CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر محمدرضا بی همتا

Doctor Mohamad Reza Bi Hamta

استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

کد محقق - Researcher ID: 3766

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا بی همتا

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
هیات تحریریهدو فصلنامه کشاورزیتهران

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

محمدحسین جعفری

Mohammadhosein Jafari

رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد

غلامعلی دهشیری

Gholamali Dehshiri

رئیس کل دادگستری استان یزد

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر محمدرضا بی همتا در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ ارزیابی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ های بادام با استفاده از صفات مورفولوژیک فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۰
۲ ارزیابی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات مورفولوژیک ژرم پلاسم های نخود کابلی و دسی دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۱
۳ ارزیابی روابط بین عملکرددانه وعملکرد بیولوژیک بابرخی ازصفات مهم زراعی درسویا به وسیله تجزیه علیت فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۳۹، شماره ۱، سال ۱۳۸۷
۴ ارزیابی نژادگان های مقاوم و حساس گندم نان به بیماری پاخوره از نظر صفات زراعی در مزرعه فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۸، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۵ بررسی اثر جهش ژنتیکی پرتوهای لیزر روی صفات زراعی و DNA در نخود زراعی (Cicer arietinum L.) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۸، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۶ بررسی اثرات تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات مهم فیزیولوژیک در ژنوتیپ های سویا فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۹، شماره ۳، سال ۱۳۹۷
۷ بررسی الگوی پروتیوم و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانت جوتحت تنش شوری فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۱
۸ بررسی برخی صفات مرفو فیزیولوژیک و پایداری عملکرددانه درژنوتیپ های امیدبخش گندم نان زمستانه و بینابین درمناطق سردکشور فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۳، شماره ۳، سال ۱۳۹۱
۹ بررسی پارامترهای ژنتیکی در برخی از صفات گندم با استفاده از روش تلاقی دی آلل در دو شرایط نرمال و تنش خشکی فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۰، شماره ۴، سال ۱۳۸۸
۱۰ بررسی تاثیر تنش رطوبتی آخر فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های لوبیا در شرایط مزرعه دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۶، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۱۱ بررسی تأثیر برخی هورمونها بر روی افزایش تولید آرتمیزین در گیاه درمنه Artemisia annua فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۳، شماره ۳، سال ۱۳۹۱
۱۲ بررسی ترکیب پذیری و نحوه توارث برخی صفات مورفولوژیکی در گندم نان در شرایط تنش خشکی با استفاده از تجزیه دی آلل دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره .۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۱۳ بررسی تنوع آللی زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین در ژنوتیپ های تجاری گندم نان Triticum aestivum L ایران با استفاده از نشانگرهای اختصاصی فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۱، شماره ۲، سال ۱۳۸۹
۱۴ بررسی تنوع ژنتیکی نمونه های گندم دوروم Triticum turgidumبا استفاده از نشانگرهای ریزماهواره فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۰، شماره ۲، سال ۱۳۸۸
۱۵ بررسی تنوع مورفولوژیکی در جمعیت های گندم های وحشی Aegilops tauschii در ایران و واکنش آنها به نژاد +EA زنگ زرد در مرحله گیاهچه فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۲، شماره ۳، سال ۱۳۹۰
۱۶ بررسی توزیع ژن های مقاوم به ویروس موزاییک معمولی لوبیا در ژنوتیپ های لوبیا Phaseolus vulgaris L با استفاده از نشانگرهای مولکولی اسکار دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۳
۱۷ بررسی رابطه صفات رویشی و مقاومت به بیماری پاخوره در گندم نان در شرایط گلخانه دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره .۴۷، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۱۸ بررسی روابط عملکرد دانه با برخی صفات مهم زراعی لوبیا سفید با روشهای مختلف آماری در شرایط نرمال و آبیاری محدود فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره .۱۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۰
۱۹ بررسی روند تغییرات صفات مهم زراعی و عملکرد دانه در توده های بومی و ارقام زراعی گندم در طی چند دهه گذشته در ایران فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۹، شماره ۴، سال ۱۳۹۷
