CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مشخصات افراد مهم علمی کشور

افراد دارای سمت علمی یا اجرایی در کنفرانسها و ژورنالهای اجرایی کشور در این بخش نمایش داده میشود

آقای دکتر شاهین اوستان

Doctor Shahin Uostan

دانشیار،علوم خاک (دانشگاه تبریز)

کد محقق - Researcher ID: 4998

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر شاهین اوستان

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
هیات تحریریهفصلنامه آب و خاکمشهد-ایران

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

شاپور محمدی

دانشیار دانشگاه تهران

حسن قالیباف اصل

دانشیار دانشگاه الزهرا

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر شاهین اوستان در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ اثر باکتری Ensifer meliloti ( Sinorhizobium meliloti ) وفسفر بر وزن تر و غلظت پتاسیم، کلسیم و منیزیم شاخساره و ریشه یونجه در شرایط تنش خشکی دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک) ۱۳۹۵
۲ اثر تناوب بر رشد، عملکرد دانه و تجمع کادمیوم در گیاه لوبیا قرمز تحت تنش کادمیوم اولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه ۱۳۹۳
۳ اثر کود دامی و کشت مخلوط ذرت با گاودانه بر جذب و غلظت عناصر غذایی و عملکرد دانه گاودانه سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۴ اثر کود دامی و کشت مخلوط ذرت با لوبیا بر جذب و غلظت عناصر غذایی و عملکرد شاخساره و دانه لوبیا سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۵ اثرات تبدیل تناوب های گندم - آیش و گندم - نخود به کشت ممتد گندم بر خصوصیات فیزیکی خاک در ارتباط با فاکتور فرسایش پذیری خاک یازدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۸
۶ اثرات تناوب زراعی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد گندم دیم یازدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۸
۷ اثرات کلرید کادمیم برصفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی کلزا رقم ساری گل دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۸ اثرات لجن بیولوژیکی مجتمع پتروشیمی تبریز بر غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم در خاک و گیاه جوبهاره اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۹ اثرشرایط آب خاک، لجن فاضلاب و کودهای شیمیایی برغلظت های عناصرکم مصرف دربخش هوایی گیاه برنج دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۰ اثرکود دامی و کشت مخلوط ذرت با لوبیا و گاودانه برغلظت عناصرپرمصرف ذرت دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۱ برخی عوامل موثر بر جذب روی (Zn) در یک خاک آهکی دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۱۲ بررسی تاثیر قارچ های میکوریز Glomus intraradices و Glomus versiform بر جذب Zn در گوجه فرنگی یازدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۸
۱۳ بررسی تاثیرآبیاری با فاضلاب بر برخی خصوصیات خاک به روش کریجینگ (مطالعه ی موردی:بارزیل،مشگین شهر) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست ۱۳۹۷
۱۴ بررسی توانایی سه ایزوله سودومون اس در رهاسازی فسفات از سطوح کانیهای متغی ر بار دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۱۵ برهمکنش میزان ZN و رطوبت خاک بر رشد ریشه،محتوای نسبی آب و هدایت روزنه ای برگ دو رقم لوبیا دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۶ پاسخ کلروتیک شاخساره های درون شیش های سه ژنوتیپ سیب به غلظت های مختلف آهن هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۱۷ پالایش زیستی کادمیوم و نیکل در خاک های تیمار شده با لجن فاضلاب بوسیله باکتری های مقاوم خاک چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۸۹
۱۸ تاثیر PH و نسبت نیترات به آمونیوم محلول غذایی بر غلظت و مقدار عناصر ca، Mg، K و Na ریشه ها و اندام های هوایی اسفناج یازدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۸
۱۹ تاثیر تیمارهای مختلف و زمان بر کارایی حذف الکتروسینتیکی Pb, Cd,Zn از یک خاک آهکی آلوده یازدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۸
