CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر محمد محمودیان شوشتری

Doctor Mohammad Mahmoodian Shoushtari

استاد،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

کد محقق - Researcher ID: 4798

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر محمد محمودیان شوشتری

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
هیات تحریریهدوفصلنامه مهندسی آبشوشتر،خوزستان

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

محمدحسین جعفری

Mohammadhosein Jafari

رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد

غلامعلی دهشیری

Gholamali Dehshiri

رئیس کل دادگستری استان یزد

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر محمد محمودیان شوشتری در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ آستانه حرکت رسوب در محاری تحت فشار مربعی شکل پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران ۱۳۸۴
۲ آنالیز لرزه ای غیرخطی سدهای بتنی وزنی مشتمل بر اندرکنش سد و مخزن با تکیه بر معیارهای پایداری هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۹۲
۳ اثر زاویه ی صفحات مثلثی شکاف دار متصل به ساحل بر بیشینه عمق آبشستگی در خم 90درجه دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری ۱۳۹۵
۴ اثر شکاف بر آبشستگی موضعی صفحه ی مثلثی متصل به ساحل در قوس 90 درجه ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۵
۵ اثر شکاف در سری صفحات مثلثی متصل به ساحل برآبشستگی موضعی در قوس ملایم 90 درجه ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۵
۶ اثر صفحه جان پناه بر توپوگرافی بستر حول صفحه اول درسری صفحات مثلثی متصل به ساحل در قوس ملایم 09 درجه دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری ۱۳۹۵
۷ ارزیابی آسیب پذیری آلودگی آب های زیرزمینی دشت رامهرمز با مدل دراستیک در محیط GIS چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی ۱۳۹۶
۸ ارزیابی مدل های GIUH-NASH و GCIUH-CLARK در حوضه معرف کسیلیان هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ۱۳۸۸
۹ ارزیابی هیدرگراف واحد لحظهای ژئومورفولوژیکی بر مبنای روش ناش در حوضه های بدون آمار بارندگی پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۸۸
۱۰ استفاده از روش های عددی پیشرفته برای شبیه سازی برخورد جریان های سیلابی آشفته اولین همایش ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی ۱۳۸۹
۱۱ استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی برای مدل سازی بازماند کلر درسیستم های توزیع آب شهری اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی ۱۳۹۱
۱۲ استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی برای مدلسازی بازماند کلر درسیستم های توزیع آب شهری دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) ۱۳۹۱
۱۳ اصلاح رودخانة کارون در بازة ملاثانی تا اهواز با استفاده از مدل HEC-RAS هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه ۱۳۸۵
۱۴ برآورد بارمعلق رسوب با استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی وسیستم استنتاجی فازی -عصبی تطبیقی ومقایسه با نتایج روش اینشتین (مطالعه موردی:رودخانه بالخلی چای- ایستگاه سامیان اردبیل) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ۱۳۸۷
۱۵ برآوردضریب زبری مانینگ در مخزن سد کرخه با استفاده از واسنجی نرم افزار GSTARS-3 چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور ۱۳۸۷
۱۶ بررسی آبشستگی پایین دست سرریز V شکل با رسوبات غیرچسبنده همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی ۱۳۹۵
۱۷ بررسی آزمایشگاهی اثر تیغه های بعد از تخلیه تحتانی سرریز ریزشی بر طول پرش هیدرولیکی دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری ۱۳۹۵
