CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مشخصات افراد مهم علمی کشور

افراد دارای سمت علمی یا اجرایی در کنفرانسها و ژورنالهای اجرایی کشور در این بخش نمایش داده میشود

آقای دکتر محمد مقدم واحد

Doctor Mohammad Moghadam Vahed

دانشگاه تبریز

کد محقق - Researcher ID: 4978

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر محمد مقدم واحد

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
مدیر مسئولفصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریزتبریز، ایران

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

سید علی اکبر کوششگران

Seyed Ali Akbar Kosheshgaran

استادیار

مصطفی رجبی مشهدی

مصطفی رجبی مشهدی

استادیار معاون راهبری شبکه برق کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سجاد

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر محمد مقدم واحد در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ اثر تنش شوری و تیمار با پرولین بر فعالیت آنزیم آنتیاکسیدان کاتالاز ارقام جو در مرحله گیاهچهای اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۲ اثر تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین های اینبرد نو ترکیب گندم سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۳ ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های بادرنجبویه Melissa officinalis L ازنظر صفات زراعی و مورفولوژیک دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۴ ارزیابی تنوع ژنتیکی لاینهای اینبرد نوترکیب گندم نان حاصل از تلاقی ارقام زاگرس و نورستار سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۵ ارزیابی عملکرد برداشت کننده بادام زمینی نوع حفرکننده/لرزاننده/برعکس کننده هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران ۱۳۹۲
۶ ارزیابی لاین های جو ازنظر مقاومت به سرما براساس برخی صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۷ امکان سنجی استفاده از تفاله سیب برای تولید ورمی کمپوست توأم با بازگردانی جزئی چای کمپوست و ورمی کمپوست همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی ۱۳۸۸
۸ بررسی اثر پارامترهای کاری بر بازده کوبنده کمباین سهند46s با استفاده از مدل ریاضی به منظور کنترل افت کوبنده ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۳۸۹
۹ بررسی الکتروفورگرام گلیادینی گندم های بومی بهره شمال غرب کشور و ارتباط آن با صفات کمی و زراعی هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۱۰ بررسی بیان ژن های Hv TIP2;3 و 1;4 Hv TIP در شنوتیپهای حساس و متحمل جو تحت تنش شوری همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی ۱۳۹۴
۱۱ بررسی تاثیر افزودن صمغ دانه قدومه شیرازی و کتیرا بعنوان جایگزین طبیعی روی قوام سس کچاپ سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی ۱۳۹۳
۱۲ بررسی تاثیر افزودن صمغ دانه قدومه شیرازی و کتیرا روی سینرسیس سس کچاپ با رویکرد بهبود کیفیت سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی ۱۳۹۳
۱۳ بررسی تاثیر افزودن صمغ های گوار و کتیرا روی سینرسیس ماست هم زده با رویکرد بهبود کیفیت سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی ۱۳۹۳
۱۴ بررسی تاثیر افزودن صمغ های گوار و کتیرا روی ویژگی های فیزیکوشیمیایی ماست هم زده سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی ۱۳۹۳
۱۵ بررسی تنوع ژنتیکی ارقام بومی یونجه از طریق برخی نشانگرهای پروتئینی دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۱۶ بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای بومی و اصلاح شده یونجه با استفاده از ایزوزیمهای استراز و پراکسیداز دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۱۷ بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های جو با استفاده از نشانگرهای SSR یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۸ بررسی تنوع و روابط صفات درجمعیت های گندم اینکورن Triticum boeoticum دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۹ بررسی سطح آموزش استفاده ازتراکتور دردفترچه راهنمای تولیدات شرکت ITM ازنظر کاربران اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی ۱۳۸۹
۲۰ بررسی واکنش ارقام گندم نان ایرانی به تنش شوری در مرحله جوانه زنی و گیاهچه سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۲۱ تاثیر موننسین در جیره حاوی کنسانتره بالا بر عملکرد، متابولیتهای خون و پارامترهای تخمیری شکمبه بره های قزل دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور ۱۳۸۴
۲۲ تعیین تراکم مطلوب یونجه و اسپرس برای تولید علوفه در کشت مخلوط همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۸۹
۲۳ تعیین خصوصیات (کمیت و کیفیت) مواد زائد جامد و پتانسیل بازیافت آن؛ اولیه گام در جهت مدیریت مواد زائد در دانشگاه ها (مطالعه موردی دانشگاه تبریز) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ۱۳۸۹
۲۴ تنوع در ویژگی های مورفولوژیک ذرت و سویا در کشت مخلوط همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۸۹
۲۵ تنوع ژنتیکی ارقام گندم از نظر محتوای آلفاتوکوفرول تحت شرایط تنش شوری در مرحله گیاهچه ای سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۲۶ شناسایی نواحی کروموزومی دخیل در اجزای عملکرد در لاینهای اینبرد نوترکیب گندم سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۲۷ صفات تاثیرگذار بر عملکرد دانه لاینهای اینبرد نوترکیب گندم نان در شرایط مختلف آبیاری سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۲۸ فعالیت آنزیم آنتی اکسیدان پراکسیداز ارقام جو در مرحله گیاهچه ای تحت تنش شوری و تیمار با پرولین سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۲۹ گروهبندی لاینهای اینبرد نوترکیب گندم نان در شرایط آبیاری مختلف بر اساس صفات مورفولوژیکی و زراعی سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۳۰ مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیتهای urartu Triticum از نظرخصوصیات مورفولوژیکی اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی ۱۳۹۵
۳۱ مقایسه تلفات برداشت بادام زمینی در دو روش ماشینی و دستی هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران ۱۳۹۲
۳۲ مکان یابی QTLهای کنترل کننده عملکرد دانه در لاین های اینبرد نوترکیب گندم سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