CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر علیرضا آستارایی

Doctor Alireza Astaraie

دانشیار ، (دانشگاه فردوسی مشهد)

کد محقق - Researcher ID: 4999

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا آستارایی

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
هیات تحریریهفصلنامه آب و خاکمشهد-ایران

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

ابراهیم خدایی

Ebrahim Khodai

دانشیار دانشگاه تهران

رضا محمدی

Reza Mohamadi

رئیس مرکز تحقیقات ارزشیابی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر علیرضا آستارایی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ اثر نانوذرات آهن بر توزیع شکل های شیمیایی سرب در یک خاک آهکی پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره .۲۱، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۲ ارزیابی تاثیر کاربرد نانوهیدروکسی آپاتیت بر تثبیت کادمیم در یک خاک آهکی آلوده پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره .۲۵، شماره ۳، سال ۱۳۹۷
۳ ارزیابی تغییرات مکانی و تخمین کربن آلی خاک در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از توابع انتقالی و امکان سنجی آن با داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: منطقه نیشابور) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۹، شماره ۲، سال ۱۳۹۰
۴ ارزیابی تغییرپذیری عملکرد ذرت بر مبنای خصوصیات خاک و آنالیز مولفه های اصلی فصلنامه آب و خاک دوره .۲۸، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۵ بررسی برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum L.)) در پاسخ به کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۲، شماره ۴، سال ۱۳۸۹
۶ بررسی تاثیر نانو ذرات اکسیدهای آلومینیم و سیلیسیم بر شاخص های پایداری ساختمان خاک پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره .۲۳، شماره ۵، سال ۱۳۹۵
۷ بررسی دو نوع کود آلی همراه با عناصر بر و روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و غلظت عناصر غذایی در دانه ارزن معمولی فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۹، شماره ۱، سال ۱۳۹۰
۸ بررسی قابلیت تصاویر ماهواره لندست ETM+ در مطالعات شوری خاک(مطالعه موردی: منطقه نیشابور) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۹، شماره ۳، سال ۱۳۹۰
۹ بررسی وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ های گندم دیم (.Triticum aestivum L) با استفاده از نیتروژن- 15 فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۵، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۱۰ تاثیر سه ناقل الکترون بر کاهش زیستی آهن فریک در دو خاک اسیدی و آهکی فصلنامه آب و خاک دوره .۳۰، شماره ۵، سال ۱۳۹۵
۱۱ تاثیر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و غلظت سرب، نیکل و کادمیم در خاک و گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۲، شماره ۴، سال ۱۳۸۹
۱۲ تاثیر گچ، گوگرد و هیوماکس بر برخی ویژگی های نهال پسته و خاک در مزرعه فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره .۷، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۱۳ تاثیر مواد آلی و گچ بر بعضی از صفات گیاه ذرت در خاک شور-سدیمی فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۱۴ تخمین شاخص سطح برگ با استفاده از داده های ماهواره ای IRS در منطقه نیشابور فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۰، شماره ۳، سال ۱۳۹۱
۱۵ تخمین و پهنه بندی میزان کربن آلی خاک با استفاده از آنالیز عوارض زمین(مطالعه موردی: بخشی از اراضی شهرستان مشهد) فصلنامه آب و خاک دوره .۲۷، شماره ۱، سال ۱۳۹۲
۱۶ تعیین موازنه آبی و مراحل بحرانی آن در گندم دیم با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه CWSI فصلنامه آب و خاک دوره .۲۸، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۱۷ تغییرات ویژیگی های هیدرولیکی خاک در حضور وتیور و پلی اکریل آمید فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره .۷، شماره ۴، سال ۱۳۹۶
۱۸ رابطه بین توپوگرافی و برخی ویژگی های خاک فصلنامه آب و خاک دوره .۲۹، شماره ۶، سال ۱۳۹۴
۱۹ شناسایی و خالص سازی مونتموریلونیت از بنتونیت معدن قاین فصلنامه آب و خاک دوره .۲۸، شماره ۵، سال ۱۳۹۳
۲۰ مقایسه تاثیر اندازه اکسیدهای آلومینیم و سیلیسیم بر میزان روان آب و هدر رفت خاک فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره .۷، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۲۱ مقایسه دو نوع کود آلی همراه با عناصر بر و روی بر برخی خصوصیات رشدی، غلظت و جذب عناصر غذایی ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۰
۲۲ مقایسه مدل های سینتیکی برای تخمین معدنی شدن نیتروژن کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره .۲۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۲۳ واسنجی مقادیر نیتروژن قابل استفاده و محتوی آب خاک با عملکرد دانه گندم دیم فصلنامه آب و خاک دوره .۳۰، شماره ۵، سال ۱۳۹۵