۲۰ تاثیر شدت نور و کمبود Zn بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت ، فتوسنتز ذرت اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار ۱۳۹۱
۲۱ تاثیر قارچ میکوریز آربوسکولار و کمبود عناصر ریز مغذی بر PH آبشویه در مراحل مختلف رشد گیاه سورگوم یازدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۸
۲۲ تاثیر قارچ میکوریز آربوسکولار و کمبود عناصر ریزمغذی بر تولید ترکیبات کی لیت کننده از ریشه سورگوم یازدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۸
۲۳ تاثیر لوریل بنزن سولفونات برجمعیت باکتری های گرم منفی خاک پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۲۴ تاثیرتلفیقی کودهای آلی و نیتروژن برعملکردو اجزای گندم رقم الوند درشرایط مزرعه ای دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۲۵ تأثیر روی (Zn) و کادمیوم (Cd) مصرفی و گیاه برنج بر شکل قابل جذب برخی از عناصر کم مصرف در یک خاک شن لومی در شرایط غرقاب و غیرغرقاب اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۲۶ تأثیر شکل نیتروژن و pH محلول غذایی بر غلظت Zn ،Mn ،Fe و Cu ریشهها و بخش هوایی اسفناج (Spinacia oleracea L.) در کشت هیدروپونیک اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای ۱۳۸۸
۲۷ تأثیر شکل نیتروژن و pH محلول غذایی بر غلظت فسفر، نیترات، نیتروژن آلی و نیتروژن کل اسفناج (Spinacia oleracea L.) در کشت هیدروپونیک اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای ۱۳۸۸
۲۸ تأثیر لجن فاضلاب و کود دامی بر رشد، جذب و غلظت فلزات سنگین در گیاه آفتابگردان چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۸۹
۲۹ تأثیر منابع و مقادیر کودهای آلی و غرقاب بر ویژگیهای رشد گیاه آفتابگردان اولین همایش ملی دانه های روغنی ۱۳۸۸
۳۰ تجزیه زیستی علفکش پاراکوات توسط دو باکتری Achromobacter xylosoxidans وStreptomyces sp. شناسایی شده از منطقه آذربایجان شرقی اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۱
۳۱ تجزیه زیستی قارچکش بنومیل توسط دو باکتری Bacillus endophyticus و Streptomyces sp.شناسایی شده از منطقه آذربایجان شرقی اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۱
۳۲ تخلیه پتاسیم از برخی خاکهای تحت کشت آفتابگردان در آذربایجانغربی دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۳۳ تعیین (IC(50 برخی قارچ های جداسازی شده از خاک های آلوده ی معدن انگوران زنجان پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۳۴ تعیین فاصله تاکسنومیک خاک های آهکی، گچی و شور در سیستم های رده بندی ST و WRB پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۳۵ تنفس میکروبی ( آزاد شدن ) CO2 خاک تیمار شده با کودهای آلی تحت شرایط دمایی و رطوبتی کنترل شده دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۳۶ جداسازی و شناسایی دو جدایه باکتریایی از خاک با توان تجزیه زیستی قارچکش بنومیل اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست ۱۳۹۱
۳۷ روش کمی اندازه گیری ترکیبات سایدروفوری در ترشحات ریشه ای گیاه دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۳۸ سنتیک معدنی شدن نیتروژن آلی خاک در دو سطح دمایی و رطوبتی دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۳۹ شکلهای پتاسیم و روابط Q/I در برخی خاکهای تحت کشت آفتابگردان در آذربایجانغربی دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۴۰ غیرمتحرک سازی سرب در ریشه آفتابگردان توسط گلومالین قارچ Rhizophagus irregularis پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۴۱ مطالعه سینتیک آزاد شدن نیتروژن معدنی از منابع نیتروژن آلی کمپوست حاصل از مواد زائد جامد شهری در خاک سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی ۱۳۸۷
۴۲ مطالعه نسبت سدیم به پتاسیم گیاه شورپسندSuaeda aegyptiaca در سطوح مختلف شوری و نیتروژن اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور ۱۳۹۲
۴۳ وضعیت آبی برگ و برخی پارامترهای فتوسنتزی لوبیا در واکنش به کاربرد ZN تحت تنش کمبود رطوبتی دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۴۴ ویژگیهای جذبی برخی غیر متحرک کننده های روی (Zn) دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