CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر احمد غلامی

Doctor Ahmad Gholami

عضوء هئیت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

کد محقق - Researcher ID: 4720

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر احمد غلامی

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
هیات تحریریهدوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی

سمتهای علمی و اجرایی در همایشها و کنفرانسهای معتبر کشور

سمت رویداد برگزار کننده تاریخ
دبیر اجرایی همایش ملی گیاهان دارویی دانشگاه صنعتی شاهرود – انجمن گیاهان دارویی ایران، شاهرود ۱۸ اسفند ۱۳۹۵

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

محمودرضا هیهات

عضوهیئت علمی

محمد مهدی خطیب

عضو هیئت علمی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر احمد غلامی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ ارزیابی عملکرد و کیفیت دانه سویا متاثر از تلقیح مضاعف با کود زیستی بارور 2و ریزوبیوم ژاپونیکوم در شرایط هیدرو-اسمو پرایمینگ فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۶، شماره ۴، سال ۱۳۹۴
۲ Computational analysis of collagenase from different Vibrio, Clostridium and Bacillus strains to find new enzyme sources فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره .۱، شماره ۴، سال ۱۳۹۴
۳ بررسی امکان استفاده از کود بیولوژیک میکوریزا در تامین بخشی از فسفر در زراعت نخود (Cicer arietinum L.) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۱، شماره ۴، سال ۱۳۹۲
۴ بررسی برهمکنش مدیریت خاک ورزی، اسید سالیسیلیک و قارچریشه بر تنفس خاک و برخی ویژگی های رشدی ذرت فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۸، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۵ بررسی تاثیر همزیستی با میکوریزا، ورمی کمپوست و اسید هیومیک بر عملکرد اسانس و کلونیزاسیون ریشه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۳، شماره ۴، سال ۱۳۹۴
۶ بررسی تاثیر همزیستی میکوریزایی بر کاهش اثرات تنش کم آبی، شاخص های رشدZea mays L و عملکرد ذرت فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۴، شماره ۲، سال ۱۳۹۲
۷ بررسی همزیستی قارچ ریشه، کاربرد خاکی و محلول پاشی فلومیکس بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۷، شماره ۴، سال ۱۳۹۵
۸ برهمکنش گوگرد وباکتری تیوباسیلوس برکلونیزاسیون دوگونه قارچ میکوریزاورشد ذرت Zea mays Lدرشرایط گلخانه فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۴، شماره ۳، سال ۱۳۹۲
۹ تاثیر انواع خاکپوش و مدیریت بهینه ترکیب های تغذیه ای بر ویژگی های زراعی،سبزینه، کاروتنویید و عملکرد در گیاه خرفه فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۶، شماره ۳، سال ۱۳۹۴
۱۰ تاثیر تلقیح دو گانه باکتری تیوباسیلوس Thiobacillus thiooxidans) و قارچ میکوریزGlomus spp بر تغذیه ذرت در سطوح مختلف گوگرد فصلنامه آب و خاک دوره .۲۹، شماره ۳، سال ۱۳۹۴
۱۱ تاثیر خاک ورزی حفاظتی و متداول با مدیریت بقایا بر ویژگی های فیزیولوژیکی گندم(Triticum aestivum L.) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۷، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۱۲ تاثیر سامانه های خاک ورزی، اسید سالیسیلیک و قارچ میکوریزا بر رنگدانه های فتوسنتزی و برخی ویژگی های کیفی ذرت فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۵۰، شماره ۱، سال ۱۳۹۸
۱۳ تاثیر کاربرد برگی متانول بر عملکرد و شاخص های ریخت شناسی کنجد ( Sesamum indicum. L) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۹، شماره ۴، سال ۱۳۹۷
۱۴ تاثیر مدیریت کود نیتروژن بر شاخص های رشد و صفات کمی سه هیبرید ذرت دانه ای در شاهرود فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۰
۱۵ تحلیل توزیع میدان الکتریکی در مقره های پلیمری تحت شرایط یخ زدگی با استفاده از روش المان محدود فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره .۴۴، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۱۶ تخمین عمر عایقی کابل های فشار قوی XLPE تحت تنش های حرارتی، الکتریکی و همزمان فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره .۷، شماره ۱، سال ۱۳۸۹
۱۷ فرهنگ لطایف اللغات عبداللطیف عباسی گجراتی و ویژگی های آن فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره .۶، شماره ۱۹، سال ۱۳۹۳
۱۸ کاهش اثرات تنش کمبود آب در ارقام گلرنگ با استفاده از پرایمینگ بذر فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره .۲۰، شماره ۲، سال ۱۳۹۷
۱۹ نقش تلقیح مضاعف باکتری های آزوسپریلوم و سودوموناس در بهبود جذب عناصر غذایی در ذرت فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۸۸

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ 3-D FEM Calculation of Electric Field and Potential Distribution for HVInsulators Considering the Effects of Wind Force and Foggy Condition بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۷
۲ A conceptual view on human as a pharmaceutical production factory پنجمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر ۱۳۹۸
۳ A Harmonic Balance Based Stability Domain Analysis of Period-1 Ferroresonance بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۹
۴ A model for prediction of ice flashover faults in power grid with respect to meteorological parameters بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۹۳
۵ A New Method for Calculation of Corona Inception Voltage in Stranded Conductors of Overhead Transmission Lines بیستمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۴
۶ Adjusting the Electric Field and Voltage Distribution Along a 400 kV Transmission Line Composite Insulator Using Corona Ring دومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری ۱۳۹۴
۷ Aging of Isolating Materials in Power Cables هفدهمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۱
۸ An Improved Method for Probabilistic Evaluation of lightning-related failures of Overhead Transmission Lines with Considering Non-Vertical Strokes نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ۱۳۹۰
۹ Analysis of Corona Effect on Lightning Performance of HV Overhead Transmission Line UsingATP/EMTP بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران ۱۳۹۱
۱۰ آنالیز و شبیه سازی تاثیر تلفات غیر خطی بر پدیده رورزونانس در یک ترانسفورماتور آزمایشگاهی بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۸