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ اثر پسماندهای آلی و هیوماکس بر غلظت عناصر در خاک و نهال پسته در مزرعه پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۲ اثر قارچهای میکوریز آربوسکولی بر جذب نیتروژن گیاه یونجه در شرایط شور نهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۴
۳ اثر کودهای پتاسیم در شرایط شوری آب و خاک بر خصوصیات خاک و گیاه ترب دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۸۸
۴ اثر لجن فاضلاب، کمپوست زباله شهری و کلات آهن بر خصوصیات فیزیکی خاکهای آهکی دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم ۱۳۹۲
۵ اثر مقایر مختلف لجن فاضلاب و کلات اهن بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه خردل هندی سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۵
۶ اثرات هیدروژل استاکوزرب بر ذخیره آب و کربن آلی و عملکرد نهال های تاغ و آتریپلکس اولین همایش ملی بیابان ۱۳۹۱
۷ ارزیابی شاخص های گیاهی و خاک برای طبقه بندی اراضی شور منطقه نیشابور با استفاده از تصاویر ماهواره ای +ETM اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران ۱۳۸۷
۸ استفاده از تصاویر ماهواره ای برای مطالعات پوشش گیاهی ( مقایسه شاخص های مختلف گیاهی – مطالعه موردی منطقه نیشابور) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۳۸۷
۹ اصلاح تاثیر شوری بر منحنی واسنجی بلوک گچی نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۸۶
۱۰ بالا بردن کارایی پمپ های کشاورزی با کنترل سرعت توسط درایورها تحت قوانین افینیتی همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ۱۳۹۲
۱۱ بحث و بررسی پیرامون عملکرد شیمیایی و فیزیکی انواع نمک بر پروسه گندزدایی میکروبی و آنالیز شیمیایی شیرابه حاصل از کمپوست دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۱۲ بررسی آبشویی نیترات در نتیجه کاربرد کودهای شیمیایی و آلی و لجن فاضلاب پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۰
۱۳ بررسی اثر توام و جداگانه کرم خاکی و قارچ میکوریزا بر فراهمی فسفر مورد نیاز ذرت اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست ۱۳۹۳
۱۴ بررسی اثر مصرف نانو اکسید آهن، کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی و هیومیک اسید بر غلظت عناصر کم مصرف گیاه خردل هندی در خاک سدیمی دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۳
۱۵ بررسی امکان استفاده ضایعات فرایند اسیدشویی صنایع فولاد به عنوان کود آهن همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی ۱۳۸۸
۱۶ بررسی تاثیر اسید هومیک و کود شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه پنبه همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ۱۳۹۲
۱۷ بررسی تاثیر زیولیت کلینوپتیلولایت و کمپوست زباله شهری بررشد و قابلیلت گیاه پالایی نفت خام پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۱۸ بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سیاه (.Bunium persicum Bioss) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۱۹ بررسی تاثیر مقادیر کود فسفره بر میزان جذب کبالت توسط شنبلیله یازدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۸
۲۰ بررسی تاثیر مقادیر مختلف بر در آب آبیاری تحت شرایط شور خاک بر خصوصیات شیمیایی خاک و اجزای عملکرد گیاه جو نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۸۶
۲۱ بررسی تحرک پذیری نانوذرات آهن صفرظرفیتی در خاک پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۲۲ بررسی تغییرات مکانی داده ها با استفاده از روش های تحلیلی زمین آمار برای مطالعات خاکشناسی اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا ۱۳۸۹
۲۳ بررسی سیستم های بهره برداری و مدیریت داده های مکانی در کشاورزی دقیق و معرفی روش مناسب استفاده در ایران پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۳۸۷
۲۴ بررسی قابلیت گیاه پالایی عنصر کادمیم توسط سه گیاه آفتابگردان، ذرت و پنبه دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۲۵ بررسی مقادیر فسفر بر شکل های مختلف کادمیوم در خاک دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو) ۱۳۸۹
۲۶ برهمکنش منگز و فسفر در کشت مزرعه ای سیب زمینی (رقم اسپریت) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۴