۲۰ بررسی سطوح تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول (PEG 6000) بر مولفه های جوانی زنی بذر و ارتباط آن با شاخص های تحمل به خشکی در ارقام و لاین های امید بخش گندم نان (Triticum aestivum L) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۲۱ بررسی صفات تعیین کننده عملکرد جوHordeum vulgare L در دو شرایط تنشو بدون تنشخشکی فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۰، شماره ۱، سال ۱۳۸۸
۲۲ بررسی صفات موثر بر قابلیت پخت و درصد پروتیین در 15 ژنوتیپ لوبیای قرمزPhaseolus vulgaris L.در شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۱، شماره ۲، سال ۱۳۸۹
۲۳ بررسی فعالیت بعضی از آنزیم های پاداکسندگی و پراکسیداسیون چربی های غشا در ژنوتیپهای لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) در شرایط عادی و تنش خشکی فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۷، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۲۴ بررسی و مقایسه برخی خصوصیات بیوشیمیایی در ژنوتیپ های مختلف آجیلوپس تایوچی (Aegilops tauschii) ایران فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۰
۲۵ بهینه سازی محیط کشت تولید باکتری بومی گرمادوست ،Cohnella sp. A01خالص سازی آنزیم کیتیناز و بررسی فعالیت قارچ کشی آن دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۱
۲۶ تاثیر تنش خشکی پس از مرحله گلدهی بر عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان زمستانه و بینابین فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۰
۲۷ تاثیر تنش خشکی در آغاز فصل و آبیاری دوباره بر شاخصهای فلورسانس سبزینه و برخی صفات فیزیولوژیک گندم فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۸، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۲۸ تاثیر تنش شوری بر تجمع و آزادسازی مواد نورساختی میانگره های ساقه در ژنوتیپ های مختلف جو فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۶، شماره ۴، سال ۱۳۹۴
۲۹ تاثیر جداگانه و ترکیبی علف کش ها بر روی علف های هرز مزارع ذرت (.Zea mays L) در دو الگوی کشت تک ردیفه و دو ردیفه فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۲، شماره ۳، سال ۱۳۹۰
۳۰ تجزیه پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های جولخت (Hordeum vulgare L.) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۱، شماره ۱، سال ۱۳۸۹
۳۱ تجزیه ژنتیکی اجزاء مقاومت در تعدادی از ارقام گندم هگزاپلویید نسبت به نژادهای 134E134A+ و 174E174A + زنگ زرد فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۲
۳۲ تجزیه ژنتیکی عملکردوصفات زراعی گندم نان تحت شرایط تنش وبدون تنش خشکی فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۱
۳۳ تجزیه ژنتیکی مقاومت به سن گندم فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۳، شماره ۳، سال ۱۳۹۱
۳۴ تجزیه سازگاری و پایداری عملکرد هیبریدهای ذرت دانه ای با استفاده از روش الگوی پراکنش ژنوتیپی فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۰، شماره ۱، سال ۱۳۸۸
۳۵ تعیین رابطه زیرواحدهای گلوتنین باوزن مولکولی بالا وکیفیت نانوایی درگندم نان فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۳۹، شماره ۱، سال ۱۳۸۷
۳۶ تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم از نظر عملکرد دانه و حرکت مجدد ماده خشک به دانه در دو شرایط نرمال و تنش خشکی فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۰، شماره ۳، سال ۱۳۸۸
۳۷ تنوع ژنتیکی و روابط بین برخی صفات زراعی ژنوتیپ های نخود (.Cicer arietinum L) تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی انتهای فصل دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۸، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۳۸ گروهبندی تعدادی ژنوتیپ نخود کابلی با استفاده از روشهای آماری چندمتغیره دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۴، شماره ۲، سال ۱۳۹۲
۳۹ گزینش برای تحمل به تنش خشکی انتهای فصل در ژنوتیپ های لوبیا چشم بلبلی(Vigna unguiculata L.) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۱
۴۰ گزینش برای تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۶، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۴۱ مقایسه برخی ژنوتیپ های لوبیای معمولیPhaseolus vulgaris L از لحاظ تحمل به خشکی به وسیله شاخص های ارزیابی تنش فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۴، شماره ۱، سال ۱۳۹۲
۴۲ مقایسه عملکرد و ارزیابی صفات در ارقام لوبیاقرمز Phaseolus vulgaris L تحت شرایط متداول و کم آبیاری دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۱
۴۳ مقایسه واکنش انواع بهاره و پاییزه ژنوتیپ های مختلف گندم نان Triticum aestivum در مقابل بیماری پاخوره گندم Take-all disease دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره .۴۶، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۴۴ مکان یابی QTL های کنترل کننده یون های سدیم و پتاسیم در ریشه و اندام هوایی گندم تحت شرایط نرمال و تنش شوری فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۵، شماره ۳، سال ۱۳۹۳

