CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر محمد کافی

Doctor Mohammad Kafi

استاد،دانشگاه فردوسی مشهد

کد محقق - Researcher ID: 4433

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر محمد کافی

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
مدیر مسئولدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایرانمشهد-ایران
سردبیرفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعیایران
هیات تحریریهفصلنامه پژوهشهای زراعی ایرانمشهد-ایران

سمتهای علمی و اجرایی در همایشها و کنفرانسهای معتبر کشور

سمت رویداد برگزار کننده تاریخ
رئیس کنفرانس کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
رئیس کنفرانس همایش شاهنامه و تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی، مشهد ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
رئیس کنفرانس اولین همایش ملی دانشجویی زراعت، گیاه پزشکی و بیوتکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد -دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده کشاورزی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر محمد کافی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ (Kochia scoparia) بررسی تولید روغن و زیست توده در کشاورزی شور زیست توسط کوشیا فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۹، شماره ۴، سال ۱۳۹۰
۲ اثر تنش خشکی بر برخی ویژگی های فتوسنتزی کوشیا (Kochia scoparia L.) در یک آزمایش گلخانه ای فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره .۱۱، شماره ۳، سال ۱۳۹۷
۳ اثر تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و آنتی اکسیدان در دو اکوتیپ سیر (Allium sativum L.) با تراکم های کاشت مختلف فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۸، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۴ اثر تنش خشکی بر وضعیت آبی و نشت الکترولیت برگ، فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل در مراحل مختلف رشدی دو توده کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط شور فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۰، شماره ۳، سال ۱۳۹۱
۵ اثر تنش رطوبتی و محدودیت منبع بر تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ژنوتیپ های گندم فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۹، شماره ۲، سال ۱۳۹۰
۶ اثر تنش شوری بر برخی از خصوصیات فتوسنتزی پنج توده کوشیا (Kochia scoparia (L.) Schrad.) مجله تولید گیاهان زراعی دوره .۸، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۷ اثر تنش شوری بر عملکرد، اجزای عملکرد علوفه و خصوصیات مورفولوژیکی کوشیا (.ochia scoparia L.) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۰
۸ اثر تنش شوری در مراحل مختلف رشد بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانت ها در کوشیا (Kochia scoparia) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۳
۹ اثر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیت ها در اکوتیپ های شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره .۱۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۷
۱۰ اثر زمان اعمال سطوح مختلف تنش شوری بر برخی ویژگی های کمی و کیفی علوفه کوشیا (Kochia scoparia) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۱۱ اثر سطوح مختلف کود اوره و سوپر فسفات تریپل بر خصوصیات فیزیولوژیکی کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط تنش شوری فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۱۲ اثر شوری بر سلولز، همی سلولز و لیگنین ساقه و برگ و خصوصیات دیواره های سلولی ساقه کوشیا (Kochia scoparia) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۱، شماره ۴، سال ۱۳۹۲
۱۳ اثر کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های لوبیاچیتی در شهرکرد دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۸، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۱۴ اثر محلول پاشی متانول و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم نخود Cicer arietinum L دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۱، شماره ۲، سال ۱۳۸۹
۱۵ اثر مدت و سطح تنش غرقاب و کود نیتروژن بر صفات رویشی گیاه استویا (.Stevia rebaudiana B) در اقلیم رشت فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره .۱۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۸
