CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر مهدی زارعی

Doctor Mahdi Zarei

استادیار، دانشگاه گنبد کاووس

کد محقق - Researcher ID: 5033

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر مهدی زارعی

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
مدیر داخلیدوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

رضا نوروز ولاشدی

Reza Nourozi

مدیر گروه مهندسی آب- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

اسداله تیموری یانسری

Asdolah Teymori

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر مهدی زارعی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ اثر باکتری محرک رشد گیاه بر غلظت و جذب عناصر پرمصرف به وسیله ذرت در یک خاکآهکی آلوده به کادمیم تحت تنش خشکی فصلنامه آب و خاک دوره .۳۰، شماره ۴، سال ۱۳۹۵
۲ اثر قارچ میکوریز آربسکولار بر رشد و پارامترهای فیزیولوژیک پایه رافلموندر شرایط تنش کم آبی فصلنامه آب و خاک دوره .۲۷، شماره ۳، سال ۱۳۹۲
۳ اثر قارچ های ریشه ای آربوسکولار برتغییرهای فصلی برخی شاخص های رشدی و فیزیولوژیک پایه های رویشی سیب در یک خاک آهکی مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره .۱۸، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۴ ارزیابی امکان حساس کردن لیستریا مونوسیتوژنز و اشریشیا کلای O157:H7 به شرایط اسیدی به وسیله عصاره پوست پرتقال فصلنامه هیستوبیولوژی دامپزشکی دوره .۵، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۵ ارزیابی تحمل به خشکی ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره .۴، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۶ بررسی آلودگی به یرسینیا انتروکولیتیکا در شیرهای خام گاو عرضه شده در منطقه ی اهواز و ارزیابی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره .۳، شماره ۳، سال ۱۳۹۵
۷ بررسی اثر باکتری کشی سدیم دودسیل سولفات(SDS) بر روی تعدادی از باکتری های بیماری زای مواد غذایی در دمای معمولی و یخچال فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره .۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۷
۸ بررسی شاخص توده بدنی و فعالیت بدنی در دانش آموزان پسر 11 تا 14 ساله شهر خوشاب فصلنامه دانش و تندرستی دوره .۵، شماره ۲، سال ۱۳۸۹
۹ بهینه سازی فرایند استخراج ژلاتین، از ضایعات پوست گوسفند با استفاده از آنزیم آلکالاز به روش سطح پاسخ فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره .۸، شماره ۲، سال ۱۳۹۸
۱۰ تاثیر باکتری حل کننده فسفات، قارچ میکوریز آربسکولار و کود شیمیایی فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت در شرایط آبیاری معمول و کم آبیاری در منطقه کرج فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۰، شماره ۱، سال ۱۳۹۱
۱۱ تاثیر دما و مدت زمان قرار دادن بذور در دماهای مختلف بر خصوصیات جوانه زنی بذر جو دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره .۴، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۱۲ تاثیر سامانه های خاکورزی و تنش آبی بر رشد و عملکرد گندم فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۱۳ تاثیر سه برنامه تمرین ترکیبی هوازی مقاومتی با شدت های مختلف بر سطوح آدیپونکتین، پروتیین متصل به رتینول چهار و نیم رخ لیپیدی در مردان مبتلا به دیابت نوع دو فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره .۹، شماره ۳۳، سال ۱۳۹۶
۱۴ تأثیر تجویز خوراکی کیتوزان استحصالی شده از پوسته میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) بر فاکتورهای خونی و رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره .۶۹، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۱۵ حساس کردن اشریشیاکلای O157:H7 به شرایط اسیدی به وسیله کیتوزان ونانوکیتوزان نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره .۱۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۱۶ کارآیی آزمایش انعقاد الکل در ارزیابی شیر مخلوط گاو فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره .۵۸، شماره ۲، سال ۱۳۸۱
۱۷ کارآیی قارچ های میکوریز آربوسکولار در گیاه پالایی یک خاک آهکی آلوده به روی به وسیلهگیاه وتیور فصلنامه آب و خاک دوره .۲۸، شماره ۶، سال ۱۳۹۳
۱۸ مقایسه خودراهبری یادگیری، ارزشهای تحصیلی و ارزشیابی دانشجویان رشته های مهندسی ازکیفیت تدریس اعضای هیئت علمی؛موردمطالعه:دانشگاه هرمزگان فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره .۱۶، شماره ۶۱، سال ۱۳۹۳
۱۹ مقایسه هزینه انرژی و کارایی دوچرخه سواری در دوچرخه سواران حرفه ای و آماتور فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره .۳، شماره ۱۲، سال ۱۳۹۰

