CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای محمد مرادی

Mohamad Moradi

کد محقق - Researcher ID: 487

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

علی محمدزاده مقدم

Ali Mohammadzadeh moghadam

دانشگاه علمی کاربردی خراسان شمالی - شیروان

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای محمد مرادی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ آیین سیاست در اندیشه سیاسی سعدی علیه رحمه پژوهشنامه اورمزد دوره .۱۲، شماره ۴۸، سال ۱۳۹۸
۲ اثر بازاریابی حسی بر نیات رفتاری مشتریان از طریق لذت جویی، دلبستگی به مکان و اعتماد ( مطالعه موردی: مدارس فوتبال شهر کرمانشاه) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره .۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۷
۳ اثر مصرف مخمر بر فراسنجه های تخمیر، جمعیت میکروبی شکمبه و عملکرد گوساله های پرواری فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره .۶۲، شماره ۴، سال ۱۳۸۶
۴ الگوهای تغییر روزانه رفتار جویدن، مصرف خوراک، pH شکمبه و ترکیبات شیر در گاوهای پرتولید هلشتاین مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره .۴، شماره ۳، سال ۱۳۹۵
۵ Formulation Development of Some Fluorescent Pseudomonads for Controlling of Meloidogyne incognita on Pistachio دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره .۸، شماره ۱، سال ۱۳۹۸
۶ بررسی آزمایشگاهی اثر افزودنی خاکستر بادی بر عملکرد مخلوط آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای اصلاح شده پلیمری پژوهشنامه حمل و نقل دوره .۱۴، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۷ بررسی ارتباط جوسازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و نقش تعدیل کننده متغیرهای جمعیت شناختی دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره .۷، شماره ۳۰، سال ۱۳۹۴
۸ بررسی تاثیر عملکرد بازیابی خدمات بر تبلیغات شفاهی: نقش میانجی گری ارزش ادراک شده مشتری، تجربه مشتری، واکنش احساسی و وفاداری برند فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره .۱۲، شماره ۳۹، سال ۱۳۹۶
۹ بررسی تحلیلی سیمای پیامبران(ع)، امامان(ع) و صحابه در شعر غنایی دوران غزنوی اول پژوهشنامه ادب غنایی دوره .۱۱، شماره ۲۱، سال ۱۳۹۲
۱۰ بررسی رابطه مسیولیت اجتماعی شرکتی، هزینه های نمایندگی با حساسیت سرمایه گذاری به وجه نقد فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره .۱، شماره ۴، سال ۱۳۹۷
۱۱ بررسی عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی در صنعت ورزش ایران: فراتحلیل مطالعات موجود دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره .۱۰، شماره ۴۸، سال ۱۳۹۷
۱۲ بررسی کیفیت سود طی چرخه عمر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فصلنامه دانش حسابداری دوره .۵، شماره ۱۹، سال ۱۳۹۳
۱۳ بررسی مضامین غنایی در داستان زال و رودابه پژوهشنامه اورمزد دوره .۱۰، شماره ۳۸، سال ۱۳۹۶
۱۴ بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و میزان شیوع ژن های کدکننده آنزیم های بتالاکتاماز وسیع الطیف (ESBLs) در سویه های اسینتوباکتر بومانی جداشده از موادغذایی خام فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره .۱۲، شماره ۵، سال ۱۳۹۷
۱۵ تاثیر برخی ترکیب های شیمیایی در تحریک آنزیم های دفاعی گیاه و کاهش بیماری گموز پسته ناشی از Phytophthora drechsleri دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره .۴۸، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۱۶ تاثیر پیش تیمار بذور با میدان مغناطیسی بر برخی صفات مورفو- فیزیولوژیکی دان سیاه تحت شرایط تنش خشکی فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره .۶، شماره ۱، سال ۱۳۹۸
۱۷ تاثیر چهار استرین پروبیوتیک Pseudomonas spp. و Bacillus spp. در افزایش فاکتورهای رشدی و کاهش شاخص های بیماری در دو رقم پسته در حضور نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره .۵، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۱۸ تاثیر ماساژ پاها بر سطح هوشیاری بیماران کمایی ضربه مغزی بستری در بخش مراقبت های ویژه(ICU) :یک مطالعه کارازمایی بالینی فصلنامه دانش و تندرستی دوره .۱۰، شماره ۳، سال ۱۳۹۴
