CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر علی قنبری

Doctor Ali Ghanbari

دانشیار-دانشگاه خوارزمی

کد محقق - Researcher ID: 405

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر علی قنبری

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
سردبیرفصلنامه زمین شناسی مهندسیتهران،دانشگاه خوارزمی
هیات تحریریهدو فصلنامه پژوهش های عمران و محیط زیستقم- ایران

سمتهای علمی و اجرایی در همایشها و کنفرانسهای معتبر کشور

سمت رویداد برگزار کننده تاریخ
دبیر علمی اولین کنفرانس فرصت‌‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز دانشگاه خوارزمی تهران - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز، کرج- دانشگاه خوارزمی ۸ اسفند ۱۳۹۷

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

محمدحسین جعفری

Mohammadhosein Jafari

رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد

غلامعلی دهشیری

Gholamali Dehshiri

رئیس کل دادگستری استان یزد

علی رجب زاده طهماسبی

Ali Rajab Zadeh Tahmasebi

دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر علی قنبری در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ An Analytical Model for Estimating the Vibration Frequency of Structures Located on the Pile Group in the Case of Floating Pilesand End-bearing Pile ژورنال مهندسی عمران دوره .۴، شماره ۲، سال ۱۳۹۷
۲ اثر دزهای کاهش یافته علف کش فورام سولفورون و تراکم کاشت بر عملکرد ذرت (Zea mays L.) و زیست توده علف های هرز فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۷، شماره ۳، سال ۱۳۹۲
۳ اثر دما و پتانسیلاسمزی بر جوانهزنی بذور گلجالیز مصری Orobanche aegyptiaca دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۲
۴ اثر دما و مدت انبارمانی بر تغییرات بیوشیمیایی و کیفیت پس از برداشت میوه ی برتقال خونی مورو (Citrus sinensis cv. Moro) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۴، شماره ۴، سال ۱۳۹۲
۵ اثر شوری و درجه حرارت بر خصوصیات جوانه زنی، رشد گیاهچه، محتوای سدیم و آب علف هرز مهاجم خربزه وحشی فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۷، شماره ۴، سال ۱۳۹۲
۶ اثر شیب شیروانی بر جابه جایی نسبی طبقات قاب های خمشی فولادی در ساختگاه های باخاک نرم فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره .۱۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۷ اثر نیتروژن بر علفهای هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۳۰، شماره ۳، سال ۱۳۹۵
۸ اختلاف در پاسخ ارقام گوجه فرنگی به آلودگی گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۸، شماره ۳، سال ۱۳۹۳
۹ ارزیابی اثر دزهای کاهش یافته علف کش فورام سولفورون (اکوییپ) و مقادیر مختلف نیتروژن بر کنترل علف های هرز ذرت در (Zea mays L.) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۷، شماره ۴، سال ۱۳۹۲
۱۰ ارزیابی اثرات اختلاط علف کش های فورام سولفورون و نیکوسولفورون با توفوردی + ام سی-پی آ در کنترل علف های هرز تاج خروس ریشه قرمز و سلمه تره فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۸، شماره ۱، سال ۱۳۹۳
۱۱ ارزیابی اثرات میدان مغناطیسی بر جوانه زنی بذر نخود Cicer arietinum L دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۷، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۱۲ ارزیابی استقامت عضلات مرکزی در زنان ورزشکار با بی ثباتی مزمن مچ پا فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره .۶، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۱۳ ارزیابی برخی شاخص های رشدی گونه های علف هرز در تراکم های مختلف مزرعه ذرت ( Zea mays L.) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۳
۱۴ ارزیابی تاثیر الگوی کاشت ذرت (.L mays Zea (و روش کاربرد کود نیتروژن در بهینه سازی و کاهش مقدار کاربرد علفکش فورام سولفورون (اکوییپ) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۳۰، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۱۵ ارزیابی جوانه زنی و سبزشدن توده های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) حساس و مقاوم به علفکش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع آوری شده از مزارع گندم شهرستان های دزفول و اندیمشک فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۹، شماره ۳، سال ۱۳۹۰
۱۶ Effects of prenatal exposure to extremely low electro-magnetic field on in vivo derived blastocysts of mice مجله طب تولید مثل ایران دوره .۱۰، شماره ۶، سال ۱۳۹۱
۱۷ Evaluation of MCNPX and GATE with HotSpot for Internal Dosimetry (Simulation Study) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته بیولوژی و پزشکی دوره .۳، شماره ۳، سال ۱۳۹۴
۱۸ Investigation of Soil Structure Interaction and Wall Flexibility Effects on Natural Sloshing Frequency of Vessels ژورنال مهندسی عمران دوره .۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۱۹ Seismic Active Earth Pressure of Narrow Geosynthetic-Reinforced Backfill on Rigid Facing فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره .۱۱، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۲۰ برآورد تحلیلی تغییر مکان ماندگار لرزه ای شیب های خاکی فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره .۴، شماره ۱، سال ۱۳۸۹
۲۱ برآورد رقابت چندگونه ای علف های هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) با استفاده از تابع عکس وزن تک بوته ( 1/w) و سطح برگ نسبی علف های هرز فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۹، شماره ۳، سال ۱۳۹۰
۲۲ بررسی اثر تراکمهای مختلف ذرت بر شاخص های اکولوژیکی گونههای علف هرز فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۹، شماره ۴، سال ۱۳۹۰
۲۳ بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر شدت رقابت چند گونهای و برخی شاخصهای رشدی گونه های مزرعه ذرت ( .L mays Zea) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۳۰، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۲۴ بررسی اثر میدان مغناطیسی بر رشد و عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) در شرایط اب و هوایی مشهددر شرایط آب و هوایی مشهد فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۴، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۲۵ بررسی اختلاط علف کش های فورام سولفورون و نیکوسولفورون به همراه سولفات آمونیوم در کنترل سلمه تره(Chenopodium album L.) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۲۶ بررسی تأثیر آبگیری مخزن در انتخاب ضریب شبه استاتیکی سدهای خاکی فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره .۹، شماره ۳، سال ۱۳۹۴
۲۷ بررسی تأثیرانواع ارزشیابی بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم تجربی پایه سوم ابتدایی دانش آموزان شهرستان لردگان فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره .۲، شماره ۵، سال ۱۳۹۱
۲۸ بررسی رقابت چند گونه ای علف های هرز در تراکم های مختلف ذرت (Zea mays L.) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۷، شماره ۱، سال ۱۳۹۲
۲۹ بررسی رقابت چند گونه ای و پویایی فصلی جمعیت علف های هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۶، شماره ۳، سال ۱۳۹۳
۳۰ بررسی ظرفیت باربری پی های سطحی مجاور شیب های ماسه ای با مدل آزمایشگاهی فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره .۹، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۳۱ بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی آبرفت جنوب کرج فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره .۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۰
۳۲ تاثیر تنش خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر سس(Cuscuta campestris) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۰، شماره ۲، سال ۱۳۹۱
۳۳ تاثیر علف کش متری بیوزین بر منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در بیوتیپ های مقاوم و حساس علف هرز درنه (Echinochloa colona) در شرایط گلخانه فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۷، شماره ۲، سال ۱۳۹۲
۳۴ تحلیل برگشتی تونل متروی کرج به منظور تعیین پارامترهای ژئومکانیکی توده خاک در برگیرنده فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره .۳، شماره ۲، سال ۱۳۸۸
۳۵ تحلیل عددی اثر حفره ی دایره یی بر ظرفیت باربری پی نواری بر روی خاک دانه یی مجله ی مهندسی عمران شریف دوره .۲۶، شماره ۱، سال ۱۳۸۹
۳۶ تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذر خارشتر Alhaji pseudalhagi فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۹، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۳۷ تعیین ظرفیت باربری پی های نواری واقع بر خاک مسلح با استفاده از روش قطعات افقی مجله ی مهندسی عمران شریف دوره .۲۷، شماره ۱، سال ۱۳۹۰
۳۸ فشار فعال استاتیکی ناشی از سربار نواری بر دیوارهای مایل فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره .۴، شماره ۱، سال ۱۳۸۹
۳۹ کنترل شیمیایی گل جالیزمصری (Orobanche aegyptiaca) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) با علفکش های گلایفوسیت و سولفوسولفورون فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۸، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۴۰ محاسبه ی تحلیلی اثر سربار در فشار فعال خاک در دیوارهای حایل با استفاده از روش قطعات افقی مجله ی مهندسی عمران شریف دوره .۲۹، شماره ۳، سال ۱۳۹۲
۴۱ مطالعه فلور علف های هرز مزارع عدس (Lens culinaris) شهرستان خرم آباد فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۲

