CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مشخصات افراد مهم علمی کشور

افراد دارای سمت علمی یا اجرایی در کنفرانسها و ژورنالهای اجرایی کشور در این بخش نمایش داده میشود

آقای دکتر حشمت اله رحیمیان

Doctor Heshmatolah Rahimian

استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

کد محقق - Researcher ID: 3284

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر حشمت اله رحیمیان

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
هیات تحریریهدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایرانایران
هیات تحریریهدوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهانساری- ایران

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

سعید داودی

Saeid Davoudi

عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران - عضو هیأت علمی مرکز قلب تهران

داود دانش جعفری

Davoud Danesh jafari

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر حشمت اله رحیمیان در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ بررسی فنوتیپی و بیماری زایی عوامل بیماری بلاست مرکبات در استان های شمال ایران دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره .۴۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۱

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ آنالیز فیلوژنتیکی ژن Cylindrical Inclusion ویروس موزائیک زرد کدو جدایه استان مازندران اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۳
۲ ارزیابی تنوع ژنتیکی ایزوله های مرتبط با بیماری لکه موجی برنج در استان مازندران اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۳
۳ ارزیابی تنوع ژنتیکی جدایه هایRathayibacter iranicus عامل خوشه صمغی گندم در استانهای اصفهان و فارس با REP-PCR هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۴ ارزیابی ملکولی واکنش دو رقم مرکبات در برابر Pseudomonas syringae pv syringae عامل بیماری بلاست مرکبات اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۲
۵ القای ژن PAL توسط JA در گیاه لیمو عمانی در تعامل با باکتری Pseudomonas viridiflava دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۵
۶ القای ژن PAL توسط SA در گیاه لیمو عمانی در تعامل با باکتری Pseudomonas viridiflava دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۵
۷ امکان کنترل بیولوژیک بیماری آتشک درختان میوه دانه دار اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم ۱۳۹۱
۸ انتقال ژن cry1Ac به پنبه با استفاده از اگروباکتریوم و جنین زایی سوماتیکی نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۹ انتقال ژن cry1Ac به پنبه توسط اگروباکتریوم و جداکشت نوک ساقه نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۱۰ انتقال ژن به ذرت (Zea mays L. ) باواسطه اگروباکتریوم نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۱۱ انگشت نگاری ژنتیکی جدایه های Xanthomonas عامل لکه برگی مریم گلی اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۳
۱۲ انگشت نگاری ژنتیکی جدایه های xanthomonas عامل لکه برگی و شانکر ساقه پسته با rep‐PCR سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۱۳ انگشت نگاری ژنتیکی جدایه های ریزوبیوم(اگروباکتریوم) بدست آمده از میزبانهای مختلف با استفاده از BOX-PCR هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۱۴ اولین گزارش از وجود باکتری Brenneria goodwinii از ایران هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۱۵ gyr B عامل بیماری بلاست مرکبات با آغازگر Pseudomonas viridiflava تنوع ژنتیکی جدایه های هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۱۶ بررسی اثر سالیسیلیک اسید در مقاومت گیاه توتون در برابر بیماری آتشک توتون دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۴
۱۷ بررسی ارتباط فنوتیپی و ژنتیکی جمعیت های گونه های سودوموناس از میزبان های مختلف اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۳
۱۸ بررسی امکان هم زیست شدن ارقام مرکبات توسط قارچ اندومیکوریز Piriformospora indica سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۱۹ بررسی بیان ژن PR1b در جریان مقاومت غیر میزبانی جو رقم افضل در برابر باکتری سوختگی لوبیا Pseudomonas syringae pv. phaseolicola هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۶
۲۰ بررسی بیان ژن PR9 در جریان مقاومت غیرمیزبانی جو رقم افضل در برابر باکتری سوختگی لوبیا Pseudomonas syringae pv. phaseolicola هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۶
۲۱ بررسی بیان ژنهای PR3 PAL درتعامل ارقام خزروطارم برنج با قارچ Magnaporthe grisea با استفاده ازتکنیک Quantitative Real-time PCR (qPCR) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۲۲ بررسی پروتئین های ترشحی توسط Rhizoctonia solani هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۲۳ بررسی تاثیر چند سویه باکتری Pseudomonas fluorescens بر رشد بوته های گوجه فرنگی در شرایط گلخانه اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی ۱۳۸۷
۲۴ بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های R. iranicus و Rathayibacter tritici عامل خوشه صمغی گندم در استانهای اصفهان و خوزستان و با استفاده از ERIC-PCR هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۲۵ بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های ریزوبیوم(اگروباکتریوم) عامل گال طوقه مو با استفاده از IS50-PCR هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۲۶ بررسی تنوع و جمعیت سودوموناس های فلورسنت در برخی از خاکهای ایران نهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۴
۲۷ بررسی خصوصیات جزئی و آنالیز سرولوژیکی ویروس موزائیک زرد کدو جدایه استان مازندران اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۳
۲۸ بررسی خصوصیات فنوتیپی و تنوع ژنتیکی جدایههای باکتری عامل پوسیدگی نرم و ساق سیاه سیبزمینی در استان گلستان سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۲۹ بررسی رابطه عدد کلروفیلمتر و میزان کلروفیل برگ گیاه برنج (Oryza sativa L) در مطالعه اثر کاربرد کود پتاسیمی کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی ۱۳۹۵
۳۰ بررسی روابط بین خصوصیات خاک و ریزجانداران حل کننده فسفات در خاک های استان گیلان نهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۴
