CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر علی اکبر شاه نجات بوشهری

Doctor Ali Akbar Shah Nejat Boushehri

استاد، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

کد محقق - Researcher ID: 5268

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر علی اکبر شاه نجات بوشهری

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
هیات تحریریهدوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستیتهران

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

رضا نوروز ولاشدی

Reza Nourozi

مدیر گروه مهندسی آب- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

اسداله تیموری یانسری

Asdolah Teymori

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر علی اکبر شاه نجات بوشهری در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ اثر الیسیتور زیستی و نانوالیسیتور بر افزایش تولید برخی آلکالوئیدها در گیاه خشخاش (Papaver somniferum L.) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۵، شماره ۳، سال ۱۳۹۳
۲ باززایی درون شیشه ای ارقام کاهوی Lactuca sativa ایرانی فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۳۹، شماره ۱، سال ۱۳۸۷
۳ بررسی بیان ژن های جو در پاسخ به تنش اسمزی با استفاده از فن آوری درشت آرایه فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۱، شماره ۱، سال ۱۳۸۹
۴ بررسی مولکولی زیرواحدهای سنگین گلوتنین درAegilops tauschii و Tritcium boeoticum ایران و کشورهای همسایه فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۵، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۵ بررسی هم تنظیمی وهم بیانی تعدادی ازژن های پاسخ دهنده به تنش شوری درگندم نان Triticum aestivum L فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۳، شماره ۳، سال ۱۳۹۱
۶ شناسایی آلل های زیرواحدهای سبک گلوتنین در ژنوم D گندم نان و خویشاوندان وحشی فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۵، شماره ۳، سال ۱۳۹۳
۷ عوامل مؤثر در انتقال ژن گزارشگر uidA با استفاده از اگروباکتری به گیاه کاهو (Lactuca sativa L.) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۱
۸ گزینش برای تحمل به تنش خشکی انتهای فصل در ژنوتیپ های لوبیا چشم بلبلی(Vigna unguiculata L.) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۱

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ آنالیز pcr مکان های ژنی زیر واحدهای سنگین پروتئین های گندم نانوایی نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۲ ارزیابی پلی مورفیسم الکتروفورزی مکان ژنی GLU-A1 و ارتباط آن با کیفیت در گندم دوروم دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۳ ارزیابی تنوع ژنتیکی و تعیین روابط صفات مختلف با عملکرد دانه تک بوته در بخشی از لوبیای چیتی موجود در بانک ژن گیاهی ملی ایران اولین همایش ملی حبوبات ۱۳۸۴
۴ ارزیابی تنوع کیفی و همبستگی موجوددرژنوتیپ های بومی گندم دوروم دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۵ امکان جایگزینی ارزیابی گلخانه ای تنوع ژنتیکی لوبیا چیتی به جای ارزیابی مزرعه ای اولین همایش ملی حبوبات ۱۳۸۴
۶ بررسی اثر ژ«وتیپ پرتودهی بذرها و پیش تیمار سرمایی بر روی کالوس زایی و گیاه زایی حاصل از کشت بساک دو رقم گندم بومی ایران و موتانت های آنها هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۷ بررسی پروتئین های محلول در آب (آلبومین ها) ارقام گندم نان ایران به روش ایزو الکتریک فوکوسینگ دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۸ بررسی تنوع ژنتیکی زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا با استفاده از نشانگرهای اختصاصی در گندم دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۹ بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های Rosa canina L در ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک و ریز ماهواره هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۱۰ بررسی تنوع ژنتیکی گندم های هگزاپلوئید نان ایرانی با استفاده از الگوی باندی پروتئین های گلیادین به کمک الکتروفورز ژل آکریل آمیدA-PAGE نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۱۱ بررسی تنوع ژنتیکی گونه های رز (Rosa spp.) موجود در ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۱۲ بررسی روابط برخی صفات زراعی و مورفولوژیکی و تجزیه علیت صفت عملکرد دانه در لوبیا چیتی دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۱۳ تحلیل موردی پروتئین های حبوبات از دیدگاه ژنتیکی و بررسی ساختار و ویژگیهای مولکولی آن ها دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۱۴ جداسازی و بررسی پروفیل بیان ژن کاندیدای بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم NPR1 یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۵ شناسایی تنوع ژنتیکی و تعیین روابط برخی از صفات مورفولوژیکی و آگرومورفولوژیکی بخشی از لوبیای قرمز موجود در بانک ژن گیاهی ملی ایران اولین همایش ملی حبوبات ۱۳۸۴
۱۶ شناسایی ژن‎های مرتبط با تحمل به شوری در برنج چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران ۱۳۸۴
۱۷ مطالعه پروتئوم میتوکندری در سلولهای ریشه لوبیا در پاسخ به همزیستی دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۱۸ مطالعه پروتئینهای میتوکندریایی سلولهای ریشه لاینهای جهش یافته سویا دخیل در خود تنظیمی گره زایی دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۱۹ مطالعه تغییرات محتوای پروتئین محلول کل تحت تأثیر تنش خشکی در دو رقم گندم دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