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ Analytical study on seismic displacement of reinforced slopes and earth walls using horizontal slices method دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری ۱۳۹۴
۲ آثار سیاست های قیمتی برق بر تورم در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۹
۳ آزمایش پرسیومتری، کاربردها، روش های اجرا و پارامترهای حاصله در مهندسی ژئوتکنیک سومین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۸۶
۴ آیاهمه علفهای هرز دررقابت با گیاه زراعی تاثیرمنفی برعملکرددارند؟ دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۵ اثر در نظر گیری اندرکنش خاک- سازه بر پریود طبیعی سوله ها دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی ۱۳۹۴
۶ اثر دماهای بالا بر مرگ و میر بذور خربزه وحشی (. Cucumis melo L) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۲
۷ اثر ساختگاه در رفتار لرزهای سدهای سنگریزهای با رویهی بتنی دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله ۱۳۹۴
۸ اثر علف کش بنتازون و میدان مغناطیسی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا ششمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۴
۹ اثر علف کش بنتازون و میدان مغناطیسی بر کنترل علف های هرز مزرعه لوبیا ششمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۴
۱۰ اثر علف کش، تراکم و سیستم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم اختر لوبیا قرمز ششمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۴
۱۱ اثر کلسیم و پتاسیم بر کیفیت و عمر انباری میوه هلو و شلیل اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۲
۱۲ اثرات تنش خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر سس ( . Cuscuta campestris Yuncker) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۲
۱۳ اثرات دزهای کاهش یافته علف کش فورام سولفورون اکوئیپ برعملکردذرت Zea mays L.) درتراکم های مختلف کاشت دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۴ اثرات دماهای مختلف جوانه زنی بر جوانه زنی بذور گلجالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۱۵ اثرات رفاهی نقدینه کردن یارانه های انرژی الکتریکی بر اقتصاد ایران دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی ۱۳۸۹
۱۶ اثرکود کامل محتوی فسفات بالا درافزایش تحریک فاز زایشی گیاه دارویی همیشه بهار اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور ۱۳۹۲
۱۷ ارائه معماری سرویس گراجهت تشخیص تشابه توالیهای DNA اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات ۱۳۹۲
۱۸ ارائه یکرابطه جدید برای برآورد تاثیر ترانشه رسیدرکاهشنشت از پیسدهای خاکی نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ۱۳۹۱
۱۹ ارتباط هوش اخلاقی با سبک مدیریت کلاس مدرسان دانشگاه پیام نور اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها ۱۳۹۴
۲۰ ارزیابی اثردزهای کاهش یافته علف کش فورام سولفورون اکوئیپ و مقادیر مختلف کاربرد نیتروژن برعملکردذرت Zea mays L.) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۲۱ ارزیابی تأثیرات اجتماعی ایجاد معابر جانبازان و معلولین یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران ۱۳۹۰
۲۲ ارزیابی جایگاه روش شبه استاتیک در بررسی پایداری لرزه ای سازه های مختلف ششمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۹۰
۲۳ ارزیابی راهکارهای آب بندی وانتخاب روش بهینه آب بندی پی سد کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی ۱۳۹۵
۲۴ ارزیابی رفتار زیست محیطی بتن و عملکرد بازیافت آن در قالب توسعه پایدار چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی ۱۳۹۶
۲۵ ارزیابی رفتار مهندسی خاک طی مراحل اجرای تونل خط آهن تهران-تبریز هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران ۱۳۹۰
۲۶ ارزیابی روشهای تعیین ظرفیت باربری لرزه ای پی ها در مجاور شیب هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۹۲
۲۷ ارزیابی شاخص های رشدی گونه ها در سطوح مختلف آبیاری در مزرعه ذرت پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۲
۲۸ ارزیابی میزان محصول و مقدار ماده مؤثر (آلیسین) سیر منطقه اتو در مقایسه با سیر صورتی استان مازندران هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۲۹ ارزیابی و مقایسه روشهای تعیین مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک ۱۳۹۱
۳۰ استراتژی انرژی های تجدید پذیر در ایران با درنظر گرفتن عملکرد کشورهای اروپایی اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها ۱۳۹۱
۳۱ استفاده از روش بلوک لغزشی نیومارک در محاسبه دقیقتر ضریب شتاب افقی سد های خاکی پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۸۹
۳۲ استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی در پیشبینی مقادیر TDS در رودخانه تلخه رود سومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۸۸
۳۳ القای گل نر در خیار گلخانه ای با استفاده از نیترات نقره هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۳۴ اندرکنش دینامیکی شمع - تونل باتاکید برتوزیع لنگردرطول شمع هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۹۳
۳۵ اهمیت کیش در صنعت گردشگری ایران ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس ۱۳۸۹
۳۶ اینترنت شبکه های اجتماعی و تاثیرآن برهویت جمعی سنتی ایرانیان همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی ۱۳۹۲
۳۷ Bioactivity and potential health benefits of Thymus vulgaris همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی ۱۳۹۵
