CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای احمد معینی

Ahmad Moini

دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

کد محقق - Researcher ID: 3733

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای احمد معینی

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
هیات تحریریهدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایرانمشهد-ایران
هیات تحریریهدوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغیانتشارات دانشگاه تهران

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

سیدحسن وحدتی شبیری

Seyed Hasan Vahdati Shobeiri

رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی

محمدرضا مازندرانی

Mohammadreza Mazandarani

سرپرست مدیریت امور پردیس های استان گلستان

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای احمد معینی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ ارزیابی تاثیر هورمون های بنزیل آمینو پورین، کینتین و غلظت نیترات آمونیوم روی کشت بساک بادمجان (Solanum melongena L.) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۸، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۲ باززایی رز مینیاتوری هفت رنگ (Rosa hybrida,. cv 'Tanbakeda') از جنین های سوماتیکی فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۱، شماره ۴، سال ۱۳۸۹
۳ باززایی گیاه ازمک (Cardaria draba L.) از طریق کشت بافت دوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره .۷، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۴ بررسی اثر اتیلن خارجی بر ویژ گی های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیمی مرتبط با فرایند پیری در دو اکوتیپ گل محمدی فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره .۱۹، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۵ بررسی اثر حفاظت فراسرد به روش شیشه ای کردن بر شاخص های رشد و نمو جنین های زیگوتی برنج فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۶، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۶ بررسی تأثیرات Kin, BAP و (GA(3 بر نوساقه زایی و تأثیرات IAA و زغال فعال بر ریشه زایی گیاه لیسیانتوس (Eustoma grandiflurom) در شرایط درون شیشه ای دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره .۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۷ بررسی کارایی برخی ازروشهای سالم سازی سیب زمینی Solanum tuberosum L و اثرآنها برعملکرد غده چه درگیاهان عاری ازویروس فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۴، شماره ۴، سال ۱۳۹۲
۸ تعیین ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برای عملکرد علوفه و صفات زراعی یونجه (Medicago sativa L.) در تلاقی دی آلل فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۸، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۹ حذف ویروس موزاییک خیار از گلایل با استفاده از روش‎های کشت مریستم، گرمادرمانی و برق‎درمانی دوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره .۷، شماره ۴، سال ۱۳۹۴
۱۰ کارایی بخشی از ژنوم ویروس موزاییک شلغم برای ایجاد مقاومت در کلزا دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره .۴۹، شماره ۲، سال ۱۳۹۷
۱۱ مطالعه ی مزرعه ای و میکروسکوپی خود و دگرناسازگاری دو اکوتیپ ارزشمند گل محمدی فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره .۱۹، شماره ۲، سال ۱۳۹۶

