CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای محمد رضایی

Mohammad Rezaei

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

کد محقق - Researcher ID: 3888

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای محمد رضایی

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
هیات تحریریهفصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایرانتهران

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

حسین زارع

hossein Zare

دانشیار

سعید مظلومیان

Saeed Mazlomiyan

دانشیار

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای محمد رضایی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ آزمون و تحلیل وجود رفتار گله ای در بین سرمایه گذاران نهادی بازار سهام ایران فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره .۱۵، شماره ۴۵، سال ۱۳۸۹
۲ آشکارسازی مرز ساختارهای زیرسطحی با استفاده از روش انحنای تانسور گرادیان داده های مغناطیس سنجی دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره .۴، شماره ۲، سال ۱۳۹۷
۳ اثر وفور درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران از کانال اثرگذاری بر عدم تعادل در بودجه وبخش خارجی فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره .۶، شماره ۲۲، سال ۱۳۹۵
۴ ارتباط امید به زندگی با طرحواره های ناسازگار اولیه در مادران کودکان آسیب دیده ذهنی شهر کرمانشاه در سال 1393 مجله علمی پژوهان دوره .۱۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۵ ارزیابی عکس العمل ژنوتیپ های نخود به سطوح کم آبیاری در مراحل مختلف رشد با استفاده از شاخصهای تحمل تنش دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۱
۶ از شادی تا نشاط شادی در ساختار معنایی حاکم بر نظام آموزشی فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره .۹، شماره ۳۵، سال ۱۳۹۵
۷ استفاده نامطلوب از ظرفیت بیمه بدنه اتومبیل و علل آن فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره .۱۴، شماره ۴، سال ۱۳۷۸
۸ الگوریتم جدید کنترل همزمان شکل دهی و عبور از موانع برای مجموعه کوادروتور فصلنامه صنایع الکترونیک دوره .۴، شماره ۴، سال ۱۳۹۲
۹ Determination of the height of destressed zone above the mined panel: An ANN model مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره .۵۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۱۰ Evaluation of less Common Independent Component Analysis Algorithms for Brain Computer Interface Preprocessing فصلنامه بین المللی مهندسی مکاترونیک ، برق و کامپیوتر دوره .۵، شماره ۱۷، سال ۱۳۹۴
۱۱ The Variability of 500 hpa Geopotential Height and its Role on January Oscillation of Iran فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره .۵، شماره ۲۰، سال ۱۳۹۴
۱۲ بازنمایی اقلیت های قومی در سریال های تلویزیونی فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره .۱، شماره ۴، سال ۱۳۸۷
۱۳ بازنمایی طبقه و مناسبات طبقاتی در سینمای ایران مطالعه ی موردی فیلم «جدایی نادر از سیمین» فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره .۷، شماره ۲۶، سال ۱۳۹۳
۱۴ برآورد خودکار پارامتر منظم سازی به روش تخمینگر نااریب ریسک احتمالی در وارون سازی سه بعدی مقید داده های مغناطیسی دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره .۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۱۵ بررسی اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری بر توزیع درآمد فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره .۴، شماره ۱۴، سال ۱۳۹۴
۱۶ بررسی تاثیر روش درمانی پاسخ محور بر مهارت اجتماعی کودکان اوتیستیک 6تا 11 ساله شهر همدان مجله علمی پژوهان دوره .۱۱، شماره ۳، سال ۱۳۹۲
۱۷ بررسی تاثیر سنوات تحصیلی و جنسیت روی روانی واجی مجله علمی پژوهان دوره .۱۲، شماره ۳، سال ۱۳۹۳
۱۸ بررسی رابطه دینداری و مولفه های آن با مهارتهای اجتماعی ماتسون فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره .۶، شماره ۲۱، سال ۱۳۹۴
۱۹ بررسی سبک شناسانه رمان ارمیا اثر رضا امیرخانی مجله ادبیات پایداری دوره .۹، شماره ۱۷، سال ۱۳۹۶
۲۰ بررسی عددی رشد آسیب در مواد همسان گرد تقویت شده با آلیاژ هوشمند در چهارچوب مکانیک آسیب محیط های پیوسته مجله ی مهندسی مکانیک شریف دوره .۳۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۸
۲۱ تاثیر تلاوت قرآن بر سلامت روان دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره .۱۲، شماره ۲۳، سال ۱۳۹۷
۲۲ تحلیل آماری و سینوپتیک دماهای ابر گرم منطقه جنوب شرق ایران فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره .۴، شماره ۱۵، سال ۱۳۹۳
۲۳ تحلیل اثر نوسان اطلس شمالی بر تغییرپذیری پوشش گیاهی ایران فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره .۲۷، شماره ۱۰۸، سال ۱۳۹۷
۲۴ تحلیل فردگرایی در شبکه های اجتماعی مجازی فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره .۴، شماره ۱۵، سال ۱۳۹۷
۲۵ تحلیل گفتمان انتقادی وظایف مرید از دیدگاه قشیری براساس رویکرد فرکلاف نثر پژوهی ادب فارسی دوره .۲۱، شماره ۴۴، سال ۱۳۹۷
۲۶ جابه جایى آزاد نانوسیال آب- اکسیدآلومینیوم با خواص متغیر درون یک محفظه با وجود منبع گرم و منبع سرد روى دیواره هاى عمودى آن فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره .۱۵، شماره ۴۹، سال ۱۳۹۶
۲۷ جستاری در ضرب المثل های رایج لشنی فصلنامه رخسار زبان دوره .۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۷
۲۸ چرا در ایران تعداد کمی از بیمه بدنه اتومبیل استقبال می کنند فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره .۱۳، شماره ۲، سال ۱۳۷۷
۲۹ چهار روز از حیات دانشگاه پس از انقلاب 30 فروردین تا 2 اردیبهشت 1359 فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره .۱۰، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۳۰ حیات فیس بوکی در ایران: ساخت خود زنانه در فیس بوک فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۳۱ رابطه هوش هیجانی بار - آن و مولفه های آن با دینداری نوجوانان فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره .۱۲، شماره ۴۲، سال ۱۳۹۵
۳۲ رضایت مندی بافندگان فرش دستباف در استانهای آذربایجان شرقی و اصفهان دوفصلنامه گلجام دوره .۲، شماره ۳، سال ۱۳۸۵
۳۳ فیس بوک و رفتار انتخاباتی: مطالعه انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 ایران فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره .۲، شماره ۵، سال ۱۳۹۵
۳۴ کاربرد روش های آماری و نمایه های خشکسالی در تحلیل نوسانات بارش مطالعه موردی:ایستگاه کرمان فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره .۵، شماره ۱۷، سال ۱۳۹۳