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ اثر باکتری محرک رشد و زیولیت بر برخی ویژگی های مورفولوژیک اسفناج تحت شرایط متفاوت رطوبتی پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۲ اثر برخی قارچ ریشه های آربوسکولار، باکتری محرک رشد و بیوچار بر برخی خصوصیات مورفولوژیک گیاه جو در مرحله زایشی پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۳ اثر بیوچار و باکتری محرک رشد بر کلنیزاسیون ریشه دو گونه قارچ ریشه آربوسکولار با ریشه گیاه جو در مرحله رویشی پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۴ اثر بیوچار، قارچ میکوریز و باکتری محرک رشد روی خصوصیات رویشی جو چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۵
۵ اثر پلیمرهای سوپرجاذب بر بهبود قدرت سبزشدگی و بنیه ی اولیه ی گیاه خار مریم (Silybum marianum L.) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۵
۶ اثر جانداران خاک بر پایداری بیوچار ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۵
۷ اثر چایورمیکمپوست و ورمیواش غنی شده و نشده با باکتریهای محرک رشد بر رشد گیاه ذرت در شرایط تنش آبی اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۸ اثر قارچ گلوموس موس های بر عملکرد ماده خشک اندام ریشه ، پرولین ، پروتئین و جذب نیتروژن در ریشه رافلمون و نارنج در شرایط تنش خشکی اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۱
۹ اثر قارچ گلوموس موسه ای بر تولید آنزیم های آنتی اکسیدان در برگ پایه رافلمون درشرایط تنش خشکی اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۱
۱۰ اثر قارچ میکوریز آربسکولار، باکتری، و تنش خشکی بر جذب پتاسیم در گیاه ذرت وشکلهای پتاسیم در یک خاک آهکی غنی از کانیهای پتاسیم دار اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۱
۱۱ اثر قارچ میکوریزی و باکتری بر برخی خصوصیات مورفولوژیک گیاه جو در حضور منابع آهن ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۵
۱۲ اثر کودهای آلی مایع بر برخی ویژگیهای زیستی خاک پس از برداشت گیاه ذرت در شرایط تنش آبی اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۱۳ اثر گنبدهای نمکی استان هرمزگان بر روی کیفیت آبخوان های کارستی و آبرفتی مجاور همایش ملی دریا،توسعه و منابع آب خلیج فارس و حوزه مکران ۱۳۹۶
۱۴ اثر متقابل ویتامین E با سلنیوم بر فعالیت آنتی اکسیدانی و pH منی قوچ عربی طی ذخیره سازی در راستای ارتقای کیفیت منی دام و توسعه دامپروری پایدار همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ۱۳۹۵
۱۵ اثرات همزیستی قارچ مایکوریزا و گندم بر رنگدانه و وضعیت آب ارقام مختلف تحت تنش خشکی هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۱۶ اثرقارچ میکوریز آربسکولار، باکتری و تنش خشکی بر ویژگی های رشد و جذب عناصرغذایی کم مصرف گیاه ذرت اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۱
۱۷ ارائه راهکاری بر مبنای مفاهیم رمزنگاری کلید نامتقارن جهت جلوگیری از کپی برداری سیمکارتهای تلفن همراه کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه ۱۳۸۹
۱۸ ارزشیابی فتوتیپی و ژنتیکی تولید آمین های بیوژنتیکی بوسیله باکتری های لاکتیک اسید گرفته شده از ماهی و محصولات ماهی کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ۱۳۹۰
۱۹ ارزیابی تاثیر ستون های ماسه آهکی در مشخصه های مکانیکی خاک های رسی نرم با استفاده از آزمایش سه محوری هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران ۱۳۹۳
۲۰ ارزیابی عوامل موثر بر پایداری کالبدی و اجتماعی محلات شهری با تاکید بر بهبود مشارکت اجتماعی کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران ۱۳۹۷
۲۱ ارزیابی فراسایش پذیری حوضه آبریز سد ملاصدرا به روش بهینه سازی شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۹۱
۲۲ ارزیابی کاربرد ورمی کمپوست و قارچ های میکوریز آربوسکولار بر صفات رویشی و میزان کلنیزاسیون گیاه پپینو Solanum muricatum در کشت ارگانیک اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۱