۱۶ اثر همزیستی میکوریزای آرباسکولار و شبه میکوریزای داخلی بر عملکرد و جذب عناصر ماکرو و میکرو در ژنوتیپ های نخود (.Cicer arietinum L) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۵، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۱۷ اثرات تنش خشکی و تراکم کاشت بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دو اکوتیپ سیر (.Allium sativum L) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۴، شماره ۴، سال ۱۳۹۵
۱۸ اثرات سرمای دیررس بهاره بر گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت شرایط کنترل شده فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۱۹ ارزیابی اثر کاربرد سویه هایی از باکتری سودوموناس برعملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح مختلف فسفر فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۸۸
۲۰ ارزیابی تحمل به خشکی و استفاده از ذخایر ساقه ژنوتیپ های امید بخش گندم نان در شرایط تنش رطوبتی و فتوسنتزی متفاوت فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۹، شماره ۴، سال ۱۳۹۰
۲۱ ارزیابی تحمل به یخ زدگی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) رشدیافته در مزرعه تحت شرایط آزمایشگاهی با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت ها فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۲۲ ارزیابی خصوصیات مرفوفیزیولوژیک ارقام پنبه (Gossypium hirsutum) تحت تنش کمبود آب در مرحله گیاهچه ای فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۴، شماره ۳، سال ۱۳۹۵
۲۳ ارزیابی ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris) برای کشت پاییزه در مناطق سرد معتدل در شرایط مزرعه مجله تولید گیاهان زراعی دوره .۱۱، شماره ۴، سال ۱۳۹۷
۲۴ ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد 43 لاین و اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) تحت شرایط آبیاری با آب شور فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۲، شماره ۳، سال ۱۳۹۳
۲۵ ارزیابی کارایی مصرف آب و نور ژنوتیپ های گندم نان در شرایط رطوبتی و فتوسنتزی متفاوت فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۰، شماره ۱، سال ۱۳۹۱
۲۶ ارزیابی مدلی برای شبیه سازی رشد و نمو گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط تنش خشکی فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۲، شماره ۳، سال ۱۳۹۳
۲۷ بررسی اثر تلقیح بذور نخود با ریزوبیوم، میکوریزای آرباسکولار و شبه میکوریزای داخلی بر عملکرد واجزای عملکرد ژنوتیپهای نخود Cicer arietinum L. دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۸، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۲۸ بررسی اثر تنش یخ زدگی در گیاه باقلا (.Vicia faba L) تحت شرایط کنترل شده فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره .۱۱، شماره ۴، سال ۱۳۹۷
۲۹ بررسی اثر درجه حرارت بر خصوصیات جوانه زنی و تعیین درجه حرارت های کاردینال بذور موجود در بندهای بالایی و پایینی خورجینک شلمی (Rapistrum rugosum L.) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۹، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۳۰ بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر خصوصیات و عملکرد علوفه ای کوشیا (Kochia scoparia) در آبیاری با دو سطح شوری فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۲
۳۱ بررسی امکان تولید علوفه در دو توده کوشیا (Kochia scoparia L.) با کاهش مصرف آب در شرایط شور مجله تولید گیاهان زراعی دوره .۱۰، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۳۲ بررسی برخی روش های مدیریت تغذیه و آبیاری به منظور سازگاری و توسعه کشت زعفران در مناطق خشک فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۷، شماره ۲، سال ۱۳۹۸
۳۳ بررسی پاسخ های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانت هاطی اعمال تدریجی تنش شوری درمراحل مختلف رشدی درکوشیا Kochia scoparia فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۴، شماره ۴، سال ۱۳۹۲
۳۴ بررسی تاثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه )Portulaca oleracea L.) خرفه فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۸، شماره ۳، سال ۱۳۸۹