۳۵ مروری بر روند شکل گیری و توسعه بتن خود احساس فصلنامه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان و ﺳﺎزه دوره .۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۳۶ مطالعه اثر آللوپاتی علف باغ (Dactylis glomerata L.) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه یونجه فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۸، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۳۷ مطالعه سیر تحول صمیمیت و روابط شخصی در خانواده ایرانی مطالعات زن و خانواده دوره .۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۳۸ مقایسه حافظه فعال در کودکان کم شنوا و کودکان عادی مجله علمی پژوهان دوره .۱۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۱
۳۹ مقایسه مهارت های آگاهی واجشناختی کودکان کم شنوای کاشت حلزون شده و دارای سمعک مجله علمی پژوهان دوره .۱۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۱

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ A New Obstacle Avoidance Algorithm for Quad rotors Group in the presence of Dynamic and Static Obstacles دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک ۱۳۹۳
۲ آشکارسازی اثر تغییر اقلیم بر دبی رودها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه اولین همایش علوم جغرافیایی ایران ۱۳۹۳
۳ آفات ثانوی گندم تهدیدی برای مزارع گندم استان آذربایجان غربی دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۱
۴ آلودگی هوا با امواج رادیویی ، بحرانی بی مدیریت سومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۸۸
۵ آنالیز و بهینه سازی موتور الکتریکی جریان مستقیم بدون جاروبک با هدف کاهش گشتاور ضربانی با استفاده از روش آزمایش های تاگوچی اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر ۱۳۹۵
۶ آنالیز، شبیه سازی و تاثیر اندازه فاصله هوایی بر راندمان موتور جریان مستقیم بدون جاروبک 4780 وات با سرعت9562 دور دقیقه- کاربرد در سیستم محرک پهبادهای نظامی هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C4I) ۱۳۹۳
۷ آنالیز، شبیه سازی و طراحی موتور جریان مستقیم 154 کیلو وات با سرعت 222 دور دقیقه- کاربرد در شناور زیرسطحی همایش کاربردهای مهندسی برق - قدرت در فناوریهای دفاعی ۱۳۹۳
۸ ابعاد و مستثنیات آزادی بیان اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی ۱۳۹۵
۹ اثربخشی درمان پاسخ محور بر شناخت اجتماعی کودکان اوتیسم سومین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا ۱۳۹۷
۱۰ اختیارات اولیای دم در استیفای قصاص چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۶
۱۱ ارائه برنامه ای کامپیوتری بمنظور برنامه ریزی و نمایش گرافیکی پروژه ها به روش زمانبندی خطی اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت ۱۳۸۸
۱۲ ارائه شاخص سنجش عملکرد جو ایمنی با تاکید بر سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست در پروژه های عمرانی (نمونه موردی مرکز همایش های بین المللی اصفهان) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر ۱۳۹۸
۱۳ ارائه مدل اولویت بندی برای نمونه گیری ازشرکت های تولید کننده و یاوارد کننده موتورسیکلت به منظور سنجش آلایندگی هوا اولین کنفرانس ملی زیر ساختهای حمل و نقل ۱۳۹۱
۱۴ ارائه یک روش جدید پنهان نگاری در تصویر بر مبنای ناهمبسته کردن تصویر در حوزه مکانی و جاسازی در حوزه تبدیل، قابل ارسال با ساختار JPEG سومین کنفرانس انجمن رمز ایران ۱۳۸۴
۱۵ ارایه مدلی به منظور بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد مالی شرکتها کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم ۱۳۹۶
۱۶ ارتباط بین مشکلات رفتاری و مهارت های اجتماعی درکودکان با اختلال طیف اتیسم شانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران ۱۳۹۷
۱۷ ارتباط نوسانات اقلیمی تالاب هورالعظیم بر رخداد گرد و غبار خوزستان اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران ۱۳۹۴
۱۸ ارتباطات بین فرهنگی و معنویت در گردشگری اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت ۱۳۹۴
۱۹ ارتباطات بین فرهنگی و معنویت در گردشگری سمینار علمی جایگاه گردشگری در اقتصاد مقاومتی ۱۳۹۵
۲۰ ارزیابی اقتصادی اقدامات اصلاحی پیشنهاد شده جهت بارزترین ریسکهای موجود در سالن آسیاب شرکت کشت و صنعت فارابی خوزستان به روش آنالیز سود_هزینه (CBA) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها ۱۳۹۱
۲۱ ارزیابی پایداری عملکرد لاینهای امید بخش جو در شرایط زارعین دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۱
۲۲ ارزیابی تاثیر جهت گیری کریستالی یک سوپرآلیاژ پایه نیکل تک-کریستال بر خواص مکانیکی دما بالا دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران ۱۳۹۵
۲۳ ارزیابی تحمل به خشکی آخر فصل لاینهای گندم آبی در ارومیه همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۰
۲۴ ارزیابی تحمل به خشکی ارقام و لاین های امیدبخش گندم با استفاده از شاخصهای حساسیت و تحمل به خشکی همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۰
۲۵ ارزیابی تغییرات کیفیت دانه ژنوتیپ های گندم نان در پاسخ به تنش کمبود آب همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۰
۲۶ ارزیابی عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم زمستانه و بینابین در آزمایش مقایسه عملکرد پیشرفته دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۱
۲۷ ارزیابی نور روز در مرحله پس از سکونت در مسکن مهر پردیس کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری ۱۳۹۴
۲۸ ارزیابی، اولویت بندی و کنترل بارزترین مخاطرات واحد شیرین سازی طرحNGL جزیره سیری با بهره گیری از تکنیک تلفیقیDelphi و مدل تصمیم گیری Topsis سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ۱۳۹۲
۲۹ ارسال کم هزینه داده های حیاتی کهنسالان از طریق اینترنت اولین همایش تخصصی علوم، فناوری و سامانه های مهندسی برق ۱۳۹۲
۳۰ از بحران مالی جهان تا نظام مالی اسلامی اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی ۱۳۹۳
۳۱ استخراج با فاز جامد پخشی تری آزین ها با استفاده از جاذب نانو ذرات سیلیکای اصلاح شده با تری متو کسی فنیل سیلان کنفرانس علوم و فناوری نانو ۱۳۹۳
۳۲ استخراج ماهیت پلت فرم ماهواره ها بر اساس پارامترهای وزن، ماموریت، ارتفاع مداری و... سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا ۱۳۹۷
۳۳ استخراج و پیش تغلیظ آبامکتین با استفاده از تلفیق نانو ذرات مغناطیسی و میکرو استخراج مایع - مایع پخشی کنفرانس علوم و فناوری نانو ۱۳۹۳
۳۴ استفاده از داده های استر و ETM در شناسایی زون های دگرسانی در برگه زمین شناسی 1 : 100000 هشترود ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران ۱۳۹۳
۳۵ افزایش خلاقیت در فرآیند آموزش معماری از طریق ارتباط با سایر هنرها، با تاکید بر هنر موسیقی کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر ۱۳۹۶
۳۶ اکوسیستم فضایی و تحلیل کسب و کار فضایی هند دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ۱۳۹۷
۳۷ الگوریتم خوشه بندی فازی مبتنی بر اعتماد در شبکه های حسگر بی سیم چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران ۱۳۹۴
۳۸ امکان طراحی سخت افزار هوشمند با استفاده از منطق فازی کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر ۱۳۹۴