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ اثر تنش خشکی بر میزان پرولین و قندهای محلول در لوبیا Phaseaolus vulgaris L نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۲ اثر رایزوباکتریهای بهبود دهنده رشد بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم تحت تنش سرب پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۸۹
۳ اثر سطوح مختلف نانوذره دی اکسیدتیتانیوم بر تولید رزمارینیک اسید در گیاه دارویی بادرشبو همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ۱۳۹۲
۴ اثرات اکسایشی و احیاکنندگی نانوذره دیاکسیدتیتانیوم بر میزان تولید ترکیبات فنلی در گیاه بادرشبی همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ۱۳۹۲
۵ اثرات Fusarium proliferatum بر میزان تولید سیلیمارین در ریشه های مویین گیاه خار مریم (Silybum marianum) همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۶ ارزیابی ارقام وارداتی پنبه (Gossypium hirsutum L.) از طریق آزمون مقدماتی عملکرد و تحلیل همبستگی ساده صفات کمی و کیفی دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۴
۷ ارزیابی پلی مورفیسم الکتروفورزی مکان ژنی GLU-A1 و ارتباط آن با کیفیت در گندم دوروم دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۸ ارزیابی تحمل به خشکی درارقام و لاینهای امیدبخش گندم نان با استفاده ازشاخص های تحمل به تنش خشکی یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۹ ارزیابی تنش خشکی برروی رنگیزه های فتوسنتزی و میزان آب نسبی برگ ژنوتیپ های سویا سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۵
۱۰ ارزیابی تنوع ژنتیکی 394 ژنوتیپ نخود دسی با استفاده ازصفات زراعی و مورفولوژیکی یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۱ ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم های نخودکابلی با استفاده ازصفات زراعی و مورفولوژیک یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۲ ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های نخود کابلی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۱۳ ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک درلاین های خالص گندم دوروم بومی دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۴ ارزیابی تنوع ژنتیکی لاینهای خالص گندم نان ازلحاظ صفات مورفولوژیکی ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۹۰
۱۵ ارزیابی تنوع ژنتیکی نخود سفید(Cicer arietinum. L) بر اساس صفات ریخت شناسی و زراعی سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۵
۱۶ ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپ های نخود کابلی و دسی دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۷ ارزیابی تنوع کیفی و همبستگی موجوددرژنوتیپ های بومی گندم دوروم دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۸ ارزیابی دوره کمون و تیپ آلودگی نسبت به بیماری زنگ سیاه در لاین های گندم دوروم بومی دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۱۹ ارزیابی ژنوتیپهای گندم مصنوعی از لحاظ صفات مورفولوژیکی دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۲۰ ارزیابی گندم های بومی کلکسیون بخش تحقیقات غلات تحت شرایط تنش شدید خشکی دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۲۱ ارزیابی مورفولوژیکی لاین های گنم مصنوعی درمقایسه با گندم نان دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۲۲ ارزیابی میزان تولید کلروژنیکاسید و رزمارینیکاسید درگیاه بادرشبی تحت تاثیر تنش کم آبی همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ۱۳۹۲
۲۳ ارزیابی و شناسایی ژنوتیپهای متحمل به خشکی جوی اسپانتانئوم hordeum spontaneum ایران یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۲۴ ارزیابی و گروه بندی ژنتیکی گندم های بومی کلکسیون بخش تحقیقات غلات تحت شرایط تنش خشکی دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۲۵ استفاده ازتجزیه به مولفه های اصلی درارزیابی عملکردواجزای آن در648 ژنوتیپ لوبیای معمولیPhaseolus vulgaris L تحت شرایط آبیاری نرمال و محدود دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۲۶ انتخاب غیرمستقیم ارقام لوبیا چیتی و قرمز با عملکرد بالا تحت شرایط آبیاری معمولی و تنش کم آبی پنجمین همایش ملی حبوبات ۱۳۹۲