۳۸ Cinnamon essential oil and zinc sulfate complex, efficiently decreased glucose concentration and stimulated insulin secretion in Streptozotocin-induced diabetic rats همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی ۱۳۹۵
۳۹ Cinnamon essential oil controlled lipid profile and glucose concentration in Streptozotocin-induced diabetic rats همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی ۱۳۹۵
۴۰ Effect of the Width of Dam Crest on Seismic Characteristic of Critical Slice Surface on Embankment Dams نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ۱۳۹۱
۴۱ Effects of forced exercise on mechanical allodynia in a rat model of chronic constriction injury همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی ۱۳۹۵
۴۲ Evaluation of Vibration Modes in Embankment Dams اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی ۱۳۹۰
۴۳ R&D spillovers, trade integration and expansion of trade flows in the selected countries of East and West Asia and Pacific (1990-2000). هفتمین کنفرانس بین المللی روابط تجاری شرق و غرب آسیا : فرصت ها، چشم انداز و چالشها ۱۳۸۷
۴۴ Role of hydrogen sulfide in health and disorder همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی ۱۳۹۵
۴۵ Tamoxifen in combination tranilast affects transforming growth factor-β ligands and its receptors in MCF-7 cells نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان ۱۳۹۲
۴۶ Therapeutic Effect of Thymoquinone against Methotrexate-Induced Damage on Sperm Parameters in Mice اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین علوم طبیعی و زیستی در ایران و جهان ۱۳۹۶
۴۷ Tumor Immunotherapy همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی ۱۳۹۵
۴۸ USE MARINE DREDGED SAND FOR PORT AREA CONSTRUCTION: A CASE STUDY OF SHAHID RAJEE PORT, IRAN سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی ۱۳۹۷
۴۹ بدست آوردن فرکانس اصلی ارتعاش آزاد دیوار حائل به روش تحلیلی با درنظرگیری اثراندرکنش خاک و سازه هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۹۲
۵۰ برآورد تحلیلی فرکانس ارتعاش آزاد سد خاکی با هسته رسی بر بستر صلب اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ۱۳۹۲
۵۱ برآورد شتاب طراحی برای ساختگاه های نزدیک منبع لرزه (مطالعه موردی نیروگاه آبی رودبار لستان) اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور ۱۳۸۲
۵۲ برآورد مدول الاستیسیته برای آبرفت جنوب تهران با استفاده از نتایج آزمایشگاهی و صحرایی سومین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۸۶
۵۳ برآیرد تحلیلی فرکنس ارتعاش آزاد سد خاکی همگن بر بستر صلب هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۹۲
۵۴ بررسی آزمایشگاهی مقاومت و اتساع خاک های ماسه ای رس دار اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی ۱۳۹۳
۵۵ بررسی اثر ارتفاع سدهای خاکی بر رفتار لرزهای آنها(مطالعه موردی سد مسجد سلیمان) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک ۱۳۸۹
۵۶ بررسی اثر اصلاح یارانه برق در بخشهای خانگی، صنعتی و کشاورزی بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۹۱
۵۷ بررسی اثر حضور تونل های کم عمق بر روی فرکانس ارتعاش آزاد آبرفت اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی ۱۳۹۳
۵۸ بررسی اثر حوضه رسوبی ذوزنقه ای شکل بر پاسخ تک سازه سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری ۱۳۹۴
۵۹ بررسی اثر درجه حرارت و دوره آماده سازی بر صفات جوانه زنی بذور گلجالیز مصری(Orobanche aegyptiaca) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۶۰ بررسی اثر غرقابی و مدفون شدن بذور در خاک بر جوانه زنی بذور علف هرز مهاجم خربزه وحشی (.Cucumis melo L) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۲
۶۱ بررسی اثر کود نیتروژن در تراکمهای مختلف لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط مختلف مدیریتی سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۶۲ بررسی اثر مسلح سازی با میل مهار در کاهش فشار وارد بر دیوارهای حایل سومین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۸۶
۶۳ بررسی اثر مسلح سازی شیروانی ها با میل مهار در کاهش فشار وارد بر دیوارهای حایل سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران ۱۳۸۶
۶۴ بررسی اثر مواد خودترمیم کننده در قیر و مخلوطهای آسفالتی سومین کنگره توسعه زیرساخت های فناور مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران با رویکرد صنعت راه و ساختمان ۱۳۹۸
۶۵ بررسی اثر میدان مغناطیسی بر روی نخود (Cicer arietinum.L) در شرایط مزرعه سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۶۶ بررسی اثرات اندرکنش خاک-سازه بر آنالیز مودال و تحلیل لرزه ای سازه واقع بر خاک با مرزهای ساده و نیمه بینهایت پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری ۱۳۹۶
۶۷ بررسی اثرات زلزله های حوزه دور و نزدیک برمشخصات لرزه ای سطوح لغزش بحرانی مطالعهموردی سد مسجد سلیمان ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ۱۳۹۰
۶۸ بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت عوامل تاثیر گذار برحباب قیمت مسکن در ایران با روشهای ECM وARDL اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران ۱۳۹۰
۶۹ بررسی امکان بهینه سازی کاربرد علف کش فورام سولفورون (اکوییپ) در ذرت به کمک مدیریت تلفیقی علف های هرز ششمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۴