۱۹ تأثیر برخی عامل های زیست بوم شناختی بر همزیستی قارچ ریشه های آربوسکولار با سیب زمینی در استان آذربایجان غربی دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره .۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۲۰ تأثیر ناهمسازی برخی سویه های باکتری Pseudomonas fluorescens بر القای پاسخ دفاعی گیاه پسته علیه پوسیدگی فیتوفترایی طوقه و ریشه دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره .۴۷، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۲۱ تجزیه ژنتیکی عملکرد دانه ذرت و صفات فیزیولوژیکی وابسته به روش تلاقی دای آلل در شرایط نرمال و تنش خشکی دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره .۴، شماره ۱، سال ۱۳۹۸
۲۲ تجزیه وتحلیل های آماری چندمتغیره صفات وابسته به عملکرد دانه در ارقام کلزای بهاره دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره .۴، شماره ۱، سال ۱۳۹۸
۲۳ رقابت بازار محصول و حق الزحمه حسابرسی: با تاکید بر نقش حاکمیت شرکتی فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره .۷، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۲۴ شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در بهبود کیفیت خوابگاه های دانشجویی با رویکرد مقایسه ای تحلیل شبکه ای (ANP) و دیمتل (DEMATEL) مطالعه موردی: خوابگاه های دانشجویی دانشگاه قم دو فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم دوره .۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۲۵ طراحی پایدارساز غیرخطی فازی برای سیستمهای قدرت دارای تاخیر زمانی فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره .۴۷، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۲۶ کارایی سویه های سودوموناس در تعدیل تنش خشکی روی پارامترهای رشدی و فیزیولوژی ارقام پسته دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره .۵، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۲۷ کلید مفاهیم قرآن فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره .۱، شماره ۲، سال ۱۳۷۴
۲۸ مطالعه پارامترهای پایداری بر روی ژنوتیپ های الیت جو در اقلیم سرد ایران فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۰، شماره ۱، سال ۱۳۹۱
۲۹ مقایسه الگوی وزن در غزل معاصر و الگوی خانلری از وزن غزل فارسی فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره .۴۹، شماره ۲، سال ۱۳۹۷
۳۰ نگاه اقتصاد مقاومتی به مصرف مواد غذایی رستوران های دانشجویی در بستر اینترنت اشیاء دوفصلنامه پژوهش‌های اقتصاد مقاومتی دوره .۲، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۳۱ واکاوی نارسایی ها و تنگناهای مربوط به نقش حسابداری در فرایند تصمیم گیری مدیران فصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی دوره .۵، شماره ۳، سال ۱۳۹۴

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ آنالیز و شبیه سازی تاثیر تلفات غیر خطی بر پدیده رورزونانس در یک ترانسفورماتور آزمایشگاهی بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۸
۲ اثر آنتی اکسیدانتی گیاهان دارویی نعناع و چای سبز در مقایسه با ویتامین E و آنتی اکسیدانت تجاری بر روی عملکرد جوجه های گوشتی کم سن اولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه ۱۳۹۳
۳ اثر افزودن پودر برگ های نعناع و چای و مکمل های ویتامین E و آنتی اکسیدانت تجاری به جیره بر کیفیت گوشت لاشه جوجه های گوشتی اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی ۱۳۹۴
۴ اثر بکارگیری کود آمینول فورته و سلنات سدیم بر گیاه جعفری تحت شرایط شوری اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور ۱۳۹۲
۵ اثر بکارگیری کود ازته بر پاسخ به شوری گیاه جعفری اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور ۱۳۹۲
۶ اثر شوری آب آبیاری بر آبشویی باکتری اشرشیاکلی آزاد شده از سه نوع کود در ستون های خاک دستخورده دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست ۱۳۸۸
۷ احساسات معلم در کلاس درس کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی ۱۳۹۷
۸ اخلاق حرفه ای و ضرورت آن در سازمان اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی ۱۳۹۴
۹ ارائه الگوریتمی جهت کنترل شبکه های بولی دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی ۱۳۹۴
۱۰ ارائه روشی مبتنی بر ترکیب ویژگی ها برای بازیابی اتوماتیک اخبار از روی خبرگزاری های آنلاین سومین همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران ۱۳۹۸
۱۱ ارتباط بین ظرفیت جذب و رفتار نوآورانه کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی ۱۳۹۶
۱۲ ارتباط بین عشق به برند و وفاداری به برند در بین بازیکنان باشگاه های فوتبال همایش ملی برند در ورزش ۱۳۹۴