۲۷ پراکنش حجمی و مقداری ذرات دی اکسید تیتانیوم تحت تأثیر کلات EDTA همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ۱۳۹۲
۲۸ تاثبر فنلی فورمیس موسه بر جذب نیتروژن و فسفر توسط ذرت چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ۱۳۹۶
۲۹ تاثیر اسید هومیک بر حرکت فسفر در عمق خاک در طی زمان کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۴
۳۰ تاثیر اسید هیومیک بر EC, pH و SAR در حضور کودهای دامی و شیمیایی همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ۱۳۹۲
۳۱ تاثیر اسید هیومیک و کمپوست بر قابلیت جذب برخی عناصر کم مصرف در گیاه دارویی ریحان اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۲
۳۲ تاثیر اسید هیومیک، کمپوست زباله شهری و مقادیر فسفر بر خصوصیات رشدی گیاه دارویی ریحانOcimum bacilicum دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم ۱۳۹۲
۳۳ تاثیر اکسید روی نانو و معمولی و قارچ میکوریزا آربسکولا بر رشد و عملکرد گیاه لوبیا سبز Phaseolus vulgaris اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست ۱۳۹۳
۳۴ تاثیر بازدارنده های نیترات زایی در حضور منابع کودی مختلف نیتروژن بر ویژگی های رشدی گیاه کاهو چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ۱۳۹۶
۳۵ تاثیر بیوچار و فاضلاب بر غلظت کادمیوم قابل جذب خاک و رشد گیاه ماش سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب ۱۳۹۱
۳۶ تاثیر پسماندهای آلی مختلف بر رشد و نمو گندم چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ۱۳۹۶
۳۷ تاثیر پیریفورمسپورا ایندیکا و میکوریزا بر رشد ذرت در خاک آلوده به کادمیوم چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی ۱۳۹۳
۳۸ تاثیر تنش کلریدسدیم و کلریدکلسیم بر خصوصیات رشدی کلم قمری کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۲
۳۹ تاثیر خاک و نخاله های ساختمانی حاوی کودهای آلی و شیمیایی برعملکرد درصدموسیلاژ و ترکیبات شیمیایی دانه گیاه دارویی اسفرزه هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ۱۳۸۷
۴۰ تاثیر دما و شوری آب آبیاری بر سمیت کادمیوم خاک دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو) ۱۳۸۹
۴۱ تاثیر دو نوع اکسید روی (معمولی و نانو) بر شاخص های جوانه زنی گیاه لوبیا ( Phaseolus Vulgaris L.) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی ۱۳۹۳
۴۲ تاثیر دوره آبیاری و تعداد قطره چکانها در روش آبیاری قطره ای بر عملکرد و کیفیت هندوانه نهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ۱۳۷۷
۴۳ تاثیر زئولیت و اسید هیومیک بر خاک شور آلوده به آنتی بیوتیک بر خصوصیات رشدی و غلظت سدیم و پتاسیم در گیاه ریحان چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۸
۴۴ تاثیر سطوح مختلف پتاسیم، زئولیت، بنتونیت و پرلیت بر گیاه کاهو دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم ۱۳۹۲
۴۵ تاثیر سطوح مختلف پتاسیم، زئولیت، بنتونیت و پرلیت بر نیتروژن خاک و گیاه کاهو اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۲
۴۶ تاثیر شیرابه حاصل از کمپوست زباله های شهری بر خصوصیات خاک نهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۴
۴۷ تاثیر ضایعات کارخانه چرم، بیوچار و پتاسیم بر ویژگیهای رشدی ریشه گیاه تربچه دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم ۱۳۹۲
۴۸ تاثیر عملیات مدیریتی بر شاخص پایداری کل خاک (WSSI) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۴۹ تاثیر قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا بر رشد گیاه ذرت چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی ۱۳۹۳
۵۰ تاثیر مقادیر نیتروژن و پتاسیم برخصوصیات رشدی Phaseolus vulgaris L همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۰
۵۱ تاثیر مواد آلی مختلف بر جذب فسفر توسط گندم در یک خاک آهکی کود داده شده با خاک فسفات پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۵۲ تاثیر مواد آلی و پودرگچ برتخلخل تهویه ای سرعت نفوذنهایی و نسبت جذب سدیم سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران ۱۳۹۱
۵۳ تاثیر نانو اکسید تیتانیوم، کمپوست زباله شهری و گرانوله گوگردی و هیومیک اسید بر ماده آلی خاک و ترکیب شیمیایی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۳
۵۴ تاثیر نانو اکسید تیتانیوم، کمپوست زباله شهری و هیومیک اسید بر خصوصیات رشدی و عملکرد نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۳