۳۹ انوشیروان در ادب فارسی سومین همایش ملی زبان،ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر ۱۳۹۷
۴۰ Comparison Between Novolac and Resole-based Phenolic Resin in The Preparation of Thermal Insulators دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر ۱۳۹۵
۴۱ Content-based image retrieval using Mix histogram دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر ۱۳۹۶
۴۲ Curing Kinetics Modification of Resole Type Phenolic Resin used inPreparation of Solid Fuel Projectile’s Nozzle دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا ۱۳۹۶
۴۳ Effect of Risperidone on Emotion Regulation in Children with Autism Spectrum Disorder هشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی ۱۳۹۸
۴۴ Effectiveness of Pivotal Response Treatment on adaptive behavioral in children with autism spectrum disorder سومین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا ۱۳۹۷
۴۵ Evaluation of Thermal and Mechanical Properties of PhenolicResins used as Matrix in Thermal Ablative Nozzles دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا ۱۳۹۶
۴۶ High Order Sliding Mode Formation Control of Quadrotors Group کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی ۱۳۹۴
۴۷ Persian Signature Verification using Fully Convolutional Networks دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر ۱۳۹۶
۴۸ Thermodynamic and Thermo Economic Optimization of Combined Cycle Power Plant of Shiraz پنجمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع ۱۳۹۳
۴۹ Transcranial direct current stimulation in multiple sclerosis - a review چهارمین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا(سکته مغزی و ام اس) ۱۳۹۸
۵۰ Var و جبران کننده استاتیکی (PSS) تنظیم همزمان پایدارساز سیستم قدرتبا استفاده از الگوریتم ژنتیک حقیقی ،(SVC) شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران ۱۳۹۲
۵۱ بازکاوی مفاهیم قیمت سهام چیستی،عوامل موثر بر آن، نقش آن در تصمیمات سرمایه گذاری پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز ۱۳۹۵
۵۲ برآورد بار کشاورزی فیدرهای فشار متوسط شهرستان ازنا با استفاده از(GIS)نرم افزار SMALLWORLD چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی GIS در صنعت آب و برق ۱۳۹۶
۵۳ برر سی امکان جدایش آهن از کانسنگ آنومالی 2 معدن ساغند به روش جداسازی مغناطیسی پنجمین کنفرانس مهندسی معدن ۱۳۹۳
۵۴ بررسی آزمایشگاهی اثر پودرهای ضایعاتی سیلیس و پسماند زغال سنگ بر خصوصیات مکانیکی روسازی بتنی متخلخل کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران ۱۳۹۷
۵۵ بررسی آگاهی، نگرش و اظهار عملکرد بیماران همودیالیزی شهرستان شوشتر نسبت به رفتار تغذیه ای در سال 1397 پنجمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور ۱۳۹۷
۵۶ بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه ای بیماران قلبی– عروقی مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء شهرستان شوشتر در سال 1397 پنجمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور ۱۳۹۷
۵۷ بررسی اپیدمیولوژیک اقتصادی کانون بیماریهای دامی گزارش شده در ماهه اول سال 1388 در استان خراسان جنوبی شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران ۱۳۸۹
۵۸ بررسی اثر پارامترهای موتور جریان مستقیم در بهسازی طراحی مغناطیسی دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک ۱۳۹۳
۵۹ بررسی اثر تراکم و تاریخ کاشت بر علمکرد لاین های خالص پیشرفته سویا هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۶۰ بررسی اثر ذرات نانو SiC روی پایداری ابعادی نانوکامپوزیت پایه الومینیم دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران ۱۳۸۵
۶۱ بررسی اثر سیمپیچی تعدیل بر عکس العمل عرضی آرمیچر و بهبود شرائط کاری موتور جریان مستقیم اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی ۱۳۹۳
۶۲ بررسی اثر شکل فونداسیون بر روی ظرفیت باربری آن در خاک مسلح لایه بندی شده سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری ۱۳۹۷
۶۳ بررسی اثرات الگوی کاشت ردیف و بوته به ردیف بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود رقم قزوین در استان آذربایجان غربی دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۶۴ بررسی اثرات گیاهان لگومینوز بر روی میزان ماده الی و برخی پارامترهای رطوبت خاک دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۶۵ بررسی اختلالات صوت در مداحان شهر همدان هفدهمین همایش گفتار درمانی ایران ۱۳۹۸
۶۶ بررسی ارتباط بین پیچیدگی کلمه و وضوح گفتار در کودکان کم شنوا سومین همایش توانبخشی عصبی ابن سینا ۱۳۹۷
۶۷ بررسی ارتباط بین سلامت معنوی و فعالیت های مذهبی با کنترل قندخون در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو پنجمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور ۱۳۹۷
۶۸ بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و افسردگی در کارکنان اتاق عمل بیمارستان خاتم الانبیاء شهرستان شوشتر درسال 1397 دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۱۳۹۸
۶۹ بررسی ارتعاش آزاد صفحات مستطیلی چند لایه ارتوتروپ ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران ۱۳۹۶
۷۰ بررسی امکان حذف اورانیوم از کانسنگ آنومالی 2 معدن ساغند به روش لیچینگ اسیدی کنفرانس ملی علوم معدنی ۱۳۹۳
۷۱ بررسی بهره وری کل عوامل تولید در شرایط تحریم های اقتصادی مطالعه موردی: صنایع منتخب انرژی بر ایران اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی ۱۳۹۷
۷۲ بررسی تاثیر ارزشیابی نادرست قیمت سهام بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز ۱۳۹۵
۷۳ بررسی تاثیر دما بر عملکرد راکتور بی هوازی ناپیوسته متوالی ASBR در تصفیه فاضلاب مصنوعی مشابه با فاضلاب صنایع لبنی جهت کاربرد پساب در کشاورزی دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب ۱۳۸۹
۷۴ بررسی تاثیر متغیرهای محیطی و خصوصیات هیئت مدیره بر مشارکت در فرآیند تصمیم گیری استراتژیک دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک ۱۳۹۲
۷۵ بررسی تاثیر هوش اجتماعی برکارتیمی کارکنان بیمارستان اکباتان شهرهمدان دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی ۱۳۹۴
۷۶ بررسی تأثیر اجرای طرحهای مرتعداری بر حفاظت خاک (مطالعه موردی: مراتع شهرستان کمیجان سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران ۱۳۹۱
۷۷ بررسی تأثیر دما بر عملکرد سیستم ASBR در تصفیه فاضلاب صنایع لبنی سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ۱۳۸۹
۷۸ بررسی تجربی مقاومت به ضربه کامپوزیت پلیمری تقویت شده با پارچه پلی پروپیلن مدول بالا HMPP و سیال ضخیم شونده برشی STF تحت برخورد بالستیک دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران ۱۳۹۵