۱۱ آنالیز و مدلسازی تأثیر آلودگی بر توزیع پتانسیل مقرههای بشقابی در خطوط هوایی چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ۱۳۸۵
۱۲ اتوماسیون وتجدید پیکربندی پستها وشبکه توزیع با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی جهت کاهش تلفات نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۳
۱۳ اثر امواج اولتراسونیک وکود بیولوژیک نیتروکسین بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلیVigna sinensis دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم ۱۳۹۲
۱۴ اثر باکتری های محرک رشد گیاه( Pseudomonas و Azospirillum) در انتقال مجدد هیدراتهای کربن در ذرت دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۱۵ اثر بخشی سیستم های تامین مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک ششمین کنفرانس توسعه نظام مالی در ایران ۱۳۹۲
۱۶ اثر پیش تیمار زیستی و محلول پاشی اسپرمیدین ومولفه های فلورسانس کلروفیل و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) در شرایط شور همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۹۵
۱۷ اثر تراکم کاشت و فاصله بین ردیف بر عملکرد و اجزای عملکرد در ذرت دانه ای دابل کراس 370 دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۱۸ اثر تقسیط کود اوره در زمانهای مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم ذرت دانه ای دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۱۹ اثر تلفیق کودهای آلی و شیمیایی بر برخی خصوصیات رشدی گندم اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۲۰ اثر تلفیق کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۲۱ اثر تلقیح باکتری برادی ریزوبیوم جاپونیکوم در سطوح مختلف کود اوره بر عملکرد دانه و کلروفیل گیاه سویا سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۲۲ اثر تنش خشکی و تلقیح مایکوریزا بر عملکرد دانه و تجمع پروتئین در نخود زراعی همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی ۱۳۹۱
۲۳ اثر چیدمان و انباشتگی نانولوله در پایداری پیچشی سیلندر تقویت شده توسط نانولوله های کربنی نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ۱۳۹۰
۲۴ اثر رژیم های مختلف آبیاری در مراحل مختلف فنولوژیک بر عملکرد واجزای عملکرد دانه گندم زمستانه رقم امید دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۲۵ اثر زمان و مقدار مصرف کود اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ذرت دانه ای در شاهرود دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۲۶ اثر سطوح مختلف تنش خشکی و برگزدایی و حذف تاسل بر برخی از صفات زراعی ذرت دانهای رقم دابل کراس 370 نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۰
۲۷ اثر سیستم های مختلف خاکورزی و مدیریت تغذیه ای بر برخی خصوصیات خاک و رشد گیاه ذرت پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۲۸ اثر محلول پاشی کود اوره در مراحل مختلف رشد بر خصوصیات فیزیولوژیکی در گندم دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۲۹ اثر مصرف گوگرد در خاک های دارای کمبود گوگرد روی عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۳۰ اثرات مخرب کاربرد هادی های آلومینیم - فولاد غیر استاندارد در شبکههای توزیع فشار متوسط بیستمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۴
۳۱ اثربخشی سیستمهای تامین مالی بررشد اقتصادی درکشورهای عضو اوپک چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران ۱۳۹۰
۳۲ ارائه الگوریتم نوین جهت بررسی تولیدهای پراکنده در مطالعات پخش بار، شبکه های توزیع نامتقارن بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۶
۳۳ ارزیابی اثر کاربرد قارچ های آرباسکولار میکوریزا و نیتروکسین بر ارتفاع و عملکرد بیولوژیک ذرت دانه ای ( (سینگل کراس 704 اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۳۴ ارزیابی پتانسیل باکتریهای Azospirillum وPseudomonas بر شاخص های فتوسنتزی گیاه ذرت دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران ۱۳۸۶
۳۵ ارزیابی پیری عایق های روغن - کاغذ ترانسفورماتورها در تنش حرارتی تسریع یافته " با استفاده از تست های الکتریکی، شیمیایی و مکانیکی" پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران ۱۳۸۶
۳۶ ارزیابی تاثیر باکتری های محرک رشد گیاه بر خصوصیات زراعی ذرت در منطقه شاهرود یازدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۸
۳۷ ارزیابی تاثیر شرایط مختلف مدیریت تغذیه گیاهی بر بهبود جذب عناصر غذایی گیاه ذرت یازدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۸
۳۸ ارزیابی تاثیر همزیستی قارچ های میکوریزا بر شاخص های رشد در ذرت نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۳۹ ارزیابی تأثیر تلقیح رایزوبیومی و کاربرد قارچ مایکوریزا در سطح مختلف کود پتاسیم بر عملکرد و خصوصیات فیزیومورفولوژیک سویا دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۴۰ ارزیابی تأثیر تلقیح میکوریزا و کود فسفر بر گرهزایی و رشد گیاه نخود در مراحل گلدهی و غلاف دهی اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۴۱ ارزیابی تأثیر حلقه کرونا و هادی‌های باندل بر توزیع میدان الکتریکی مقره‌های کامپوزیتی 765 کیلوولت با استفاده از روش المان محدود بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۹۲
۴۲ ارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذورکلزاBrassica napus L تولید شده درشرایط استفاده ازسویه های مختلف باکتریهای محرک رشد گیاه یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۴۳ ارزیابی روش اندازه گیری جریان نشتی مقره جهت تعیین شدت آلودگی محیطی موثر بر ایزولاسیون بیستمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۴
۴۴ ارزیابی شاخص مدیریت کربن خاک و تولید خالص اولیه اندام های زیرزمینی ذرت تحت تاثیر سیستم های مختلف خاکورزی و مدیریت تغذیهای پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۴۵ ارزیابی شاخص های جوانه زنی بذور ذرت در پاسخ به تلقیح با سویه های مختلف باکتری های محرک رشد گیاه (Azospirillum ، Pseudomonas و Azotobacter) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۴۶ ارزیابی عکس العمل نخود زراعی به تنش رطوبت و تلقیح مایکوریزایی همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی ۱۳۹۱
۴۷ ارزیابی عمر عایقی و مقدار پیری ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع در شرایط اضافه بار و تحت تنشهای حرارتی و الکتریکی نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق ۱۳۸۳
