CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مشخصات افراد مهم علمی کشور

افراد دارای سمت علمی یا اجرایی در کنفرانسها و ژورنالهای اجرایی کشور در این بخش نمایش داده میشود

خانم روح انگیز نادری

Rouh Angiz Naderi

دانشیار- دانشگاه تهران

کد محقق - Researcher ID: 3966

لیست سمت‌های علمی و اجرایی خانم روح انگیز نادری

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
هیات تحریریهفصلنامه علوم باغبانی ایرانایران

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

منوچهر نجمی

دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

اسدالله کردنائیج

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از خانم روح انگیز نادری در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ اثر اتانول و اسید جیبرلیک بر دوام عمر و کیفیت گل بریده آلسترومریا (Alstroemeria hybrida cv. Napoli) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۴، شماره ۲، سال ۱۳۹۲
۲ اثر تیمار کوتاه مدت و مداوم اتانول و اسید جیبرلیک بر ماندگاری و کیفیت گل بریده آلسترومریا Alstroemeria hybrida c.v. Fuij فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره .۱۵، شماره ۴، سال ۱۳۹۲
۳ اثر مقادیر مختلف نیتروژن در محلول غذایی بر خصوصیات کمی و کیفی شمعدانی Pelargonium hortorum cv. Bulles eye فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره .۱۶، شماره ۱، سال ۱۳۹۳
۴ اثر نسبت های مختلف نیتروژن آمونیومی به نیتروژن کل بر رشد رویشی و گل دهی گیاه گلدانی بنت القنسول Euphorbia pulcherrima فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره .۱۵، شماره ۳، سال ۱۳۹۲
۵ اثرات غلظت های مقاومت جیبرلین، بنزیل آدنین، دما و مدت زمان انبار بر نیساگ و رشد بعدی گیاه گلدانی شیپوری رقم چایلدسیانا فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۱
۶ ارزیابی جمعیت های مختلف گیاه سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii (Baker) Boiss) با استفاده از ویژگی های مورفولوژیکی و روش های آماری چند متغیره فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۴، شماره ۴، سال ۱۳۹۲
۷ ارزیابی کاربرد اسید سالیسیلیک و اسپرمیدین بر کاهش صدمات ناشی از تنش خشکی در نهال های یک ساله توت آمریکایی فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره .۱۸، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۸ بررسی اثر اکسید نیتریک و تیدیازورون بر طول عمر و برخیصفات کیفی گل بریده میخک (Dianthus caryophyllus cv. Nelson) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۱، شماره ۴، سال ۱۳۸۹
۹ بررسی اثر تنظیم کننده های رشد پیکلورام و 2,4-D بر کالوس زایی ریزنمونه های برگ، دمبرگ و آندوسپرم گیاه سیکاس (Cycas revoluta Thunb.) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۳، شماره ۴، سال ۱۳۹۱
۱۰ بررسی اثرات محلول پاشی با اسید جیبرلیک (GA3) بر روی برخی شاخص های گلدهی سیکلمن در سال دوم گلدهی فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۳، شماره ۳، سال ۱۳۹۱
۱۱ بررسی اثرات مصرف کلسیم وسیتوکنین برصفات مرفوفیزیولوژیکی رز شاخه بریده رقم الونا فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۳۹، شماره ۱، سال ۱۳۸۷
۱۲ بررسی تأثیر زمان گرده افشانی و محیط های کشت متفاوت بر تشکیل کپسول بذر، درصد و سرعت جوانه زنی بذور ارکیده فالانوپسیس (Phalaenopsis amabilis cv. Cool Breeze') فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۶، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۱۳ بررسی خصوصیات نتاج حاصل از دورگ گیری در گل سیکلامن (Cyclamen persicum Mill.) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۶، شماره ۴، سال ۱۳۹۴
۱۴ بررسی رابطه بین کربوهیدرات با نمو و پیری گل لیلیوم هیبرید LA رقم سبدازل فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۳
۱۵ بررسی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و میزان پروتئین در گل رز شاخه بریده رقم سنسیرو فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۴، شماره ۳، سال ۱۳۹۲
۱۶ تاثیر غلظت های مختلف جیبرلین و 6- بنزیل آدنین روی خصوصیات کمی و کیفی گل مریم رقم پرپر فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره .۱۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۰
۱۷ تأثیر پرتوهای مختلف نوری در محیط ریشه و محلول پاشی برگی نیترات کلسیم بر ویژگی های رشدی گیاه آنتوریوم Anthurium andreanum L. رشد یافته در شرایط اروپونیک فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۴، شماره ۴، سال ۱۳۹۲
۱۸ تأثیر زمان برداشت سوخ، ایندول بوتیریک اسید و تغییرات تنظیم کننده های رشد درون زا در خلال تکثیر از طریق فلس برداری سوسن چلچراغ Lilium ledebourii (Baker) Boiss فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۱، شماره ۳، سال ۱۳۸۹
۱۹ تأثیر شرایط نگهداری پداژه بر خصوصیات کمی و کیفی دو رقم گل گلایل (Gladiolus grandiflorus) ارقام White Prosperity و Rose Supreme فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۳
۲۰ سنگ های آپاتیت ایران در کشت زئوپونیک رز و بررسی امکان جایگزین کردن آنها با کودهای فسفاته فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۰، شماره ۴، سال ۱۳۸۸
۲۱ مطالعه مقاومت به دمای انجماد توت آمریکایی (Maclura pomifera) با هدف کاربری در فضای سبز شهری فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۶، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۲۲ مقایسه قابلیت ریزازدیادی جنسی و غیرجنسی برای کاهش دوره نونهالی ارکیده فالانوپسیس فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۷، شماره ۲، سال ۱۳۹۵