۷۰ بررسی اندر کنش خاک_سازه در قاب های خمشی فولادی لاغر اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار ۱۳۹۳
۷۱ بررسی برخی صفات مورفوفیزیولوژیک علف هرز سوروف (Echinochloa crus-galli L.) در پاسخ به علف کش های هالوکسی فوپ آرمتیل، نیکوسولفورون و کلتودیم سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۷۲ بررسی بزرگنمایی پارامترهای مختلف در سدهای خاکی سنگریزهای تحت زلزله های حوزه نزدیک اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافتهای شهری در مجاورت گسلهای فعال ۱۳۹۱
۷۳ بررسی بهسازی خاک به روش اختلاط عمیق در کارخانه نمکزدایی نفت منطقه کریت کمپ اهواز شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۹۱
۷۴ بررسی پاسخ تلفات عملکرد اقتصادی و بیولوژیکی ذرت (Zea mays L ) در رقابت با علفهای هرز همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی ۱۳۸۸
۷۵ بررسی پایداری و کارایی دیواره های میخکوبی شده گودبرداری های عمیق در آبرفت تهران اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی ۱۳۹۳
۷۶ بررسی پیچشی تیرهای بتنی مسلح اولین کنفرانس ملی صنعت بتن ۱۳۹۱
۷۷ بررسی تاثیر الاستومر در عملکرد تیرهای سراسری تحت بارهای متحرک متداول با سرعت های مختلف عبور پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری ۱۳۹۶
۷۸ بررسی تاثیر پانل های اصطکاکی در عملکرد لرزه ای قاب های بتن مسلح پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری ۱۳۹۶
۷۹ بررسی تاثیر پانل های اصطکاکی و توزیع نیروی لغزش آن ها در ارتفاع قاب در عملکرد لرزه ای قاب های بتن مسلح دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر ۱۳۹۶
۸۰ بررسی تاثیر پرداخت یارانه بنزین برتمرکز شهری درطی فرآیند هدفمندسازی یارانه ها با استفاده ازروشهای ECM,ARDL اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران ۱۳۹۰
۸۱ بررسی تاثیر سرباره مس و میکروسیلیس در خواص بتن خود متراکم پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی ۱۳۹۶
۸۲ بررسی تأثیر سبک های فرزند پروری ادراک شده بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران ۱۳۹۴
۸۳ بررسی تراکم و وزن خشک تاج خروس در روش های مختلف کنترل علف هرز ومنابع مختلف کود نیتروژن در مزرعه ذرت علوفه ای کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی ۱۳۹۴
۸۴ بررسی تغییرات زمان تناوب مخازن ذخیره هوایی با در نظر گیری اندر کنشخاک- سازه- سیال دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله ۱۳۹۴
۸۵ بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد رودبار لرستان هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران ۱۳۹۰
۸۶ بررسی خودترمیمی قیر با استفاده از آزمایش های ترمیم مربوط به خستگی و عوامل تاثیر گذار در خودترمیمی هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری ۱۳۹۸
۸۷ بررسی دامنه تحمل جوانه زنی بذور خربزه وحشی (Cucumis melo) به PH دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ۱۳۹۰
۸۸ بررسی رابطه خلاقیت هیجانی با عزت نفس دانشجویان دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۴
۸۹ بررسی رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با شادکامیدانش آموزان مقطع متوسطه اول چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۵
۹۰ بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران ۱۳۹۴
۹۱ بررسی رابطه سبک های دلبستگی و را هبرد های نظم جویی شناختی هیجان با اضطراب اجتماعی دانش آموزان اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران ۱۳۹۵
۹۲ بررسی رابطه سلامت ذهن با شناخت اجتماعی معلمان مقطع ابتدایی دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۴
۹۳ بررسی رابطه سلامت روان و هوش اخلاقی با احساس خودکار آمدیدانشجویان چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۵
۹۴ بررسی رابطه کیفیت زندگی و سلامت روان با مسئولیت پذیریدانش آموزان مقطع متوسطه اول چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۵
۹۵ بررسی رابطه هوش اخلاقی وهوش معنوی با احساس خودکار آمدی ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران ۱۳۹۷
۹۶ بررسی رابطه هوش چندگانه گاردنر با امید به زندگی و خود کار آمدیدانشجویان اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران ۱۳۹۴
۹۷ بررسی رابطه هوش عاطفی با نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه پیام نور دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۴
۹۸ بررسی رابطه هوش کلامی ،دیداری وبین فردی با سبک های مدیریت کلاس معلمان مقطع ابتدایی دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۴
۹۹ بررسی رابطه هوش منطقی وهوش بین فردی با مسئولیت پذیریدانشجویان اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران ۱۳۹۴
۱۰۰ بررسی رابطه هوش هیجانی با اضطراب دانش آموزان مقطع متوسطه دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۴
۱۰۱ بررسی رابطه هوش هیجانی با عزت نفس دانش آموزان مقطع متوسطه دوم سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران ۱۳۹۴
۱۰۲ بررسی رابطه هوش هیجانی با منبع کنترل دانشجویان اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران ۱۳۹۵
۱۰۳ بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روان با رضایت از زندگی ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران ۱۳۹۷
۱۰۴ بررسی رابطه هوش هیجانی و شناخت اجتماعی با احساس خودکار آمدی در دانشجویان ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران ۱۳۹۷
۱۰۵ بررسی رابطه ی امید به زندگی با خود کار آمدی و مسئولیت پذیری هفتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران ۱۳۹۷