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ اثر القای تتراپلوئیدی بر مقدار پودوفیلوتوکسین در گیاه دارویی کتان سفید (Linum album) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۲ اثر تنش خشکی بر جوانه زنی برخی از ارقام کلزا اولین همایش ملی دانه های روغنی ۱۳۸۸
۳ اثر تیمار خشکی روی رشد ریشه های مویین گیاه تتراپلوئید سرخارگل (Echinacea purpurea) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۴
۴ اثر غلظتFeEDDHAدر جلوگیری از زرد شدن برگها در تکثیر درونشیشهای گیاه گل محمدیRosa damascena Mill. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۵ اثرات تنش دمایی و اسمزی بر کشت بساک در گل محمدی همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۶ اثرات دما بر باززایی گیاه آفتابگردان(Helianthus annuus L.) از طریق اندام‌زایی چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران ۱۳۸۴
۷ اثرات عصاره آبی دود حاصل از سوختن مواد گیاهی به عنوان تنظیم کننده رشد جدید برروی صفات باززایی گیاهچه از بذور کلزا رقم PF704( Brassica napus L.cv.PF) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۸ اثرات عصاره آبی دود حاصل از سوختن مواد گیاهی به عنوان یک تنظیم کننده رشد جدید بر روی صفات باززایی گیاهچه از بذور کلزا رقم توپاس (Brassica napus L.cv.tops) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۹ اثرات عصاره دود گیاهی بر روی رویان زایی ثانویه در رویان های حاصل از کشت میکروسپور کلزا (Brassica napus L.cv. Topas) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۱۰ ارزیابی خطر زمین لرزه در بخش گاریزات به روش قطعی (جنوب غرب شهرستان تفت) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور ۱۳۹۳
۱۱ ارزیابی خودباروری در تعدادی از اکوتیپها و ارقام یونجه سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۱۲ القاء کالوس از خوشه انگور (Vi tis vinifera) وارداتی شیلی هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۱۳ القای ساختارهای شبه جنینی در کشت بساک ژنوتیپهای ذرت چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران ۱۳۸۴
۱۴ امکان سنجی تولید گیاه سنبل الطیب در سیستم هواکشت سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۱۵ انتقال ژن پروانسولین انسانی به توت فرنگی (Fragaria x ananassa Duch) جهت امکان سنجی خوراکی نمودن دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۱۶ انتقال ژن فعال کننده پلاسمینوژن بافتی انسانی (Tpa) به گیاه خیار (Cucumis sativus L) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۱۷ انتقال ژن های اینترفرون گاما انسانی – اولئوسین (pBIIFNγ-Oleosin)به گیاه آفتابگردان(Helianthus annus L.) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۱۸ اندام زایی درون شیشهای با کشت جنین گلابی وحشی (Pyrus spp.) ادر گونه های انچوچک، هرمو، نهنچوچک - نه هرمو( هیبرید ) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۱۹ Optimized Mixing Method for Coco peat / Superabsorbent for Agricultural Applications یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر ۱۳۹۳
۲۰ باززایی گیاهچه های درون شیشه ای توت فرنگی (Fragaria × ananassa Duch) از طریق کشت برگ و دمبرگ جهت تکثیر و ا نتقال ژن دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۲۱ بررسی اثر اسید بوریک بر جوانه زنی و رشد لوله گرده برخی ژنوتیپهای برتر گل محمدی در شرایط درون شیشه ای اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران ۱۳۹۳
۲۲ بررسی اثر عامل ژلی بر روی کشت ریزنمونه های گره ای سیب زمینی همایش ملی علوم و فنون کشاورزی ۱۳۹۲
۲۳ بررسی اثر غلظت نمکها و هورمون IAA در محیط کشت B5 1/2 بر رشد ریشه های مویین گیاه سرخارگل Echinacea purpurea L دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۹۶
۲۴ بررسی اثر غلظتCaCl2.2H2Oدر جلوگیری از زرد شدن برگها در ریزازدیادی گیاه گل محمدی Rosa damascena Mill اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۲۵ بررسی اثر کلرید کلسیم در ریزازدیادی و ریزغدهزایی سیبزمینی (Solanum tuberosum L.) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۲۶ بررسی اثر محیط کشت های MS 1/2 و B5 1/2 بر رشد ریشه های مویین گیاه سرخارگل Echinacea purpurea.L دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۹۶
۲۷ بررسی اثر مونوفسفات پتاسیم در ریزازدیادی و ریزغده زایی سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۲۸ بررسی اثر نوع ریزنمونه روی رشد و نمو ریشه های مویین گیاه دارویی سرخارگل (.Echinacea purpurea L) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی ۱۳۹۴
۲۹ بررسی اثر نوع محیط کشت و تنظیمکنندههای رشد گیاهی بر پرآوری کالوس انگور (Vinifera Vitis ) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۳۰ بررسی اثر نیترات آمونیوم در ریزازدیادی و ریزغده زایی سیب زمینی(Solanumtuberosum L) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی ۱۳۹۲
۳۱ بررسی اثرات تیمارهای هورمونی و زیر کشت کردن در ریزازدیادی گل محمدی (Rosa damascenae Mill.) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۳۲ بررسی اثرات غلظت Na(2)EDTA و FeSO(4), 7H(2)O محیط کشت القا روی کشت بساک گیاه فلفل دلمه ای (.Capsicum annuum L) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۵
۳۳ بررسی امکان ایجاد ریشه های مویینه در گیاه فندق( Corylus avellana L. ) با استفاده از Agrobacterium rhizogenes هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۳۴ بررسی امکان نگهداری درون شیشه ای ژرم پلاسم گیاه باریجه وکالوس زایی در آن هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۳۵ بررسی اهیر میواینوزیتول بر رشد ریشه های مویین گیاه داروئی سرخارگل اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی ۱۳۹۲
۳۶ بررسی بیان نسبی ژن عامل رونویسی WRKY در گیاه خشخاش Papaver somniferum L دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۳
