۵ بررسی تاثیر نوع قند برکالوس زایی و باززای ارقام برنج از طریق کشت بساک هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۷۶ بررسی تجزیه خوشهای لاینهای امید بخش موتانتM 6 برنج حاصل از پرتودهی اشعه گاما ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی ۱۳۹۴
۷۷ بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی پنج لاین خالص ذرت برای صفات مختلف با استفاده از سیستم تلاقی دای آلل هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۷۸ بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی صفات درلاین های والدینی هیبریدهای برنج دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۷۹ بررسی تنوع ژنتیکی ارقام بنرج با استفاده از تجزیه کلاستر هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۸۰ بررسی تنوع ژنتیکی ارقام وحشی توتفرنگی ایران با استفاده از نشانگرهای اپیژنتیکی هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۸۱ بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های ایرانی گیاه هالوفیت Aeluropus littoralisبه روش RAPD-PCR هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۸۲ بررسی تنوع ژنتیکی بخشی ازژرم پلاسم برنج کشور با استفاده ازنشانگرهایمورفولوژیکی یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۸۳ بررسی تنوع ژنتیکی برخی از اکوتیپ های گل گاو زبان ایرانی chium amoenum Fisch & Mey ( نواحی شمال و غرب ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ۱۳۹۰
۸۴ بررسی تنوع ژنتیکی برخی ازتودههای برنج بومی استان مازندران با استفاده از صفات مورفولوژیکی ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی ۱۳۹۴
۸۵ بررسی تنوع ژنتیکی برخی لاین های موتانت (6M) برنج سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۷
۸۶ بررسی توان تولید مواد محرک رشد گیاه و متابولیت ثانویه توسط سیانوباکتری ها نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی ۱۳۹۴
۸۷ بررسی چندشکلی برخی ژنهای کاندیدای زودرسی و تاثیر آنها بر زمان خوشهدهی در برنج اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۸۸ بررسی حساسیت و مقاومت ارقام مختلف برنج نسبت به بیماری بلاست pyricularia grisea sacc یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۸۹ بررسی خصوصیات بیوانفورماتیکی ژن کد کننده پروتئین سیستین لیاز در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۹۰ بررسی رابطه عدد کلروفیلمتر و میزان کلروفیل برگ گیاه برنج (Oryza sativa L) در مطالعه اثر کاربرد کود پتاسیمی کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی ۱۳۹۵
۹۱ بررسی راندمان حذف نیترات به کمک میکروجلبک از پساب کشتارگاهی تصفیه شده (سنتزی) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست ۱۳۹۵
۹۲ بررسی راندمان حذف نیترات به کمک میکروجلبک از پساب لبنی تصفیه شده (سنتزی) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست ۱۳۹۵
۹۳ بررسی روابط ژنتیکی بخشی از ذخایر توارثی برنج ایرانی (ryza sativa L ( با استفاده از صفات مورفولوژیک کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ۱۳۹۰
۹۴ بررسی ریز ازدیادی توت فرنگی (Fragaria x ananassa Duch) در محیط in vitro اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۲
۹۵ بررسی ژنوتیپ های مختلف برنج برایک الوس زایی و بازازایی از طریق کشت باک هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۹۶ بررسی ژنهای برنج و آرابیدوپسیس تالیانا با مطالعه نقش آنتیاکسیدانها در دفاع اکسیداتیو برای مقابله با تنشهای محیطی دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۹۷ بررسی سیس المنتهای موجود در ناحیه UTR 5’ ژن P5CS در گیاهان هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۹۸ بررسی غلظتهای مختلف تریپتوفان بر تولید ایندول استیک اسید توسط باکتریهای حل کننده فسفات جداسازی شده از مزارع برنج استان مازندران سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۹۹ بررسی فعالیت آنتی باکتریایی چند جنس از قارچهای جدا شده از زمینهای کشاورزی دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۱۰۰ بررسی فعالیت ضد باکتریایی چند نوع عصاره مختلف برخی از گیاهان بر روی چند باکتری بیماریزای گیاهی دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۳