۲۷ High throughput deep sequencing revealed different molecular mechanisms in cereals are mediated by miRNAs هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران ۱۳۹۷
۲۸ The similar miRNAs have different missions in the dissimilar plant tissues هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران ۱۳۹۷
۲۹ بادرشبو دانه روغنی با آلفا لینولنیک اسید(امگا 3) بسیار بالا همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ۱۳۹۲
۳۰ ببرسی اثر Pb2+ بر میزان تولید سیلی بین در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه خار مریم (Silybum marianum) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۳۱ بررسی اثر Pb2+ بر میزان تولید سیلی بین در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه خار مریم (Silybum marianum) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۳۲ بررسی اثرات جداگانه و ترکیبی علف کشها برروی علفهای هرز مزارع ذرت (Zea Mays L.) دردوالگوی کشت تک ردیفه و دوردیفه یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۳۳ بررسی اهمیت گونه حرا Avicennia Marina به عنوان یک بیو اندیکاتور بالقوه آلودگی های نفتی در اکوسیستم ساحلی در معرض تهدید آلاینده های زیست محیطی اولین همایش ملی تالاب های ایران ۱۳۸۷
۳۴ بررسی پاسخ به تنش خشکی در گیاه جو (Hordeum vulgare L) با استفاده از پروتئومیکس هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۳۵ بررسی پایداری عملکرد دانه در کنجد بر اساس روش اثرات اصلی افزایشی و اثرات متقابل ضرب پذیر اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار ۱۳۹۴
۳۶ بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد بر محتوای هورمون های گیاهی در ژنوتیپ های گیاه لوبیا تحت تنش کادمیوم دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۳۷ بررسی تاثیرکودهای بیولوژیک بربرخی صفات فیزیولوژیک درژنوتیپ های مختلف گیاه لوبیا تحت تنش کادمیوم دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۳۸ بررسی تنوع بیماریزایی پاتوتیپی سفیدک پودری جو بر اساس دوره کمون دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۱
۳۹ بررسی تنوع ژنتیکی ارقام لوبیا از نظر عملکرد و برخی صفات زراعی در شرایط نرمال و تنش خشکی اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار ۱۳۹۴
۴۰ بررسی تنوع ژنتیکی درون جمعیت های لوبیای معمولی با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۴۱ بررسی تنوع ژنتیکی زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا با استفاده از نشانگرهای اختصاصی در گندم دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۴۲ بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه به عاملها برای ویژگیهای زراعی درگندم دوروم بومی ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۹۰
۴۳ بررسی تنوع طولی درژنهای Glu-D3 Glu-A3 درخویشاوندان وحشی گندم نان بوسیله نشانگرهای اختصاصی یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۴۴ بررسی تنوع مقاومت به سفیدک پودری جو براساس دوره کمون در جو اسپانتانئوم دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۱
۴۵ بررسی چندمتغیره خصوصیات کمی و کیفی ارقام وارداتی پنبه ( Gossypium hirsutum L.) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۴
۴۶ بررسی رابطه برخی صفات کمی گندم نان (Triticum asetivm با عملکرد دانه ازطریق تجزیه علیت یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۴۷ بررسی رابطه صفات زراعی با عملکرد در ژنوتیپ های گندم تحت شرایط تنش خشکی سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۴۸ بررسی ژن های مقاومت به بیماری سفیدک پودری در ژرم پلاسم جو دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۴۹ بررسی ژن های مقاومت به بیماری سفیدک پودری در ژنوتیپ های جو وحشی دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۵۰ بررسی شاخص های مقاومت به خشکی درتعدادی ازارقام لوبیا سفید و مطالعه میزان همبستگی این شاخصها یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۵۱ بررسی صفات کمی و کیفی درتعدادی ازژنوتیپ های لوبیا سفید دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۵۲ بررسی عکس العمل ژنوتیپهای مختلف گندم به بیماری زنگ نواری در شرایط مزرعه اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور ۱۳۹۰