۳۵ بررسی تاثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی بابونه آلمانی(Matricaria recutita) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۰، شماره ۲، سال ۱۳۹۱
۳۶ بررسی تاثیر کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر بر عملکرد، اجزاء عملکرد و شاخص های رشد سیب زمینی فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۱، شماره ۴، سال ۱۳۹۲
۳۷ بررسی تاثیر کودهای آلی و میکروارگانیسم های موثر FM بر ویژگی های بنه های دختری زعفران Crocus sativus L فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۳۸ بررسی تاثیر کودهای زیستی بر کیفیت، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سیب زمینی (Solanum tuberosum) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره .۹، شماره ۲، سال ۱۳۹۸
۳۹ بررسی تاثیر کیفیت نور در شرایط درون شیشه ای بر ریخت شناختی گیاهچه، رشد و تولید ریزغده سیب زمینی (Solanum tuberosum) در کشت هیدروپونیک فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۸، شماره ۴، سال ۱۳۹۶
۴۰ بررسی تاثیر نور طبیعی و مصنوعی بر ریز ازدیادی گیاهچه های سیب زمینی فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۹، شماره ۲، سال ۱۳۹۷
۴۱ بررسی تحمل به شوری دانهال های ارقام تجاری و ژنوتیپ های محلی پسته ) Pistacia vera L. )منطقه رفسنجان در شرایط کنترل شده مجله علوم باغبانی دوره .۳۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۴۲ بررسی تحمل به شوری و تاثیر آن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک علف جارو (.Bassia scoparia L) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره .۱۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۸
۴۳ بررسی تحمل به یخ زدگی در باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از شاخص نشت الکترولیت ها فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۹، شماره ۱، سال ۱۳۹۷
۴۴ بررسی رفتار جوانه زنی بذر کوشیا (Kochia scoparia L. Schard) در واکنش به درجه حرارت ها و تنش های مختلف شوری فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۴، شماره ۴، سال ۱۳۹۱
۴۵ بررسی روابط منبع و مخزن در زعفران با استفاده از ضرایب همبستگی در سطوح مختلف آبیاری و تغذیه فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۵، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۴۶ بررسی واکنش عملکرد ارقام پنبه حساس و متحمل به خشکی در شرایط تنش کمبود آب فصلنامه آب و خاک دوره .۳۰، شماره ۵، سال ۱۳۹۵
۴۷ بهبود جوانه زنی، استقرار و عملکرد گیاهان سیب زمینی حاصل از ریزغده های تیمارشده توسط بنزیل آمینوپورین و آبسیزیک اسید مجله تولید گیاهان زراعی دوره .۱۰، شماره ۴، سال ۱۳۹۶
۴۸ تاثیر اکوتیپ و تاریخ کاشت بر تحمل به تنش یخ زدگی در گیاه دارویی سیر (Allium sativum L.) تحت شرایط کنترل شده فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره .۱۰، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۴۹ تاثیر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه چهار گیاه دارویی گشنیز، اسفرزه، خاکشیر و خرفه فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۰، شماره ۱، سال ۱۳۹۱
۵۰ تاثیر تنش کمبود آب بر روابط آب، فتوسنتز و تجمع اسمولایتها در گیاه دارویی نوروزک (.Salvia leriifolia Benth) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۵۱ تاثیر رژیم آبیاری و عمق کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی و صنعتی موسیر (Allium altissimum Regel.) در شرایط آب و هوایی مشهد فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۶، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۵۲ تاثیر سطوح مختلف شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) و خردل هندی(B.juncea L.) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره .۱۰، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۵۳ تاثیر سه گونه قارچ میکوریز بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو رقم سیب زمینی تحت تنش خشکی در شرایط کنترل شده فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۴، شماره ۴، سال ۱۳۹۵
۵۴ تاثیر کاربرد پاکلوبوترازول و بنزیل آمینوپورین در دو مرحله رشدی، بر عملکرد و شکستن خواب ریزغده های سیبزمینی فصلنامه علوم و فنون کشت های گلخانه ای دوره .۸، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۵۵ تاثیر کم آبیاری بر عملکرد و اجزای آن در هیبریدهای ذرت دانه ای (Zea mays L.) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره .۱۱، شماره ۴، سال ۱۳۹۷