۱۰۱ بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره اتانولی گیاه جنگلی برچند باکتری بیماری زای گیاهی اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۳
۱۰۲ بررسی قابلیت ترکیب پذیری و هتروسیس صفات مهم در ارقام برنج هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۱۰۳ بررسی کالوسدهی و باززایی غیر مستقیم در گیاه دارویی گل گاو زبان ایرانی (Echium amoenum Fisch.and C.A. Mey) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۱۰۴ بررسی کمپلکس های پروتئینی و متابولیت های برنج تحت تنش شوری(NaCl) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۱۰۵ بررسی محتوای فنلی، فعالیت و بیان آنزیم فنیل آلانین آمونیا لیاز در برگ های گیاه آلوروپوس لیتورالیس تحت تیمار کلرید سدیم اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور ۱۳۹۲
۱۰۶ بررسی و مقایسه تنش های حرارتی و شیمیایی در القاء جنین زایی میکروسپور در ارقام کلزا (Brassica napus L.) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۱۰۷ بررسی وراثت‌پذیری ژن (های) تنظیم‌کننده عطر و طعم در برنج، در نتاج والدین معطر داخلی و خارجی با استفاده از نشانگر مولکولی رپید چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران ۱۳۸۴
۱۰۸ بررسی وضعیت آللی مکان ژنی اعاده کننده باروری سیستم نرعقیمی ژنتیکی‐- سیتوپلاسمی WA در ژرم پلاسم ایران با استفاده از نشانگر میکروساتلیت نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۱۰۹ بیش بیان ژن دلتا -1- پرولین - 5- کربوکسیلات سنتتاز 1(p5cs1) در گیاه توتون بمنظور افزایش تحمل به تنشهای اسمتیک هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۱۱۰ پیشبر سازگار با شبکه ژنی درگیر در تحمل به شوری و خشکی هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۱۱۱ تاثیر افزودنی های مختلف معدنی و زیستی بر کارایی غشای پلی سولفون در حذف نمک از محلول آبی دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۶
۱۱۲ تاثیر ترکیبات فوق رقیق بر الگوی فلور باکتریایی خاک هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره ۱۳۹۸
۱۱۳ تاثیر سویه های اگروباکتریوم ریزوژنز و ترکیب محیط کشت بر تولید ریشه های تراریخت گیاه کاسنی ( Cichorium intybus L.) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۱۱۴ تأثیر تنظیم کننده های رشد و ریز نمونه گیاهی بر باززایی مستقیم بگونیارکس دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۱۱۵ تأثیر شوری بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه هالوفیت آلوروپوس Aeluropuslittoralis اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار ۱۳۹۰
۱۱۶ تأثیر شوری بر نحوه جذب برخی از عناصر غذایی در گیاه هالوفیت آلوروپوس (Aeluropus littoralis) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۱۱۷ تأثیر شوری روی مقادیر mRNA ژن SOS1 مسئول انتقال با مسافت طولانی یون (+)Na از گیاه Aeluropus littoralis دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۱۱۸ تجزیه و تحلیل تفاوت تک نوکلئتیدی ((SNP) در ژن و پروتئین های درگیر در شکل دانه برنج دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۱۱۹ تست آللی برای تعیین رفتار اصلاحی عطر و طعم برنج از طریق گازکروماتوگرافی و صفات مورفولوژیکی هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۱۲۰ تعیین آستانه تحمل به دما باکتری های حل کننده فسفات جداسازی شده از مزارع برنج استان مازندران شانزدهمین همایش ملی برنج کشور ۱۳۹۳
۱۲۱ تعیین آستانه تحمل به شوری باکتری های حلکننده فسفات جداسازی شده از مزارع برنج استان مازندران سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۱۲۲ تعیین اثرات ژن و قابلیت ترکیب پذیری تراکم دانه در برنج هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۱۲۳ تعیین تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ژرم پلاسم برنج کشور با استفاده از نشانگر مولکولی رپید هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۱۲۴ تعیین تنوع ژنتیکی و طبقه یندی ژرم پلاسم برنج کشور از طریق نشانگرهای مورفولوژیکی هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۱۲۵ تعیین روابط ژنتیکی برخی ژنوتیپهای انگور تاکستان (Vitis vinifera L.) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۱۲۶ تغییرات میزان فنل، فلاونوئید و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه و برگ شلیل در طول فصل رشد هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۱۲۷ جداسازی ژن منودهیدرو آسکوربات ردوکتاز (MDHAR) از گیاه هالوفیت آلوروپوس لیتولاریس هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۱۲۸ جداسازی مولکولی ترادف کد کننده زیر واحد c جزء غشایی پمپ یونی H(+)-ATPase و اکوئلی از گیاه Aeluropus littoralis دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۱۲۹ جداسازی و بررسی صفات آزمایشگاهی محرک رشد باکتری های ریزوسفری بیابان های شور استان گلستان همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی ۱۳۹۴
۱۳۰ جداسازی و شناسایی استرین های باکتریایی با قابلیت تجزیه کنندگی Resorcinol هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۱۳۱ جداسازی و شناسایی استرین های باکتریایی با قابلیت تجزیه کنندگی رنگ Laurent’s acid هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۱۳۲ در ارقام توتفرنگی ایران DNA مطالعه الگوی متیلاسیون سیتوزین هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۱۳۳ ردیابی برخی ژن های اعاده کننده باروری در لاین های موتانت 6M برنج / ندا A با نشانگر مولکولی SSR سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۷
۱۳۴ ردیابی ژن های اعاده کننده باروری درهیبریدهای برنج با استفاده ازنشانگرمولکولی SSR دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۳۵ ردیابی ژن های دخیل در سنتز پنی سیلین دو گونه بنی سیلیوم هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۱۳۶ ردیابی مولکولی ژن طول دانه در جمعیت تلاقی مرکب برنج هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۱۳۷ روش STE به عنوان روشی مناسب در تهیه DNA ژنومی از گیاه آزولا (Azolla Filiculoides) جهت مطالعات ژنتیکی سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۱۳۸ ژن های نشانگر انتخابی سازگار با ایمنی زیستی دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۱۳۹ سازوکارهای ساختاری مقاومت در میانگره های هالوفیتAeluropus littoralis دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۳
۱۴۰ سیانوباکتری های هتروسیست دار و غیرهتروسیست دار شناسایی شده از شالیزارهای گیلان نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی ۱۳۹۴
۱۴۱ شناسائی ژنتیکی باکتریهای تجزیه کننده ترکیبات آروماتیک حلقوی دریاچه گوری گول آذربایجان شرقی اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۱۴۲ شناسایی ژنهای اعاده کننده باروری در ارقام و لاینهای برنج ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۱۴۳ شناسایی ژنهای بیان شده گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis تحت تنش NaCl دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۳
۱۴۴ شناسایی لاین های جدید تجدید کننده باروری و نگهدارنده نر عقیمی سیتوپلاسمی در برنج هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۱۴۵ شناسایی لاین های نرعقیم سیتوپلاسمی ازلاینهای نگهدارنده باروری با استفاده ازنشانگرهای RAPD دربرنج oryaza stiva L یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۴۶ شناسایی لاین‌های اعاده کننده باروری در ارقام مختلف برنج (Oryza Sativa L. ) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران ۱۳۸۴
۱۴۷ شناسایی مولکولی وبررسی فیلوژنی سرخس آبزی آزولا اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران ۱۳۹۴
۱۴۸ شناسایی ناحیه کدکننده آنزیم کاتالاز درگیاه Aeluropus littoralis یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۴۹ شناسایی نواحی ریز ماهواره در ترادف های EST گیاه پوکسیلنیا تنیفلورا و کاربرد آن بعنوان نشانگر مولکولی هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۱۵۰ شناسایی و کلون کردن ژن peroxisomal APX به منظور مقاومت به تنش اکسیداتیو اولین همایش ملی علوم زیستی ۱۳۹۰
۱۵۱ غربالگری ژنوم برنج برای ژن 1 - Pi با استفاده از نشانگرهای میکروساتلایت سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۱۵۲ غربالگری سویه های بومی باکتری های حل کننده سیلیکات از ریزوسفر ریشه برنج (مطالعه موردی: شهرستان چالوس) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی ۱۳۹۵
