CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مشخصات افراد مهم علمی کشور

افراد دارای سمت علمی یا اجرایی در کنفرانسها و ژورنالهای اجرایی کشور در این بخش نمایش داده میشود

خانم دکتر رقیه ذوالفقاری

رییس مرکز تحقیقات بلوط

کد محقق - Researcher ID: 49

لیست سمت‌های علمی و اجرایی خانم دکتر رقیه ذوالفقاری

سمتهای علمی و اجرایی در همایشها و کنفرانسهای معتبر کشور

سمت رویداد برگزار کننده تاریخ
دبیرعلمی همایش اولین همایش ملی جنگل های بلوط دانشگاه یاسوج، یاسوج ۱۲ شهریور ۱۳۹۳

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

هاله امین‌طوسی

Haleh Amintoosi

دانشگاه فردوسی مشهد-گروه مهندسی کامپیوتر

سینا مددی

Sina Madadi

روانشناس بالینی و مدیرعامل مرکز رویش و توانمندی کوشا

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از خانم دکتر رقیه ذوالفقاری در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ ارتباط بین خشکیدگی گونه زربین با عوامل فیزیوگرافیکی و خصوصیات درختان مادری درذخیرهگاه جنگلی تنگ سولک بهمئی اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۱
۲ ارزیابی گونهها و هیبریدهای بلوط زاگرس بر اساس منابع معتبر فلور موجود در ایران نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین ۱۳۹۲
۳ استفاده از مطالعات ژنتیک جنگل برای کاهش خطرات ناشی از تغییر اقلیم همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۰
۴ الگوی پراکنش گروه های اکولوژیک در جهات جغرافیایی مختلف در زاگرس جنوبی و ارتباط آنها با تغییر اقلیم همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۰
۵ بازسازی میانگین دمای سالانه براساس بارندگی سالانه و حلقه های رویشی درختان بلوط ایرانی همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۰
۶ بررسی پروونانس های مختلف گونه بلوط ایرانی Quercus brantii lindl از نظر مقاومت به سرمای دیررس بهاره همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۰
۷ بررسی پلاستیستی برگ گونه وی ول (Quercus libani) در امتداد گرادیان ارتفاعی دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی ۱۳۹۲
۸ بررسی تاثیر قارچ میکوریز بر میزان جذب عناصر غذایی اندام های مختلف سه گونه بلوط زاگرس دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل ۱۳۹۳
۹ بررسی تأثیر ارتفاع بر تنوع ریختاری برگ گونه دارمازو(Quercus infectoria) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس ۱۳۹۲
۱۰ بررسی تنوع ریختاری برگ گونه ویول(Quercus libani) در جنگل های زاگرس اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۲
۱۱ بررسی تنوع ریختاری جوانه سه گونه بلوط زاگرس برودار (Quercus brantii)، دارمازو (Q. infectoria) و وی ول (Q. libani) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل ۱۳۹۳
۱۲ بررسی تنوع مورفولوژیکی برگ درخت انجیلی ( Parrotia persica ) در طول گرادیانارتفاعی در رویشگاه جنگلی گیسوم استان گیلان سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۴
۱۳ بررسی تنوع مورفولوژیکی برگ درخت انجیلی Parrotia persica در دو رویشگاه جنگلی هیرکانی با اقلیم متفاوت نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین ۱۳۹۲
۱۴ تاثیر تنش کمبود آب برروی پارامترهای مرتبط با سطح برگ نهالهای سه گونه بلوط زاگرس همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۰
۱۵ تنوع مورفولوژی برگ زالزالک Crataegus azarolos var aronia بین دو جمعیت طبیعی در جنگل های استان کهگیلویه و بویر احمد نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین ۱۳۹۲
۱۶ خطرات یخبندان ناشی از تغییر اقلیم برروی درختان و مکانیسم های سازگاری در آنها همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۰
۱۷ رابطه بین عوامل اکولوژیکی، خصوصیات بذر و جوانهزنی با میزان پروتئینهای ذخیرهای بذر در گونه زربین L. cupressus sempervines horizontalis ذخیرهگاه جنگلی تنگ سولک بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۴
۱۸ رابطه بین عوامل فیزیوگرافی و خشکیدگی درختان مادری با میزان پروتئین های ذخیره ای بذر در گونه زربین cupressus sempervines horizontalisL. (ذخیره گاه جنگلی تنگ سولک بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل ۱۳۹۳
۱۹ مطالعه نهالهای بردبار وحساس به خشکی گونه بلوط ایرانی با تکیه بر مطالعات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی سومین همایش ملی جنگل ۱۳۸۸
۲۰ مقایسه درختان خشکیده و سالم گونه زربین (Cupressus sempervirens. Horizontalis L) از نظر عناصر غذایی مختلف برگ دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی ۱۳۹۲
۲۱ مقایسه دو نشانگر بارز و همبارز در مطالعات مولکولی گونه بلوط ایرانی ()Quercus brantii Lindl کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ۱۳۹۰
۲۲ نقش اسمولیتها در کاهش آسیب غشای سیتوپلاسمی نهالهای سه گونه بلوط زاگرس در تنش کمبود آب اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی ۱۳۹۲