CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مشخصات افراد مهم علمی کشور

افراد دارای سمت علمی یا اجرایی در کنفرانسها و ژورنالهای اجرایی کشور در این بخش نمایش داده میشود

آقای دکتر وحید یاوری

Doctor Vahid Yavari

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی

کد محقق - Researcher ID: 3934

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر وحید یاوری

سمتهای علمی و اجرایی در همایشها و کنفرانسهای معتبر کشور

سمت رویداد برگزار کننده تاریخ
دبیر کنفرانس دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر ۶ بهمن ۱۳۹۵

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

مونا رضاپور اصفهانی

Mona Rezapouresfahani

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر وحید یاوری در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ تأثیر دوره های گرسنگی کوتاه مدت بر روی فاکتورهای خونی فیل ماهیان (Huso huso) پرورشی فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره .۶۶، شماره ۴، سال ۱۳۹۰

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ اثرات زیست محیطی ناشی از سوء مدیریت تغذیه در مزارع پرورش میگو چویبده آبادان دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور ۱۳۹۵
۲ اثرات سطوح مختلف لسیتین تخم مرغ بر برخی از شاخص های رشد و بازماندگی ماهیان انگشت قد بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور ۱۳۹۳
۳ اثرات سطوح مختلف لسیتین تخم مرغ بر برخی از شاخص های رشد و بازماندگی ماهیان انگشت قد بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور ۱۳۹۳
۴ اثرات سطوح مختلف لسیتین تخم مرغ بر شاخص های تغذیه ای ماهیان انگشت قدبنی (Mesopotamichthys sharpeyi) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور ۱۳۹۳
۵ اثرات سطوح مختلف لسیتین تخم مرغ بر مقاومت به تنش دما و شوری در ماهیان جوان بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور ۱۳۹۳
۶ اثرات سطوح مختلف لسیتین تخم مرغ بر مقاومت به تنش کمبود اکسیژن در ماهیان انگشت قد بنی Mesopotamichthys sharpeyi اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور ۱۳۹۳
۷ ارایه الگوی مسجدمحور به منظور یکپارچه سازی و هماهنگی خیریه ها اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران) ۱۳۹۵
۸ Investigation of Stress Distribution Around the Holes In Multi-fastened Joints هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ۱۳۸۹
۹ بررسی اثرات برخی غذاهای موجود بر روی رشد پست لارو میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) ششمین همایش علوم و فنون دریایی ۱۳۸۴
۱۰ بررسی تغییرات بار باکتریایی ساکروفیل ماهی حلوا سفید (Pampus argenteus در طی دوره نگهداری در یخ همایش بین المللی خلیج فارس ۱۳۸۸
۱۱ بررسی تنش های بین لایه ای در اتصالات مکانیکی د رمواد مرکب لایه ای همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک ۱۳۸۹
۱۲ بررسی چگونگی کارآمدسازی پایش و نظارت بر خیریه ها مبتنی بر رویکرد شفافیت اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران) ۱۳۹۵
۱۳ بررسی رابطه طول دستگاه گوارش-وزن و طول کل درماهیان جوان صبیتی Sparidentexhasta) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور ۱۳۹۳
۱۴ بررسی رابطه وزن کل بدن به وزن اندام های داخلی(امعاء و احشا) ماهیان جوان صبیتی Sparidentex hasta در خلیج فارس اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور ۱۳۹۳
۱۵ بررسی غلظت فلزات سنگین (Pb,Zn,Cd and Cu ) در رسوبات سطحی سواحل بندر لنگه پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۰
۱۶ بررسی و بهینه سازی پنل ساندویچی دوخته شده با هسته فوم تحت بارگذاری ضربه ای بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ۱۳۹۱
۱۷ تاثیر سیاست های متفاوت غذادهی روزانه بر نرخ بازماندگی و میزان تولیدات میگوی پاسفید غربی Litopenaeus vannaemi دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور ۱۳۹۵
۱۸ تاثیرات پساب مزارع پرورش آبزیان بر اکوسیستم آبی دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور ۱۳۹۵
۱۹ تجمع زیستی فلزات سنگین در بافت عضله ماهی صبور (Tenualosa ilisha) رودخانه کارون در ارتباط با برخی مشخصات زیست سنجی (طول استاندارد و وزن کل) و مقایسه آن با استانداردهای جهانی اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۸۵
۲۰ تحلیل شکست پیشرونده در اتصالات مکانیکی کامپوزیت های سه بعدی چند راستا بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ۱۳۹۱
۲۱ تعیین همبستگی بین غلظت فلزات (Pb, Cd, Zn and Cu ) در بافت های مختلف صدف خوراکی صخره ای (Saccostrea cucullata ) و رسوبات سطحی منطقه بین جزرومدی بندرلنگه پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۰
۲۲ تغییرات بار باکتریایی مزوفیل ماهی حلوا سفید Pampus argenteus و ارتباط آن با زمان نگهداری در یخ همایش بین المللی خلیج فارس ۱۳۸۸
۲۳ تغییرات پارامترهای همولنف میگوی خانواده Penaeidae تحت شوری های متفاوت آب اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور ۱۳۹۳
۲۴ توجیه اقتصادی جایگزینی پودر ماهی با منبع پروتئین گیاهی سویا و مخمر نانوایی درجیره غذایی ماهی جوان بنی Mesopotamichthys sharpeyi اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور ۱۳۹۳
۲۵ سنجش کیفیت پست لاروهای میگوی پا سفید غربی Litopenaeus vannamei تولید شده در برخی کارگاه های تکثیر در منطقه چویبده آبادان با استفاده از تست های شوری و فرمالین دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور ۱۳۹۵
۲۶ سین بیوتیک ها تحولی در توسعه آبزی پروری پایدار و تولید محصول سالم اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور ۱۳۹۳
۲۷ کاربردباکتری انتروکوکوس فاسیوم (Enterococcus faecium) به عنوان یک گونه پروبیوتیک در صنعت پرورش آبزیان اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور ۱۳۹۳
۲۸ مروری براثرات منابع پروتئین گیاهی در جیره غذایی بر شاخص های خونی و ایمنی آبزیان اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور ۱۳۹۳
۲۹ مروری براهمیت پودر ماهی درمقایسه با دیگر منابع پروتئینی درجیره غذایی ماهیان اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور ۱۳۹۳
۳۰ مروری برجایگزینی پودرماهی با منابع پروتئین گیاهی در جیره های غذایی آبزیان اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور ۱۳۹۳
۳۱ مطالعه ساختار هیستولوژیک پناد فیل ماهیان Huso huso پرورشی در آب لب شور ششمین همایش سراسری علوم پایه ۱۳۸۶
۳۲ مطالعه مورفومتریک اندام های خارجی و داخلی بچه ماهی شوریده بومی منطقه بوسیف ، سواحل خوزستان اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور ۱۳۹۳
۳۳ مقایسه مولکولی میگوی ببری سبز خلیج فارس ( Penaeus semisulcatus ) و زیر گونه آن: تفاوت قابل توجه براساس COI 16 و یکسانی توالی ها بر اساس S rRNA هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