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ اثر اتانول و اسید جیبرلیک بر دوام عمر و کیفیت گل بریده آلسترومریا (Alstroemeria hybrida c.v. Napoli) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۲ اثر اسید سالیسیلیک بر کاهش پیری گل بریده لیلیوم سبدازل نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۳ اثر تیمار سرمایی بر جوانه زنی مشگک (Ducrosia anethifolia) در پانزده جمعیت همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۴ اثر تیمارهای مختلف جیبرلین بر شکست خواب شوخ های لاله دو رقم یوکوهوما و لاکورتین ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۵ اثر دما، زمان انبارداری نیساگ ها و هورمون های جیبرلین و بنزیل آدنین بر برخی خصوصیات گل شیپوری سفید ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۶ اثر عمق و نوع بستر کاشت بر عمر پس از برداشت گل مریم اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران ۱۳۹۳
۷ اثر هورمون پیکلورام بر کالوس زایی ریزنمونه های برگ و اندوسپرم گیاه سیکاس رولوتا (Cycas revoluta) همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۸ ارزیابی کربوهیدرات های محلول داخلی و تاثیر آنها در ماندگاری ارقام گل رز Rosa hybrida L. cv. Eldorado and Black Magic ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۹ استفاده از نانوذرات TiO2 در کنترل الودگی قارچی هیپوکوتیل گیاه سیکاس رولوتا Cycas revoluta در کشت بافت اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو ۱۳۸۹
۱۰ افزایش عمر پس از برداشت و بهبود برخی صفات کیفی گل بریده میخک (Dianthus caryophyllus cv. Nelson) توسط کاربرد نی دیازورون ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۱۱ القاء درون شیشهای پلی پلوییدی با استفاده از کلشی سین در پامچالPrimula sp. چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی ۱۳۹۶
۱۲ اندازه گیری فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در بافت های رویشی و زایشی رز رقم Black Magic تحت تاثیر کاربرد سالیسیلیک اسید هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۱۳ بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر رشد و نمو گل شاخه بریده لیزیانتوس اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران ۱۳۹۳
۱۴ بررسی اثر پوترسین بر رشد و نمو گل شاخه بریده لیزیانتوس اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران ۱۳۹۳
۱۵ بررسی اثر تنش شوری بر رنگیزه های فتوسنتزی گل لیزیانتوس Eustoma grandiflorum درهمزیستی با قارچ مایکوریزا اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور ۱۳۹۲
۱۶ بررسی اثر تنظیم کننده های رشد و نوع ریزنمونه بر کالوس زایی گیاه سیکاس Cycas revoluta Thunb. دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۱۷ بررسی اثر تیمارهای مختلف دمایی بر جوانه زنی بذرهای لاله (Tulipa kaufmanniana Regel) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۱۸ بررسی اثر نور و تاریکی، تنظیم کننذه های رشد بر تولیذ گیاهچه از جنین بالغ بذر گیاه سیکاس CycasrevolutaThunb دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۱۹ بررسی اثر نوع سیستم کشت (عمودی ثابت، عمودی متحرک و افقی سنتی) بر رشد رویشی و زایشی ژربرا رقم Antibes در محیط گلخانه هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۲۰ بررسی اثرات بنزیل آدنین وجیبرلیک اسید بر مراحل فنولوژی وصفات مورفولوژی وطول عمر گلهای شاخه بریده گلایول ( رقم White Prosperity) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۲۱ بررسی اثرات کاربرد سالسیلیک اسید و بنزیل آدنین در پیش از برداشت بر خصوصیات آنزیمی و دوام عمر گل شاخه بریده ژربرا رقم Dun’ دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی ۱۳۹۲