۴۸ ارزیابی عملکرد خطوط هوایی شبکه توزیع تحت شرایط صاعقه بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۸
۴۹ ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از پوشش های سیلیکون رابری RTV در پست های فشار قوی مناطق آلوده نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۳
۵۰ ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمهای توزیع در محیط تجدید ساختار شده دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق ۱۳۸۴
۵۱ ارزیابی مدل های قوس الکتریکی در شبیه سازی کلیدهای قدرت و ارائه روشی جدید به منظور بررسی پدیده قوس مجدد شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران ۱۳۸۷
۵۲ ارزیابی موضوعات ارائه شده درکنگره های علوم زراعت و اصلاح نباتات یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۵۳ ارزیابی میزان الودگی مقره ها در منطقه خوزستان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به منظور کاهش هزینه در شبکه اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی ۱۳۸۸
۵۴ ارزیابی نقش مواد ذخیره ای ساقه و برگ در عملکرد گندم تحت رژیم های مختلف رطوبتی سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران ۱۳۹۴
۵۵ استفاده از شبکه وسیع جهانی در اتوماسیون پستهای فشار قوی هجدهمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۲
۵۶ استفاده تأثیر استفاده از کودهای آلی باقی مانده کمپوست قارچ SMC وورمی کمپوست در مقایسه با کود شیمیایی نیتروژن بر برخی خصوصیات رویشی گیاه ذرت دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۴
۵۷ اندازه گیری و مدلسازی تأثیر فشار محیطی بر جریان نشتی روغن در ترانسفورماتورها بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۶
۵۸ اندازه گیری و مدلسازی تغییرات ولتاژ شکست روغنترانسفورماتورهای قدرت تحت تأثیر فشار محیطی بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۷
۵۹ Corona Ring Designation for 400 kV AC Transmission Line with Composite Insulators by FEM بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۹۰
۶۰ Damping of Ferroresonance in Coupling Capacitor Voltage Transformers with Ferroresonance Suppressing Circuits سومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت ۱۳۸۷
۶۱ Simulation of Ferroresonance in a Three Phase Three-Limbed Laboratory Transformer بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۹
۶۲ Transient Analysis of Grounding System in a Wind Farm Based on Antenna Theory Using Fast Relaxed Vector Fitting Method بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۹۳
۶۳ بازتاب امربه معروف ونهی از منکر دربرجسته ترین آثار منثور کهن فارسی تا اواخر قرن هفتم هجری کنگره بین المللی زبان و ادبیات ۱۳۹۵
۶۴ باکتریهای محرک رشد گیاهان: استفاده از پتانسیلهای آنها در پایداری اکوسیستمهای زراعی دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۶۵ بررس اثر تلقیح باکتری برادی ریزوبیوم جاپونیکوم در سطوح مختلف تقسیط کود اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۶۶ بررسی اثر اعوجاجهای هارمونیکی بر مدلسازی فرکانسی- آماری تخلیه جزئی چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ۱۳۸۵
۶۷ بررسی اثر پارامترهای شبکه برق بر ولتاژ بحرانی وقوع قوس در مقره های آلوده سیزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق ۱۳۸۷
۶۸ بررسی اثر تراکم کاشت و الگوی کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۶۹ بررسی اثر دو منبع مختلف سیلیس بر میزان آلودگی به ساقه خوار Chilo suppresalis Walker و عملکرد گیاه برنج، رقم طارم هاشمی و لاین 843 همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی ۱۳۹۱
۷۰ بررسی اثر سطوح مختلف تنظیمکنندههای رشد گیاهی بر کالوس زایی گیاه رازیانه اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۷۱ بررسی اثر قارچ میکوریزا در سطوح مختلف کاربرد فسفر و پتاسیم بر عملکرد و میزان فسفردانه در ذرت دانه ای دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۷۲ بررسی اثر متقابل انواع کود های نیتروژن و مدیریت آنها برخصوصیات کمی و کیفی چغندرقند در منطقه شاهرود دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۷۳ بررسی اثر متقابل برقگیرهای اکسید روی و اضافه ولتاژهای فرورزونانس به کمک نرم افزار EMTP نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۳
۷۴ بررسی اثر مقاومت وصل بر روی امواج گذرای سریع ناشی از کلیدزنی در پستهای فشارقوی با عایق گازیgis ششمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت ۱۳۹۰
۷۵ بررسی اثرات تنش خشکی بر برخی صفات گلرنگ بهاره تحت تاثیر محلول پاشی سدیم نیتروپروساید و اسید آسکوربیک همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی ۱۳۹۱
۷۶ بررسی اثرات تنش خشکی بر عملکرد و برخی صفات گلرنگ بهاره تحت تاثیر محلول پاشی سدیم نیتروپروساید و اسیدآسکوربیک اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی ۱۳۹۲
۷۷ بررسی اثرات سوء دمای محیط در کارآئی ترانسفورماتورهای قدرت و راههای تعدیل آن شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۰
۷۸ بررسی اثرپرایمینگ باکتری ریزوبیوم و کود دامی برعملکرد نخود یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۷۹ بررسی اثرچندنوع خاکپوش و مدیریت بهینه سیستم های کودی شیمیایی ارگانیک و بیولوژیک برصفات آگرواکولوژیک خرفه درچینهای مختلف دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۸۰ بررسی اثردومنبع مختلف سیلیس برمیزان جذب تولید ماده خشک عملکردواجزای عملکردبرنج رقم طارم هاشمی و لاین 843 دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۸۱ بررسی انتشار و مکان یابی تخلیه الکتریکی جزئی در سیم پیچ ترانسفورماتور به کمک تئوری خطوط انتقال دارای چند هادی بر پایه اطلاعات ساختمانی یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ۱۳۸۷
۸۲ بررسی پدیده فرورزونانس و تاثیر پارامترهای موثر بر آن در ترانسفورماتورهای توزیع به کمک نرم افزار EMTP هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق ۱۳۸۲
۸۳ بررسی تاثیر آبیاری و پرایمینگ بذر برعملکرد، زیست توده و شاخص برداشت ارقام گلرنگ همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۹۵