۱۰۶ بررسی رابطه ی انگیزش تحصیلی با خودکارآمدی دانش آموزان اولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی ۱۳۹۴
۱۰۷ بررسی رابطه ی بین باورهای خود کارآمدی با راهبردهای یادگیری خودتنظیم در دانش آموزان دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران ۱۳۹۴
۱۰۸ بررسی رابطه ی جهت گیر ی مذهبی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه پیام نور دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران ۱۳۹۴
۱۰۹ بررسی رابطه ی سبک زندگی سالم و بهداشت روانی بر مبنای آموزه های اسلام هفتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران ۱۳۹۷
۱۱۰ بررسی رابطه ی سبک های یادگیری با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دو زبانه دردرس زبان انگلیسی همایش ملی دوزبانگی (چالشها و راهکارها) ۱۳۹۱
۱۱۱ بررسی رابطه ی شیوه های انضباطی والدین و پرخاشگری در دانش آموزان اولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی ۱۳۹۴
۱۱۲ بررسی رابطه ی هوش اخلاقی با کیفیت زندگی معلمان دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران ۱۳۹۴
۱۱۳ بررسی رابطهی عزت نفس با خود شناسی انسجامی و اصالت شخصیت درونگرایی وبرون گرایی اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران ۱۳۹۵
۱۱۴ بررسی رفتار توده خاک در برگیرنده و وضعیت پایداری تونل متروی کرج- خط 2 قطعه اول برپایه اطلاعات ابزار دقیق، در حین اجرا ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران ۱۳۸۸
۱۱۵ بررسی رفتار رئولوژیکی بتن خودتراکم حاوی الیاف پلی پروپیلین، سرباره مس و میکروسیلیس دومین کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی ۱۳۹۷
۱۱۶ بررسی رفتار لرزهای توپوگرافی شیب با درنظرگیری اثرات اندرکنشخاک سازه دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله ۱۳۹۴
۱۱۷ بررسی رفتار مصالح سنگریز با استفاده از آزمایشهای آزمایشگاهی بزرگ مقیاس چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۸۷
۱۱۸ بررسی رفتار هیدروالاستیک سازه های شناور دریایی چند جزیی و پیوسته در برابر امواج پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری ۱۳۹۶
۱۱۹ بررسی رقابت چندگونه ای علفهای هرزباریک برگ درتراکمهای مختلف ذرت Zea mays. L. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۲۰ بررسی روش های اختلاط عمیق (Deep Mixing Method( و همچنین ارزیابی کیفیت اختلاط عمیق خاک چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی ۱۳۹۶
۱۲۱ بررسی روند تغییرات شاخص سطح برگ گیاه لوبیا ( Phaseolus vulgaris L.) تحت تاثیر تراکم، نوع گیاه و نوع مدیریت مالچ گیاهان پوششی سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۴
۱۲۲ بررسی روند توسعه روش شبه استاتیک با رویکرد تحلیل پایداری لرزه ای سدهای خاکی همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران ۱۳۸۹
۱۲۳ بررسی صفات کمی عملکرد ومدیریت علفهای هرز در تاریخ و تراکمهای مختلف کاشت سویا (Glycine max L.) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۱۲۴ بررسی صفات کیفی و عمر انبارمانی میوه هلو و شلیل تحت تأثیر محلول پاشی عناصر غذایی اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی ۱۳۹۲
۱۲۵ بررسی ضریب شتاب افقی زلزله در تحلیل شبه استاتیک سدهای خاکی سومین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۸۶
۱۲۶ بررسی عددی اثر گودبرداری به روش نیلینگ بر نشست قایم گروه شمع مجاور گود کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام ۱۳۹۷
۱۲۷ بررسی عددی تاثیر شیب دیواره گودبرداری و مشخصات خاک در زاویه بهینه قرارگیری میخ ها کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری ۱۳۹۲
۱۲۸ بررسی عددی رفتار شمع تحت اثر اجرای تونل در مجاورت آن اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی ۱۳۹۳
۱۲۹ بررسی عددی رفتارشمع درمجاورت گود برداری به روش میخ کوبی هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۹۳
۱۳۰ بررسی عملکرد تیرهای سراسری تحت بارهای متحرک متداول با سرعت های مختلف عبور پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری ۱۳۹۶
۱۳۱ بررسی عملکرد سرویس دهی متروبا شبیه سازی تصادفی تأخیربه وسیله مدل شبکه Petri (مطالعه موردی خط 2متروی تهران) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک ۱۳۹۳
۱۳۲ بررسی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی مقاوم طراحی شده با استفاده ازمیراگر ویسکوز خطی دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ۱۳۹۴
۱۳۳ بررسی عوامل کوتاه مدت و بلندمدت موثر بر تقاضای انرژی الکتریکی در بخش صنعت کشور (1347 -1387) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی ۱۳۸۹
۱۳۴ بررسی غنای گونهای تحت سطوح مختلف آب آبیاری در مزرعه ذرت (Zea mays L.) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی ۱۳۹۱
۱۳۵ بررسی فرکانس ارتعاش آزاد دیوارهای حائل در حالت سه بعدی با درنظر گیری اندرکنش خاک و سازه دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی ۱۳۹۴
۱۳۶ بررسی قدرت رقابت درون گونه ای و بین گونه ای ارقام مختلف گندم (Triticumeasativum) و علف های هرز در منطقه گیلاوند هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۷
۱۳۷ بررسی قدرت رقابت درون گونه ای و بین گونه ای ارقام مختلف گندم Triticumeasativum و علف های هرز در منطقه گیلاوند دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۹۶
۱۳۸ بررسی قدرت رقابت درون گونه ای و بین گونه ای ارقام مختلف گندم Triticumeasativum و علف های هرز در منطقه گیلاوند هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۶