۷۹ بررسی خطرات بیولوژیک مناطق cold در پزشکی هسته ای: آیا واقعا بی خطر است دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی ۱۳۹۵
۸۰ بررسی خوردگی ناشی از عوامل محیطی و نقش میکروساختار در عمر قطعات فولادی دوفازی فریتی- پرلیتی هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی ۱۳۸۶
۸۱ بررسی رابطه بین تصویر فروشگاه با رضایتمندی مشتریان مطالعه موردی:صنایع غذایی شهرستان ارومیه دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار ۱۳۹۳
۸۲ بررسی زیست محیطی دپوهای زغالسنگ و باطلههای زغالشویی البرز شرقی با استفاده از فنآوری سنجش از دور هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران ۱۳۹۰
۸۳ بررسی ساختاری و محتوایی عناصر عامیانه در شرح زندگانی من کنگره بین المللی زبان و ادبیات ۱۳۹۵
۸۴ بررسی سازگاری و پایداری عملکرد ژنوتیپ های گندم دوروم در شرایط دیم منطقه گرمسیر و نیمه گرمسیر کشور همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۰
۸۵ بررسی سبک های مقابله ای و سرمایه های روانشناختی با مسیولیت پذیری کارکنان هلال احمر کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت ۱۳۹۶
۸۶ بررسی سرولوژیکی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV) روی گیاهان زینتی در استان خراسان شمالی نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی ۱۳۹۴
۸۷ بررسی سرولوژیکی ویروس لکه حلقوی گوجه فرنگی (TORSV) روی گیاهان زینتی دراستان خراسان شمالی اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران ۱۳۹۴
۸۸ بررسی عملکرد دانه و برخی از خصوصیات زراعی در کشت خالص و مخلوط دو رقم سویا در شرایط خوی هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۸۹ بررسی عملکرد لاینهای امیدبخش جوی بدون پوشینه درشرایط کم آبیاری در مزارع استان آذربایجان غربی همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۰
۹۰ بررسی فرایندهای بهبود کیفیت میکروبی لجن تصفیه خانه فاضلاب تربت حیدریه به روش لجن فعال جهت استفاده در زمینهای کشاورزی بر اساس استانداردهای آمریکا EPA دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست ۱۳۹۵
۹۱ بررسی قابلیت های نرم افزار Revit Architecture درروند معماری داخلی، نمونه موردی : پروژه اداری میرداماد کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری ۱۳۹۴
۹۲ بررسی کارراهه شغلی با اقتدار شغلی و تعهد سازمانی مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی استان مازندران چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی ۱۳۹۷
۹۳ بررسی کاهش تلفات شبکه های توزیع در حضور تولیدات پراکنده دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی ۱۳۹۴
۹۴ بررسی کیفیت میکروبی لجن تصفیه خانه فاضلاب بر اساس استاندارد EPA آمریکاجهت استفاده کشاورزی اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی ۱۳۹۴
۹۵ بررسی محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و نسبت P/E و ارتباط آنها با سود هر سهم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین ۱۳۹۵
۹۶ بررسی مضامین خاص حبس سروده های احمد شاملو وسید علی موسوی گرمارودی کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات و فرهنگ ۱۳۹۷
۹۷ بررسی مفهوم هزینه سرمایه و تاثیر آن در تصمیمات سرمایه گذاری پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز ۱۳۹۵
۹۸ بررسی مقایسه ای دو سیستم هواکشت و روش کلاسیک تولید ریزغده سیب زمینی دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۹۹ بررسی موانع دائمی قصاص در حقوق کیفری ایران اولین کنفرانس حقوق و امور قضایی ۱۳۹۵
۱۰۰ بررسی موانع موقت قصاص در حقوق کیفری ایران اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران ۱۳۹۴
۱۰۱ بررسی موتور الکتریکی BLDC برای کاربرد پروانه شناور زیر سطحی در پدافند غیر عامل بازاویه تبدیل بهینهسازی شدهی خودکار اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی ۱۳۹۳
۱۰۲ بررسی میزان برخی الودگی عناصر ضروری خاک تحت تذثیر کود سبز دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۱۰۳ بررسی میزان شیوع اختلال بلع و عوامل مرتبط با آن در بیماران بخش نورولوژی بیمارستان فرشچیان شهر همدان شانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران ۱۳۹۷
۱۰۴ بررسی نگرش ایمنی پرسنل و تأثیر آن بر وضعیت ایمنی و بهداشت سازمان (مطالعه موردی: شرکت کشت و صنعت فارابی خوزستان) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت ۱۳۹۰
۱۰۵ بررسی و آنالیز نوسانات زیر سنکرون و پدیده تشدید زیر سنکرون در سیستم قدرت با استفاده از نرم افزار متلب اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود ۱۳۹۳
۱۰۶ بررسی و کنترل توان راکتیو در یک سیستم توزیع8 باسه با استفاده از FC- TCR با وجود بار غیر خطی سومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر ۱۳۹۷
۱۰۷ بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امید بخش جو با ارقام شاهد در شرایط زارع استان آذربایجان غربی دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۱
۱۰۸ بررسی و مقایسه عملکرد لاین های گندم آبی تحت شرایط تنش در ارومیه دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۱
۱۰۹ بررسی و مقایسه عملکرد لاین های گندم متحمل به شرایط خشکی آخر فصل برای اقلیم سرد کشور در شرایط زارع استان آذربایجان غربی دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۱
۱۱۰ بررسی و مقایسه عملکرد لاینهای پیشرفته گندم زمستانه وبینابین در شرایط زارعین استان آذربایجان غربی به منظور تولید ارقام پر محصول دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۲
۱۱۱ بررسی و مقایسه کاربردی عایق های حرارتی متداول و نوین تاسیسات ساختمانی سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران ۱۳۹۳
۱۱۲ بررسی واکنش تحمل به خشکی ژنوتیپهای گندم نان زمستانه و بینابین درتاریخ های کاشت مختلف یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۱۳ بررسی واکنش گندم زمستانه و نیمه زمستانه به تاریخهای مختلف کاشت در شرایط بهینه و تنش خشکی آخر فصل در میاندوآب دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۱۱۴ بررسی وضعیت ایمنی جاده ای با استفاده از روش تلفیقیDELPHI و استاندارد آمریکاییMIL-STD-882c باتاکید برمدل مدیریتی چندعلتی 4M مطالعه موردی - شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی ۱۳۹۰
۱۱۵ بررسی ویژگی های سبکی مجموعه من سرباز هخامنشی بودم اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی ۱۳۹۴
۱۱۶ برسی تغییرات کمی و کیفی کروم در آب شرب از منبع (چاه) تا انتهای شبکه توزیع همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت چالش ها و راهکارها ۱۳۹۴
۱۱۷ برنامه ریزی تولید منابع انرژی پراکنده در ریزشبکه با هدف کاهش آلایندگی های زیست محیطی سومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی ۱۳۹۵
۱۱۸ به کارگیری منطق فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی اقتصادی پروژه ها کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم ۱۳۹۶