۵۶ تاثیر محلول پاشی با اسید سالسیلیک بر تخفیف اثرات تنش سرمازدگی و خشکی بر عملکرد و صفات زراعی در ذرت (Zea mays L.) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره .۱۰، شماره ۴، سال ۱۳۹۶
۵۷ تاثیر هگزاکونازول و پنکونازول بر تحمل به سرما در گیاه کوشیا (Kochia scoparia) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۴، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۵۸ تاثیرسطوح مختلف شوری و نیتروژن برفاکتورهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دورقم حساس و متحمل به شوری گندم نان فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۱
۵۹ تغییرات شاخص های رشدی توده بومی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و رقم هندی در پاسخ به شوری و تعداد آب آبیاری فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۸، شماره ۳، سال ۱۳۹۵
۶۰ تنش شوری و برخی روابط فیزیولوژیک در گیاه کوشیا (Kochia scoparia) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره .۱۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۷
۶۱ شبیه سازی عملکرد گندم دیم با استفاده از مدل گیاهی آکواکراپ، مطالعه موردی ایستگاهتحقیقات کشاورزی دیم سیساب، خراسان شمالی فصلنامه آب و خاک دوره .۲۸، شماره ۵، سال ۱۳۹۳
۶۲ مدل سازی تاثیر توامان تنش شوری و کم آبی بر مولفه های رشد و عملکرد دو رقم کلزا فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره .۳۸، شماره ۴، سال ۱۳۹۴
۶۳ مطالعه برخی شاخص های مورفو فیزیولوژیک گیاه دارویی نوروزک در شرایط تنش کمبود آب فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۶۴ مطالعه خصوصیات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز دو رقم حساس و متحمل به شوری گندم در مراحل مختلف رشد در اثر آبیاری با آب شور فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۹، شماره ۲، سال ۱۳۹۰
۶۵ مقایسه اثر اندازه ذرات سیلیکاته در محلول غذایی بر صفات فیزیولوژیک و رشدی ذرت در مرحله گیاهچه ای، تحت تنش کادمیوم فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۵، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۶۶ مقایسه تاثیر روش ها و سطوح آبیاری بر سطح برگ و تولید بنه دختری در گیاه زعفران (.Crocus sativus L) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۶، شماره ۳، سال ۱۳۹۷
۶۷ مقایسه خصوصیات مورفولوژیک ریشه ارقام و لاین های جو (Hordeum vulgare) در مرحله گیاهچه ای، با استفاده از کاغذ صافی و اتاقک ژل فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۶۸ مقایسه صفات فنولوژیک و مورفوفیزیولوژیک شاخساره ارقام قدیمی و جدید جو (Hordeum vulgare L.) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۶۹ مقایسه صفات مورفولوژیک ریشه ارقام قدیمی وجدید جو (Hordeum vulgare L.) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۷۰ واکنش اکوتیپ های کوشیا (Kochia scoparia) به تاریخ کاشت در شرایط آب و هوایی مشهد فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۱، شماره ۳، سال ۱۳۹۲
۷۱ واکنش عملکرد اکوتیپ های سیاهدانه (Nigella sativa L.) به زمان های کاشت در شرایط مشهد فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۳

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ اثر آبیاری محدود بر عملکرد علوفه دو توده بومی کوشیا در شرایط آبیاری با آب شور در مشهد (Kochia scoparia L. Schrad) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۲ اثر تراکم بوته و تعداد چین بر عملکرد و اجزای علوفه کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۳ اثر تنش غرقابی بر رشد ریشه و اندام هوایی استویا سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۴ اثر نسبت های کشت مخلوط ردیفی گیاه دارویی زیره سبز با موسیر بر عملکرد اقتصادی دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران ۱۳۹۶
۵ اثرات شوری آب آبیاری و تیمارهای بذر بر روی خصوصیات رشد و بیوماس یولاف وحشی هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۶ اثرات فیزیولوژیکی تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه‌زنی ژنوتیپ های نخود(Cicer arietinum L) اولین همایش ملی حبوبات ۱۳۸۴