۲۳ ارزیابی کیفیت بهداشتی دوغ های سنتی ایرانی اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران ۱۳۹۵
۲۴ ارزیابی کیفیت منابع آب زیر زمینی دشت قم برای تامین آب مورد نیاز شرب با استفاده از AHP پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۲
۲۵ ارزیابی میزان هیستامین و فلزات سنگین کنسرو تون ماهیان عرضه شده در ایران بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ۱۳۹۰
۲۶ ارزیابی ویژگی های فیزیک وشیمیایی عسل کنار استان خوزستان دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران ۱۳۹۷
۲۷ استخراج عصاره رنگی (بتانین) از میوه گیاه سرخاب کولی Phytolacca americana L و بررسی اثر انواع روش های خشک کردن آن در شرایط آزمایشگاهی پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران ۱۳۹۷
۲۸ استخراج ماده موثره میوه سرخاب کولی با حلال های آلی کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی ۱۳۹۶
۲۹ استفاده از استراتژی تقاضا و عرضه، برای پایداری آب زیرزمینی با رویکرد پویایی سیستم ها دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست ۱۳۹۵
۳۰ استفاده بهینه از ضایعات نان تأمین سلامت عمومی، صرفه جویی اقتصادی اولین همایش روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی ۱۳۸۳
۳۱ امتیازبندی خطر زمین لغزش در روش حائری- سمیعی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قویجوق) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۸۸
۳۲ اندازه گیری محتوای کلسترول مواد غذایی به روش آنزیمی بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران ۱۳۹۴
۳۳ Estimating water balance components in different land-use types in an Arid Environments اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی ۱۳۹۶
۳۴ باکتری محرک رشد گیاه و قارچ میکوریز آربوسکولار بومی مناطق آلوده در پالایش گیاهی نیکل دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو) ۱۳۸۹
۳۵ برآورد ضریب تراوایی معادل سازندهای سخت درز و شکاف دار با استفاده از مدل شبیه سازی شبکه شکستگیهای توده سنگی نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۸۴
۳۶ بررسی آسیب پذیری آب زیرزمینی براساس مدل سینتکس اصلاح شده به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی؛ مطالعه موردی سفره آبدار دشت قم پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۲
۳۷ بررسی اثر پوشش آلی بر بنیه اولیه بذر استبرق (Calotropis procera L.) اولین همایش ملی بیابان ۱۳۹۱
۳۸ بررسی اثر تغییرات دما و نور مریی بر مورفولوژی رنگدانه قرمز حاصل از عصاره آبی میوه گیاه سرخاب کولی Phytolacca americana L پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران ۱۳۹۷
۳۹ بررسی اثر ضد میکروبی جنیستئین روی تعدادی از باکتری های فساد زای غذایی بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ۱۳۹۲
۴۰ بررسی اثر متقابل ویتامین E و سلنیوم با زمان نگهداری منی رقیق شده بر خصوصیات پلاسمای منی قوچ عربی و کاربرد آن در دامپروری صنعتی همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ۱۳۹۵
۴۱ بررسی اثرات قارچ میکوریزا آربسکولار و باکتری سودوموناس فلورسنس برخصوصیات رویشی و زایشی گیاه ذرت دررژیم های مختلف آبیاری یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۴۲ بررسی اثرات مایه زنی بذربامیکروارگانیسم های حل کننده فسفات برعملکرد و اجزای عملکردذرت دانه ای تحت شرایط تنش آبی یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۴۳ بررسی اثرات متقابل سویه های ریزوبیومی حل کننده فسفات و قارچ های میکوریزی اربوسکولار بر کلنیزاسیون ریشه و جذب عناصر غذایی گیاه عدس نهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۴
۴۴ بررسی ارتباط هیدروژئولوژیکی معدن گل گهر و کفه خیرآباد هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۹۳