۱۸ بررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییرات شیب و غلظت بر ارتفاع و سرعت راس جریانهای غلیظ ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران ۱۳۸۶
۱۹ بررسی آزمایشگاهی کشش آب ساکن در جریان های غلیظ پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران ۱۳۸۴
۲۰ بررسی آزمایشگاهی موقعیت و عمق نقطه غوطه وری در مخازن و پارامترهای موثر بر آن ششمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۹۰
۲۱ بررسی اثرات جریانات غلیظ بر روند رسوب گذاری در مخزن سد مارون با استفاده از مدل ریاضی TCM دومین همایش ملی سد سازی ۱۳۸۸
۲۲ بررسی پدیده آبشستگی اطراف پایه های پل توسط مدل عددی FLUENT نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران ۱۳۸۹
۲۳ بررسی تاثیر ترم های مختلف معادله مومنتوم در روندیابی سیل در مطالعات مهندسی رودخانه (مطالعه موردی رودخانه مارون) نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ۱۳۹۱
۲۴ بررسی تأثیر جریانات غلیظ بر روند رسوبگذاری در مخزن سد مارون با استفاده از مدل TCM هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه ۱۳۸۸
۲۵ بررسی تراوش از سد کرخه با استفاده از نرمافزار Seep/w و مقایسه نتایج با داده های واقعی اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی ۱۳۹۰
۲۶ بررسی حساسیت معادله مومنتوم به حذف ترمهای مختلف آن در روندیابی سیلاب و مطالعات مهندسی رودخانه مطالعه موردی رودخانه کارون سومین همایش ملی عمران شهری ۱۳۹۰
۲۷ بررسی روش خوداصلاحی جهت کنترل پدیده کاویتاسیون (مطالعه موردی: ایستگاه پمپاژ بنه باشت) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور ۱۳۹۳
۲۸ بررسی روند یابی سیل با استفاده از روشهای ماسکینگام-کونج و ماسکینگام (مطالعه موردی رودخانه کارون بازه اهواز- فارسیات) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۹۰
۲۹ بررسی روند یابی سیل با استفاده از نرم افزارMike11 (مطالعه موردی رودخانه کارون بازه اهواز-فارسیات) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۹۰
۳۰ بررسی روندیابی سیل با استفاده از روش ماسکینگام - کونج و ماسکینگام مطالعه موردی رودخانه کارون بازه اهواز - فارسیات سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۸۹
۳۱ بررسی روندیابی سیل با استفاده از روش ماسکینگام - کونج و نرم افزار Mike11 مطالعه موردی رودخانه کارونه بازه اهواز - فارسیات سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۸۹
۳۲ بررسی روندیابی سیل با استفاده از معادلات سنت ونانت وروش ماسکینگام (مطالعه موردی رودخانه کارون بازه ملاثانی-اهواز) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه ۱۳۸۸
۳۳ بررسی روندیابی سیل در رودخانه مارون به روش HEC-RAS و مقایسه آن با روشهای ماسکینگام و ماسکینگام کنج هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه ۱۳۸۸
۳۴ بررسی غلظت هوای مخلوط با جریان آب در نقاط مختلف روی سرریز پلکانی در جریان غیر ریزشی دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه ۱۳۹۴
۳۵ بررسی کیفیت شیمیایی (نیترات ، هدایت الکتریکی و کدورت) آب آشامیدنی روستاهای شهرستان دشت آزادگان دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری ۱۳۹۵
۳۶ بررسی مقایسه ای روش های کلاسیک و نرم افزارهای HEC-6 و GSTARS-3 در محاسبه بار کل رسوب ورودی به مخزن سدکرخه با استفاده از داده های صحرایی سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست ۱۳۸۶
۳۷ بررسی و مقایسه روشهای مختلف تهیه منحنی سنجه رسوب بر اساس رژیم آبدهی در رودخانه دز(یستگاه تله زنگ) در رودخانه دز(ایستگاه تله زنگ) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه ۱۳۸۸
۳۸ بررسی وضعیت رسوبگذاری در مخزن سد کرخه با استفاده از نرم افزار GSTARS-3 سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ۱۳۸۷
۳۹ بررسی وضعیت رسوبگذاری در مخزن سد کرخه با استفاده از نرم افزار HEC-6 سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست ۱۳۸۶