۸۴ بررسی تاثیر استفاده از کود آلی باقی مانده کمپوست قارچ خوراکی، قارچ میکوریزای آرباسکولار و کود شیمیایی نیتروژنه بر تجمع ماده خشک و عملکرد دانه گیاه لوبیا چشم بلبلی پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۸۵ بررسی تاثیر استفاده از کود آلی پسماند کمپوست قارچ خوراکی، قارچ میکوریزای آرباسکولار و کود شیمیایی نیتر ژنه بر کلونیزاسیون میکوریزایی برخی خصوصیات خاک پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۸۶ بررسی تاثیر SMC و کود نیتروژن بر عملکرد اقتصادی گیاه نخود و وزن صد دانه و وزن خشک ساقه پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۸۷ بررسی تاثیر برقگیرهای اکسید روی برروی اضافه ولتاژ ناشی از صاعقه درخط انتقال و پست های فشارقوی بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران ۱۳۹۱
۸۸ بررسی تاثیر پرایمینگ بذر توسط سویه های ازتوباکتر و آزوسپیریلیوم بر خصوصیات رشد ، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران ۱۳۸۶
۸۹ بررسی تاثیر پیش تیمار بذر بر عملکرد دانه، درصد روغن و عملکرد روغن ارقام گلرنگ تحت رژیم های مختلف آبیاری همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۹۵
۹۰ بررسی تاثیر رژیم های مختلف رطوبتی در مراحل مختلف فنولوژیکی برمنحنی پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد گندم زمستانه اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۳
۹۱ بررسی تاثیر شرایط محیطی بر اضافه ولتاژهای القایی ناشی از وقوع صاعقه در خطوط هوایی ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران ۱۳۹۳
۹۲ بررسی تاثیر غلظت های مختلف اسیدهیومیک و زمان های پرایمینگ بذربررشد گیاهچه گندم یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۹۳ بررسی تاثیر فرسودگی سطح هادی بر پدیده ی کرونا با استفاده از نتایج تجربی اولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روشهای محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر ۱۳۹۲
۹۴ بررسی تاثیر قارچ مایکوریزا و کودهای فسفره و پتاسه بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در منطقه دارای خاک های شور همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ۱۳۹۲
۹۵ بررسی تاثیر قارچ میکرویزا و امواج فراصوت بر برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella sativa L.) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۲
۹۶ بررسی تاثیر قارچ میکوریز، ورمی کمپوست و اسید هیومیک بر عملکرد اسانس، درصد اسانس و کلونیزاسیون ریشه گیاه دارویی رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ۱۳۹۲
۹۷ بررسی تاثیر قارچ میکوریزای آرباسکولار (AM) و فسفر دراستقرارگیاه شبدردر شرایط شوری دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران ۱۳۸۶
۹۸ بررسی تاثیر کاربرد باکتری ریزوبیوم و تیوباسیلوس و قارچمیکوریزا بر اجزای عملکرد در لوبیا چشم بلبلی دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۴
۹۹ بررسی تاثیر کودهای زیستی و آلی بر روی کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۰
۱۰۰ بررسی تاثیر محل جبران سازها بر تعدیل اضافه ولتاژ های کلیدزنی درخطوط ترکیبی فشار قوی سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران ۱۳۹۰
۱۰۱ بررسی تاثیر محلول پاشی اسید آسکوربیک و اسید سالیسیلیک بر محتوی نسبی آب برگ و پایداری غشای پلاسمایی گیاه کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L) تحت شرایط تنش کم آب دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۳
۱۰۲ بررسی تاثیر محلول پاشی اسیدآسکوربیک و اسیدسالیسیلیک بر محتوی کلروفیل و کاروتنوئید گیاه کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L) تحت شرایط تنش کم آب سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۱۰۳ بررسی تاثیر محلول پاشی کود اوره در مرحله گرده افشانی بر رشد و عملکرد گندم زمستانه یازدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۸
۱۰۴ بررسی تاثیر محلولپاشی اسیدآسکوربیک و اسیدسالیسیلیک بر محتوای کلروفیل و کاروتنوئید گیاه کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L) تحت شرایط تنش کم آب سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۱۰۵ بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود دامی و پرایمینگ بذرتوسط باکتریهای آزوسپیریلیوم و ازتوباکتربرخصوصیات رشد عملکرد و اجزای عملکرد ذرت یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۰۶ بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود گوگرد ، ورمی کمپوست و باکتری تیوباسیلوس بر افزایش قابلیت جذب فسفر خاک اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۱۰۷ بررسی تاثیر میکوریزا، تیوباسیلوس و کود گوگرد بر میزان کلروفیل و محتوای نسبی آب RWC برگ ذرت Zea Mays L. نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۰
۱۰۸ بررسی تاثیر همزیستی میکوریزایی برراندمان مصرف آب دربوته های ذرت درشدت های مختلف تنش آب یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۰۹ بررسی تاثیرقارچ های میکوریزا و کود آلی برروی برخی صفات کمی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۱۰ بررسی تاثیرکاربرد گوگرد وتیوباسیلوس برمقدارفسفردانه و کلونیزاسیون ریشه ذرت توسط قارچ میکوریزاGlomus intraradices دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۱۱ بررسی تاثیرکودهای دامی بیولوژیک و شیمیایی برعملکرد گیاه ذرت علوفه ای و برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۱۲ بررسی تاثیرهمزیستی قارچ های میکوریزای آرباسکولار برعملکرددانه و راندمان مصرف آب درذرت تحت شرایط کم آبی به روش اورتوگونال دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۱۳ بررسی تأثیر اتصال انتهایی و فاصله خزشی بازوهای پلیمری دکل های خطوط فشرده برشدت میدان الکتریکی با استفاده از روش المان محدود بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۸
۱۱۴ بررسی تأثیر قارچ میکوریزا و باکتری مزوریزوبیوم بر گره بندی و درصد کلونیزاسیون لوبیا چشم بلبلی ( Vignasinensis L. ) در تنش کم آبیاری دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۱۱۵ بررسی تأثیر کودهای آلی باقی مانده کمپوست قارچ SMC و ورمی کمپوست در مقایسه با کود شیمیایی نیتروژن بر کلونیزاسیون میکوریزاییو برخی خصوصیات خاک دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۴
۱۱۶ بررسی تأثیر هم زیستی قارچ میکوریزا و باکتری مزوریزوبیوم بر عملکرد لوبیا چشم بلبلی (vigna sinensis L) در شرایط تنش کم آبیاری دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۱۱۷ بررسی تحمل ژنوتیپ های مختلف جوبه تنش گرمایی انتهای دوره رشد یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۱۸ بررسی تغییرات خواص عایقی روغن ترانسفورماتور تحت تاثیر تنش حرارتی با استفاده از تست های پیری تسریع یافته شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران ۱۳۸۷