۴۵ بررسی ایده بانکداری آب به عنوان راه حلی برای مدیریت پایدار منابع آب دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست ۱۳۹۵
۴۶ بررسی تاثیر دوزبانگی در آهوزش و پرورش با تاکید بر دانش آهوزاى دوره ی ابتدایی سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران ۱۳۹۶
۴۷ بررسی تاثیر سویه های سودوموناس فلورسنس بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط تنش خشکی اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۴۸ بررسی ترکهای استراکچر باکتویل در اطراف Trust main bearing بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ۱۳۹۳
۴۹ بررسی تعامل میان باکتری شیگلا دیسانتری و کیست آکانتاموبا کستلانی دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۷
۵۰ بررسی تغییرات تعداد اسپور قارچ های میکوریز آربوسکولار و درصد کلنیزاسیون ریشه گیاهان بومی غالب در یک ترانسکت طولی در منطقه معدن انگوران زنجان همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار ۱۳۸۵
۵۱ بررسی تغییرات روند دبی و رسوب در برخی ایستگاهای رودخانه گرگانروداستان گلستان سومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان ۱۳۹۱
۵۲ بررسی خصوصیات کودهای آلی مایع تولیدی از بسترهای آلی اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۵۳ بررسی خطرات بهداشتی تلفن همراه و ارائه راهکارهایی برای استفاده ایمنتر از آن کنگره موبایل ایران ۱۳۹۱
۵۴ بررسی رابطه اخلاق کار اسلامی با سلامت سازمانی معلمان شهر پاکدشت کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی ۱۳۹۳
۵۵ بررسی رابطه اخلاق کاراسلامی با سلامت سازمانی معلمان شهر پاکدشت اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار ۱۳۹۲
۵۶ بررسی رابطه اخلاق کاراسلامی با سلامت سازمانی معلمان شهر پاکدشت همایش بین المللی مدیریت ۱۳۹۳
۵۷ بررسی روند تغییرات رشد میوه ارقام مهم پسته در شرایط آب و هوایی خراسان رضوی هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۵۸ بررسی سخت پوستان به عنوان پایشگر آلودگی فلزات سنگین پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۰
۵۹ بررسی شیوع بروسلا در کبد گوسفندان و بزهای کشتار شده در اهواز اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران ۱۳۹۵
۶۰ بررسی شیوع سرمی آلودگی به مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس در گاوهای اهواز همایش ملی دامپزشکی در خدمت سلامت جامعه و بهداشت دام ۱۳۹۴
۶۱ بررسی عوامل مختلف بر روی کشاورزی پایدار اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۱
۶۲ بررسی عوامل مرتبط با ایمنی و امنیت روانی و جسمی کارکنان (مطالعه موردی:منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره)) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین ۱۳۹۲
۶۳ بررسی غلظت جیوه دربافت عضله میگوی سفید هندی PenaeusIndicus درخورجعفری اولین همایش ملی علوم زیستی ۱۳۹۰
۶۴ بررسی قوانین و نحوه مدیریت آبخوان های فرامرزی در دنیا کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی ۱۳۹۴
۶۵ بررسی مقایسه ای روش های کشت مستقیم و غنی سازی در جداسازی یرسینیا انتروکولیتیکا از گوشت گاو، گوسفند و بز و تایید با روش PCR اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران ۱۳۹۵
۶۶ بررسی میانگین وزنی قطر خاکدانه در کاربری های مرتع و زراعی منطقه باجگاه استان فارس با کمک زمین آمار ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۷
۶۷ بررسی میزان زنده مانی مرگانلا مرگانی در حضور اسیدهای آلی بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ۱۳۹۲
۶۸ بررسی نقش آب بندانها بعنوان راهکاری برای مقابله با خشکسالی در شمال کشور اولین کنفرانس بین المللی بحران آب ۱۳۸۷
۶۹ بررسی نقش دولت الکترونیک در کاهش فساد اداری دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی ۱۳۹۵
۷۰ بررسی نقش رسانه های آموزشی در توسعه کارآفرینی اجتماعی اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی ۱۳۹۱