۴۰ بهینه سازی حجم مخزن سد کرج به وسیله روش ژنتیک الگوریتم و زنجیره مارکوف و تعیین بهترین روش شبیه سازی برای محاسبه تعداد ماههای شکست ششمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۹۰
۴۱ بهینه سازی حجم مخزن سد لتیان با روشهای برنامه ریزی پویا و شبکه عصبی به منظور تامین آب شرب و کشاورزی اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها ۱۳۸۸
۴۲ بهینه سازی خاکبرداری در ماسه بادی در کانال اصلی پای پل قطعه دوم اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۸۵
۴۳ پیش بینی جریان ماهانه ورودی به مخزن سد شهید عباسپور با استفاده از مدلهای سری زمانی Box- Jenkins هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه ۱۳۸۵
۴۴ پیش بینی جریان ورودی به مخزن سد جره با استفاده از مدلWMS /HEC-HMS هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۹۳
۴۵ پیش بینی دبی متوسط هفتگی ورودی به مخزن سد درودزن بوسیله شبکه عصبی مصنوعی اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۸۵
۴۶ پیش بینی رواناب ماهانه با شبکه عصبی مصنوعی (ANN ) و مقایسه آن با نتایج روشهای تجربی در حوضه آبریز کسیلیان پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران ۱۳۸۴
۴۷ تحلیل ایستایی سری زمانی بارش حوضه آبریز کسیلیان در مقیاس های زمانی مختلف سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ۱۳۹۲
۴۸ تحلیل دینامیکی سدهای وزنی با در نظر گرفتن ترک خوردگی بتن به روش اجزاء محدود هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۹۲
۴۹ تحلیل و بررسی ایستایی سریهای زمانی هیدرولوژیکی با استفاده از نرم افزار اقتصاد سنجی (مطالعه موردی حوضه آبریز کسیلیان) اولین همایش ملی بحران آب ۱۳۹۲
۵۰ تخمین ضریب مقاومت مانینگ در بازه ای از رودخانهکارون بزرگ توسط نرم افزار MIKE11 مطالعه موردی حد فاصل دو ایستگاه هیدرومتری اهواز و فارسیات سومین همایش ملی عمران شهری ۱۳۹۰
۵۱ تخمین عمر مفید و مدت زمان پر شدن کامل مخزن سد کرخه از رسوبات با استفاده از روشهای تجربی معمول دومین همایش ملی سد سازی ۱۳۸۸
۵۲ تخمین هوشمند عمق آبشستگی در گروه پایه های استوانه ای پل با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران ۱۳۹۱
۵۳ تعیین روند در سری های زمانی LLW, HLW, LHW, HHW جزرومد با استفاده از آزمون من- کندال شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران ۱۳۹۶
۵۴ تعیین شاخص های کمی مکان یابی جهت احداث سد زیرزمینی مطالعه موردی دشت رامهرمز یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران ۱۳۹۱
۵۵ تعیین شرایط خشکسالی با استفاده از شاخص SPI و زنجیره مارکف و میانگین متحرک 3 ساله و 5 ساله استان لرستان (مطالعه موردی) دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی ۱۳۹۴
۵۶ تعیین نیمرخ سطح اب و طول پرش هیدرولیکی پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور ۱۳۹۳
۵۷ توسعه مدل کامپیوتری جهت شبیه سازی دراز مدت رسو بگذاری و رسوب شویی در مخازن سدهای جریانی هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران ۱۳۸۸
۵۸ رابطه غلظت کلر آزاد باقیمانده وکیفیت میکروبی در آب آشامیدنی روستاهای شهرستان دشت آزادگان دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری ۱۳۹۵
۵۹ روش جریمه خارجی و الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی سدهای بتنی وزنی اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران ۱۳۹۳
۶۰ شبیه سازی جریان ورودی و تامین نیاز آبی در پایین دست سد لتیان با روش شبکه عصبی و ژنتیک الگوریتم دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۸۸
۶۱ شبیه سازی سیلاب بر پایه آنالیز ریسک در حوزه آبریز کارون (مابین ایستگاه های گتوند -شوشتر) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۹۰
۶۲ شبیه سازی غلظت هوای محلول در آب در جریان مغشوش روی سرریز پلکانی با مدل عددی FLUENT کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب ۱۳۹۴