۱۱۹ بررسی توزیع دمایی و میدان الکتریکی در کابل فشارقوی متناوب و با حضور حفره بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۹
۱۲۰ بررسی رابطه آینده نگری مدیران با عملکرد در واحدهای صنعتی ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت ۱۳۹۵
۱۲۱ بررسی رابطه تفکر سیستمی مدیران با عملکرد در واحدهای صنعتی کنفرانس علمی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و بیمه ۱۳۹۵
۱۲۲ بررسی رابطه شبکه های اجتماعی و طلاق عاطفی در شهرستان نورآباد لرستان پنجمین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران ۱۳۹۶
۱۲۳ بررسی رابطه مولفه های تفکر استراتژیک مدیران با عملکرد سازمانی در واحدهای صنعتی ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت ۱۳۹۵
۱۲۴ بررسی رفتار پیرشدگی عایق سلولز در نقطه مرزی 105 درجه سانتی گراد بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۵
۱۲۵ بررسی رفتار مزارع بادی با توربین های مختلف تحت حالات گذرای الکترومغناطیسی اتصال کوتاه ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران ۱۳۹۳
۱۲۶ بررسی رفتار مقره های چینی در خطوط هوایی توزیع تحت شرایط آلودگی محیط سیزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق ۱۳۸۷
۱۲۷ بررسی روابط همبستگی بین برخی شاخصهای رشدوعملکرددربوته های ذرت میکوریزایی تحت شرایط کم آبی دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۲۸ بررسی روشهای تعیین پارامترهای صاعقه دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق ۱۳۸۶
۱۲۹ بررسی عکس العمل گیاه ذرت در طول فصل رشد در پاسخ به تلقیح با سویه های مختلف باکتریهای محرک رشد (Pseudomonas و Azospirillum) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران ۱۳۸۶
۱۳۰ بررسی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی گیاه دارویی استویا Stevia rebaudiana Bertoni در واکنش به قارچ های اندوفیتی و کاربرد پلی آمین اسپرمیدین تحت تنش شوری ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی ۱۳۹۷
۱۳۱ بررسی فیزیولوژیکی روابط منبع و مخزن و ارتباط آنها با عملکرد دانه ذرت دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۱۳۲ بررسی مدیریت خاکورزی ، همزیستی میکوریزا و پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک برمیزان عملکرد دانه، مقدار کلروفیل کل و میزان کارتنوئید در گیاه سورگوم نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی ۱۳۹۴
۱۳۳ بررسی مدیریت خاکورزی و پرایمینگ بذر با مایکوریزا و اسید سالیسیلیک بر عملکرد بیولوژیک، فسفر قابل جذب خاک و درصد کلونیزاسیون در گیاه ذرت نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی ۱۳۹۴
۱۳۴ بررسی مدیریت خاکورزی و پرایمینگ بذر با مایکوریزا و اسید سالیسیلیک برمیزان عملکرد دانه، مقدار کلروفیل کل و میزان کارتنوئید در گیاه ذرت نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی ۱۳۹۴
۱۳۵ بررسی مدیریت خاکورزی، همزیستی میکوریزایی و پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک برعملکرد بیولوژیک، درصد کلونیزاسیون و فسفر قابل جذب خاک در گیاه سورگوم نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی ۱۳۹۴
۱۳۶ بررسی مشکلات برقگیرها در شبکه توزیع نیروی برق استان بوشهر بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۵
۱۳۷ بررسی مشکلات ساخت نسنجیده سدهای مخزنی و به خطر افتادن سلامت انسان سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۵
۱۳۸ بررسی میدا نهای الکتریکی و مغناطیسی در خطوط مرکب و مقایسه اثرات آن با خطوط منفرد بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۸
۱۳۹ بررسی میزان اثربخشی متغیرهای تعدیل گر بر مولفه های تفکر استراتژیک مدیران کنفرانس علمی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و بیمه ۱۳۹۵
۱۴۰ بررسی میزان پروتئین و عملکرد دانه گندم تحت تنش رطوبتی در مراحل مختلف فنولوژیکی همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی ۱۳۹۴
۱۴۱ بررسی نقش توسعه کارآفرینی در توسعه پایدار همایش ملی دانشگاه کارآفرین (صنعت دانش محور) ۱۳۹۲
۱۴۲ بررسی و مطالعه تستهای دی الکتریک ترانسفورماتورهای فشار قوی شبکه بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۸
۱۴۳ بررسی و مطالعه تستهای گازکروماتوگرافی و کنترل کیفی 300 دستگاه ترانسفورماتور صنایع کشور بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۶
۱۴۴ بررسی و مقایسه روش های نوین جهت بررسی کیفیت و پایش بر قگیرها یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق ۱۳۸۵
۱۴۵ بررسی وابستگی میکوریزایی گیاه ذرت در پاسخ به همزیستی با گونه های مختلف قارچ میکوریزای آرباسکولار و مقادیر مختلف فسفر دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران ۱۳۸۶
۱۴۶ بررسی هماهنگی عایقی در خطوط ترکیبی فشار قوی بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۹
۱۴۷ بررسی هماهنگی عایقی در خطوط فشار قوی کابلی بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۹
۱۴۸ بررسی همبستگی بین شاخص های جوانه زنی بذور ذرت در پاسخ به تلقیح با باکتری های محرک رشد گیاه یازدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۸
۱۴۹ برهمکنش قارچ مایکوریزا، باکتری تیوباسیلوس و کود گوگرد بر pH خاک نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۰
۱۵۰ بهبود پروفایل ولتاژ و کمینه سازی توان راکتیو در پستهای توزیع اولیه با استفاده از برنامه ریزی ترکیبی دینامیکی فازی سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران ۱۳۸۴
۱۵۱ بهرهبرداری بهینه یک میکرو شبکه با هدف کمینه سازی هزینه هابه کمک الگوریتم تجمع ذرات (PSO) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۹
۱۵۲ بهینه سازی شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم جایابی بهینه پستها در مراکز ثقل بار و تعیین مسیر فیدر فشار ضعیف دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران ۱۳۸۳
۱۵۳ بهینه سازی مصرف فسفر با استفاده از قارچ میکوریزا و تأثیر آن بر جذب عناصر معدنی در زراعت دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۱۵۴ پیش بینی طول عمر عایق های سلولزی ترانسفورماتورهای قدرت تحت تاثیرتنش حرارتی بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۵
۱۵۵ تاثیر آبیاری مزارع بر روی لغزش های رودخانه ها وتاثیر لغزش ها بر تخریب زمین های کشاورزی دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی ۱۳۹۲
۱۵۶ تاثیر آرایش هادی های خطوط انتقال کمپکت در افزایش یکنواختی میدان الکتریکی جهت افرایش توان انتقالی بیستمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۴