۱۳ ارزیابی ارتباط تولید آفلاتوکسین با میزان پروتئین در مغز تعدادی از ارقام بادام کشور همایش ملی رهیافت های علمی در صنعت طلای سبز، پسته ۱۳۹۴
۱۴ ارزیابی ارتباط رشد قارچ Aspergillusflavus آفلاتوکسین زا با میزان پروتئین در مغز تعدادی از ارقام بادام کشور همایش ملی رهیافت های علمی در صنعت طلای سبز، پسته ۱۳۹۴
۱۵ ارزیابی توانایی استرین های باکتریایی فرموله شده آنتاگونیست بر کنترل پوسیدگی طوقه و ریشه پسته همایش ملی رهیافت های علمی در صنعت طلای سبز، پسته ۱۳۹۴
۱۶ ارزیابی عملکرد فنی طرح های کنترل سیل در رودخانه های شهری و ارائه راهکارهای اصلاحی-مطالعه موردی رودخانه تالار در استان مازندران پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران ۱۳۹۵
۱۷ ارزیابی فنی واقتصادی سیستم های مختلف دیوارهای پیرامونی بمنظوراستفاده درساختمانهای مسکونی هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۹۳
۱۸ ارزیابی گراس های منتخب ایران به منظور انتخاب بهترین چمن نیازمند مراقبت پایین تحت تنش خشکی اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی ۱۳۹۲
۱۹ ارزیابی میزان هویت شهرهای جدید براساس نظرات ساکنین (نمونه موردی: شهر جدید گلبهار) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران ۱۳۹۸
۲۰ ارزیابی و پهنه بندی آلودگی هوای منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا ۱۳۹۶
۲۱ ارزیابی و پهنه بندی آلودگی هوای منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا ۱۳۹۵
۲۲ ارزیابی وضعیت پایداری یافرسایش ناشی ازاجرای دیواره سازی ومحدودسازی جریان درشرایط سیلابی دررودخانه تالار پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران ۱۳۹۵
۲۳ ارزیابی هیدرومورفولوژیکی اثر دیواره سازی و محدودسازی جریان در شرایط سیلابی رودخانه تالار چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری ۱۳۹۵
۲۴ استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصادی کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی ۱۳۹۰
۲۵ استفاده از پوشش های پلیمری در ترمیم عیوب ناشی از کاویتاسیون اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی ۱۳۹۰
۲۶ استفاده از تکنیک FMEA با رویکرد بررسی لایه ای علتها جهت بهبود وضعیت بالانس تایرهای سواری 60-13. 5 ششمین همایش ملی لاستیک ۱۳۸۱
۲۷ استفاده از تور مجازی در صنعت گردشگری کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق ۱۳۹۴
۲۸ استنتاج قوانین بهره برداری بهینه از مخازن چند منظوره با استفاده از سیستمهای عصبی فازی مطالعه موردی: سد جیرفت چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۰
۲۹ اعتبارسنجی روابط تحلیلی بسامد رزوناتور هلمهولتز در ابعاد مختلف یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران ۱۳۹۷
۳۰ افزایش قابلیتهای فرآیند تولید با استقرار اثر بخشPoka-Yoke در شرکت لاستیک البرز هفتمین همایش ملی لاستیک ۱۳۸۳
۳۱ اقتصاد دانش محور و نقش دانشگاه و فرایندهای اساسی نظام علم در آن ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی ۱۳۹۶
۳۲ اقتصاد مقاومتی راهکار مبارزه با توسعه ناپایدار شهری در شهرداری تهران پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری ۱۳۹۶
۳۳ الگو شناسی مدیریت شهری در ادوار اجرایی انقلاب اسلامی ایران دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی ۱۳۹۲
۳۴ الگوریتم ژنتیک و کاربرد آن درحل مساله تعیین مسیر ربات اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور ۱۳۹۱
۳۵ الگوریتم های فشرده سازی -رمزنگاری با ترکیب سیستم فراآشوب hyper-chaotic با تبدیل تصادفی کسری گسسته نهمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات ۱۳۹۸
۳۶ الگوی پیشنهادی مشارکت مردم در مدیریت بحران (با مقایسه تطبیقی با کشور ژاپن) اولین همایش ملی مدیریت بحران شهری با چشم انداز افق 1404 ۱۳۹۱
۳۷ ایجاد و بررسی ساختاری پوشش نفوذی تیتانیوم بر سوپرآلیاژIN738LC هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران ۱۳۸۳
۳۸ Group training effect of Transactional Analysis on Marital adjustment and sexual satisfaction among married women نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی ۱۳۹۳
۳۹ بارزسازی مناطق دگرسانی در محدوده کالدرای آبدر با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای لندست دومین همایش علوم زمین ۱۳۹۰
۴۰ بررسی آلودگی آسپرژیلوسی برخی از گیاهان دارویی استان اصفهان و گروه بندی مولکولی آنها اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۵