۲۲ بررسی امکان دورگ گیری(هیبریداسیون) در برخی ژنوتیپ های مهم بنفشه آفریقایی (Saintpaulia ionantha H.wendl) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران ۱۳۹۳
۲۳ بررسی تاثیر انبار سرد و برخی تیمارهای شیمیایی بر دوام عمر و کیفیت گل بریدنی شب بو ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۲۴ بررسی تأثیر اتانول و اسید جیبرلیک بر ماندگاری و کیفیت گل بریده آلسترومریا Alstroemeria hybrida c.v. (Fuij) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۲۵ بررسی تثبیت عناصر غذایی و اثر Ph بر این تعادل در گل بریده رز رقم فول هاوس در سیستم کشت بدون خاک ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۲۶ بررسی تکثیر غیرجنسی برخی نسترن های وحشی(Rosa spp.) استان کرمانشاه اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی ۱۳۹۲
۲۷ بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های Rosa canina L در ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک و ریز ماهواره هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۲۸ بررسی تنوع ژنتیکی گونه های رز (Rosa spp.) موجود در ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۲۹ بررسی جوانه زنی گیاه دارویی مشگک (Ducrosia anethifolia) تحت تاثیر تیمارهای سرمایی و هورمونی همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۳۰ بررسی خصوصیات نتاج حاصل از دورگگیری در گل سیکلامن (Cyclamen persicumMill.) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران ۱۳۹۳
۳۱ بررسی عمق بستر کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی گل بنفشه(Viola tricolor) در فضای سبز عمودی(green wall) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران ۱۳۹۴
۳۲ بررسی میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و پروتئین در گل شاخه بریده رز رقم سنسیرو هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۳۳ بررسی نوع بستر کاشت گل مینا چمنی (Bellis perennis) در روش کشت عمودی (Wall Garden) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران ۱۳۹۴
۳۴ بررسی نوع بسترکشت و غلظت های مختلف هورمون IBA بر ریشه زایی قلمه های Rosa sympathie نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۳۵ بهینه سازی جوانه زنی غیرهمزیست بذر ارکیده فلانوپسیس در شرایط درون شیشه ای کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی ۱۳۹۶
۳۶ تاثیر برخی از تیمارهای شیمیایی و انبار سرد بر روی ماندگاری گل بریده داودی چهارمین کنگره علوم باغبانی ۱۳۸۴
۳۷ تاثیر غلظت های هورمون IBA بر ریشه زایی تعدادی از ژنوتیپ های نسترن ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۳۸ تاثیر فواصل پاشش محلول غذایی، رنگ ظروف کشت و محلول پاشی برگی کلسیم بر صفات گیاهچه های آنتوریوم تولید شده در سیستم اروپونیک اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران ۱۳۹۳
