CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مشخصات افراد مهم علمی کشور

افراد دارای سمت علمی یا اجرایی در کنفرانسها و ژورنالهای اجرایی کشور در این بخش نمایش داده میشود

آقای ذبیح اله زمانی

Zabih Alah Zamani

استاد

کد محقق - Researcher ID: 3920

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای ذبیح اله زمانی

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
مدیر مسئولدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایرانایران
مدیر مسئولفصلنامه علوم باغبانی ایرانایران

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

Professor Dr. Ali Pourjavadi

Distinguished Professor of Polymer Chemistry, Chemistry Department, Sharif University of Technology

Professor Dr. Ali Ramazani

Department of Chemistry, University of Zanjan, P O Box ۴۵۱۹۵-۳۱۳, Zanjan, Iran

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای ذبیح اله زمانی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ عاری سازی دو توده تجاری سیر Allium sativum L بومی ایران از پوتی ویروس ها با استفاده از گرمادرمانی و کشت مریستم دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره .۴۱، شماره ۲، سال ۱۳۸۹
۲ ارزیابی برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه و درخت در تعدادی از نتاج حاصل از تلاقی ارقام سیب رد اسپار در گلاب کهنز فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۶، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۳ ارزیابی جمعیت های سیب حاصل از تلاقی کنترل شده ارقام ایرانی و خارجی و ارتباط بین صفات رویشی و زود باردهی فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۰
۴ ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی بعضی از ارقام و ژنوتیپ های بادام فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۱، شماره ۲، سال ۱۳۸۹
۵ ارزیابی روابط ژنتیکی برخی از ارقام و ژنوتیپ های بادام (Prunus dulcis L. ) با استفاده از نشانگر SSR فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۵، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۶ بررسی تغییرات فصلی فیزیکوشیمیایی میوه انار (Punica granatum L.) رقم ملس ترش ساوه فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۳۹، شماره ۱، سال ۱۳۸۷
۷ بررسی تغییرات کیفی هلوی رقم آلبرتا در طول انبار با بسته بندی اتمسفر تعدیل یافته (MAP) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۳
۸ بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ارقام و ژنوتیپ های زردآلو با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی و نشانگرهای RAPD فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۲، شماره ۳، سال ۱۳۹۰
۹ بررسی تنوع ژنتیکی برخی از پایه های پاکوتاه کننده سیب با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۱
۱۰ بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های گردوی ایرانی (Juglans regia L.) با استفاده از نشانگر مولکولی رپید RAPD فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۰، شماره ۱، سال ۱۳۸۸
۱۱ بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های وحشی زیرجنس Cerasus با استفاده از خصوصیات رویشی گیاه و بذر فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۱، شماره ۴، سال ۱۳۸۹
۱۲ بررسی تنوع ژنتیکی برخی از نمونه های خرمالو با استفاده از خصوصیات مرفولوژیکی و نشانگرهای RAPD فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۰، شماره ۲، سال ۱۳۸۸
۱۳ بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های موسیر ایرانی (Allium hirtifolium Boiss) با استفاده از صفات مورفولوژیک فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۳۹، شماره ۱، سال ۱۳۸۷
۱۴ بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی کاکوتی ( Ziziphora tenuior L.) در ایران با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۳، شماره ۳، سال ۱۳۹۱
۱۵ بررسی تنوع ژنتیکی نمونه های آلوی وحشی و تجاری با استفاده از مارکر ملکولی SSR فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۱
۱۶ بررسی تنوع فنوتیپی برخی از ارقام و ژنوتیپ های بادام با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۳، شماره ۴، سال ۱۳۹۱
۱۷ بررسی دماهای سوپرکولینگ در گل های زردآلو فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۳
۱۸ بررسی سازگاری و تاثیر گرده افشانی تکمیلی رقم سوپرنووآ با گرده ارقام مختلف بادام فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۰، شماره ۴، سال ۱۳۸۸
۱۹ جمع آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی ژنوتیپ های گل محمدی ایران فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۱، شماره ۳، سال ۱۳۸۹
۲۰ شناسایی آلل های خود ناسازگاری در ارقام و ژنوتیپ های بادام ایرانی به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۰
۲۱ مطالعه ژنتیکی موسیر ایرانی (Allium hirtifolium Boiss.) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و مولکولی فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۵، شماره ۳، سال ۱۳۹۳
۲۲ مقایسه ترکیبات شیمیایی اسانس مرزنجوش (ssp. Vulgare Origanum vulgare L. ) جمع آوری شده از جنوب چالوس در مراحل گلدهی و بذردهی فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۱