۷۱ بررسی و شناخت دبی موثر حمل رسوبات در ایستگاه های شاخص رودخانه گرگانرود چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز ۱۳۸۶
۷۲ بهینه سازی فرآیند استخراج ژلاتین، از ضایعات پوست گوسفند با استفاده از آنزیم آلکالاز به روش سطح پاسخ کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی ۱۳۹۷
۷۳ پوشش دهی اسپینل Al2O3-MgO روی سطح فولاد با استفاده از فرایند پاشش پلاسمایی سمپوزیوم فولاد 1389 ۱۳۸۹
۷۴ تا ثیر کاربرد بیوچار، باکتری محرک رشد و قارچ ریشه آربوسکولار بر تنفس میکروبی خاک پس از برداشت گیاه جو هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۹۶
۷۵ تاثیر سطوح مختلف پودر گیاه مورد ( Myrtus communis ) بر فراسنجه های کیفی اسپرم قوچ عربی در خارج فصل تولید مثلی سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۷
۷۶ تاثیر گنبد نمکی کرسیا داراب بر منابع آبی مجاور هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۹۳
۷۷ تأثیر فاصله ردیف و مقدار کود نیتروژن بر برخی از ویژگی های زراعی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی ریحان مقدس (Ocimum sanctum L.) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۷۸ تحقیقات میکوریزی و چالش های آن پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۷۹ تحلیل سری زمانی کیفیت آب رودخانه مند و بررسی عوامل موثر بر آن یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۹۷
۸۰ تعیین رابطه چشم انداز زمان با تحمل ناکامی در بین پرستاران بیمارستان های تهران کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی ۱۳۹۶
۸۱ تعیین زمان‌های پیشینه و کمینه بهره‌برداری آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت مشهد) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن ۱۳۸۸
۸۲ تعیین ظرفیت بهینه‌ی باتری با در نظر داشتن بهره‌برداری روزانه‌ی باتری برای یک سیستم خورشیدی متصل به ریز شبکه‌های هوشمند کنفرانس شبکه های هوشمند 92 در حوزه انرژی ۱۳۹۲
۸۳ تعیین منشاء شوری در آبخوانهای کارستی و آبرفتی منطقه کنارسیاه استان فارس به روشهای هیدروشیمیایی و ایزوتوپی پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۹۰
۸۴ تغییرات مکانی پتاسیم خاک در دو کاربری مختلف ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۷
۸۵ توانمندسازی نیروی انسانی و نقش آن در بهبود عملکرد کارکنان سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار ۱۳۹۶
۸۶ توسعه ریاضی روش بررسی و برآورد میزان آب در جای یک آبخوان ساحلی با تاکید برروابط آرچی ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور ۱۳۹۱
۸۷ جداسازی و استحصال عصاره میوه گیاه Phytolacca americana L با دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC در شرایط In vitro پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران ۱۳۹۷
۸۸ جداسازی و خالص سازی آنزیم لاتوپراکسیداز از آب پنیر بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ۱۳۹۲
۸۹ جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده فنل و بررسی سینیتیک رشد آن ها از خاک های کشاورزی اطراف پالایشگاه شیراز اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران ۱۳۹۴
۹۰ دیدگاه آبخیزنشینان نسبت به طرحهای آبخیزداری انجام شده در حوزه آبخیز سدبرنجستانک ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۸۹
۹۱ رابطه ی مولفه های سرمایه ی فکری و مدیریت دانش دربین کارکنان آموزش و پرورش استان قم همایش بین المللی مدیریت ۱۳۹۳
۹۲ رابطه ی مولفه های سرمایه ی فکری و مدیریت دانش دربین کارکنان آموزش وپرورش استان قم همایش بین المللی مدیریت ۱۳۹۳
۹۳ ردیابی کوکسیلا بورنتی در شیر گوسفندان استان خوزستان اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران ۱۳۹۵
۹۴ روش تصمیم گیری چند معیاره با منطق فازی برای انتخاب مصالح پایدار در ایران اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست ۱۳۹۴