۱۱۹ بهینه سازی تبدیل فضای رنگ به منظور افزایش کیفیت فشرده سازی بر مبنای JPEG2000 و الگوریتم ژنتیک یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران ۱۳۸۲
۱۲۰ بهینه سازی ضریب قدرت ژنراتور سنکرون سه فاز با استفاده از روش آنالیز فوریه سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک ۱۳۹۴
۱۲۱ بهینه سازی مدارهای مغناطیسی موتور الکتریکی تکفاز یونیورسال با استفاده از روش اجزای محدود اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر ۱۳۹۵
۱۲۲ بهینه سازی موتور سنکرون مغناطیس دائم سه فاز به روش اجزای محدود و آزمایش های تاگوچی سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک ۱۳۹۴
۱۲۳ بهینه سازی و طراحی موتور الکتریکی جریان مستقیم دو آرمیچره به منظور افزایش رنج کنترل سرعت، قابلیت اطمینان و راندمان موتور محرک زیر دریایی خلیج فارس هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C4I) ۱۳۹۳
۱۲۴ پایداری اجتماعی در مسکه گروه کم درآمد شهری دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری ۱۳۹۳
۱۲۵ پایش سطح آب زیرزمینی با استفاده از گرانی سنجی مطالعه موردی دشت بسطام هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۹۳
۱۲۶ پتانسیل سنجی جهت احداث نیروگاه خورشیدی فتوولتاییک با استفاده از قابلیت های سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور مطالعه موردی: شهر بم دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی ۱۳۹۷
۱۲۷ پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی در سازندهای سخت شیرکوه یزد با استفاده از سنجش از دور GIS نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران ۱۳۹۵
۱۲۸ پنهان نگاری ادراکی در تصاویر JPEG برمبنای استفاده از ماتریس میانگین مجذور خطای کوانتیزاسیون ششمین کنفرانس انجمن رمز ایران ۱۳۸۸
۱۲۹ پنهان نگاری در اختلاف مقادیر پیکسلها بر مبنای پیمایشهای تصادفی پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ۱۳۸۸
۱۳۰ پهنه بندی کیفیت منابع آب زیرزمینی استان گیلان همایش ملی آب پاک ۱۳۸۹
۱۳۱ پیاده سازی و اجرای موثر مدیریت دانش در سازمان ها با تکیه بر اخلاق سازمانی کارکنان اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری ۱۳۹۵
۱۳۲ پیشگیری رشد مدار با تاکید بر فضای سایبری به مثابه یک جامعه اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی ۱۳۹۶
۱۳۳ پیشنهاد طراحی یک موتور جریان مستقیم 75 کیلو وات با سرعت 516 دور دقیقه اولین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع برق و رباتیک ۱۳۹۲
۱۳۴ تاثیر استفاده از کودهای زیستی به جای کودهای شیمیایی جهت تغذیه بهینه لوبیا چشم بلبلی دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۳۵ تاثیر اشباع شدگی بر رابطه وزن مخصوص و سرعت موج s در سنگ اولین همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت در علوم زمین ۱۳۹۶
۱۳۶ تاثیر بازنگری درس جدول ضرب با روش دستبند جدول ضرب:درس پژوهی درس پژوهی شهرستان درمیان دبستان عشایری 13 آبان اشک پایه سوم کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی ۱۳۹۶
۱۳۷ تاثیر بیماری زنگ زرد بر صفات فنولوژیکی، فیزیولوژیکی و زراعی ارقام گندم نان همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران ۱۳۹۵
۱۳۸ تاثیر تستهای سرولوژیک بر روند تسریع شناسایی ویروس وای و اثرات آن بر عملکرد سیب زمینی در استانخراسان شمالی دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۱۳۹ تاثیر تغییر اقلیم بروضعیت زراعت گندم استان آذربایجان غربی همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۰
۱۴۰ تاثیر تنش کمبود آب برجذب عناصر غذایی پرمصرف درژنوتیپ های گندم نان همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۰
۱۴۱ تاثیر فناوری اطلاعات در مدیریت شهری و آموزش پرورش اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد ۱۳۹۳
۱۴۲ تبیین و ارزیابی ارتباط همخوانی شخصیت برند با تبلیغات توصیه ای سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری ۱۳۹۴
۱۴۳ تجزیه و تحلیل جریانهای کموتاسیون برای یک موتور الکتریکی BLDC سینوسی -کاربرد در پدافند غیر عامل حمل و نقل دریایی اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی ۱۳۹۳
۱۴۴ تجلی مقامات عرفانی رضا ، حضور ، توحید در ابیات باباطاهر عریان همدانی چهارمین همایش تجلیل از مفاخر همدان همایش ملی هزاره باباطاهر ۱۳۹۶
۱۴۵ تحلیل صرفه جویی انرژی در صورت استفاده از آبگرمکن خورشیدی در استان همدان با استفاده از نرم افزار TRNSYS 16 دومین کنفرانس ملی مکانیک کاربردی ۱۳۹۴
۱۴۶ تحلیل مولفه های اصلی ارقام گندم نان تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی آخرفصل دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۴۷ تحلیلی بر کارکرد کتاب و کتابخانه در حفاظت از فرهنگ کشور چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی ۱۳۹۶
۱۴۸ تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی درحقوق کیفری و رویه قضایی ایران نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند ۱۳۹۶
۱۴۹ تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی درحقوق کیفری و رویه قضایی ایران کنگره بین المللی حقوق شهروندی ۱۳۹۶
۱۵۰ تخمین پارامتر شاخص دوام با استفاده از سرعت موج فشاری کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران ۱۳۹۶
۱۵۱ تخمین سرعت موج برشی با استفاده از سرعت موج فشاری کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران ۱۳۹۶
۱۵۲ تخمین عمق سنگ بستر با استفاده از وارون سازی داده های گرانی سنجی به روش الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب NSGA-II اولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک ۱۳۹۸
۱۵۳ ترمیم عصبی و نوروژنزیز پس از آسیب نخاع در ماهیان استخوانی اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی ۱۳۹۳
۱۵۴ تشخیص خودکار تصاویر حاوی پوست بدن از تصاویر معمولی شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران ۱۳۸۷
۱۵۵ تشخیص خودکار تصاویر نامتعارف از تصاویر معمولی مبتنی بر میزان پوست و تشخیص اندام‌های بدن پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ۱۳۸۷
۱۵۶ تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری در بورس با توجه به نقش ارزشیابی قیمت سهام دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۳۹۵
۱۵۷ تعیین ارتباط بین سرعت موج فشاری در حالت خشک و اشباع یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۹۷
۱۵۸ تعیین سیستم های منابع زمین گرمایی محلات با استفاده از داده های سنجش از دور چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران ۱۳۹۱
۱۵۹ تعیین محدوده مخازن زمین گرمایی با استفاده از مدل سازی وارون داده ای ریزلرزه ها در یک میدان زمین گرمایی اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی ۱۳۹۲
۱۶۰ تعیین مقاومت فشاری تک محوری (UCS) با استفاده از شبکه های عصبی و رگرسیون چند متغیری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین ۱۳۸۶
۱۶۱ تفسیر ناهنجاریهای مغناطیس حاصل از دادههای مغناطیس هوایی منطقه زمینگرمایی محلات چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران ۱۳۹۱