۴۱ بررسی ابعادپایداری اجتماعی دررشد وتوسعه بازارایرانی نمونه موردی: بازارکرمانشاه همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم ۱۳۹۴
۴۲ بررسی اثر ضد میکروبی عصاره گیاه درمنه بر برخی باکتری های پاتوژن هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۴۳ بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های گیاهی آویشن و سیر بر باکتری Staphylococcus aureus به صورت منفرد و بیوفیلم اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۲
۴۴ بررسی اثر فشار برگشتی سیستم اگزاست در توان و گشتاور موتور شناورهای تندرو چهارمین همایش ملی شناورهای تندرو ۱۳۹۴
۴۵ بررسی اثر متقابل برقگیرهای اکسید روی و اضافه ولتاژهای فرورزونانس به کمک نرم افزار EMTP نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۳
۴۶ بررسی ارتباط سرمایه ارتباطی و تعهد عاطفی اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران ۱۳۹۴
۴۷ بررسی الگوی پخش آلاینده ها در اصفهان به کمک مدل گوس همایش ملی جریان و آلودگی هوا ۱۳۹۱
۴۸ بررسی امکان کنترل شیمیایی قارچ Paecillomyces variotii عامل بیماری سرخشکیدگی درختان پسته با استفاده از سموم شیمیایی سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو ۱۳۹۳
۴۹ بررسی ایمنی مساجد منطقه 1 از لحاظ موارد و موانع آسیب زا و ارایه پیشنهادات جهت ارتقای ایمنی آنها چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری ۱۳۹۵
۵۰ بررسی برخی از جنبههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پروژهی منارید MENARID در سیستان دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری ۱۳۹۳
۵۱ بررسی پاسخ گیاه جو به تنش خشکی با استفاده از دادههای EST چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران ۱۳۹۱
۵۲ بررسی پتانسیل آلایندگی منطقه اقتصادی پارس جنوبی به کمک مدل گوس پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا ۱۳۹۵
۵۳ بررسی پتانسیل آلایندگی منطقه اقتصادی پارس جنوبی به کمک مدل گوس ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا ۱۳۹۶
۵۴ بررسی پدیده فرورزونانس و تاثیر پارامترهای موثر بر آن در ترانسفورماتورهای توزیع به کمک نرم افزار EMTP هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق ۱۳۸۲
۵۵ بررسی تاثیر آب مغناطیسی بر روی تعداد گلبول های سفید ماهی کپور معمولی Cyprinuscarpio در شرایط آزمایشگاهی اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی ۱۳۹۵
۵۶ بررسی تاثیر بازاریابی سبز بر تبلیغات شفاهی با تبیین نقش میانجی رضایت مشتری (موردمطالعه: فروشگاه های زنجیره ای شهر تهران) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (علمی-پژوهشی) ۱۳۹۸
۵۷ بررسی تاثیر باکتری های آنتاگونیست بر کنترل پوسیدگی طوقه و ریشه پسته اولین همایش ملی پسته ایران ۱۳۹۳
۵۸ بررسی تاثیر ضخامت دومین لایه بر جریان سلول خورشیدی آلی شامل دنگدانه های فتالوسیانین روی و پریلن همایش ملی مواد نو ۱۳۸۷
۵۹ بررسی تاثیر عصاره کامل آویشن شیرازی برفعالیت ضدمیکروبی و ضدقارچی موادغذایی همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی ۱۳۹۲
۶۰ بررسی تاثیر میراگر جرمی تنظیم شونده در کاهش نسبت دریفت در قاب بتن آرمه دارای میانقاب تحت زلزله های مختلف ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری ۱۳۹۸
۶۱ بررسی تأثیر جدایه های مختلف قارچ تریکودرما بر بیماری سرخشکیدگی درختان پسته در شرایط آزمایشگاهی اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۳
۶۲ بررسی تأثیرکیفیت زندگی کاری برعملکرد کارکنان بانک ملت سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری ۱۳۹۴
۶۳ بررسی جامع مفاهیم و چارچوب های سرمایه فکری سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین ۱۳۹۳
۶۴ بررسی جایگاه و نقش آموزشهای پایه به کودکان در مدیریت بحران و کاهش تلفات اولین همایش ملی مدیریت بحران شهری با چشم انداز افق 1404 ۱۳۹۱
۶۵ بررسی روش های استاندارد در مطالعات سمیت سنجی نانوذرات اولین همایش ملی نانوتکنولوژی مزایا و کاربردها ۱۳۹۲
۶۶ بررسی روش های محاسبه ی حجم محصولات کشاورزی و مقایسه آن با روش نوین حجم سنجی آکوستیک هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۹۶
۶۷ بررسی ضوابط و سیاستگذاریهای مدیریت بصری شهری در قوانین و اسناد توسعه شهری ایران چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران ۱۳۹۵
۶۸ بررسی عوامل تلفات شبکه ناشی از سرقت تاسیسات برق و راهکارهای کاهش آن همایش ملی مهندسی برق مجلسی ۱۳۹۵