۱۵۷ تاثیر اعمال رژیم های مختلف آبیاری در مراحل مختلف فنولوژیکی بر شاخص های فتوسنتزی گندم دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۱۵۸ تاثیر پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه ذرت (.Zea mays L) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی ۱۳۹۴
۱۵۹ تاثیر تلقیح همزمان باکتری رایزوبیوم و حل کننده فسفردرشرایط کم آبیاری بربرخی ازپارامترهای زراعی لوبیا یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۶۰ تاثیر تنش کم آبیاری و محلول پاشی ساکارز بر عملکرد و اجزای عملکردلوبیا چشم بلبلی .(L.vignasinensis) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی ۱۳۹۲
۱۶۱ تاثیر رژیم های مختلف رطوبت در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در طول فصل رشد دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۱۶۲ تاثیر قارچهای میکوریزای آرباسکولار برروی برخی ازشاخصهای رشدو عملکرد درذرت تحت شرایط تنش کم آبی یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۶۳ تاثیر کاربرد امواج فراصوت بر خصوصیات جوانه زنی کنجد رقم هلیل همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۹۵
۱۶۴ تاثیر کاربرد بیوچار بر عملکرد و اجزای عملکرد اکوتیپ های گیاه دارویی شنبلیه در رژیم های مختلف آبیاری همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۹۵
۱۶۵ تاثیر کاربرد کود زیستی بارور 2، باکتری رایزوبیوم ژاپونیکوم و پرایمینگ بر برخی صفات رشدی سویا همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی ۱۳۹۱
۱۶۶ تاثیر کاربرد متانول بر خصوصیات زراعی کنجد رقم هلیل همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۹۵
۱۶۷ تاثیر محلول پاشی ساکارز بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد لوبیا چشم بلبلی L. vigna sinensis در شرایط تنش کم آبیاری دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۶۸ تاثیر محلول پاشی سدیم نیتروپروساید بر تجمع ماده خشک در گیاه آفتاب گردان تحت تنش کم آبیاری سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۵
۱۶۹ تاثیر مدیریت مصرف کود اوره از طریق محلول پاشی در مراحل مختلف رشد بر کمیت و کیفیت دانه در گندم زمستانه دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران ۱۳۸۶
۱۷۰ تاثیر ورمی کمپسوت برعملکرد نخود درشرایط تنش وغیرتنش خشکی یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۷۱ تاثیر ورمی کمپوست و کود اوره بر درصد اسانس و تعداد دانه در چتر در دو توده بومی گیاه دارویی گشنیز (.Coriandrum sativum L ) همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۱۷۲ تاثیر ورمی کمپوست و میکوریزا بر میزان کلروفیل،ارتفاع و عملکرد آویشنThymus vulgaris دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۷۳ تاثیراعمال رژیمهای مختلف آبیاری درمراحل مختلف فنولوژیکی برمیزان پروتئین و عملکرددانه گندم دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۷۴ تاثیرتنش کم آبی و محلول پاشی اسیدآسکوربیک برعملکردواجزای عملکردسیاهدانه Nigella sativa L. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۷۵ تاثیرکمپوست و کود نیتروژنه بربرخی صفات گیاه گلرنگ Carthamus tinctorius L دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۷۶ تاثیرکمپوست و کود نیتروژنه برشاخص سطح برگ و برخی صفات گلرنگ Carthamus tinctorius L دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۷۷ تاثیرکودهای بیولوژیک برعملکردومقداراسانس گیاه آویشن Thymus vulgaris L دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۷۸ تاثیرمحلول پاشی اسید آسکوربیک برشاخصهای رشدسویا درشرایط کم آبیاری دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۷۹ تاثیرمحلول پاشی اسید سالیسیلیک بربرخی صفات کمی و کیفی ریشه چغندرقند تحت شرایط کم آبیاری یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۸۰ تاثیرمحلول پاشی اسیدآسکوربیک وسدیم نیتروپروسایدبربرخی صفات گلرنگ تحت تنش کم آبیاری دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۸۱ تاثیرمحلول پاشی ساکارز بر بیوماس، مقدار آب نسبی و عملکرد لوبیا چشم بلبلی (vigna sinensis L.) در شرایط تنش کم آبیاری همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی ۱۳۹۱
۱۸۲ تاثیرمحلول پاشی متانول برعملکردواجزای عملکردسیاهدانه Nigella sativa L.تحت شرایط کم آبیاری دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۸۳ تأثیر پرایمینگ بذر در مزرعه بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۱۸۴ تأثیر تلقیح میکوریزا و تیوباسیلوس بر خصوصیات کمی وکیفی گیاه سیر در مقادیر مختلف گوگرد اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۱
۱۸۵ تأثیر تلقیح همزمان میکوریزا و کود زیستی فسفاته بارور-2 در سطوح مختلف فسفر بر برخی پارامترهای زراعی نخود رقم هاشم اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۱۸۶ تأثیر تیمار محلول پاشی اسیدسالیسیلیک در کاهش اثرات تنش خشکی بر رشد و عملکرد گیاه خرفه (Portulaca oleracea L) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۱۸۷ تأثیر زمانهای مختلف مصرف سولفات روی و تاریخ کاشت بر عملکرد دانه نخود دیم اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۱۸۸ تأثیر کاربرد سالیسیلیک اسید بر برخی خصوصیات کیفی خرفه (Portulaca oleracea L) در شرایط کم آبیاری سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۱۸۹ تأثیر کود گوگرد گرانوله آلی و مایه تلقیح باکتری جنس تیوباسیلوس بر عملکرد سویا در شرایط هیدروپرایم دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۱۹۰ تأثیر محلول پاشی و کاربرد خاکی فولومیکس در شرای بیوپرایمینگ بذر بر برخی صفات فیزیولوژیک سویا دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۴
۱۹۱ تأثیر میکوریزا و کود زیستی فسفاته بارور 2 بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود رقم هاشم تحت تأثیر سطوح مختلف کود فسفر نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۰
۱۹۲ تجزیه علیت عملکرددانه و خصوصیات وابسته ژنوتیپ های جو تحت شرایط تنش و بدون تنش گرما یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۹۳ تجزیه و تحلیل انرژی های ورودی و خروجی در تولید محصولات زراعی در ایران نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۱۹۴ تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در گندم امید تحت رژیم های مختلف رطوبت در مراحل مختلف رشد در شرایط مزرعه ای همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت ۱۳۹۰