۳۷ بررسی تاثیر پیش تیمار، غلظت و نوع نیتروژن محیط کشت بر روی کشت بساک رز ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۳۸ بررسی تاثیر هورمون اکسین بر القا ریشه های نابجا در گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea L.) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۳۹ بررسی تاثیر هورمون بنزیل آمینو پورین بر نوساقه زایی پایه ی جی اف 677 بادام هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۴۰ بررسی تأثیر ترکیبی هورمون بنزیل آمینو پورین و نفتالین استیک اسید بر پرآوری پایهی گزیلا دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۴۱ بررسی تأثیر تفکیک میکروسپورهای زنده و مرده و اثر تراکم میکروسپورها در محیط کشت، برجنین زایی میکروسپورهای گندم هگزاپلوئید هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۴۲ بررسی تأثیر متقابل هورمون تیدیازرون و بنزیل آمینوپورین بر نوساقه زایی پایه ی گزیلا دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۴۳ بررسی تأثیر متقابل هورمون تیدیازرون و نفتالین استیک اسید بر نوساقه زایی پایهی گزیلا دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۴۴ بررسی تولید پروتئین فعال کننده پلاسمینوژن بافتی انسانی نوترکیب (rtPA) در سلول های گیاه خیار تراریخته (Cucumis sativus L) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۴۵ بررسی جوانه زنی جنین زیگوتیکی باریجه با منشا اصفهان در شرایط درون شیشه ای همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۴۶ بررسی درصد و سرعت جوانه زنی درون شیشه ای رویان های زیگوتی در چند رقم برنج (Oryza sativa L.) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی ۱۳۹۲
۴۷ بررسی ریشهزایی درون شیشهای با کشت نوساقه در گلابی وحشی انچوچک ( Pyrus glabra Boiss.) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۴۸ بررسی کارایی نتایج مونتاژ دو نرم افزارTrinity و SOAPde novoدر آنالیز ترانسکریپتوم کلاله زعفران(Crocus sativus L.) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۴۹ بررسی کشت بساک درتعدادی ازارقام بادمجان Solanum melongena L دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۳
۵۰ بررسی مقایسه ای دو سیستم هواکشت و روش کلاسیک تولید ریزغده سیب زمینی دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۵۱ بررسی میزان تولید ساختارهای کلاله مانند از ریزنمونه های گلی زعفران در محیط کشتهای حاوی ترکیبات هورمونی مختلف سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۵۲ بررسی هورمون های مختلف در بهینه سازی تولید کالوس در گل زینتی آلسترومریا ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۵۳ بوسیله کشت برگ در گونه انچوچک به (Pyrus spp.) انگیزش درون شیشه ای کالوس زایی گلابی وحشی منظور ریزازدیادی هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۵۴ به گیاه خیار (tPA) انتقال ژن فعالکننده پلاسمینوژن بافتی انسانی (Cucumis sativus L.) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۵۵ بهبود رویان زایی ثانویه از طریق انتخاب رویان های حاصل از هیپوکوتیل رویان های اولیه کلزا (Brassica napus L.cv. Topas) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۵۶ بهینهسازی باززایی گیاه در کشت میکروسپورهای ایزوله کلزا(Brassica napus L. cv. PF704) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران ۱۳۸۴
۵۷ بیان موقت سازه های القا کننده خاموشی زن در چغندر قند به منظور بررسی مقاومت به ویروس BNYVV چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران ۱۳۸۴
۵۸ تاثیر افزایش درشت مغذی ها در محیط بر پرآوری کالوس انگورitis vinifera) (V اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۵۹ تاثیر عامل کربنی در محیط پرآوری کالوس انگورitis vinifera) (V اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۶۰ تاثیر نوع و غلظت کلات آهن بر روی کشت بساک توتفرنگی رقم گاویتا هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۶۱ تاثیر نیترات نقره بر کشت بساک توتفرنگی هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۶۲ تأثیر پیش تیمار سرمایی و نور بر میزان باززایی گیاه در کشت میکروسپورهای ایزوله کلزا (Brassica napus L. cv. PF704) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی ۱۳۸۸
۶۳ تأثیر نوع ظرف کشت و حجم های مختلف محیط کشت بر میزان جنین زایی در کشت میکروسپورهای ایزوله کلزا (Brassica napus L. cv. PF704) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی ۱۳۸۸
۶۴ تغییرات اپیژوتیک در کشت بافت دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۶۵ تکثیر سریع آلوئهورا در شرایط درون شیشه هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۶۶ تولید جنین های سوماتیکی ازکالوس های گیاه رز یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۶۷ تولید گیاهچه از طریق کشت بافت برای توسعه کشت گلخانه ای ژربرا Gerbera jamesiniiدر ایران اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای ۱۳۸۴
۶۸ شناسایی نشانگرهای ریزماهواره در توالی یابی RNA زعفران با استفاده از نسل دوم توالی یابی سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۶۹ شناسایی وجداسازی ژن محتمل عامل رونویسی wrky ازگیاه خشخاش Papaver somniferum L. دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۳
۷۰ کالزایی و اندام زایی درون شیشه ای از ریزنمونه های برگ ژربرا(Gerbera jamesonii) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران ۱۳۸۴
۷۱ کاهش شیشه‌ای‌شدن (Hyperhydricity) در کشت لپه‌ آفتابگردان چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران ۱۳۸۴
۷۲ کشت ریشه های مویین گیاهان دارویی در بیوراکتورهای مختلف به منظور تولید متابولیت های ثانویه دارویی دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۳
۷۳ مطالعه تاثیر شدت نور بر باززایی گیاه از جنین های حاصل از کشت میکروسپورهای ایزوله کلزا (Brassica napus L.) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۷۴ مطالعه ترانسکریپتوم کلاله زعفرانCrocus sativus L. با استفاده از نسل دوم توالییابی RNAseq و شناسایی ژنهای دخیل در بیوسنتز کروسین اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۷۵ مقایسه روشهای استخراج ویژگیLPCC و MFCC برای شناسایی گوینده مستقل از متن دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات ۱۳۹۴