۱۵۳ کاربرد باکتریهای حلکننده فسفات Enterobacter sp. و Rahnella aquatilis بر برخی از صفات رویشی و رنگدانههای فتوسنتزی گیاه برنج در اوایل دوره رشد اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۱۵۴ کاربرد نشانگر مولکولیAFLP در انگشت نگاری ژنتیکی اکوتیپ های برنج استان مازندران کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی ۱۳۹۶
۱۵۵ کاربرد نشانگر های نیمه اختصاصی در شناسایی ارقام هیبرید و لاینهای نر عقیم و نر بارور برنج دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۱۵۶ کمی سازی واکنش رشد گیاه برنج به کاربرد باکترهای بومی حل کننده فسفات Rahnella aquatilis و Enterobacter sp دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۴
۱۵۷ گروهبندی تودههای بومی برنج استان مازندران با استفاده از صفات مورفولوژیکی وزراعی ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی ۱۳۹۴
۱۵۸ لیگنینی شدن و فعالیت آنزیم سینامیل الکل دهیدروژناز طی مراحل مختلف تکوینی میانگره های هالوفیت آلوروپوس لیتورالیس اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور ۱۳۹۲
۱۵۹ متیلاسیون سیتوزین DNA در مراحل نموی گیاه Aeluropus littoralis هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۱۶۰ مروری بر توانمندی های فناوری RNA تداخلی خاموشگر در مهندسی متابولیت های گیاهان دارویی همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۱۶۱ مطالعه ترادف دامینPEP-utilizer-C درآنزیم پیروات ارتوفسفات دی کینازPPDK گیاه آلوروپوس لیتورالیس اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۱۶۲ مطالعه تشابه توالی ژن های دخیل در سنتز پنی سیلین در قارچها هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۱۶۳ مطالعه تغییرات کمی آپوکاروتنوییدهای عصاره گیاه آزولا تحت تاثیر تیمارهای ترکیبی از عناصر (ازت ، فسفر وپتاسیم) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران ۱۳۹۴
۱۶۴ مطالعه ژنتیکی ارقام کلزا از طریق تجزیه دی آلل نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۱۶۵ مطالعه ژنتیکی ژن (های) اعاده کننده باروری در برنج برای سیتوپلاسم WA همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی ۱۳۸۸
۱۶۶ مطالعه ژنتیکی ژن رنگ ساقه با استفاده ازنشانگرهایمولکولی دربرنج Oryza sativa L.) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۶۷ مطالعه میزان کتوکارتنوئید آستاگزانتین در محتویات عصاره گیاه آزولا (Azolla Filiculoides) در مراحل مختلف دوره رشد سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۱۶۸ مطالعه همبستگی و تجزیه علیت عملکرد و اجزای عملکرد در کلزا دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۱۶۹ معرفی EST های اختصاصی پاسخگو به تنش یونی و تنش اسمزی به روش Capture cDNA-AFLP هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۱۷۰ معرفی و ارزیابی تکثیر نشانگرهای EST-SSR در گیاه آلوروپوس لیتورالیس دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۱۷۱ مقایسه دو روش القای ریشه ی مویین در گیاه سخت تلقیح گل راعی Hypericumperfuratum.l اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۴
۱۷۲ مقایسه کارایی روشهای مختلف استخراجRNAدر گیاه حساسMimosa pudica L هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره ۱۳۹۸
۱۷۳ هالوفیتیسم گیاهان زراعی هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۱۷۴ های هیدرولتیک جدا شده از بررسی وجود و تنوع ژنتیکی باکتری های تولید کننده آنزیم دریاچه گوری گول واقع در نواحی کوهستانی آذربایجان هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۱۷۵ همسانه سازی بخش از ژن رمزگردان Alpha-galactosidase گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۱۷۶ همسانه سازی بخشی از توالی ژن رمزگردان SAC 9 گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۱۷۷ همسانه سازی بخشی از ژن رمزگردان RING-finger ubiquitin - protein ligase گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۱۷۸ همسانه سازی بخشی از ژن رمزگردان S-adenosylmethionine decarboxylase گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