۳۹ تاثیر محیط های کشت مختلف بر روی پرآوری شاخساره در کشت درون شیشه ای گیاه (Rhododendron indicum) آزالیا هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۴۰ تاثیر نوع ریزنمونه در القای بافت جنین زای چهار گونه کاج (Pinus L.) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۴۱ تأثیر چهار سطح متفاوت از هورمون های جیبرلین و بنزیل آدنین بر خصوصیات کمی و کیفی گل شیپوری رقم چایلدسیانا ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۴۲ تأثیر شرایط نگهداری بر تغییرات آناتومیک و مورفولوژیک پداژه دو رقم گلایول در انبار هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۴۳ تیمار GABA سرمازدگی پس از برداشت گل شاخه بریده آنتوریوم را با افزایش فعالیت GABA شانت کاهش می دهد نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران ۱۳۹۵
۴۴ تیمار پس از برداشت اسید سالیسیلیک مقاومت گل های شاخه بریده آنتوریوم به سرمازدگی را از طریق افزایش فعالیت مسیر GABA شانت افزایش می دهد نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران ۱۳۹۵
۴۵ ضدعفونی و بهبود جوانه زنی بذور پامچال(Primula sp. ) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی ۱۳۹۶
۴۶ کاربرد هورمونهای جیبرلین و سالسیلیک اسید بر طول عمر گل جایی گل لیزیانتوس ( Eustoma grandiflorum ) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران ۱۳۹۳
۴۷ کنترل ارتفاع گیاه با استفاده از مدیریت دما اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای ۱۳۸۴
۴۸ کنترل هورمونی رشد و نمو در گیاه گلدانی شیپوری رقم چایلدسیانا هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۴۹ مطالعه اثر اسید سالیسیلیک در کاهش پیری ممبران در گل بریده لیلیوم سبدازل کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۳
۵۰ مطالعه اثر دمای نگهداری بر تکامل جوانه های رویشی و زایشی بنه زعفران Crocus sativus L. نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۵۱ مطالعه اثر دمای نگهداری بر خصوصیات شیمیایی بنه زعفران Crocus sativus L نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۵۲ مطالعه اثر نوع بستروعمق کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی مینا چمنی (Bellisperennis) در روش دیوار سبز اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران ۱۳۹۳
۵۳ مطالعه اثرعمق بسترکاشت و سطوح مختلف EC برخصوصیات کمی وکیفی گل بنفشه (viola tricolor) در روش دیوارسبز اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران ۱۳۹۳
۵۴ مطالعه تاثیر ترکیبات هورمونی مختلف بر کالوس زایی از طریق کشت بساک در گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۵۵ مطالعه تاثیر غلظت های مختلف ایندول بوتیریک اسید و نوع بستر در ریشه زایی قلمه های Berberis gagnepainii نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۵۶ مطالعه کاربرد اسید جیبرلیک و سالسیلیک اسید بر صفات کمی و کیفی گل لیزیانتوس Eustoma (grandiflorum ) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران ۱۳۹۳
۵۷ مطالعه کاربرد پس از برداشت سالسیلیک اسید، بنزیل آدنین و نانو ذرات نقره بر ماندگاری و خصوصیات آنزیمی گل های شاخه بریده ژربرا رقم Dun’ دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی ۱۳۹۲
۵۸ مقایسه چند روش استخراج DNA ژنومی در سوسن چلچراغ هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۵۹ مقایسه کالوس زایی ریزنمونه های برگ، دمبرگ، آندوسپرم گیاه سیکاس رولوتا (Cycas revoluta) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