۱۳۹ بررسی مدول تغییر شکل آبرفتهای پارکینگ زیرزمینی ملّت تهران با آزمایشات برجا سی و یکمین همایش علوم زمین ۱۳۹۱
۱۴۰ بررسی مشخصات و پایداری توده سنگ های مجاور دهانه ورودی تونل زیارباغ دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری ۱۳۹۴
۱۴۱ بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارت های حل مسئلهبر موفقیت تحصیلی دانش آموزان اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران ۱۳۹۴
۱۴۲ بررسی میزان کاربست دیدگاه های فلسفی تربیتی اسلام و واقع گرایی در حوزه تفکر خلاق هفتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران ۱۳۹۷
۱۴۳ بررسی میزان کاربست دیدگاه های فلسفی تربیتی مدیر درحوزه تفکر خلاق ازدیدگاه مدیران مدارس دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۴
۱۴۴ بررسی ناپایداری تونل خط یک قطارشهری اهواز باکمک نرم افزارarc gis و مدل حساسیت نسبی چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه ۱۳۹۲
۱۴۵ بررسی و ارائه روش نوین برای کاهش نفوذپذیری در لایه نفوذناپذیر مدفن زباله شهری با استفاده از نانو ذرات طبیعی و برجا اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار ۱۳۹۳
۱۴۶ بررسی و مقایسه اخلاق از دیدگاه افلاطون و فارابی و ارائه راهکارهای عملی جهت تربیت اخلاقی نوجوانان و جوانان اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۳
۱۴۷ بررسی و مقایسه خود کار آمدی دانش آموزانبا و بدون اختلال یادگیری دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران ۱۳۹۵
۱۴۸ بررسی و مقایسه هوش هیجانی دانش آموزانبا و بدون اختلالات یادگیری دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران ۱۳۹۵
۱۴۹ بررسی و مقایسه ی ویژگی های شخصیتی دانشجویان اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران ۱۳۹۵
۱۵۰ بررسی وتحلیل آموزش ازدور بر مبنای آرای تربیتی افلاطون دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۴
۱۵۱ بررسی ومقایسه ی میزان کاربست دیدگاه های تربیتی اسلام و عمل گرایی درحوزه تفکر خلاق دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۴
۱۵۲ بهسازی خاک با استفاده از تراکم ضربه ای سریع کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی ۱۳۹۷
۱۵۳ بهسازی خاک با استفاده از روش های زیستی پایدار سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران ۱۳۹۷
۱۵۴ بهسازی خاک زیر پی و بازگردانی بناهای تاریخی به شرایط اولیه کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی ۱۳۹۷
۱۵۵ بهینه یابی میزان بارگذاری پاشنه برای تقویت لرزهای سدهای خاکی با استفاده از نتایج تحلیل های دینامیکی غیر خطی پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ۱۳۸۶
۱۵۶ پیش بینی سلامت روان و احساس خودکارآمدی بر اساس سبک های اسنادی دانشجویان دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران ۱۳۹۵
۱۵۷ پیش بینی شوری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه آجی چای چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۸۷
۱۵۸ پیشنهاد نحوه انتخاب ضریب شتاب افقی درتحلیل شبه استاتیک سدهای خاکی پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ۱۳۸۶
۱۵۹ تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر عملکرد تحصیلی زبان انگلیسی دوره ی راهنمایی دانش آموزان ترک زبان و فارس زبان همایش ملی دوزبانگی (چالشها و راهکارها) ۱۳۹۱
۱۶۰ تاثیر رفتار ریولوژی سرباره مس و میکروسیلیس در خواص بتن خود متراکم کنگره بین المللی علوم و مهندسی ۱۳۹۶
۱۶۱ تاثیر سختی ژئوتکستایل و وزن مخصوص خاک بر تغییر مکان دیوارهای حایل خاکی مسلح شده با ژئوتکستایلها تحت بار دینامیکی سومین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۸۶
۱۶۲ تاثیر کشت گیاهان پوششی چاودار Secale cereale L. و شبدربرسیم Trifolium alexandrinum L. برعملکرد لوبیا Phaseolus vulgaris L. دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۳
۱۶۳ تاثیر مدیریت دانش برخلاقیت و اثربخشی معلمان راهنمایی شهرستان آمل ازدیدگاه مدیران در سال تحصیلی 88-89 همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم ۱۳۸۸
۱۶۴ تاثیر میزان تراکم ذرت (Zea mays L.) بر نحوه رقابت چند گونه ای علف های هرز اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۱۶۵ تاثیر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea maysL.) در شرایط رقابت با علف های هرز دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۳
۱۶۶ تاثیرتنش شوری وخشکی برجوانه زنی علف هرزدرنه Echinochloa colona دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۶۷ تأثیر پارامترهای مقاومتی و دگرشکلی بر رفتار مهندسی خاک (تونل خط آهن تهران- تبریز) سی امین گردهمایی علوم زمین ۱۳۹۰
۱۶۸ تحلیل پایداری تونل های پیرشریف و پونه با استفاده از روش های تجربی و ارائه سیستم نگهدارنده هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۹۳
۱۶۹ تحلیل خطای مکانیکی یک میکرومکانیزم انعطاف پذیر دوپایا در اثر لقی لولاها و تلرانس ابعادی لینکها با استفاده از روش مونت کارلو سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ۱۳۸۴
۱۷۰ تحلیل خطر زلزله با نگرشی بر پروژه های مترو ریلی (مطالعه موردی خط 2 مترو تبریز) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران ۱۳۹۳
۱۷۱ تحلیل ساختاری و گوه ای تونل ارتباطی پیر شریف واقع در آزادراه اراک خرم آباد و ارائه طرح نگهداری گوه ها دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری ۱۳۹۳