۶۹ بررسی عیب جابجایی محوری سیم پیچ ترانسفورماتور قدرت به وسیله آنالیز پاسخ فرکانسی (FRA) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک ۱۳۹۴
۷۰ بررسی عیب کمانش آزاد سیم پیچ ترانسفورماتور قدرت به وسیله آنالیز پاسخ فرکانسی (FRA) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک ۱۳۹۴
۷۱ بررسی فراوانی ژن های AmpC بتالاکتاماز و تاثیرژن های IS در مقاومت ایجاد شده توسط ژنهای AmpC در آسینتوباکتربومانی جداشده از نمونه های بالینی در بیمارستان های آموزشی شهر کرمان ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۷
۷۲ بررسی فراوانی ژن های بتالاکتاماز وسیع الطیف ESBLs در آسینتوباکتر بومانی های جداشده از نمونه های بالینی در بیمارستان های آموزشی شهر کرمان ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۷
۷۳ بررسی فراوانی و درصد کلونیزاسیون ریشه های سیب زمینی با قارچ های میکوریزآربوسکولار و عوامل مؤثر برآن همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ۱۳۹۲
۷۴ بررسی فصلی میدان باد و گلماسه در اطراف دریاچه ارومیه پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم ۱۳۹۴
۷۵ بررسی میزان آسیب های اسکلتی- عضلانی در پرسنل شرکت مدیریت تولید برق بیستون هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق ۱۳۹۳
۷۶ بررسی نوسانات وردایست و ازن کلی جو ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا ۱۳۹۶
۷۷ بررسی نوسانات وردایست و ازن کلی جو اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا ۱۳۹۱
۷۸ بررسی نیات رفتاری کودکان و نوجوانان شرکت کننده در مدارس فوتبال شهر کرمانشاه با توجه به ویژگی های جمعیت شناختی سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت ۱۳۹۸
۷۹ بررسی نیات رفتاری معلمان شرکت کننده در مسابقات علمی - تخصصی معلمان تربیت بدنی سراسر کشور با توجه به ویژگی های جمعیت شناختی سومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی ۱۳۹۷
۸۰ بررسی نیاز به سامانه هشدار سونامی در سواحل مکران هجدهمین همایش صنایع دریایی ۱۳۹۵
۸۱ بررسی و شبیه سازی پدیده گردوخاک در یک مطالعه موردی ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا ۱۳۹۶
۸۲ بررسی و مطالعه تستهای دی الکتریک ترانسفورماتورهای فشار قوی شبکه بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۸
۸۳ بررسی و مطالعه تستهای گازکروماتوگرافی و کنترل کیفی 300 دستگاه ترانسفورماتور صنایع کشور بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۸۶
۸۴ برسی وضعیت مدیریت دانش در بین پرستاران شهر قزوین هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش ۱۳۹۴
۸۵ برنامه ریزی ظرفیت اراضی فرسوده مشهد برای توسعه میان افزا (نمونه موردی: محله نوده) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و بازآفرینی شهری ۱۳۹۸
۸۶ برهمکنش بین گونه های باسیلوس و Paecilomyces variotiiدر ایجاد و شدت بیماری سرخشکیدگی درختان پسته دومین همایش ملی پسته ایران ۱۳۹۷
۸۷ بزرسی ارتباط عوامل محیطی تاثیزگذار بزآلودگی میوه پسته به آفلاتوکسین در انبار با کمک روش های مختلف آماری دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم ۱۳۹۶
۸۸ بومی سازی مقررات ملی ساختمان گامی درراستای نیل به اهداف معماری پایدار نخستین همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان ۱۳۹۱
۸۹ بهبود کیفیت الکترود شفاف ITO قابل استفاده در سلول های خورشیدی با لایه نشانی لایه PEDOT/PSS نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی ۱۳۸۷
۹۰ بهره برداری بهینه از مخازن چند منظوره با استفاده از ترکیب برنامه ریزی پویا و ANFIS مطالعه موردی: سدجیرفت اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی ۱۳۸۹
۹۱ بهره گیری از سیستم های نروفازی دربهره برداری از مخازن چندمنظوره نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ۱۳۹۱
۹۲ بهزیستی معنوی و رضایت از زندگی در زنان باردار: نقش میانجی حمایت اجتماعی هشتمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان ۱۳۹۸
۹۳ بهینه سازی سازه با استفاده از روش نوین الگوریتم رقابت استعماری هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ۱۳۸۹
۹۴ بهینهسازی قطب انرژی مبتنی بر سیستم تولید همزمان برق، حرارت و سرمایش بااستفاده از الگوریتم اجتماع ذرات ششمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق ۱۳۹۶
۹۵ بی تفاوتی سازمانی( موانع و راهکارها) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی ۱۳۹۴
۹۶ پدافند غیرعامل مردم محور با رویکرد تامین نیازهای حیاتی همایش پدافند غیر عامل مردم محور ۱۳۹۷
