CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر عبدالحسین امینی

Doctor Abdol Hossein Amini

کد محقق - Researcher ID: 5147

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر عبدالحسین امینی

لیست سخنرانیها و نشستها

سمت رویداد نوع رویداد تاریخ
سخنران آسیب شناسی پژوهش در علوم زمین سخنرانی علمی ۲۹ دی ۱۳۹۵

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

محمد حسین احمدی

Mohammad Hossein Ahmadi

Assistant Professor, Faculty of Mechanical engineering , Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran

اتابک روحی امینجان

atabak roohi aminjan

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر عبدالحسین امینی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ ارزیابی شاخصهای پتروفیزیکی در سازندهای نفتی با استفاده از مفاهیم چینه شناسی سکانسی، مثالی از سازند آسماری در میدان مارون نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۸۴
۲ ارزیابی هوازدگی نهشته های لسی فلات لسی ایران مطالعه موردی حوضه قرناوه سی امین گردهمایی علوم زمین ۱۳۹۰
۳ استفاده از داده های ماهواره ای در تجزیه و تحلیل محیطهای رسوبی عهد حاضرجنوب دشت خوزستان دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۸۵
۴ استفاده از داده های ماهواره ای در تجزیه و تحلیل محیطهای رسوبی عهد حاضرجنوب دشت خوزستان دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۸۵
۵ استفاده از رخساره های لاگ در مدل سازی مخزنی و مطالعات چینه نگاری سکانسی، با مثالی از میدان پارس جنوبی شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۹۱
۶ استفاده از عناصر فرعی منگنز و آهن در مطالعات سکانس استراتیگرافی با مثالی از سازند آسماری در میدان نفتی کرنج بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین ۱۳۸۵
۷ استفاده از عوارض دیاژنتیک در بازسازی تاریخچه تدفین سازنده‌های زاکین و فراقون در کوه گهگم بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین ۱۳۸۴
۸ بازسازی شرایط محیطی عضو تبخیری کلهر و کربناتهای آسماری در شمال غرب لرستان در چارچوب چینهنگاری سکانسی پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۹۰
۹ بافت و ترکیب شیمیایی به عنوان دو فاکتور قابل اطمینان در منشاء یابی اکسیدهای آهن و تیتانیوم تخریبی سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۷۸
۱۰ بررسی رابطه سکانس استراتیگرافی و ارزیابی کیفیت مخزنی، سازند آسماری میدان شادگان هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۸۳
۱۱ بررسی زمان گسترش و منشاء رنگدانه های رنگی در سازند قرمز بالایی، ایران مرکزی چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۷۹
۱۲ بررسی عوامل موثر بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی کوپال هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۸۳
۱۳ بررسی کانی شناسی اولیه و نقش آن در بازسازی محیط رسوبی سازند آسماری، میادین نفتی هفتکل و کرنج بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین ۱۳۸۵
۱۴ بررسی کیفیت مخزنی افق c بنگستان سازند ایلام براساس رخساره های الکتریکی درمیدان نفتی اهواز هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۹۳
۱۵ بررسی مشخصات سنگ شناسی و محیط رسوبگذاری سازند زیوه، دشت مغان هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۸۳
۱۶ بررسی مکانیسم گسترش ساختهای مخروط در مخروط در سازند شمشک، برش خوش ییلاق، به منظور استفاده از آنها در مطالعات چینه نگاری سکانسی دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۸۵
۱۷ بررسی میکروفاسیس ها و محیط رسوبگذاری سازند نیریز در برش منگشت و چاه بنگستان -1 بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین ۱۳۸۶
۱۸ بررسی نقش محیط رسوبی و دیاژنز بر کیفیت مخزنی سازند ایلام در شرق میدان اهواز دومین همایش ملی نفت و گاز ایران ۱۳۹۳
۱۹ بررسی وضعیت منابع آب دشت زنجان و ارائه راهکارهایی برای مقابله با خشکسالی منطقه اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی ۱۳۷۹
۲۰ تجزیه و تحلیل پتروفاسیس های سازند زیوه(دشت مغان) و کاربرد آنها در مطالعات سکانس استراتیگرافی هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۸۳
۲۱ تحلیل رخساره ها و محیط رسوبگذاری سازند آسماری در میدان نفتی کوپال بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین ۱۳۸۵