۳۱ بررسی ژن هسته یخ درباکتری Pseudomonas viridiflava جداشده ازدرختان مرکبات مازندران سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی ۱۳۹۱
۳۲ بررسی سطح بیان ژن PRI در گیاه توتون تیمار شده با سالیسیلیک اسید در برابر آلودگی باکتریاییPseudomonas syringae pv.tabaci دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۴
۳۳ بررسی عوامل مولد شانکر درختان میوه هسته دار در تعدادی از مناطق مرکزی ایران هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۳۴ بررسی غلظتهای مختلف تریپتوفان بر تولید ایندول استیک اسید توسط باکتریهای حل کننده فسفات جداسازی شده از مزارع برنج استان مازندران سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۳۵ بررسی فعالیت آنتی باکتریایی چند جنس از قارچهای جدا شده از زمینهای کشاورزی دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۳۶ بررسی فعالیت پکتینازی چندگونه فوزاریوم هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۳۷ بررسی فنوتیپی، مولکولی و بیماری زایی جدایه های Xanthomonas عامل لکه برگی پامچال اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۶
۳۸ بررسی مولکولی Xanthomonas عامل لکه برگی در مریم گلی وحشی اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۳
۳۹ بررسی مولکولی Xanthomonas های همراه با شانکر درختان گلابی اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۴
۴۰ بررسی مولکولی جدایه های رایزوکتونیا عامل شانکر ساقه کلزا با استفاده از روش های rDNA- PCR و PCR-RFLP سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۴۱ بررسی مولکولی جدایه های رایزوکتونیا عامل شانکر گلرنگ با استفاده از روش های PCR-RFLP و rDNA-PCR سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۴۲ بررسی مولکولی جدایه های رایزوکتونیا عامل شانکر مریم گلی با استفاده از روش های PCR-RFLP و rDNA-PCR سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۴۳ بررسی میزان بیان و نقش ژن Hrp در ایجاد واکنش فوق حسساسیت در تعامل باکتری Pesudomonas syringae pv.syringae و مخمر Cryptococcus adeliensis و گیاه توتون دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۵
۴۴ بررسی میزان و نقش ژن WRKY12 در ایجاد واکنش فوق حسساسیت در تعامل با باکتری Pesudomonas syringae pv.syringae و گیاه توتونEvaluation of the role of genes interacting with the bacterial sensitivity WRKY 12 in the above reactions Pesudomonas syringae pv.syringae and Nicotiana tabacum دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۵
۴۵ تشخیص و تفکیک عوامل مرتبط با بیماری سوختگی برنج در استان مازندران اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۳
۴۶ تعیین آستانه تحمل به شوری باکتری های حلکننده فسفات جداسازی شده از مزارع برنج استان مازندران سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۴۷ تنوع در جمعیت جدایه های مختلف Pseudomonas syringae عامل برخی از بیماریهای مهم لکه برگی، بلایت و بلاست محصولات دراستان مازندران اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۳
۴۸ جداسازی Brenneria goodwinii همراه با بیماری خیسی چوب درختان ممرز (Carpinus betulus) در استان مازندران نخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست ۱۳۹۴
۴۹ جداسازی Rahnella victoriana همراه با بیماری خیسی چوب درختان ممرز (Carpinus betulus) در استان مازندران دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۴
۵۰ جداسازی و شناسایی عامل بیماری استابورن مرکبات در مازندران بر اساس توالی ژن اسپیرالین سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران ۱۳۹۶
۵۱ جنین زایی سوماتیکی و باززایی از جنین رسیده ذرت (Zea mays L.) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۵۲ خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی جدایههای باکتری عامل شانکر درختان میوه هستهدار در استان خراسانرضوی سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۵۳ ردیابی مولکولی فایتوپلاسمای همراه درختان هلو و شلیل در استان گلستان هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۵۴ ردیابی وجود ژن مولد هسته یخ در برخی از جدایه های Pseudomonas viridiflava سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۵۵ زنجرکOrosius albicinctus ناقل طبیعی دو فیتوپلاسمای مختلف چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران ۱۳۸۴
۵۶ سطح بیان ژن phenylalanine ammonia-lyase در گیاه توتون تیمار شده با سالیسیلیک اسید در برابر آلودگی باکتریایی pseudomonas syringae pv.tabaci اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۳
۵۷ شناسایی و تعیین جایگاه عامل لکه برگی باکتریایی پامچال در مازندران بر پایه ی توالی ژن gltA اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۶
۵۸ عامل لک ه زاوی های توسکا در استان های Xanthomonas بررسی تنوع ژنتیکی جدای ههای باکتری مازندران و گلستان به روش ERIC-PCR هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۵۹ غربالگری سویه های بومی باکتری های حل کننده سیلیکات از ریزوسفر ریشه برنج (مطالعه موردی: شهرستان چالوس) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی ۱۳۹۵
۶۰ فراوانی و پراکنش ویروئید کوتولگی رازک در درختان مرکبات استان مازندران اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۲
۶۱ کاربرد باکتریهای حلکننده فسفات Enterobacter sp. و Rahnella aquatilis بر برخی از صفات رویشی و رنگدانههای فتوسنتزی گیاه برنج در اوایل دوره رشد اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۶۲ کمی سازی واکنش رشد گیاه برنج به کاربرد باکترهای بومی حل کننده فسفات Rahnella aquatilis و Enterobacter sp دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۴
۶۳ مطالعه نقش ژن های پراکسیداز و فنیل آلانین آمونیالیاز درمقاومت برنج به قارچ Bipolaris oryzea دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۶۴ مطالعه نقش ژن های مرتبط با بیماری زایی PR10 و PR2 در مقاومت برنج به باکتری Acidovorax avenae subsp. Avenae اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۳
۶۵ نخستین گزارش از بیماری زاییCitrobacterدر درختان توت اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۶۶ وقوع بیماری شانکر ساقه گلرنگ در ایران هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۶۷ همراهی گونه یا پاتوواری از Xanthomonas با شانکر درختان گلابی اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۴