۱۶۲ تفکر عرفانی عزیزالدین نسفی همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی ۱۳۹۴
۱۶۳ توسعه پایدار شهری و برخی عوامل موثر بر آن در شهر تربت حیدریه سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404 ۱۳۹۵
۱۶۴ توسعه یک رابطه تجربی جدید بین سرعت موج برشی خشک و اشباع یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۹۷
۱۶۵ جداسازی جدایه های بومی باکتری Bacillus Thuringiensis از خاک باغات انگور شهرستان سلماس و ارزیابی سمیت آن بر روی لارو و حشرات کامل Tribolium castaneum اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۱۶۶ حدود حق بر آزادی بیان در اسلام اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی ۱۳۹۵
۱۶۷ حذف ارسنیک از محلول آبی با استفاده از روش‌های گیاه پالایی و فرایند انعقاد شناورسازی با هوای محلول سومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی ۱۳۹۲
۱۶۸ حذف کف رشته ای در تصفیه خانه لجن فعال همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی ۱۳۹۲
۱۶۹ درآمدی بر سبک معماری خراسان، تبیین و تحلیل اندیشه های آن کنفرانس دو سالانه جامعه و معماری معاصر ۱۳۹۵
۱۷۰ رابطه سرمایه های روانشناختی با مسیولیت پذیری کارکنان هلال احمر شهرستان ساوه کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت ۱۳۹۶
۱۷۱ رابطه مدیریت سود و ریسک مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم ۱۳۹۶
۱۷۲ راهکارهای ایستای سرمایش و گرمایش در ساختمان های صفر انرژی دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران ۱۳۹۸
۱۷۳ ردیابی مسی ر و پایدارسازی برای کوادروتور بروش کنترل PID بهینه کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر ۱۳۹۴
۱۷۴ روابط بین صفات و تجزیه علیت درارقام گندم نان تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی آخرفصل دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۷۵ روش بهینه سازی مکان و ظرفیت سیستم ذخیره سازی انرژی توزیع شده تعبیه شده (DESS) برای پاسخگویی به نیازهای ADN و DG ها ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران با نگاه کاربردی بر انرژی های نو ۱۳۹۸
۱۷۶ روش نوینی در طراحی و شبیهسازی دستگاه اندازهگیری کسینوس فی متر با استفاده از میکروکنترلرAVR کنفرانس بین المللی سیستمهای غیر خطی و بهینه سازی مهندسی برق و کامپیوتر ۱۳۹۴
۱۷۷ روشهای افزایش بهره وری وکاهش میزان لجن دفعی در SVI بالاتر از 200 با کنترل غلظت لجن در حوض های ته نشینی ثانویه کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست ۱۳۹۴
۱۷۸ روشهای فرایندی کنترل بودر تصفیه خانه فاضلاب به روش لجن فعال هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۳
۱۷۹ روشهای یادگیری بدون ناظر و با ناظر برای تشخیص نفوذ در شبکه با استفاده از سیستمهای تشخیص نفوذ NIDS دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات ۱۳۹۴
۱۸۰ ساخت و ارزیابی فیزیکوشیمیایی نانوکاتالیستهای آلومینا و آلومینای هیبریدی با نانو لولههای کربنی جهت استفاده در فرآیند کلاوس چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ۱۳۹۱
۱۸۱ سبک شناسی نثر شرح زندگانی من اثر عبدالله مستوفی دردوره قاجار پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی ۱۳۹۷
۱۸۲ سبک شناسی نثر کتاب الانسان الکامل عزیزالدین نسفی همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی ۱۳۹۴
۱۸۳ سیستم نوین فوق هوشمند آبیاری با استفاده از تکنولوژی شبکه های حسگر بیسیم اولین همایش تخصصی علوم، فناوری و سامانه های مهندسی برق ۱۳۹۲
۱۸۴ سیستم نوین فوق هوشمند آبیاری با استفاده از تکنولوژی شبکه های حسگر بیسیم اولین همایش تخصصی علوم، فناوری و سامانه های مهندسی برق ۱۳۹۲
۱۸۵ شبکه عصبی به عنوان یک رابطه خطی برای تخصیص هزینه های غیرمستقیم در بهایابی بر مبنای فعالیت اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت ۱۳۹۲
۱۸۶ شبیه سازی انتقال حرارت در زانویی کانال گازهای خروجی کوره ی قوس الکتریکی چهارمین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی ۱۳۹۵
۱۸۷ شبیه سازی انتقال حرارت و بررسی توزیع دما در ضخامت لوله ی پنل آبگرد کوره ی قوس الکتریکی بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ۱۳۹۶
۱۸۸ شبیه سازی پلیمریزاسیون اتیلن در راکتورهای فاز گازی سری بستر سیال نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی ۱۳۹۲
۱۸۹ شبیه سازی سه بعدی پخشآلودگی در مجاری روباز با استفاده از نرم افزارFLUENT پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران ۱۳۹۵
۱۹۰ شکل دهی گروه کوادروتور بروش کنترل مقاوم ساختار متغیر مرتبه بالا کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی ۱۳۹۴
۱۹۱ شناسائی عیوب جوشهای الکتریکی درز ریل راه آهن هرمزگان به روش اولتراسونیک اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب ۱۳۸۶
۱۹۲ شناسایی اثرهای چند متغیره ژئوشیمیایی کانی سازی مس پورفیری در ورقه 1:100000 طارم اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک ۱۳۹۴
۱۹۳ شناسایی ارزیابی و رتبه دهی راهکارهای کنترلی بمنظور مدیریت بهینه ریسک حریق با بهره گیری ازروش شاخص حریق و انفجارDOW و تکنیک تلفیقی Delphi و AHP مطالعه موردی واحد پلیمریزاسیون مجتمع پتروشیمی رجال اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی ۱۳۹۲
۱۹۴ شناسایی تومور با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم تکاملی خفاش براساس کانتور فعال کنفرانس ملی نوآوریهای علوم مهندسی برق ۱۳۹۶
۱۹۵ شناسایی ژنوتیپ های گندم نان متحمل به کم آبیاری همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۰
۱۹۶ شناسایی ضعفها و ناکارآمدی های مراکز آموزش از راه دور از دیدگاه مدیران و معلمان دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها ۱۳۹۳
۱۹۷ شناسایی و ارزیابی عوامل استراتژیک داخلی تاثیر گذار برمدیریت HSE شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان با بهره گیری از تکنیک تلفیقی DELPHI و ماتریس IFE اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) ۱۳۹۰
۱۹۸ شناسایی و ارزیابی عوامل استراتژیک داخلی تاثیرگذار بر مدیریت محیط زیست پروژه های پالایشگاهی منطقه پارس جنوبی با بهره گیری از تکنیک تلفیقی Delphi و ماتریس IFE (مطالعه موردی: یکی از طرح های توسعه ای میدان گازی پارس جنوبی) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی ۱۳۹۳
۱۹۹ شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مشعوف سازی مشتریان خرد بانکی بانک کشاورزی شهر تهران دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری ۱۳۹۶
۲۰۰ شناسایی و ردیابی انسان از روی تصاویر استریو دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق ۱۳۹۲
۲۰۱ شناسایی و ردیابی انسان از روی تصاویر استریو اولین همایش تخصصی علوم، فناوری و سامانه های مهندسی برق ۱۳۹۲