۹۵ روش سبز جهت استخراج و خالص سازی رنگ طبیعی میوه گیاه سرخاب کولی کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی ۱۳۹۶
۹۶ روشهای هیدروژئولوژیکی جلوگیری از شور شدن آبخوان دشت جناح-کمشک شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۹۱
۹۷ ریخت سنجی آبفروچاله های گنبد نمکی کنار سیاه فیروزآباد بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین ۱۳۸۵
۹۸ سازوکار جریان آب زیرزمینی در گنبد نمکی کنارسیاه نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران ۱۳۸۹
۹۹ شاخص های ظاهری چمانواش بلند Festuca arundinacea Schreb با کاربرد قارچ ریشه های آربوسکولار و باکتری-ریشه های محرک رشد گیاهی در دوره ترمیم پس از تنش شدید خشکی نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۱۰۰ شناسایی و مطالعه آماری مشکلات اجرایی درصنعت ساختمان سازی و ارایه راهکارهای لازم جهت رفع آن نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ۱۳۹۱
۱۰۱ طبقهبندی مدلهای هیدرولوژیکی و تشریح مدل بارش-رواناب IHACRES پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۸۸
۱۰۲ طراحی هیتوگراف و ماکزیمم عمق بارندگی برای زمان تمرکز حوضه های آبریز فاقد ایستگاه هیدرومتری در استان فارس دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۸۵
۱۰۳ فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی چمانواش بلند Festuca arundinacea Schreb با کاربرد قارچ ریشه های آربوسکولار و باکتری-ریشه های محرک رشد گیاهی در دورهای مختلف آبیاری نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۱۰۴ قابلیت مدل نیمه مفهومی IHACRES در شبیه سازی بارش - روان اب حوزه ابخیز کوهستانی شهری ودشتی هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۹۰
۱۰۵ کارآیی قارچهای میکوریز آربوسکولار در گیاهپالایی خاکهای آلوده به Zn با استفاده از گیاه میزبان فسکیوی بلند اولین همایش ملی گیاه پالایی ۱۳۹۰
۱۰۶ کودهای میکروبی فسفاته و پتانسیل آن هادر محیط زیست دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی ۱۳۹۴
۱۰۷ مطالعه بررسی شرایط پایداری عصاره استخراج شده حاوی رنگدانه بتانین از میوه گیاه سرخاب کولی Phytolacca americana L در PH های مختلف و آنالیز عصاره آبی آن با دستگاه UV-Vis پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران ۱۳۹۷
۱۰۸ مقایسه خصوصیات هیدروژئولوژیکی آبخوانهای گر- برم فیروز و ساسان با استفاده از منحنی فروکش هیدروگراف چشمه های کارستی ششپیر و ساسان دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۸۵
۱۰۹ مقررات حاکم برقرارهای تامین کیفری درقانون آیین دادرسی کیفری92 چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۶
۱۱۰ مکان یابی ژنهای مرتبط با دانه در لاین های نوترکیب برنج ایرانی تحت شرایط غرقاب و تنش خشکی کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی ۱۳۹۷
۱۱۱ مکانیابی ژن های ارتفاع بوته و ویژگیهای ریشه در لاین های نوترکیب برنج ایرانی تحت تنش خشکی کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی ۱۳۹۷
۱۱۲ نقس قارچ ریشه های آربوسکولار در تغییر شکل شیمیایی عناصر غذایی فسفر، پتاسیم و روی در خاک آهکی پس از برداشت گیاه ذرت ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران ۱۳۹۷
۱۱۳ نقش باکتری ها در کم کردن مصرف آب بر میزان رشد جوانه زنی گیاه گندم اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی ۱۳۹۴
۱۱۴ نقش باکتری های مقاوم و محرک رشد گیاه در پالایش گیاهی کادمیوم دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو) ۱۳۸۹
۱۱۵ نقش قارچ های میکوریز آربوسکولار در رشد و جذب Zn بوسیله گیاه ذرت در یک خاک آلوده به Zn یازدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۸
۱۱۶ نقش قارچ های میکوریز آربوسکولار و میکوریزوسفر در گیاه پالایی مناطق آلوده به فلزات سنگین وترکیبات آلی همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار ۱۳۸۵