CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مشخصات افراد مهم علمی کشور

افراد دارای سمت علمی یا اجرایی در کنفرانسها و ژورنالهای اجرایی کشور در این بخش نمایش داده میشود

آقای رضا فتوحی قزوینی

Reza Fotohi Ghazvini

استاد- دانشگاه گیلان

کد محقق - Researcher ID: 3961

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای رضا فتوحی قزوینی

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
هیات تحریریهفصلنامه علوم باغبانی ایرانایران
هیات تحریریهفصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایرانگیلان-ایران
هیات تحریریهمجله علوم و فنون باغبانی ایرانشیراز-ایران

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

Professor Dr. Ali Pourjavadi

Distinguished Professor of Polymer Chemistry, Chemistry Department, Sharif University of Technology

Professor Dr. Ali Ramazani

Department of Chemistry, University of Zanjan, P O Box ۴۵۱۹۵-۳۱۳, Zanjan, Iran

Dr. Sami Sajjadifar

Department of Chemistry, Payame Noor University, PO BOX ۱۹۳۹۵-۴۶۹۷ Tehran, Iran.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای رضا فتوحی قزوینی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ اثر پاکلوبوترازول بر تغییرات آنزیمهای پراکسیداز و کاتالاز پایه نارنج (Citrus aurantium ) تحت تنش سرما هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۲ اثر تنش کم آبی بر عملکرد اجزای عملکرد و برخی ویژگی های فیزیولوژیک ارقام جو هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۳ اثر تنشهای دمایی بر پراکسیداسیون لیپیدها در دو گونه مرکبات شمال ایران ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۴ اثر توام کم آبیاری تنظیم شده و سوپرجاذب بر افزایش کیفیت انبارمانی میوه ی آلوی ژاپنی (Prunus Salicina) رقم سانتاروزا سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۵
۵ اثر قارچ کشی اسانس و عصاره برخی گیاهان در کنترل پوسیدگی میوه توت فرنگی ناشی از Botrytis cinerea و Rhizopus stolonifer ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۶ اثر کم آبیاری تنظیم شده بر عملکرد و کیفیت میوه آلو ژاپنی Prunus salicinaرقم متلی نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۷ ارزیابی خصوصیات شیمیایی و ارزش تغذیهای چند رقم میوه فندق در منطقه آستارا هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۸ بررسی اثر تغییرات فصلی بر فعالیت آنتیاکسیدانی آنزیمها در سه گونه مرکبات شمال هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۹ بررسی اثر تنش کمی آبی بر عملکرد اجزای عملکرد و برخی ویژگی های فیزیولوژیک و مرفولوژیک ژنوتیپ های گندم نان دمای سایه انداز شاخصهای رشد و فلورسانس کلرفیل هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۱۰ بررسی اثرات گرما درمانی و کشت مریستم توام با گرمادرمانی برحذف ویروسهای دو رقم سیب زمینی آریندا و دیامانت ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۱۱ بررسی برخی صفات رشدی و فیزیولوژیکی گیاه آکاسیا Acacia nilotica L. در خاک آلوده به پساب نفتی اولین همایش ملی گیاه پالایی ۱۳۹۰
۱۲ بررسی تاثیر اسپرمیدین بر برخی تغییرات بیوشیمیایی دانهال های نارنج تحت تنش شوری هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۱۳ بررسی تاثیر توام اسید اسکوربیک و سرما بر فعالیت بعضی از انزیمهای انتی اکسیدانی در دانهالهای لیمو آب شیراز ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۱۴ بررسی تاثیر محل برداشت ریزنمونه و رقم بر پینه زایی ارقام مختلف خرما (برحی، مرداسنگ و مضافتی) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ۱۳۹۰
۱۵ بررسی تاثیر نوع و ترکیب محیط کشت روی میزان بقا مریستم های سیب زمینی ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۱۶ بررسی تنش غرقابی در ژنوتیپ های مختلف مرکبات جهت معرفی پایه مقاوم نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۱۷ بررسی روابط همبستگی بین برخی صفات رشدی و فیزیولوژیکی تحت اثر اکسید کلسیم در گیاه کنوکارپوس Conocarpus erectus L.رشد یافته در خاک آلوده به پساب نفتی اولین همایش ملی گیاه پالایی ۱۳۹۰
۱۸ بررسی شاخص های فلورسانس کلروفیل ارقام جو در شرایط محدودیت آبی دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۱۹ بررسی محل برداشت و اندازه ریز نمونه بر پینه زایی ارقام خرما (برحی ، مرداسنگ و مضافتی) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۲۰ تاثیر دما بر درصد و سرعت جوانه زنی بذور مورد استفاده برای پایه های مرکبات ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۲۱ تاثیر رقم و مرحله بلوغ برخصوصیات بیوشیمیایی میوه گوجه فرنگی ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۲۲ تاثیر ژل آلوئه (Aloe vera) در حفظ کیفیت میوه های توت فرنگی ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۲۳ تاثیر ضدعفونیکردن، خراشدادن و خشککردن بر درصد جوانهزنی بذور مرکبات هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۲۴ تاثیر نوع اکسین بر ریزازدیادی جوانه های جانبی کیوی فروت ( Actinidia deliciosa) ، رقم هایوارد هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۲۵ تولید گیاهچه از طریق کشت بافت برای توسعه کشت گلخانه ای ژربرا Gerbera jamesiniiدر ایران اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای ۱۳۸۴
۲۶ شناسایی ترکیبات سودمند در تعدادی از بیوتیپ های طبیعی مرکبات اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور ۱۳۹۲
۲۷ کالزایی و اندام زایی درون شیشه ای از ریزنمونه های برگ ژربرا(Gerbera jamesonii) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران ۱۳۸۴
۲۸ مطالعه تغییرات فصلی بر ظرفیت آنتیاکسیدانی و پروتئین کل در برگهای برخی از ارقام مرکبات در استان فارس هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۲۹ مقایسه آنتوسیانین کل و سیانیدین 3- گلوکوزاید به روش اسپکتوفتومتری و تجزیه HPLC در پرتقال های خونی شمال و جنوب ایران ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۳۰ مقایسه کیفیت روغن زیتون ارقام زرد، روغنی و ماری در ناحیه کازرون استان فارس ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۳۱ واکنش نارنگی کلمانتین و یونسی به تنش یخبندان در شمال کشور ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