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ اثر اسید سولفوریک و سرمادهی مرطوب بر شکستن رکود بذر برخی از ژنوتیپهای وحشی زیرجنس Cerasus ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۲ اثر دوره های مختلف آبیاری بر برخی ویژگیهای کیفی میوه سیب رقم گلدن دلیشس لبنانی زرد ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۳ اثر محلول پاشی ژیبرلیک اسید بر زمان گلدهی و برخی خصوصیات گل و میوه ارقام زردآلو دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۴
۴ اثرتنش شوری بر الگوی پروتئینی دانه گرده زیتون ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۵ ارزیابی تنوع فیتوشیمیایی اسانس در برخی از جمعیت های مرزنجوش در ایران همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۶ ارزیابی خصوصیات کمی ژرم پلاسم آویشن آذربایجانی (Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost.) در ایران ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۷ ارزیابی خواص فتوکاتالیتی ضدمیکروبی نانوکامپوزیت پلی اتیلن کم تراکم رس - اکسید تیتانیوم برای بسته بندی مواد غذایی اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی ۱۳۹۰
۸ افزایش عمر پس از برداشت گلابی رقم شاه میوه با استفاده از اتمسفر تعدیل یافته در بسته بندی همایش ملی صنایع غذایی ۱۳۹۰
۹ افزایش عمر پس از برداشت میوه خرمالو توسط تیمار آب گرم بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ۱۳۹۰
۱۰ انتقال ژن به روش نانوتکنولوژی هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۱۱ بررسی اثر بسته بندی در سطح افزایش یافته دی اکسید کربن در ترکیب با سطوح بالا و پایین اکسیژن بر تغییر ترکیبات فعال زیستی میوه زغال اخته هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۱۲ بررسی اثر تیمار با هوای گرم بر کیفیت پس از برداشت آریل انار رقم ملس ساوه همایش ملی انار ۱۳۹۰
۱۳ بررسی بیان برخی از ژن های مسیر اتیلن در رز (Rosa hybrida) با استفاده از روش Real-Time PCR هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۱۴ بررسی تغییرات شاخصهای رسیدگی در مراحل پایانی رشد میوه انار ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۱۵ بررسی تفاوت های ژنتیکی در کلون های انتخابی چهار رقم تجاری انار (Punica granatum L. ) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک و ISSR سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۵
۱۶ بررسی تکثیر آلوچه با استفاده از بذر هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۱۷ بررسی تکثیر رویشی برخی از ژنوتیپهای آلو و گوجه در شرایط کرج هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۱۸ بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های انار ایرانی با استفاده از نشانگر RAPD ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۱۹ بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های انار با استفاده از نشانگرهای رپید (RAPD) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران ۱۳۸۴
۲۰ بررسی تنوع ژنتیکی پنج رقم گیلاس با استفاده از صفات مرفولوژیک همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۲۱ بررسی تنوع ژنتیکی نمونه های آلوی وحشی و تجاری با استفاده از مارکر مولکولی SSR هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۲۲ بررسی تنوع شاخصهای رشدی دانهالهای بذری آلوچه مورد استفاده برای پایه ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۲۳ بررسی جوانه زنی بذر در خرمالوی وحشی (Diospyros lotus) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۲۴ بررسی روابط ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ های سیب ایران با گونه های وحشی جنس سیب و نمونه هایی از ارقام و پایه های قدیمی سیب از سایر نقاط جهان به کمک نشانگرهای ریز ماهواره (شفاهی) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۲۵ بررسی روابط و ساختار بین جمعیتی برخی ژنوتیپ های و ارقام تجاری سیب با استفاده از ژنوم کلروپلاست سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۲۶ بررسی روش های رفع رکود بذر در گیلاس هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۲۷ بررسی سینوژنتیکی در آلبالو همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۲۸ بررسی فعالیت ضد میکروبی اسانس گیاه مرزنجوش بر روی پاتوژن های بیماری زای گیاهی همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۲۹ بررسی و شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه آویشن آذربایجانی (Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost.) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۳۰ بررسی و شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه آویشن آذربایجانی (Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost.) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۳۱ بررسی ویژگیهای مورفولوژیکی 144 دانهال آلو جهت مصرف پایه سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران) ۱۳۸۷
۳۲ تاثیر پوشش های پلاستیکی در بسته بندی با اتمسفر تعدیل یافته غیر فعال بر خصوصیات کیفی میوه زغال اخته اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۳۳ تاثیر تیمار گرمایی هوای گرم برظرفیت آنتی اکسیدانی آریل انار رقم ’ملس ساوه‘ نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۳۴ تجزیه ژنتیکی شیرینی میوه در خربزه و طالبی بومی ایران به کمک تلاقی دای آلل کامل نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۳۵ تیمار هورمون IBA و اسید سولفوریک بر افزایش ریشه زایی قلمه های تک گره گیاه انار در دو رقم ملس ترش و شیرین ساوه اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۳۶ جمع آوری و بررسی ژرم پلاسم ژنوتیپ های وحشی زیرجنس Cerasus برخی مناطق ایران ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۳۷ رابطه ژنتیکی خربزه های بومی ایران با سایر کشورها با استفاده از نشانگر رپید نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه ۱۳۹۰
۳۸ شناسایی نشانگر (های) ریز ماهواره پیوسته به ژن (های) کنترل کننده زمان گلدهی و برخی صفات مهم در جمعیت F1 بادام حاصل از تلاقی کنترل شده (♂) تونو ×(♀) شاهرود 12 هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۳۹ شناسایی و تکثیر آلل های خودناسازگاری در برخی از ژنوتیپ های آلو با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۴۰ کارایی ضدمیکروبی فیلم نانوکمپوزیت پلی اتیلن کم تراکم رس - اکسید تیتانیوم برای باکتری Pseudomonas spp و مخمرRhodotorula mucilaginosa درشرایط درون شیشه ای اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی ۱۳۹۰
۴۱ مروری برخواص دارویی و آنتی اکسیدانی انار همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی ۱۳۹۲
۴۲ مطالعه ی تاثیر تیمار اتانول در محل تاج میوه ی انار با هدف کاهش بروز آلودگی به منظور بهینه سازی امکان استفاده از دماهای بالاتر انبار در راستای کاهش آسیب های ناشی از تنش سرمازدگی نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۴۳ مقایسه ترکیبات شیمیایی اسانس مرزنجوش (Origanum vulgare L. ssp. vulgare) جمع آوری شده از جنوب چالوس در مراحل گلدهی و بذر دهی همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۴۴ مقایسه تنوع هاپلوتایپی برخی ژنوتیپ های سیب منطقه زاگرس مرکزی با استفاده از ژنوم کلروپلاست هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۴۵ ناسایی نشانگرهای ریزماهواره لیموترش با استفاده از توالی یابی عمیق ترنسکریپتوم سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۴۶ یره توارثی منحصر به فرد گل محمدی در ایران (شفاهی) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