۵۵ تاثیر نانوذرات اکسید آهن و کمپوست زباله شهری بر عملکرد دانه و درصد روغن آفتاب گردان در خاک شور - سدیمی همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۵۶ تاثیر نسبت های کمپوست به لجن و مقادیر کادمیوم بر گیاه خردل دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو) ۱۳۸۹
۵۷ تاثیر نسبتهای آنیونی کلر به سولفات آب آبیاری وکمپوست زباله شهری بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه جو همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار ۱۳۸۵
۵۸ تاثیر نوع و مقدار کود پتاسیم در مقادیر مختلف نیتروژن بر خصوصیات خاک و عملکرد چغندرقند در شرایط شوری آب و خاک دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران ۱۳۸۶
۵۹ تاثیر نوع و مقدار کود نیتروژن بر عملکرد و رشد گیاه خردل زراعی در شرایط سدیمی خاک اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۲
۶۰ تاثیر وتیور و پلی اکریل آمید بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۶۱ تأثیر اسید هیومیک بر کارایی نانوکود آهن در جذب عناصر کم مصرف توسط گیاه کلزا سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۶۲ تأثیر مصرف عناصر غذایی فسفر و نیتروژن در جذب عناصر P N در برگ و بنه در گیاه دارویی زعفران دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر ۱۳۹۰
۶۳ تأثیر مواد آلی مختلف بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه نخود اولین همایش ملی حبوبات ۱۳۸۴
۶۴ تأثیر نوع و مقدار کود نیتروژن بر جذب عناصر غذایی پرمصرف توسط گیاه خردل در خاک شور اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی ۱۳۹۲
۶۵ تحمل القایی در جامعه میکروبی خاک بر اثر آلودگی با آنتی بیوتیک های دارویی پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۶۶ تخمین منحنی رطوبتی با استفاده از مدل تک پارامتری اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا ۱۳۸۹
۶۷ تعیین میزان انتقال نیترات از طریق زه آب در نتیجه کاربرد کودهای آلی و شیمیایی اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار ۱۳۹۰
۶۸ تعیین میزان معدنی شدن نیترات در کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار ۱۳۹۱
۶۹ عوامل کنترل کننده تحرک پذیری نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم در محیط خاک هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۷
۷۰ عوامل کنترل کننده تحرک پذیری نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم در محیط خاک هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۶
۷۱ فراهمی عناصر کم مصرف در یک خاک سدیمی زیر تاثیر نانو اکسید آهن همراه با کمپوست گرانوله گوگردی اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست ۱۳۹۳
۷۲ کارایی نانوذره آهن صفرظرفیتی همراه با کود گاوی در تثبیت سرب خاک آهکی اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۱
۷۳ مطالعه اثر متقابل کرم خاکی و مایکوریزا بر غلظت نیتروژن در گیاه ذرت سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۵
۷۴ مطالعه تأثیر منعقدکننده ها بر حذف آلودگیهای میکروبی و آلی شیرابه زباله شهری دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۷۵ مطالعه جدایه های بومیسینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به شوری و خشکی در خاکهای استان کرمان دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۷۶ مقایسه توانایی های زیستی شته سیاه باقلاAphis fabae Scopoli Hom.: Aphididae روی گیاه لوبیا در مقادیر مختلف کوددهی نیتروژن به پتاسیم همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۰
۷۷ مقایسه شاخص های شوری خاک ها با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی : دشت نیشابور ،استان خراسان رضوی) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۳۸۷
۷۸ مقایسه کمپوست های تولیدی در فصول مختلف سال و اثرات آنها بر جوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاه شاهی سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی ۱۳۸۷
۷۹ مقایسه نانوومیکروذره اکسید آهن دراصلاح خاک آلوده اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست ۱۳۹۱
۸۰ نقش اکسید روی(معمولی و نانو)و قارچ میکوریزا بر شاخص های رشدی گیاه لوبیا دومین همایش ملی و تخصصی پژوهشهای محیط زیست ایران ۱۳۹۳