۱۷۲ تحلیل عددی رفتار گودبرداری های عمیق پایدار شده بروش ترکیبی میخکوبی و انکر تحت اثر بارهای دینامیکی هارمونیک بروش المان محدود مطالعه موردی اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی ۱۳۹۳
۱۷۳ تحلیل عددی ظرفیت باربری پی در مجاورت شیب (مطالعه موردی در آبرفت های کرج) اولین کنفرانس فرصت ها و چالش های مهندسی استان البرز ۱۳۹۷
۱۷۴ تحلیل عددی نقش فاصل هداری سیستم ناپیوستگ یها در برآورد فشار تزریق و طراحی چیدمان گمانه های تزریق در توده سنگ ساختگاه سد صیدون پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۹۰
۱۷۵ تحلیل نشت آب ازپی ساختگاه سد مخزنی نمرود کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی ۱۳۹۴
۱۷۶ تخمین دوره تناوب اصلی سازه های قرارگرفته برروی شالوده های شمعی درمجاورت تونل هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۹۳
۱۷۷ تدقیق تحلیل شبه استاتیکی سد های خاکی با ارائه روشی نوین چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران ۱۳۸۹
۱۷۸ تدوین استراتژی های کسب و کار و وظیفه ای مطالعه موردی: موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه شمال غرب کشور اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی ۱۳۹۴
۱۷۹ تعیین تغییر مکان لرزه ای دیوار حائل در حضور سربار به روش آنالیز حدی اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ۱۳۹۲
۱۸۰ تعیین تغییر مکان لرزه ای دیوار حائل در حضور سربار به روش آنالیز حدی و بررسی دیگر روشهای ارائه شده هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۹۲
۱۸۱ تعیین تغییر مکان لرزه ای دیوارخاک مسلح در حضور سربار به روش آنالیز حدی اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ۱۳۹۲
۱۸۲ تعیین حساسیت بخش صنعت نسبت به قیمت برق در طی فرایند هدفمندسازی یارانه ها اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی ۱۳۸۸
۱۸۳ تعیین درجه حرارت های کاردینال جوانه زنی علف هرزارشته خطایی Fenzl Lepyrodiclis holosteoides دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۸۴ تعیین فرکانس طبیعی سد خاکی بر بستر صلب به روش تحلیلی جرم گسترده اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی ۱۳۹۳
۱۸۵ تعیین فرکانس طبیعی سد خاکی بر بستر صلب به روش تحلیلی جرم گسترده پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری ۱۳۹۶
۱۸۶ تغییر شکل مجاز و ایجاد شده در ساختمان های مجاور، ناشی از گودبرداریو پایدارسازی دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم ۱۳۹۵
۱۸۷ تغییرمکان گود و تغییرشکل ساختمان های مجاور گودهای عمیق (مطالعه موردی: گودبرداری در کرج) اولین کنفرانس فرصت ها و چالش های مهندسی استان البرز ۱۳۹۷
۱۸۸ تکنیکهای بیان پروتیین الحاقی یا کایمریک و بررسی طراحی لینکرها اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم ۱۳۹۶
۱۸۹ تمرکز و عدم تمرکز در تعلیم و تربیت اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران ۱۳۹۴
۱۹۰ توالییابی نمونه قارچی با کد شناسایی 81 از طریق نواحی ITS1 و ITS4 اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم ۱۳۹۶
۱۹۱ چگونه مقادیر مختلف آبیاری میتواند بر شدت رقابت گونه های مختلف مؤثر باشد؟ پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۲
۱۹۲ رابطه بین خودکارآمدی و سبک های اسنادی اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران ۱۳۹۴
۱۹۳ رابطه تحلیلی جدید برای محاسبه فرکانس ارتعاش آزاد سدهای خاکی با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ۱۳۹۲
۱۹۴ رابطه جدید برای محاسبه فرکانس ارتعاش آزاد سدهای خاکی با ارتفاع متوسط بادرنظرگیری اثرانعطاف پذیری پی هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۹۳
۱۹۵ رابطه طرحواره های ناکارآمد اولیه با نگرش نسبت به مدرسه، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانش آموزان متوسطه اول دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران ۱۳۹۴
۱۹۶ راهبردهای شناسایی،تشخیص و درمان نارسایی های یادگیری هفتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران ۱۳۹۷
۱۹۷ روش های محاسبه فرکانس طبیعی دیوار های حائل اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی ۱۳۹۳
۱۹۸ روشهای محاسبه فرکانس ارتعاش آزاد سیستم های شمع-خاک-سازه برای پایه پل ها اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ۱۳۹۲
۱۹۹ روشی تحلیلی برای برآورد فشار جانبی ناشی از سربار بر دیوارهای حائل صلب هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ۱۳۸۸
۲۰۰ زمان متحمل برای وقوع شکست هیدرولیکی در سدهای خاکی چهارمین کنفرانس سد‌سازی ایران ۱۳۷۹
۲۰۱ زمین شناسی مهندسی آبرفتهای پروژه پارآینگ زیرزمینی ملّت تهران سی امین گردهمایی علوم زمین ۱۳۹۰
۲۰۲ ساخت نمونه آزمایشگاهی شکستگی سد توسط نیروی هیدرولیک و ورود سیلاب با سرعت بالا به درون مخزن چهارمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار ۱۳۹۶
۲۰۳ سدها و سازه های هیدرولیکی کنترل شوری تلخه رود اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی ۱۳۸۶
۲۰۴ سیاست های مختلف قیمت گذاری توزیعی برق در جهان و ایران دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی ۱۳۸۹
۲۰۵ طراحی سیستم آب بندی تکیه گاه راست سد ملاصدرا دومین همایش ملی سد سازی ۱۳۸۸
۲۰۶ طراحی سیستماتیک نوآوری باز با استفاده از گسترش عملکرد کیفی دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ۱۳۹۴
۲۰۷ طراحی وزن گل حفاری با توجه به ژئومکانیک سازند به منظور پایداری دیواره چاه اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران ۱۳۸۷
۲۰۸ عملکرد لرزه ای سازه ها با فرض وجود مجاورت سازه ها بر بستر انعطاف پذیر اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران (مهندسی سازه و مدیریت ساخت) ۱۳۹۵