۹۷ تاثیر آنتی اکسیدانت های تجاری، ویتامین E، برگ های خشک شده چای سبز و نعناع بر روی زنده مانی و کاهش تلفات در جوجه های گوشتی اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی ۱۳۹۴
۹۸ تاثیر تاشدگی وردایست بر روی غلظت ازن کلی جو همایش ملی جریان و آلودگی هوا ۱۳۹۱
۹۹ تاثیر ترکیبات فرار و غیر فرار جدایه های تریکو درما در بازدارندگی از رشد میسیلیومی قارچ Paecillomyces variotii عامل سرخشکیدگی درختان پسته دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۳
۱۰۰ تاثیر روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد EMDR برمیزان اضطراب بیماران مبتلا به سکته قلبی چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک) ۱۳۹۱
۱۰۱ تاثیر لایه نازک PEDOT:PSS روی زیر لایه ITO، بر خواص سلول خورشیدی آلی دو لایه ای شامل فولرن و فتالوسیانین مس همایش ملی مواد نو ۱۳۸۷
۱۰۲ تجزیه پایداری ژنوتیپ های گندم آبی تحت تنش رطوبتی آخر فصل با استفاده از تجزیه الگوی واکنش ژنوتیپی و مدل AMMI نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۱۰۳ تحلیل تطبیقی موقعیت الگوهای بندالی موثر بر یخبندان های بهاره بادوام در ایران ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم ۱۳۹۸
۱۰۴ تحلیل حقوق سرمایه گذاری خارجی ایران، در رویه داوری بین المللی ایکسید کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی ۱۳۹۷
۱۰۵ تحلیل فضایی توسعه شهر پیرانشهر از منظر پایداری همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری ۱۳۹۲
۱۰۶ تست، عیبیابی و ارزیابی وضعیت موتورهای الکتریکی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی ۱۳۹۴
۱۰۷ تشخیص؛ درمان و مراقبت های اورژانس در مسمومیتهای ناشی از قرص های اکستازی اولین همایش منطقه ای مواد روان گردان ۱۳۸۶
۱۰۸ تطبیق و بررسی برخی مفاهیم مشترک بین شعر پایداری معاصر فارسی و عربی همایش کشوری افسانه ۱۳۸۹
۱۰۹ تعارفات پذیرفته و ناپذیرفته در سبک زندگی اسلامی سومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران ۱۳۹۵
۱۱۰ تعیین فراوانی حضور برخی از فاکتورهای حدت در سویه های استاف اریوس جدا شده از موارد ورم پستان در گاو شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران ۱۳۸۹
۱۱۱ توالی یابی کامل ژنوم یک جدایه ایرانی ویروس موزاییک زرد لوبیا جدا شده از آفتابگردان دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۷
۱۱۲ توانایی جدایه های مخمری بومی ناهمساز در کنترل آلودگی میوه پسته چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۸
۱۱۳ توسعه روش یک بعدی مدلسازی ناپایداری احتراق پیش مخلوطدرمحفظه احتراق توربینهای گازی با استفاده ازماتریس برهمکنش شعله و محفظه سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی ۱۳۹۰
۱۱۴ توسعه معنوی کارکنان سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی ۱۳۸۵
۱۱۵ تولید بهنگام JIT :روشی نوین در مدیریت و برنامه ریزی در شرایط تحریم ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی ۱۳۹۴
۱۱۶ تولید سلول های خورشیدی آلی دو لایه ای p/n از پریلن نوع (n) وفتالوسیانین مس به عنوان (P) با روش تبخیر حرارتی درخلاء وبررسی خواص آن کنفرانس فیزیک ایران 1386 ۱۳۸۶
۱۱۷ تهیه نانوذرات فریت کبالت مس و بررسی خواص مگنتو اپتیکی آن پنجمین همایش ملی فناوری نانو از تیوری تا کاربرد ۱۳۹۵
۱۱۸ جبران کننده های توان راکتیو جهت حفظ پایداری ولتاژ در نیروگاه بادی ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران ۱۳۹۳
۱۱۹ جداسازی Phytophthora pistaciae و بررسی تاثیر نمک های کلسیمی بر کنترل این شبه قارچ در شرایط درشیشه کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی ۱۳۹۷
۱۲۰ چالش های اساسی توسعه پایدار کشاورزی و روستایی اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم ۱۳۹۱
۱۲۱ درخت نفرین شده در قرآن سومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران ۱۳۹۵
۱۲۲ راهکارهای تحقق مدیریت هماهنگ شهری از دیدگاه مسوولان، متخصصان، مردم اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری ۱۳۹۴
۱۲۳ راهکارهای تحقق مدیریت هماهنگ شهری در شهرهای مقیاس متوسط با بررسی تقابلات نظر ذی نفعان چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری ۱۳۹۵
۱۲۴ راهکارهای توسعه گردشگری ورزشی به روش تحلیل SWOT در منطقه یک تهران جهت تحقق درآمدهای پایدار اولین همایش بررسی چالش ها و ارایه راهکارهای نوین مدیریت شهری ۱۳۹۷