۷ اثرات مقادیر بذر و شوری های مختلف آب آبیاری بر عملکرد وو اجزا عملکرد گندم هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۸ ارزیابی جنبه‌های مختلف فیزیولوژی تنش خشکی دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن ۱۳۸۸
۹ استفاده از سطوح مختلف آب های نامتعارف وکودهای شیمیایی درتولید علوفه درگیاه بومی کوشیا(Kochia scoparia ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند ۱۳۹۱
۱۰ اسید هیومیک بر عملکرد، اجزاء عملکرد و شاخص های رشدی ذرت همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ۱۳۹۲
۱۱ امکان استقرار نظام شورزیست گیاه ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz) در کویر مرکزی ایران اولین همایش ملی بیابان ۱۳۹۱
۱۲ ENSILING EFFECTS ON KOCHIA SCOPARIA CHARACTERISTICS اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۹۲
۱۳ بانکداری فقرا در ایران، توهم یا واقعیت پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه ۱۳۹۸
۱۴ بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات جوانهزنی و رشد گیاهچه برخی علفهای هرز اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۱۵ بررسی اثر تنش خشکی بر درختچه زرشک Berberis thunbergii زینتی نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۱۶ بررسی اثر تنش خشکی و پراکسید هیدروژن بر خصوصیات مورفولوژیک 12 ژنوتیپ نخود ششمین همایش ملی حبوبات ایران ۱۳۹۵
۱۷ بررسی اثر تنش خشکی و سطوح مختلف کود پتاسیم بر عملکرد علوفه گیاه کوشیا همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ۱۳۹۲
۱۸ بررسی اثر تنش خشکی و سطوح مختلف کود پتاسیم بر ویژگیهای کیفی گیاه کوشیا همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ۱۳۹۲
۱۹ بررسی اثر شوری آب بر کارایی علف کش گلایفوسیت در کنترل علف جارو (Kochia scoparia L) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۲۰ بررسی اثر مواد افزودنی بر افزایش کارایی علفکش گلایفوسیت در کنترل علف جاروKochia scoparia Lدر سطوح مختلف شوری محلول سمپاش اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۲۱ بررسی اثر نش خشکی و شوری بر پارامترهای رشد توده بومی و رقم هندی زیره سبز (Cuminum Cyminum) همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۲۲ بررسی اثرتنش خشکی ناشی ازپلی اتیلن گلایکول برارقام مقاوم و حساس گندم درمرحله جوانه زنی دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۲۳ بررسی الگوی های مکانی و زمانی تجمع املاح در خاک زیر اشکوب گیاه مرتعی زالکچه Salsola arbusculiformis Drob در منطقه گرمه خراسان شمالی اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۱
۲۴ بررسی برخی پاسخ های فیزیولوژیک گیاه شورپسند کوشیاKochia scoparia به تنش خشکی در شرایط مزرعه دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۲۵ بررسی تاثیر تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه برخی علف های هرز سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۲۶ بررسی تاثیر خدمات بانکداری الکترونیکی بر افزایش منابع بانک شهرمشهد اولین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت،حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها ۱۳۹۸
۲۷ بررسی تاثیر شوری آب مخزن سمپاش بر کارایی علف کش گلایفوسیت در کنترل سلمه تره (Chenopodium album L.) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۴
۲۸ بررسی تاثیر محلول پاشی ذرات نانو و میکرو سیلیسیم بر صفات مرتبط با عملکرد مینی تیوبر سیب زمینی رقم آگریا سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۲۹ بررسی تجمع املاح دراندام ها و خاک زیراشکوب گیاه مرتعی زالکچه سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران ۱۳۹۱
۳۰ بررسی تراکم های مختلف کشت مخلوط زیره سبز و نخود با تاکید بر کنترل علف های هرز نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۳۱ بررسی روند تغییرات خصوصیات فتوسنتزی کوشیا (Kochia scoparia) در طی دوره اعمال تنش شوری در شرایط مزرعه سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۳۲ بررسی زمانی الگوی تجمع املاح در اندامهای گیاه مرتعی زالکچهSalsola arbusculiformis Drob در منطقه گرمه خراسان شمالی اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۱
۳۳ بررسی عملکرد و کارایی مصرف آب دو گونه کلزا تحت تاثیر کاربرد پتاسیم و رژیم های مختلف آبیاری یازدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۸