۲۰۹ عوامل اصلی موثر بر مکانیسم پیری در گیاهان و جانوران با تمرکز بر تلومر و تلومراز اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم ۱۳۹۶
۲۱۰ عوامل موثر در تغییر نتایج و خطاهای معمول در انجام آزمایش بارگذاری صفحه ای در ایران چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۸۷
۲۱۱ کارایی مدل HS small برای بیان رفتار خاک در تحلیل لرزه ای مونوریل قم اولین کنفرانس فرصت ها و چالش های مهندسی استان البرز ۱۳۹۷
۲۱۲ کاربرد GIS درمطالعات زمین شناسی تونل قطارشهری کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری ۱۳۹۲
۲۱۳ کاربرد روش عذدی در پیص بینی اثرات برخورد پرتابه به محیط خاکی نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ۱۳۹۱
۲۱۴ کاربرد ژیوسینتتیک ها در مهندسی ژیوتکنیک با تاکید بر کاربرد ژیوسل اولین کنفرانس فرصت ها و چالش های مهندسی استان البرز ۱۳۹۷
۲۱۵ کاربرد کامپوزیت های پلیمری GFRP)در مقاوم سازی برشی و خمشی تیرهای بتنی اولین کنفرانس ملی صنعت بتن ۱۳۹۱
۲۱۶ کشت این ویترو و باززایی گیاه از ریزنمونه های اپیکوتیل و هیپوکوتیل پرتقال محلی مازندران سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۲۱۷ لزوم استفاده از دستاوردهای نوین مهندسی ژیوتکنیک در طرح های عمرانی استان البرز اولین کنفرانس فرصت ها و چالش های مهندسی استان البرز ۱۳۹۷
۲۱۸ مبانی پایه در نوروفارماکولوژی و نوروآناتومی مواد روان گردان اولین همایش منطقه ای مواد روان گردان ۱۳۸۶
۲۱۹ محاسبه تغییرمکان ماندگارلرزه ای شیب های خاکی با استفاده ازروش تعادل حدی هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۹۲
۲۲۰ محاسبه فرکانس طبیعی ساختمان های واقع بر شمعبا در نظرگیری اثراتاندرکنش خاک شمع سازه دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله ۱۳۹۴
۲۲۱ مدلسازی و شبیه سازی دینامیکی حرکت سه بعدی میکروربات شناگرتاژکی بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ۱۳۹۱
۲۲۲ مروری بر کاربرد بعضی از علف کش های طبیعی در کشاورزی ارگانیک اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۳
۲۲۳ مطالعه آزمایشگاهی تاثیر ژیوگرید بر ظرفیت باربری و نشست پی های سطحی اولین کنفرانس فرصت ها و چالش های مهندسی استان البرز ۱۳۹۷
۲۲۴ مطالعه اثرشکل گوه درطراحی شیبهای خاک مسلح هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۹۳
۲۲۵ مطالعه پدیده واگرایی در خاکهای ریزدانه و ارزیابی نتایج روشهای مختلف شناسایی خاکهای واگرا چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۸۷
۲۲۶ مطالعه عددی اثر خصوصیات ساختگاه بر فرکانس ارتعاش آزاد دیوارهای حائل دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی ۱۳۹۴
۲۲۷ مطالعه کارآیی روش میخکوبی خاک در رسوبات ریزدانه دشت شیراز پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۹۰
۲۲۸ مطالعه لرزه خیزی بر اساس روش شبکه عصبی مصنوعی سومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران ۱۳۸۷
۲۲۹ مطالعه ی صحرایی مقیاس بزرگ پیرامون تغییر ظرفیت باربری مدفن پسماند شهری با افزایش سن (مطالعه موردی: مرکز دفن حلقه دره - کرج) اولین کنفرانس فرصت ها و چالش های مهندسی استان البرز ۱۳۹۷
۲۳۰ معرفی بندپایان کاندیدای کنترل بیولوژیک علف هرز ترتیزک پهن برگLepidium latifolium L. کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۳
۲۳۱ معرفی خطاهای معمول در انجام آزمایش SPT و راهکارهایی برای بهینه سازی در ایران سومین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۸۶
۲۳۲ معرفی مهار جایگذاری مستقیم با رویکرد استفاده در پایدارسازی خاک ساحل و دریا چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری ۱۳۹۵
۲۳۳ مقایسه اضطراب امتحان بین دانش آموزان با و بدون اختلالات یادگیری دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۴
۲۳۴ مقایسه برآورد فشار وارده با استفاده بر سیستم نگهداری تونل های پونه و پیر شریف با استفاده از روش های تجربی دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری ۱۳۹۳
۲۳۵ مقایسه پارامترهای ژئوتکنیکی توده خاک در برگیرنده تونل حاصل از دو روش تحلیل برگشتی و آزمایش برش مستقیم (تونل متروی کرج-خط 2 قطعه اول) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران ۱۳۸۸
۲۳۶ مقایسه تاثیر ریزدانه سیلتی و رسی بر خصوصیات مقاومت برشی و اتساع ماسه ها اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی ۱۳۹۳
۲۳۷ مقایسه رفتار مصالح سنگریز در آزمون های سه محوری و برش مستقیم بزرگ مقیاس دومین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور ۱۳۸۷
۲۳۸ مقایسه عملکرد لرزه ای سازه های فولادی طراحی شده با استفاده ازمیراگر ویسکوز خطی و غیرخطی در میرایی یکسان دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ۱۳۹۴
۲۳۹ مقایسه نتایج آزمایشات پرسومتری وبارگذاری صفحه ای درمسیر خط ٢ مترو تبریز دومین همایش علوم زمین ۱۳۹۰
۲۴۰ مقایسه ی ارزشیابی کیفی توصیفی وارزشیابی کمی در کاهش اضطراب دانش آموزان دوره ی ابتدایی اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران ۱۳۹۵
۲۴۱ مقایسه ی میزان کاربست آموزه های تربیتی عمل گرایی با آرمان گرایی درحوزه تفکر خلاق دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۴
۲۴۲ ناحیه بندی و انتخاب مصالح برای پوسته سدهای خاکی و سنگریز هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ۱۳۸۵
۲۴۳ نقد و بررسی آموزش از دور بر مبنای ارزش شناسی ارسطو اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۳
۲۴۴ ویژگی های روش تاپ-دان در گودبرداری اولین کنفرانس فرصت ها و چالش های مهندسی استان البرز ۱۳۹۷