CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر بهروز جعفرپور

Doctor Behrouz Jafapour

استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

کد محقق - Researcher ID: 4546

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر بهروز جعفرپور

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
هیات تحریریهفصلنامه حفاظت گیاهانمشهد-ایران

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

فرهاد گلستانی فرد

Farhad Golestani Fard

استاد(پیش کسوت) ، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران

فتح اله طاهری بهروز

Fatholah Taheri Behrooz

دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر بهروز جعفرپور در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ اولین گزارش از ردیابی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزاییک پیسک سبز خیار (CGMMV) در استان های خراسان رضوی و شمالی فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۸، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۲ بررسی پراکنش نسبی قارچ Polymyxa betae Keskin با استفاده از روش های میکروسکوپی و مولکولی و امکان انتقال آن از طریق علف های هرز مهم مزارع چغندرقند استان های خراسان رضوی و شمالی فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۶، شماره ۳، سال ۱۳۹۱
۳ بررسی تنوع ژنتیکی و رابطه فیلوژنتیکی جدایه های Polymyxa betae keskin در مزارع چغندرقند استان های خراسان رضوی و شمالی با استفاده از مکان های بین ژنی (ITS) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۹، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۴ بررسی سرولوژیکی و مولکولی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV) در استان خراسان رضوی فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۶، شماره ۴، سال ۱۳۹۱
۵ بررسی ویروس ابلقی میخک (CarMV) و آنالیز ژنومی یک جدایه ایرانی این ویروس (FUM2) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۵، شماره ۲، سال ۱۳۹۰
۶ بررسی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی (TYLCV) در استان خراسان رضوی فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۶، شماره ۱، سال ۱۳۹۱
۷ بررسی ویروس لکه زرد زنبق (IYSV) در پیاز و برخی از گیاهان زینتی بررسی ویروس لکه زرد زنبق (IYSV) در پیاز و برخی از گیاهان زینتی با استفاده از روش الایزا و RT-PCR در استان خراسان رضوی فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۷، شماره ۲، سال ۱۳۹۲
۸ تشخیص مولکولی ویروس حلقه زرد گوجه فرنگی در آلسترومریا در استان خراسان رضوی فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۵، شماره ۳، سال ۱۳۹۰
۹ تعیین ترادف نوکلیوتیدی و بررسی علایم دو جدایه جدید ویروس موزاییک هندوانه از استان های خراسان رضوی و شمالی فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۵، شماره ۴، سال ۱۳۹۰
۱۰ تعیین تنوع ژنتیکی جدایههای ciceri. sp.f oxysporum Fusariumعامل پژمردگی و زردی نخود با استفاده از دو نشانگر RAPD و RFLP-PCR در استانهای خراسان رضوی و شمالی دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۱
۱۱ ردیابی و شناسایی نژاد PVYNTN در مزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۴، شماره ۴، سال ۱۳۸۹
۱۲ ردیابی ویروس آبله آلو (PPV) در درختان میوه هسته دار استان خراسان رضوی فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۷، شماره ۱، سال ۱۳۹۲
۱۳ ردیابی ویروس S سیب زمینی (PVS) با استفاده از روش های سرولوژیکی و آزمون اختصاصی RT-PCR در استان های خراسان رضوی و همدان فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۰
۱۴ ردیابی ویروس خراشک حلقوی میخک در گلخانه های استان های خراسان رضوی و شمالی با الایزا و پی سی آر فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۶، شماره ۲، سال ۱۳۹۱
۱۵ شناسایی سرولوژیکی و ملکولی ویروس کوتولگی زرد پیاز و تعیین پراکنش آن در استان های خراسان رضوی و شمالی فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۷، شماره ۳، سال ۱۳۹۲
۱۶ شناسایی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزاییک کدو در مزارع کدوییان استان های خراسان رضوی و شمالی فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۹، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۱۷ شناسایی سرولوژیکی، مولکولی و فیلوژنتیکی ویروس موزاییک زرد کدو مسمایی در استان خراسان رضوی فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۹، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۱۸ شناسایی مولکولی ویروس موزاییک شلغم (Turnip mosaic virus; TuMV) در خردل کاذب (Herschfeldia incana) از ایران فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۹، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۱۹ شناسایی و بررسی فراوانی ویروس های M و S سیب زمینی دربرخی استان های ایران فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۹، شماره ۳، سال ۱۳۹۴
۲۰ شناسایی و تعیین ترادف ژن پروتیین پوششی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۷، شماره ۴، سال ۱۳۹۲
۲۱ شناسایی ویروس موزاییک خفیف جو با روش های سرولوژی و مولکولی در برخی از استان های ایران فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۸، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۲۲ شناسایی ویروس موزاییک کلم گل با روش های سرولوژیکی و مولکولی در استان های خراسان رضوی و شمالی فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۹، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۲۳ مقایسه فیلوژنتیکی جدایه ایرانی ویروس خراشک حلقوی میخک با جدایه های دنیا بر اساس ترادف ژن پروتیین پوششی و ژن پروتیین حرکتی فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۸، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۲۴ نخستین بررسی ویرویید پوست پینه ای سیب در میزبان های سیب و گلابی در ایران و تعیین میزان تنوع ژنتیکی جدایه های ایرانی فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۸، شماره ۳، سال ۱۳۹۳