۲۰۲ شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی راهکارهای پیشنهادی به منظور ارتقاء راندمان و بهره وری انرژی در دیگ های بخار با بهره گیری از تکنیک تلفیقی Delphi و مدل تصمیم گیری چندمعیاره Topsis (مطالعه موردی: پالایشگاه های گازی میدان مشترک پارس جنوبی) دومین کنفرانس ملی انرژی و توسعه پایدار ۱۳۹۴
۲۰۳ شناسایی، ارزیابی و اولویتبندی فاکتورهای مؤثر بر بهرهوری نیروی انسانی با بهرهگیریاز تکنیک تلفیقی Delphi و مدل تصمیمگیری Topsis(مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ایران منطقه قزوین) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21 ۱۳۹۴
۲۰۴ شناسایی، ارزیابی و رتبهبندی راهکارهای کنترلی بمنظور بالابردن ضریب ایمنی و پایداری دیواره چاهها در هنگام حفاری سازندهای شیلی با بهرهگیری از تکنیک تلفیقی delphiوahp اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت ۱۳۹۲
۲۰۵ شناسایی، ارزیابی و کنترل مخاطرات شغلی اپراتورمکانیکهای دستگاه هاروستر با بهره گیری از تکنیکJSA (مطالعه موردی: شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ۱۳۹۲
۲۰۶ شناسایی، ارزیابی و مدیریت بارزترین ریسکهایHSE موجود در یکی از معادن بزرگ کشور با بهرهگیری از تکنیک تلفیقی Delphi و روش 3D-Melbourne چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران ۱۳۹۱
۲۰۷ شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک های HSE عملیات جوشکاری در پروژه های ساخت و ساز پالایشگاهی کشور با بهره گیری از تکنیک تلفیقی Delphi و مدل ارزیابی ریسک 3D-Melbourne (مطالعه موردی: طرح توسعه میدان مشترک گازی پارس جنوبی- فازهای 18 و 17) اولین همایش ملی جوشکاری صنعتی و نوین ساختمان ۱۳۹۳
۲۰۸ صفات زراعی و فیزیولوژیکی موثربرافزایش عملکرددانه ژنوتیپ های گندم درشرایط کم آبیاری دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۲۰۹ ضرروت به کارگیری فن آوری اطلاعات در لجستیک معکوس همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه ۱۳۹۳
۲۱۰ طراحی آنتن آرایه بازتابی مایکرواستریپی دولایه مبتنی بر سلول ستاره ای شکل با قابلیت کاهش تلورانس ساخت دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق ۱۳۹۵
۲۱۱ طراحی راکتور فتوالکتروکاتالیستی جدید به منظور تخریب آلاینده آلی متیل اورانژ اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۴
۲۱۲ طراحی ژنراتور الکتریکی سه فاز مغناطیس دائم سنکرون به روش اجزای محدود وبررسی اثر فاصله هوایی برای دستیابی به مشخصات مطلوب ژنراتور چهارمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق ۱۳۹۴
۲۱۳ طراحی ساخت و آزمایش سیکل تهویه مطبوع بازیافت انرژی به همراه تولید آبگرم مصرفی سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی ۱۳۹۱
۲۱۴ طراحی مسیر حرکت کوادروتور در فضای سه بعدی با وجود موانع ثابت و کنترل آن به روش برگشت به عقب نخستین همایش داخلی مهندسی کامپیوتر برق و فناوری اطلاعات ۱۳۹۲
۲۱۵ طراحی موتور الکتریکی آهنربا دائم سنکرون چهار فاز PMSM و بهینه سازی با استفاده از روش اجزای محدود و final element سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری ۱۳۹۵
۲۱۶ طراحی موتور الکتریکی جریان متناوب سه فاز آسنکرون و بهینه سازی راندمان بوسیله مدل شیار استاتور اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر ۱۳۹۵
۲۱۷ طراحی موتور الکتریکی جریان مستقیم به روش اجزای محدود و بررسی اثر ارتفاع یوغ استاتور بر راندمان و مدارهای مغناطیسی اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر ۱۳۹۵
۲۱۸ طراحی و بهینه سازی در راندمان سیستم پیشرانه های شناورهای تندرو با استفاده از ضریب تورق هسته موتور الکتریکی جریان مستقیمDC چهارمین همایش ملی شناورهای تندرو ۱۳۹۴
۲۱۹ طراحی و بهینهسازی راندمان در طرح مغناطیسی چهار موتور جریان مستقیم جهت استفاده در سیستم پیشرانه شناورهای زیر سطحی چهارمین همایش ملی شناورهای تندرو ۱۳۹۴
۲۲۰ طراحی و بهینهسازی راندمان در موتور الکتریکی جریان مستقیم جهت کاربرد در فناوری های نوین در حفاری سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی ۱۳۹۴
۲۲۱ طراحی و پیاده سازی مکانیزم زمانبند اولویت دار فازی برای سرویس های جدا شده چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران ۱۳۹۴
۲۲۲ طراحی و تجزیه تحلیل اثر فاصله هوایی موتور جریان مستقیم مغناطیس دائم (pmdc)جهت افزایش راندمان چهارمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق ۱۳۹۴
۲۲۳ طراحی و ساخت دستگاه برش ارتعاشی و استخراج مشخصات فنی در آن همایش ملی مهندسی مکانیک ۱۳۹۱
۲۲۴ طراحی و شبیه سازی آنتن آرایه انعکاسی پهن باند در باند Ku دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق ۱۳۹۵
۲۲۵ طراحی و کنترل مسیر حرکت کوادروتور در فضای سه بعدی درحضورموانع ثابت کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر ۱۳۹۴
۲۲۶ طراحی، آنالیز و بهینهسازی در مدل آهنربا موتور الکتریکی چهار فاز مغناطیس دائم سنکرون (PMSM) کنفرانس بین المللی سیستمهای غیر خطی و بهینه سازی مهندسی برق و کامپیوتر ۱۳۹۴
۲۲۷ طراحی، آنالیز و تحلیل اندازه شیار روتور موتور جریان مستقیم با رویکردافزایش برد و توان سیستم محرک شناور زیرسطحی همایش کاربردهای مهندسی برق - قدرت در فناوریهای دفاعی ۱۳۹۳
۲۲۸ طراحی، بهبودسازی راندمان، افرایش برد و راهاندازی موتور سیستم محرک شناور زیر سطحی درپدافند غیر عامل در علوم دریایی اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی ۱۳۹۳
۲۲۹ طراحی، تجزیه و تحلیل اثر فاصله هوایی در وسط کفشک قطب اصلی موتور جریان مستقیم با رویکرد بهینهسازی موتورمحرک شناور زیرسطحی خلیج فارس شانزدهمین همایش صنایع دریایی ۱۳۹۳
۲۳۰ طراحی، تجزیه و تحلیل شیار سیمبندی تعدیل موتور جریان مستقیم برای بهبودافت توان در سرعتهای بیشتر از سرعت نامی موتور شناور زیرسطحی همایش کاربردهای مهندسی برق - قدرت در فناوریهای دفاعی ۱۳۹۳
۲۳۱ طراحی، شبیهسازی سیستم محرک شناور تندرو 73.4 کیلو واتی با سرعت 5351 دور بر دقیقه با استفاده از موتورالکتریکی جریان مستقیم با روتور آهنربا دایم و اینورتر سه فاز چهارمین همایش ملی شناورهای تندرو ۱۳۹۴
۲۳۲ طرحی نوین در کاهش ریپل گشتاور موتور الکتریکی سه فاز مغناطیس دایم سنکرون PMSM جهت کاربرد درسیستم محرک شناورهای تندرو چهارمین همایش ملی شناورهای تندرو ۱۳۹۴
۲۳۳ فرآیند جدایی قیمت گاز طبیعی و نفت خام (با رویکرد VAR در آمریکا) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی ۱۳۹۳
۲۳۴ فرماندهی و کنترل سیستم محرک شناور زیر دریایی بوسیله موتور الکتریکی جریان مستقیم دو آرمیچره چهار مداره نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران ۱۳۹۵
۲۳۵ قتل نفس و مجازات قصاص اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران ۱۳۹۴
۲۳۶ قصاص و شرایط آن در حقوق ایران چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۶
۲۳۷ قلمرو و مصادیق عملیات متقلبانه در جرم کلاهبرداری کنگره بین المللی حقوق شهروندی ۱۳۹۶
۲۳۸ قلمرو و مصادیق عملیات متقلبانه در جرم کلاهبرداری نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند ۱۳۹۶
۲۳۹ کاربرد HPFRCC در تیرهای کوپله دیوار برشی بتنی چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری ۱۳۹۵