۳۴ بررسی عملکردو برخی صفات زراعی تحت تاثیر پتاسیم و تنش خشکی دردوگونه کلزا و خردل یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۳۵ پاسخ خواص مهندسی و گرانشی دانه و مغز گیاه جدید کوشیا به تغییرات سطوح رطوبتی واکوتیپ باکمک پردازش تصویر دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی ۱۳۹۳
۳۶ پیام رسان های ثانویه و اثرات آن ها در شرایط تنش های محیطی همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ۱۳۹۲
۳۷ تاثیر ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی در رضایت مشتریان بانک مسکن با استفاده از مدل کانو (مطالعه موردی مشتریان شعب بانک مسکن شهر مشهد) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه ۱۳۹۸
۳۸ تاثیر افزودن اوره بر خصوصیات سیلاژ علف شورزیست کوشیا در شرایط آزمایشگاهی اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۲
۳۹ تاثیررژیم آبیاری و عمق کاشت برعملکردگیاه دارویی و صنعتی موسیرAlliumm altissimum Regel درشرایط آب و هوایی مشهد سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران ۱۳۹۱
۴۰ تاثیرسطوح نیترات و نوع گیاه برانباشت نیترات و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز با گذشت زمان دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم ۱۳۹۲
۴۱ تاثیرکودهای شیمیایی بربرخی خصوصیات کیفی علوفه کوشیاKochia scoparia درسطوح مختلف تنش شوری دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۴۲ تأثیر رو شهای کاهش یافته آبیاری و همزیستی با قارچ شبه میکوریزا (Piriformospora indica) بر بهره وری و کارایی مصرف آب برنج (رقم طارم) شانزدهمین همایش ملی برنج کشور ۱۳۹۳
۴۳ تأثیر روش ومقدار آبیاری بر سطح فتوسنتزی و خصوصیات فیزیولوژی زعفران سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران ۱۳۹۳
۴۴ تأثیر روش ها و سطوح مختلف ابیاری بر تولید پیاز دختری زعفران سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران ۱۳۹۳
۴۵ دینامیک رشد ریشه نخود (Cicer arietinum L.) در واکنش به تنش خشکی نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۴۶ سازوکارهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی تحمل به شوری در گیاه شورزیست ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz) اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور ۱۳۹۲
۴۷ طراحی یک مدولاتوردامنه با مصرف توان کم و سرعت بالا برای استفاده درسیستم های تله متری پزشکی بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران ۱۳۹۱
۴۸ کشاورزی شور زیست و ضرورت اجرای آن در کشور دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۴۹ کوشیا(Kochia scoparia گیاهی علوفه ای وروغنی جدید درکشاورزی شورزیست یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۵۰ گیاه شور زیست ارزن پادزهری Panicum antidotale Retz ساز و کارهای جوانه زنی و استقرار دانه رست ها اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور ۱۳۹۲
۵۱ گیاهان هالوفیت؛ راهکاری مناسب برای استفاده پایدار از منابع آب شور اولین همایش ملی شورورزی ۱۳۹۶
۵۲ مطالعات اثرات سطوح شوری و نیتروژن برم حتوی نیتروژن ارقام گندم نان هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۵۳ مطالعه ارزش غذایی علوفه گیاه شورزیست کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط تنش شوری اولین همایش ملی بیابان ۱۳۹۱
۵۴ مطالعه جوانه زنی و قدرت بازیافت از تنش شوری بذر کوشیا (Kochia scoparia L) در درجه حرارت های مختلف دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ۱۳۹۰
۵۵ مطالعه زادآوری بذر حاصل از علف هرز چاودار وحشی (Secale cereale) در تداخل با ارقام گندم سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۵۶ معرفی برخی راهکارهای مدیریتی در شرایط شور اولین همایش ملی شورورزی ۱۳۹۶
۵۷ مقایسه خصوصیات آگروفیزیولوژی توده بومی و رقم هندی زیره سبز (Cuminum cyminum) در شرایط خشکی و شوری همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۵۸ واکنش عملکرد دانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیک ژنوتیپ های امیدبخش گندم نان به تنش رطوبتی و محدودیت منبع یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۵۹ واکنش عملکرددانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیک ژنوتیپ های امیدبخش گندم نان به تنش رطوبتی و محدودیت منبع یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