۱۲۵ راهکارهای مدیریت شهری جهت تحقق اقتصاد مقاومتی با تاکید بر نظام درآمدی در شهرداری تهران اولین همایش بررسی چالش ها و ارایه راهکارهای نوین مدیریت شهری ۱۳۹۷
۱۲۶ ررسی مقایسه ای ترنسکریپتوم برگ برنج تحت شرایط نرمال و تنش خشکی با استفاده از دادههای EST چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران ۱۳۹۱
۱۲۷ روش های افزایش را ندمان سیستم برج خنک کن کمکی در نیروگاه شازند دومین همایش چیلر و برج خنک کن ایران ۱۳۹۰
۱۲۸ روش های نوین در انتقال بیومولکول ها به سلول های گیاهی دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد ۱۳۹۲
۱۲۹ روشی جدید برای مدلسازی دینامیکی کرونا در خط انتقال نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ۱۳۹۰
۱۳۰ ریخته گری گریز از مرکز چدن داکتیل پانزدهمین سمینار جامع ریخته گران ۱۳۸۲
۱۳۱ ریخته گری گریز از مرکز چدن داکتیل پانزدهمین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران ۱۳۸۲
۱۳۲ زمین شناسی و کانی زایی درکانسار سرب- مس- روی عباس آباد قزوین، شمال غرب ایران نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران ۱۳۸۹
۱۳۳ سرعت قائم و آب بارش شو در یک کم فشار بریده دومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا ۱۳۸۱
۱۳۴ سرعت و طول دوره پرشدن دانه در ارقام زراعی گندم همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی ۱۳۸۸
۱۳۵ سرعت و طول دوره پرشدن دانه در ارقام زراعی یولاف نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۱۳۶ سیستم طبقه بندی مشاغل استاندارد:راهکار اجرایی اصل 44 قانون اساسی نخستین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی ۱۳۸۶
۱۳۷ سیگنال های امداد اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها ۱۳۹۵
۱۳۸ شبیه سازی انتشار باریکه لیزر در جو آشفته با استفاده از چندجمله ای های زرنیک سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران ۱۳۹۲
۱۳۹ شبیه سازی چند جمله ای های زرنیک و کاربرد آنها در توصیف و تصحیح ابیراهی های جبهه موج هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران ۱۳۸۹
۱۴۰ شبیهسازی صفحات فاز کاتورهای ایستا و پویا در جو متلاطم دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران ۱۳۹۰
۱۴۱ شناسی چهره با استفاده از مدل بیولوژیکی Hmax سومین همایش ملی کامپیوتر ۱۳۹۴
۱۴۲ شهر اسلامی نمونه بارز شهر پایدار اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی ۱۳۹۰
۱۴۳ ضرورت تبیین طرح جامع شبکه پیاده راه های شهری درایران بامقایسه تطبیقی طرح های جامع پیاده سه شهرپاریس ، اوکلند وبرکلی کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری ۱۳۹۲
۱۴۴ طراحی پایدارساز غیرخطی برای سیستم های قدرت با روش T-S فازی اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر ۱۳۹۵
۱۴۵ طراحی سرعت سنج دوپلری لیزری سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران ۱۳۹۲
۱۴۶ طراحی و شبیه سازی یک کنترلرجدید با پیچیدگی و مساحت مصرفی پایین برای حلقه قفل فاز تمام دیجیتال درتکنولوژی 0.18µm بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران ۱۳۹۲
۱۴۷ طراحی و کاربرد مدل تقاضای انرژی در مقیاس شهری ششمین همایش ملی انرژی ۱۳۸۶
۱۴۸ طراحی، توسعه و کاربرد مدل بهینه انرژی دانشگاه پنجمین همایش ملی انرژی ۱۳۸۴
۱۴۹ فراهم آوردن آموزش هوشمند به عنوان یکی از فاکتورهای شهر هوشمند به منظور ارتقای کیفیت یادگیری کودکان نخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند ۱۳۹۸
۱۵۰ فراهم آوردن خوابگاه هوشمند به منظور ارتقای کیفیت خدمات به دانشجویان خوابگاهی با استفاده از اینترنت اشیاء اولین همایش زندگی دانشجویی فرصت ها و آسیب ها با تاکید بر دانشجویان ساکن سراهای (خوابگاه های) دانشجویی ۱۳۹۸
۱۵۱ فرایابی تاوایی پتانسیلی راسبی - ارتل بر روی سطوح همدمای پتانسیلی دومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا ۱۳۸۱
۱۵۲ کارایی سویه های بومی Bacillus subtilis در بیوکنترل گموز پسته همایش ملی رهیافت های علمی در صنعت طلای سبز، پسته ۱۳۹۴
۱۵۳ کارایی مخمر های ساپرفیتی پسته در کاهش بیوماسAspergillus flavusتوکسین زا و آفلاتوکسین و بررسی تحمل آنها به تنش های غیر زنده دومین همایش ملی پسته ایران ۱۳۹۷
۱۵۴ کانی شناسی رگه های فلز دار در منطقه عباس آباد سفلی، استان قزوین شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۹۱
۱۵۵ کمال گرایی در معماری مسلمانان همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران ۱۳۸۹
۱۵۶ گزارش های جدید از پراکنش عقرب ها در ایران نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران ۱۳۹۵