۵۳ بررسی عمل ژن برای بعضی صفات کمی جو دردو شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی پایان فصل درتلاقی EC84-12×1-BC-80455 یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۵۴ بررسی عوامل موثر بر روی زنده مانی و القاء جنین زایی در کشت میکروسپور رز( Rosa(hybrid پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۸۹
۵۵ بررسی کنترل ژنتیکی صفات مختلف زراعی درذرت ازطریق تجزیه گرافیکی یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۵۶ بررسی مقاومت به bean common mosaic necrosis virus BCMNV در25ژنوتیپ لوبیا PHASEOLUS VULGARIS یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۵۷ بررسی مقاومت به خشکی و انتخاب ژنوتیپ های مقاوم در 30 رقم لوبیا سفید همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۸۸
۵۸ بررسی مقاومت به خشکی و انتخاب ژنوتیپ های مقاوم در 30 رقم لوبیا قرمز همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۸۸
۵۹ بررسی مقاومت و اجزای مقاومت در ژنوتیپ های مختلف گندم نسبت به بیماری زنگ زرد اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور ۱۳۹۰
۶۰ بررسی نتایج حاصل از تلاقی دایآلل در گندم نان با استفاده از روشهای AMMI و GGE-biplot دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو) ۱۳۸۹
۶۱ بررسی و شناسایی miRNA های ریشه گیاه برنج در شرایط نرمال و تنش خشکی هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۶۲ بررسی و مقایسه برخی خصوصیات بیوشیمیایی تعدادی ازژنوبیپ های آجیلوپس ناشی از(Aegilops tauschii) ایران یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۶۳ بیوتکنولوژی گیاهی و مولفه های اثر گذار آن برمحیط زیست در استان های تهران و گیلان دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۸۷
۶۴ پیوسته با ژن یا ژنهای مقاومت به ریزومانیا در چغندرقند RAPD شناسایی یک نشانگر مولکولی ناجفت هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۶۵ تاثیر تنش کادمیوم برفعالت آنزیم های آنتی اکسیدانت درژنوتیپهای مختلف لوبیا ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۹۰
۶۶ تایید حضور یک نشانگر مولکولی RAPD پیوسته با ژن یا ژنهای مقاومت به ریزومانیا در ژنوتیپ های مختلف چغندرقند همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی ۱۳۹۰
۶۷ تایید حضور یک نشانگر مولکولی جفت PCR) STS اختصاصی)، پیوسته با ژن مقاومت به ریزومانیا در ارقام تجاری چغندر قند پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۸۹
۶۸ تجزیه QTL برای مقاومت به سن گندم با استفاده ازنشانگرهای AFLP,SSR یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۶۹ تجزیه ژنتیکی برخی صفات زراعی درذرت ازطریق تجزیه میانگین نسلها یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۷۰ تجزیه ژنتیکی برخی صفات مهم جو در شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی پایان فصل به روش دیالل دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۷۱ خالص سازی آنزیم پلی گالاکتروناز تولید شده توسط قارچ Macrphomina phaseolina عامل بیماری پوسیدگی ذغالی دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۷۲ روابط بین عملکرد و و برخی صفات زراعی در لوبیا تحت شرایط نرمال و تنش خشکی با استفاده از تجزیه به عامل ها اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار ۱۳۹۴
۷۳ شناسایی برخی مکان های ژنی کنترل کننده مقاومت به سن گندم هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۷۴ شناسایی صفات مورفولوژیکی ژنوتیپ های گلایل (ایریداسه) شمال شرقی کشور با روش های آماری چند متغییره ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۷۵ شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش ریزماهواره در ژنوتیپ های لوبیای معمولی (Phaseolus vulgaris L) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۷۶ شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش ریزماهواره در ژنوتیپ های نخود کابلی دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۷۷ شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش ریزماهواره در ژنوتیپ های نخود کابلی تحت شرایط تنش خشکی دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۷۸ شناسایی و تایید یک نشانگر مولکولی ناجفت RAPD پیوسته با ژن یا ژنهای مقاومت به ریزومانیا در چغندرقند اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی ۱۳۹۰