۶۳ شبیه سازی فرآیند بارش رواناب با استفاده از مدل SWMM و GIS در حوزه شهری ( شهر اهواز ) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی ۱۳۹۵
۶۴ صحت سنجی مدل دراستیک در بررسی پتانسیل آلودگی آب های زیرزمینی بوسیله غلظت نیترات (موردی:دشت رامهرمز) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی ۱۳۹۶
۶۵ کارایی تجارت مجوز تخلیه بار آلودگی با استفاده از توابع هزینه فازی در کاهش هزینه های تصفیه آلاینده های سیستم رودخانه کارون دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران ۱۳۹۰
۶۶ کالیراسیون رابطه Z-R رادار هواشناسی اهواز در حوضه آبریز ابوالعباس پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب ۱۳۹۶
۶۷ محاسبه ضریب کارمن ( kp) بمنظور تخمین نیم رخ توزیع سرعت جریان در رودخانه های بارسوبات ریزدانه ( مطالعه موردی رودخانه کارون ) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه ۱۳۸۵
۶۸ محاسبه هیدرگراف واحد لحظهای ژئومورفوکلیماتیکی بر مبنای روش کلارک در حوضه های بدون آمار بارندگی دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۳۸۷
۶۹ مدل سازی سه بعدی جریان دوفازی آب-هوا در سرریزهای پلکانی در جریانغیرریزشی با مدل عددی فلوئنت و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور ۱۳۹۳
۷۰ مدل سازی متوسط دمای روزانه با استفاده از روش برنامه ریزی بیان ژن (مطالعه موردی: ایستگاه درزیکلا حوضه آبریز کسیلیان) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ۱۳۹۲
۷۱ مدلسازی عددی شکست سد با استفاده از روش حجم محدود در شبکه بی سازمان مثلثی همایش ملی عمران و توسعه پایدار ۱۳۹۱
۷۲ مدلسازی و ارزیابی عملکرد سرریز مجهز به فیوزگیت دومین همایش ملی سد سازی ۱۳۸۸
۷۳ مطالعه آزمایشگاهی اختلاط در ناحیه غوطه وری جریانهای غلیظ ششمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۹۰
۷۴ مطالعه آزمایشگاهی تغییرات سرعت در جریان های غلیظ هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ۱۳۸۵
۷۵ مطالعه آزمایشگاهی شدت اختلاط جریانهای غلیظ با توده سیال ساکن نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه ۱۳۹۱
۷۶ مطالعه کینتیک تجزیه بقایای علفکشهای سمپاشی شده در خاک اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۷۷ مقایسه آزمایشگاهی سرعت نزدیک بستر و استهلاک انرژی در حوضچه آرامش با جت های افقی مستغرق و جریان عبوری از زیر دریچه دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه ۱۳۹۴
۷۸ مقایسه آزمایشگاهی طوق زبر و صاف بر میزان آبشستگی پایه های پل دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۲
۷۹ مقایسه چهار رابطه تخمین عمق آبشستگی اطراف پایه های پل با استفاده از آمار صحرایی هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه ۱۳۸۵
۸۰ مقایسه حل نیمه تحلیلی معادلات سنت - ونانت و معادله موج دیفیوژن عمومی هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه ۱۳۸۵
۸۱ مقایسه روش های تجربی کاهش سطح و افزایش سطح در بررسی رسوب مخزن سد کرخه چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور ۱۳۸۷
۸۲ مقایسه مدل کامپیوتری GSTARS- 3 و روش های تجربی افزایش و کاهش سطح در برآورد حجم و توزیع رسوب در مخزن سد کرخه سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ۱۳۸۷
۸۳ مقایسه مدل کامپیوتری GSTARS-3 ، روشهای تجربی افزایش ، کاهش سطح و کمینه قدرت یکه جریان در برآورد توزیع رسوب در مخزن سد کرخه چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور ۱۳۸۷
۸۴ مقایسه نرم افزارهای HEC-6 و GSTARS-3 در برآورد رسوبگذاری در مخزن سد کرخه چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور ۱۳۸۷
۸۵ مقایسه نرم افزارهای SRH-1Dو GSTARS دربرآورد رسوبگذاری دررودخانه کرخه نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه ۱۳۹۱