۱۵۷ لزوم ارائه نرم افزاربومی مدیریت بحران زمین لرزه درشهرهای ایران بادرنظرگرفتن تجربیات زلزله های بم، ارسباران کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری ۱۳۹۲
۱۵۸ محاسبه انرژی در یک حالت موردی سومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا ۱۳۸۲
۱۵۹ مدلسازی دمپر هوشمند با استفاده از شبکه های عصبی یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند ۱۳۹۱
۱۶۰ مدیریت بهینه منابع آب با تاکید بر شرایط خشکسالی چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۴
۱۶۱ مروری بر اثر ضد دردی گیاه دارویی بابونه در شرایط آزمایشگاهی و بالینی اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۲
۱۶۲ مروری بر کانسار طلای داشکسن، اپی ترمال یا پورفیری رهیافتی نو با شواهد ریزکاوالکترونی و ایزوتوپی H-O دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران ۱۳۹۷
۱۶۳ مروری بر یافته های تحقیقاتی در ارتباط با آفلاتوکسین در پسته در موسسه تحقیقاتی پسته کشور اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته ۱۳۸۶
۱۶۴ مطالعه الگوهای جوی حاکم بر وقوع توفان های گردوخاک شدید در فصول گرم و سرد شرق ایران هشتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا ۱۳۹۸
۱۶۵ مطالعه ای بر تاثیر هندسه و جنس گلویی بر بسامد رزونانس رزوناتور هلمهولتز یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران ۱۳۹۷
۱۶۶ مطالعه برخی نواحی خوشه ژن افلاتوکسین در جدایه های غیرتوکسین زای Aspergillus flavus دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۱۶۷ مطالعه کانی زایی پلی متال و فرایندهای آلتراسیونی در سنگهای آتشفشانی آبدر - شهر بابک دومین همایش علوم زمین ۱۳۹۰
۱۶۸ مطالعه گردش های جوی و توزیع مکانی و زمانی رخداد مه در سواحل خلیج فارس چهارمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس ۱۳۹۶
۱۶۹ مطالعه مرفولوژی وکاریولوژی چهارگونه از جربیل ها دراستان زنجان نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران ۱۳۹۵
۱۷۰ مطالعه مرفولوژی وکاریولوژی هشت گونه از جوندگان شمال غرب ایران نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران ۱۳۹۵
۱۷۱ مطالعه موردی میانگین کمیتهای اقلیمی در سطوح مختلف فشاری پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم ۱۳۹۴
۱۷۲ مطالعه و بررسی خواص ضدباکتریایی و ضدمیکروبی زیره سبز درموادغذایی همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی ۱۳۹۲
۱۷۳ مطالعه و تولید لایه های نازک سلول های خورشیدی دو لایه ای متشکل از مواد فعال فتالوسیانین مس و پریلن هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی ۱۳۸۶
۱۷۴ مقایسه پتانسیل عملکرد 12 رقم بهاره کلزا در شرایط آب و هوایی خوزستان همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی ۱۳۹۰
۱۷۵ مقایسه رفتار اکسیداسیون سیکلی پوشش های نیکل آلومیناید اعمال شده به روش های نفوذی و پلاسما اسپری هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران ۱۳۸۳
۱۷۶ مقایسه رفتار خوردگی داغ پوشش های نیکل آلومیناید اعمال شده به روش های نفوذی و پلاسما اسپری نهمین کنگره ملی خوردگی ایران ۱۳۸۴
۱۷۷ مقایسه مورفولوژی و الکتروفورزی پروتیین های سرم خون Spermophilus fulvus و Spermophilus xanthoprymnus در ایران نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران ۱۳۹۵
۱۷۸ مکانیابی احداث ایستگاه آتش نشانی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی در شهرداری منطقه یک تهران اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری ۱۳۹۷
۱۷۹ منابع رطوبت بارش فراگیر طی مرطوب‌ترین زمستان ایران مرکزی اولین همایش ملی بیابان ۱۳۹۱
۱۸۰ نانو تکنولوژی در کشاورزی کاربردها و چشم اندازها اولین همایش ملی نانوتکنولوژی مزایا و کاربردها ۱۳۹۲
۱۸۱ نقش خوش اخلاقی در رویش احساس شادی از منظر قرآن و روایات سومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران ۱۳۹۵
۱۸۲ نقش رویکرد مشارکتی در توسعه پایدار و مدیریت شهری هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری ۱۳۹۶
۱۸۳ نقش کارآفرینی در توسعه روستایی کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی ۱۳۹۰
۱۸۴ یک گیت NOTجدید بر پایه قطعات تک الکترون با 05 % نرخ خطای بیتی کمتر بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران ۱۳۹۲
۱۸۵ یکپارچهسازی سیستم ناوبری اینرسی و سیستم تعیین موقعیت جهانی به کمک شبکه عصبی کنفرانس بین المللی ناوبری ۱۳۹۵