۱۹۵ تحلیل تأثیر شکل مقره های پلیمری بر رفتار الکتریکی آنها در محیط های آلوده بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۵
۱۹۶ تحلیل و مقایسه عمرعایقی کابلهای فشارقوی EPR XLPE تحت تنشهای چندگانه نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ۱۳۹۰
۱۹۷ تخمین عمر عایقی کابل های فشار قوی تحت تن شهای الکتریکی- حرارتی،تغییرات بار و گذراهای حرارتی بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۷
۱۹۸ تخمین عمرسپری شده ترانسفورماتورهای قدرت با تکنیک های شیمیایی بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۵
۱۹۹ تخمین نرخ شکست الکتریکی سطحی در خطوط انتقال بر اثر یخ زدگی مقره با استفاده از روش های هوشمند کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق و کامپیوتر ۱۳۹۴
۲۰۰ تخمینگر همزمان مقاومت استاتور به منظور بهبود عملکرد سیستم کنترل برداری بدون سنسور با در نظر گرفتن تلفات آهنی شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران ۱۳۸۷
۲۰۱ تشخیص خطاها و میزان خاصیت عایقی سلولز در ترانسفورماتورها با استفاده از منطق فازی یازدهمین کنفرانس مهندسی برق ۱۳۸۲
۲۰۲ تشخیص خطاهای عایقی ترانسفورماتور با استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن به کمک شبکه عصبی ـ فازی نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۳
۲۰۳ تشخیص و محل یابی تخلیه جزیی در ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از تبدیل موجک و انرژی آن در سیگنال ولتاژ چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ۱۳۸۵
۲۰۴ تعیین پارامترهای قوس الکتریکی در عایق های آلوده به روش الگوریتم ژنتیک بیستمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۴
۲۰۵ تعیین شاخص های روغن ترانسفورماتور تحت تأثیر تنش حرارتی بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۷
۲۰۶ تعیین قابلیت بارگذاری ترانسفورماتور با استفاده از مدل حرارتی فازی پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران ۱۳۸۶
۲۰۷ تعیین منحنی پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد گندم زمستانه به وقوع تنش آب در مراحل مختلف رشد همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت ۱۳۹۰
۲۰۸ تعیین منحنی پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد گندم زمستانه به وقوع تنش آب در مراحل مختلف فنولوژیکی دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۲۰۹ تولید پایدار و بهبود جذب عناصر غذایی ذرت در عکس العمل به تلقیح بذر توسط باکتریهای محرک رشد دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران ۱۳۸۶
۲۱۰ جایابی بهینه برقگیرهای ZnO در خطوط انتقال و پست های فشار قوی به کمک نرم افزار EMTP هفدهمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۱
۲۱۱ جایابی بهینه تجهیزات کلید زنی بر اساس هزینه قابلیت اطمینان در سیستم های توزیع بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۸
۲۱۲ جایابی بهینه ریکلوزرها در شبکه توزیع جهت کاهش انرژی توزیع نشده با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق ۱۳۹۱
۲۱۳ حفاظت از توربینهای بادی در مقابل برخورد صاعقه نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران ۱۳۹۱
۲۱۴ حفاظت تجهیزات شبکه های توزیع در برابر اضافه ولتاژهای مخرب سیستم قدرت نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق ۱۳۸۳
۲۱۵ خوانش پسااستعماری بازیهای رایانه ای غربی و بازنمایی خاورمیانه درآنها ( مطالعه ی موردی: بازی ندای وظیفه(Call of Duty)) نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید ۱۳۹۱
۲۱۶ دسته بندی مدلهای مداری برقگیرهای اکسید فلزی در مقابله با اضافه ولتاژها با زمان پیشانی مختلف دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر ۱۳۹۳
۲۱۷ روشی نوین در تفکیک محل وقوع تخلیهجزئی در دو عایق اصلی ترانسفورماتور قدرت بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۵
۲۱۸ ساختارهای کتابخانه ای برای آموزش های الکترونیکی دومین همایش آموزش الکترونیک ۱۳۸۳
۲۱۹ شبیه سازی اضافه ولتاژ ناشی از قوس بازگشتی با مدلهای گوناگون برق گیر اکسید روی بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۶
۲۲۰ شبیه سازی تاثیر حضور رطوبت و حفره بر توزیع میدان الکتریکی کابل15 کیلوولت با استفاده از روش اجزاء محدود بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۸
۲۲۱ شبیه سازی توزیع میدان الکتریکی و پتانسیل در کابلهای مرطوب سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران ۱۳۸۹
۲۲۲ شبیه سازی سه بعدی توزیع میدان الکتریکی در کابل فشار قوی با حضور حفره سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران ۱۳۸۹
۲۲۳ شبیه سازی و تعیین توزیع میدان الکتریکی در کابلهای فشارقوی در حضور حفره با استفاده از روش اجزاء محدود بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۸
۲۲۴ شبیه سازی و مقایسه اضافه ولتاژهای ناشی از پدیده کلیدزنی به کمک مدلهای گوناگون برق گیر اکسید روی دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران ۱۳۸۶
۲۲۵ شناسایی و رتبه بندی قابلیتهای سازمانی موثر بر موفقیت برنامه های مدیریت دانش در صنعت بیمه هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه ۱۳۹۰
۲۲۶ ضرورت هستی شناختی آموزش چند فرهنگی در بازسازی دموکراتیک ساختار اجتماعی ایران همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی ۱۳۹۲
۲۲۷ طراحی، مدلسازی و شبیهسازی کنترلکننده مرکزی برای سیستم تولید الکتریسیتهبا منابع تجدیدپذیر ترکیبی در حضور ژنراتور القایی دو سو تغذیه DFIG چهارمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق ۱۳۹۴
۲۲۸ علل قطع خطوط هوایی برق فارس ناشی از گالوپینگ، طراحی و اجرای نامناسب بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۵
۲۲۹ قابلیت بارگذاری ترانسفورماتور در شرایط فوق تحریک بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۵
۲۳۰ قابلیت بارگذاری ترانسفورماتوردردمای محیط متغیر دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق ۱۳۸۶
۲۳۱ کاهش آلودگی های محیط زیست با استفاده از قارچ میکوریزا با کاهش مصرف کود های شیمیایی فسفر و پتاسیم همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ۱۳۹۲
۲۳۲ کاهش ا ضافه ولتاژهای گذرای سریع ناشی ازکلیدزنی درپست های فشارقوی با عایق گازی بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۹۱
۲۳۳ کنترل موتور القایی بدون سنسور سرعت با استفاده ازشبکه های عصبی یازدهمین کنفرانس مهندسی برق ۱۳۸۲
۲۳۴ کنترل ولتاژتماسی ریل درسیستم های حمل و نقل ریلی برقی باتغذیه DC دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق ۱۳۸۶