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ آنالیز فیلوژنی و نوترکیبی در ویروسM سیبزمینی اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۲ ارزیابی ارتباط بین نوع ساختارهای آلوده کننده قارچی و بیماریزایی آنها در برهمکنش گروه های مختلف تاکسونومیکی رایزوکتونیا و گیاه گوجه فرنگی اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران ۱۳۹۴
۳ بررسی امکان انتقال بذرزاد گونه Fusarium oxysporim f.sp. Cepea عامل پوسیدگی ریشه و طبق پیاز در استانهای خراسان شمالی و رضوی دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ۱۳۹۰
۴ بررسی بیماریهای فوزاریومی گوجه فرنگی در استان خراسان شمالی و شهرستان مشهد اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی ۱۳۸۷
۵ بررسی تنوع ژنتیکی Cauliflower mosaic virus در شمال شرق ایران سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۶ بررسی تنوع ژنتیکی چارچوب ژنی ششم ویروس M سیب زمینی در ایران سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۷ بررسی تنوع ژنتیکی ژن پروتئین پوششی ویروس S سیب زمینی در ایران دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۸ بررسی فیلوژنتیکی دو جدایه ایرانی ویروس خراشک حلقوی میخک بر اساس ترادف بخشی از ژن تولیدکننده اینکلوژن بادی سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۹ بررسی ملکولی ویروس زردی غربی چغندرقند (Beet Western Yellows Virus) از مزارع کشت چغندرقند در استان خراسان رضوی همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ۱۳۹۲
۱۰ تنوع ژِنتیکی و فیلوژنی جدایه‌های Polymyxa betae keskin در مزارع چغندرقند استان‌های خراسان رضوی و شمالی بر اساس توالی های نوکلئوتیدی 28SrRNA(partial)ITS1, 5.85rRNA, ITS2 اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی ۱۳۹۱
۱۱ خصوصیات مولکولی و تعیین توالی کامل ژنوم ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در استانهای خراسان رضوی و جنوبی سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۱۲ ردیابی مولکولی ویروس موزائیک کلم گل بر روی میزبان گل کلم در استان های خراسان رضوی، شمالی و آذربایجان غربی اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۱۳ ردیابی ویروسهای پیچیدگی برگ‌زرد گوجه‌فرنگی (TYLCV) و کوتولگی بوته‌‌انبوه گوجه‌فرنگی (TBSV) در استان خراسان رضوی اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی ۱۳۸۷
۱۴ شناسایی مولکولی و بررسی پراکنش ویروس زردی غربی چغندرقند در مزارع چغندرقند خراسان رضوی همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ۱۳۹۲
۱۵ وقوع گروه استرنی 1 ویروس ایکس سیب‌زمینی از استانهای خراسان و اردبیل چهارمین کنگره علوم باغبانی ۱۳۸۴
۱۶ وقوع گروه استرنی 3 ویروس ایکس سیب‌زمینی از استانهای خراسان و اردبیل چهارمین کنگره علوم باغبانی ۱۳۸۴