۷۹ شناسایی و تایید یک نشانگر مولکولی ناجفت RAPD پیوسته با ژن یا ژنهای مقاومت به ریزومانیا در چغندرقند هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۸۰ شناساییmiRNAهای دخیل در سیگنالینگ خشکی ریشه برنج با استفاده از توالی یابی با کارایی بالا اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۸۱ شناساییQTLهای پیوسته به برخی صفات دانه گندم نان با استفاده از نقشهیابی ارتباطی اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۸۲ عکس العمل هیبریدهای سینگل کراس ذرت دانه ای نسبت به تنش خشکی با استفاده از روش های چندمتغیره آماری سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۵
۸۳ گروه بندی بخشی از ژرم پلاسم نخود کابلی با استفاده از نشانگر ریزماهواره سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۸۴ گروه بندی ژنوتیپ های لوبیا چشم بلبلی با استفاده ازشاخصهای تحمل به خشکی دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۸۵ گروه بندی ژنوتیپ های لوبیا چشم بلبلی تحت شرایط تنش خشکی آخرفصل دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۸۶ مروری جامع بر تغییر بیان miRNAها در پاسخ به تنشهای غیرزیستی اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۸۷ مطالعه اثر خشکی بر عملکرد و برخی صفات مهم زراعی ژنوتیپ های لوبیا قرمز همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۸۸
۸۸ مطالعه پایداری عملکرد دانه ارقام کنجد با استفاده از روش بایپلات اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۸۹ مطالعه تحمل به تنش خشکی درگندم های بومی ایران درشرایط مزرعه یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۹۰ مطالعه تنوع ژنتیکی درارقام مختلف گندم با استفاده ازنشانگرهای میکروستلایت DNA درشرایط تنش خشکی ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۹۰
۹۱ مطالعه روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد در کنجد با استفاده از تجزیه به عامل ها اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار ۱۳۹۴
۹۲ مطالعه ژنتیکی صفت زودرس در توتون با استفاده از نشانگر RAPD دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۹۳ مطالعه ژنتیکی مقاومت به سن گندم با استفاده ازروش تجزیه میانگین نسل ها یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۹۴ مطالعه ژنتیکی مقاومت به سن گندم با استفاده ازروش دای آلل یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۹۵ مطالعه عکس العمل 30 ژنوتیپ لوبیا سفید نسبت به آبیاری محدود همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۸۸
۹۶ مطالعه عکس العمل تعدادی از ژنوتیپ های لوبیای قرمز نسبت به آبیاری محدود همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۸۸
۹۷ مطالعه فاکتورهای بیماریزائی پاتوتیپ های سفیدک پودری جو در چند منطقه ایران دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۹۸ مطالعه گندمهای بومی ایران جهت دستیابی به منابع ژنتیکی تحمل به تنش خشکی ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۹۰
۹۹ مطالعه نحوه توارث طول دوره کمون درگندم نان نسبت به زنگ قهوه ای یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۰۰ مطالعه نحوه توارث مقاومت به ویروس BCMNV درلوبیا با استفاده ازتجزیه میانگین نسل ها دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۰۱ مطالعه همبستگی بین صفات مهم زراعی ژنوتیپ های لوبیا قرمز تحت شرایط کم ابی همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۸۸
۱۰۲ مقایسات مستقل بین گروههای مختلف علف کشی مورد استفاده در مزارع ذرت ( Zea Mays (L پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۸۹
۱۰۳ مقایسه عملکرد ارقام کنجد در محیط های مختلف با استفاده از روش گرافیگی اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار ۱۳۹۴
۱۰۴ مقایسه میزان تولید فلاونولیگنان ها در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه خار مریم( Silybum marianum) تیمار شده با Pb2+ ،Ag+سالیسیلیک اسید و عصاره مخمر ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۱۰۵ نقشه یابی برخی QTL های کنترل کننده صفات مورفولوژیک در گندم هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۱۰۶ واکنش ارقام مختلف گندم نان نسبت به بیماری پاخوره (Take-all) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۳
۱۰۷ واکنش برخی ژنوتیپهای گندم به تنش خشکی توسط شاخصهای مقاومت به خشکی یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