CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای محمودرضا روزبان

Mahmoudreza Rouzban

استادیار، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

کد محقق - Researcher ID: 3702

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای محمودرضا روزبان

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
ویراستارفصلنامه به زراعی کشاورزیانتشارات دانشگاه تهران

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

سیدمحمد رستمکلایی مطلق

Seyed mohamad Rostamkalaei

کارشناس پژوهشی

رحیم بردی آنامرادنژاد

Rahim Morad Nejad

دانشیار، دانشگاه مازندران

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای محمودرضا روزبان در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ اثرات تنش شوری بر وزن خشک و غلظت عناصر غذایی پرمصرف دو رقم زیتون فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره .۱۸، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۲ ارزیابی پاسخ های رشدی دو رقم زیتون در شرایط تنش شوری فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره .۱۸، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۳ ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و پومولوژیکی ژنوتیپ های گردوی ایرانی (Juglans regia L.) در شمال استان فارس فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۴، شماره ۳، سال ۱۳۹۲
۴ ارزیابی قابلیت استفاده کاربردی از دو گونه گراس بومی ایران فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره .۱۶، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۵ بررسی اثر ویژگی های پیوندک بر گیرایی و زنده مانی پیوند اپیکوتیل گردو فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره .۱۸، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۶ تاثیر شدت های مختلف نور بر رنگیزه های فتوسنتزی و غیرفتوسنتزی دو رقم گل رز فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره .۱۶، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۷ مطالعه رفتار روزنه ای دو رقم گل رز در شدتهای مختلف نور فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره .۱۷، شماره ۱، سال ۱۳۹۴

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ اثر اتانول و اسید جیبرلیک بر دوام عمر و کیفیت گل بریده آلسترومریا (Alstroemeria hybrida c.v. Napoli) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۲ ارزیابی پارامترهای رشدی دانهال های پسته جهت معرفی گونه های مناسب فضای سبز اولین همایش ملی کشاورزی شهری ۱۳۹۷
۳ ارزیابی پاسخ های تحمل به شوری و شاخص سدیم به پتاسیم در دانهال های پسته اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران ۱۳۹۷
۴ ارزیابی پاسخهای رشد و فیزیولوژیک پسته قزوینی و هیبرید قزوینی ×آتلانتیکا به تنش شوری همایش ملی رهیافت های علمی در صنعت طلای سبز، پسته ۱۳۹۴
۵ ارزیابی تحمل به شوری دانهال های پسته واریته اکبری در شرایط آبکشت همایش ملی رهیافت های علمی در صنعت طلای سبز، پسته ۱۳۹۴
۶ ارزیابی کارایی فتوسیستم 2 تحت شرایط شوری در رقم اکبری اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران ۱۳۹۷
۷ باغبانی فرصتی بی بدیل برای تولید و اشتغال درکشور همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۰
۸ بررسی اثر انواع پیوندک بر گیرایی پیوند اپیکوتیل گردو نخستین همایش ملی کشاورزی مدرن و راه های توسعه آن در کشور ۱۳۹۳
۹ بررسی تأثیرتنظیم کننده های رشد بر موفقیت پیوند اپیکوتیل گردو نخستین همایش ملی کشاورزی مدرن و راه های توسعه آن در کشور ۱۳۹۳
۱۰ بررسی تحمل به تنش اسمزی در رویان های بدنی گردوی ایرانی تراریخت شده با ژن باکتریایی فلاودوکسین دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۱۱ بررسی سطوح مختلف آبیاری بر روی برخی از شاخصهای فیزیولوژیکی گیاه طالبی سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی ۱۳۹۱
۱۲ پتانسیل های گونه های مختلف جنس پسته در طراحی منظر اولین همایش ملی کشاورزی شهری ۱۳۹۷
۱۳ تلاقیهای کنترل شده به منظور اصلاح پایه های پسته برای تحمل به شوری همایش ملی رهیافت های علمی در صنعت طلای سبز، پسته ۱۳۹۴
۱۴ توسعه و پرورش گردو، به عنوان محصولی با ارزش افزوده بالا، به منظورارزآوری همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ۱۳۹۲
۱۵ شناسایی پایه های متحمل به شوری برای گسترش پسته در اقلیم در حال تغییر کشور سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۵