۲۲ تخمین حجم شیل با استفاده از ترکیب لاگهای نوترون،چگالی و صوتی در یک توالی کربناته هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور ۱۳۹۳
۲۳ تعیین میزان گسترش زونهای مخزنی سازند آسماری با استفاده از داده های لرزه ای سه بعدی در میدان شادگان هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۸۲
۲۴ تلفیق شواهد رسوب شناسی و پالینولوژیکی در تعیین واحدهای سکانسی سازند گورپی در برش دره شهر، شرق ایلام بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین ۱۳۸۶
۲۵ توالی رسوبی پرمین درمنطقه گدوک (البرز مرکزی): نهشته های رمپ حاشیه شمالی گندوانا بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین ۱۳۸۵
۲۶ چینه شناسی سکانسی دلتای قدیمی سفیدرود پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۸۰
۲۷ چینه شناسی سکانسی سازند قم در مقطع شوراب با نگرشی بر پارامترهای مؤثر در تشخیص سطوح اصلی سکانسی و سیستم تراکت ها در بررسی‌های سطح الارضی بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین ۱۳۸۴
۲۸ چینه نگاری سکانسی سازند آسماری درچاههای شماره 10 ، 18 ، 19 و 33 میدان نفتی پارسی در فروافتادگی دزفول بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین ۱۳۸۵
۲۹ چینه نگاری سکانسی نهشته های پرمین در ناحیه لب نسار (البرز شرقی) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین ۱۳۸۶
۳۰ رسوب شناسی کویر میقان با نگرشی ویژه بر منشأ و نحوهٔ گسترش نهشته های تبخیری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۷۹
۳۱ ضرورتهای بنیادی در مطالعه محیط های رسوبی دیرینه هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۹۳
۳۲ ضرورت‌های تفکیک FRST از LST در مطالعات چینه شناسی سکانسی با مثال‌هایی از سازنده‌های آسماری و قم بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین ۱۳۸۴
۳۳ عوامل اصلی کنترل کننده تخلخل و تراوایی در ماسه سنگهای سازند زیور، در چاه های اورتاداغ و قیر دره هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۸۲
۳۴ کاربرد آنالیز خوشه ای چند متغیره داده های لاگ در تعیین رخساره های الکتریکی و زون بندی مخازن نفتی، با مثالی از میدان مارون هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۸۳
۳۵ کاربرد خصوصیات رخسار های در مطالعات زیرسطحی جهت شناخت سطوح اصلی سکانسی، مثالی از سازند قم، مقطع یورت هشاه دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۸۵
۳۶ محیط رسوبی و دیاژنز سازند ایلام و نقش آنها در کیفیت مخزنی در غرب میدان اهواز دومین همایش ملی نفت و گاز ایران ۱۳۹۳
۳۷ مدل سازی سه بعدی رخساره های الکتریکی یکی از میادین هیدروکربوری خزر جنوبی دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع ۱۳۹۴
۳۸ مشخصات رسوب شناسی توالیهای بوما در سازند زیوه ، دشت مغان هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۸۲
۳۹ مشخصات رسوب شناسی و منشاء نهشته های حاشیه بزرگراه شهید کلانتری در محل میانگدر دریاچه ارومیه دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۸۵
۴۰ مطالعه پتروفاسیس در ماسه سنگها به منظور تعیین منشا و موقعیت تکتونیکی آنها با مثالی از ایران مرکزی پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۸۰
۴۱ مطالعه رسوب شناسی و محیط تشکیل نهشته های کربناته بیوژنیک جوان در اطراف دریاچه ارومیه و بررسی ارتباط آنها با دریاچه هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۸۲
۴۲ مطالعه رسوبات آبرفتی دشت زنجان با استفاده از داده های ژئوفیزیکی و GIS پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۸۰
۴۳ مطالعه ی سنگ های مختلط آذرآواری-کربناته ی منطقه ی علی آباد به منظور تعیین شرایط محیطی و ارتباط آن ها با سازند قم نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور ۱۳۹۴
۴۴ معرفی سکانس های سازند آسماری در میدان نفتی کوپال دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۸۵
۴۵ معرفی یک برنامه جدید آنالیز لاگ (Log-Analyst) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۸۰
۴۶ منشا کانیهای رسی و روند تکاملی آنها با تغییرات عمق، سازند قرمز فوقانی، ایران مرکزی دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران ۱۳۷۷
۴۷ نقش ضمایم فسیلی در بازسازی شرایط محیطی نهشته های پرمین منطقه گدوک (البرز مرکزی) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین ۱۳۸۶