۲۴۰ کرامت انسانی در اخلاق اسلامی همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت ۱۳۹۱
۲۴۱ کنترل بهینه روبات بازرس درون لوله های پیچشی کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک ۱۳۹۴
۲۴۲ کنترل غیر خطی سرعت سیستم های PMSM با استفاده از کنترل مود لغزش و تکنیک های جبران سازی اغتشاش سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق ۱۳۹۶
۲۴۳ کنترل مقاوم شکل دهی گروه کوادروتور بروش ساختار متغیر مرتبه بالا همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته ۱۳۹۴
۲۴۴ کنترل میکروبی آفت انباری Tribolium castaneum دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۱
۲۴۵ کنترل ولتاژ متمرکزوتوزیع شده : تاثیری روی نفوذ تولید توزیع شده دومین همایش ملی کامپیوتر، برق و فن آوری اطلاعات ۱۳۹۱
۲۴۶ مادری در سینمای جمهوری اسلامی ایران دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت ۱۳۹۷
۲۴۷ محدودیتها و چالشهای پیش روی آزادی بیان در اسناد بین المللی حقوق بشر و اسلام اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی ۱۳۹۵
۲۴۸ مدل سازی پا در دوچرخه سواری و تعیین نیروها و ممان های مفاصل و نیروی ماهیچه ها با استفاده از تکنیک بهینه سازی نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران ۱۳۷۸
۲۴۹ مدل سازی و طراحی کنترل کننده مد لغزشی آستانه فازی برای ردیابی مسیر یک کوادروتور در حضور نویز و نامعینی کنفرانس بین المللی مهندسی برق ۱۳۹۵
۲۵۰ مدلسازی شار حلال از طریق غشاء نانوفیلتراسیون اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۳
۲۵۱ مدلسازی و بهینه سازی انتقال اطلاعات از طریق خطوط انتقال نیرو در شبکه های خانگی هجدهمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۲
۲۵۲ مدلسازی و طراحی موتور الکتریکی جریان مستقیم دو آرمیچره به منظورافزایش رنج کنترل سرعت و قابلیت اطمینان برای سیستم محرک شناورزیرسطحی همایش کاربردهای مهندسی برق - قدرت در فناوریهای دفاعی ۱۳۹۳
۲۵۳ مدیریت و صیانت از مخازن ذخیره سازی با بهره گیری از تکنیک تلفیقیDelphi و مدل تصمیم گیری چند معیاره Topsis(مطالعه موردی:طرح توسعه فازهای 18 و 17 میدان گازی مشترک پارس جنوبی) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت ۱۳۹۲
۲۵۴ مرور و بررسی نرمافزار به عنوان سرویس SaaS دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات ۱۳۹۴
۲۵۵ مروری بر امنیت بیگ دیتاهای سیستم اجتماعی اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر ۱۳۹۵
۲۵۶ مصادیق مجرمانه و مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس ایدز نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت ۱۳۹۵
۲۵۷ مطالعه رفتار بیرون کشی نخ از ساختار پارچه کولار آغشته به سیال ضخیم شونده برشی STF دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران ۱۳۹۵
۲۵۸ معرفی ژنوتیپ های جدید گندم نان روشی مناسب برای بهبود منیزیم، روی و آهن دانه درشرایط کم آبیاری دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۲۵۹ معرفی عوامل کنترل بیولوژیک سن گندم در استان آذربایجان غربی دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۱
۲۶۰ معرفی و مقایسه عملکرد لاین امید بخش گندم نان C-86-3 با رقم شاهد زرین در مزارع زارعین استان آذربایجان غربی دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۱
۲۶۱ معیاری برای ارزیابی کیفیت تصویر به کمک شبکه عصبی دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ۱۳۸۱
۲۶۲ مفهوم شناسی حدود حق بر آزادی بیان در اسناد حقوق بشر بین المللی و اسلام اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی ۱۳۹۵
۲۶۳ مقایسه چند شکلی تک نوکلئوتیدی در ناحیه اینترون 5 ژن گیرنده هورمون رشد در مرغ های تخم گذار نژاد لگهورن و مرغ های گوشتی نژاد راس با استفاده از نشانگر آنزیمی NspI سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۲۶۴ مقایسه روشهای غیرخطی کنترل وضعیت کوادروتور دومین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع برق و رباتیک ۱۳۹۳
۲۶۵ مقایسه شاخصهای تحمل تنش درژنوتیپ های جدید گندم درشرایط کم آبیاری دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۲۶۶ مقایسه عملکرد لاین های گندم در مزارع زارعین به منظور معرفی لاین های پرمحصول دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۱
۲۶۷ مقایسه عملکرد لاینهای گندم زمستانه و بینابین در شرایط زارعین به منظور معرفی لاینهای جدید و مناسب با تغییرات اقلیمی همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۰
۲۶۸ مقایسه فرسایش و الگوی جریان پایه پلهای مرکب تحت اثر موج و جریان عبوری سومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس ۱۳۹۴
۲۶۹ موارد رخداد سقط جنین میکروبی در گله های گوسفند بز استان خراسان جنوبی شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران ۱۳۸۹
۲۷۰ موازین حاکم بر ابطال رای داوری در حقوق ایران کنگره بین المللی جامع حقوق ایران ۱۳۹۵
۲۷۱ موازین حاکم بر اجرای رای داوری در حقوق ایران کنگره بین المللی جامع حقوق ایران ۱۳۹۵
۲۷۲ میرزا حبیب و کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی ۱۳۹۴
۲۷۳ نانوذرات سلولز کونژوگه شده با لیزوزیم وآلیسین: مطالعه ای ازنظرخاصیت ضدقارچی این ترکیبات سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو ۱۳۹۲
۲۷۴ نقش آموزش و پرورش در جامعه پذیر کردن دانش آموزان سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی ۱۳۹۷
۲۷۵ نقش معماری در ارتباط بین جامعه و مجموعه های نیروگاهی چهارمین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان ۱۳۹۵
۲۷۶ نقش مواد افزودنی در بهینه سازی گلهای حفاری و اثرات زیست محیطی آن اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE ۱۳۸۴
۲۷۷ نگرشی کاربردی بر ماهیت اصل لزوم از دیدگاه اصول فقهی و قانون مدنی ایران با آراء و اقوال فقهاء چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران ۱۳۹۶
۲۷۸ نگهداری در زمین‌های سست با نگرش به خط 4 متروی تهران هشتمین کنفرانس تونل ایران ۱۳۸۸
۲۷۹ واکاوی شرایط قصاص با تکیه بر قانون مجازات اسلامی 1392 اولین کنفرانس حقوق و امور قضایی ۱۳۹۵
۲۸۰ ویژگی های زبانی و ادبی مجالس تفسیری فضلبن محب نیشابوری پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی ۱۳۹۷
۲۸۱ هزینه یابی هدف فعالیت محور بر پایه روش هزینه یابی و پیشنهاد یک مدل کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم ۱۳۹۵
۲۸۲ همبستگی بین عملکرد دانه و صفات مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ های گندم نان در شرایط کم آبیاری همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۰
۲۸۳ یک روش جدید برای کنترل UPFC به منظور بهبود پایداری گذرا در سیستم های قدرت همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه ۱۳۹۳
۲۸۴ یک روش جدید برای مانیتورینگ آنلاین کیفیت توان در شبکه های توزیع با استفاده از اینترنت همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه ۱۳۹۳