۲۳۵ محاسبه جریان اتصال کوتاه در شبکه‌های نامتعادل توزیع همراه با تولید پراکنده اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل ۱۳۸۵
۲۳۶ محاسبه و بررسی جامع امپدانس خطوط هوایی در شبکه های توزیع بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۶
۲۳۷ محاسبه و بهینه سازی قابلیت انتقال کل (TTC) به روش ترکیبی معیار عملکرد خط و آنالیز حساسیت با استفاده از TCSC نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۳
۲۳۸ مد لسازی و تعیین وقوع پدیده جرقه برگشتی در خطوط انتقال بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۷
۲۳۹ مدرنیته و هویت قومی- فرهنگی در کردستان (تحلیل جامعه شناختی اثرگذاری عناصر مدرن بر نحوه نگرش به نمادهای هویت قومی- فرهنگی به شیوه نظریه زمینه ای) همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی ۱۳۹۲
۲۴۰ مدل سازی جامع سیستم های زمین برای تحلیل حالات گذرای الکترومغناطیسی با استفاده از روش برازش برداری ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران ۱۳۹۳
۲۴۱ مدلسازی دینامیکی و پیش بینی دامنه گالوپینگ عمودی و پیچشی در خطوط هوایی دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران ۱۳۸۳
۲۴۲ مدلسازی سطح برگ گیاه موسیر (Allium hirtifolium) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا ۱۳۹۲
۲۴۳ مدلسازی سیستم حمل و نقل ریلی - برقی DC بمنظور کنترل جریان سرگردان و ولتاژ تماسی ریل بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۵
۲۴۴ مدلسازی گسترده نوسانات گالوپینگ خطوط هوایی انتقال انرژیبا استفاده از شبیه سازی و آنالیز معادلات مشتقات جزیی بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۷
۲۴۵ مدلسازی ولتاژ ریل و جریان سرگردان شبکههای ریلی و برقی چند ترنی بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۷
۲۴۶ مدیریت عمر عایق کاغذ در سلولزی تحت تاثیر نقطه داغ 160 درجه سانتیگراد در ترانسفورماتورهای قدرت پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران ۱۳۸۶
۲۴۷ مطالعات پیرسازی لاستیک سیلیکونی تحت اعمال میدان های الکتریکی و حرارتی بیستمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۴
۲۴۸ مطالعه آنکلوزیون های سیال در کانسار مس نظرآباد (شهرستان زرندیه - شمال شرق استان مرکزی) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور ۱۳۹۳
۲۴۹ مطالعه اثر تنظیمکنندههای رشد گیاهی بر باززایی غیر مستقیم از ریزنمونه هیپوکوتیل در گیاه رازیانه اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۲۵۰ مطالعه بر همکنش بیوپرایمینگ، محلول پاشی و کاربرد خاکی فولومیکس بر صفات وزن هزار دانه، ارتفاع بوته و تعداد غلاف در بوته سویا دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۴
۲۵۱ مطالعه تاثیر اسموپرایمینگ و هیدروپرایمینگ در سطوح مختلف کود گوگرد گرا نوله بر عمق دانه، تعداد دانه در ردیف بلال، میزان کلروفیل و عملکرد ذرت ( رقم سینکل کراس 704) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۲۵۲ مطالعه تاثیر کاربرد کود زیستی بارور 2،باکتری رایزوبیوم ژاپونیکوم و پرایمینگ بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۲۵۳ مطالعه تلفیقی اثر تلقیح مضاعف ریزوبیوم و تیوباسیلوس در سطوح مختلف کود نیتروزن بر عملکرد بیولوژیک لوبیا چشم بلبلی اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۲
۲۵۴ مطالعه تلقیقی اثر تلقیح میکوریزا و کاربرد باکتری ریزوبیوموتیوباسیلوس بر رشد لوبیا چشم بلبلی دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۴
۲۵۵ مطالعه جذب ماکروالمنت های فسفر و پتاسیم در ذرت متأثر از کاربرد قارچ میکوریزا در سطوح مختلف فسفر و پتاسیم در شرایط شور دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۲۵۶ مطالعه روند جذب عناصر غذایی دانه ذرت در پاسخ به تلقیح با باکتری های محرک رشد گیاه یازدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۸
۲۵۷ مطالعه کارایی سویه های مختلف باکتری محرک رشد Azospirillum در طی مراحل رشد گیاه ذرت یازدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۸
۲۵۸ مطالعه مدیریت تلفیقی تلقیح مضاعف ریزوبیوم و تیوباسیلوس در سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد دانه لوبیا چشم بلبلی اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۲
۲۵۹ مطالعه و ارزیابی پیرشدگی عایق کاغذ سلولزی ترانسفورماتورهای قدرت به کمک تست های شتاب دهنده بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۶
۲۶۰ معرفی روشی جدید برای شناسائی تخلیه جزئی در گازSF6 توسط سنسورهای گازی نانو لوله های کربنی CNTs سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران ۱۳۸۹
۲۶۱ مقایسه تاثیر سه نوع کمپوست پسماند شهری برغلظت عناصر غذایی کم مصرف و برخی خصوصیات شیمیایی خاک ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند ۱۳۹۱
۲۶۲ مقایسه تاثیر سه نوع کمپوست پسماندشهری برعملکرد کیفی و کمی گوجه فرنگی ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند ۱۳۹۱
۲۶۳ مکانیابی تخلیه جزئی در ترانسفورماتورهای قدرت با سیم پیچی دیسکی ساده بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۷
۲۶۴ نتایجی از 3 C -کدهای خودمکمل ماکسیمال اولین همایش ملی ریاضیات زیستی ۱۳۹۷
۲۶۵ نقش اوقات فراغت با تکیه بر ورزش، بر سلامت روان از دیدگاه اسلام، احادیث و متخصصان اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان ۱۳۹۴
۲۶۶ نقش UPFC به عنوان یکی از موثرترین ادوات FACTS در کاهش تلفات خطوط انتقال نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ۱۳۸۵
۲۶۷ نقش کودهای بیولوژیک بر خصوصیات رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای در اکوسیستم زراعی اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۲۶۸ نقش نگرش مذهبی در پیش بینی تفکر انتقادی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری ۱۳۹۳
۲۶۹ نگاه مفهومی به انسان به عنوان کارخانه ی تولید دارو کنگره انسان شناسی زیستی و انسان شناسی پزشکی ۱۳۹۷
۲۷۰ هماهنگی رلهها، کلیدهای بازبست و فیوزها در شبکه توزیع پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران ۱۳۹۱
۲۷۱ هماهنگی عایقی در پست های گازی (GIS) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۸
۲۷۲ یک روش جدید مدل سازی پست های GIS جهت شبیه سازی اضافه ولتاژهای گذرای بسیار سریع بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۹۰
۲۷۳ یک روش گسترش یافته جدید برای محاسبه نرخهای خرابی مربوط به صاعقه در خطوط انتقال هوایی بر مبنای تواناییهای MATLAB و ATP بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۹۰